Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Cà Mau
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 16/07/2018
Thứ hai
Ngày: 16/07/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
459083
Giải nhất
17987
Giải nhì
17484
Giải ba
92434 - 01611
Giải tư
49878 - 62921 - 08384 - 87048 - 29475 - 49752 - 95218
Giải năm
9092
Giải sáu
9951 - 1617 - 8803
Giải bẩy
750
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,7,8
1
4
8
0,1,2

5,8
3,4,4,7
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/07/2018
Thứ hai
Ngày: 09/07/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
439388
Giải nhất
40165
Giải nhì
54378
Giải ba
90699 - 88324
Giải tư
85927 - 46864 - 17011 - 66690 - 91983 - 25705 - 46009
Giải năm
2580
Giải sáu
4480 - 9212 - 5789
Giải bẩy
761
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,9
1,2
4,71,4,5
8
0,0,3,8,9
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/07/2018
Thứ hai
Ngày: 02/07/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
458717
Giải nhất
50051
Giải nhì
77057
Giải ba
46128 - 68727
Giải tư
73232 - 71526 - 04836 - 36652 - 91449 - 55958 - 53217
Giải năm
4984
Giải sáu
0881 - 4238 - 0009
Giải bẩy
081
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7,7
6,7,8
2,6,7,8
9
1,2,7,8


1,1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 25/06/2018
Thứ hai
Ngày: 25/06/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
133610
Giải nhất
95796
Giải nhì
01125
Giải ba
03226 - 92868
Giải tư
83951 - 00775 - 33637 - 10145 - 85585 - 73551 - 20293
Giải năm
5583
Giải sáu
3923 - 0993 - 4659
Giải bẩy
702
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0
3,5,6
7
5
1,1,9
8
5
3,5
3,3,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/06/2018
Thứ hai
Ngày: 18/06/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
230518
Giải nhất
48206
Giải nhì
19004
Giải ba
08764 - 23033
Giải tư
34142 - 19008 - 02276 - 61550 - 83171 - 28484 - 00359
Giải năm
0754
Giải sáu
9406 - 6714 - 7771
Giải bẩy
779
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,6,8
4,8

3
2
0,4,9
4
1,1,6,9
4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/06/2018
Thứ hai
Ngày: 11/06/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
518355
Giải nhất
84951
Giải nhì
90513
Giải ba
90446 - 85389
Giải tư
05599 - 21871 - 92088 - 84628 - 12897 - 13058 - 09035
Giải năm
2371
Giải sáu
5498 - 6793 - 1631
Giải bẩy
982
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
8
1,5
6
1,5,8

1,1
2,8,9
0,3,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/06/2018
Thứ hai
Ngày: 04/06/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
463285
Giải nhất
99781
Giải nhì
24757
Giải ba
14789 - 25337
Giải tư
75157 - 37230 - 41376 - 65380 - 09362 - 77454 - 29579
Giải năm
9214
Giải sáu
4941 - 5618 - 5887
Giải bẩy
306
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4,8

0,7
1
4,7,7
2,4
6,9
0,1,5,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/05/2018
Thứ hai
Ngày: 28/05/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
014287
Giải nhất
46406
Giải nhì
16114
Giải ba
99146 - 24034
Giải tư
31215 - 82451 - 99299 - 86296 - 09659 - 83301 - 42201
Giải năm
7972
Giải sáu
9851 - 9642 - 9521
Giải bẩy
982
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,6
4,5
1
4
2,6
1,1,9
9
2
2,7
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/05/2018
Thứ hai
Ngày: 21/05/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
044063
Giải nhất
43269
Giải nhì
48851
Giải ba
91699 - 31240
Giải tư
44987 - 74228 - 96852 - 83325 - 94751 - 67100 - 05293
Giải năm
3537
Giải sáu
9979 - 1767 - 4766
Giải bẩy
039
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

5,8
7,9
0
1,1,2
3,6,7,9
2,9
7
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/05/2018
Thứ hai
Ngày: 14/05/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
002603
Giải nhất
70743
Giải nhì
89079
Giải ba
83976 - 83047
Giải tư
96994 - 23915 - 63782 - 08057 - 50918 - 16647 - 78389
Giải năm
8656
Giải sáu
0981 - 2263 - 6944
Giải bẩy
724
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,5,8
4

3,4,7,7
6,7
3
6,9
1,2,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/05/2018
Thứ hai
Ngày: 07/05/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
620989
Giải nhất
42492
Giải nhì
88076
Giải ba
87406 - 07032
Giải tư
79478 - 49198 - 20002 - 95410 - 18068 - 03992 - 60777
Giải năm
5121
Giải sáu
4878 - 0887 - 3578
Giải bẩy
105
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
0
1
2


8,9
6,7,8,8,8
7,9
2,2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/04/2018
Thứ hai
Ngày: 30/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
154022
Giải nhất
67584
Giải nhì
51134
Giải ba
89389 - 85582
Giải tư
16087 - 01237 - 69401 - 74286 - 84781 - 02658 - 88925
Giải năm
0910
Giải sáu
3189 - 7570 - 4946
Giải bẩy
337
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0
2,5
4,7,7
6
8

0
1,2,4,5,6,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/04/2018
Thứ hai
Ngày: 23/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
668230
Giải nhất
47027
Giải nhì
24453
Giải ba
24678 - 56703
Giải tư
07737 - 89661 - 23632 - 86226 - 86761 - 66631 - 81845
Giải năm
3167
Giải sáu
1585 - 7581 - 8009
Giải bẩy
407
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7,9

6,7,7
0,1,2,7
5
3
1,1,7
8
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 16/04/2018
Thứ hai
Ngày: 16/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
508763
Giải nhất
91869
Giải nhì
54371
Giải ba
98932 - 84276
Giải tư
65727 - 42255 - 38780 - 22571 - 03562 - 45890 - 60637
Giải năm
1194
Giải sáu
8944 - 6426 - 2829
Giải bẩy
867
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
6,7,9
2,7
4
5
2,3,7,9
1,1,6
0
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 09/04/2018
Thứ hai
Ngày: 09/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
558023
Giải nhất
84742
Giải nhì
52127
Giải ba
54705 - 04940
Giải tư
66745 - 43038 - 39094 - 47205 - 02107 - 18390 - 80539
Giải năm
8647
Giải sáu
7129 - 7373 - 6409
Giải bẩy
491
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,7,9
4
3,7,9
8,9
0,2,5,7


3

0,1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 02/04/2018
Thứ hai
Ngày: 02/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
533423
Giải nhất
58211
Giải nhì
57455
Giải ba
44526 - 67754
Giải tư
43472 - 02309 - 80748 - 70280 - 30203 - 14896 - 39803
Giải năm
8784
Giải sáu
8259 - 8038 - 3505
Giải bẩy
144
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5,9
1
3,6
8
4,7,8
4,5,9

2
0,4
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/03/2018
Thứ hai
Ngày: 26/03/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
163646
Giải nhất
98319
Giải nhì
40831
Giải ba
42509 - 34431
Giải tư
39630 - 68099 - 06061 - 99805 - 04602 - 56917 - 90082
Giải năm
8710
Giải sáu
4144 - 4036 - 7497
Giải bẩy
934
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,9
0,7,9

0,1,1,4,6
1,4,6

1

2
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/03/2018
Thứ hai
Ngày: 19/03/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
989729
Giải nhất
00641
Giải nhì
52752
Giải ba
98989 - 47923
Giải tư
77988 - 37077 - 27530 - 01788 - 49117 - 67817 - 05057
Giải năm
7637
Giải sáu
1258 - 3974 - 4823
Giải bẩy
400
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
7,7
3,3,9
0,7
1
2,7,8

4,7
8,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/03/2018
Thứ hai
Ngày: 12/03/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
761766
Giải nhất
69838
Giải nhì
53815
Giải ba
26383 - 64876
Giải tư
84276 - 85172 - 46422 - 33257 - 04248 - 23026 - 39436
Giải năm
9880
Giải sáu
5841 - 2720 - 4298
Giải bẩy
641
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
0,2,6
6,8
1,1,8
7
6
2,6,6
0,3,6
8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/03/2018
Thứ hai
Ngày: 05/03/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
167858
Giải nhất
77754
Giải nhì
72635
Giải ba
05603 - 58151
Giải tư
72321 - 13868 - 94666 - 79083 - 27281 - 81526 - 58109
Giải năm
4585
Giải sáu
8040 - 2480 - 0126
Giải bẩy
407
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7,9

1,6,6
5
0
1,4,8,8
6,8

0,1,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/02/2018
Thứ hai
Ngày: 26/02/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
907588
Giải nhất
19873
Giải nhì
15875
Giải ba
04923 - 00086
Giải tư
98608 - 75355 - 79679 - 71313 - 76308 - 40133 - 97574
Giải năm
5545
Giải sáu
8365 - 4295 - 4829
Giải bẩy
248
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8
3
3,9
3
5,8
5
5,6
3,4,5,9
6,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 19/02/2018
Thứ hai
Ngày: 19/02/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
222786
Giải nhất
13353
Giải nhì
35808
Giải ba
88943 - 55201
Giải tư
86443 - 45201 - 92304 - 01816 - 63839 - 21928 - 44415
Giải năm
8317
Giải sáu
8069 - 4590 - 2297
Giải bẩy
125
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,4,8
5,6,7
5,8
9
3,3
3
7,9

6
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/02/2018
Thứ hai
Ngày: 12/02/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
830269
Giải nhất
22599
Giải nhì
52556
Giải ba
03956 - 31363
Giải tư
21776 - 20963 - 21616 - 41304 - 82746 - 84922 - 23893
Giải năm
8623
Giải sáu
3759 - 3402 - 9705
Giải bẩy
852
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5
6
2,3

6
2,6,6,9
3,3,9
6
8
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/02/2018
Thứ hai
Ngày: 05/02/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
277117
Giải nhất
11478
Giải nhì
98104
Giải ba
54055 - 47077
Giải tư
60577 - 47794 - 58035 - 23709 - 67046 - 73342 - 37633
Giải năm
4569
Giải sáu
7664 - 2143 - 3485
Giải bẩy
013
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
3,7

3,5
2,3,6
5
4,8,9
7,7,8
5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/01/2018
Thứ hai
Ngày: 29/01/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
371248
Giải nhất
67755
Giải nhì
50741
Giải ba
62063 - 70629
Giải tư
62957 - 28435 - 36547 - 57030 - 62572 - 52726 - 95447
Giải năm
7230
Giải sáu
0926 - 5596 - 1942
Giải bẩy
282
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


6,6,9
0,0,5
1,2,7,7,8
5,7
3
2
2
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 22/01/2018
Thứ hai
Ngày: 22/01/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
263095
Giải nhất
81204
Giải nhì
63169
Giải ba
87514 - 17244
Giải tư
52306 - 64760 - 89122 - 46966 - 42556 - 07739 - 76061
Giải năm
2240
Giải sáu
1398 - 1773 - 5103
Giải bẩy
000
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4,6
4,5
2
9
0,4
6
0,1,6,9
3

5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/01/2018
Thứ hai
Ngày: 15/01/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
456470
Giải nhất
25623
Giải nhì
18640
Giải ba
17512 - 79192
Giải tư
32563 - 18191 - 99154 - 22290 - 84765 - 31243 - 91027
Giải năm
2661
Giải sáu
1175 - 4317 - 1153
Giải bẩy
435
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7
3,7
5
0,3
3,4
1,3,5
0,5,5

0,1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 08/01/2018
Thứ hai
Ngày: 08/01/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
663294
Giải nhất
31706
Giải nhì
98064
Giải ba
67410 - 40679
Giải tư
29683 - 05814 - 02813 - 05389 - 31985 - 55178 - 35471
Giải năm
4643
Giải sáu
7090 - 7469 - 3932
Giải bẩy
846
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,3,4,8

2
3,6

4,9
1,8,9
3,5,9
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 01/01/2018
Thứ hai
Ngày: 01/01/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
244281
Giải nhất
24446
Giải nhì
26407
Giải ba
73794 - 84337
Giải tư
31451 - 99927 - 56316 - 32374 - 81774 - 14620 - 17494
Giải năm
0008
Giải sáu
7470 - 7693 - 1785
Giải bẩy
378
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7,8
6
0,7
7
6
1

0,4,4,8
1,5
3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 25/12/2017
Thứ hai
Ngày: 25/12/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
042717
Giải nhất
33997
Giải nhì
53479
Giải ba
39092 - 43570
Giải tư
09053 - 04753 - 16932 - 21410 - 30627 - 90451 - 02754
Giải năm
9363
Giải sáu
8042 - 8693 - 1908
Giải bẩy
931
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
0,7
7
1,2
2
1,3,3,4
3
0,9

2,3,7