Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Cà Mau
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 26/06/2017
Thứ hai
Ngày: 26/06/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
490746
Giải nhất
12369
Giải nhì
66480
Giải ba
03749 - 90585
Giải tư
40452 - 08779 - 96090 - 71463 - 10320 - 55161 - 95658
Giải năm
9976
Giải sáu
0554 - 1056 - 5719
Giải bẩy
632
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
0
2,3
6,9
2,4,6,8
1,3,9
6,9
0,5
0

Kết quả xổ số miền Nam - 19/06/2017
Thứ hai
Ngày: 19/06/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
597235
Giải nhất
34175
Giải nhì
77274
Giải ba
30384 - 89567
Giải tư
14773 - 49466 - 96992 - 63553 - 18749 - 76798 - 72637
Giải năm
3614
Giải sáu
9697 - 0371 - 1937
Giải bẩy
778
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
0
5,7,7
9
3
6,7
1,3,4,5,8
4
2,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/05/2017
Thứ hai
Ngày: 29/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K5
Giải đặc biệt
729473
Giải nhất
11048
Giải nhì
34454
Giải ba
48656 - 92375
Giải tư
04687 - 44198 - 99813 - 56521 - 53319 - 78839 - 32139
Giải năm
6114
Giải sáu
1419 - 4192 - 8643
Giải bẩy
854
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4,9,9
1,5
9,9
3,8
4,4,6

3,5
7
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/05/2017
Thứ hai
Ngày: 22/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K4
Giải đặc biệt
619915
Giải nhất
09631
Giải nhì
79695
Giải ba
63972 - 06890
Giải tư
10367 - 04277 - 62495 - 34349 - 49540 - 31198 - 47969
Giải năm
5251
Giải sáu
8394 - 9816 - 3327
Giải bẩy
134
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
7
1,4
0,8,9
1
7,9
2,7

0,4,5,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/05/2017
Thứ hai
Ngày: 15/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K3
Giải đặc biệt
447084
Giải nhất
33746
Giải nhì
71500
Giải ba
68593 - 30581
Giải tư
83818 - 87422 - 49922 - 48148 - 98795 - 30417 - 45319
Giải năm
9781
Giải sáu
3262 - 6463 - 1863
Giải bẩy
520
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6,7,8,9
0,2,2

6,8

2,3,3

1,1,4
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/05/2017
Thứ hai
Ngày: 08/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K2
Giải đặc biệt
968319
Giải nhất
22795
Giải nhì
57012
Giải ba
41765 - 56751
Giải tư
33675 - 82362 - 57991 - 15284 - 73475 - 72773 - 28851
Giải năm
6836
Giải sáu
0291 - 8738 - 9294
Giải bẩy
663
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,9

6,8

1,1
2,3,5
3,5,5
4
1,1,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 01/05/2017
Thứ hai
Ngày: 01/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K1
Giải đặc biệt
556732
Giải nhất
69456
Giải nhì
85170
Giải ba
98806 - 37865
Giải tư
72165 - 72818 - 32924 - 07339 - 23446 - 64681 - 17712
Giải năm
0110
Giải sáu
0596 - 1669 - 4478
Giải bẩy
821
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,2,8
1,4
2,9
6
6
5,5,9
0,8
1
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/04/2017
Thứ hai
Ngày: 24/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K4
Giải đặc biệt
838782
Giải nhất
51333
Giải nhì
42779
Giải ba
51994 - 31054
Giải tư
95329 - 54581 - 50211 - 91507 - 94011 - 82594 - 62576
Giải năm
9657
Giải sáu
1445 - 6711 - 1610
Giải bẩy
626
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,1,1,1
6,9
3
5
4,7

6,9
1,2
1,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2017
Thứ hai
Ngày: 17/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K3
Giải đặc biệt
556454
Giải nhất
61345
Giải nhì
77664
Giải ba
95137 - 92225
Giải tư
26756 - 95879 - 90561 - 17369 - 34319 - 34246 - 68667
Giải năm
1981
Giải sáu
8073 - 1717 - 2149
Giải bẩy
169
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,9
5
7
5,6,9
2,4,6
1,4,7,9,9
3,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2017
Thứ hai
Ngày: 10/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K2
Giải đặc biệt
183698
Giải nhất
35681
Giải nhì
00144
Giải ba
24753 - 12026
Giải tư
36854 - 25459 - 35403 - 01453 - 10319 - 67878 - 71577
Giải năm
3557
Giải sáu
6988 - 0215 - 8760
Giải bẩy
281
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,9
6

4
3,3,4,7,9
0,0
7,8
1,1,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2017
Thứ hai
Ngày: 03/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K1
Giải đặc biệt
186895
Giải nhất
24933
Giải nhì
89326
Giải ba
61061 - 59316
Giải tư
98144 - 99260 - 00570 - 55290 - 89050 - 74066 - 51905
Giải năm
2907
Giải sáu
3569 - 7666 - 3806
Giải bẩy
257
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
6
6
3
4
0,7
0,0,1,6,6,9
0

0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2017
Thứ hai
Ngày: 27/03/2017
Xổ số Cà Mau - T03K4
Giải đặc biệt
790455
Giải nhất
03716
Giải nhì
07057
Giải ba
10385 - 05217
Giải tư
87362 - 50583 - 18788 - 07716 - 68105 - 82356 - 38761
Giải năm
3006
Giải sáu
8714 - 0087 - 9164
Giải bẩy
573
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
4,6,6,75,6,7
1,2,4
3,4
3,5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2017
Thứ hai
Ngày: 20/03/2017
Xổ số Cà Mau - T03K3
Giải đặc biệt
287098
Giải nhất
91657
Giải nhì
53698
Giải ba
77887 - 97453
Giải tư
44583 - 62171 - 48847 - 66785 - 90787 - 36897 - 25910
Giải năm
3009
Giải sáu
9645 - 0746 - 0375
Giải bẩy
212
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,2


5,6,7
3,7

1,5
3,5,7,7
5,7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2017
Thứ hai
Ngày: 13/03/2017
Xổ số Cà Mau - T03K2
Giải đặc biệt
847912
Giải nhất
53177
Giải nhì
69057
Giải ba
79064 - 25178
Giải tư
93656 - 35136 - 15876 - 86221 - 40699 - 16506 - 00533
Giải năm
6961
Giải sáu
3858 - 8363 - 2583
Giải bẩy
776
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2,7
1
3,6

6,7,8
1,3,4
6,6,7,8
3
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2017
Thứ hai
Ngày: 06/03/2017
Xổ số Cà Mau - T03K1
Giải đặc biệt
086073
Giải nhất
43088
Giải nhì
99290
Giải ba
36524 - 22383
Giải tư
15007 - 11993 - 63247 - 15884 - 60357 - 08011 - 19637
Giải năm
8111
Giải sáu
3402 - 3197 - 9306
Giải bẩy
062
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,7
1,1
4,5
7
7
7
2
3
3,4,8
0,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2017
Thứ hai
Ngày: 27/02/2017
Xổ số Cà Mau - T02K4
Giải đặc biệt
507448
Giải nhất
18022
Giải nhì
34991
Giải ba
30524 - 89937
Giải tư
60784 - 14691 - 33516 - 94280 - 19945 - 89438 - 64935
Giải năm
1327
Giải sáu
2473 - 2367 - 4445
Giải bẩy
491
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
2,4,7
5,7,8
5,5,8

6,7
3
0,4
1,1,1

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2017
Thứ hai
Ngày: 20/02/2017
Xổ số Cà Mau - T02K3
Giải đặc biệt
087684
Giải nhất
84674
Giải nhì
52317
Giải ba
40065 - 00303
Giải tư
05814 - 38732 - 59723 - 17473 - 49087 - 25946 - 76557
Giải năm
7764
Giải sáu
7181 - 8987 - 0257
Giải bẩy
953
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,7
3
2
6
3,7,7
1,4,5
3,4
1,4,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2017
Thứ hai
Ngày: 13/02/2017
Xổ số Cà Mau - T02K2
Giải đặc biệt
388565
Giải nhất
17540
Giải nhì
81043
Giải ba
24047 - 35300
Giải tư
68072 - 07202 - 93944 - 67339 - 71957 - 64798 - 63653
Giải năm
9015
Giải sáu
2928 - 8789 - 7525
Giải bẩy
678
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,4
5
5,8
9
0,3,4,7
3,7
5
2,8
9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2017
Thứ hai
Ngày: 06/02/2017
Xổ số Cà Mau - T02K1
Giải đặc biệt
502455
Giải nhất
86550
Giải nhì
15605
Giải ba
11103 - 96636
Giải tư
73273 - 06189 - 34743 - 74080 - 04552 - 51137 - 46279
Giải năm
3627
Giải sáu
0012 - 3796 - 2997
Giải bẩy
965
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5
2
7
6,7
3
0,2,5
5
3,9
0,9
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2017
Thứ hai
Ngày: 30/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K4
Giải đặc biệt
047171
Giải nhất
22882
Giải nhì
39064
Giải ba
27165 - 34826
Giải tư
25412 - 24536 - 83182 - 91181 - 39989 - 43181 - 32633
Giải năm
5246
Giải sáu
0217 - 5730 - 4693
Giải bẩy
853
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7
6
0,3,6
6
3
4,5
1
1,1,2,2,7,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2017
Thứ hai
Ngày: 23/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K4
Giải đặc biệt
713915
Giải nhất
53055
Giải nhì
22301
Giải ba
82495 - 99584
Giải tư
11387 - 25653 - 18067 - 21596 - 31190 - 64200 - 41135
Giải năm
1553
Giải sáu
7238 - 8779 - 6771
Giải bẩy
950
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
5

5,8

0,3,3,5
7
1,9
0,4,7
0,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2017
Thứ hai
Ngày: 16/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K3
Giải đặc biệt
441620
Giải nhất
41149
Giải nhì
72362
Giải ba
80698 - 20915
Giải tư
43692 - 96574 - 91460 - 77518 - 17659 - 84902 - 46003
Giải năm
5196
Giải sáu
3538 - 6208 - 5582
Giải bẩy
567
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8
5,8
0
8
9
9
0,2,7
3,4
2
2,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2017
Thứ hai
Ngày: 09/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K2
Giải đặc biệt
702552
Giải nhất
44003
Giải nhì
55035
Giải ba
94823 - 71046
Giải tư
54091 - 25219 - 20699 - 55416 - 29104 - 43845 - 57934
Giải năm
1875
Giải sáu
0220 - 4507 - 0632
Giải bẩy
909
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,7,9
6,9,9
0,3
2,4,5
5,6
2

5

1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2017
Thứ hai
Ngày: 02/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K1
Giải đặc biệt
719978
Giải nhất
03933
Giải nhì
34274
Giải ba
62754 - 97603
Giải tư
21507 - 75600 - 35009 - 16986 - 26711 - 24140 - 81190
Giải năm
2436
Giải sáu
2418 - 5794 - 9568
Giải bẩy
938
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7,9
1,8

3,6,7,8
0
4
8
4,8
6
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2016
Thứ hai
Ngày: 26/12/2016
Xổ số Cà Mau - T12K4
Giải đặc biệt
243823
Giải nhất
16175
Giải nhì
25201
Giải ba
47376 - 69982
Giải tư
44314 - 06416 - 49345 - 25312 - 81669 - 49524 - 14710
Giải năm
0954
Giải sáu
8052 - 4381 - 7919
Giải bẩy
566
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,2,4,6,9
3,4

5
2,4
6,7,9
5,6
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2016
Thứ hai
Ngày: 19/12/2016
Xổ số Cà Mau - T12K3
Giải đặc biệt
422538
Giải nhất
47941
Giải nhì
80515
Giải ba
16928 - 26097
Giải tư
03877 - 83021 - 52908 - 85521 - 84050 - 57877 - 26897
Giải năm
7060
Giải sáu
8715 - 8460 - 7594
Giải bẩy
562
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5,5,8
1,1,8
8
1
0
0,0,2
7,7

4,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2016
Thứ hai
Ngày: 12/12/2016
Xổ số Cà Mau - T12K2
Giải đặc biệt
395325
Giải nhất
95283
Giải nhì
08873
Giải ba
47522 - 31766
Giải tư
17620 - 24880 - 63621 - 57846 - 48746 - 92658 - 15609
Giải năm
3643
Giải sáu
2759 - 2681 - 9386
Giải bẩy
291
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0,1,1,2,5

3,6,6
8,9
6
3
0,1,3,6
1

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2016
Thứ hai
Ngày: 05/12/2016
Xổ số Cà Mau - T12K1
Giải đặc biệt
301940
Giải nhất
00646
Giải nhì
12723
Giải ba
61078 - 62556
Giải tư
29203 - 07167 - 56651 - 13503 - 87970 - 76203 - 63516
Giải năm
6533
Giải sáu
4330 - 5588 - 6428
Giải bẩy
491
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,3
6
3,8
0,3,8
0,6
1,6
7
0,8
8
1