Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bến Tre
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2018
Thứ ba
Ngày: 17/04/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
739383
Giải nhất
87908
Giải nhì
77907
Giải ba
04694 - 42930
Giải tư
96421 - 52738 - 73646 - 58446 - 46715 - 69734 - 96451
Giải năm
9790
Giải sáu
7001 - 5748 - 2417
Giải bẩy
605
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,7,8
5,7
1
0,2,4,8
6,6,8
1


3
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2018
Thứ ba
Ngày: 10/04/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
740100
Giải nhất
89547
Giải nhì
96952
Giải ba
66525 - 84597
Giải tư
34800 - 31847 - 78550 - 25905 - 56036 - 36984 - 72641
Giải năm
0558
Giải sáu
8083 - 7227 - 8646
Giải bẩy
639
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,5

5,7
5,6,9
1,6,7,7
0,2,8


3,4
7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2018
Thứ ba
Ngày: 03/04/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
580916
Giải nhất
13931
Giải nhì
99432
Giải ba
88219 - 48071
Giải tư
35113 - 90059 - 04844 - 87548 - 45052 - 21749 - 29943
Giải năm
4012
Giải sáu
6104 - 9708 - 9014
Giải bẩy
747
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
2,3,4,6,9

1,2
3,4,7,8,9
2,9
0
1


Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2018
Thứ ba
Ngày: 27/03/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
022213
Giải nhất
91711
Giải nhì
33932
Giải ba
85129 - 21043
Giải tư
09766 - 60268 - 68468 - 96626 - 73880 - 92284 - 31888
Giải năm
5254
Giải sáu
1219 - 4944 - 6284
Giải bẩy
343
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,9
6,9
2
3,3,4
4
6,8,8,9

0,4,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2018
Thứ ba
Ngày: 20/03/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
692967
Giải nhất
49136
Giải nhì
23191
Giải ba
05277 - 72915
Giải tư
69186 - 19444 - 07960 - 01205 - 09613 - 12010 - 12287
Giải năm
3910
Giải sáu
5969 - 1615 - 5493
Giải bẩy
675
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,0,3,5,5

6
0,4

0,7,9
5,7
6,7
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2018
Thứ ba
Ngày: 13/03/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
354108
Giải nhất
07021
Giải nhì
07416
Giải ba
52669 - 09219
Giải tư
77356 - 44439 - 53614 - 38141 - 57392 - 85713 - 17214
Giải năm
1652
Giải sáu
0404 - 3221 - 9101
Giải bẩy
782
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,8
3,4,4,6,9
1,1
9
1
2,6,7
9

2
2

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2018
Thứ ba
Ngày: 06/03/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
526176
Giải nhất
91016
Giải nhì
68653
Giải ba
25170 - 55826
Giải tư
43188 - 34281 - 61617 - 85051 - 22058 - 89612 - 19836
Giải năm
2023
Giải sáu
4598 - 6296 - 0635
Giải bẩy
106
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2,6,7
3,6
5,6

1,3,8
3
0,6
1,8
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2018
Thứ ba
Ngày: 27/02/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
663283
Giải nhất
66469
Giải nhì
25290
Giải ba
76203 - 77410
Giải tư
37847 - 30328 - 36968 - 28600 - 66352 - 50659 - 26470
Giải năm
7563
Giải sáu
6184 - 4471 - 1613
Giải bẩy
070
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
0,3
8

7
2,9
3,8,9
0,0,0,1
3,4
0

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2018
Thứ ba
Ngày: 20/02/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
067901
Giải nhất
40884
Giải nhì
78123
Giải ba
52753 - 84295
Giải tư
99127 - 95823 - 49193 - 56391 - 99619 - 79020 - 35376
Giải năm
1148
Giải sáu
0527 - 2438 - 4989
Giải bẩy
930
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
9
0,3,3,7,7
0,8
8
3

6
4,9
1,2,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2018
Thứ ba
Ngày: 13/02/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
823058
Giải nhất
89729
Giải nhì
04960
Giải ba
66205 - 36608
Giải tư
54475 - 59225 - 12643 - 04273 - 15600 - 67089 - 36787
Giải năm
7357
Giải sáu
1355 - 7991 - 4342
Giải bẩy
826
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,8

5,6,9

2,3
5,7,8
0
3,5
7,9
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2018
Thứ ba
Ngày: 06/02/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
851616
Giải nhất
41980
Giải nhì
51528
Giải ba
37629 - 63285
Giải tư
69073 - 50593 - 14754 - 08075 - 71216 - 62367 - 16122
Giải năm
1538
Giải sáu
2715 - 5168 - 0889
Giải bẩy
179
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6,6
2,8,9,9
8

4
7,8
3,5,9
0,5,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2018
Thứ ba
Ngày: 30/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
549743
Giải nhất
18036
Giải nhì
06847
Giải ba
72480 - 01492
Giải tư
20798 - 84895 - 86392 - 70746 - 23188 - 56971 - 13623
Giải năm
4496
Giải sáu
7991 - 0400 - 5969
Giải bẩy
565
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

3
6
3,6,7
9
5,9
1
0,8
1,2,2,5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2018
Thứ ba
Ngày: 23/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
369757
Giải nhất
20752
Giải nhì
81209
Giải ba
09741 - 91261
Giải tư
34061 - 67440 - 70722 - 30442 - 42206 - 41298 - 24385
Giải năm
0061
Giải sáu
4162 - 9262 - 0105
Giải bẩy
011
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,9
1
2

0,1,2
2,6,7
1,1,1,2,2

5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2018
Thứ ba
Ngày: 16/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
512221
Giải nhất
16713
Giải nhì
41327
Giải ba
89617 - 02643
Giải tư
59486 - 93204 - 83935 - 17760 - 37449 - 99491 - 24910
Giải năm
4011
Giải sáu
5058 - 2398 - 0190
Giải bẩy
702
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4
0,1,3,7
1,7
5
3,9
8
0

6
0,1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2018
Thứ ba
Ngày: 09/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
755452
Giải nhất
91183
Giải nhì
93852
Giải ba
46249 - 70303
Giải tư
60167 - 05730 - 25044 - 80924 - 37270 - 78677 - 44347
Giải năm
8338
Giải sáu
8940 - 2305 - 2446
Giải bẩy
235
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5

4
0,0,5,8
0,4,6,7,9
2,2
7
0,7
3

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2018
Thứ ba
Ngày: 02/01/2018
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
526989
Giải nhất
73247
Giải nhì
49084
Giải ba
83991 - 77028
Giải tư
12948 - 51769 - 86882 - 52940 - 67210 - 90391 - 48288
Giải năm
5065
Giải sáu
6438 - 1991 - 6183
Giải bẩy
622
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
2,8
8
0,7,8

5,9

1,2,3,4,8,9
1,1,1

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2017
Thứ ba
Ngày: 26/12/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
539548
Giải nhất
82452
Giải nhì
96835
Giải ba
47246 - 68558
Giải tư
00362 - 16046 - 77844 - 81673 - 54870 - 29001 - 41890
Giải năm
7861
Giải sáu
5807 - 8962 - 0121
Giải bẩy
289
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7

1,2
5
4,6,6,8
2,8
1,2,2
0,3
9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2017
Thứ ba
Ngày: 19/12/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
422870
Giải nhất
64605
Giải nhì
97201
Giải ba
79408 - 40748
Giải tư
75131 - 02216 - 88013 - 52599 - 86244 - 33855 - 80639
Giải năm
3857
Giải sáu
8820 - 9048 - 3086
Giải bẩy
412
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,8
2,3,6
0
1,9
4,8,8
5,7

0
6,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2017
Thứ ba
Ngày: 12/12/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
807921
Giải nhất
52715
Giải nhì
52768
Giải ba
64531 - 90469
Giải tư
35598 - 36663 - 16690 - 66373 - 54787 - 67484 - 45422
Giải năm
0415
Giải sáu
1347 - 4424 - 0774
Giải bẩy
803
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
5,5
1,2,4
1
7

3,8,9
3,4
4,7
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2017
Thứ ba
Ngày: 05/12/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
431247
Giải nhất
16171
Giải nhì
18808
Giải ba
68258 - 23996
Giải tư
02775 - 33406 - 68407 - 62293 - 31313 - 44667 - 25683
Giải năm
8290
Giải sáu
1604 - 9793 - 4409
Giải bẩy
466
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7,8,9
3

8
7
8
6,7
1,5
3
0,3,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2017
Thứ ba
Ngày: 28/11/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
599151
Giải nhất
18592
Giải nhì
37250
Giải ba
14134 - 30149
Giải tư
97055 - 45669 - 49702 - 88243 - 05543 - 88354 - 29689
Giải năm
7463
Giải sáu
0422 - 0908 - 6835
Giải bẩy
326
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8

2,6
4,5
2,3,3,9
0,1,4,5
3,9

9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 21/11/2017
Thứ ba
Ngày: 21/11/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
812884
Giải nhất
81039
Giải nhì
02160
Giải ba
99777 - 96360
Giải tư
32514 - 00261 - 14530 - 28833 - 27908 - 14956 - 85996
Giải năm
7606
Giải sáu
0001 - 0382 - 3023
Giải bẩy
853
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,8
4
3
0,3,9

3,6
0,0,1,3
7
2,4
6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/11/2017
Thứ ba
Ngày: 14/11/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
304031
Giải nhất
53393
Giải nhì
67706
Giải ba
27628 - 76695
Giải tư
62614 - 04072 - 05188 - 23613 - 96038 - 97998 - 34538
Giải năm
8550
Giải sáu
0143 - 4576 - 6208
Giải bẩy
238
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
3,4
8
1,8,8,8
3
0

2,6
5,8
3,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 07/11/2017
Thứ ba
Ngày: 07/11/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
349296
Giải nhất
55238
Giải nhì
08668
Giải ba
57947 - 31528
Giải tư
61780 - 39178 - 97895 - 51496 - 01201 - 30921 - 49508
Giải năm
7397
Giải sáu
0348 - 9984 - 3308
Giải bẩy
970
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8,8

1,8
8,9
7,8

8
0,8
0,4
5,6,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 31/10/2017
Thứ ba
Ngày: 31/10/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
963852
Giải nhất
98346
Giải nhì
28005
Giải ba
43296 - 74873
Giải tư
69648 - 43938 - 72403 - 39669 - 02731 - 25250 - 95905
Giải năm
8883
Giải sáu
5136 - 3739 - 0814
Giải bẩy
822
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,5
4
2
1,6,8,9
6,8
0,2
9
3
3,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/10/2017
Thứ ba
Ngày: 24/10/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
623567
Giải nhất
51728
Giải nhì
71731
Giải ba
94840 - 55085
Giải tư
46512 - 31329 - 96827 - 41235 - 24084 - 69946 - 54114
Giải năm
8419
Giải sáu
1980 - 8976 - 8803
Giải bẩy
543
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,3,4,9
7,8,9
1,5
0,3,6

7
6
0,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2017
Thứ ba
Ngày: 17/10/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
100897
Giải nhất
92986
Giải nhì
41732
Giải ba
25837 - 57530
Giải tư
31103 - 29741 - 79753 - 85065 - 09792 - 85111 - 49355
Giải năm
8545
Giải sáu
8618 - 1046 - 1412
Giải bẩy
200
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
1,2,8

0,2,7
1,5,6
3,5
5

6
2,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2017
Thứ ba
Ngày: 10/10/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
167364
Giải nhất
70922
Giải nhì
34995
Giải ba
16725 - 26681
Giải tư
08893 - 15485 - 08588 - 57813 - 04101 - 98669 - 21703
Giải năm
2774
Giải sáu
7482 - 7315 - 9760
Giải bẩy
154
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
1,3,5
2,5


4
0,4,9
4
1,2,5,8
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 03/10/2017
Thứ ba
Ngày: 03/10/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
530320
Giải nhất
90296
Giải nhì
95496
Giải ba
83360 - 75630
Giải tư
46304 - 57985 - 49998 - 15237 - 00226 - 53512 - 01040
Giải năm
9569
Giải sáu
1559 - 0158 - 0642
Giải bẩy
390
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2
0,6
0,7
0,2
6,8,9
0,9

5
0,6,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/09/2017
Thứ ba
Ngày: 26/09/2017
Xổ số Bến Tre
Giải đặc biệt
098230
Giải nhất
63936
Giải nhì
57239
Giải ba
45964 - 75621
Giải tư
37088 - 83254 - 67428 - 33208 - 94280 - 97314 - 49109
Giải năm
6386
Giải sáu
8075 - 9061 - 2267
Giải bẩy
964
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
4
1,8
0,6,9

0,4
1,4,4,7
5
0,6,8