Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Thuận
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2018
Thứ năm
Ngày: 15/03/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
776454
Giải nhất
65523
Giải nhì
92450
Giải ba
45736 - 08530
Giải tư
92585 - 50322 - 01645 - 80006 - 99776 - 16919 - 61000
Giải năm
6585
Giải sáu
6667 - 5404 - 7581
Giải bẩy
785
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6
9
2,3
0,6
5
0,4
7
6
1,5,5,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2018
Thứ năm
Ngày: 08/03/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
728469
Giải nhất
76037
Giải nhì
47611
Giải ba
39893 - 14566
Giải tư
45515 - 37221 - 09775 - 01643 - 84117 - 90761 - 95656
Giải năm
6231
Giải sáu
5478 - 6127 - 8478
Giải bẩy
010
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,5,7
1,7
1,7
3,9
6
1,6,9
5,8,8

3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2018
Thứ năm
Ngày: 01/03/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
743586
Giải nhất
00135
Giải nhì
04611
Giải ba
51223 - 07596
Giải tư
08050 - 25823 - 08199 - 97984 - 99805 - 38476 - 78141
Giải năm
0837
Giải sáu
2906 - 8878 - 7676
Giải bẩy
126
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
1,7
3,3,6
5,7
1
0

6,6,8
4,6
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2018
Thứ năm
Ngày: 22/02/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
026246
Giải nhất
16749
Giải nhì
21265
Giải ba
62599 - 23341
Giải tư
38995 - 18380 - 34951 - 83752 - 63779 - 00491 - 28269
Giải năm
6474
Giải sáu
1789 - 5596 - 3115
Giải bẩy
250
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5


1,6,9
0,1,1,2
5,9
4,9
0,9
1,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2018
Thứ năm
Ngày: 15/02/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
985427
Giải nhất
94562
Giải nhì
65943
Giải ba
35837 - 27202
Giải tư
53486 - 03441 - 55292 - 03857 - 49699 - 92894 - 32982
Giải năm
2768
Giải sáu
1697 - 3315 - 5441
Giải bẩy
659
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5,8
7
7
1,1,3
7,9
2,8

2,6
2,4,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2018
Thứ năm
Ngày: 08/02/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
137269
Giải nhất
10073
Giải nhì
03242
Giải ba
13661 - 21661
Giải tư
98072 - 64723 - 34917 - 88583 - 92206 - 84152 - 85218
Giải năm
5716
Giải sáu
9525 - 0291 - 3881
Giải bẩy
308
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
6,7,8
3,5

2
2
1,1,1,9
2,3
1,3
1

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2018
Thứ năm
Ngày: 01/02/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
031138
Giải nhất
58423
Giải nhì
39126
Giải ba
40973 - 85079
Giải tư
61948 - 64717 - 12970 - 47549 - 39149 - 44605 - 10549
Giải năm
0987
Giải sáu
8972 - 8081 - 9701
Giải bẩy
888
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
7
3,6
8
3,8,9,9,9


0,2,3,9
1,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2018
Thứ năm
Ngày: 25/01/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
917264
Giải nhất
05949
Giải nhì
23486
Giải ba
85960 - 68321
Giải tư
72564 - 81080 - 47049 - 71921 - 84205 - 60739 - 41022
Giải năm
0726
Giải sáu
9652 - 9829 - 0937
Giải bẩy
427
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

1,1,2,6,7,9
7,9
9,9
2
0,4,4,7

0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2018
Thứ năm
Ngày: 18/01/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
907234
Giải nhất
26988
Giải nhì
16030
Giải ba
35784 - 01349
Giải tư
57699 - 17077 - 40551 - 87722 - 52994 - 05577 - 12427
Giải năm
9215
Giải sáu
3133 - 8797 - 1788
Giải bẩy
542
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
2,7
0,3,4
2,5,9
1

7,7
4,8,8
4,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2018
Thứ năm
Ngày: 11/01/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
900774
Giải nhất
64936
Giải nhì
84090
Giải ba
52383 - 53296
Giải tư
12076 - 68197 - 26219 - 11949 - 90294 - 28987 - 41411
Giải năm
5610
Giải sáu
6016 - 6567 - 5373
Giải bẩy
395
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,6,9

6
9

7
3,4,6
3,7
0,2,4,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2018
Thứ năm
Ngày: 04/01/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
752123
Giải nhất
03451
Giải nhì
90943
Giải ba
86937 - 65404
Giải tư
90427 - 03507 - 70994 - 16976 - 59243 - 25948 - 02082
Giải năm
8493
Giải sáu
8779 - 3985 - 7406
Giải bẩy
594
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7
8
3,7
7
3,3,8
1

6,9
2,5
3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2017
Thứ năm
Ngày: 28/12/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
598103
Giải nhất
18152
Giải nhì
06747
Giải ba
72140 - 85394
Giải tư
16618 - 39168 - 49717 - 11685 - 02463 - 28549 - 14115
Giải năm
7414
Giải sáu
0144 - 9417 - 2295
Giải bẩy
187
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,5,7,7,8


0,4,7,9
2
3,7,8

5,7
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2017
Thứ năm
Ngày: 21/12/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
603098
Giải nhất
68594
Giải nhì
68593
Giải ba
95314 - 47845
Giải tư
63937 - 54850 - 49067 - 90410 - 82981 - 89084 - 03412
Giải năm
2568
Giải sáu
8345 - 4458 - 3376
Giải bẩy
017
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,4,7

7
1,5,5
0,8
7,8
6
1,4
3,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2017
Thứ năm
Ngày: 14/12/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
410380
Giải nhất
45655
Giải nhì
36340
Giải ba
07262 - 49779
Giải tư
86269 - 43036 - 14789 - 92033 - 81054 - 22709 - 34984
Giải năm
1851
Giải sáu
4776 - 6757 - 0928
Giải bẩy
272
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

8
3,6
0
1,4,5,7
2,9
2,6,9
0,4,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2017
Thứ năm
Ngày: 07/12/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
428713
Giải nhất
16108
Giải nhì
44501
Giải ba
60862 - 19735
Giải tư
27691 - 92459 - 12164 - 48576 - 65041 - 69494 - 85127
Giải năm
2946
Giải sáu
4644 - 6563 - 2967
Giải bẩy
160
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,8
3
7
5
1,4,6
9
0,2,3,4,7
6

1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/11/2017
Thứ năm
Ngày: 30/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
088050
Giải nhất
68000
Giải nhì
89994
Giải ba
53782 - 55408
Giải tư
01499 - 84986 - 72890 - 07677 - 78876 - 16527 - 60956
Giải năm
9682
Giải sáu
0175 - 4975 - 0085
Giải bẩy
083
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

7


0,6
5
5,5,6,7
2,2,3,5,6
0,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/11/2017
Thứ năm
Ngày: 23/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
173113
Giải nhất
13538
Giải nhì
30687
Giải ba
41544 - 74050
Giải tư
37362 - 35068 - 95715 - 75410 - 47614 - 88261 - 61138
Giải năm
5564
Giải sáu
7532 - 5469 - 1880
Giải bẩy
183
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,4,5

2,8,8
2,4
0
1,2,4,8,9

0,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2017
Thứ năm
Ngày: 16/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
153860
Giải nhất
31710
Giải nhì
13079
Giải ba
38279 - 55520
Giải tư
16038 - 57258 - 68053 - 72039 - 79898 - 97432 - 29382
Giải năm
4269
Giải sáu
4528 - 0335 - 6520
Giải bẩy
534
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
0,0,8
2,4,5,8,9

3,8
0,9
9,9
2,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2017
Thứ năm
Ngày: 09/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
266049
Giải nhất
24408
Giải nhì
95862
Giải ba
12217 - 36815
Giải tư
28284 - 49873 - 08670 - 53417 - 19235 - 17538 - 64113
Giải năm
6431
Giải sáu
6627 - 9523 - 8499
Giải bẩy
567
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,5,7,7
3,7
1,5,8
9
3
2,7
0,3
4
9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2017
Thứ năm
Ngày: 02/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
408498
Giải nhất
53633
Giải nhì
28454
Giải ba
79092 - 04104
Giải tư
30350 - 43991 - 24749 - 91889 - 12101 - 96340 - 28169
Giải năm
6430
Giải sáu
4015 - 0029 - 4515
Giải bẩy
778
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
5,5
9
0,3
0,9
0,4,9
9
8
9
1,2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2017
Thứ năm
Ngày: 26/10/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
706759
Giải nhất
97856
Giải nhì
31344
Giải ba
82042 - 60545
Giải tư
69154 - 71647 - 66069 - 28183 - 99026 - 05914 - 83920
Giải năm
7338
Giải sáu
5491 - 8546 - 2691
Giải bẩy
673
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
0,6
7,8
2,4,5,6,7
4,6,9
9
3
3
1,1

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2017
Thứ năm
Ngày: 19/10/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
064481
Giải nhất
91895
Giải nhì
48925
Giải ba
89115 - 08946
Giải tư
66907 - 03228 - 67626 - 56637 - 20353 - 13628 - 34879
Giải năm
5239
Giải sáu
8936 - 4049 - 3881
Giải bẩy
380
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
5
5,6,8,8
6,7,9
6,9
3,8

9
0,1,1
5

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2017
Thứ năm
Ngày: 12/10/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
452595
Giải nhất
92390
Giải nhì
60014
Giải ba
62113 - 89110
Giải tư
84439 - 33079 - 09818 - 43467 - 01218 - 93700 - 22580
Giải năm
1365
Giải sáu
8348 - 5485 - 0703
Giải bẩy
342
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
0,3,4,6,8,8

9
2,8

5,7
9
0,5
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/10/2017
Thứ năm
Ngày: 05/10/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
868007
Giải nhất
31385
Giải nhì
05237
Giải ba
07340 - 87201
Giải tư
20262 - 46785 - 02000 - 56134 - 04266 - 99033 - 53053
Giải năm
5397
Giải sáu
3872 - 4272 - 4107
Giải bẩy
464
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7,7

7
3,4,7
0
3
2,4,6
2,2
5,5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/09/2017
Thứ năm
Ngày: 28/09/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
989165
Giải nhất
56783
Giải nhì
01404
Giải ba
43556 - 71837
Giải tư
33322 - 37179 - 87367 - 52430 - 67652 - 63377 - 91952
Giải năm
0064
Giải sáu
7705 - 1829 - 7011
Giải bẩy
780
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
0,1
2,9
0,7

2,2,6
4,5,7
7,9
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 21/09/2017
Thứ năm
Ngày: 21/09/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
163375
Giải nhất
09360
Giải nhì
47584
Giải ba
45278 - 73729
Giải tư
29715 - 41608 - 71113 - 93997 - 30421 - 33699 - 81467
Giải năm
9378
Giải sáu
6346 - 3232 - 5504
Giải bẩy
566
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
3,5
1,9
2
6

0,5,6,7
5,8,8
4
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2017
Thứ năm
Ngày: 14/09/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
032148
Giải nhất
96349
Giải nhì
19796
Giải ba
64244 - 83945
Giải tư
89933 - 43086 - 90100 - 27817 - 19214 - 74269 - 58164
Giải năm
6171
Giải sáu
5312 - 0888 - 3253
Giải bẩy
401
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
2,4,7

3,6
4,5,8,9
3
4,9
1
6,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2017
Thứ năm
Ngày: 07/09/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
942778
Giải nhất
39536
Giải nhì
91953
Giải ba
10866 - 23823
Giải tư
49778 - 65880 - 16025 - 71548 - 77676 - 25139 - 31134
Giải năm
3355
Giải sáu
2269 - 6541 - 6404
Giải bẩy
410
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,9
3,5
4,6,9
1,8
3,5
6,9
6,8,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2017
Thứ năm
Ngày: 31/08/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
183554
Giải nhất
93957
Giải nhì
76819
Giải ba
04217 - 64188
Giải tư
73147 - 21563 - 50854 - 34818 - 02179 - 58005 - 65800
Giải năm
3401
Giải sáu
4344 - 9394 - 3737
Giải bẩy
206
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,6
7,8,9

0,7
4,7
4,4,7
3
9
8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2017
Thứ năm
Ngày: 24/08/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
026064
Giải nhất
77857
Giải nhì
59410
Giải ba
89000 - 00969
Giải tư
18110 - 02392 - 19305 - 17110 - 10057 - 21862 - 29739
Giải năm
1181
Giải sáu
7845 - 9564 - 2584
Giải bẩy
357
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
0,0,0

9
5
5,7,7,7
2,4,4,9

1,4
2