Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bến Tre
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/08/2017
Thứ ba
Ngày: 15/08/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
115655
Giải nhất
44608
Giải nhì
96020
Giải ba
37237 - 25011
Giải tư
79287 - 89276 - 14386 - 23853 - 08838 - 45644 - 52702
Giải năm
4682
Giải sáu
1369 - 0153 - 5655
Giải bẩy
834
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
1
0
4,7,8,9
4
3,3,5,5
9
6
2,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/08/2017
Thứ ba
Ngày: 08/08/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
813869
Giải nhất
31537
Giải nhì
59824
Giải ba
88007 - 48481
Giải tư
73601 - 27561 - 12013 - 95092 - 12417 - 33005 - 14616
Giải năm
6786
Giải sáu
2948 - 3850 - 7055
Giải bẩy
410
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,7
0,3,6,7
4
7
8
0,5
1,9

1,6
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 01/08/2017
Thứ ba
Ngày: 01/08/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
607905
Giải nhất
53736
Giải nhì
07824
Giải ba
15605 - 45450
Giải tư
77219 - 87589 - 05934 - 10561 - 95015 - 55014 - 77730
Giải năm
7176
Giải sáu
6796 - 5352 - 3785
Giải bẩy
281
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
4,5,9
4
0,4,6

0,2
1,1
6
1,5,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/07/2017
Thứ ba
Ngày: 25/07/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
944083
Giải nhất
07417
Giải nhì
89702
Giải ba
54139 - 59459
Giải tư
57295 - 71214 - 21843 - 87682 - 94712 - 50930 - 45009
Giải năm
6742
Giải sáu
2496 - 2659 - 1966
Giải bẩy
221
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
2,4,7
1
0,9
2,3
4,9,9
6

2,3
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/07/2017
Thứ ba
Ngày: 18/07/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
759538
Giải nhất
11142
Giải nhì
73735
Giải ba
45975 - 08728
Giải tư
70316 - 69642 - 75876 - 26976 - 18556 - 36002 - 96335
Giải năm
2324
Giải sáu
2922 - 8091 - 7979
Giải bẩy
698
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
2,4,8
5,5,8
2,2
6
0
5,6,6,9

1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/07/2017
Thứ ba
Ngày: 11/07/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
903759
Giải nhất
01028
Giải nhì
03674
Giải ba
05969 - 05943
Giải tư
57032 - 20436 - 90798 - 54848 - 77277 - 61140 - 69168
Giải năm
8138
Giải sáu
7163 - 5000 - 3457
Giải bẩy
974
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

8
2,6,8
0,3,8
7,9
1,3,8,9
4,4,7

8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/07/2017
Thứ ba
Ngày: 04/07/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
813952
Giải nhất
67598
Giải nhì
76176
Giải ba
68102 - 85615
Giải tư
66685 - 62608 - 20988 - 87790 - 83899 - 24353 - 31545
Giải năm
1610
Giải sáu
3119 - 8064 - 5160
Giải bẩy
659
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
0,5,9


5
2,3,3,9
0,4
6
5,8
0,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/06/2017
Thứ ba
Ngày: 27/06/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
131295
Giải nhất
72968
Giải nhì
45374
Giải ba
05161 - 79324
Giải tư
88994 - 08261 - 18200 - 28792 - 18644 - 20721 - 17205
Giải năm
6596
Giải sáu
7558 - 3985 - 2961
Giải bẩy
291
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

1,4

4
8
0,1,1,1,8
4
5
1,2,4,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/06/2017
Thứ ba
Ngày: 20/06/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
114250
Giải nhất
49352
Giải nhì
40897
Giải ba
75426 - 49079
Giải tư
75205 - 41353 - 57485 - 76285 - 86418 - 37859 - 87952
Giải năm
1703
Giải sáu
2115 - 6154 - 5411
Giải bẩy
603
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5
1,5,8
6


0,2,2,3,4,4,9

9
5,5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 30/05/2017
Thứ ba
Ngày: 30/05/2017
Xổ số Bến Tre - K22-T05
Giải đặc biệt
484920
Giải nhất
96255
Giải nhì
74130
Giải ba
48958 - 43694
Giải tư
14123 - 53149 - 23467 - 98269 - 97394 - 55554 - 28247
Giải năm
1593
Giải sáu
0474 - 8494 - 9568
Giải bẩy
996
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,3
0,0
7,9
4,5,8
7,8,9
4

3,4,4,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/05/2017
Thứ ba
Ngày: 23/05/2017
Xổ số Bến Tre - K21-T05
Giải đặc biệt
732249
Giải nhất
25805
Giải nhì
77283
Giải ba
21384 - 12484
Giải tư
87616 - 19214 - 89738 - 21930 - 85429 - 92154 - 07001
Giải năm
4992
Giải sáu
2196 - 3610 - 1865
Giải bẩy
755
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
0,4,6
4,9
0,5,8

4
5
5
3,4,4
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 16/05/2017
Thứ ba
Ngày: 16/05/2017
Xổ số Bến Tre - K20-T05
Giải đặc biệt
510777
Giải nhất
56882
Giải nhì
07047
Giải ba
31165 - 19858
Giải tư
78292 - 30638 - 70021 - 50535 - 19924 - 62975 - 68547
Giải năm
7890
Giải sáu
5474 - 9684 - 2110
Giải bẩy
412
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,2
1,4
5,8
7,7
8
5
4,5,7
2,4
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/05/2017
Thứ ba
Ngày: 09/05/2017
Xổ số Bến Tre - K19-T05
Giải đặc biệt
548480
Giải nhất
91405
Giải nhì
91251
Giải ba
84446 - 79274
Giải tư
51729 - 67447 - 86771 - 21001 - 47404 - 95981 - 68874
Giải năm
8053
Giải sáu
9405 - 6354 - 5385
Giải bẩy
606
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5,5,6
2
9

6,7
1,3,4

1,4,4
0,1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/05/2017
Thứ ba
Ngày: 02/05/2017
Xổ số Bến Tre - K18-T05
Giải đặc biệt
772831
Giải nhất
84810
Giải nhì
61145
Giải ba
76173 - 47536
Giải tư
36754 - 54671 - 52117 - 21034 - 17217 - 55934 - 11130
Giải năm
4980
Giải sáu
6561 - 6597 - 4283
Giải bẩy
292
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,7,7

0,1,4,4,6
5
4
1,3
1,3
0,3
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/04/2017
Thứ ba
Ngày: 25/04/2017
Xổ số Bến Tre - K17-T04
Giải đặc biệt
294488
Giải nhất
81436
Giải nhì
64957
Giải ba
25197 - 74802
Giải tư
33622 - 66041 - 04902 - 61032 - 37504 - 34419 - 78727
Giải năm
5918
Giải sáu
6387 - 8663 - 3146
Giải bẩy
903
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,3,4
4,8,9
2,7
2,6
1,6
7
3

7,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/04/2017
Thứ ba
Ngày: 18/04/2017
Xổ số Bến Tre - K16-T04
Giải đặc biệt
594589
Giải nhất
54044
Giải nhì
19452
Giải ba
55602 - 96784
Giải tư
20565 - 99586 - 07613 - 12199 - 85596 - 15179 - 19432
Giải năm
1594
Giải sáu
7750 - 7192 - 4373
Giải bẩy
019
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,9

2
4
0,2
5,9
3,9
4,6,9
2,4,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/04/2017
Thứ ba
Ngày: 11/04/2017
Xổ số Bến Tre - K15-T04
Giải đặc biệt
965423
Giải nhất
82087
Giải nhì
39070
Giải ba
73343 - 68644
Giải tư
32973 - 41953 - 21246 - 69238 - 55654 - 18305 - 70923
Giải năm
2700
Giải sáu
1590 - 5955 - 0795
Giải bẩy
269
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

3,3
8
3,4,6
3,4,5
9
0,3
7
0,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 04/04/2017
Thứ ba
Ngày: 04/04/2017
Xổ số Bến Tre - K14-T03
Giải đặc biệt
511665
Giải nhất
77872
Giải nhì
09696
Giải ba
46421 - 11499
Giải tư
97253 - 97741 - 74911 - 56833 - 41340 - 82311 - 33177
Giải năm
1785
Giải sáu
6661 - 5434 - 8232
Giải bẩy
669
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,1
0,1
2,3,4
0,1
3
1,5,9
2,7
5
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/03/2017
Thứ ba
Ngày: 28/03/2017
Xổ số Bến Tre - K13-T03
Giải đặc biệt
596614
Giải nhất
12785
Giải nhì
20595
Giải ba
64093 - 62860
Giải tư
79115 - 25537 - 25075 - 12389 - 05582 - 14106 - 88096
Giải năm
7592
Giải sáu
7864 - 4659 - 7752
Giải bẩy
781
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4,5

7

2,9
0,4,7
5
1,2,5,9
2,3,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/03/2017
Thứ ba
Ngày: 21/03/2017
Xổ số Bến Tre - K12-T03
Giải đặc biệt
433016
Giải nhất
12746
Giải nhì
59431
Giải ba
48518 - 50753
Giải tư
02933 - 59601 - 08641 - 89411 - 89334 - 89556 - 88417
Giải năm
9780
Giải sáu
9376 - 3715 - 9403
Giải bẩy
953
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
1,5,6,7,8

1,3,4
1,6
3,3,6

1,6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 14/03/2017
Thứ ba
Ngày: 14/03/2017
Xổ số Bến Tre - K11-T03
Giải đặc biệt
074560
Giải nhất
24075
Giải nhì
91505
Giải ba
66972 - 15315
Giải tư
30548 - 78100 - 02962 - 62022 - 61203 - 68864 - 60452
Giải năm
1242
Giải sáu
6844 - 4744 - 6002
Giải bẩy
158
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,5
5
2

2,4,4,8
2,8
0,2,4
2,5,9


Kết quả xổ số miền Nam - 07/03/2017
Thứ ba
Ngày: 07/03/2017
Xổ số Bến Tre - K10-T03
Giải đặc biệt
096850
Giải nhất
28255
Giải nhì
24351
Giải ba
76963 - 66537
Giải tư
12713 - 28375 - 56362 - 74991 - 61718 - 77548 - 86931
Giải năm
1173
Giải sáu
9816 - 4652 - 3885
Giải bẩy
550
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,6,8

1,7
8
0,0,1,2,5
2,3
3,5
5,5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 28/02/2017
Thứ ba
Ngày: 28/02/2017
Xổ số Bến Tre - K09-T02
Giải đặc biệt
783280
Giải nhất
00642
Giải nhì
91301
Giải ba
56382 - 83194
Giải tư
40357 - 58425 - 55099 - 12317 - 69602 - 53162 - 25795
Giải năm
6687
Giải sáu
0416 - 9999 - 9157
Giải bẩy
920
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
6,7
0,5

2
7,7
2

0,2,7
4,5,5,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/02/2017
Thứ ba
Ngày: 21/02/2017
Xổ số Bến Tre - K08-T02
Giải đặc biệt
064925
Giải nhất
77517
Giải nhì
41501
Giải ba
08875 - 55647
Giải tư
15131 - 86364 - 42517 - 47654 - 47518 - 34594 - 34546
Giải năm
5710
Giải sáu
2228 - 6758 - 9018
Giải bẩy
971
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,7,7,8,8
5,8
1
5,6,7
4,8
4
1,5

4

Kết quả xổ số miền Nam - 14/02/2017
Thứ ba
Ngày: 14/02/2017
Xổ số Bến Tre - K07-T02
Giải đặc biệt
886637
Giải nhất
24464
Giải nhì
45539
Giải ba
73096 - 57803
Giải tư
21617 - 94034 - 80409 - 05685 - 62367 - 03418 - 05136
Giải năm
5043
Giải sáu
5290 - 6482 - 6654
Giải bẩy
237
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
7,8

4,6,7,7,9
3
4,4
4,7

2,5
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/02/2017
Thứ ba
Ngày: 07/02/2017
Xổ số Bến Tre - K06-T02
Giải đặc biệt
185940
Giải nhất
54072
Giải nhì
19869
Giải ba
62598 - 35302
Giải tư
16831 - 82586 - 75568 - 43676 - 79660 - 72604 - 01640
Giải năm
3708
Giải sáu
3154 - 0517 - 2661
Giải bẩy
832
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8
7

1,2
0,0
4
0,1,8,9
2,6,9
6
8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/01/2017
Thứ ba
Ngày: 31/01/2017
Xổ số Bến Tre - K05-T01
Giải đặc biệt
022750
Giải nhất
41346
Giải nhì
41760
Giải ba
43918 - 01025
Giải tư
38238 - 85514 - 58935 - 48815 - 61760 - 24652 - 15858
Giải năm
2800
Giải sáu
4074 - 8752 - 2746
Giải bẩy
695
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,5,8
5
5,8
6,6
0,2,2,8
0,0
4

3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 24/01/2017
Thứ ba
Ngày: 24/01/2017
Xổ số Bến Tre - K04-T01
Giải đặc biệt
261435
Giải nhất
29114
Giải nhì
05736
Giải ba
22120 - 33978
Giải tư
68916 - 78907 - 37287 - 00581 - 14286 - 59069 - 54193
Giải năm
5536
Giải sáu
8785 - 5326 - 6117
Giải bẩy
652
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4,6,7
0,6
5,6,6

2
1,9
8
1,5,6,7
3