Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bến Tre
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 28/02/2017
Thứ ba
Ngày: 28/02/2017
Xổ số Bến Tre - K09-T02
Giải đặc biệt
783280
Giải nhất
00642
Giải nhì
91301
Giải ba
56382 - 83194
Giải tư
40357 - 58425 - 55099 - 12317 - 69602 - 53162 - 25795
Giải năm
6687
Giải sáu
0416 - 9999 - 9157
Giải bẩy
920
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
6,7
0,5

2
7,7
2

0,2,7
4,5,5,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/02/2017
Thứ ba
Ngày: 21/02/2017
Xổ số Bến Tre - K08-T02
Giải đặc biệt
064925
Giải nhất
77517
Giải nhì
41501
Giải ba
08875 - 55647
Giải tư
15131 - 86364 - 42517 - 47654 - 47518 - 34594 - 34546
Giải năm
5710
Giải sáu
2228 - 6758 - 9018
Giải bẩy
971
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,7,7,8,8
5,8
1
5,6,7
4,8
4
1,5

4

Kết quả xổ số miền Nam - 14/02/2017
Thứ ba
Ngày: 14/02/2017
Xổ số Bến Tre - K07-T02
Giải đặc biệt
886637
Giải nhất
24464
Giải nhì
45539
Giải ba
73096 - 57803
Giải tư
21617 - 94034 - 80409 - 05685 - 62367 - 03418 - 05136
Giải năm
5043
Giải sáu
5290 - 6482 - 6654
Giải bẩy
237
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
7,8

4,6,7,7,9
3
4,4
4,7

2,5
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/02/2017
Thứ ba
Ngày: 07/02/2017
Xổ số Bến Tre - K06-T02
Giải đặc biệt
185940
Giải nhất
54072
Giải nhì
19869
Giải ba
62598 - 35302
Giải tư
16831 - 82586 - 75568 - 43676 - 79660 - 72604 - 01640
Giải năm
3708
Giải sáu
3154 - 0517 - 2661
Giải bẩy
832
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8
7

1,2
0,0
4
0,1,8,9
2,6,9
6
8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/01/2017
Thứ ba
Ngày: 31/01/2017
Xổ số Bến Tre - K05-T01
Giải đặc biệt
022750
Giải nhất
41346
Giải nhì
41760
Giải ba
43918 - 01025
Giải tư
38238 - 85514 - 58935 - 48815 - 61760 - 24652 - 15858
Giải năm
2800
Giải sáu
4074 - 8752 - 2746
Giải bẩy
695
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,5,8
5
5,8
6,6
0,2,2,8
0,0
4

3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 24/01/2017
Thứ ba
Ngày: 24/01/2017
Xổ số Bến Tre - K04-T01
Giải đặc biệt
261435
Giải nhất
29114
Giải nhì
05736
Giải ba
22120 - 33978
Giải tư
68916 - 78907 - 37287 - 00581 - 14286 - 59069 - 54193
Giải năm
5536
Giải sáu
8785 - 5326 - 6117
Giải bẩy
652
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4,6,7
0,6
5,6,6

2
1,9
8
1,5,6,7
3

Kết quả xổ số miền Nam - 17/01/2017
Thứ ba
Ngày: 17/01/2017
Xổ số Bến Tre - K03-T01
Giải đặc biệt
272804
Giải nhất
57684
Giải nhì
84039
Giải ba
47820 - 85647
Giải tư
60271 - 10014 - 67556 - 65181 - 55603 - 63154 - 49729
Giải năm
1197
Giải sáu
5293 - 7566 - 1167
Giải bẩy
119
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
4,9
0,9
3,9
7
4,6
6,7
1
1,4
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/01/2017
Thứ ba
Ngày: 10/01/2017
Xổ số Bến Tre - K02-T01
Giải đặc biệt
755124
Giải nhất
83064
Giải nhì
76435
Giải ba
01333 - 05651
Giải tư
73509 - 16758 - 18355 - 51490 - 23900 - 72078 - 31436
Giải năm
3725
Giải sáu
6841 - 4316 - 3698
Giải bẩy
443
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
6
4,5
3,5,6
1,3
1,5,8,8
4
8

0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/01/2017
Thứ ba
Ngày: 03/01/2017
Xổ số Bến Tre - K01-T01
Giải đặc biệt
312152
Giải nhất
13535
Giải nhì
14788
Giải ba
12364 - 37005
Giải tư
24418 - 53532 - 27453 - 43002 - 66832 - 33536 - 70674
Giải năm
8536
Giải sáu
0988 - 0043 - 9032
Giải bẩy
284
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
8

2,2,2,5,6,6
1,3
2,3
4
4
4,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/12/2016
Thứ ba
Ngày: 27/12/2016
Xổ số Bến Tre - K52-T12
Giải đặc biệt
891791
Giải nhất
81077
Giải nhì
30946
Giải ba
07011 - 54778
Giải tư
64641 - 50239 - 67396 - 89171 - 59137 - 12526 - 26972
Giải năm
4724
Giải sáu
4801 - 4812 - 7894
Giải bẩy
517
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,2,7
4,6
7,9
1,6


1,2,7,8
1
1,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/12/2016
Thứ ba
Ngày: 20/12/2016
Xổ số Bến Tre - K51-T12
Giải đặc biệt
792160
Giải nhất
70892
Giải nhì
19613
Giải ba
28433 - 19175
Giải tư
72165 - 31560 - 43997 - 72013 - 83993 - 72138 - 85062
Giải năm
5420
Giải sáu
0293 - 2397 - 5319
Giải bẩy
366
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,3,9
0
3,8

2
0,0,2,5,6
5

2,3,3,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/12/2016
Thứ ba
Ngày: 13/12/2016
Xổ số Bến Tre - K50-T12
Giải đặc biệt
339729
Giải nhất
87290
Giải nhì
92609
Giải ba
47679 - 16005
Giải tư
98217 - 91859 - 65825 - 66196 - 16927 - 66869 - 60627
Giải năm
5709
Giải sáu
6548 - 8943 - 7197
Giải bẩy
569
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9,9
7
5,7,7,9

3,8
9
9,9
9
3
0,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/12/2016
Thứ ba
Ngày: 06/12/2016
Xổ số Bến Tre - K49-T12
Giải đặc biệt
757594
Giải nhất
62954
Giải nhì
49154
Giải ba
02056 - 26130
Giải tư
55509 - 06726 - 70832 - 85968 - 38246 - 73648 - 41894
Giải năm
4613
Giải sáu
8193 - 9709 - 8213
Giải bẩy
936
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
3,3
6
0,2,6
6,8
4,4,6
1,8


3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/11/2016
Thứ ba
Ngày: 29/11/2016
Xổ số Bến Tre - K48-T11
Giải đặc biệt
264416
Giải nhất
30014
Giải nhì
55203
Giải ba
28263 - 81703
Giải tư
89851 - 90796 - 50233 - 47802 - 25911 - 48479 - 79213
Giải năm
1873
Giải sáu
7171 - 1160 - 0322
Giải bẩy
830
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,3
1,3,4,6
2
0,3

1,1
0,3
1,3,9

6

Kết quả xổ số miền Nam - 22/11/2016
Thứ ba
Ngày: 22/11/2016
Xổ số Bến Tre - K47-T11
Giải đặc biệt
307986
Giải nhất
50209
Giải nhì
36288
Giải ba
36333 - 55380
Giải tư
14877 - 94918 - 74093 - 63123 - 29232 - 04735 - 97683
Giải năm
6696
Giải sáu
7207 - 5785 - 2357
Giải bẩy
983
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
8
3
2,3,5
3
7

7
0,3,3,5,6,8
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/11/2016
Thứ ba
Ngày: 15/11/2016
Xổ số Bến Tre - K46-T11
Giải đặc biệt
300645
Giải nhất
85642
Giải nhì
92401
Giải ba
91610 - 06077
Giải tư
33544 - 32402 - 65300 - 29258 - 58469 - 81368 - 96602
Giải năm
9772
Giải sáu
7574 - 7855 - 3608
Giải bẩy
036
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,2,7,8
0

6
2,4,5
5,8
8,9
2,4,7


Kết quả xổ số miền Nam - 08/11/2016
Thứ ba
Ngày: 08/11/2016
Xổ số Bến Tre - K45-T11
Giải đặc biệt
101168
Giải nhất
17636
Giải nhì
14134
Giải ba
52877 - 76289
Giải tư
70124 - 49178 - 07040 - 95863 - 69418 - 98928 - 65909
Giải năm
3801
Giải sáu
3844 - 6617 - 5372
Giải bẩy
088
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
7,8
4,8
4,6
0,4

3,8
2,7,8
8,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 01/11/2016
Thứ ba
Ngày: 01/11/2016
Xổ số Bến Tre - K44-T11
Giải đặc biệt
570680
Giải nhất
94948
Giải nhì
48309
Giải ba
31438 - 53617
Giải tư
96065 - 65267 - 32165 - 64993 - 82602 - 72978 - 08713
Giải năm
3995
Giải sáu
0463 - 9735 - 4632
Giải bẩy
486
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,9
3,7

2,5,8
8

3,5,5,7
8
0,6
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/10/2016
Thứ ba
Ngày: 25/10/2016
Xổ số Bến Tre - K43-T10
Giải đặc biệt
185037
Giải nhất
30071
Giải nhì
83803
Giải ba
42486 - 56836
Giải tư
74284 - 91220 - 00923 - 98645 - 36293 - 99183 - 75971
Giải năm
7487
Giải sáu
4060 - 1803 - 5324
Giải bẩy
364
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3

0,3,4
6,7
5

0,4
1,1
3,4,6,7
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/10/2016
Thứ ba
Ngày: 18/10/2016
Xổ số Bến Tre - K42-T10
Giải đặc biệt
463019
Giải nhất
96151
Giải nhì
56801
Giải ba
62807 - 02285
Giải tư
66173 - 92748 - 57466 - 32771 - 08165 - 72980 - 61861
Giải năm
1268
Giải sáu
0836 - 4110 - 7893
Giải bẩy
173
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
0,9

6
8
1
1,5,6,8
1,3,3
0,5,6
3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/10/2016
Thứ ba
Ngày: 11/10/2016
Xổ số Bến Tre - K41-T10
Giải đặc biệt
945499
Giải nhất
70303
Giải nhì
81096
Giải ba
66444 - 03317
Giải tư
15749 - 49035 - 03138 - 09729 - 65200 - 89469 - 06224
Giải năm
4145
Giải sáu
0919 - 4325 - 4787
Giải bẩy
277
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
6,7,9
4,5,9
5,8
4,5,9

9
7
7
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/10/2016
Thứ ba
Ngày: 04/10/2016
Xổ số Bến Tre - K40-T10
Giải đặc biệt
653801
Giải nhất
73968
Giải nhì
53617
Giải ba
48714 - 66019
Giải tư
42447 - 00781 - 35309 - 62794 - 84010 - 61259 - 78624
Giải năm
6739
Giải sáu
5348 - 8756 - 2991
Giải bẩy
306
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,9
0,4,7,9
4
9
7,8
6,9
8
5
1
1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 27/09/2016
Thứ ba
Ngày: 27/09/2016
Xổ số Bến Tre - K39-T9
Giải đặc biệt
107640
Giải nhất
37293
Giải nhì
96169
Giải ba
47437 - 04718
Giải tư
41848 - 44671 - 71463 - 41007 - 16607 - 01649 - 04000
Giải năm
1063
Giải sáu
7569 - 3478 - 7228
Giải bẩy
947
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,7
8,9
8
7
0,7,8,9

3,3,9,9
1,8

3

Kết quả xổ số miền Nam - 20/09/2016
Thứ ba
Ngày: 20/09/2016
Xổ số Bến Tre - K38-T9
Giải đặc biệt
860083
Giải nhất
93375
Giải nhì
72069
Giải ba
84378 - 02926
Giải tư
13700 - 02749 - 28216 - 53767 - 72067 - 02286 - 25277
Giải năm
4109
Giải sáu
2010 - 3097 - 1130
Giải bẩy
500
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,9
0,6
6
0
9

7,7,9
5,7,8
3,6
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/09/2016
Thứ ba
Ngày: 13/09/2016
Xổ số Bến Tre - K37-T9
Giải đặc biệt
554500
Giải nhất
21806
Giải nhì
59677
Giải ba
10842 - 88313
Giải tư
50942 - 50793 - 05600 - 25022 - 95979 - 53161 - 46743
Giải năm
3210
Giải sáu
6220 - 7360 - 7279
Giải bẩy
765
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,6
0,3
0,2

2,2,3

0,1,5
7,9,9

2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 06/09/2016
Thứ ba
Ngày: 06/09/2016
Xổ số Bến Tre - K36-T9
Giải đặc biệt
652867
Giải nhất
45938
Giải nhì
09474
Giải ba
30629 - 22525
Giải tư
93148 - 05173 - 91626 - 74433 - 40295 - 50973 - 73606
Giải năm
3879
Giải sáu
0108 - 2328 - 1869
Giải bẩy
595
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8

5,6,8,9
3,8
8
6
7,9
3,3,4,9

5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/08/2016
Thứ ba
Ngày: 30/08/2016
Xổ số Bến Tre - K35-T8
Giải đặc biệt
487298
Giải nhất
26948
Giải nhì
57219
Giải ba
04613 - 01637
Giải tư
86743 - 43700 - 55171 - 48481 - 74402 - 15222 - 08700
Giải năm
7996
Giải sáu
1122 - 7781 - 7773
Giải bẩy
729
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,2
3,9
2,2,9
7
3,8

1
1,3
1,1
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/08/2016
Thứ ba
Ngày: 23/08/2016
Xổ số Bến Tre - K34-T8
Giải đặc biệt
480386
Giải nhất
29742
Giải nhì
71699
Giải ba
89659 - 56768
Giải tư
15332 - 68123 - 49948 - 75693 - 57500 - 14676 - 29125
Giải năm
3200
Giải sáu
0660 - 5234 - 3974
Giải bẩy
170
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0

3,5
2,4
2,8
9
0,8,9
0,4,6
6
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/08/2016
Thứ ba
Ngày: 16/08/2016
Xổ số Bến Tre - K33-T8
Giải đặc biệt
144831
Giải nhất
90072
Giải nhì
83363
Giải ba
04506 - 60421
Giải tư
81064 - 15806 - 05065 - 33061 - 64745 - 14495 - 03500
Giải năm
9540
Giải sáu
7724 - 7849 - 4873
Giải bẩy
310
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,6
0
1,4
1
0,5,9

1,3,4,5
2,3
9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/08/2016
Thứ ba
Ngày: 09/08/2016
Xổ số Bến Tre - K32-T8
Giải đặc biệt
299134
Giải nhất
49995
Giải nhì
06109
Giải ba
20660 - 46884
Giải tư
38146 - 15905 - 94567 - 44475 - 27236 - 27523 - 63295
Giải năm
4855
Giải sáu
5973 - 0498 - 1573
Giải bẩy
439
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9

3
4,6,9
6
5,5
0,7
3,3,5
4
5,5,8