Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Thuận
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 29/06/2017
Thứ năm
Ngày: 29/06/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
900679
Giải nhất
87047
Giải nhì
73363
Giải ba
27656 - 13998
Giải tư
44542 - 00521 - 33558 - 75758 - 47498 - 44899 - 55728
Giải năm
1212
Giải sáu
1038 - 5066 - 3480
Giải bẩy
103
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2
1,8
8
2,7
6,8,8
3,6
9
0
8,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/06/2017
Thứ năm
Ngày: 22/06/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
360860
Giải nhất
49710
Giải nhì
03707
Giải ba
55945 - 67824
Giải tư
54205 - 64831 - 53663 - 08150 - 75850 - 34391 - 90433
Giải năm
1013
Giải sáu
4029 - 4698 - 4864
Giải bẩy
659
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
0,3
4,9
1,3
5,6
0,0,9
0,3,4


1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/06/2017
Thứ năm
Ngày: 15/06/2017
Xổ số Bình Thuận - 5K4
Giải đặc biệt
773559
Giải nhất
76491
Giải nhì
55094
Giải ba
99731 - 84224
Giải tư
38123 - 95413 - 34037 - 74529 - 65848 - 77175 - 64415
Giải năm
1787
Giải sáu
1780 - 9290 - 2897
Giải bẩy
588
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5,9
3,4,9
1,7
8
9

5
0,7,8
0,1,4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/06/2017
Thứ năm
Ngày: 01/06/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
511546
Giải nhất
68060
Giải nhì
04047
Giải ba
50620 - 40190
Giải tư
48857 - 36987 - 35419 - 75167 - 98668 - 52733 - 26461
Giải năm
8373
Giải sáu
7183 - 0154 - 1619
Giải bẩy
822
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9,9
0
3
7
4,4,7,9
0,1,7,8
3
3,7,2
0

Kết quả xổ số miền Nam - 25/05/2017
Thứ năm
Ngày: 25/05/2017
Xổ số Bình Thuận - 5K4
Giải đặc biệt
773559
Giải nhất
76491
Giải nhì
55094
Giải ba
99731 - 84224
Giải tư
38123 - 95413 - 34037 - 74529 - 65848 - 77175 - 64415
Giải năm
1787
Giải sáu
1780 - 9290 - 2897
Giải bẩy
588
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5,9
3,4,9
1,7
8
9

5
0,7,8
0,1,4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2017
Thứ năm
Ngày: 18/05/2017
Xổ số Bình Thuận - 5K3
Giải đặc biệt
192257
Giải nhất
68677
Giải nhì
30630
Giải ba
12403 - 30297
Giải tư
25339 - 78369 - 83083 - 27389 - 56884 - 90408 - 24263
Giải năm
2990
Giải sáu
7311 - 3102 - 6460
Giải bẩy
758
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8
1

0,9

7,8
0,3,9
7
3,4,5,9
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2017
Thứ năm
Ngày: 11/05/2017
Xổ số Bình Thuận - 5K2
Giải đặc biệt
201278
Giải nhất
99286
Giải nhì
23114
Giải ba
67178 - 13562
Giải tư
27963 - 82053 - 79074 - 38905 - 44534 - 09190 - 31708
Giải năm
6990
Giải sáu
1503 - 6628 - 3759
Giải bẩy
902
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,5,8
4
8
2,4

3,9
2,3
4,8,8
6
0,0

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2017
Thứ năm
Ngày: 04/05/2017
Xổ số Bình Thuận - 5K1
Giải đặc biệt
312805
Giải nhất
38844
Giải nhì
76335
Giải ba
28810 - 67591
Giải tư
82902 - 89888 - 62855 - 51793 - 87386 - 27499 - 42710
Giải năm
9476
Giải sáu
2582 - 7836 - 0192
Giải bẩy
516
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
0,0,6

5,6
4
5

6
2,6,8
1,2,3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2017
Thứ năm
Ngày: 27/04/2017
Xổ số Bình Thuận - 4K4
Giải đặc biệt
506626
Giải nhất
74182
Giải nhì
20670
Giải ba
08825 - 73461
Giải tư
99682 - 89920 - 76348 - 53010 - 25577 - 03111 - 90899
Giải năm
8754
Giải sáu
9277 - 3051 - 7959
Giải bẩy
222
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1
0,2,5,6
2
8
1,4,9
1
0,7,7
2,2
9

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2017
Thứ năm
Ngày: 20/04/2017
Xổ số Bình Thuận - 4K3
Giải đặc biệt
609966
Giải nhất
96755
Giải nhì
19823
Giải ba
27218 - 50717
Giải tư
92600 - 51741 - 94019 - 84564 - 28386 - 46017 - 14329
Giải năm
5419
Giải sáu
0358 - 7200 - 3569
Giải bẩy
513
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
3,7,7,8,9,9
3,9

1
3,5,8
4,6,9

6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2017
Thứ năm
Ngày: 13/04/2017
Xổ số Bình Thuận - 4K2
Giải đặc biệt
920286
Giải nhất
71049
Giải nhì
52047
Giải ba
27277 - 78262
Giải tư
29849 - 49588 - 16228 - 14736 - 14950 - 86814 - 12377
Giải năm
7819
Giải sáu
3288 - 9548 - 8539
Giải bẩy
191
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,9
0,8
6,9
7,8,9,9
0
2
7,7
6,8,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2017
Thứ năm
Ngày: 06/04/2017
Xổ số Bình Thuận - 4K1
Giải đặc biệt
781572
Giải nhất
55882
Giải nhì
44545
Giải ba
01612 - 88902
Giải tư
67250 - 38812 - 06562 - 83340 - 88996 - 93067 - 03771
Giải năm
6566
Giải sáu
1096 - 5540 - 1489
Giải bẩy
627
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2,2
7

0,0,5,5
0
2,6,7
1,2
2,9
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2017
Thứ năm
Ngày: 30/03/2017
Xổ số Bình Thuận - 3K5
Giải đặc biệt
305770
Giải nhất
26463
Giải nhì
55536
Giải ba
71520 - 48652
Giải tư
75126 - 14210 - 78715 - 78104 - 99875 - 36019 - 28123
Giải năm
3048
Giải sáu
0397 - 1238 - 8217
Giải bẩy
334
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,5,7,9
0,3,6
4,6,8
8
2
3
0,5

7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2017
Thứ năm
Ngày: 23/03/2017
Xổ số Bình Thuận - 3K4
Giải đặc biệt
850052
Giải nhất
78777
Giải nhì
80302
Giải ba
27769 - 02090
Giải tư
29406 - 18998 - 23720 - 90848 - 77325 - 94761 - 31244
Giải năm
9143
Giải sáu
6831 - 9423 - 3115
Giải bẩy
343
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
5
0,3,5
1
3,3,4,8
2
1,9
7,8

0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2017
Thứ năm
Ngày: 16/03/2017
Xổ số Bình Thuận - 3K3
Giải đặc biệt
650557
Giải nhất
77567
Giải nhì
01668
Giải ba
35319 - 67188
Giải tư
39494 - 27371 - 23008 - 69167 - 73504 - 94897 - 83588
Giải năm
9856
Giải sáu
8201 - 3856 - 8457
Giải bẩy
181
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,8
96,6,7,7
7,7,8
1
1,7,8,8
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2017
Thứ năm
Ngày: 09/03/2017
Xổ số Bình Thuận - 3K2
Giải đặc biệt
840892
Giải nhất
03024
Giải nhì
82658
Giải ba
39241 - 62818
Giải tư
85623 - 21825 - 95195 - 58254 - 58692 - 05923 - 71393
Giải năm
0671
Giải sáu
7263 - 1812 - 2909
Giải bẩy
787
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,8
3,3,4,5

1
4,8
3,3
1
7
2,2,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2017
Thứ năm
Ngày: 02/03/2017
Xổ số Bình Thuận - 3K1
Giải đặc biệt
186535
Giải nhất
01080
Giải nhì
64341
Giải ba
47927 - 17346
Giải tư
29414 - 49330 - 34210 - 28026 - 56693 - 12883 - 33316
Giải năm
4583
Giải sáu
8240 - 5248 - 9871
Giải bẩy
803
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,4,6
6,7
0,5
0,1,4,6,8


1
0,3,3
3

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2017
Thứ năm
Ngày: 23/02/2017
Xổ số Bình Thuận - 2K4
Giải đặc biệt
668746
Giải nhất
65371
Giải nhì
15056
Giải ba
14538 - 63405
Giải tư
06601 - 13911 - 87616 - 84171 - 58261 - 03021 - 85829
Giải năm
8920
Giải sáu
3396 - 7418 - 1455
Giải bẩy
130
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
1,6,8
0,1,9
0,8
6
4,5,6
1
1,1

6

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2017
Thứ năm
Ngày: 16/02/2017
Xổ số Bình Thuận - 2K3
Giải đặc biệt
336967
Giải nhất
64304
Giải nhì
64706
Giải ba
27681 - 39923
Giải tư
56830 - 15220 - 00706 - 17752 - 04488 - 93624 - 98603
Giải năm
2652
Giải sáu
2377 - 8287 - 5461
Giải bẩy
704
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,4,6,6

0,3,4
0,9

2,2
1,7
7
1,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2017
Thứ năm
Ngày: 09/02/2017
Xổ số Bình Thuận - 2K2
Giải đặc biệt
524135
Giải nhất
79811
Giải nhì
19936
Giải ba
55636 - 51618
Giải tư
81107 - 35494 - 65205 - 10818 - 85568 - 66296 - 60042
Giải năm
7083
Giải sáu
2830 - 9768 - 0086
Giải bẩy
804
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,7
1,8,8

0,5,6,6
2
4
8,8

3,6
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2017
Thứ năm
Ngày: 02/02/2017
Xổ số Bình Thuận - 2K1
Giải đặc biệt
673995
Giải nhất
68365
Giải nhì
40518
Giải ba
10510 - 09231
Giải tư
04686 - 28724 - 90115 - 19233 - 58904 - 14510 - 28662
Giải năm
4396
Giải sáu
0851 - 4327 - 2024
Giải bẩy
206
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6
0,0,5,8
4,4,7
1,3

1
2,5

6
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2017
Thứ năm
Ngày: 26/01/2017
Xổ số Bình Thuận - 1K4
Giải đặc biệt
322763
Giải nhất
94335
Giải nhì
16952
Giải ba
90153 - 16417
Giải tư
01638 - 41638 - 81976 - 39891 - 92977 - 87990 - 82145
Giải năm
8278
Giải sáu
4113 - 7244 - 5632
Giải bẩy
603
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,7

2,5,8,8
4,5
2,3
3,8
6,7,8

0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2017
Thứ năm
Ngày: 19/01/2017
Xổ số Bình Thuận - 1K3
Giải đặc biệt
608197
Giải nhất
98236
Giải nhì
41513
Giải ba
41760 - 02865
Giải tư
88476 - 04156 - 01092 - 46574 - 29415 - 50782 - 35610
Giải năm
8042
Giải sáu
7070 - 3879 - 3328
Giải bẩy
103
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,3,5
8
6
2
3,6
0,5
0,4,6,9
2
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2017
Thứ năm
Ngày: 12/01/2017
Xổ số Bình Thuận - 1K2
Giải đặc biệt
109525
Giải nhất
85370
Giải nhì
39054
Giải ba
01804 - 34281
Giải tư
39048 - 97744 - 54397 - 65488 - 96231 - 66660 - 61517
Giải năm
8483
Giải sáu
6105 - 4422 - 1385
Giải bẩy
484
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
7
2,5,5
1
4,8
4
0
0
1,3,4,5,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2017
Thứ năm
Ngày: 05/01/2017
Xổ số Bình Thuận - 1K1
Giải đặc biệt
669752
Giải nhất
63136
Giải nhì
37143
Giải ba
98726 - 72244
Giải tư
75319 - 79083 - 67178 - 66376 - 88857 - 30794 - 26006
Giải năm
7984
Giải sáu
3326 - 6909 - 0488
Giải bẩy
142
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
9
6,6
6
2,3,4
2,7

6,8
3,4,8
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2016
Thứ năm
Ngày: 29/12/2016
Xổ số Bình Thuận - 12K5
Giải đặc biệt
559390
Giải nhất
64969
Giải nhì
41583
Giải ba
49181 - 72178
Giải tư
24740 - 10197 - 74882 - 89562 - 81693 - 80836 - 82919
Giải năm
0543
Giải sáu
1149 - 4426 - 1130
Giải bẩy
386
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
6
0,6
0,3,9
9
2,9
8
1,2,3,6
0,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2016
Thứ năm
Ngày: 22/12/2016
Xổ số Bình Thuận - 12K4
Giải đặc biệt
351508
Giải nhất
83290
Giải nhì
10643
Giải ba
32189 - 83022
Giải tư
01704 - 46125 - 00686 - 67161 - 88978 - 94644 - 50252
Giải năm
1110
Giải sáu
7878 - 9192 - 7587
Giải bẩy
836
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
0
2,5
4,6
3,4
2
1
8,8
6,7,9
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2016
Thứ năm
Ngày: 15/12/2016
Xổ số Bình Thuận - 12K3
Giải đặc biệt
778989
Giải nhất
02427
Giải nhì
23627
Giải ba
92965 - 05321
Giải tư
79346 - 59139 - 47615 - 28496 - 20586 - 37554 - 50667
Giải năm
3345
Giải sáu
3511 - 0296 - 7185
Giải bẩy
143
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5
1,7,7
9
3,5,6
0,4
5,7

5,6,9
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2016
Thứ năm
Ngày: 08/12/2016
Xổ số Bình Thuận - 12K2
Giải đặc biệt
310324
Giải nhất
21009
Giải nhì
35150
Giải ba
46927 - 92735
Giải tư
24539 - 01671 - 86589 - 07338 - 44194 - 40232 - 06570
Giải năm
6008
Giải sáu
3396 - 2103 - 6336
Giải bẩy
425
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,9

0,4,5,7
2,5,6,8,9

0

0,1
9
4,6