Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Dương
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 20/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 20/10/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
152041
Giải nhất
95958
Giải nhì
31873
Giải ba
96337 - 03482
Giải tư
43703 - 70630 - 46615 - 85248 - 09927 - 52531 - 19940
Giải năm
9382
Giải sáu
7761 - 1113 - 6303
Giải bẩy
692
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
3,5
7
0,1,7
0,1,8
8
1
2,3
2,2
2

Kết quả xổ số miền Nam - 13/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 13/10/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
207987
Giải nhất
79648
Giải nhì
51601
Giải ba
96331 - 29552
Giải tư
00659 - 41854 - 27688 - 06003 - 04920 - 65274 - 58304
Giải năm
4520
Giải sáu
9388 - 3353 - 2060
Giải bẩy
341
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,4

0,0
1
1,8
2,3,4,9
0,5
4
7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 06/10/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
425960
Giải nhất
54314
Giải nhì
24440
Giải ba
10668 - 19932
Giải tư
66022 - 37660 - 80797 - 63625 - 31480 - 59263 - 16596
Giải năm
8940
Giải sáu
3393 - 5968 - 3084
Giải bẩy
459
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4
2,5
2
0,0
9
0,0,3,8,8

0,4
3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 29/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
986819
Giải nhất
85598
Giải nhì
03529
Giải ba
99138 - 44941
Giải tư
75014 - 07508 - 45523 - 46691 - 58729 - 42373 - 49240
Giải năm
4717
Giải sáu
1880 - 6811 - 4334
Giải bẩy
209
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
1,2,4,7,9
3,9,9
4,8
0,1


3
0
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 22/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
908153
Giải nhất
85333
Giải nhì
77096
Giải ba
42554 - 45988
Giải tư
96965 - 82137 - 18919 - 79039 - 31669 - 95742 - 28753
Giải năm
7288
Giải sáu
2371 - 7681 - 6796
Giải bẩy
836
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9

3,6,7,9
2
3,3,4
5,9
1,3
1,8,8
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 15/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
466816
Giải nhất
74453
Giải nhì
82310
Giải ba
51692 - 45367
Giải tư
38653 - 94659 - 99863 - 14108 - 07297 - 23186 - 54834
Giải năm
2518
Giải sáu
0253 - 8439 - 8532
Giải bẩy
629
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,6,8
9
2,4,9

3,3,3,9
3,7
0
6
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 08/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
775673
Giải nhất
92183
Giải nhì
64539
Giải ba
17958 - 33211
Giải tư
30348 - 28944 - 89729 - 14663 - 85619 - 49674 - 81955
Giải năm
5993
Giải sáu
6925 - 5500 - 0752
Giải bẩy
634
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,9
5,9
4,9
4,8
2,5,8
3,9
3,4
3
3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 01/09/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
757663
Giải nhất
60913
Giải nhì
91814
Giải ba
16118 - 40970
Giải tư
75962 - 14641 - 92735 - 47247 - 22393 - 31430 - 62877
Giải năm
4792
Giải sáu
0708 - 1901 - 0706
Giải bẩy
566
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,8
3,4,8

0,5
1,7

2,3,6
0,7
8
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 25/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 25/08/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
564542
Giải nhất
85459
Giải nhì
10403
Giải ba
82379 - 15434
Giải tư
85730 - 51353 - 40876 - 66933 - 00137 - 09958 - 53998
Giải năm
3225
Giải sáu
1415 - 5453 - 3815
Giải bẩy
628
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,5
1,5,8
0,3,4,7
2
3,3,8,9

6,9

8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 18/08/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
172890
Giải nhất
37613
Giải nhì
94902
Giải ba
86559 - 39876
Giải tư
62205 - 92714 - 34857 - 88934 - 49738 - 00601 - 24630
Giải năm
2355
Giải sáu
5209 - 9020 - 1574
Giải bẩy
798
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,9
3,4
0
0,4,8

3,5,7,9

4,6

0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 11/08/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
214883
Giải nhất
83917
Giải nhì
72755
Giải ba
91372 - 46887
Giải tư
76732 - 16291 - 58229 - 42050 - 04924 - 97026 - 28114
Giải năm
2188
Giải sáu
3344 - 2885 - 0579
Giải bẩy
952
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4,7
4,6,9
2
4
0,2,5

2,9
3,5,7,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 04/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 04/08/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
598108
Giải nhất
54970
Giải nhì
12611
Giải ba
15058 - 32867
Giải tư
24088 - 41313 - 27006 - 89306 - 23235 - 96086 - 92357
Giải năm
2250
Giải sáu
0027 - 8762 - 9247
Giải bẩy
185
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,8
1,3
7,8
5
7
0,7,8
2,7
0
5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/07/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
213649
Giải nhất
78603
Giải nhì
27485
Giải ba
73355 - 19027
Giải tư
39955 - 27733 - 66308 - 38355 - 34957 - 69633 - 59221
Giải năm
3171
Giải sáu
9428 - 9560 - 0782
Giải bẩy
321
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8

1,1,7,8
3,3
9
5,5,5,7
0
1
2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/07/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
054386
Giải nhất
31778
Giải nhì
18696
Giải ba
68175 - 05908
Giải tư
64585 - 55856 - 67173 - 04718 - 29320 - 01939 - 80264
Giải năm
4536
Giải sáu
0032 - 7201 - 9622
Giải bẩy
149
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
8
0,2
2,6,9
9
6
2,4
3,5,8
5,6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/07/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
524034
Giải nhất
19136
Giải nhì
07703
Giải ba
64228 - 40921
Giải tư
45857 - 23194 - 91482 - 89148 - 81175 - 93300 - 96306
Giải năm
1208
Giải sáu
1410 - 3578 - 2469
Giải bẩy
094
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6,8
0
1,8
4,6
8
7
5,9
5,8
2
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/07/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
284770
Giải nhất
18054
Giải nhì
04387
Giải ba
58809 - 93999
Giải tư
21548 - 17923 - 07039 - 58809 - 45161 - 64234 - 58379
Giải năm
3185
Giải sáu
7430 - 5086 - 1730
Giải bẩy
426
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9

3,6,7
0,0,4,9
8
4
1
0,9
5,6,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/06/2017
Thứ sáu
Ngày: 30/06/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
807494
Giải nhất
48964
Giải nhì
63085
Giải ba
61451 - 33462
Giải tư
80582 - 29932 - 55026 - 02092 - 20279 - 35916 - 23648
Giải năm
3568
Giải sáu
4508 - 7905 - 2236
Giải bẩy
037
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
6
6
2,6,7
8
1
2,4,8
9
0,2,5
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 23/06/2017
Thứ sáu
Ngày: 23/06/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
358187
Giải nhất
78395
Giải nhì
80304
Giải ba
18304 - 58641
Giải tư
99813 - 96569 - 98884 - 84668 - 56964 - 35991 - 54687
Giải năm
2284
Giải sáu
1050 - 4525 - 7021
Giải bẩy
017
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
3,7
1,5

1
0,6
4,8,9

4,4,7,7
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 26/05/2017
Xổ số Bình Dương - 05KS21
Giải đặc biệt
577548
Giải nhất
54144
Giải nhì
39978
Giải ba
82335 - 70147
Giải tư
22260 - 46373 - 73580 - 17321 - 43509 - 20114 - 81601
Giải năm
4222
Giải sáu
5349 - 6581 - 3569
Giải bẩy
805
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,9
4
1,2
5
4,7,8,9

0,9
3,8
0,1
6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 19/05/2017
Xổ số Bình Dương - 05KS20
Giải đặc biệt
732294
Giải nhất
49764
Giải nhì
14499
Giải ba
49561 - 09179
Giải tư
06238 - 39097 - 47506 - 96446 - 80992 - 51806 - 40699
Giải năm
7815
Giải sáu
6500 - 6602 - 1851
Giải bẩy
056
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6,6,8
5

8
6
1,6
1,4
9

2,4,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 12/05/2017
Xổ số Bình Dương - 05KS19
Giải đặc biệt
427499
Giải nhất
80428
Giải nhì
99775
Giải ba
12474 - 48542
Giải tư
33934 - 22603 - 79179 - 43523 - 77108 - 37138 - 37094
Giải năm
7346
Giải sáu
7984 - 3278 - 4600
Giải bẩy
638
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,8

3,8
0,4,8,8
2,6


4,5,8,9
4
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 05/05/2017
Xổ số Bình Dương - 05KS18
Giải đặc biệt
510511
Giải nhất
44010
Giải nhì
94387
Giải ba
95190 - 23083
Giải tư
96478 - 59074 - 95830 - 79947 - 53618 - 06345 - 95508
Giải năm
4345
Giải sáu
6582 - 6156 - 9911
Giải bẩy
241
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
0,1,1,8

0
1,5,5,7
6

4,8
2,3,7
0

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS17
Giải đặc biệt
003803
Giải nhất
76184
Giải nhì
62148
Giải ba
18904 - 79284
Giải tư
35440 - 70096 - 24108 - 03630 - 36704 - 83280 - 81548
Giải năm
6091
Giải sáu
8868 - 2385 - 6713
Giải bẩy
140
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,4,8
3
5
0
0,0,8,8

8

0,4,4,5
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS16
Giải đặc biệt
045494
Giải nhất
69486
Giải nhì
36211
Giải ba
79854 - 72480
Giải tư
35267 - 86701 - 64323 - 18888 - 75014 - 91502 - 80298
Giải năm
6544
Giải sáu
7284 - 5198 - 8779
Giải bẩy
953
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
1,4
3

4
3,4
7
9
0,4,6,8
4,6,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS15
Giải đặc biệt
168080
Giải nhất
99736
Giải nhì
60152
Giải ba
84399 - 42136
Giải tư
87293 - 81282 - 30697 - 18593 - 50916 - 27254 - 65379
Giải năm
7269
Giải sáu
3816 - 4839 - 8324
Giải bẩy
418
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,6,8
4
6,6,9

1,2,4
9
9
0,2
3,3,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/04/2017
Xổ số Bình Dương - 04KS14
Giải đặc biệt
056119
Giải nhất
70662
Giải nhì
08077
Giải ba
90667 - 54561
Giải tư
81715 - 50846 - 52225 - 70194 - 48051 - 32729 - 47641
Giải năm
5750
Giải sáu
7172 - 1441 - 2963
Giải bẩy
903
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,9
5,9

1,1,6
0,1,9
1,2,3,7
2,7

4

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 31/03/2017
Xổ số Bình Dương - 03KS13
Giải đặc biệt
082273
Giải nhất
90403
Giải nhì
72577
Giải ba
00927 - 92166
Giải tư
37946 - 83206 - 28325 - 94806 - 44417 - 43791 - 65572
Giải năm
1121
Giải sáu
0366 - 0599 - 7016
Giải bẩy
406
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,6,6,8
6,7
1,5,7

6

6,6
2,3,7

1,9