Soi cầu lô bạch thủ, Soi cau lo bach thu
Tường thuật trực tiếp xổ số
TT xổ số Miền Bắc
TT xổ số Miền Nam
TT xổ số Miền Trung
Không cần bấm F5 khi xem KQ
Mở thưởng hôm nay
Tra cứu Xổ Số Miền Bắc
Sổ kết quả
Thống kê cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt

Soi cầu lô bạch thủ - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:

Soi cầu tính đến ngày 21/10/2018
Bạn đang xem bảng cầu 3 ngày
Hướng dẫn: để xem chi tiết cầu chạy bạn cần click vào cặp số xuất hiện trong bảng cầu.
Đầu 0 00 01 04 05 06 08
Đầu 1 12 16 17 18
Đầu 2 20 21 22 26 27 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Đầu 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 51 52 55 56 58
Đầu 6 61 62 63 64 67
Đầu 7 70 71 72 73 76 77 78
Đầu 8 80 81 84 85 86 87 89
Đầu 9 90 92 96 98
 
20 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 32, 23
[002] Cặp số: 33, 33
[003] Cặp số: 35, 53
[004] Cặp số: 34, 43
[005] Cặp số: 62, 26
[006] Cặp số: 71, 17
[007] Cặp số: 05, 50
[008] Cặp số: 61, 16
[009] Cặp số: 67, 76
[010] Cặp số: 43, 34
[011] Cặp số: 33, 33
[012] Cặp số: 37, 73
[013] Cặp số: 55, 55
[014] Cặp số: 12, 21
[015] Cặp số: 87, 78
[016] Cặp số: 77, 77
[017] Cặp số: 17, 71
[018] Cặp số: 46, 64
[019] Cặp số: 96, 69
[020] Cặp số: 01, 10
69 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[021] Cặp số: 20, 02
[022] Cặp số: 26, 62
[023] Cặp số: 26, 62
[024] Cặp số: 31, 13
[025] Cặp số: 20, 02
[026] Cặp số: 27, 72
[027] Cặp số: 26, 62
[028] Cặp số: 18, 81
[029] Cặp số: 37, 73
[030] Cặp số: 06, 60
[031] Cặp số: 08, 80
[032] Cặp số: 21, 12
[033] Cặp số: 29, 92
[034] Cặp số: 46, 64
[035] Cặp số: 63, 36
[036] Cặp số: 20, 02
[037] Cặp số: 26, 62
[038] Cặp số: 73, 37
[039] Cặp số: 72, 27
[040] Cặp số: 73, 37
[041] Cặp số: 06, 60
[042] Cặp số: 08, 80
[043] Cặp số: 08, 80
[044] Cặp số: 30, 03
[045] Cặp số: 36, 63
[046] Cặp số: 48, 84
[047] Cặp số: 43, 34
[048] Cặp số: 49, 94
[049] Cặp số: 41, 14
[050] Cặp số: 47, 74
[051] Cặp số: 08, 80
[052] Cặp số: 04, 40
[053] Cặp số: 47, 74
[054] Cặp số: 48, 84
[055] Cặp số: 37, 73
[056] Cặp số: 42, 24
[057] Cặp số: 22, 22
[058] Cặp số: 85, 58
[059] Cặp số: 84, 48
[060] Cặp số: 81, 18
[061] Cặp số: 64, 46
[062] Cặp số: 67, 76
[063] Cặp số: 76, 67
[064] Cặp số: 70, 07
[065] Cặp số: 92, 29
[066] Cặp số: 30, 03
[067] Cặp số: 38, 83
[068] Cặp số: 78, 87
[069] Cặp số: 76, 67
[070] Cặp số: 76, 67
[071] Cặp số: 26, 62
[072] Cặp số: 16, 61
[073] Cặp số: 55, 55
[074] Cặp số: 51, 15
[075] Cặp số: 00, 00
[076] Cặp số: 45, 54
[077] Cặp số: 52, 25
[078] Cặp số: 80, 08
[079] Cặp số: 86, 68
[080] Cặp số: 86, 68
[081] Cặp số: 89, 98
[082] Cặp số: 98, 89
[083] Cặp số: 06, 60
[084] Cặp số: 58, 85
[085] Cặp số: 84, 48
[086] Cặp số: 44, 44
[087] Cặp số: 46, 64
[088] Cặp số: 90, 09
[089] Cặp số: 56, 65
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 1 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 1 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 1 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 1 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 3 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 5 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 2 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 2 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 2 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 2 lần
Cặp số 20, 02 xuất hiện 3 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 1 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 6 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 2 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 2 lần
Cặp số 30, 03 xuất hiện 2 lần
Cặp số 31, 13 xuất hiện 1 lần
Cặp số 32, 23 xuất hiện 1 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 2 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 3 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 1 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 2 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 5 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 41, 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 1 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 4 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 2 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 4 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 1 lần
Cặp số 51, 15 xuất hiện 1 lần
Cặp số 52, 25 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 2 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 2 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 5 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 1 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 2 lần
Cặp số 86, 68 xuất hiện 2 lần
Cặp số 89, 98 xuất hiện 2 lần
Cặp số 90, 09 xuất hiện 1 lần
Cặp số 96, 69 xuất hiện 1 lần