Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bến Tre
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 19/06/2018
Thứ ba
Ngày: 19/06/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
091893
Giải nhất
46276
Giải nhì
19903
Giải ba
07337 - 13844
Giải tư
45451 - 30421 - 46035 - 42070 - 99425 - 21384 - 86408
Giải năm
5806
Giải sáu
6937 - 8673 - 8229
Giải bẩy
037
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8

1,2,5,9
5,7,7,7
4
1

0,3,6
4
3

Kết quả xổ số miền Nam - 12/06/2018
Thứ ba
Ngày: 12/06/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
202575
Giải nhất
59181
Giải nhì
19975
Giải ba
41057 - 75925
Giải tư
44647 - 02377 - 70854 - 31565 - 94872 - 97949 - 20460
Giải năm
9824
Giải sáu
5522 - 2690 - 8907
Giải bẩy
831
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

2,4,5
1
7,9
4,7
0,5
2,5,5,7,9
1
0

Kết quả xổ số miền Nam - 05/06/2018
Thứ ba
Ngày: 05/06/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
143719
Giải nhất
92728
Giải nhì
28340
Giải ba
31743 - 67775
Giải tư
63130 - 75722 - 15543 - 32979 - 56230 - 25679 - 80464
Giải năm
3772
Giải sáu
8960 - 1517 - 0511
Giải bẩy
452
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,7,9
2,8
0,0,0
0,3,3
2
0,4
2,5,9,9


Kết quả xổ số miền Nam - 29/05/2018
Thứ ba
Ngày: 29/05/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
502731
Giải nhất
79448
Giải nhì
17533
Giải ba
90810 - 19303
Giải tư
55149 - 71630 - 97176 - 83557 - 67089 - 25762 - 94356
Giải năm
1979
Giải sáu
4999 - 9326 - 9817
Giải bẩy
905
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
0,7
6
0,1,3
8,9
0,6,7
2
6,9
9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/05/2018
Thứ ba
Ngày: 22/05/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
058352
Giải nhất
96365
Giải nhì
00903
Giải ba
79670 - 00612
Giải tư
84819 - 58924 - 38198 - 63449 - 26315 - 75972 - 30626
Giải năm
6329
Giải sáu
8465 - 7091 - 5032
Giải bẩy
681
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,5,9
4,6,9
2
9
2
5,5,7
0,2
1
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/05/2018
Thứ ba
Ngày: 15/05/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
891481
Giải nhất
57976
Giải nhì
63626
Giải ba
77792 - 29748
Giải tư
86302 - 45657 - 46403 - 30653 - 58588 - 61869 - 58876
Giải năm
6334
Giải sáu
5246 - 0202 - 1223
Giải bẩy
832
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,3

3,6
2,4
6,8
3,7
9
6,6
1,8
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 08/05/2018
Thứ ba
Ngày: 08/05/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
236959
Giải nhất
12096
Giải nhì
14893
Giải ba
33598 - 09021
Giải tư
86233 - 53989 - 93622 - 34544 - 23840 - 18770 - 70994
Giải năm
3912
Giải sáu
4067 - 4810 - 7087
Giải bẩy
251
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2
1,2
3
0,4
1,9
2,7
0
7,9
3,4,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/05/2018
Thứ ba
Ngày: 01/05/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
210468
Giải nhất
34543
Giải nhì
13767
Giải ba
94898 - 26216
Giải tư
80811 - 18878 - 07652 - 02371 - 30452 - 56884 - 59027
Giải năm
0512
Giải sáu
5778 - 6233 - 7862
Giải bẩy
802
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
1,2,6
7
3
3
2,2
2,7,8
1,8,8
4
8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/04/2018
Thứ ba
Ngày: 24/04/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
890464
Giải nhất
10864
Giải nhì
99523
Giải ba
89025 - 89279
Giải tư
74902 - 44218 - 02895 - 80558 - 31378 - 80607 - 83433
Giải năm
4172
Giải sáu
8267 - 1234 - 8827
Giải bẩy
954
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
8
3,5,7
3,4

4,8
4,4,7,9
2,8,9

5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2018
Thứ ba
Ngày: 17/04/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
739383
Giải nhất
87908
Giải nhì
77907
Giải ba
04694 - 42930
Giải tư
96421 - 52738 - 73646 - 58446 - 46715 - 69734 - 96451
Giải năm
9790
Giải sáu
7001 - 5748 - 2417
Giải bẩy
605
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,7,8
5,7
1
0,2,4,8
6,6,8
1


3
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2018
Thứ ba
Ngày: 10/04/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
740100
Giải nhất
89547
Giải nhì
96952
Giải ba
66525 - 84597
Giải tư
34800 - 31847 - 78550 - 25905 - 56036 - 36984 - 72641
Giải năm
0558
Giải sáu
8083 - 7227 - 8646
Giải bẩy
639
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,5

5,7
5,6,9
1,6,7,7
0,2,8


3,4
7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2018
Thứ ba
Ngày: 03/04/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
580916
Giải nhất
13931
Giải nhì
99432
Giải ba
88219 - 48071
Giải tư
35113 - 90059 - 04844 - 87548 - 45052 - 21749 - 29943
Giải năm
4012
Giải sáu
6104 - 9708 - 9014
Giải bẩy
747
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
2,3,4,6,9

1,2
3,4,7,8,9
2,9
0
1


Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2018
Thứ ba
Ngày: 27/03/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
022213
Giải nhất
91711
Giải nhì
33932
Giải ba
85129 - 21043
Giải tư
09766 - 60268 - 68468 - 96626 - 73880 - 92284 - 31888
Giải năm
5254
Giải sáu
1219 - 4944 - 6284
Giải bẩy
343
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,9
6,9
2
3,3,4
4
6,8,8,9

0,4,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2018
Thứ ba
Ngày: 20/03/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
692967
Giải nhất
49136
Giải nhì
23191
Giải ba
05277 - 72915
Giải tư
69186 - 19444 - 07960 - 01205 - 09613 - 12010 - 12287
Giải năm
3910
Giải sáu
5969 - 1615 - 5493
Giải bẩy
675
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,0,3,5,5

6
0,4

0,7,9
5,7
6,7
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2018
Thứ ba
Ngày: 13/03/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
354108
Giải nhất
07021
Giải nhì
07416
Giải ba
52669 - 09219
Giải tư
77356 - 44439 - 53614 - 38141 - 57392 - 85713 - 17214
Giải năm
1652
Giải sáu
0404 - 3221 - 9101
Giải bẩy
782
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,8
3,4,4,6,9
1,1
9
1
2,6,7
9

2
2

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2018
Thứ ba
Ngày: 06/03/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
526176
Giải nhất
91016
Giải nhì
68653
Giải ba
25170 - 55826
Giải tư
43188 - 34281 - 61617 - 85051 - 22058 - 89612 - 19836
Giải năm
2023
Giải sáu
4598 - 6296 - 0635
Giải bẩy
106
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2,6,7
3,6
5,6

1,3,8
3
0,6
1,8
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2018
Thứ ba
Ngày: 27/02/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
663283
Giải nhất
66469
Giải nhì
25290
Giải ba
76203 - 77410
Giải tư
37847 - 30328 - 36968 - 28600 - 66352 - 50659 - 26470
Giải năm
7563
Giải sáu
6184 - 4471 - 1613
Giải bẩy
070
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
0,3
8

7
2,9
3,8,9
0,0,0,1
3,4
0

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2018
Thứ ba
Ngày: 20/02/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
067901
Giải nhất
40884
Giải nhì
78123
Giải ba
52753 - 84295
Giải tư
99127 - 95823 - 49193 - 56391 - 99619 - 79020 - 35376
Giải năm
1148
Giải sáu
0527 - 2438 - 4989
Giải bẩy
930
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
9
0,3,3,7,7
0,8
8
3

6
4,9
1,2,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2018
Thứ ba
Ngày: 13/02/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
823058
Giải nhất
89729
Giải nhì
04960
Giải ba
66205 - 36608
Giải tư
54475 - 59225 - 12643 - 04273 - 15600 - 67089 - 36787
Giải năm
7357
Giải sáu
1355 - 7991 - 4342
Giải bẩy
826
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,8

5,6,9

2,3
5,7,8
0
3,5
7,9
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2018
Thứ ba
Ngày: 06/02/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
851616
Giải nhất
41980
Giải nhì
51528
Giải ba
37629 - 63285
Giải tư
69073 - 50593 - 14754 - 08075 - 71216 - 62367 - 16122
Giải năm
1538
Giải sáu
2715 - 5168 - 0889
Giải bẩy
179
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6,6
2,8,9,9
8

4
7,8
3,5,9
0,5,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2018
Thứ ba
Ngày: 30/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
549743
Giải nhất
18036
Giải nhì
06847
Giải ba
72480 - 01492
Giải tư
20798 - 84895 - 86392 - 70746 - 23188 - 56971 - 13623
Giải năm
4496
Giải sáu
7991 - 0400 - 5969
Giải bẩy
565
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

3
6
3,6,7
9
5,9
1
0,8
1,2,2,5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2018
Thứ ba
Ngày: 23/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
369757
Giải nhất
20752
Giải nhì
81209
Giải ba
09741 - 91261
Giải tư
34061 - 67440 - 70722 - 30442 - 42206 - 41298 - 24385
Giải năm
0061
Giải sáu
4162 - 9262 - 0105
Giải bẩy
011
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,9
1
2

0,1,2
2,6,7
1,1,1,2,2

5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2018
Thứ ba
Ngày: 16/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
512221
Giải nhất
16713
Giải nhì
41327
Giải ba
89617 - 02643
Giải tư
59486 - 93204 - 83935 - 17760 - 37449 - 99491 - 24910
Giải năm
4011
Giải sáu
5058 - 2398 - 0190
Giải bẩy
702
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4
0,1,3,7
1,7
5
3,9
8
0

6
0,1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2018
Thứ ba
Ngày: 09/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
755452
Giải nhất
91183
Giải nhì
93852
Giải ba
46249 - 70303
Giải tư
60167 - 05730 - 25044 - 80924 - 37270 - 78677 - 44347
Giải năm
8338
Giải sáu
8940 - 2305 - 2446
Giải bẩy
235
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5

4
0,0,5,8
0,4,6,7,9
2,2
7
0,7
3

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2018
Thứ ba
Ngày: 02/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
526989
Giải nhất
73247
Giải nhì
49084
Giải ba
83991 - 77028
Giải tư
12948 - 51769 - 86882 - 52940 - 67210 - 90391 - 48288
Giải năm
5065
Giải sáu
6438 - 1991 - 6183
Giải bẩy
622
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
2,8
8
0,7,8

5,9

1,2,3,4,8,9
1,1,1

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2017
Thứ ba
Ngày: 26/12/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
539548
Giải nhất
82452
Giải nhì
96835
Giải ba
47246 - 68558
Giải tư
00362 - 16046 - 77844 - 81673 - 54870 - 29001 - 41890
Giải năm
7861
Giải sáu
5807 - 8962 - 0121
Giải bẩy
289
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7

1,2
5
4,6,6,8
2,8
1,2,2
0,3
9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2017
Thứ ba
Ngày: 19/12/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
422870
Giải nhất
64605
Giải nhì
97201
Giải ba
79408 - 40748
Giải tư
75131 - 02216 - 88013 - 52599 - 86244 - 33855 - 80639
Giải năm
3857
Giải sáu
8820 - 9048 - 3086
Giải bẩy
412
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,8
2,3,6
0
1,9
4,8,8
5,7

0
6,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2017
Thứ ba
Ngày: 12/12/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
807921
Giải nhất
52715
Giải nhì
52768
Giải ba
64531 - 90469
Giải tư
35598 - 36663 - 16690 - 66373 - 54787 - 67484 - 45422
Giải năm
0415
Giải sáu
1347 - 4424 - 0774
Giải bẩy
803
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
5,5
1,2,4
1
7

3,8,9
3,4
4,7
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2017
Thứ ba
Ngày: 05/12/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
431247
Giải nhất
16171
Giải nhì
18808
Giải ba
68258 - 23996
Giải tư
02775 - 33406 - 68407 - 62293 - 31313 - 44667 - 25683
Giải năm
8290
Giải sáu
1604 - 9793 - 4409
Giải bẩy
466
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7,8,9
3

8
7
8
6,7
1,5
3
0,3,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2017
Thứ ba
Ngày: 28/11/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
599151
Giải nhất
18592
Giải nhì
37250
Giải ba
14134 - 30149
Giải tư
97055 - 45669 - 49702 - 88243 - 05543 - 88354 - 29689
Giải năm
7463
Giải sáu
0422 - 0908 - 6835
Giải bẩy
326
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8

2,6
4,5
2,3,3,9
0,1,4,5
3,9

9
2