Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Cà Mau
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 24/04/2017
Thứ hai
Ngày: 24/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K4
Giải đặc biệt
838782
Giải nhất
51333
Giải nhì
42779
Giải ba
51994 - 31054
Giải tư
95329 - 54581 - 50211 - 91507 - 94011 - 82594 - 62576
Giải năm
9657
Giải sáu
1445 - 6711 - 1610
Giải bẩy
626
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,1,1,1
6,9
3
5
4,7

6,9
1,2
1,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2017
Thứ hai
Ngày: 17/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K3
Giải đặc biệt
556454
Giải nhất
61345
Giải nhì
77664
Giải ba
95137 - 92225
Giải tư
26756 - 95879 - 90561 - 17369 - 34319 - 34246 - 68667
Giải năm
1981
Giải sáu
8073 - 1717 - 2149
Giải bẩy
169
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,9
5
7
5,6,9
2,4,6
1,4,7,9,9
3,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2017
Thứ hai
Ngày: 10/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K2
Giải đặc biệt
183698
Giải nhất
35681
Giải nhì
00144
Giải ba
24753 - 12026
Giải tư
36854 - 25459 - 35403 - 01453 - 10319 - 67878 - 71577
Giải năm
3557
Giải sáu
6988 - 0215 - 8760
Giải bẩy
281
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,9
6

4
3,3,4,7,9
0,0
7,8
1,1,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2017
Thứ hai
Ngày: 03/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K1
Giải đặc biệt
186895
Giải nhất
24933
Giải nhì
89326
Giải ba
61061 - 59316
Giải tư
98144 - 99260 - 00570 - 55290 - 89050 - 74066 - 51905
Giải năm
2907
Giải sáu
3569 - 7666 - 3806
Giải bẩy
257
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
6
6
3
4
0,7
0,0,1,6,6,9
0

0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2017
Thứ hai
Ngày: 27/03/2017
Xổ số Cà Mau - T03K4
Giải đặc biệt
790455
Giải nhất
03716
Giải nhì
07057
Giải ba
10385 - 05217
Giải tư
87362 - 50583 - 18788 - 07716 - 68105 - 82356 - 38761
Giải năm
3006
Giải sáu
8714 - 0087 - 9164
Giải bẩy
573
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
4,6,6,75,6,7
1,2,4
3,4
3,5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2017
Thứ hai
Ngày: 20/03/2017
Xổ số Cà Mau - T03K3
Giải đặc biệt
287098
Giải nhất
91657
Giải nhì
53698
Giải ba
77887 - 97453
Giải tư
44583 - 62171 - 48847 - 66785 - 90787 - 36897 - 25910
Giải năm
3009
Giải sáu
9645 - 0746 - 0375
Giải bẩy
212
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,2


5,6,7
3,7

1,5
3,5,7,7
5,7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2017
Thứ hai
Ngày: 13/03/2017
Xổ số Cà Mau - T03K2
Giải đặc biệt
847912
Giải nhất
53177
Giải nhì
69057
Giải ba
79064 - 25178
Giải tư
93656 - 35136 - 15876 - 86221 - 40699 - 16506 - 00533
Giải năm
6961
Giải sáu
3858 - 8363 - 2583
Giải bẩy
776
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2,7
1
3,6

6,7,8
1,3,4
6,6,7,8
3
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2017
Thứ hai
Ngày: 06/03/2017
Xổ số Cà Mau - T03K1
Giải đặc biệt
086073
Giải nhất
43088
Giải nhì
99290
Giải ba
36524 - 22383
Giải tư
15007 - 11993 - 63247 - 15884 - 60357 - 08011 - 19637
Giải năm
8111
Giải sáu
3402 - 3197 - 9306
Giải bẩy
062
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,7
1,1
4,5
7
7
7
2
3
3,4,8
0,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2017
Thứ hai
Ngày: 27/02/2017
Xổ số Cà Mau - T02K4
Giải đặc biệt
507448
Giải nhất
18022
Giải nhì
34991
Giải ba
30524 - 89937
Giải tư
60784 - 14691 - 33516 - 94280 - 19945 - 89438 - 64935
Giải năm
1327
Giải sáu
2473 - 2367 - 4445
Giải bẩy
491
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
2,4,7
5,7,8
5,5,8

6,7
3
0,4
1,1,1

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2017
Thứ hai
Ngày: 20/02/2017
Xổ số Cà Mau - T02K3
Giải đặc biệt
087684
Giải nhất
84674
Giải nhì
52317
Giải ba
40065 - 00303
Giải tư
05814 - 38732 - 59723 - 17473 - 49087 - 25946 - 76557
Giải năm
7764
Giải sáu
7181 - 8987 - 0257
Giải bẩy
953
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,7
3
2
6
3,7,7
1,4,5
3,4
1,4,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2017
Thứ hai
Ngày: 13/02/2017
Xổ số Cà Mau - T02K2
Giải đặc biệt
388565
Giải nhất
17540
Giải nhì
81043
Giải ba
24047 - 35300
Giải tư
68072 - 07202 - 93944 - 67339 - 71957 - 64798 - 63653
Giải năm
9015
Giải sáu
2928 - 8789 - 7525
Giải bẩy
678
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,4
5
5,8
9
0,3,4,7
3,7
5
2,8
9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2017
Thứ hai
Ngày: 06/02/2017
Xổ số Cà Mau - T02K1
Giải đặc biệt
502455
Giải nhất
86550
Giải nhì
15605
Giải ba
11103 - 96636
Giải tư
73273 - 06189 - 34743 - 74080 - 04552 - 51137 - 46279
Giải năm
3627
Giải sáu
0012 - 3796 - 2997
Giải bẩy
965
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5
2
7
6,7
3
0,2,5
5
3,9
0,9
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2017
Thứ hai
Ngày: 30/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K4
Giải đặc biệt
047171
Giải nhất
22882
Giải nhì
39064
Giải ba
27165 - 34826
Giải tư
25412 - 24536 - 83182 - 91181 - 39989 - 43181 - 32633
Giải năm
5246
Giải sáu
0217 - 5730 - 4693
Giải bẩy
853
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7
6
0,3,6
6
3
4,5
1
1,1,2,2,7,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2017
Thứ hai
Ngày: 23/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K4
Giải đặc biệt
713915
Giải nhất
53055
Giải nhì
22301
Giải ba
82495 - 99584
Giải tư
11387 - 25653 - 18067 - 21596 - 31190 - 64200 - 41135
Giải năm
1553
Giải sáu
7238 - 8779 - 6771
Giải bẩy
950
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
5

5,8

0,3,3,5
7
1,9
0,4,7
0,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2017
Thứ hai
Ngày: 16/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K3
Giải đặc biệt
441620
Giải nhất
41149
Giải nhì
72362
Giải ba
80698 - 20915
Giải tư
43692 - 96574 - 91460 - 77518 - 17659 - 84902 - 46003
Giải năm
5196
Giải sáu
3538 - 6208 - 5582
Giải bẩy
567
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8
5,8
0
8
9
9
0,2,7
3,4
2
2,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2017
Thứ hai
Ngày: 09/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K2
Giải đặc biệt
702552
Giải nhất
44003
Giải nhì
55035
Giải ba
94823 - 71046
Giải tư
54091 - 25219 - 20699 - 55416 - 29104 - 43845 - 57934
Giải năm
1875
Giải sáu
0220 - 4507 - 0632
Giải bẩy
909
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,7,9
6,9,9
0,3
2,4,5
5,6
2

5

1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2017
Thứ hai
Ngày: 02/01/2017
Xổ số Cà Mau - T01K1
Giải đặc biệt
719978
Giải nhất
03933
Giải nhì
34274
Giải ba
62754 - 97603
Giải tư
21507 - 75600 - 35009 - 16986 - 26711 - 24140 - 81190
Giải năm
2436
Giải sáu
2418 - 5794 - 9568
Giải bẩy
938
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7,9
1,8

3,6,7,8
0
4
8
4,8
6
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2016
Thứ hai
Ngày: 26/12/2016
Xổ số Cà Mau - T12K4
Giải đặc biệt
243823
Giải nhất
16175
Giải nhì
25201
Giải ba
47376 - 69982
Giải tư
44314 - 06416 - 49345 - 25312 - 81669 - 49524 - 14710
Giải năm
0954
Giải sáu
8052 - 4381 - 7919
Giải bẩy
566
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,2,4,6,9
3,4

5
2,4
6,7,9
5,6
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2016
Thứ hai
Ngày: 19/12/2016
Xổ số Cà Mau - T12K3
Giải đặc biệt
422538
Giải nhất
47941
Giải nhì
80515
Giải ba
16928 - 26097
Giải tư
03877 - 83021 - 52908 - 85521 - 84050 - 57877 - 26897
Giải năm
7060
Giải sáu
8715 - 8460 - 7594
Giải bẩy
562
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5,5,8
1,1,8
8
1
0
0,0,2
7,7

4,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2016
Thứ hai
Ngày: 12/12/2016
Xổ số Cà Mau - T12K2
Giải đặc biệt
395325
Giải nhất
95283
Giải nhì
08873
Giải ba
47522 - 31766
Giải tư
17620 - 24880 - 63621 - 57846 - 48746 - 92658 - 15609
Giải năm
3643
Giải sáu
2759 - 2681 - 9386
Giải bẩy
291
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0,1,1,2,5

3,6,6
8,9
6
3
0,1,3,6
1

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2016
Thứ hai
Ngày: 05/12/2016
Xổ số Cà Mau - T12K1
Giải đặc biệt
301940
Giải nhất
00646
Giải nhì
12723
Giải ba
61078 - 62556
Giải tư
29203 - 07167 - 56651 - 13503 - 87970 - 76203 - 63516
Giải năm
6533
Giải sáu
4330 - 5588 - 6428
Giải bẩy
491
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,3
6
3,8
0,3,8
0,6
1,6
7
0,8
8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2016
Thứ hai
Ngày: 28/11/2016
Xổ số Cà Mau - T11K4
Giải đặc biệt
947614
Giải nhất
33272
Giải nhì
02499
Giải ba
35732 - 08782
Giải tư
89182 - 88486 - 01482 - 01571 - 85033 - 08640 - 07205
Giải năm
1326
Giải sáu
0771 - 5213 - 9393
Giải bẩy
523
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3,4
3,6
2,3
0


1,1,2,6
2,2,2,6
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/11/2016
Thứ hai
Ngày: 21/11/2016
Xổ số Cà Mau - T11K3
Giải đặc biệt
914824
Giải nhất
83634
Giải nhì
71383
Giải ba
47338 - 63721
Giải tư
31274 - 85899 - 64343 - 07309 - 83413 - 37633 - 40711
Giải năm
8422
Giải sáu
7655 - 2310 - 1337
Giải bẩy
203
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
0,1,3
1,2,4
3,4,7,8
3
5

4
3,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/11/2016
Thứ hai
Ngày: 14/11/2016
Xổ số Cà Mau - T11K2
Giải đặc biệt
877723
Giải nhất
86925
Giải nhì
97151
Giải ba
80000 - 54948
Giải tư
15246 - 36247 - 17561 - 35956 - 18233 - 98685 - 48505
Giải năm
2735
Giải sáu
7846 - 8322 - 4995
Giải bẩy
965
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

2,3,5
3,5
6,6,7,8
1,6
1,5
6
5
5

Kết quả xổ số miền Nam - 07/11/2016
Thứ hai
Ngày: 07/11/2016
Xổ số Cà Mau - T11K1
Giải đặc biệt
138518
Giải nhất
98507
Giải nhì
28187
Giải ba
14272 - 61295
Giải tư
40323 - 06994 - 68551 - 18804 - 43590 - 92130 - 64442
Giải năm
8682
Giải sáu
4799 - 8821 - 7274
Giải bẩy
591
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
8
1,3
0
2
1

2,4
2,7
0,1,4,4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 31/10/2016
Thứ hai
Ngày: 31/10/2016
Xổ số Cà Mau - T10K5
Giải đặc biệt
546477
Giải nhất
86638
Giải nhì
25895
Giải ba
98499 - 29621
Giải tư
91631 - 25760 - 77929 - 91341 - 82495 - 26424 - 69744
Giải năm
1321
Giải sáu
7079 - 9743 - 9839
Giải bẩy
398
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,1,4,9
1,8,9
1,3,4
7
0
7,9

5,5,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/10/2016
Thứ hai
Ngày: 24/10/2016
Xổ số Cà Mau - T10K4
Giải đặc biệt
195690
Giải nhất
73523
Giải nhì
66348
Giải ba
35617 - 30616
Giải tư
43179 - 15581 - 43510 - 46253 - 27452 - 09521 - 67164
Giải năm
4377
Giải sáu
0050 - 8244 - 5534
Giải bẩy
845
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,6,7
1,3
4
4,5,8
0,2,3
4,5
7,9
1
0

Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2016
Thứ hai
Ngày: 17/10/2016
Xổ số Cà Mau - T10K3
Giải đặc biệt
659275
Giải nhất
40682
Giải nhì
75833
Giải ba
06766 - 08306
Giải tư
30476 - 12076 - 27736 - 89803 - 62331 - 93322 - 09515
Giải năm
2400
Giải sáu
7967 - 8704 - 2906
Giải bẩy
146
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4,6,6
5
2
1,3,6
6

2,6,7
5,6,6
2

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2016
Thứ hai
Ngày: 10/10/2016
Xổ số Cà Mau - T10K2
Giải đặc biệt
314946
Giải nhất
60521
Giải nhì
63906
Giải ba
03377 - 56513
Giải tư
85044 - 55382 - 97951 - 07643 - 09201 - 59300 - 18672
Giải năm
4646
Giải sáu
7042 - 2677 - 3170
Giải bẩy
621
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6
3
1,1

2,3,4,6,6
1

0,2,7,7
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 03/10/2016
Thứ hai
Ngày: 03/10/2016
Xổ số Cà Mau - T10K1
Giải đặc biệt
158652
Giải nhất
45922
Giải nhì
07664
Giải ba
36627 - 60174
Giải tư
87799 - 40929 - 90752 - 18407 - 65798 - 70778 - 42277
Giải năm
9612
Giải sáu
4343 - 1548 - 8859
Giải bẩy
925
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2
2,5,7,9

3,8
2,2,4,9
4
4,7,8

8,9