Soi cầu lô, Soi cau lo, Soi cầu chính xác nhất, Soi cầu miễn phí, Soi cầu loto tự động, kết quả xổ số trực tiếp , thống kê xổ số siêu chuẩn , soi cau xo so mien bac, soi cầu , soi cau lo to , ket qua xo so mien bac , ket qua xo so mien nam , ket qua xo so mien trung
Tường thuật trực tiếp xổ số
TT xổ số Miền Bắc
TT xổ số Miền Nam
TT xổ số Miền Trung
Không cần bấm F5 khi xem KQ
Mở thưởng hôm nay
Tra cứu Xổ Số Miền Bắc
Sổ kết quả
Thống kê cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt

Soi cầu loto - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:

Soi cầu tính đến ngày 28/09/2023
Bạn đang xem bảng cầu 3 ngày
Hướng dẫn: để xem chi tiết cầu chạy bạn cần click vào cặp số xuất hiện trong bảng cầu.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 09
Đầu 1 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 44 45 46 47 48
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 58
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 84 85 86 87
Đầu 9 90 92 94 95 96 97 98
 
115 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 94, 49
[002] Cặp số: 31, 13
[003] Cặp số: 47, 74
[004] Cặp số: 40, 04
[005] Cặp số: 41, 14
[006] Cặp số: 45, 54
[007] Cặp số: 47, 74
[008] Cặp số: 47, 74
[009] Cặp số: 76, 67
[010] Cặp số: 70, 07
[011] Cặp số: 13, 31
[012] Cặp số: 65, 56
[013] Cặp số: 72, 27
[014] Cặp số: 79, 97
[015] Cặp số: 73, 37
[016] Cặp số: 76, 67
[017] Cặp số: 70, 07
[018] Cặp số: 72, 27
[019] Cặp số: 72, 27
[020] Cặp số: 76, 67
[021] Cặp số: 76, 67
[022] Cặp số: 76, 67
[023] Cặp số: 04, 40
[024] Cặp số: 54, 45
[025] Cặp số: 04, 40
[026] Cặp số: 01, 10
[027] Cặp số: 01, 10
[028] Cặp số: 07, 70
[029] Cặp số: 02, 20
[030] Cặp số: 44, 44
[031] Cặp số: 45, 54
[032] Cặp số: 42, 24
[033] Cặp số: 61, 16
[034] Cặp số: 62, 26
[035] Cặp số: 61, 16
[036] Cặp số: 65, 56
[037] Cặp số: 75, 57
[038] Cặp số: 62, 26
[039] Cặp số: 73, 37
[040] Cặp số: 31, 13
[041] Cặp số: 20, 02
[042] Cặp số: 22, 22
[043] Cặp số: 21, 12
[044] Cặp số: 20, 02
[045] Cặp số: 22, 22
[046] Cặp số: 28, 82
[047] Cặp số: 61, 16
[048] Cặp số: 66, 66
[049] Cặp số: 15, 51
[050] Cặp số: 17, 71
[051] Cặp số: 13, 31
[052] Cặp số: 16, 61
[053] Cặp số: 12, 21
[054] Cặp số: 12, 21
[055] Cặp số: 16, 61
[056] Cặp số: 10, 01
[057] Cặp số: 14, 41
[058] Cặp số: 13, 31
[059] Cặp số: 15, 51
[060] Cặp số: 03, 30
[061] Cặp số: 30, 03
[062] Cặp số: 34, 43
[063] Cặp số: 03, 30
[064] Cặp số: 03, 30
[065] Cặp số: 06, 60
[066] Cặp số: 32, 23
[067] Cặp số: 38, 83
[068] Cặp số: 52, 25
[069] Cặp số: 50, 05
[070] Cặp số: 52, 25
[071] Cặp số: 22, 22
[072] Cặp số: 22, 22
[073] Cặp số: 21, 12
[074] Cặp số: 20, 02
[075] Cặp số: 25, 52
[076] Cặp số: 28, 82
[077] Cặp số: 13, 31
[078] Cặp số: 12, 21
[079] Cặp số: 07, 70
[080] Cặp số: 06, 60
[081] Cặp số: 33, 33
[082] Cặp số: 34, 43
[083] Cặp số: 04, 40
[084] Cặp số: 23, 32
[085] Cặp số: 26, 62
[086] Cặp số: 13, 31
[087] Cặp số: 22, 22
[088] Cặp số: 29, 92
[089] Cặp số: 26, 62
[090] Cặp số: 23, 32
[091] Cặp số: 22, 22
[092] Cặp số: 15, 51
[093] Cặp số: 10, 01
[094] Cặp số: 14, 41
[095] Cặp số: 90, 09
[096] Cặp số: 95, 59
[097] Cặp số: 90, 09
[098] Cặp số: 62, 26
[099] Cặp số: 04, 40
[100] Cặp số: 85, 58
[101] Cặp số: 22, 22
[102] Cặp số: 52, 25
[103] Cặp số: 22, 22
[104] Cặp số: 46, 64
[105] Cặp số: 46, 64
[106] Cặp số: 15, 51
[107] Cặp số: 64, 46
[108] Cặp số: 22, 22
[109] Cặp số: 12, 21
[110] Cặp số: 06, 60
[111] Cặp số: 62, 26
[112] Cặp số: 62, 26
[113] Cặp số: 22, 22
[114] Cặp số: 84, 48
[115] Cặp số: 74, 47
185 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[116] Cặp số: 95, 59
[117] Cặp số: 97, 79
[118] Cặp số: 32, 23
[119] Cặp số: 32, 23
[120] Cặp số: 44, 44
[121] Cặp số: 47, 74
[122] Cặp số: 44, 44
[123] Cặp số: 40, 04
[124] Cặp số: 40, 04
[125] Cặp số: 48, 84
[126] Cặp số: 41, 14
[127] Cặp số: 73, 37
[128] Cặp số: 74, 47
[129] Cặp số: 77, 77
[130] Cặp số: 70, 07
[131] Cặp số: 18, 81
[132] Cặp số: 15, 51
[133] Cặp số: 14, 41
[134] Cặp số: 13, 31
[135] Cặp số: 05, 50
[136] Cặp số: 65, 56
[137] Cặp số: 74, 47
[138] Cặp số: 56, 65
[139] Cặp số: 56, 65
[140] Cặp số: 52, 25
[141] Cặp số: 00, 00
[142] Cặp số: 06, 60
[143] Cặp số: 02, 20
[144] Cặp số: 01, 10
[145] Cặp số: 03, 30
[146] Cặp số: 00, 00
[147] Cặp số: 09, 90
[148] Cặp số: 06, 60
[149] Cặp số: 31, 13
[150] Cặp số: 36, 63
[151] Cặp số: 81, 18
[152] Cặp số: 81, 18
[153] Cặp số: 62, 26
[154] Cặp số: 63, 36
[155] Cặp số: 62, 26
[156] Cặp số: 67, 76
[157] Cặp số: 66, 66
[158] Cặp số: 62, 26
[159] Cặp số: 66, 66
[160] Cặp số: 62, 26
[161] Cặp số: 65, 56
[162] Cặp số: 28, 82
[163] Cặp số: 23, 32
[164] Cặp số: 28, 82
[165] Cặp số: 26, 62
[166] Cặp số: 26, 62
[167] Cặp số: 23, 32
[168] Cặp số: 22, 22
[169] Cặp số: 21, 12
[170] Cặp số: 22, 22
[171] Cặp số: 26, 62
[172] Cặp số: 28, 82
[173] Cặp số: 22, 22
[174] Cặp số: 20, 02
[175] Cặp số: 21, 12
[176] Cặp số: 60, 06
[177] Cặp số: 14, 41
[178] Cặp số: 10, 01
[179] Cặp số: 18, 81
[180] Cặp số: 16, 61
[181] Cặp số: 19, 91
[182] Cặp số: 14, 41
[183] Cặp số: 14, 41
[184] Cặp số: 12, 21
[185] Cặp số: 85, 58
[186] Cặp số: 87, 78
[187] Cặp số: 82, 28
[188] Cặp số: 86, 68
[189] Cặp số: 04, 40
[190] Cặp số: 37, 73
[191] Cặp số: 02, 20
[192] Cặp số: 02, 20
[193] Cặp số: 33, 33
[194] Cặp số: 39, 93
[195] Cặp số: 30, 03
[196] Cặp số: 32, 23
[197] Cặp số: 31, 13
[198] Cặp số: 36, 63
[199] Cặp số: 55, 55
[200] Cặp số: 56, 65
[201] Cặp số: 52, 25
[202] Cặp số: 85, 58
[203] Cặp số: 86, 68
[204] Cặp số: 53, 35
[205] Cặp số: 52, 25
[206] Cặp số: 55, 55
[207] Cặp số: 54, 45
[208] Cặp số: 63, 36
[209] Cặp số: 27, 72
[210] Cặp số: 22, 22
[211] Cặp số: 29, 92
[212] Cặp số: 21, 12
[213] Cặp số: 26, 62
[214] Cặp số: 22, 22
[215] Cặp số: 70, 07
[216] Cặp số: 75, 57
[217] Cặp số: 78, 87
[218] Cặp số: 72, 27
[219] Cặp số: 14, 41
[220] Cặp số: 14, 41
[221] Cặp số: 14, 41
[222] Cặp số: 15, 51
[223] Cặp số: 80, 08
[224] Cặp số: 69, 96
[225] Cặp số: 63, 36
[226] Cặp số: 63, 36
[227] Cặp số: 66, 66
[228] Cặp số: 36, 63
[229] Cặp số: 32, 23
[230] Cặp số: 32, 23
[231] Cặp số: 34, 43
[232] Cặp số: 36, 63
[233] Cặp số: 32, 23
[234] Cặp số: 05, 50
[235] Cặp số: 07, 70
[236] Cặp số: 61, 16
[237] Cặp số: 62, 26
[238] Cặp số: 78, 87
[239] Cặp số: 29, 92
[240] Cặp số: 26, 62
[241] Cặp số: 23, 32
[242] Cặp số: 22, 22
[243] Cặp số: 21, 12
[244] Cặp số: 27, 72
[245] Cặp số: 26, 62
[246] Cặp số: 25, 52
[247] Cặp số: 26, 62
[248] Cặp số: 22, 22
[249] Cặp số: 22, 22
[250] Cặp số: 26, 62
[251] Cặp số: 16, 61
[252] Cặp số: 16, 61
[253] Cặp số: 12, 21
[254] Cặp số: 90, 09
[255] Cặp số: 98, 89
[256] Cặp số: 92, 29
[257] Cặp số: 52, 25
[258] Cặp số: 52, 25
[259] Cặp số: 58, 85
[260] Cặp số: 96, 69
[261] Cặp số: 76, 67
[262] Cặp số: 72, 27
[263] Cặp số: 75, 57
[264] Cặp số: 26, 62
[265] Cặp số: 65, 56
[266] Cặp số: 61, 16
[267] Cặp số: 62, 26
[268] Cặp số: 66, 66
[269] Cặp số: 03, 30
[270] Cặp số: 04, 40
[271] Cặp số: 01, 10
[272] Cặp số: 03, 30
[273] Cặp số: 06, 60
[274] Cặp số: 02, 20
[275] Cặp số: 35, 53
[276] Cặp số: 36, 63
[277] Cặp số: 56, 65
[278] Cặp số: 53, 35
[279] Cặp số: 56, 65
[280] Cặp số: 52, 25
[281] Cặp số: 56, 65
[282] Cặp số: 23, 32
[283] Cặp số: 21, 12
[284] Cặp số: 51, 15
[285] Cặp số: 48, 84
[286] Cặp số: 46, 64
[287] Cặp số: 17, 71
[288] Cặp số: 64, 46
[289] Cặp số: 62, 26
[290] Cặp số: 68, 86
[291] Cặp số: 18, 81
[292] Cặp số: 86, 68
[293] Cặp số: 86, 68
[294] Cặp số: 82, 28
[295] Cặp số: 30, 03
[296] Cặp số: 36, 63
[297] Cặp số: 44, 44
[298] Cặp số: 60, 06
[299] Cặp số: 26, 62
[300] Cặp số: 62, 26
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 2 lần
Cặp số 01, 10 xuất hiện 7 lần
Cặp số 02, 20 xuất hiện 9 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 9 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 9 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 3 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 8 lần
Cặp số 07, 70 xuất hiện 7 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 4 lần
Cặp số 12, 21 xuất hiện 13 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 10 lần
Cặp số 14, 41 xuất hiện 11 lần
Cặp số 15, 51 xuất hiện 7 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 10 lần
Cặp số 17, 71 xuất hiện 2 lần
Cặp số 18, 81 xuất hiện 5 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 1 lần
Cặp số 22, 22 xuất hiện 18 lần
Cặp số 23, 32 xuất hiện 13 lần
Cặp số 25, 52 xuất hiện 11 lần
Cặp số 26, 62 xuất hiện 25 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 7 lần
Cặp số 28, 82 xuất hiện 7 lần
Cặp số 29, 92 xuất hiện 4 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 2 lần
Cặp số 34, 43 xuất hiện 3 lần
Cặp số 35, 53 xuất hiện 3 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 10 lần
Cặp số 37, 73 xuất hiện 4 lần
Cặp số 38, 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44, 44 xuất hiện 4 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 4 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 5 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 7 lần
Cặp số 48, 84 xuất hiện 3 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 2 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 11 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 4 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 5 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 7 lần
Cặp số 68, 86 xuất hiện 5 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 2 lần
Cặp số 75, 57 xuất hiện 3 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 3 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 2 lần
Cặp số 80, 08 xuất hiện 1 lần
Cặp số 94, 49 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95, 59 xuất hiện 2 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 1 lần