Soi cầu lô bạch thủ, Soi cau lo bach thu
Tường thuật trực tiếp xổ số
TT xổ số Miền Bắc
TT xổ số Miền Nam
TT xổ số Miền Trung
Không cần bấm F5 khi xem KQ
Mở thưởng hôm nay
Tra cứu Xổ Số Miền Bắc
Sổ kết quả
Thống kê cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt

Soi cầu lô bạch thủ - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:

Soi cầu tính đến ngày 02/07/2022
Bạn đang xem bảng cầu 3 ngày
Hướng dẫn: để xem chi tiết cầu chạy bạn cần click vào cặp số xuất hiện trong bảng cầu.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Đầu 1 10 12 14 17 18
Đầu 2 20 22 27 28
Đầu 3 30 32 36 37
Đầu 4 42
Đầu 5 57
Đầu 6 60 63 64 67 69
Đầu 7 70 72 78
Đầu 8 80 83 88
Đầu 9 90 92 98 99
 
10 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 92, 29
[002] Cặp số: 90, 09
[003] Cặp số: 27, 72
[004] Cặp số: 02, 20
[005] Cặp số: 03, 30
[006] Cặp số: 05, 50
[007] Cặp số: 02, 20
[008] Cặp số: 03, 30
[009] Cặp số: 72, 27
[010] Cặp số: 08, 80
48 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[011] Cặp số: 18, 81
[012] Cặp số: 10, 01
[013] Cặp số: 18, 81
[014] Cặp số: 12, 21
[015] Cặp số: 99, 99
[016] Cặp số: 92, 29
[017] Cặp số: 78, 87
[018] Cặp số: 70, 07
[019] Cặp số: 72, 27
[020] Cặp số: 07, 70
[021] Cặp số: 67, 76
[022] Cặp số: 60, 06
[023] Cặp số: 64, 46
[024] Cặp số: 63, 36
[025] Cặp số: 14, 41
[026] Cặp số: 17, 71
[027] Cặp số: 42, 24
[028] Cặp số: 78, 87
[029] Cặp số: 10, 01
[030] Cặp số: 88, 88
[031] Cặp số: 69, 96
[032] Cặp số: 63, 36
[033] Cặp số: 60, 06
[034] Cặp số: 98, 89
[035] Cặp số: 17, 71
[036] Cặp số: 08, 80
[037] Cặp số: 57, 75
[038] Cặp số: 01, 10
[039] Cặp số: 06, 60
[040] Cặp số: 08, 80
[041] Cặp số: 02, 20
[042] Cặp số: 37, 73
[043] Cặp số: 04, 40
[044] Cặp số: 10, 01
[045] Cặp số: 30, 03
[046] Cặp số: 20, 02
[047] Cặp số: 22, 22
[048] Cặp số: 28, 82
[049] Cặp số: 27, 72
[050] Cặp số: 98, 89
[051] Cặp số: 72, 27
[052] Cặp số: 06, 60
[053] Cặp số: 00, 00
[054] Cặp số: 83, 38
[055] Cặp số: 80, 08
[056] Cặp số: 12, 21
[057] Cặp số: 32, 23
[058] Cặp số: 36, 63
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 4 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 4 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 3 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 1 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 1 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 4 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 2 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 4 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 2 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 1 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 2 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 5 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 1 lần
Cặp số 32, 23 xuất hiện 1 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 3 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 1 lần
Cặp số 64, 46 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 1 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 2 lần
Cặp số 83, 38 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 1 lần
Cặp số 90, 09 xuất hiện 1 lần
Cặp số 92, 29 xuất hiện 2 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 2 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 1 lần