Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Cà Mau
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 11/12/2017
Thứ hai
Ngày: 11/12/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
339278
Giải nhất
41404
Giải nhì
27685
Giải ba
38232 - 51578
Giải tư
55804 - 12418 - 50325 - 74838 - 76376 - 62074 - 95379
Giải năm
4783
Giải sáu
3326 - 5483 - 8537
Giải bẩy
952
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,4
8
5,6
2,7,8

2

4,6,8,8,9
3,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 04/12/2017
Thứ hai
Ngày: 04/12/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
923318
Giải nhất
09379
Giải nhì
06127
Giải ba
70487 - 44715
Giải tư
75839 - 19101 - 33945 - 55211 - 90740 - 65222 - 22251
Giải năm
9892
Giải sáu
8122 - 3939 - 8654
Giải bẩy
748
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,5,8
2,2,7
9,9
0,5,7,8
1,4

9
7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 27/11/2017
Thứ hai
Ngày: 27/11/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
234043
Giải nhất
67592
Giải nhì
17106
Giải ba
45003 - 89453
Giải tư
12995 - 12558 - 44969 - 21009 - 53295 - 69820 - 22503
Giải năm
6003
Giải sáu
4203 - 7903 - 3234
Giải bẩy
538
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,3,3,3,6,9

0
4,8
3
3,3,8
9


2,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 20/11/2017
Thứ hai
Ngày: 20/11/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
654039
Giải nhất
55937
Giải nhì
33357
Giải ba
78199 - 23125
Giải tư
89935 - 21797 - 14976 - 72821 - 05574 - 23246 - 31649
Giải năm
5142
Giải sáu
6568 - 2514 - 2011
Giải bẩy
639
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4
1,5
5,7,9,9
2,6,7,9
7
8
4,6

7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/11/2017
Thứ hai
Ngày: 13/11/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
533864
Giải nhất
76776
Giải nhì
50289
Giải ba
38769 - 22244
Giải tư
99600 - 30715 - 71716 - 58242 - 89089 - 31092 - 51495
Giải năm
1041
Giải sáu
8252 - 6750 - 5640
Giải bẩy
937
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5,6

7
0,1,2,4
0,2,6
4,9
6
9,9
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 06/11/2017
Thứ hai
Ngày: 06/11/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
876958
Giải nhất
94684
Giải nhì
83577
Giải ba
58481 - 76033
Giải tư
26192 - 25700 - 15956 - 67842 - 10585 - 95607 - 35527
Giải năm
2778
Giải sáu
9640 - 8884 - 5969
Giải bẩy
923
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7

3,7
3
0,2
6,8
9
7,7,8
1,4,4,5
2

Kết quả xổ số miền Nam - 30/10/2017
Thứ hai
Ngày: 30/10/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
698153
Giải nhất
49209
Giải nhì
83123
Giải ba
69426 - 43788
Giải tư
22362 - 30822 - 92335 - 38481 - 04390 - 11374 - 43813
Giải năm
8772
Giải sáu
3270 - 9152 - 9406
Giải bẩy
718
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
3,8
2,3,6
5

2,3
2
0,2,4
1,8
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 23/10/2017
Thứ hai
Ngày: 23/10/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
381000
Giải nhất
35229
Giải nhì
57175
Giải ba
30936 - 16060
Giải tư
16148 - 96279 - 69943 - 16401 - 96080 - 79659 - 23939
Giải năm
9020
Giải sáu
7310 - 1237 - 9639
Giải bẩy
315
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
0,5
0,9
6,7,9,9
3,7,8
9
0
5,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 16/10/2017
Thứ hai
Ngày: 16/10/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
048262
Giải nhất
43366
Giải nhì
88279
Giải ba
24753 - 08583
Giải tư
56055 - 21713 - 97297 - 37678 - 70218 - 78449 - 98032
Giải năm
9330
Giải sáu
6385 - 8162 - 4508
Giải bẩy
951
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,5,8

0,2
9
1,3,5
2,2,6
8,9
3,5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/10/2017
Thứ hai
Ngày: 09/10/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
479834
Giải nhất
45270
Giải nhì
67866
Giải ba
03565 - 46257
Giải tư
69044 - 25426 - 20504 - 29989 - 71011 - 47215 - 96462
Giải năm
9658
Giải sáu
8483 - 2585 - 2265
Giải bẩy
381
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,5
6
4
4
7,8
2,3,5,5,6
0
1,3,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/10/2017
Thứ hai
Ngày: 02/10/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
802502
Giải nhất
28792
Giải nhì
04565
Giải ba
23773 - 87733
Giải tư
27611 - 58919 - 54210 - 18194 - 28259 - 23986 - 20765
Giải năm
5361
Giải sáu
1942 - 7066 - 0636
Giải bẩy
646
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,1,3,9

3,6
2,6
9
1,5,5,6
3
6
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 25/09/2017
Thứ hai
Ngày: 25/09/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
119143
Giải nhất
22373
Giải nhì
02612
Giải ba
56512 - 54288
Giải tư
29917 - 82213 - 30466 - 30822 - 62697 - 88402 - 66920
Giải năm
2023
Giải sáu
4303 - 9083 - 0876
Giải bẩy
333
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
2,2,3,6,7
0,2,3
3
3

6
3,6
3,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/09/2017
Thứ hai
Ngày: 18/09/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
951605
Giải nhất
32433
Giải nhì
97309
Giải ba
18929 - 84473
Giải tư
39297 - 53102 - 70422 - 81977 - 74948 - 80126 - 83216
Giải năm
0974
Giải sáu
5732 - 6753 - 5244
Giải bẩy
990
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5,9
6
2,6,9
2,3
4,8
3

3,4,7

0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/09/2017
Thứ hai
Ngày: 11/09/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
183778
Giải nhất
51812
Giải nhì
82140
Giải ba
53727 - 52314
Giải tư
64155 - 26840 - 52589 - 07278 - 45493 - 75433 - 77225
Giải năm
5675
Giải sáu
6694 - 1465 - 7623
Giải bẩy
779
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,4
3,5,7
3
0,0
5
5
5,8,8,9
9
3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/09/2017
Thứ hai
Ngày: 04/09/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
164278
Giải nhất
61170
Giải nhì
82272
Giải ba
57834 - 41889
Giải tư
83310 - 47675 - 96668 - 23814 - 05893 - 35483 - 45940
Giải năm
8330
Giải sáu
9595 - 3025 - 0555
Giải bẩy
311
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,4
5,6
0,4
0
5
8
0,2,5,8
3,9
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/08/2017
Thứ hai
Ngày: 28/08/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
149460
Giải nhất
37402
Giải nhì
63491
Giải ba
87022 - 08790
Giải tư
68776 - 53826 - 85394 - 18524 - 59514 - 67281 - 74545
Giải năm
2976
Giải sáu
5120 - 4596 - 0446
Giải bẩy
283
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4
0,2,4,6

5,6

0
6,6
1,3,4
0,1,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/08/2017
Thứ hai
Ngày: 21/08/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
130963
Giải nhất
06349
Giải nhì
59844
Giải ba
92271 - 10730
Giải tư
97586 - 70710 - 90501 - 04258 - 43960 - 91126 - 03688
Giải năm
0474
Giải sáu
9514 - 3522 - 0068
Giải bẩy
637
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,4
2,6
0,7
4,9
7,8
0,3,8
1,4
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/08/2017
Thứ hai
Ngày: 14/08/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
810157
Giải nhất
02215
Giải nhì
96953
Giải ba
02267 - 20900
Giải tư
18685 - 77230 - 12204 - 29054 - 18261 - 87549 - 76470
Giải năm
1246
Giải sáu
0994 - 2741 - 7207
Giải bẩy
055
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,7
5
4
0
1,6,9
3,4,5,7
1,7
0
5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/08/2017
Thứ hai
Ngày: 07/08/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
903024
Giải nhất
67496
Giải nhì
28266
Giải ba
68456 - 60390
Giải tư
50158 - 94582 - 86729 - 69032 - 53058 - 51730 - 88417
Giải năm
0537
Giải sáu
1714 - 6279 - 5463
Giải bẩy
323
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,7
3,4,9
0,2,7

6,8,8
3,6
9
2
0,2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/07/2017
Thứ hai
Ngày: 31/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
114643
Giải nhất
68676
Giải nhì
70935
Giải ba
55069 - 67746
Giải tư
72732 - 22175 - 03174 - 07446 - 78579 - 21509 - 57883
Giải năm
4746
Giải sáu
3978 - 2363 - 1601
Giải bẩy
084
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9


2,5
3,6,6,6

3,9
4,5,6,8,9
3,4
3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/07/2017
Thứ hai
Ngày: 24/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
552845
Giải nhất
08083
Giải nhì
13529
Giải ba
70467 - 69339
Giải tư
37173 - 66912 - 98624 - 58272 - 63872 - 26914 - 70865
Giải năm
4882
Giải sáu
9936 - 6114 - 9643
Giải bẩy
585
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,4,4
4,9
6,9
3,5

5,7
2,2,3
2,3,5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/07/2017
Thứ hai
Ngày: 17/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
796149
Giải nhất
14498
Giải nhì
55699
Giải ba
89129 - 83585
Giải tư
39963 - 41129 - 29989 - 16902 - 70540 - 62343 - 90735
Giải năm
0394
Giải sáu
3423 - 9013 - 5679
Giải bẩy
827
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3
3,7,9,9
5
0,3,9

3
9
5,9
4,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/07/2017
Thứ hai
Ngày: 10/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
418570
Giải nhất
24902
Giải nhì
69319
Giải ba
70382 - 93630
Giải tư
85190 - 23994 - 17047 - 16822 - 90468 - 44196 - 31280
Giải năm
2478
Giải sáu
6451 - 0571 - 2317
Giải bẩy
211
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,7,9
2
0
7
1,5
8
0,1,8
0,2
0,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/07/2017
Thứ hai
Ngày: 03/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
699767
Giải nhất
05611
Giải nhì
60687
Giải ba
11174 - 82806
Giải tư
31643 - 42153 - 48190 - 30461 - 18688 - 34100 - 59597
Giải năm
8850
Giải sáu
9447 - 9784 - 0927
Giải bẩy
249
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
1
7

3,7,9
0,3,6
1,7
4
4,7,8
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/06/2017
Thứ hai
Ngày: 26/06/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
490746
Giải nhất
12369
Giải nhì
66480
Giải ba
03749 - 90585
Giải tư
40452 - 08779 - 96090 - 71463 - 10320 - 55161 - 95658
Giải năm
9976
Giải sáu
0554 - 1056 - 5719
Giải bẩy
632
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
0
2,3
6,9
2,4,6,8
1,3,9
6,9
0,5
0

Kết quả xổ số miền Nam - 19/06/2017
Thứ hai
Ngày: 19/06/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
597235
Giải nhất
34175
Giải nhì
77274
Giải ba
30384 - 89567
Giải tư
14773 - 49466 - 96992 - 63553 - 18749 - 76798 - 72637
Giải năm
3614
Giải sáu
9697 - 0371 - 1937
Giải bẩy
778
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
0
5,7,7
9
3
6,7
1,3,4,5,8
4
2,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/05/2017
Thứ hai
Ngày: 29/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K5
Giải đặc biệt
729473
Giải nhất
11048
Giải nhì
34454
Giải ba
48656 - 92375
Giải tư
04687 - 44198 - 99813 - 56521 - 53319 - 78839 - 32139
Giải năm
6114
Giải sáu
1419 - 4192 - 8643
Giải bẩy
854
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4,9,9
1,5
9,9
3,8
4,4,6

3,5
7
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/05/2017
Thứ hai
Ngày: 22/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K4
Giải đặc biệt
619915
Giải nhất
09631
Giải nhì
79695
Giải ba
63972 - 06890
Giải tư
10367 - 04277 - 62495 - 34349 - 49540 - 31198 - 47969
Giải năm
5251
Giải sáu
8394 - 9816 - 3327
Giải bẩy
134
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
7
1,4
0,8,9
1
7,9
2,7

0,4,5,5,8