Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 27/06/2017
Thứ ba
Ngày: 27/06/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
062254
Giải nhất
30134
Giải nhì
73543
Giải ba
74697 - 58997
Giải tư
63702 - 93513 - 64381 - 17202 - 02838 - 74977 - 48141
Giải năm
4389
Giải sáu
2708 - 7819 - 3071
Giải bẩy
842
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,8
3,9

4,8
0,1,2,3
4

1,7
1,9
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 20/06/2017
Thứ ba
Ngày: 20/06/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
815444
Giải nhất
06444
Giải nhì
15978
Giải ba
78194 - 46558
Giải tư
71644 - 34925 - 79421 - 28110 - 06060 - 59354 - 74762
Giải năm
3061
Giải sáu
6780 - 8655 - 3859
Giải bẩy
722
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
1,2,5
2
4,4,4
4,5,8,9
0,1,2
8
0
4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/05/2017
Thứ ba
Ngày: 30/05/2017
Xổ số Bạc Liêu - T05K5
Giải đặc biệt
765094
Giải nhất
09649
Giải nhì
03311
Giải ba
97563 - 74993
Giải tư
70607 - 16991 - 11219 - 00346 - 48326 - 41010 - 53540
Giải năm
5794
Giải sáu
3434 - 7051 - 5258
Giải bẩy
396
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
0,1,9
6
4
0,6,9
1,8
3


1,3,4,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/05/2017
Thứ ba
Ngày: 23/05/2017
Xổ số Bạc Liêu - T05K4
Giải đặc biệt
625168
Giải nhất
97581
Giải nhì
86997
Giải ba
76165 - 52266
Giải tư
06651 - 33336 - 80766 - 08759 - 08621 - 16462 - 80555
Giải năm
0121
Giải sáu
1471 - 1996 - 2399
Giải bẩy
773
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,1
6
2
1,5,9
2,5,6,6,8
1,3
1
6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/05/2017
Thứ ba
Ngày: 16/05/2017
Xổ số Bạc Liêu - T05K3
Giải đặc biệt
873179
Giải nhất
38658
Giải nhì
73152
Giải ba
47503 - 45656
Giải tư
14947 - 91142 - 78209 - 19978 - 51719 - 81349 - 02604
Giải năm
3667
Giải sáu
7652 - 3971 - 1467
Giải bẩy
609
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,9,9
9
2

2,7,9
2,2,6,8
7,7
1,8,9


Kết quả xổ số miền Nam - 09/05/2017
Thứ ba
Ngày: 09/05/2017
Xổ số Bạc Liêu - T05K2
Giải đặc biệt
339747
Giải nhất
53768
Giải nhì
43158
Giải ba
48808 - 80309
Giải tư
31406 - 52183 - 55554 - 42626 - 15256 - 02975 - 73616
Giải năm
5548
Giải sáu
9278 - 0186 - 4997
Giải bẩy
056
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8,9
6
6

7,8
4,6,6,8
0,8
5,8
3,6
7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/05/2017
Thứ ba
Ngày: 02/05/2017
Xổ số Bạc Liêu - T05K1
Giải đặc biệt
543763
Giải nhất
84598
Giải nhì
83663
Giải ba
60141 - 55316
Giải tư
86883 - 45298 - 22811 - 81901 - 78712 - 49611 - 58078
Giải năm
9265
Giải sáu
1103 - 3656 - 5284
Giải bẩy
925
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5
1,1,2,6
5

1
6
3,3,5
8
3,4
8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/04/2017
Thứ ba
Ngày: 25/04/2017
Xổ số Bạc Liêu - T04K4
Giải đặc biệt
469334
Giải nhất
16164
Giải nhì
43798
Giải ba
08994 - 60069
Giải tư
73830 - 97533 - 18820 - 88582 - 21428 - 40736 - 17385
Giải năm
1689
Giải sáu
3778 - 4179 - 2016
Giải bẩy
405
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
6
0,8
0,3,4,6


4,9
8,9
2,5,9
4,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/04/2017
Thứ ba
Ngày: 18/04/2017
Xổ số Bạc Liêu - T04K3
Giải đặc biệt
041067
Giải nhất
18930
Giải nhì
31776
Giải ba
13673 - 62975
Giải tư
98979 - 88014 - 37904 - 80828 - 10666 - 57978 - 66753
Giải năm
4139
Giải sáu
6263 - 7113 - 6353
Giải bẩy
573
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3,4
8
0,9

3,3
3,6,7
3,3,5,6,8,9

4

Kết quả xổ số miền Nam - 11/04/2017
Thứ ba
Ngày: 11/04/2017
Xổ số Bạc Liêu - T04K2
Giải đặc biệt
518140
Giải nhất
55384
Giải nhì
19933
Giải ba
61163 - 01101
Giải tư
10553 - 61855 - 15568 - 18060 - 76700 - 51918 - 48323
Giải năm
6743
Giải sáu
4032 - 6546 - 6456
Giải bẩy
920
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,1
8
0,3
2,3
0,3,6
3,5,6
0,3,8

4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/04/2017
Thứ ba
Ngày: 04/04/2017
Xổ số Bạc Liêu - T04K1
Giải đặc biệt
355603
Giải nhất
23069
Giải nhì
11857
Giải ba
90593 - 67568
Giải tư
80398 - 08221 - 12050 - 25737 - 85112 - 87868 - 22878
Giải năm
7427
Giải sáu
5291 - 2069 - 3147
Giải bẩy
967
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2
1,7
7
7
0,0,7
7,8,8,9,9
8

1,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/03/2017
Thứ ba
Ngày: 28/03/2017
Xổ số Bạc Liêu - T03K4
Giải đặc biệt
380668
Giải nhất
81312
Giải nhì
56902
Giải ba
33464 - 86220
Giải tư
78821 - 59308 - 03441 - 19814 - 35791 - 81267 - 76577
Giải năm
0473
Giải sáu
0481 - 4206 - 0538
Giải bẩy
341
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8
2,4
0,1
8
1,1

1,4,7,8
3,7
1
1

Kết quả xổ số miền Nam - 21/03/2017
Thứ ba
Ngày: 21/03/2017
Xổ số Bạc Liêu - T03K3
Giải đặc biệt
215554
Giải nhất
26476
Giải nhì
12166
Giải ba
51282 - 20644
Giải tư
35178 - 24166 - 91950 - 98648 - 07344 - 36834 - 48702
Giải năm
1899
Giải sáu
3881 - 4179 - 5578
Giải bẩy
674
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3


4
4,4,8
0,4
6,6
4,6,8,8,9
1,2
9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/03/2017
Thứ ba
Ngày: 14/03/2017
Xổ số Bạc Liêu - T03K2
Giải đặc biệt
243642
Giải nhất
12175
Giải nhì
90485
Giải ba
04074 - 61093
Giải tư
84096 - 46663 - 66282 - 18606 - 02236 - 17449 - 82883
Giải năm
5377
Giải sáu
1377 - 4515 - 4451
Giải bẩy
187
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5

6
2,9
1
3,8
4,5,7,7
2,3,5,7
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/03/2017
Thứ ba
Ngày: 07/03/2017
Xổ số Bạc Liêu - T03K1
Giải đặc biệt
204473
Giải nhất
57232
Giải nhì
33331
Giải ba
45242 - 26706
Giải tư
25869 - 42978 - 37494 - 52451 - 22982 - 24505 - 96133
Giải năm
0068
Giải sáu
0160 - 9216 - 8770
Giải bẩy
192
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
6

1,2,3
2
1
0,8,9
0,3,5,8
2
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 28/02/2017
Thứ ba
Ngày: 28/02/2017
Xổ số Bạc Liêu - T02K4
Giải đặc biệt
098392
Giải nhất
64319
Giải nhì
50135
Giải ba
94721 - 86262
Giải tư
26277 - 80551 - 61555 - 35452 - 22705 - 04078 - 41074
Giải năm
1616
Giải sáu
6928 - 2877 - 4855
Giải bẩy
205
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
6,9
1,8
5

1,2,5,5
2,5
4,7,7,8

2

Kết quả xổ số miền Nam - 21/02/2017
Thứ ba
Ngày: 21/02/2017
Xổ số Bạc Liêu - T02K3
Giải đặc biệt
968476
Giải nhất
66427
Giải nhì
73695
Giải ba
28899 - 94964
Giải tư
13271 - 96983 - 93437 - 22256 - 95003 - 93190 - 22808
Giải năm
6118
Giải sáu
6706 - 3855 - 9843
Giải bẩy
468
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,6,8
8
7
7
3
5,6
4,8
1,6
3
0,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/02/2017
Thứ ba
Ngày: 14/02/2017
Xổ số Bạc Liêu - T02K2
Giải đặc biệt
144230
Giải nhất
52696
Giải nhì
86511
Giải ba
80470 - 39178
Giải tư
66555 - 86285 - 43385 - 68300 - 87500 - 56025 - 87243
Giải năm
4301
Giải sáu
6763 - 5967 - 7475
Giải bẩy
314
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,1
1,4
5,5
0
3
5
3,7
0,5,8
5,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/02/2017
Thứ ba
Ngày: 07/02/2017
Xổ số Bạc Liêu - T02K1
Giải đặc biệt
383177
Giải nhất
31265
Giải nhì
98437
Giải ba
28915 - 01181
Giải tư
00840 - 57669 - 37317 - 61441 - 75451 - 99879 - 88569
Giải năm
1252
Giải sáu
3086 - 0481 - 1697
Giải bẩy
048
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5,7

7
0,1,8
1,2
5,9,9
7,9
1,1,6
7

Kết quả xổ số miền Nam - 31/01/2017
Thứ ba
Ngày: 31/01/2017
Xổ số Bạc Liêu - T01K5
Giải đặc biệt
722545
Giải nhất
05519
Giải nhì
82608
Giải ba
49174 - 75012
Giải tư
52962 - 03559 - 44135 - 16480 - 74532 - 40372 - 33378
Giải năm
1490
Giải sáu
3467 - 1341 - 9017
Giải bẩy
565
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,7,9

2,5
1,5,9
9
2,5,7
2,4,8
0
0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/01/2017
Thứ ba
Ngày: 24/01/2017
Xổ số Bạc Liêu - T01K4
Giải đặc biệt
389322
Giải nhất
53494
Giải nhì
11463
Giải ba
91813 - 67770
Giải tư
57309 - 87752 - 44439 - 72555 - 85744 - 65726 - 52571
Giải năm
9439
Giải sáu
1178 - 2484 - 8338
Giải bẩy
181
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3
2,6,8
8,9,9
4
2,5
3
0,1,8
1,4
4

Kết quả xổ số miền Nam - 17/01/2017
Thứ ba
Ngày: 17/01/2017
Xổ số Bạc Liêu - T01K3
Giải đặc biệt
267727
Giải nhất
78923
Giải nhì
58574
Giải ba
08684 - 50001
Giải tư
49856 - 77825 - 29967 - 52794 - 34679 - 74590 - 91025
Giải năm
1119
Giải sáu
7500 - 0167 - 5447
Giải bẩy
083
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
9
3,5,5,7
6
7
6
7,7
4,9
3,4
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/01/2017
Thứ ba
Ngày: 10/01/2017
Xổ số Bạc Liêu - T01K2
Giải đặc biệt
810166
Giải nhất
00203
Giải nhì
31739
Giải ba
44531 - 65519
Giải tư
17453 - 57198 - 34097 - 02971 - 77540 - 14044 - 86551
Giải năm
6387
Giải sáu
4664 - 8077 - 8759
Giải bẩy
269
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,9

1,9
0,4
1,3,9
4,6,9
1,7
7
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/01/2017
Thứ ba
Ngày: 03/01/2017
Xổ số Bạc Liêu - T01K1
Giải đặc biệt
416602
Giải nhất
77637
Giải nhì
18798
Giải ba
43627 - 46308
Giải tư
37750 - 73667 - 65174 - 31413 - 96382 - 75793 - 65353
Giải năm
8317
Giải sáu
7372 - 4659 - 0775
Giải bẩy
949
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
3,7
7
5,7
9
0,3,9
7
2,4,5
2
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/12/2016
Thứ ba
Ngày: 27/12/2016
Xổ số Bạc Liêu - T12K4
Giải đặc biệt
360062
Giải nhất
08089
Giải nhì
91200
Giải ba
40457 - 95379
Giải tư
65665 - 86169 - 51080 - 08627 - 85730 - 92551 - 39446
Giải năm
1732
Giải sáu
1027 - 6789 - 6465
Giải bẩy
656
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7

7,7
0,2
6
1,6,7
2,5,5,9
9
0,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 20/12/2016
Thứ ba
Ngày: 20/12/2016
Xổ số Bạc Liêu - T12K3
Giải đặc biệt
133872
Giải nhất
74051
Giải nhì
38651
Giải ba
40644 - 93960
Giải tư
17414 - 46885 - 51119 - 82228 - 57559 - 31812 - 43881
Giải năm
1218
Giải sáu
7020 - 6770 - 7512
Giải bẩy
958
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,2,4,8,8,9
0,8

4
1,1,8,9
0
0,2
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 13/12/2016
Thứ ba
Ngày: 13/12/2016
Xổ số Bạc Liêu - T12K2
Giải đặc biệt
440732
Giải nhất
94963
Giải nhì
94189
Giải ba
79412 - 49733
Giải tư
71395 - 03324 - 63316 - 51731 - 83115 - 02864 - 83945
Giải năm
0304
Giải sáu
2211 - 5667 - 4987
Giải bẩy
232
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,2,5,6,9
4
1,2,2,3
5

3,4,7

7,9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 06/12/2016
Thứ ba
Ngày: 06/12/2016
Xổ số Bạc Liêu - T12K1
Giải đặc biệt
412785
Giải nhất
75522
Giải nhì
59526
Giải ba
19901 - 68946
Giải tư
82430 - 96751 - 53596 - 68174 - 84099 - 38915 - 89812
Giải năm
6888
Giải sáu
0885 - 4575 - 5035
Giải bẩy
359
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,5
2,6
0,5
6
1,9
6
4,5
5,5,8
6,9