Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Bình Thuận
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 16/05/2019
Thứ năm
Ngày: 16/05/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
139695
Giải nhất
04808
Giải nhì
13162
Giải ba
14583 - 49801
Giải tư
71870 - 94269 - 05481 - 43992 - 71285 - 35067 - 37621
Giải năm
0966
Giải sáu
4222 - 6680 - 4793
Giải bẩy
190
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8

1,2


1
2,6,7,9
0
0,1,3,5
0,2,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/05/2019
Thứ năm
Ngày: 09/05/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
905336
Giải nhất
55213
Giải nhì
53821
Giải ba
30780 - 25050
Giải tư
68760 - 60424 - 19553 - 43040 - 07952 - 70767 - 79208
Giải năm
6911
Giải sáu
5026 - 6078 - 9268
Giải bẩy
490
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1,3
1,4,6
6,7
0
0,2,3
0,7,8
8
0
0

Kết quả xổ số miền Nam - 02/05/2019
Thứ năm
Ngày: 02/05/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
385120
Giải nhất
73614
Giải nhì
49718
Giải ba
31671 - 73048
Giải tư
87192 - 40315 - 46585 - 14369 - 36109 - 49137 - 80717
Giải năm
8640
Giải sáu
4392 - 8705 - 1982
Giải bẩy
710
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
0,4,5,7,8
0
7
0,8

9
1
2,5
2,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 25/04/2019
Thứ năm
Ngày: 25/04/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
556300
Giải nhất
62542
Giải nhì
84364
Giải ba
60672 - 97276
Giải tư
75412 - 08765 - 17132 - 22388 - 20153 - 54528 - 06449
Giải năm
7250
Giải sáu
6616 - 3708 - 9129
Giải bẩy
339
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
2,6
8,9
2,9
2,9
0,3
4,5
2,6
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/04/2019
Thứ năm
Ngày: 18/04/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
310067
Giải nhất
23434
Giải nhì
47483
Giải ba
98977 - 18439
Giải tư
05638 - 06811 - 36318 - 96740 - 61774 - 69176 - 23161
Giải năm
7422
Giải sáu
6459 - 8374 - 5848
Giải bẩy
399
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,8
2
4,8,9
0,8
6,9
1,7
4,4,6,7
3
9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/04/2019
Thứ năm
Ngày: 11/04/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
760670
Giải nhất
55499
Giải nhì
72891
Giải ba
88081 - 54182
Giải tư
71769 - 24511 - 37505 - 73730 - 98366 - 61721 - 05914
Giải năm
0066
Giải sáu
8454 - 2166 - 9038
Giải bẩy
847
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,4
1
0,8
7
4
6,6,6,9
0
1,2,8
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/04/2019
Thứ năm
Ngày: 04/04/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
424325
Giải nhất
94005
Giải nhì
39260
Giải ba
67070 - 62827
Giải tư
99007 - 13955 - 66958 - 26128 - 00543 - 71249 - 93010
Giải năm
0821
Giải sáu
6388 - 4799 - 2713
Giải bẩy
880
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
0,3
1,5,7,8,8

3,9
5,8
0
0
0,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/03/2019
Thứ năm
Ngày: 28/03/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
464780
Giải nhất
07983
Giải nhì
44769
Giải ba
25099 - 55868
Giải tư
88654 - 16161 - 28739 - 17725 - 64418 - 67367 - 26718
Giải năm
1479
Giải sáu
1393 - 0862 - 6370
Giải bẩy
763
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,8,8
5
9

4
1,2,3,7,8,9
0,9
0,3
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/03/2019
Thứ năm
Ngày: 21/03/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
705456
Giải nhất
67650
Giải nhì
48098
Giải ba
37944 - 56089
Giải tư
85777 - 24772 - 70647 - 50933 - 28778 - 41796 - 61049
Giải năm
6536
Giải sáu
6730 - 6099 - 0866
Giải bẩy
550
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi0,3,6,8
4,7,9
0,0,6
6
2,7,8
9
6,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/03/2019
Thứ năm
Ngày: 14/03/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
064680
Giải nhất
97430
Giải nhì
51047
Giải ba
77985 - 27552
Giải tư
83644 - 46190 - 12535 - 86338 - 15532 - 35224 - 22763
Giải năm
1042
Giải sáu
8310 - 9640 - 0370
Giải bẩy
146
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
4
0,2,5,8
0,2,4,6,7
2
3
0,3
0,5
0

Kết quả xổ số miền Nam - 07/03/2019
Thứ năm
Ngày: 07/03/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
562764
Giải nhất
73260
Giải nhì
52641
Giải ba
62729 - 48677
Giải tư
82168 - 54594 - 01918 - 53147 - 67162 - 53540 - 60375
Giải năm
3356
Giải sáu
0366 - 2165 - 9608
Giải bẩy
622
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
8
2,9

0,1,7
0,6
0,2,4,5,6,8
5,7

4

Kết quả xổ số miền Nam - 28/02/2019
Thứ năm
Ngày: 28/02/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
734357
Giải nhất
85934
Giải nhì
91977
Giải ba
65677 - 60956
Giải tư
79965 - 21581 - 63425 - 71017 - 68834 - 75500 - 10786
Giải năm
8887
Giải sáu
4143 - 9312 - 4881
Giải bẩy
659
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,7
5
4,4
3
6,7,9
1,5
7,7
1,1,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/02/2019
Thứ năm
Ngày: 21/02/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
045213
Giải nhất
39674
Giải nhì
14352
Giải ba
69305 - 23957
Giải tư
42271 - 88820 - 43729 - 51688 - 42298 - 35612 - 35527
Giải năm
9894
Giải sáu
3824 - 4045 - 3555
Giải bẩy
778
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2,3
0,4,7,9

5
2,5,7

1,4,8
8
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/02/2019
Thứ năm
Ngày: 14/02/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
575885
Giải nhất
48162
Giải nhì
47579
Giải ba
18313 - 41939
Giải tư
76666 - 33450 - 10238 - 53767 - 37566 - 10181 - 56836
Giải năm
5238
Giải sáu
5821 - 1778 - 0436
Giải bẩy
040
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
1,5
6,6,8,8,9
0
0
2,6,6,7
8,9
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 07/02/2019
Thứ năm
Ngày: 07/02/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
784141
Giải nhất
03094
Giải nhì
25394
Giải ba
79330 - 45696
Giải tư
84428 - 39578 - 75566 - 26251 - 51694 - 37019 - 04249
Giải năm
0005
Giải sáu
1406 - 8353 - 5487
Giải bẩy
055
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
9
8
0,5
1,9
1,3,5
6
8
7
4,4,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/01/2019
Thứ năm
Ngày: 31/01/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
438863
Giải nhất
67862
Giải nhì
35031
Giải ba
01438 - 16904
Giải tư
88996 - 25547 - 85480 - 33768 - 52077 - 11215 - 79085
Giải năm
6960
Giải sáu
1860 - 6561 - 9115
Giải bẩy
108
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
5,5

1,8
7

0,0,1,2,3,8
7,8
0,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/01/2019
Thứ năm
Ngày: 24/01/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
567066
Giải nhất
48230
Giải nhì
27550
Giải ba
53942 - 81449
Giải tư
18308 - 57690 - 42397 - 87976 - 28514 - 32548 - 49793
Giải năm
5301
Giải sáu
2729 - 4151 - 9040
Giải bẩy
414
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
4,4
9
0
0,2,8,9
0,1
6,9
6

0,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/01/2019
Thứ năm
Ngày: 17/01/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
624713
Giải nhất
11397
Giải nhì
72403
Giải ba
86928 - 53992
Giải tư
21496 - 87516 - 50119 - 76209 - 41398 - 08051 - 28396
Giải năm
6975
Giải sáu
6122 - 8459 - 4947
Giải bẩy
067
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
3,6,9
2,8

7
1,9
7
5
5
2,6,6,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/01/2019
Thứ năm
Ngày: 10/01/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
654075
Giải nhất
76890
Giải nhì
61440
Giải ba
96218 - 19808
Giải tư
94305 - 04432 - 03090 - 41999 - 63959 - 96611 - 50218
Giải năm
4617
Giải sáu
5356 - 6005 - 1413
Giải bẩy
105
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,5,8
1,3,7,7,8,8

2
0
6,9

5

0,0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/01/2019
Thứ năm
Ngày: 03/01/2019
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
038046
Giải nhất
04797
Giải nhì
44042
Giải ba
38501 - 48730
Giải tư
41400 - 53363 - 09236 - 84686 - 18061 - 75036 - 09006
Giải năm
4769
Giải sáu
1748 - 8961 - 6245
Giải bẩy
778
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6


0,6,6
2,5,6,8

1,1,3,9
8
6
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 27/12/2018
Thứ năm
Ngày: 27/12/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
848305
Giải nhất
21529
Giải nhì
34339
Giải ba
52565 - 13826
Giải tư
35445 - 20942 - 27905 - 26937 - 15449 - 14796 - 77507
Giải năm
4421
Giải sáu
7907 - 4511 - 5373
Giải bẩy
524
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,7,7
1,5
1,4,6,9
7,9
2,5,9

5
3

6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/12/2018
Thứ năm
Ngày: 20/12/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
827779
Giải nhất
58262
Giải nhì
48337
Giải ba
51970 - 25434
Giải tư
42284 - 28598 - 20367 - 33048 - 23578 - 72474 - 91214
Giải năm
3699
Giải sáu
6985 - 7926 - 1739
Giải bẩy
424
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
4,6
4,7,9
8

2,7
0,4,8,8,9
4,5
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/12/2018
Thứ năm
Ngày: 13/12/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
098005
Giải nhất
84743
Giải nhì
17585
Giải ba
89320 - 72494
Giải tư
46521 - 77447 - 00732 - 06487 - 69112 - 22336 - 13971
Giải năm
6885
Giải sáu
8941 - 7554 - 0169
Giải bẩy
647
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2
0,1
2,6
1,3,7,7
4
9
1
5,5,7
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/12/2018
Thứ năm
Ngày: 06/12/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
844496
Giải nhất
38506
Giải nhì
51108
Giải ba
52641 - 30379
Giải tư
67856 - 43257 - 97697 - 10105 - 45351 - 20864 - 46233
Giải năm
6906
Giải sáu
6458 - 0404 - 2517
Giải bẩy
113
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6,6,8
3,7
2
3
1
1,6,7,8
4
9

6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/11/2018
Thứ năm
Ngày: 29/11/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
677445
Giải nhất
05792
Giải nhì
71993
Giải ba
50750 - 23843
Giải tư
03513 - 48743 - 84925 - 47668 - 73710 - 16653 - 59341
Giải năm
2405
Giải sáu
3147 - 0816 - 8084
Giải bẩy
381
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,3,6
5

1,3,3,5,7
0,3
8
6
1,4
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 22/11/2018
Thứ năm
Ngày: 22/11/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
457396
Giải nhất
32700
Giải nhì
48337
Giải ba
47490 - 54277
Giải tư
40400 - 07343 - 81807 - 03788 - 15903 - 77816 - 67978
Giải năm
0805
Giải sáu
8931 - 7901 - 1949
Giải bẩy
470
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,1,3,5,7
6

1,7
3,9
4

0,7,8
8
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/11/2018
Thứ năm
Ngày: 15/11/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
015409
Giải nhất
55135
Giải nhì
96113
Giải ba
40337 - 02955
Giải tư
55879 - 66695 - 09081 - 23407 - 89139 - 56224 - 38862
Giải năm
5050
Giải sáu
7538 - 9022 - 6858
Giải bẩy
138
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
3
2,4
5,7,8,8,9

0,3,5,8
2
9
1
5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/11/2018
Thứ năm
Ngày: 08/11/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
068146
Giải nhất
58277
Giải nhì
14379
Giải ba
76169 - 30128
Giải tư
50887 - 99772 - 55529 - 50799 - 93961 - 95026 - 81364
Giải năm
7056
Giải sáu
0241 - 4478 - 4661
Giải bẩy
368
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

6,8,9

1,6
6
1,1,4,8,9
2,7,8,9
7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/11/2018
Thứ năm
Ngày: 01/11/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
361451
Giải nhất
57004
Giải nhì
49155
Giải ba
33375 - 71838
Giải tư
48528 - 88389 - 91690 - 60030 - 21785 - 89766 - 05914
Giải năm
0862
Giải sáu
8873 - 9362 - 0263
Giải bẩy
645
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4
8
0,5,8
5
1,5
2,2,3,6
3,5
5,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 25/10/2018
Thứ năm
Ngày: 25/10/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
144856
Giải nhất
93048
Giải nhì
24542
Giải ba
42623 - 50025
Giải tư
74121 - 14411 - 29355 - 87505 - 67822 - 90092 - 43227
Giải năm
3308
Giải sáu
9039 - 3525 - 3059
Giải bẩy
796
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
1
1,2,3,5,5,7
1,9
2,8
5,6,92,6