Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Dương
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS08
Giải đặc biệt
082311
Giải nhất
73873
Giải nhì
23038
Giải ba
86144 - 85476
Giải tư
10992 - 68917 - 20216 - 30029 - 35639 - 80261 - 55404
Giải năm
9822
Giải sáu
0030 - 0975 - 4208
Giải bẩy
813
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
1,3,6,7
2,9
0,8,9
4

1,3
3,5,6

2

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS07
Giải đặc biệt
457609
Giải nhất
18431
Giải nhì
61929
Giải ba
09952 - 32933
Giải tư
70923 - 96790 - 73400 - 43750 - 58811 - 33810 - 06566
Giải năm
2784
Giải sáu
0647 - 0837 - 6823
Giải bẩy
694
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
0,1
3,3,9,9
1,3,7
7
0,2
6

4
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS06
Giải đặc biệt
615641
Giải nhất
36269
Giải nhì
41951
Giải ba
92260 - 81456
Giải tư
86836 - 96683 - 12023 - 13275 - 37066 - 57467 - 27904
Giải năm
2812
Giải sáu
9634 - 3752 - 2153
Giải bẩy
602
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
1,2
3
4,6
1
1,2,3,6
0,6,7,9
5
3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/02/2017
Xổ số Bình Dương - 02KS05
Giải đặc biệt
783852
Giải nhất
61421
Giải nhì
16123
Giải ba
36907 - 25525
Giải tư
13476 - 02976 - 45622 - 87894 - 99017 - 20988 - 40369
Giải năm
2864
Giải sáu
0984 - 9939 - 2477
Giải bẩy
105
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
7
1,2,3,5
9

2
4,9
6,6,7,8
4,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/01/2017
Xổ số Bình Dương - 01KS04
Giải đặc biệt
906088
Giải nhất
96668
Giải nhì
42141
Giải ba
70018 - 91365
Giải tư
26618 - 23991 - 49661 - 75253 - 70760 - 52153 - 95365
Giải năm
5445
Giải sáu
2640 - 6162 - 0441
Giải bẩy
149
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8,8


0,1,1,5,9
3,3
0,1,2,2,5,5,8

8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 20/01/2017
Xổ số Bình Dương - 01KS03
Giải đặc biệt
763344
Giải nhất
86799
Giải nhì
60373
Giải ba
65042 - 64376
Giải tư
37420 - 37924 - 13240 - 92977 - 51409 - 80878 - 69484
Giải năm
7856
Giải sáu
1949 - 4163 - 8514
Giải bẩy
184
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
4
0,4

0,2,4,9
6
3
3,6,7,8
4,4
9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 13/01/2017
Xổ số Bình Dương - 01KS02
Giải đặc biệt
940369
Giải nhất
02757
Giải nhì
91677
Giải ba
52316 - 81032
Giải tư
05723 - 32136 - 92226 - 50721 - 02822 - 59622 - 46276
Giải năm
8750
Giải sáu
3451 - 5337 - 1707
Giải bẩy
511
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
1,6
1,2,2,3,6
2,6,7

0,1,7
9
6,7


Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 06/01/2017
Xổ số Bình Dương - 01KS01
Giải đặc biệt
205733
Giải nhất
41710
Giải nhì
28063
Giải ba
06488 - 57399
Giải tư
08410 - 33770 - 41480 - 02072 - 35657 - 27327 - 05704
Giải năm
0376
Giải sáu
6821 - 5661 - 5722
Giải bẩy
222
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,0,5
1,2,2,7
3

7
1,3
0,2,6
0,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 30/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS53
Giải đặc biệt
565136
Giải nhất
09765
Giải nhì
04007
Giải ba
22893 - 26741
Giải tư
81234 - 08622 - 04593 - 16711 - 05804 - 65398 - 99034
Giải năm
6501
Giải sáu
4903 - 8117 - 3501
Giải bẩy
033
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,3,4,7
1,7
2
3,4,4,6
1

5

4
3,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 23/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS52
Giải đặc biệt
093055
Giải nhất
60314
Giải nhì
24766
Giải ba
08458 - 00988
Giải tư
62243 - 40671 - 10258 - 38365 - 16135 - 43175 - 94509
Giải năm
9216
Giải sáu
1495 - 1521 - 2122
Giải bẩy
734
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,6
1,2
4,5
3
5,8,8
2,5,6
1,5
8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 16/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS51
Giải đặc biệt
354347
Giải nhất
49122
Giải nhì
46881
Giải ba
72659 - 22138
Giải tư
01666 - 70677 - 72021 - 80495 - 64667 - 71687 - 25576
Giải năm
8615
Giải sáu
6206 - 9042 - 0254
Giải bẩy
969
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5
1,2
3,8
2,7
4,9
6,7,9
6,7
1,7
5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 09/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS50
Giải đặc biệt
810545
Giải nhất
66376
Giải nhì
69749
Giải ba
75229 - 93273
Giải tư
68144 - 98669 - 48406 - 52044 - 40676 - 06619 - 19118
Giải năm
1199
Giải sáu
5232 - 1459 - 3705
Giải bẩy
882
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
8,9
3,9
2
4,4,5,9
9
9
3,6,6
2
9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 02/12/2016
Xổ số Bình Dương - 12KS49
Giải đặc biệt
170644
Giải nhất
53611
Giải nhì
03464
Giải ba
30470 - 72681
Giải tư
33971 - 91453 - 53626 - 49444 - 64162 - 56537 - 72748
Giải năm
5722
Giải sáu
4945 - 4502 - 6966
Giải bẩy
938
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1
2,6
7,8
4,4,5,8
3
2,4,6
0,1
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 25/11/2016
Xổ số Bình Dương - 11KS48
Giải đặc biệt
325770
Giải nhất
87204
Giải nhì
74184
Giải ba
51933 - 64716
Giải tư
16484 - 52035 - 33911 - 94631 - 08534 - 82478 - 31201
Giải năm
2756
Giải sáu
4038 - 4547 - 5987
Giải bẩy
915
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
1,5,6

1,3,4,5,8
7
6

0,8
4,4,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 18/11/2016
Xổ số Bình Dương - 11KS47
Giải đặc biệt
866243
Giải nhất
78352
Giải nhì
10881
Giải ba
74593 - 11150
Giải tư
92877 - 90305 - 21310 - 90279 - 25687 - 27778 - 14223
Giải năm
6900
Giải sáu
3145 - 0039 - 1196
Giải bẩy
381
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
0
3
9
3,5
0,2
1
7,8,9
1,1,7
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 11/11/2016
Xổ số Bình Dương - 11KS46
Giải đặc biệt
415722
Giải nhất
14589
Giải nhì
05278
Giải ba
16313 - 72373
Giải tư
73849 - 96311 - 83422 - 19164 - 61699 - 20219 - 88620
Giải năm
7387
Giải sáu
6104 - 1458 - 1749
Giải bẩy
505
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
1,3,9
0,2,2
9
9,9
8
4
3,8
7,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 04/11/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS45
Giải đặc biệt
782383
Giải nhất
09094
Giải nhì
39567
Giải ba
84994 - 97208
Giải tư
49874 - 35601 - 30088 - 51256 - 36931 - 26942 - 60443
Giải năm
7852
Giải sáu
3671 - 5844 - 1236
Giải bẩy
191
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8


1,6
2,3,4
2,6
7
1,4
3,8
1,4,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 28/10/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS44
Giải đặc biệt
775412
Giải nhất
19845
Giải nhì
17157
Giải ba
99128 - 87949
Giải tư
17004 - 47699 - 45472 - 78740 - 82127 - 27268 - 44687
Giải năm
8534
Giải sáu
4639 - 3531 - 4689
Giải bẩy
133
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2
7,8
1,3,4,9
0,5,9
7
8
2
7,9
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 21/10/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS43
Giải đặc biệt
011235
Giải nhất
26218
Giải nhì
90165
Giải ba
52348 - 99482
Giải tư
12354 - 40851 - 59590 - 05887 - 31830 - 16897 - 21431
Giải năm
0822
Giải sáu
3538 - 6636 - 8944
Giải bẩy
208
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
8
2
0,1,5,6,8
4,8
1,4,6
5

2,7
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 14/10/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS42
Giải đặc biệt
291623
Giải nhất
73018
Giải nhì
86725
Giải ba
56808 - 19203
Giải tư
54023 - 46137 - 20478 - 99684 - 51374 - 01533 - 97351
Giải năm
5255
Giải sáu
6446 - 3434 - 2225
Giải bẩy
346
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
8
3,3,5,5
3,4,7
6,6
1,5,8

4,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 07/10/2016
Xổ số Bình Dương - 10KS41
Giải đặc biệt
704896
Giải nhất
87125
Giải nhì
60942
Giải ba
14013 - 90216
Giải tư
89478 - 96319 - 25473 - 69860 - 25943 - 96435 - 18539
Giải năm
0348
Giải sáu
0711 - 1439 - 5244
Giải bẩy
069
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,6,9
5
5,9,9
2,3,4,8
7
0,9
3,8

6

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 30/09/2016
Xổ số Bình Dương - 09KS40
Giải đặc biệt
765235
Giải nhất
37256
Giải nhì
69005
Giải ba
94135 - 97924
Giải tư
36411 - 44839 - 28025 - 02847 - 88398 - 21769 - 70559
Giải năm
6482
Giải sáu
2814 - 6767 - 8192
Giải bẩy
684
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,4
4,5
5,5,9
7
6,9
7,9

2,4
2,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 23/09/2016
Xổ số Bình Dương - 09KS39
Giải đặc biệt
928389
Giải nhất
85927
Giải nhì
69189
Giải ba
75757 - 81476
Giải tư
18259 - 89154 - 77968 - 59053 - 93590 - 21869 - 27875
Giải năm
6835
Giải sáu
9419 - 7248 - 3637
Giải bẩy
102
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
9
7
5,7
8
3,4,7,9
8,9
5,6
9,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 16/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 16/09/2016
Xổ số Bình Dương - 09KS38
Giải đặc biệt
410269
Giải nhất
64877
Giải nhì
94845
Giải ba
78308 - 33484
Giải tư
17483 - 04826 - 86540 - 40747 - 42377 - 08964 - 80857
Giải năm
7280
Giải sáu
2998 - 5484 - 3704
Giải bẩy
765
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8

6
5
0,5,7
7
4,5,9
7,7
0,3,4,4
8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 09/09/2016
Xổ số Bình Dương - 09KS37
Giải đặc biệt
270062
Giải nhất
08869
Giải nhì
99510
Giải ba
40172 - 92884
Giải tư
38095 - 45589 - 42854 - 29001 - 71628 - 41159 - 34990
Giải năm
4725
Giải sáu
3814 - 2426 - 6817
Giải bẩy
331
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,4,7
5,6,8
1

4,4,9
2,9
2
4,9
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 02/09/2016
Xổ số Bình Dương - 09KS36
Giải đặc biệt
260460
Giải nhất
24598
Giải nhì
51670
Giải ba
13600 - 56064
Giải tư
37193 - 69195 - 22406 - 78670 - 72087 - 10791 - 69088
Giải năm
6132
Giải sáu
8873 - 3941 - 4771
Giải bẩy
516
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
6

2
1

0,4
0,0,1,2,3
7,8
1,3,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 26/08/2016
Xổ số Bình Dương - 08KS35
Giải đặc biệt
330597
Giải nhất
97909
Giải nhì
89507
Giải ba
31659 - 59995
Giải tư
61427 - 16525 - 44138 - 67954 - 24724 - 33555 - 04004
Giải năm
1727
Giải sáu
7096 - 2075 - 4151
Giải bẩy
741
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,9
7
4,5,7,7
8
1
1,4,5,9

5

5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 19/08/2016
Xổ số Bình Dương - 08KS34
Giải đặc biệt
219563
Giải nhất
24565
Giải nhì
54360
Giải ba
13946 - 73131
Giải tư
45495 - 94832 - 79434 - 50695 - 07654 - 63630 - 58805
Giải năm
8110
Giải sáu
4047 - 2938 - 9375
Giải bẩy
978
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0

0,1,2,4,8
6,6,7
4
0,3,5
5,8

5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 12/08/2016
Xổ số Bình Dương - 08KS33
Giải đặc biệt
784121
Giải nhất
65687
Giải nhì
02824
Giải ba
19649 - 81113
Giải tư
95439 - 33071 - 99022 - 22614 - 85460 - 54987 - 89305
Giải năm
1697
Giải sáu
8100 - 3568 - 3579
Giải bẩy
180
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
3,4
1,2,4
9
9

0,7,8
1,9
0,7,7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 05/08/2016
Xổ số Bình Dương - 08KS32
Giải đặc biệt
062042
Giải nhất
80916
Giải nhì
28345
Giải ba
85364 - 21655
Giải tư
39474 - 50088 - 05289 - 07618 - 43506 - 45369 - 89016
Giải năm
9051
Giải sáu
7676 - 1140 - 3606
Giải bẩy
629
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,6
6,6,8
9

0,2,5
1,5
4,9
4,6
8,9