Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Dương
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
576466
Giải nhất
83019
Giải nhì
07239
Giải ba
68396 - 09510
Giải tư
05087 - 22395 - 36105 - 04726 - 85980 - 28621 - 00287
Giải năm
8535
Giải sáu
3003 - 4568 - 3670
Giải bẩy
096
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5
0,9
1,6
5,9


6,8
0
0,7,7
5,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
539054
Giải nhất
51107
Giải nhì
27966
Giải ba
31797 - 24492
Giải tư
68508 - 37074 - 25889 - 45278 - 76050 - 06841 - 24228
Giải năm
7406
Giải sáu
1013 - 5141 - 3718
Giải bẩy
381
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
3,8
8

1,1
0,4,9
6
4,8
1,9
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
998577
Giải nhất
80070
Giải nhì
75140
Giải ba
08002 - 17993
Giải tư
48236 - 20814 - 26116 - 54698 - 86810 - 86735 - 80393
Giải năm
8579
Giải sáu
2847 - 2379 - 4852
Giải bẩy
989
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,4,6

5,6
0,7
2
8
0,7,9,9
9
3,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/02/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
918800
Giải nhất
61899
Giải nhì
26523
Giải ba
52127 - 52991
Giải tư
15210 - 59600 - 37528 - 94612 - 13150 - 10647 - 35175
Giải năm
1708
Giải sáu
2453 - 7696 - 5159
Giải bẩy
382
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,8
0,2
3,7,8

7
0,3,9

3,5
2
1,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/02/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
351215
Giải nhất
78689
Giải nhì
38374
Giải ba
28624 - 99843
Giải tư
02551 - 58886 - 67680 - 13515 - 11885 - 82516 - 06026
Giải năm
4290
Giải sáu
0458 - 5329 - 6816
Giải bẩy
059
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,5,6,6
4,6,9

3
1,8,8,9

4
0,5,6,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/02/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
041393
Giải nhất
19428
Giải nhì
45590
Giải ba
52209 - 33356
Giải tư
78480 - 28374 - 82998 - 27332 - 25608 - 03976 - 60376
Giải năm
7169
Giải sáu
9416 - 3251 - 9769
Giải bẩy
669
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
6
8
2

1,6
1,9,9,9
4,6,6
0
0,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/02/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
778211
Giải nhất
26485
Giải nhì
61053
Giải ba
05200 - 23446
Giải tư
30764 - 11178 - 01594 - 99181 - 56794 - 96601 - 25213
Giải năm
9509
Giải sáu
7523 - 2119 - 2565
Giải bẩy
205
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,9
1,3,7,9
3

6
3
4,5
8
1,5
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 26/01/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
234226
Giải nhất
89595
Giải nhì
30606
Giải ba
22298 - 20963
Giải tư
35037 - 32436 - 23781 - 61577 - 26774 - 42712 - 53509
Giải năm
3956
Giải sáu
7397 - 5140 - 9892
Giải bẩy
566
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
2
6
6,7
0
6
3,6
4,7
1,3
2,5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 19/01/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
517570
Giải nhất
60312
Giải nhì
35365
Giải ba
37793 - 96682
Giải tư
04185 - 21786 - 35553 - 00293 - 35503 - 01469 - 75950
Giải năm
6657
Giải sáu
1138 - 3694 - 9085
Giải bẩy
276
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2
8
8

0,3,7
5,9
0,6
2,5,5,6
3,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 12/01/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
678619
Giải nhất
56988
Giải nhì
92203
Giải ba
49498 - 58324
Giải tư
56130 - 83369 - 74150 - 82556 - 49820 - 41003 - 19961
Giải năm
5342
Giải sáu
6629 - 7227 - 2110
Giải bẩy
480
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
0,9
0,4,7,9
0
2
0,6
1,9

0,6,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 05/01/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
710798
Giải nhất
69990
Giải nhì
09944
Giải ba
09708 - 97243
Giải tư
98517 - 84572 - 81284 - 25734 - 90229 - 54000 - 61120
Giải năm
7429
Giải sáu
5913 - 4764 - 0946
Giải bẩy
469
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
3,7
0,9,9
4
3,4,6
2
4,9
2
4
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 29/12/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
107879
Giải nhất
41049
Giải nhì
09290
Giải ba
33331 - 11184
Giải tư
63160 - 25774 - 15672 - 92556 - 27812 - 87993 - 91003
Giải năm
6993
Giải sáu
7331 - 2077 - 7397
Giải bẩy
706
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
2

1,1
9
6
0
2,4,7,9
4
0,2,3,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 22/12/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
177692
Giải nhất
48429
Giải nhì
72360
Giải ba
69999 - 40355
Giải tư
09687 - 79618 - 07189 - 40828 - 65703 - 25293 - 51515
Giải năm
9405
Giải sáu
9712 - 3876 - 5753
Giải bẩy
014
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2,4,5,8
8,9

8
3,5
0
6
7,9
2,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 15/12/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
714452
Giải nhất
45738
Giải nhì
04027
Giải ba
26475 - 26553
Giải tư
30937 - 10993 - 60910 - 54076 - 10285 - 34215 - 84515
Giải năm
8870
Giải sáu
1116 - 9605 - 1071
Giải bẩy
108
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
0,5,5,6
7
1,7,8

2,3

0,1,5,6
5
3

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 08/12/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
143019
Giải nhất
28910
Giải nhì
63168
Giải ba
60689 - 56051
Giải tư
20694 - 25401 - 48379 - 54574 - 23829 - 90762 - 62438
Giải năm
7640
Giải sáu
9199 - 1822 - 9878
Giải bẩy
953
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,2,9
2,9
8
0
1,3
2,8
4,8,9
9
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 01/12/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
533129
Giải nhất
79751
Giải nhì
62465
Giải ba
93922 - 32557
Giải tư
96050 - 51933 - 81946 - 67049 - 57729 - 79894 - 85733
Giải năm
0882
Giải sáu
7607 - 2394 - 2337
Giải bẩy
447
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

2,9,9
3,3,7
6,7,8,9
0,1,7
5

2
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/11/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
383812
Giải nhất
48737
Giải nhì
54429
Giải ba
78811 - 82573
Giải tư
69220 - 43705 - 48228 - 23648 - 89207 - 88067 - 00490
Giải năm
6459
Giải sáu
7169 - 7740 - 1344
Giải bẩy
848
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
1,2,8
0,8,9
7
0,4,8,8
9
7,9
3

0

Kết quả xổ số miền Nam - 17/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/11/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
239059
Giải nhất
43440
Giải nhì
14383
Giải ba
79053 - 90687
Giải tư
89154 - 51482 - 29283 - 50003 - 65393 - 80808 - 71378
Giải năm
6649
Giải sáu
6043 - 2699 - 0496
Giải bẩy
657
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8

1

0,3,9
3,4,7,9

8
2,3,3,7
3,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/11/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
268879
Giải nhất
00518
Giải nhì
66860
Giải ba
69875 - 83068
Giải tư
62482 - 58759 - 53331 - 91533 - 26346 - 67758 - 20714
Giải năm
7715
Giải sáu
3850 - 4339 - 7145
Giải bẩy
644
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,5,8

1,3,9
4,5,6
0,8,9
0,0,8
5,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 03/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/11/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
737554
Giải nhất
42271
Giải nhì
81314
Giải ba
11864 - 65696
Giải tư
57439 - 27027 - 54409 - 22127 - 68437 - 85496 - 86942
Giải năm
6750
Giải sáu
8845 - 8048 - 1418
Giải bẩy
381
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,8
7,7
7,9
2,5,8
0,4
4
1
1,3
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/10/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
229954
Giải nhất
77721
Giải nhì
70984
Giải ba
27906 - 82540
Giải tư
25982 - 44653 - 05535 - 41892 - 66655 - 45524 - 95767
Giải năm
9450
Giải sáu
7626 - 5048 - 4505
Giải bẩy
705
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,6

1,4,6
5
0,8
0,0,3,4,5
7

2,4
2

Kết quả xổ số miền Nam - 20/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 20/10/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
152041
Giải nhất
95958
Giải nhì
31873
Giải ba
96337 - 03482
Giải tư
43703 - 70630 - 46615 - 85248 - 09927 - 52531 - 19940
Giải năm
9382
Giải sáu
7761 - 1113 - 6303
Giải bẩy
692
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
3,5
7
0,1,7
0,1,8
8
1
2,3
2,2
2

Kết quả xổ số miền Nam - 13/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 13/10/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
207987
Giải nhất
79648
Giải nhì
51601
Giải ba
96331 - 29552
Giải tư
00659 - 41854 - 27688 - 06003 - 04920 - 65274 - 58304
Giải năm
4520
Giải sáu
9388 - 3353 - 2060
Giải bẩy
341
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,4

0,0
1
1,8
2,3,4,9
0,5
4
7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 06/10/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
425960
Giải nhất
54314
Giải nhì
24440
Giải ba
10668 - 19932
Giải tư
66022 - 37660 - 80797 - 63625 - 31480 - 59263 - 16596
Giải năm
8940
Giải sáu
3393 - 5968 - 3084
Giải bẩy
459
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4
2,5
2
0,0
9
0,0,3,8,8

0,4
3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 29/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
986819
Giải nhất
85598
Giải nhì
03529
Giải ba
99138 - 44941
Giải tư
75014 - 07508 - 45523 - 46691 - 58729 - 42373 - 49240
Giải năm
4717
Giải sáu
1880 - 6811 - 4334
Giải bẩy
209
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
1,2,4,7,9
3,9,9
4,8
0,1


3
0
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 22/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
908153
Giải nhất
85333
Giải nhì
77096
Giải ba
42554 - 45988
Giải tư
96965 - 82137 - 18919 - 79039 - 31669 - 95742 - 28753
Giải năm
7288
Giải sáu
2371 - 7681 - 6796
Giải bẩy
836
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9

3,6,7,9
2
3,3,4
5,9
1,3
1,8,8
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 15/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
466816
Giải nhất
74453
Giải nhì
82310
Giải ba
51692 - 45367
Giải tư
38653 - 94659 - 99863 - 14108 - 07297 - 23186 - 54834
Giải năm
2518
Giải sáu
0253 - 8439 - 8532
Giải bẩy
629
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,6,8
9
2,4,9

3,3,3,9
3,7
0
6
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 08/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
775673
Giải nhất
92183
Giải nhì
64539
Giải ba
17958 - 33211
Giải tư
30348 - 28944 - 89729 - 14663 - 85619 - 49674 - 81955
Giải năm
5993
Giải sáu
6925 - 5500 - 0752
Giải bẩy
634
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,9
5,9
4,9
4,8
2,5,8
3,9
3,4
3
3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 01/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
757663
Giải nhất
60913
Giải nhì
91814
Giải ba
16118 - 40970
Giải tư
75962 - 14641 - 92735 - 47247 - 22393 - 31430 - 62877
Giải năm
4792
Giải sáu
0708 - 1901 - 0706
Giải bẩy
566
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,8
3,4,8

0,5
1,7

2,3,6
0,7
8
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 25/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 25/08/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
564542
Giải nhất
85459
Giải nhì
10403
Giải ba
82379 - 15434
Giải tư
85730 - 51353 - 40876 - 66933 - 00137 - 09958 - 53998
Giải năm
3225
Giải sáu
1415 - 5453 - 3815
Giải bẩy
628
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,5
1,5,8
0,3,4,7
2
3,3,8,9

6,9

8