Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Bến Tre
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/06/2019
Thứ ba
Ngày: 18/06/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
587786
Giải nhất
25935
Giải nhì
82169
Giải ba
52448 - 60075
Giải tư
35365 - 48525 - 01850 - 84848 - 21684 - 80328 - 91770
Giải năm
7486
Giải sáu
2701 - 4910 - 2720
Giải bẩy
133
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0
0,5,8
3,5
8,8
0
5,9
0,5
4,6,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/06/2019
Thứ ba
Ngày: 11/06/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
368406
Giải nhất
78947
Giải nhì
62039
Giải ba
44408 - 17470
Giải tư
18738 - 87314 - 50720 - 85781 - 14540 - 61290 - 06626
Giải năm
6306
Giải sáu
9744 - 0534 - 0999
Giải bẩy
902
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,6,8
4
0,6
4,8,9
0,4,7

1
0
1
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/06/2019
Thứ ba
Ngày: 04/06/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
958519
Giải nhất
47586
Giải nhì
29411
Giải ba
67552 - 14482
Giải tư
91986 - 96399 - 43036 - 30401 - 58132 - 73686 - 10645
Giải năm
0869
Giải sáu
4516 - 5710 - 3073
Giải bẩy
071
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,1,6,9

2,6
5
2
2,9
1,3
2,6,6,6
9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/05/2019
Thứ ba
Ngày: 28/05/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
518610
Giải nhất
99587
Giải nhì
88797
Giải ba
03101 - 44956
Giải tư
60122 - 15818 - 16526 - 11371 - 69245 - 52288 - 89642
Giải năm
4217
Giải sáu
1648 - 1928 - 3538
Giải bẩy
925
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,4,7,8
2,5,6,8
8
2,5,8
6

1
7,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/05/2019
Thứ ba
Ngày: 21/05/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
656512
Giải nhất
43155
Giải nhì
04894
Giải ba
72434 - 08042
Giải tư
41869 - 58266 - 51111 - 13009 - 33248 - 75727 - 04825
Giải năm
5255
Giải sáu
0193 - 5930 - 7576
Giải bẩy
795
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,2
5,7
0,4
2,8
5,5
6,9
5,6

3,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 14/05/2019
Thứ ba
Ngày: 14/05/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
330475
Giải nhất
72560
Giải nhì
91934
Giải ba
10605 - 30653
Giải tư
04725 - 34030 - 14522 - 40218 - 15168 - 01637 - 58708
Giải năm
1036
Giải sáu
7296 - 5552 - 4295
Giải bẩy
368
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
8
2,5
0,4,6,7

2,3,8
0,8,8
5

5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/05/2019
Thứ ba
Ngày: 07/05/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
068029
Giải nhất
59210
Giải nhì
09010
Giải ba
81820 - 03006
Giải tư
89968 - 21876 - 18784 - 73019 - 26534 - 08226 - 01524
Giải năm
6245
Giải sáu
7684 - 8079 - 6155
Giải bẩy
962
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,0,9
0,4,6,9
4
5
5
2,8,8
6,9
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/04/2019
Thứ ba
Ngày: 30/04/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
714196
Giải nhất
90228
Giải nhì
09565
Giải ba
08594 - 69178
Giải tư
18576 - 61842 - 38995 - 57283 - 68883 - 83590 - 77565
Giải năm
0449
Giải sáu
7003 - 7238 - 1996
Giải bẩy
248
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8

8
8
2,8,9

5,5
6,8
3,3
0,4,5,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/04/2019
Thứ ba
Ngày: 23/04/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
013099
Giải nhất
62464
Giải nhì
53059
Giải ba
83007 - 69917
Giải tư
80722 - 29081 - 66553 - 87967 - 26128 - 22091 - 50269
Giải năm
2893
Giải sáu
8665 - 4525 - 5699
Giải bẩy
766
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
2,5,8


3,9
4,5,6,7,9

1
1,3,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/04/2019
Thứ ba
Ngày: 16/04/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
891000
Giải nhất
41945
Giải nhì
39366
Giải ba
33698 - 28306
Giải tư
68697 - 67158 - 43103 - 24597 - 11303 - 94886 - 07678
Giải năm
8078
Giải sáu
4515 - 8804 - 1434
Giải bẩy
492
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,3,4,6
5

4
5
8
6
1,8,8
6
2,7,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/04/2019
Thứ ba
Ngày: 09/04/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
439805
Giải nhất
65293
Giải nhì
42614
Giải ba
72737 - 13959
Giải tư
39440 - 63411 - 39313 - 67901 - 11229 - 36899 - 54189
Giải năm
6403
Giải sáu
2150 - 0436 - 9922
Giải bẩy
313
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5
1,3,3,4
2,9
6,7
0
0,9
8

9
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/04/2019
Thứ ba
Ngày: 02/04/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
383803
Giải nhất
87368
Giải nhì
07780
Giải ba
40807 - 16909
Giải tư
68977 - 56695 - 47720 - 22574 - 58568 - 20953 - 25263
Giải năm
0663
Giải sáu
3215 - 4728 - 4203
Giải bẩy
719
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,7,9
5,9
0,8


3
3,3,7,8,8
4,7
0
5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/03/2019
Thứ ba
Ngày: 26/03/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
241228
Giải nhất
87096
Giải nhì
20949
Giải ba
82621 - 32166
Giải tư
46351 - 50230 - 99076 - 65717 - 10451 - 46437 - 43222
Giải năm
2713
Giải sáu
8132 - 0768 - 3566
Giải bẩy
324
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,7
1,2,4,5,8
0,2,7
9
1,1
6,6,8
6

6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/03/2019
Thứ ba
Ngày: 19/03/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
516760
Giải nhất
12245
Giải nhì
11338
Giải ba
91097 - 56483
Giải tư
71830 - 62887 - 97636 - 68648 - 05888 - 65372 - 44559
Giải năm
6563
Giải sáu
8292 - 7291 - 4693
Giải bẩy
823
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3
0,6,8
5,8
9
0,1,3
2
3,7,8
1,2,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/03/2019
Thứ ba
Ngày: 12/03/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
745185
Giải nhất
10617
Giải nhì
11264
Giải ba
19642 - 84335
Giải tư
73441 - 91515 - 67989 - 49943 - 20979 - 33800 - 47027
Giải năm
0528
Giải sáu
4061 - 4779 - 5054
Giải bẩy
363
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5,7
7,8
5
1,2,3
4
1,3,4
9,9
5,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/03/2019
Thứ ba
Ngày: 05/03/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
775310
Giải nhất
81699
Giải nhì
52693
Giải ba
61244 - 40431
Giải tư
15209 - 90014 - 37564 - 04277 - 10342 - 09611 - 55871
Giải năm
9041
Giải sáu
6069 - 9658 - 5038
Giải bẩy
854
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,1,4

1,8
1,2,4
4,8
4,8,9
1,7

3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 26/02/2019
Thứ ba
Ngày: 26/02/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
432156
Giải nhất
01053
Giải nhì
56987
Giải ba
91291 - 33043
Giải tư
44480 - 60918 - 67905 - 23126 - 62707 - 37176 - 30486
Giải năm
4357
Giải sáu
8046 - 8757 - 6509
Giải bẩy
079
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7,9
8
6

1,3,6
3,6,7,7

6,9
0,6,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 19/02/2019
Thứ ba
Ngày: 19/02/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
999119
Giải nhất
42940
Giải nhì
10362
Giải ba
09909 - 36859
Giải tư
92514 - 04642 - 07702 - 46708 - 75338 - 56047 - 82232
Giải năm
2803
Giải sáu
0597 - 6360 - 1844
Giải bẩy
876
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8,9
0,4,9

2,8
0,2,4,7
9
0,2
6

7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/02/2019
Thứ ba
Ngày: 12/02/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
860245
Giải nhất
31766
Giải nhì
58340
Giải ba
74031 - 77648
Giải tư
08116 - 17283 - 27418 - 91206 - 73602 - 32273 - 69900
Giải năm
6652
Giải sáu
7265 - 5907 - 4892
Giải bẩy
068
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6,7
6,8

1,8
0,5,8
2
5,6,8
3
3
2

Kết quả xổ số miền Nam - 05/02/2019
Thứ ba
Ngày: 05/02/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
603918
Giải nhất
88847
Giải nhì
87515
Giải ba
81541 - 48344
Giải tư
46196 - 28018 - 32094 - 50761 - 25415 - 75259 - 70859
Giải năm
8820
Giải sáu
5218 - 6461 - 0873
Giải bẩy
509
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5,5,8,8,8
0

1,4,7,7
9,9
1,1
3

4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 29/01/2019
Thứ ba
Ngày: 29/01/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
649307
Giải nhất
88064
Giải nhì
53910
Giải ba
60208 - 24276
Giải tư
16877 - 50881 - 26630 - 47963 - 53492 - 53841 - 70875
Giải năm
2260
Giải sáu
7597 - 7523 - 8770
Giải bẩy
828
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
0
3,8,9
0
1

0,3,4
0,5,6,7
1
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/01/2019
Thứ ba
Ngày: 22/01/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
194963
Giải nhất
88841
Giải nhì
58564
Giải ba
34340 - 20720
Giải tư
02914 - 36184 - 87115 - 46224 - 03690 - 30810 - 48849
Giải năm
5511
Giải sáu
0019 - 4510 - 0806
Giải bẩy
941
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,0,1,4,5,9
0,0,4

0,1,1,9

3,4

4
0

Kết quả xổ số miền Nam - 15/01/2019
Thứ ba
Ngày: 15/01/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
021420
Giải nhất
45382
Giải nhì
35083
Giải ba
16474 - 49612
Giải tư
13009 - 14277 - 77656 - 83096 - 99027 - 58173 - 36635
Giải năm
2496
Giải sáu
5121 - 0527 - 2969
Giải bẩy
532
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2
0,1,7,7
2,5
6
6
9
3,4,7
2,3
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/01/2019
Thứ ba
Ngày: 08/01/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
334781
Giải nhất
56715
Giải nhì
32444
Giải ba
49979 - 02545
Giải tư
40420 - 47523 - 78432 - 51433 - 54494 - 62332 - 69853
Giải năm
2864
Giải sáu
4170 - 0225 - 3220
Giải bẩy
348
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
0,0,3,5
2,2,3,5
4,5,8
3
4
0,9
1
4

Kết quả xổ số miền Nam - 01/01/2019
Thứ ba
Ngày: 01/01/2019
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
587766
Giải nhất
29721
Giải nhì
73576
Giải ba
35442 - 74042
Giải tư
72406 - 12356 - 11166 - 90235 - 21524 - 15039 - 81267
Giải năm
6296
Giải sáu
0159 - 3595 - 3106
Giải bẩy
492
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6

1,4,6
5,9
2,2
6,9
6,6,7
6

2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/12/2018
Thứ ba
Ngày: 25/12/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
258800
Giải nhất
12250
Giải nhì
10260
Giải ba
66281 - 11873
Giải tư
05055 - 78621 - 62233 - 55188 - 69223 - 03934 - 46314
Giải năm
2337
Giải sáu
1323 - 1978 - 1667
Giải bẩy
122
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,4
1,2,3,3
3,4,7

0,5
0,7
3,8
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/12/2018
Thứ ba
Ngày: 18/12/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
387996
Giải nhất
42505
Giải nhì
18705
Giải ba
60767 - 16253
Giải tư
33258 - 33710 - 57779 - 14758 - 39724 - 07373 - 96360
Giải năm
1493
Giải sáu
1497 - 0362 - 6467
Giải bẩy
844
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,9
0
4

4
3,8,8
0,2,7,7
3,9

3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/12/2018
Thứ ba
Ngày: 11/12/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
116279
Giải nhất
78968
Giải nhì
76194
Giải ba
39941 - 91457
Giải tư
28232 - 83445 - 76834 - 58268 - 54468 - 81462 - 71041
Giải năm
6683
Giải sáu
8507 - 0136 - 6650
Giải bẩy
616
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
6

2,4,5,6
1,1,5
0,7
2,8,8,8
9
3
4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/12/2018
Thứ ba
Ngày: 04/12/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
182450
Giải nhất
32112
Giải nhì
76952
Giải ba
97258 - 27654
Giải tư
74258 - 89601 - 46550 - 02661 - 93438 - 97670 - 62438
Giải năm
7082
Giải sáu
4674 - 8699 - 3236
Giải bẩy
948
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2

6,8,8,8
8
0,0,2,4,8,8
1
0,4
2
9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/11/2018
Thứ ba
Ngày: 27/11/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
499324
Giải nhất
50734
Giải nhì
08142
Giải ba
98233 - 49327
Giải tư
68581 - 67089 - 82371 - 78251 - 66302 - 33465 - 12902
Giải năm
3232
Giải sáu
0080 - 0658 - 2993
Giải bẩy
272
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,3

4,7
2,3,4
2
1,8
5
1,2
0,1,9
3