Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số An Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2018
Thứ năm
Ngày: 15/03/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
156960
Giải nhất
85719
Giải nhì
76797
Giải ba
57953 - 19687
Giải tư
20174 - 21038 - 86954 - 32999 - 15785 - 56775 - 55598
Giải năm
2915
Giải sáu
3422 - 5413 - 3650
Giải bẩy
477
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5,9
2
8

0,3,4
0,7
4,5,7
5,7
7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2018
Thứ năm
Ngày: 08/03/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
258574
Giải nhất
52185
Giải nhì
70310
Giải ba
67099 - 16031
Giải tư
72934 - 55947 - 76361 - 98883 - 81730 - 29699 - 37037
Giải năm
8345
Giải sáu
5422 - 2798 - 5451
Giải bẩy
927
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
2,7
0,1,4,7
5,7
1
1
4,4
3,5
8,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2018
Thứ năm
Ngày: 01/03/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
978077
Giải nhất
86851
Giải nhì
66516
Giải ba
31204 - 88865
Giải tư
98592 - 20732 - 47741 - 93273 - 84596 - 94895 - 37808
Giải năm
6895
Giải sáu
8628 - 7998 - 9632
Giải bẩy
861
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
6
5,8
2,2
1
1
1,5
3,7

2,5,5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2018
Thứ năm
Ngày: 22/02/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
800865
Giải nhất
39888
Giải nhì
99222
Giải ba
47003 - 09709
Giải tư
06045 - 81871 - 28422 - 96183 - 94120 - 57381 - 78553
Giải năm
8217
Giải sáu
7673 - 4292 - 3026
Giải bẩy
663
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,9
7
0,2,2,6

5
3
3,5
1,3
1,3,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2018
Thứ năm
Ngày: 15/02/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
576674
Giải nhất
43699
Giải nhì
54192
Giải ba
94383 - 93883
Giải tư
21008 - 72607 - 92451 - 92957 - 37133 - 02413 - 73245
Giải năm
8390
Giải sáu
7025 - 3776 - 5215
Giải bẩy
164
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
3,5
2,5
3
5
1,7
4
4,6
3,3
0,2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2018
Thứ năm
Ngày: 08/02/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
555999
Giải nhất
12777
Giải nhì
32201
Giải ba
95246 - 35253
Giải tư
48361 - 59804 - 21093 - 43414 - 02269 - 15059 - 11474
Giải năm
4787
Giải sáu
8921 - 1688 - 5206
Giải bẩy
164
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,6
4
1
0
6
3,9
1,4,9
4,7
7,8
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2018
Thứ năm
Ngày: 01/02/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
455735
Giải nhất
92733
Giải nhì
50842
Giải ba
41021 - 16147
Giải tư
51922 - 83778 - 13864 - 27791 - 00200 - 95211 - 06364
Giải năm
1552
Giải sáu
2640 - 7150 - 5773
Giải bẩy
716
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,6,9
1,2
3,5
0,2,7
0,2
4,4
3,8

1

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2018
Thứ năm
Ngày: 25/01/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
225907
Giải nhất
63285
Giải nhì
60969
Giải ba
40210 - 94956
Giải tư
33304 - 53943 - 81441 - 99090 - 03843 - 69799 - 10318
Giải năm
8221
Giải sáu
0033 - 0358 - 1977
Giải bẩy
332
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
0,8
1
2,3
1,3,3
6,8
9
7
5
0,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2018
Thứ năm
Ngày: 18/01/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
750107
Giải nhất
08048
Giải nhì
49462
Giải ba
91311 - 06066
Giải tư
07647 - 51406 - 76004 - 11323 - 58570 - 85218 - 72463
Giải năm
1906
Giải sáu
6523 - 0613 - 0598
Giải bẩy
167
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,6,7
1,1,3,8
3,3

7,8

2,3,6,7
0

8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2018
Thứ năm
Ngày: 11/01/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
734863
Giải nhất
49499
Giải nhì
53787
Giải ba
92539 - 71408
Giải tư
68408 - 15827 - 32672 - 68540 - 72606 - 47452 - 29489
Giải năm
3208
Giải sáu
3375 - 6241 - 5472
Giải bẩy
978
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8,8,8

7
9
0,1
2
3
2,2,5,6,8
7,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2018
Thứ năm
Ngày: 04/01/2018
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
385965
Giải nhất
66656
Giải nhì
68951
Giải ba
91125 - 82677
Giải tư
03694 - 50178 - 74314 - 17896 - 74744 - 73655 - 07710
Giải năm
6343
Giải sáu
1940 - 5552 - 3781
Giải bẩy
039
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4
5
9
0,3,4
1,2,5,6
5
7,8
1,3
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2017
Thứ năm
Ngày: 28/12/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
081208
Giải nhất
53518
Giải nhì
13266
Giải ba
71387 - 06093
Giải tư
93300 - 84705 - 07534 - 70534 - 36160 - 23367 - 60432
Giải năm
9582
Giải sáu
0203 - 9196 - 2198
Giải bẩy
383
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5,8
8
4
2,4,4


0,6,7

2,3,7
3,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2017
Thứ năm
Ngày: 21/12/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
946709
Giải nhất
54827
Giải nhì
42062
Giải ba
44958 - 96348
Giải tư
79065 - 39177 - 43144 - 89424 - 45292 - 76388 - 34605
Giải năm
3621
Giải sáu
1500 - 8158 - 3742
Giải bẩy
170
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,9

1,4,7

2,4,8
8,8
2,5
0,7
8
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2017
Thứ năm
Ngày: 14/12/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
331302
Giải nhất
53857
Giải nhì
12948
Giải ba
08235 - 53341
Giải tư
70240 - 19306 - 91261 - 34335 - 63549 - 02870 - 30156
Giải năm
2095
Giải sáu
0464 - 6282 - 0461
Giải bẩy
117
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
7

5,5
0,1,8,9
6,7
1,1,4,8
0
2
5

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2017
Thứ năm
Ngày: 07/12/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
095880
Giải nhất
97369
Giải nhì
64221
Giải ba
86323 - 10247
Giải tư
41550 - 07332 - 42127 - 83335 - 03865 - 86576 - 60622
Giải năm
8956
Giải sáu
6062 - 0644 - 2822
Giải bẩy
771
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
1,2,2,3,7
2,5
4,7
0,6
2,5,9
1,6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 30/11/2017
Thứ năm
Ngày: 30/11/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
246669
Giải nhất
33508
Giải nhì
23870
Giải ba
47921 - 48163
Giải tư
91035 - 02763 - 03086 - 26773 - 50250 - 04117 - 13402
Giải năm
5116
Giải sáu
2284 - 2179 - 7857
Giải bẩy
430
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
6,7
1
0,5

0,7
3,3,9
0,3,9
3,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/11/2017
Thứ năm
Ngày: 23/11/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
061074
Giải nhất
06806
Giải nhì
26549
Giải ba
76722 - 16664
Giải tư
10899 - 05699 - 89856 - 53608 - 41995 - 90459 - 18629
Giải năm
0384
Giải sáu
5448 - 0964 - 7808
Giải bẩy
190
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8,8

2,9

8,9
6,9
4,4
4
4
0,5,5,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2017
Thứ năm
Ngày: 16/11/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
500382
Giải nhất
02407
Giải nhì
16805
Giải ba
10380 - 76434
Giải tư
79248 - 43555 - 75450 - 39588 - 73268 - 11056 - 06131
Giải năm
1674
Giải sáu
9958 - 1373 - 3775
Giải bẩy
166
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7


1,4
8
0,5,6,8
6,8
3,4,5
0,2,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2017
Thứ năm
Ngày: 09/11/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
549799
Giải nhất
09852
Giải nhì
57574
Giải ba
75120 - 25549
Giải tư
65028 - 40026 - 38313 - 92324 - 39835 - 91440 - 04831
Giải năm
9477
Giải sáu
5087 - 0015 - 2478
Giải bẩy
687
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5
0,4,6,8
1,5
0,9
2

4,6,7,8
7,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2017
Thứ năm
Ngày: 02/11/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
278636
Giải nhất
82260
Giải nhì
36288
Giải ba
92588 - 55321
Giải tư
45674 - 84356 - 72066 - 12457 - 90569 - 86839 - 64798
Giải năm
4514
Giải sáu
9179 - 8036 - 9520
Giải bẩy
097
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
0,1
6,6,9

6,7
0,6,9
4,8,9
8,8
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2017
Thứ năm
Ngày: 26/10/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
030918
Giải nhất
43627
Giải nhì
30757
Giải ba
54553 - 53928
Giải tư
70754 - 86901 - 27960 - 44206 - 54969 - 95473 - 74160
Giải năm
9900
Giải sáu
4623 - 0512 - 0893
Giải bẩy
013
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6
2,3,4,8
3,7,8


3,4,7
0,0,9
3

3

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2017
Thứ năm
Ngày: 19/10/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
152041
Giải nhất
95958
Giải nhì
31873
Giải ba
96337 - 03482
Giải tư
43703 - 70630 - 46615 - 85248 - 09927 - 52531 - 19940
Giải năm
9382
Giải sáu
7761 - 1113 - 6303
Giải bẩy
692
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
3,5
7
0,1,7
0,1,8
8
1
2,3
2,2
2

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2017
Thứ năm
Ngày: 12/10/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
759583
Giải nhất
96987
Giải nhì
49688
Giải ba
68339 - 73157
Giải tư
08991 - 81383 - 18420 - 00551 - 50898 - 10448 - 70094
Giải năm
5734
Giải sáu
0361 - 8065 - 2250
Giải bẩy
055
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0
4,9
8
0,1,5,7
1,5

3,3,5,7,8
1,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/10/2017
Thứ năm
Ngày: 05/10/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
948381
Giải nhất
26265
Giải nhì
89049
Giải ba
83797 - 75530
Giải tư
42225 - 39000 - 56274 - 94295 - 71598 - 03419 - 51388
Giải năm
6565
Giải sáu
0474 - 2483 - 8602
Giải bẩy
888
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
8,9
5
0
9

5,5
4,4
1,3,8,8
5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/09/2017
Thứ năm
Ngày: 28/09/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
986819
Giải nhất
85598
Giải nhì
03529
Giải ba
99138 - 44941
Giải tư
75014 - 07508 - 45523 - 46691 - 58729 - 42373 - 49240
Giải năm
4717
Giải sáu
1880 - 6811 - 4334
Giải bẩy
209
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
1,2,4,7,9
3,9,9
4,8
0,1


3
0
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/09/2017
Thứ năm
Ngày: 21/09/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
908153
Giải nhất
85333
Giải nhì
77096
Giải ba
42554 - 45988
Giải tư
96965 - 82137 - 18919 - 79039 - 31669 - 95742 - 28753
Giải năm
7288
Giải sáu
2371 - 7681 - 6796
Giải bẩy
836
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9

3,6,7,9
2
3,3,4
5,9
1,3
1,8,8
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2017
Thứ năm
Ngày: 14/09/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
004066
Giải nhất
04435
Giải nhì
37559
Giải ba
33953 - 69334
Giải tư
86287 - 17720 - 16444 - 21087 - 20299 - 87906 - 50031
Giải năm
2549
Giải sáu
7674 - 5183 - 0738
Giải bẩy
613
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3
0
1,1,4,5,8
4,9
3,9
6
4
3,7,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2017
Thứ năm
Ngày: 07/09/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
061289
Giải nhất
92027
Giải nhì
10492
Giải ba
04117 - 52259
Giải tư
38290 - 55053 - 74657 - 40003 - 77224 - 01290 - 83422
Giải năm
5340
Giải sáu
6726 - 7905 - 5024
Giải bẩy
935
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
7
2,4,4,6,7
5
0
3,7,9

6
9
0,0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2017
Thứ năm
Ngày: 31/08/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
479819
Giải nhất
03336
Giải nhì
34136
Giải ba
96518 - 03599
Giải tư
99533 - 33074 - 86394 - 20257 - 08079 - 29977 - 11310
Giải năm
1895
Giải sáu
2603 - 0509 - 1714
Giải bẩy
633
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
0,4,8,9

3,3,6,6

7

4,7,9
4
4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2017
Thứ năm
Ngày: 24/08/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
990643
Giải nhất
05228
Giải nhì
99636
Giải ba
93469 - 99808
Giải tư
47960 - 58717 - 11326 - 64973 - 08483 - 06511 - 72355
Giải năm
2268
Giải sáu
7789 - 8857 - 3599
Giải bẩy
270
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1,5,7
6,8
6
3
5,7
0,8,9
0,3
3,9
9