Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Dương
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 18/08/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
172890
Giải nhất
37613
Giải nhì
94902
Giải ba
86559 - 39876
Giải tư
62205 - 92714 - 34857 - 88934 - 49738 - 00601 - 24630
Giải năm
2355
Giải sáu
5209 - 9020 - 1574
Giải bẩy
798
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,9
3,4
0
0,4,8

3,5,7,9

4,6

0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 11/08/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
214883
Giải nhất
83917
Giải nhì
72755
Giải ba
91372 - 46887
Giải tư
76732 - 16291 - 58229 - 42050 - 04924 - 97026 - 28114
Giải năm
2188
Giải sáu
3344 - 2885 - 0579
Giải bẩy
952
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4,7
4,6,9
2
4
0,2,5

2,9
3,5,7,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 04/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 04/08/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
598108
Giải nhất
54970
Giải nhì
12611
Giải ba
15058 - 32867
Giải tư
24088 - 41313 - 27006 - 89306 - 23235 - 96086 - 92357
Giải năm
2250
Giải sáu
0027 - 8762 - 9247
Giải bẩy
185
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,8
1,3
7,8
5
7
0,7,8
2,7
0
5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/07/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
213649
Giải nhất
78603
Giải nhì
27485
Giải ba
73355 - 19027
Giải tư
39955 - 27733 - 66308 - 38355 - 34957 - 69633 - 59221
Giải năm
3171
Giải sáu
9428 - 9560 - 0782
Giải bẩy
321
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8

1,1,7,8
3,3
9
5,5,5,7
0
1
2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/07/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
054386
Giải nhất
31778
Giải nhì
18696
Giải ba
68175 - 05908
Giải tư
64585 - 55856 - 67173 - 04718 - 29320 - 01939 - 80264
Giải năm
4536
Giải sáu
0032 - 7201 - 9622
Giải bẩy
149
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
8
0,2
2,6,9
9
6
2,4
3,5,8
5,6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/07/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
524034
Giải nhất
19136
Giải nhì
07703
Giải ba
64228 - 40921
Giải tư
45857 - 23194 - 91482 - 89148 - 81175 - 93300 - 96306
Giải năm
1208
Giải sáu
1410 - 3578 - 2469
Giải bẩy
094
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6,8
0
1,8
4,6
8
7
5,9
5,8
2
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/07/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
284770
Giải nhất
18054
Giải nhì
04387
Giải ba
58809 - 93999
Giải tư
21548 - 17923 - 07039 - 58809 - 45161 - 64234 - 58379
Giải năm
3185
Giải sáu
7430 - 5086 - 1730
Giải bẩy
426
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9

3,6,7
0,0,4,9
8
4
1
0,9
5,6,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/06/2017
Thứ sáu
Ngày: 30/06/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
807494
Giải nhất
48964
Giải nhì
63085
Giải ba
61451 - 33462
Giải tư
80582 - 29932 - 55026 - 02092 - 20279 - 35916 - 23648
Giải năm
3568
Giải sáu
4508 - 7905 - 2236
Giải bẩy
037
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
6
6
2,6,7
8
1
2,4,8
9
0,2,5
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 23/06/2017
Thứ sáu
Ngày: 23/06/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
358187
Giải nhất
78395
Giải nhì
80304
Giải ba
18304 - 58641
Giải tư
99813 - 96569 - 98884 - 84668 - 56964 - 35991 - 54687
Giải năm
2284
Giải sáu
1050 - 4525 - 7021
Giải bẩy
017
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
3,7
1,5

1
0,6
4,8,9

4,4,7,7
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 26/05/2017
Xổ số Bình Dương - 05KS21
Giải đặc biệt
577548
Giải nhất
54144
Giải nhì
39978
Giải ba
82335 - 70147
Giải tư
22260 - 46373 - 73580 - 17321 - 43509 - 20114 - 81601
Giải năm
4222
Giải sáu
5349 - 6581 - 3569
Giải bẩy
805
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,9
4
1,2
5
4,7,8,9

0,9
3,8
0,1
6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 19/05/2017
Xổ số Bình Dương - 05KS20
Giải đặc biệt
732294
Giải nhất
49764
Giải nhì
14499
Giải ba
49561 - 09179
Giải tư
06238 - 39097 - 47506 - 96446 - 80992 - 51806 - 40699
Giải năm
7815
Giải sáu
6500 - 6602 - 1851
Giải bẩy
056
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6,6,8
5

8
6
1,6
1,4
9

2,4,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 12/05/2017
Xổ số Bình Dương - 05KS19
Giải đặc biệt
427499
Giải nhất
80428
Giải nhì
99775
Giải ba
12474 - 48542
Giải tư
33934 - 22603 - 79179 - 43523 - 77108 - 37138 - 37094
Giải năm
7346
Giải sáu
7984 - 3278 - 4600
Giải bẩy
638
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,8

3,8
0,4,8,8
2,6


4,5,8,9
4
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 05/05/2017
Xổ số Bình Dương - 05KS18
Giải đặc biệt
510511
Giải nhất
44010
Giải nhì
94387
Giải ba
95190 - 23083
Giải tư
96478 - 59074 - 95830 - 79947 - 53618 - 06345 - 95508
Giải năm
4345
Giải sáu
6582 - 6156 - 9911
Giải bẩy
241
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
0,1,1,8

0
1,5,5,7
6

4,8
2,3,7
0

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS17
Giải đặc biệt
003803
Giải nhất
76184
Giải nhì
62148
Giải ba
18904 - 79284
Giải tư
35440 - 70096 - 24108 - 03630 - 36704 - 83280 - 81548
Giải năm
6091
Giải sáu
8868 - 2385 - 6713
Giải bẩy
140
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,4,8
3
5
0
0,0,8,8

8

0,4,4,5
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS16
Giải đặc biệt
045494
Giải nhất
69486
Giải nhì
36211
Giải ba
79854 - 72480
Giải tư
35267 - 86701 - 64323 - 18888 - 75014 - 91502 - 80298
Giải năm
6544
Giải sáu
7284 - 5198 - 8779
Giải bẩy
953
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
1,4
3

4
3,4
7
9
0,4,6,8
4,6,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS15
Giải đặc biệt
168080
Giải nhất
99736
Giải nhì
60152
Giải ba
84399 - 42136
Giải tư
87293 - 81282 - 30697 - 18593 - 50916 - 27254 - 65379
Giải năm
7269
Giải sáu
3816 - 4839 - 8324
Giải bẩy
418
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,6,8
4
6,6,9

1,2,4
9
9
0,2
3,3,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS14
Giải đặc biệt
056119
Giải nhất
70662
Giải nhì
08077
Giải ba
90667 - 54561
Giải tư
81715 - 50846 - 52225 - 70194 - 48051 - 32729 - 47641
Giải năm
5750
Giải sáu
7172 - 1441 - 2963
Giải bẩy
903
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,9
5,9

1,1,6
0,1,9
1,2,3,7
2,7

4

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 31/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS13
Giải đặc biệt
082273
Giải nhất
90403
Giải nhì
72577
Giải ba
00927 - 92166
Giải tư
37946 - 83206 - 28325 - 94806 - 44417 - 43791 - 65572
Giải năm
1121
Giải sáu
0366 - 0599 - 7016
Giải bẩy
406
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,6,6,8
6,7
1,5,7

6

6,6
2,3,7

1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS12
Giải đặc biệt
906040
Giải nhất
66537
Giải nhì
71356
Giải ba
18111 - 94318
Giải tư
83265 - 58188 - 99786 - 06191 - 74016 - 51958 - 43546
Giải năm
1283
Giải sáu
7365 - 5516 - 2697
Giải bẩy
245
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6,6,8

7
0,5,6
1,6,8
5,5

3,6,8
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS11
Giải đặc biệt
437393
Giải nhất
09478
Giải nhì
81914
Giải ba
70834 - 27682
Giải tư
24600 - 69605 - 85259 - 66080 - 47687 - 41886 - 75251
Giải năm
9565
Giải sáu
2542 - 8751 - 7096
Giải bẩy
576
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
4

4
2
1,1,9
5
6,8
0,2,6,7
0,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS10
Giải đặc biệt
531805
Giải nhất
01391
Giải nhì
51981
Giải ba
52148 - 88134
Giải tư
24087 - 19656 - 27267 - 38943 - 65368 - 45105 - 74524
Giải năm
0683
Giải sáu
3661 - 8482 - 4486
Giải bẩy
236
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5

4
4,6
3,8
6
1,7,8

1,2,3,6,7,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS09
Giải đặc biệt
449563
Giải nhất
43291
Giải nhì
48934
Giải ba
96077 - 16295
Giải tư
75072 - 76900 - 94949 - 79360 - 92391 - 82432 - 19076
Giải năm
2870
Giải sáu
4868 - 4050 - 1048
Giải bẩy
929
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

9
2,4,9
8,9
0
0,3,8
0,2,6,7

1,1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS08
Giải đặc biệt
082311
Giải nhất
73873
Giải nhì
23038
Giải ba
86144 - 85476
Giải tư
10992 - 68917 - 20216 - 30029 - 35639 - 80261 - 55404
Giải năm
9822
Giải sáu
0030 - 0975 - 4208
Giải bẩy
813
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
1,3,6,7
2,9
0,8,9
4

1,3
3,5,6

2

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS07
Giải đặc biệt
457609
Giải nhất
18431
Giải nhì
61929
Giải ba
09952 - 32933
Giải tư
70923 - 96790 - 73400 - 43750 - 58811 - 33810 - 06566
Giải năm
2784
Giải sáu
0647 - 0837 - 6823
Giải bẩy
694
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
0,1
3,3,9,9
1,3,7
7
0,2
6

4
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS06
Giải đặc biệt
615641
Giải nhất
36269
Giải nhì
41951
Giải ba
92260 - 81456
Giải tư
86836 - 96683 - 12023 - 13275 - 37066 - 57467 - 27904
Giải năm
2812
Giải sáu
9634 - 3752 - 2153
Giải bẩy
602
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
1,2
3
4,6
1
1,2,3,6
0,6,7,9
5
3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS05
Giải đặc biệt
783852
Giải nhất
61421
Giải nhì
16123
Giải ba
36907 - 25525
Giải tư
13476 - 02976 - 45622 - 87894 - 99017 - 20988 - 40369
Giải năm
2864
Giải sáu
0984 - 9939 - 2477
Giải bẩy
105
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
7
1,2,3,5
9

2
4,9
6,6,7,8
4,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/01/2017
Xổ số Bình Dương - 01KS04
Giải đặc biệt
906088
Giải nhất
96668
Giải nhì
42141
Giải ba
70018 - 91365
Giải tư
26618 - 23991 - 49661 - 75253 - 70760 - 52153 - 95365
Giải năm
5445
Giải sáu
2640 - 6162 - 0441
Giải bẩy
149
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8,8


0,1,1,5,9
3,3
0,1,2,2,5,5,8

8
1