Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2018
Thứ ba
Ngày: 17/04/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
646100
Giải nhất
44590
Giải nhì
92658
Giải ba
48750 - 90340
Giải tư
53625 - 11834 - 89187 - 73106 - 82632 - 77394 - 22807
Giải năm
1314
Giải sáu
0893 - 0233 - 2545
Giải bẩy
561
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,7
4
5
2,3,4
0,5
0,8
1
0
7
0,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2018
Thứ ba
Ngày: 10/04/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
206236
Giải nhất
06136
Giải nhì
76302
Giải ba
72100 - 96508
Giải tư
53330 - 66571 - 16295 - 03634 - 80229 - 42826 - 17374
Giải năm
5031
Giải sáu
7496 - 8998 - 5894
Giải bẩy
183
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,8
4
6,9
0,1,4,6,61,4
3
4,5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2018
Thứ ba
Ngày: 03/04/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
260325
Giải nhất
30729
Giải nhì
57792
Giải ba
01437 - 13052
Giải tư
61748 - 39374 - 70125 - 76114 - 81578 - 44702 - 48647
Giải năm
7922
Giải sáu
6124 - 5106 - 0543
Giải bẩy
610
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
0,4
2,4,5,5,9
7
3,7,8
2

4,8

1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2018
Thứ ba
Ngày: 27/03/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
556917
Giải nhất
03387
Giải nhì
18044
Giải ba
92511 - 90830
Giải tư
48476 - 20644 - 66041 - 48522 - 31379 - 71156 - 01588
Giải năm
1997
Giải sáu
1412 - 0632 - 2651
Giải bẩy
335
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,7
2,9
0,2,5
1,4,4
1,6

6,9
7,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2018
Thứ ba
Ngày: 20/03/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
969376
Giải nhất
18553
Giải nhì
15380
Giải ba
04639 - 62993
Giải tư
91553 - 89452 - 04775 - 38084 - 47087 - 00179 - 66180
Giải năm
6343
Giải sáu
7054 - 3101 - 0645
Giải bẩy
651
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1


9
3,5
1,2,3,3,4

5,6,9
0,0,4,7
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2018
Thứ ba
Ngày: 13/03/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
474495
Giải nhất
62496
Giải nhì
60452
Giải ba
15212 - 14686
Giải tư
25390 - 37770 - 74372 - 10624 - 47449 - 49192 - 91679
Giải năm
0509
Giải sáu
2081 - 3857 - 8019
Giải bẩy
280
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,9
4
8
9
2,7

0,2,9
0,1,6
0,2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2018
Thứ ba
Ngày: 06/03/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
961929
Giải nhất
28804
Giải nhì
52816
Giải ba
26341 - 97061
Giải tư
82365 - 91673 - 21892 - 66380 - 71082 - 71493 - 04012
Giải năm
9742
Giải sáu
4628 - 9477 - 9472
Giải bẩy
252
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2,6
8,9

1,2
2
1,5
2,3,7
0,2
2,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2018
Thứ ba
Ngày: 27/02/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
039301
Giải nhất
01054
Giải nhì
68436
Giải ba
14112 - 81434
Giải tư
19907 - 01383 - 46283 - 01075 - 62342 - 05800 - 93297
Giải năm
4097
Giải sáu
5348 - 4222 - 9935
Giải bẩy
014
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7
2,4
2,2
4,5,6
2,8
4

5
3,3
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2018
Thứ ba
Ngày: 20/02/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
626723
Giải nhất
67170
Giải nhì
02592
Giải ba
76887 - 25544
Giải tư
51043 - 80619 - 65851 - 81225 - 57807 - 81187 - 85857
Giải năm
8138
Giải sáu
9986 - 9185 - 6238
Giải bẩy
378
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
9
3,5
8,8
3,4
1,7

0,7,8
5,6,7,7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2018
Thứ ba
Ngày: 13/02/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
820927
Giải nhất
05544
Giải nhì
69833
Giải ba
24560 - 17387
Giải tư
67236 - 25956 - 41025 - 25102 - 84262 - 90812 - 02242
Giải năm
4220
Giải sáu
9283 - 6789 - 5574
Giải bẩy
710
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
0,2
0,5,7
3,6
2,4
6
0,2
4
3,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2018
Thứ ba
Ngày: 06/02/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
914517
Giải nhất
67902
Giải nhì
95549
Giải ba
66879 - 24786
Giải tư
42618 - 99628 - 15023 - 96153 - 86592 - 76866 - 99321
Giải năm
2200
Giải sáu
3218 - 3166 - 2997
Giải bẩy
004
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,4
7,8,8
1,3,8

9
3
6,6
9
6
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2018
Thứ ba
Ngày: 30/01/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
662551
Giải nhất
83826
Giải nhì
60202
Giải ba
82460 - 42555
Giải tư
46216 - 70242 - 39756 - 22012 - 51583 - 95258 - 98056
Giải năm
4839
Giải sáu
3475 - 7862 - 8992
Giải bẩy
870
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2,6
3,6
9
2
1,5,6,6,8
0,2
0,5
3
2

Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2018
Thứ ba
Ngày: 23/01/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
604080
Giải nhất
27550
Giải nhì
53062
Giải ba
93127 - 37479
Giải tư
78672 - 42865 - 48706 - 95907 - 76212 - 63363 - 11090
Giải năm
9376
Giải sáu
5649 - 1819 - 1631
Giải bẩy
365
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
2,9
7
1
9
0
2,3,5,5
2,6,8,9
0
0

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2018
Thứ ba
Ngày: 16/01/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
931447
Giải nhất
93012
Giải nhì
05600
Giải ba
21671 - 13431
Giải tư
63673 - 55377 - 21678 - 26275 - 19674 - 86337 - 51751
Giải năm
6250
Giải sáu
4552 - 8707 - 3661
Giải bẩy
310
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
0,2

1,7
7
0,1,2
1
1,3,4,5,7,8

4

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2018
Thứ ba
Ngày: 09/01/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
141590
Giải nhất
06996
Giải nhì
09776
Giải ba
10275 - 42097
Giải tư
59027 - 46888 - 51995 - 93369 - 45722 - 20268 - 86727
Giải năm
7564
Giải sáu
7267 - 1968 - 1308
Giải bẩy
688
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

2,7,7


0
4,7,8,8,9
5,6
8,8
0,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2018
Thứ ba
Ngày: 02/01/2018
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
208635
Giải nhất
70792
Giải nhì
27919
Giải ba
48366 - 82592
Giải tư
84848 - 77224 - 28010 - 55204 - 83458 - 05889 - 95118
Giải năm
8605
Giải sáu
1548 - 6035 - 3119
Giải bẩy
872
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5
0,8,9,9
4
5,5
8,8
8
6
2
9
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2017
Thứ ba
Ngày: 26/12/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
495853
Giải nhất
13680
Giải nhì
09242
Giải ba
34489 - 05439
Giải tư
55640 - 50108 - 24481 - 14484 - 07923 - 89329 - 93085
Giải năm
1123
Giải sáu
6935 - 0272 - 4221
Giải bẩy
314
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4
1,3,3,8,9
5,9
0,2
3

2
0,1,4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2017
Thứ ba
Ngày: 19/12/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
336323
Giải nhất
84464
Giải nhì
38058
Giải ba
12312 - 14824
Giải tư
00864 - 91638 - 10727 - 03442 - 77532 - 45395 - 61357
Giải năm
3633
Giải sáu
6566 - 3560 - 1586
Giải bẩy
877
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
3,4,6,7
2,3,8
2
7,8
0,4,4,6
7
6
5

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2017
Thứ ba
Ngày: 12/12/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
339278
Giải nhất
41404
Giải nhì
27685
Giải ba
38232 - 51578
Giải tư
55804 - 12418 - 50325 - 74838 - 76376 - 62074 - 95379
Giải năm
4783
Giải sáu
3326 - 5483 - 8537
Giải bẩy
952
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,4
8
5,6
2,7,8

2

4,6,8,8,9
3,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2017
Thứ ba
Ngày: 05/12/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
737151
Giải nhất
03392
Giải nhì
19642
Giải ba
79701 - 93087
Giải tư
64620 - 01104 - 05137 - 92807 - 36262 - 64985 - 34841
Giải năm
8010
Giải sáu
7538 - 2873 - 9129
Giải bẩy
156
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,7
0
0,9
7,8
1,2
1,6
2
3
4,5,7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2017
Thứ ba
Ngày: 28/11/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
189771
Giải nhất
06543
Giải nhì
04245
Giải ba
35997 - 21063
Giải tư
14164 - 66322 - 82192 - 04383 - 45806 - 55104 - 47734
Giải năm
1176
Giải sáu
3550 - 1894 - 3429
Giải bẩy
810
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6
0
2,9
4
3,5
0
3,4
1,6
3
2,4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/11/2017
Thứ ba
Ngày: 21/11/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
995315
Giải nhất
05361
Giải nhì
35191
Giải ba
49734 - 47932
Giải tư
45430 - 78085 - 11810 - 12269 - 97563 - 47835 - 67323
Giải năm
5621
Giải sáu
2753 - 1761 - 7604
Giải bẩy
044
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,5
1,3
0,2,4,5
4
3
1,1,3,9
8
5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 14/11/2017
Thứ ba
Ngày: 14/11/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
345710
Giải nhất
05026
Giải nhì
04665
Giải ba
71764 - 33435
Giải tư
44612 - 07040 - 48778 - 39189 - 41114 - 57706 - 46516
Giải năm
2999
Giải sáu
9756 - 9350 - 3947
Giải bẩy
091
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,2,4,6
6
5
0,7
0,6
4,5,8
8
9
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/11/2017
Thứ ba
Ngày: 07/11/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
592133
Giải nhất
14188
Giải nhì
00558
Giải ba
32138 - 69405
Giải tư
06654 - 80787 - 28121 - 40345 - 00056 - 55438 - 01570
Giải năm
7407
Giải sáu
5053 - 9868 - 4658
Giải bẩy
979
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
4
1
3,8,8
5
3,4,6,8,8
8
0,9
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/10/2017
Thứ ba
Ngày: 31/10/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
980678
Giải nhất
18265
Giải nhì
86713
Giải ba
76203 - 21502
Giải tư
60903 - 75231 - 87116 - 20830 - 13093 - 31710 - 85115
Giải năm
1607
Giải sáu
1898 - 4417 - 9842
Giải bẩy
139
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,3,7
0,3,5,6,7

0,1,9
2

5,6
8

3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/10/2017
Thứ ba
Ngày: 24/10/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
949097
Giải nhất
40277
Giải nhì
02531
Giải ba
28569 - 56247
Giải tư
61634 - 69467 - 86047 - 17162 - 79294 - 87785 - 96499
Giải năm
8501
Giải sáu
7922 - 3163 - 6883
Giải bẩy
218
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
8
2
1,4
7,7

2,3,7,9
7
3,5,8
4,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2017
Thứ ba
Ngày: 17/10/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
814147
Giải nhất
19680
Giải nhì
75435
Giải ba
60493 - 72024
Giải tư
26514 - 70713 - 75383 - 75794 - 51499 - 19322 - 31200
Giải năm
2042
Giải sáu
0495 - 6828 - 6938
Giải bẩy
608
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
3,4
2,4,8
5,6,8
2,70,3
3,4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2017
Thứ ba
Ngày: 10/10/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
610543
Giải nhất
80352
Giải nhì
09597
Giải ba
67753 - 53404
Giải tư
82944 - 34397 - 78445 - 37482 - 11607 - 08293 - 33780
Giải năm
0902
Giải sáu
6357 - 4089 - 3598
Giải bẩy
742
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,72,3,4,5
2,3,7


0,2,9
3,6,7,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/10/2017
Thứ ba
Ngày: 03/10/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
802502
Giải nhất
28792
Giải nhì
04565
Giải ba
23773 - 87733
Giải tư
27611 - 58919 - 54210 - 18194 - 28259 - 23986 - 20765
Giải năm
5361
Giải sáu
1942 - 7066 - 0636
Giải bẩy
646
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,1,3,9

3,6
2,6
9
1,5,5,6
3
6
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 26/09/2017
Thứ ba
Ngày: 26/09/2017
Xổ số Bạc Liêu
Giải đặc biệt
839915
Giải nhất
18271
Giải nhì
08174
Giải ba
14704 - 71145
Giải tư
19792 - 79613 - 48041 - 94460 - 44828 - 25806 - 39482
Giải năm
0193
Giải sáu
0225 - 5287 - 6613
Giải bẩy
858
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
3,3,5
5,8

0,1,5
8
0
1,4
2,7
2,3