Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bến Tre
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2017
Thứ ba
Ngày: 17/10/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
100897
Giải nhất
92986
Giải nhì
41732
Giải ba
25837 - 57530
Giải tư
31103 - 29741 - 79753 - 85065 - 09792 - 85111 - 49355
Giải năm
8545
Giải sáu
8618 - 1046 - 1412
Giải bẩy
200
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
1,2,8

0,2,7
1,5,6
3,5
5

6
2,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2017
Thứ ba
Ngày: 10/10/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
167364
Giải nhất
70922
Giải nhì
34995
Giải ba
16725 - 26681
Giải tư
08893 - 15485 - 08588 - 57813 - 04101 - 98669 - 21703
Giải năm
2774
Giải sáu
7482 - 7315 - 9760
Giải bẩy
154
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
1,3,5
2,5


4
0,4,9
4
1,2,5,8
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 03/10/2017
Thứ ba
Ngày: 03/10/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
530320
Giải nhất
90296
Giải nhì
95496
Giải ba
83360 - 75630
Giải tư
46304 - 57985 - 49998 - 15237 - 00226 - 53512 - 01040
Giải năm
9569
Giải sáu
1559 - 0158 - 0642
Giải bẩy
390
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2
0,6
0,7
0,2
6,8,9
0,9

5
0,6,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/09/2017
Thứ ba
Ngày: 26/09/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
098230
Giải nhất
63936
Giải nhì
57239
Giải ba
45964 - 75621
Giải tư
37088 - 83254 - 67428 - 33208 - 94280 - 97314 - 49109
Giải năm
6386
Giải sáu
8075 - 9061 - 2267
Giải bẩy
964
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
4
1,8
0,6,9

0,4
1,4,4,7
5
0,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/09/2017
Thứ ba
Ngày: 19/09/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
471616
Giải nhất
08235
Giải nhì
09577
Giải ba
63302 - 59748
Giải tư
74125 - 64981 - 50599 - 67656 - 11343 - 92258 - 22115
Giải năm
5205
Giải sáu
4059 - 2702 - 4577
Giải bẩy
560
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5
5,6
5
5
3,8
6,8,9
0
0,7,7
1
9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/09/2017
Thứ ba
Ngày: 12/09/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
701257
Giải nhất
16382
Giải nhì
13443
Giải ba
75302 - 26637
Giải tư
04869 - 77129 - 12356 - 57707 - 59157 - 33346 - 06982
Giải năm
8582
Giải sáu
4012 - 4925 - 8666
Giải bẩy
935
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
2,2
5,9
5,7
3,6
6,7,7
6,9

2,2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 05/09/2017
Thứ ba
Ngày: 05/09/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
836515
Giải nhất
55825
Giải nhì
14490
Giải ba
97282 - 98493
Giải tư
08442 - 43756 - 70610 - 66035 - 80631 - 06268 - 03694
Giải năm
8330
Giải sáu
6281 - 8646 - 9141
Giải bẩy
054
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5
5
0,1,5
0,1,2,6
4,6
8

1,2
0,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/08/2017
Thứ ba
Ngày: 29/08/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
842111
Giải nhất
92022
Giải nhì
76507
Giải ba
03599 - 99401
Giải tư
47324 - 32823 - 86575 - 09635 - 19323 - 90751 - 20257
Giải năm
3297
Giải sáu
5403 - 7350 - 9760
Giải bẩy
965
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,7
1,8
2,3,3,4
5

0,1,7
0,5
5

7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/08/2017
Thứ ba
Ngày: 22/08/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
178033
Giải nhất
95055
Giải nhì
39626
Giải ba
02534 - 23400
Giải tư
79215 - 34465 - 66993 - 98658 - 77700 - 29033 - 76074
Giải năm
7690
Giải sáu
3249 - 6005 - 1946
Giải bẩy
113
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,5
3,5
6
3,3,4
6,9
5,6,8
5
4

0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 15/08/2017
Thứ ba
Ngày: 15/08/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
115655
Giải nhất
44608
Giải nhì
96020
Giải ba
37237 - 25011
Giải tư
79287 - 89276 - 14386 - 23853 - 08838 - 45644 - 52702
Giải năm
4682
Giải sáu
1369 - 0153 - 5655
Giải bẩy
834
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
1
0
4,7,8,9
4
3,3,5,5
9
6
2,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/08/2017
Thứ ba
Ngày: 08/08/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
813869
Giải nhất
31537
Giải nhì
59824
Giải ba
88007 - 48481
Giải tư
73601 - 27561 - 12013 - 95092 - 12417 - 33005 - 14616
Giải năm
6786
Giải sáu
2948 - 3850 - 7055
Giải bẩy
410
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,7
0,3,6,7
4
7
8
0,5
1,9

1,6
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 01/08/2017
Thứ ba
Ngày: 01/08/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
607905
Giải nhất
53736
Giải nhì
07824
Giải ba
15605 - 45450
Giải tư
77219 - 87589 - 05934 - 10561 - 95015 - 55014 - 77730
Giải năm
7176
Giải sáu
6796 - 5352 - 3785
Giải bẩy
281
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
4,5,9
4
0,4,6

0,2
1,1
6
1,5,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/07/2017
Thứ ba
Ngày: 25/07/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
944083
Giải nhất
07417
Giải nhì
89702
Giải ba
54139 - 59459
Giải tư
57295 - 71214 - 21843 - 87682 - 94712 - 50930 - 45009
Giải năm
6742
Giải sáu
2496 - 2659 - 1966
Giải bẩy
221
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
2,4,7
1
0,9
2,3
4,9,9
6

2,3
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/07/2017
Thứ ba
Ngày: 18/07/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
759538
Giải nhất
11142
Giải nhì
73735
Giải ba
45975 - 08728
Giải tư
70316 - 69642 - 75876 - 26976 - 18556 - 36002 - 96335
Giải năm
2324
Giải sáu
2922 - 8091 - 7979
Giải bẩy
698
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
2,4,8
5,5,8
2,2
6
0
5,6,6,9

1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/07/2017
Thứ ba
Ngày: 11/07/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
903759
Giải nhất
01028
Giải nhì
03674
Giải ba
05969 - 05943
Giải tư
57032 - 20436 - 90798 - 54848 - 77277 - 61140 - 69168
Giải năm
8138
Giải sáu
7163 - 5000 - 3457
Giải bẩy
974
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

8
2,6,8
0,3,8
7,9
1,3,8,9
4,4,7

8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/07/2017
Thứ ba
Ngày: 04/07/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
813952
Giải nhất
67598
Giải nhì
76176
Giải ba
68102 - 85615
Giải tư
66685 - 62608 - 20988 - 87790 - 83899 - 24353 - 31545
Giải năm
1610
Giải sáu
3119 - 8064 - 5160
Giải bẩy
659
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
0,5,9


5
2,3,3,9
0,4
6
5,8
0,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/06/2017
Thứ ba
Ngày: 27/06/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
131295
Giải nhất
72968
Giải nhì
45374
Giải ba
05161 - 79324
Giải tư
88994 - 08261 - 18200 - 28792 - 18644 - 20721 - 17205
Giải năm
6596
Giải sáu
7558 - 3985 - 2961
Giải bẩy
291
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

1,4

4
8
0,1,1,1,8
4
5
1,2,4,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/06/2017
Thứ ba
Ngày: 20/06/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
114250
Giải nhất
49352
Giải nhì
40897
Giải ba
75426 - 49079
Giải tư
75205 - 41353 - 57485 - 76285 - 86418 - 37859 - 87952
Giải năm
1703
Giải sáu
2115 - 6154 - 5411
Giải bẩy
603
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5
1,5,8
6


0,2,2,3,4,4,9

9
5,5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 30/05/2017
Thứ ba
Ngày: 30/05/2017
Xổ số Bến Tre - K22-T05
Giải đặc biệt
484920
Giải nhất
96255
Giải nhì
74130
Giải ba
48958 - 43694
Giải tư
14123 - 53149 - 23467 - 98269 - 97394 - 55554 - 28247
Giải năm
1593
Giải sáu
0474 - 8494 - 9568
Giải bẩy
996
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,3
0,0
7,9
4,5,8
7,8,9
4

3,4,4,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/05/2017
Thứ ba
Ngày: 23/05/2017
Xổ số Bến Tre - K21-T05
Giải đặc biệt
732249
Giải nhất
25805
Giải nhì
77283
Giải ba
21384 - 12484
Giải tư
87616 - 19214 - 89738 - 21930 - 85429 - 92154 - 07001
Giải năm
4992
Giải sáu
2196 - 3610 - 1865
Giải bẩy
755
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
0,4,6
4,9
0,5,8

4
5
5
3,4,4
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 16/05/2017
Thứ ba
Ngày: 16/05/2017
Xổ số Bến Tre - K20-T05
Giải đặc biệt
510777
Giải nhất
56882
Giải nhì
07047
Giải ba
31165 - 19858
Giải tư
78292 - 30638 - 70021 - 50535 - 19924 - 62975 - 68547
Giải năm
7890
Giải sáu
5474 - 9684 - 2110
Giải bẩy
412
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,2
1,4
5,8
7,7
8
5
4,5,7
2,4
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/05/2017
Thứ ba
Ngày: 09/05/2017
Xổ số Bến Tre - K19-T05
Giải đặc biệt
548480
Giải nhất
91405
Giải nhì
91251
Giải ba
84446 - 79274
Giải tư
51729 - 67447 - 86771 - 21001 - 47404 - 95981 - 68874
Giải năm
8053
Giải sáu
9405 - 6354 - 5385
Giải bẩy
606
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5,5,6
2
9

6,7
1,3,4

1,4,4
0,1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/05/2017
Thứ ba
Ngày: 02/05/2017
Xổ số Bến Tre - K18-T05
Giải đặc biệt
772831
Giải nhất
84810
Giải nhì
61145
Giải ba
76173 - 47536
Giải tư
36754 - 54671 - 52117 - 21034 - 17217 - 55934 - 11130
Giải năm
4980
Giải sáu
6561 - 6597 - 4283
Giải bẩy
292
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,7,7

0,1,4,4,6
5
4
1,3
1,3
0,3
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/04/2017
Thứ ba
Ngày: 25/04/2017
Xổ số Bến Tre - K17-T04
Giải đặc biệt
294488
Giải nhất
81436
Giải nhì
64957
Giải ba
25197 - 74802
Giải tư
33622 - 66041 - 04902 - 61032 - 37504 - 34419 - 78727
Giải năm
5918
Giải sáu
6387 - 8663 - 3146
Giải bẩy
903
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,3,4
4,8,9
2,7
2,6
1,6
7
3

7,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/04/2017
Thứ ba
Ngày: 18/04/2017
Xổ số Bến Tre - K16-T04
Giải đặc biệt
594589
Giải nhất
54044
Giải nhì
19452
Giải ba
55602 - 96784
Giải tư
20565 - 99586 - 07613 - 12199 - 85596 - 15179 - 19432
Giải năm
1594
Giải sáu
7750 - 7192 - 4373
Giải bẩy
019
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,9

2
4
0,2
5,9
3,9
4,6,9
2,4,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/04/2017
Thứ ba
Ngày: 11/04/2017
Xổ số Bến Tre - K15-T04
Giải đặc biệt
965423
Giải nhất
82087
Giải nhì
39070
Giải ba
73343 - 68644
Giải tư
32973 - 41953 - 21246 - 69238 - 55654 - 18305 - 70923
Giải năm
2700
Giải sáu
1590 - 5955 - 0795
Giải bẩy
269
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

3,3
8
3,4,6
3,4,5
9
0,3
7
0,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 04/04/2017
Thứ ba
Ngày: 04/04/2017
Xổ số Bến Tre - K14-T03
Giải đặc biệt
511665
Giải nhất
77872
Giải nhì
09696
Giải ba
46421 - 11499
Giải tư
97253 - 97741 - 74911 - 56833 - 41340 - 82311 - 33177
Giải năm
1785
Giải sáu
6661 - 5434 - 8232
Giải bẩy
669
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,1
0,1
2,3,4
0,1
3
1,5,9
2,7
5
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/03/2017
Thứ ba
Ngày: 28/03/2017
Xổ số Bến Tre - K13-T03
Giải đặc biệt
596614
Giải nhất
12785
Giải nhì
20595
Giải ba
64093 - 62860
Giải tư
79115 - 25537 - 25075 - 12389 - 05582 - 14106 - 88096
Giải năm
7592
Giải sáu
7864 - 4659 - 7752
Giải bẩy
781
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4,5

7

2,9
0,4,7
5
1,2,5,9
2,3,5,6