Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Dương
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS17
Giải đặc biệt
003803
Giải nhất
76184
Giải nhì
62148
Giải ba
18904 - 79284
Giải tư
35440 - 70096 - 24108 - 03630 - 36704 - 83280 - 81548
Giải năm
6091
Giải sáu
8868 - 2385 - 6713
Giải bẩy
140
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,4,8
3
5
0
0,0,8,8

8

0,4,4,5
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS16
Giải đặc biệt
045494
Giải nhất
69486
Giải nhì
36211
Giải ba
79854 - 72480
Giải tư
35267 - 86701 - 64323 - 18888 - 75014 - 91502 - 80298
Giải năm
6544
Giải sáu
7284 - 5198 - 8779
Giải bẩy
953
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
1,4
3

4
3,4
7
9
0,4,6,8
4,6,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS15
Giải đặc biệt
168080
Giải nhất
99736
Giải nhì
60152
Giải ba
84399 - 42136
Giải tư
87293 - 81282 - 30697 - 18593 - 50916 - 27254 - 65379
Giải năm
7269
Giải sáu
3816 - 4839 - 8324
Giải bẩy
418
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,6,8
4
6,6,9

1,2,4
9
9
0,2
3,3,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS14
Giải đặc biệt
056119
Giải nhất
70662
Giải nhì
08077
Giải ba
90667 - 54561
Giải tư
81715 - 50846 - 52225 - 70194 - 48051 - 32729 - 47641
Giải năm
5750
Giải sáu
7172 - 1441 - 2963
Giải bẩy
903
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,9
5,9

1,1,6
0,1,9
1,2,3,7
2,7

4

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 31/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS13
Giải đặc biệt
082273
Giải nhất
90403
Giải nhì
72577
Giải ba
00927 - 92166
Giải tư
37946 - 83206 - 28325 - 94806 - 44417 - 43791 - 65572
Giải năm
1121
Giải sáu
0366 - 0599 - 7016
Giải bẩy
406
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,6,6,8
6,7
1,5,7

6

6,6
2,3,7

1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS12
Giải đặc biệt
906040
Giải nhất
66537
Giải nhì
71356
Giải ba
18111 - 94318
Giải tư
83265 - 58188 - 99786 - 06191 - 74016 - 51958 - 43546
Giải năm
1283
Giải sáu
7365 - 5516 - 2697
Giải bẩy
245
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6,6,8

7
0,5,6
1,6,8
5,5

3,6,8
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS11
Giải đặc biệt
437393
Giải nhất
09478
Giải nhì
81914
Giải ba
70834 - 27682
Giải tư
24600 - 69605 - 85259 - 66080 - 47687 - 41886 - 75251
Giải năm
9565
Giải sáu
2542 - 8751 - 7096
Giải bẩy
576
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
4

4
2
1,1,9
5
6,8
0,2,6,7
0,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS10
Giải đặc biệt
531805
Giải nhất
01391
Giải nhì
51981
Giải ba
52148 - 88134
Giải tư
24087 - 19656 - 27267 - 38943 - 65368 - 45105 - 74524
Giải năm
0683
Giải sáu
3661 - 8482 - 4486
Giải bẩy
236
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5

4
4,6
3,8
6
1,7,8

1,2,3,6,7,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS09
Giải đặc biệt
449563
Giải nhất
43291
Giải nhì
48934
Giải ba
96077 - 16295
Giải tư
75072 - 76900 - 94949 - 79360 - 92391 - 82432 - 19076
Giải năm
2870
Giải sáu
4868 - 4050 - 1048
Giải bẩy
929
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

9
2,4,9
8,9
0
0,3,8
0,2,6,7

1,1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS08
Giải đặc biệt
082311
Giải nhất
73873
Giải nhì
23038
Giải ba
86144 - 85476
Giải tư
10992 - 68917 - 20216 - 30029 - 35639 - 80261 - 55404
Giải năm
9822
Giải sáu
0030 - 0975 - 4208
Giải bẩy
813
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
1,3,6,7
2,9
0,8,9
4

1,3
3,5,6

2

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS07
Giải đặc biệt
457609
Giải nhất
18431
Giải nhì
61929
Giải ba
09952 - 32933
Giải tư
70923 - 96790 - 73400 - 43750 - 58811 - 33810 - 06566
Giải năm
2784
Giải sáu
0647 - 0837 - 6823
Giải bẩy
694
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
0,1
3,3,9,9
1,3,7
7
0,2
6

4
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS06
Giải đặc biệt
615641
Giải nhất
36269
Giải nhì
41951
Giải ba
92260 - 81456
Giải tư
86836 - 96683 - 12023 - 13275 - 37066 - 57467 - 27904
Giải năm
2812
Giải sáu
9634 - 3752 - 2153
Giải bẩy
602
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
1,2
3
4,6
1
1,2,3,6
0,6,7,9
5
3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS05
Giải đặc biệt
783852
Giải nhất
61421
Giải nhì
16123
Giải ba
36907 - 25525
Giải tư
13476 - 02976 - 45622 - 87894 - 99017 - 20988 - 40369
Giải năm
2864
Giải sáu
0984 - 9939 - 2477
Giải bẩy
105
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
7
1,2,3,5
9

2
4,9
6,6,7,8
4,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/01/2017
Xổ số Bình Dương - 01KS04
Giải đặc biệt
906088
Giải nhất
96668
Giải nhì
42141
Giải ba
70018 - 91365
Giải tư
26618 - 23991 - 49661 - 75253 - 70760 - 52153 - 95365
Giải năm
5445
Giải sáu
2640 - 6162 - 0441
Giải bẩy
149
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8,8


0,1,1,5,9
3,3
0,1,2,2,5,5,8

8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 20/01/2017
Xổ số Bình Dương - 01KS03
Giải đặc biệt
763344
Giải nhất
86799
Giải nhì
60373
Giải ba
65042 - 64376
Giải tư
37420 - 37924 - 13240 - 92977 - 51409 - 80878 - 69484
Giải năm
7856
Giải sáu
1949 - 4163 - 8514
Giải bẩy
184
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
4
0,4

0,2,4,9
6
3
3,6,7,8
4,4
9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 13/01/2017
Xổ số Bình Dương - 01KS02
Giải đặc biệt
940369
Giải nhất
02757
Giải nhì
91677
Giải ba
52316 - 81032
Giải tư
05723 - 32136 - 92226 - 50721 - 02822 - 59622 - 46276
Giải năm
8750
Giải sáu
3451 - 5337 - 1707
Giải bẩy
511
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
1,6
1,2,2,3,6
2,6,7

0,1,7
9
6,7


Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 06/01/2017
Xổ số Bình Dương - 01KS01
Giải đặc biệt
205733
Giải nhất
41710
Giải nhì
28063
Giải ba
06488 - 57399
Giải tư
08410 - 33770 - 41480 - 02072 - 35657 - 27327 - 05704
Giải năm
0376
Giải sáu
6821 - 5661 - 5722
Giải bẩy
222
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,0,5
1,2,2,7
3

7
1,3
0,2,6
0,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 30/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS53
Giải đặc biệt
565136
Giải nhất
09765
Giải nhì
04007
Giải ba
22893 - 26741
Giải tư
81234 - 08622 - 04593 - 16711 - 05804 - 65398 - 99034
Giải năm
6501
Giải sáu
4903 - 8117 - 3501
Giải bẩy
033
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,3,4,7
1,7
2
3,4,4,6
1

5

4
3,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 23/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS52
Giải đặc biệt
093055
Giải nhất
60314
Giải nhì
24766
Giải ba
08458 - 00988
Giải tư
62243 - 40671 - 10258 - 38365 - 16135 - 43175 - 94509
Giải năm
9216
Giải sáu
1495 - 1521 - 2122
Giải bẩy
734
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,6
1,2
4,5
3
5,8,8
2,5,6
1,5
8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 16/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS51
Giải đặc biệt
354347
Giải nhất
49122
Giải nhì
46881
Giải ba
72659 - 22138
Giải tư
01666 - 70677 - 72021 - 80495 - 64667 - 71687 - 25576
Giải năm
8615
Giải sáu
6206 - 9042 - 0254
Giải bẩy
969
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5
1,2
3,8
2,7
4,9
6,7,9
6,7
1,7
5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 09/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS50
Giải đặc biệt
810545
Giải nhất
66376
Giải nhì
69749
Giải ba
75229 - 93273
Giải tư
68144 - 98669 - 48406 - 52044 - 40676 - 06619 - 19118
Giải năm
1199
Giải sáu
5232 - 1459 - 3705
Giải bẩy
882
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
8,9
3,9
2
4,4,5,9
9
9
3,6,6
2
9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 02/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS49
Giải đặc biệt
170644
Giải nhất
53611
Giải nhì
03464
Giải ba
30470 - 72681
Giải tư
33971 - 91453 - 53626 - 49444 - 64162 - 56537 - 72748
Giải năm
5722
Giải sáu
4945 - 4502 - 6966
Giải bẩy
938
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1
2,6
7,8
4,4,5,8
3
2,4,6
0,1
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 25/11/2016
Xổ số Bình Dương - 11KS48
Giải đặc biệt
325770
Giải nhất
87204
Giải nhì
74184
Giải ba
51933 - 64716
Giải tư
16484 - 52035 - 33911 - 94631 - 08534 - 82478 - 31201
Giải năm
2756
Giải sáu
4038 - 4547 - 5987
Giải bẩy
915
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
1,5,6

1,3,4,5,8
7
6

0,8
4,4,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 18/11/2016
Xổ số Bình Dương - 11KS47
Giải đặc biệt
866243
Giải nhất
78352
Giải nhì
10881
Giải ba
74593 - 11150
Giải tư
92877 - 90305 - 21310 - 90279 - 25687 - 27778 - 14223
Giải năm
6900
Giải sáu
3145 - 0039 - 1196
Giải bẩy
381
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
0
3
9
3,5
0,2
1
7,8,9
1,1,7
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 11/11/2016
Xổ số Bình Dương - 11KS46
Giải đặc biệt
415722
Giải nhất
14589
Giải nhì
05278
Giải ba
16313 - 72373
Giải tư
73849 - 96311 - 83422 - 19164 - 61699 - 20219 - 88620
Giải năm
7387
Giải sáu
6104 - 1458 - 1749
Giải bẩy
505
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
1,3,9
0,2,2
9
9,9
8
4
3,8
7,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 04/11/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS45
Giải đặc biệt
782383
Giải nhất
09094
Giải nhì
39567
Giải ba
84994 - 97208
Giải tư
49874 - 35601 - 30088 - 51256 - 36931 - 26942 - 60443
Giải năm
7852
Giải sáu
3671 - 5844 - 1236
Giải bẩy
191
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8


1,6
2,3,4
2,6
7
1,4
3,8
1,4,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 28/10/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS44
Giải đặc biệt
775412
Giải nhất
19845
Giải nhì
17157
Giải ba
99128 - 87949
Giải tư
17004 - 47699 - 45472 - 78740 - 82127 - 27268 - 44687
Giải năm
8534
Giải sáu
4639 - 3531 - 4689
Giải bẩy
133
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2
7,8
1,3,4,9
0,5,9
7
8
2
7,9
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 21/10/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS43
Giải đặc biệt
011235
Giải nhất
26218
Giải nhì
90165
Giải ba
52348 - 99482
Giải tư
12354 - 40851 - 59590 - 05887 - 31830 - 16897 - 21431
Giải năm
0822
Giải sáu
3538 - 6636 - 8944
Giải bẩy
208
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
8
2
0,1,5,6,8
4,8
1,4,6
5

2,7
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 14/10/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS42
Giải đặc biệt
291623
Giải nhất
73018
Giải nhì
86725
Giải ba
56808 - 19203
Giải tư
54023 - 46137 - 20478 - 99684 - 51374 - 01533 - 97351
Giải năm
5255
Giải sáu
6446 - 3434 - 2225
Giải bẩy
346
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
8
3,3,5,5
3,4,7
6,6
1,5,8

4,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 07/10/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS41
Giải đặc biệt
704896
Giải nhất
87125
Giải nhì
60942
Giải ba
14013 - 90216
Giải tư
89478 - 96319 - 25473 - 69860 - 25943 - 96435 - 18539
Giải năm
0348
Giải sáu
0711 - 1439 - 5244
Giải bẩy
069
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,6,9
5
5,9,9
2,3,4,8
7
0,9
3,8

6