Soi cầu lô bạch thủ, Soi cau lo bach thu
Tường thuật trực tiếp xổ số
TT xổ số Miền Bắc
TT xổ số Miền Nam
TT xổ số Miền Trung
Không cần bấm F5 khi xem KQ
Mở thưởng hôm nay
Tra cứu Xổ Số Miền Bắc
Sổ kết quả
Thống kê cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt

Soi cầu lô bạch thủ - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:

Soi cầu tính đến ngày 23/04/2018
Bạn đang xem bảng cầu 3 ngày
Hướng dẫn: để xem chi tiết cầu chạy bạn cần click vào cặp số xuất hiện trong bảng cầu.
Đầu 0 02 07
Đầu 1 11 12 13 17 19
Đầu 2 21 22 23 24 25 26 28 29
Đầu 3 30 33 35 36 37 39
Đầu 4 40 41 42 43 45 49
Đầu 5 59
Đầu 6 61 62 65 69
Đầu 7 70 71 72 74 75 76 77 79
Đầu 8
Đầu 9 91 92 93 94 95 96 97 98
 
20 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 28, 82
[002] Cặp số: 91, 19
[003] Cặp số: 93, 39
[004] Cặp số: 70, 07
[005] Cặp số: 26, 62
[006] Cặp số: 25, 52
[007] Cặp số: 23, 32
[008] Cặp số: 24, 42
[009] Cặp số: 49, 94
[010] Cặp số: 21, 12
[011] Cặp số: 61, 16
[012] Cặp số: 74, 47
[013] Cặp số: 33, 33
[014] Cặp số: 39, 93
[015] Cặp số: 35, 53
[016] Cặp số: 36, 63
[017] Cặp số: 77, 77
[018] Cặp số: 97, 79
[019] Cặp số: 95, 59
[020] Cặp số: 11, 11
45 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[021] Cặp số: 29, 92
[022] Cặp số: 25, 52
[023] Cặp số: 98, 89
[024] Cặp số: 94, 49
[025] Cặp số: 96, 69
[026] Cặp số: 92, 29
[027] Cặp số: 21, 12
[028] Cặp số: 21, 12
[029] Cặp số: 22, 22
[030] Cặp số: 28, 82
[031] Cặp số: 70, 07
[032] Cặp số: 71, 17
[033] Cặp số: 77, 77
[034] Cặp số: 23, 32
[035] Cặp số: 59, 95
[036] Cặp số: 42, 24
[037] Cặp số: 40, 04
[038] Cặp số: 41, 14
[039] Cặp số: 45, 54
[040] Cặp số: 43, 34
[041] Cặp số: 19, 91
[042] Cặp số: 12, 21
[043] Cặp số: 07, 70
[044] Cặp số: 49, 94
[045] Cặp số: 69, 96
[046] Cặp số: 79, 97
[047] Cặp số: 79, 97
[048] Cặp số: 13, 31
[049] Cặp số: 39, 93
[050] Cặp số: 37, 73
[051] Cặp số: 35, 53
[052] Cặp số: 30, 03
[053] Cặp số: 37, 73
[054] Cặp số: 65, 56
[055] Cặp số: 75, 57
[056] Cặp số: 71, 17
[057] Cặp số: 02, 20
[058] Cặp số: 75, 57
[059] Cặp số: 72, 27
[060] Cặp số: 62, 26
[061] Cặp số: 96, 69
[062] Cặp số: 17, 71
[063] Cặp số: 71, 17
[064] Cặp số: 76, 67
[065] Cặp số: 12, 21
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 02, 20 xuất hiện 1 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 3 lần
Cặp số 11, 11 xuất hiện 1 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 5 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 1 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 4 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 2 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 2 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 2 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 2 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 2 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 2 lần
Cặp số 30, 03 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 2 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 1 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 2 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 3 lần
Cặp số 40, 04 xuất hiện 1 lần
Cặp số 41, 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 43, 34 xuất hiện 1 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 1 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 3 lần
Cặp số 59, 95 xuất hiện 2 lần
Cặp số 61, 16 xuất hiện 1 lần
Cặp số 65, 56 xuất hiện 1 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 3 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 74, 47 xuất hiện 1 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 2 lần
Cặp số 76, 67 xuất hiện 1 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 2 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 3 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 1 lần