Xổ số miền Nam hôm nay
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Bình Thuận
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/11/2018
Thứ năm
Ngày: 15/11/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
015409
Giải nhất
55135
Giải nhì
96113
Giải ba
40337 - 02955
Giải tư
55879 - 66695 - 09081 - 23407 - 89139 - 56224 - 38862
Giải năm
5050
Giải sáu
7538 - 9022 - 6858
Giải bẩy
138
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
3
2,4
5,7,8,8,9

0,3,5,8
2
9
1
5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/11/2018
Thứ năm
Ngày: 08/11/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
068146
Giải nhất
58277
Giải nhì
14379
Giải ba
76169 - 30128
Giải tư
50887 - 99772 - 55529 - 50799 - 93961 - 95026 - 81364
Giải năm
7056
Giải sáu
0241 - 4478 - 4661
Giải bẩy
368
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

6,8,9

1,6
6
1,1,4,8,9
2,7,8,9
7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/11/2018
Thứ năm
Ngày: 01/11/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
361451
Giải nhất
57004
Giải nhì
49155
Giải ba
33375 - 71838
Giải tư
48528 - 88389 - 91690 - 60030 - 21785 - 89766 - 05914
Giải năm
0862
Giải sáu
8873 - 9362 - 0263
Giải bẩy
645
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4
8
0,5,8
5
1,5
2,2,3,6
3,5
5,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 25/10/2018
Thứ năm
Ngày: 25/10/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
144856
Giải nhất
93048
Giải nhì
24542
Giải ba
42623 - 50025
Giải tư
74121 - 14411 - 29355 - 87505 - 67822 - 90092 - 43227
Giải năm
3308
Giải sáu
9039 - 3525 - 3059
Giải bẩy
796
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
1
1,2,3,5,5,7
1,9
2,8
5,6,92,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/10/2018
Thứ năm
Ngày: 18/10/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
184789
Giải nhất
04235
Giải nhì
15381
Giải ba
34133 - 80357
Giải tư
95601 - 87435 - 06086 - 18765 - 09120 - 35500 - 77863
Giải năm
0383
Giải sáu
7038 - 7194 - 2393
Giải bẩy
217
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
7
0
3,5,5,8

7
3,5

1,1,3,6,9
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 11/10/2018
Thứ năm
Ngày: 11/10/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
328901
Giải nhất
87224
Giải nhì
81445
Giải ba
72884 - 29992
Giải tư
28329 - 26604 - 28244 - 84567 - 63016 - 82533 - 13147
Giải năm
6042
Giải sáu
1038 - 0039 - 5475
Giải bẩy
805
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5
6
4,9
3,8,9
2,4,5,7
9
7
5
4
2

Kết quả xổ số miền Nam - 04/10/2018
Thứ năm
Ngày: 04/10/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
357490
Giải nhất
82770
Giải nhì
50712
Giải ba
76359 - 53186
Giải tư
89059 - 12190 - 41464 - 64973 - 01957 - 72404 - 31885
Giải năm
8847
Giải sáu
8461 - 1333 - 9620
Giải bẩy
948
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
2
0
3
7,8
7,9,9
1,4
0,3
5,6
0,0

Kết quả xổ số miền Nam - 27/09/2018
Thứ năm
Ngày: 27/09/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
651191
Giải nhất
78975
Giải nhì
74488
Giải ba
85498 - 10263
Giải tư
86083 - 37651 - 68564 - 33088 - 35886 - 18897 - 92703
Giải năm
9576
Giải sáu
5253 - 2129 - 5848
Giải bẩy
740
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

9

0,4,8
1,3
3,4
5,6
3,6,8,8
1,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/09/2018
Thứ năm
Ngày: 20/09/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
738231
Giải nhất
44521
Giải nhì
80755
Giải ba
37836 - 45081
Giải tư
65776 - 36891 - 93853 - 81546 - 96672 - 02865 - 24640
Giải năm
1859
Giải sáu
0627 - 3759 - 1987
Giải bẩy
991
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
1,7
1,6
0,6
3,5,9,9
5
2,6
1,7
1,1

Kết quả xổ số miền Nam - 13/09/2018
Thứ năm
Ngày: 13/09/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
221569
Giải nhất
87419
Giải nhì
97186
Giải ba
06595 - 30820
Giải tư
57622 - 57364 - 05023 - 80890 - 45075 - 42677 - 93046
Giải năm
9732
Giải sáu
2717 - 2024 - 4603
Giải bẩy
388
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7,9
0,2,3,4
2
6
3
4,9
5,7
6,8
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 06/09/2018
Thứ năm
Ngày: 06/09/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
893618
Giải nhất
94178
Giải nhì
51173
Giải ba
90314 - 37466
Giải tư
11445 - 77462 - 89639 - 21712 - 24563 - 47222 - 22023
Giải năm
6179
Giải sáu
6728 - 2660 - 8431
Giải bẩy
510
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,4,8
2,3,8
1,4,9
5

0,2,3,6
3,8,9


Kết quả xổ số miền Nam - 30/08/2018
Thứ năm
Ngày: 30/08/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
613443
Giải nhất
85479
Giải nhì
87735
Giải ba
75971 - 20548
Giải tư
47564 - 52025 - 63417 - 60720 - 34279 - 77059 - 98490
Giải năm
2656
Giải sáu
7645 - 5674 - 3534
Giải bẩy
730
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
0,5
0,4,5
3,5,8
6,9
4,4
1,4,9,9

0

Kết quả xổ số miền Nam - 23/08/2018
Thứ năm
Ngày: 23/08/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
265399
Giải nhất
92037
Giải nhì
26860
Giải ba
77805 - 07888
Giải tư
00255 - 69291 - 43093 - 75106 - 63705 - 91908 - 42539
Giải năm
6418
Giải sáu
2621 - 8993 - 1384
Giải bẩy
483
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,6,8
8
1,5
7,9

5
0

3,4,8
1,3,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/08/2018
Thứ năm
Ngày: 16/08/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
580991
Giải nhất
24193
Giải nhì
01806
Giải ba
81784 - 11814
Giải tư
73241 - 83412 - 08177 - 89791 - 24354 - 44566 - 34528
Giải năm
3424
Giải sáu
3012 - 7854 - 4798
Giải bẩy
621
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,2,2,4
1,4,8

1
4,4
6
7
4
1,1,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/08/2018
Thứ năm
Ngày: 09/08/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
358173
Giải nhất
05905
Giải nhì
75066
Giải ba
36029 - 56537
Giải tư
05359 - 82221 - 92511 - 12453 - 99939 - 80861 - 89641
Giải năm
8433
Giải sáu
4147 - 1727 - 0431
Giải bẩy
183
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1
1,7,9
1,3,7,9
1,7
3,9
1,6
3
3
7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/08/2018
Thứ năm
Ngày: 02/08/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
398216
Giải nhất
80955
Giải nhì
62394
Giải ba
84485 - 78941
Giải tư
03983 - 09049 - 11970 - 28582 - 15063 - 87495 - 29626
Giải năm
9322
Giải sáu
0604 - 1976 - 3225
Giải bẩy
697
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
6
2,5,6
8
1,9
5
3
0,6
2,3,5
4,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/07/2018
Thứ năm
Ngày: 26/07/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
309131
Giải nhất
36540
Giải nhì
04080
Giải ba
82441 - 44035
Giải tư
48626 - 54441 - 79508 - 50649 - 25637 - 57660 - 20169
Giải năm
8951
Giải sáu
2860 - 1502 - 9652
Giải bẩy
982
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8

6
1,5,7
0,1,1,9
1,2
0,0,9

0,2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/07/2018
Thứ năm
Ngày: 19/07/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
505326
Giải nhất
88137
Giải nhì
29089
Giải ba
61147 - 82525
Giải tư
70293 - 41281 - 31930 - 37504 - 17881 - 36081 - 57155
Giải năm
9398
Giải sáu
1158 - 4448 - 7701
Giải bẩy
909
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,9

5,6
0,7
7,8
5,8


1,1,1,7,9
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 12/07/2018
Thứ năm
Ngày: 12/07/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
949987
Giải nhất
92670
Giải nhì
49543
Giải ba
89675 - 26194
Giải tư
06752 - 57604 - 33711 - 28047 - 66875 - 70058 - 50000
Giải năm
0135
Giải sáu
7321 - 8808 - 6985
Giải bẩy
961
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,8
1
1,3
5
3,7
2,8
1
0,5,5
5,7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 05/07/2018
Thứ năm
Ngày: 05/07/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
752532
Giải nhất
22525
Giải nhì
09826
Giải ba
58580 - 71196
Giải tư
59815 - 39663 - 80675 - 33774 - 12973 - 80245 - 89473
Giải năm
9043
Giải sáu
7632 - 8043 - 9871
Giải bẩy
246
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
5,6
2,2
3,3,5,6
6
3
1,3,3,4,5
0
6

Kết quả xổ số miền Nam - 28/06/2018
Thứ năm
Ngày: 28/06/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
896759
Giải nhất
48740
Giải nhì
03992
Giải ba
59469 - 38269
Giải tư
96860 - 13468 - 60951 - 88120 - 28989 - 87769 - 09015
Giải năm
2928
Giải sáu
3909 - 0384 - 4187
Giải bẩy
036
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5
0,8
6
0,3
1,9
0,8,9,9,9

4,7,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 21/06/2018
Thứ năm
Ngày: 21/06/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
442493
Giải nhất
45102
Giải nhì
15353
Giải ba
94258 - 72577
Giải tư
80752 - 32016 - 26057 - 98228 - 23521 - 21472 - 66359
Giải năm
1771
Giải sáu
2048 - 9879 - 9609
Giải bẩy
561
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
6
1,2,8

8
2,3,7,8,9
1
1,2,7,9

3

Kết quả xổ số miền Nam - 14/06/2018
Thứ năm
Ngày: 14/06/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
525697
Giải nhất
81591
Giải nhì
24659
Giải ba
88167 - 47851
Giải tư
83944 - 00316 - 76010 - 25829 - 48597 - 58283 - 72702
Giải năm
3240
Giải sáu
8926 - 0846 - 5393
Giải bẩy
688
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,6
6,9
6
0,4,6
1,9
7

3,8
1,3,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/06/2018
Thứ năm
Ngày: 07/06/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
640286
Giải nhất
74968
Giải nhì
07211
Giải ba
99322 - 57186
Giải tư
06791 - 84435 - 64012 - 50120 - 57789 - 61700 - 34954
Giải năm
3096
Giải sáu
7804 - 1608 - 7963
Giải bẩy
432
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,8
1,2
0,2
2,5

4
3,8

3,6,6,9
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/05/2018
Thứ năm
Ngày: 31/05/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
761141
Giải nhất
53567
Giải nhì
64523
Giải ba
79918 - 65304
Giải tư
05305 - 57986 - 16308 - 23942 - 71828 - 95079 - 88159
Giải năm
1216
Giải sáu
8793 - 8260 - 8794
Giải bẩy
715
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,8
5,6,8
3,8

1,2
2,9
0,7
9
6
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 24/05/2018
Thứ năm
Ngày: 24/05/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
010629
Giải nhất
65544
Giải nhì
32106
Giải ba
57902 - 66294
Giải tư
88753 - 41858 - 10187 - 63942 - 35530 - 04361 - 93835
Giải năm
8792
Giải sáu
4678 - 1568 - 4840
Giải bẩy
480
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6

9
0,5
0,2,4
3,8
1,8
8
0,7
2,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/05/2018
Thứ năm
Ngày: 17/05/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
588943
Giải nhất
80428
Giải nhì
58106
Giải ba
46641 - 37440
Giải tư
50098 - 05036 - 29895 - 43900 - 72992 - 41950 - 69852
Giải năm
5595
Giải sáu
2213 - 7877 - 9988
Giải bẩy
792
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
3
8
6
0,1,3
0,2
5
7
8
2,2,5,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/05/2018
Thứ năm
Ngày: 10/05/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
887709
Giải nhất
19002
Giải nhì
66032
Giải ba
20610 - 39201
Giải tư
43962 - 63920 - 56236 - 30869 - 84934 - 02737 - 39897
Giải năm
1140
Giải sáu
3803 - 9258 - 3378
Giải bẩy
737
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,9
0
0
2,4,6,7,7
0
4,8
2,9
8

7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/05/2018
Thứ năm
Ngày: 03/05/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
920992
Giải nhất
11726
Giải nhì
25363
Giải ba
67012 - 17594
Giải tư
80284 - 15544 - 50263 - 16830 - 73421 - 28479 - 49643
Giải năm
9041
Giải sáu
4998 - 3841 - 8098
Giải bẩy
654
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
1,6
0
1,1,3,4
4
3,3
9
4,4
2,4,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/04/2018
Thứ năm
Ngày: 26/04/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
785933
Giải nhất
58335
Giải nhì
23470
Giải ba
61639 - 41223
Giải tư
37058 - 29632 - 76981 - 67915 - 79266 - 89365 - 45826
Giải năm
7685
Giải sáu
4605 - 4361 - 9654
Giải bẩy
315
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5,5
3,6
2,3,5,9
3
4,8
1,5,6
0
1,5