Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Cà Mau
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 16/10/2017
Thứ hai
Ngày: 16/10/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
048262
Giải nhất
43366
Giải nhì
88279
Giải ba
24753 - 08583
Giải tư
56055 - 21713 - 97297 - 37678 - 70218 - 78449 - 98032
Giải năm
9330
Giải sáu
6385 - 8162 - 4508
Giải bẩy
951
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,5,8

0,2
9
1,3,5
2,2,6
8,9
3,5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/10/2017
Thứ hai
Ngày: 09/10/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
479834
Giải nhất
45270
Giải nhì
67866
Giải ba
03565 - 46257
Giải tư
69044 - 25426 - 20504 - 29989 - 71011 - 47215 - 96462
Giải năm
9658
Giải sáu
8483 - 2585 - 2265
Giải bẩy
381
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,5
6
4
4
7,8
2,3,5,5,6
0
1,3,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/10/2017
Thứ hai
Ngày: 02/10/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
802502
Giải nhất
28792
Giải nhì
04565
Giải ba
23773 - 87733
Giải tư
27611 - 58919 - 54210 - 18194 - 28259 - 23986 - 20765
Giải năm
5361
Giải sáu
1942 - 7066 - 0636
Giải bẩy
646
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,1,3,9

3,6
2,6
9
1,5,5,6
3
6
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 25/09/2017
Thứ hai
Ngày: 25/09/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
119143
Giải nhất
22373
Giải nhì
02612
Giải ba
56512 - 54288
Giải tư
29917 - 82213 - 30466 - 30822 - 62697 - 88402 - 66920
Giải năm
2023
Giải sáu
4303 - 9083 - 0876
Giải bẩy
333
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
2,2,3,6,7
0,2,3
3
3

6
3,6
3,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/09/2017
Thứ hai
Ngày: 18/09/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
951605
Giải nhất
32433
Giải nhì
97309
Giải ba
18929 - 84473
Giải tư
39297 - 53102 - 70422 - 81977 - 74948 - 80126 - 83216
Giải năm
0974
Giải sáu
5732 - 6753 - 5244
Giải bẩy
990
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5,9
6
2,6,9
2,3
4,8
3

3,4,7

0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/09/2017
Thứ hai
Ngày: 11/09/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
183778
Giải nhất
51812
Giải nhì
82140
Giải ba
53727 - 52314
Giải tư
64155 - 26840 - 52589 - 07278 - 45493 - 75433 - 77225
Giải năm
5675
Giải sáu
6694 - 1465 - 7623
Giải bẩy
779
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,4
3,5,7
3
0,0
5
5
5,8,8,9
9
3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/09/2017
Thứ hai
Ngày: 04/09/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
164278
Giải nhất
61170
Giải nhì
82272
Giải ba
57834 - 41889
Giải tư
83310 - 47675 - 96668 - 23814 - 05893 - 35483 - 45940
Giải năm
8330
Giải sáu
9595 - 3025 - 0555
Giải bẩy
311
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,4
5,6
0,4
0
5
8
0,2,5,8
3,9
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/08/2017
Thứ hai
Ngày: 28/08/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
149460
Giải nhất
37402
Giải nhì
63491
Giải ba
87022 - 08790
Giải tư
68776 - 53826 - 85394 - 18524 - 59514 - 67281 - 74545
Giải năm
2976
Giải sáu
5120 - 4596 - 0446
Giải bẩy
283
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4
0,2,4,6

5,6

0
6,6
1,3,4
0,1,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/08/2017
Thứ hai
Ngày: 21/08/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
130963
Giải nhất
06349
Giải nhì
59844
Giải ba
92271 - 10730
Giải tư
97586 - 70710 - 90501 - 04258 - 43960 - 91126 - 03688
Giải năm
0474
Giải sáu
9514 - 3522 - 0068
Giải bẩy
637
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,4
2,6
0,7
4,9
7,8
0,3,8
1,4
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/08/2017
Thứ hai
Ngày: 14/08/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
810157
Giải nhất
02215
Giải nhì
96953
Giải ba
02267 - 20900
Giải tư
18685 - 77230 - 12204 - 29054 - 18261 - 87549 - 76470
Giải năm
1246
Giải sáu
0994 - 2741 - 7207
Giải bẩy
055
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,7
5
4
0
1,6,9
3,4,5,7
1,7
0
5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/08/2017
Thứ hai
Ngày: 07/08/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
903024
Giải nhất
67496
Giải nhì
28266
Giải ba
68456 - 60390
Giải tư
50158 - 94582 - 86729 - 69032 - 53058 - 51730 - 88417
Giải năm
0537
Giải sáu
1714 - 6279 - 5463
Giải bẩy
323
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,7
3,4,9
0,2,7

6,8,8
3,6
9
2
0,2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/07/2017
Thứ hai
Ngày: 31/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
114643
Giải nhất
68676
Giải nhì
70935
Giải ba
55069 - 67746
Giải tư
72732 - 22175 - 03174 - 07446 - 78579 - 21509 - 57883
Giải năm
4746
Giải sáu
3978 - 2363 - 1601
Giải bẩy
084
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9


2,5
3,6,6,6

3,9
4,5,6,8,9
3,4
3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/07/2017
Thứ hai
Ngày: 24/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
552845
Giải nhất
08083
Giải nhì
13529
Giải ba
70467 - 69339
Giải tư
37173 - 66912 - 98624 - 58272 - 63872 - 26914 - 70865
Giải năm
4882
Giải sáu
9936 - 6114 - 9643
Giải bẩy
585
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,4,4
4,9
6,9
3,5

5,7
2,2,3
2,3,5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/07/2017
Thứ hai
Ngày: 17/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
796149
Giải nhất
14498
Giải nhì
55699
Giải ba
89129 - 83585
Giải tư
39963 - 41129 - 29989 - 16902 - 70540 - 62343 - 90735
Giải năm
0394
Giải sáu
3423 - 9013 - 5679
Giải bẩy
827
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3
3,7,9,9
5
0,3,9

3
9
5,9
4,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/07/2017
Thứ hai
Ngày: 10/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
418570
Giải nhất
24902
Giải nhì
69319
Giải ba
70382 - 93630
Giải tư
85190 - 23994 - 17047 - 16822 - 90468 - 44196 - 31280
Giải năm
2478
Giải sáu
6451 - 0571 - 2317
Giải bẩy
211
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,7,9
2
0
7
1,5
8
0,1,8
0,2
0,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/07/2017
Thứ hai
Ngày: 03/07/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
699767
Giải nhất
05611
Giải nhì
60687
Giải ba
11174 - 82806
Giải tư
31643 - 42153 - 48190 - 30461 - 18688 - 34100 - 59597
Giải năm
8850
Giải sáu
9447 - 9784 - 0927
Giải bẩy
249
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
1
7

3,7,9
0,3,6
1,7
4
4,7,8
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/06/2017
Thứ hai
Ngày: 26/06/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
490746
Giải nhất
12369
Giải nhì
66480
Giải ba
03749 - 90585
Giải tư
40452 - 08779 - 96090 - 71463 - 10320 - 55161 - 95658
Giải năm
9976
Giải sáu
0554 - 1056 - 5719
Giải bẩy
632
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
0
2,3
6,9
2,4,6,8
1,3,9
6,9
0,5
0

Kết quả xổ số miền Nam - 19/06/2017
Thứ hai
Ngày: 19/06/2017
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
597235
Giải nhất
34175
Giải nhì
77274
Giải ba
30384 - 89567
Giải tư
14773 - 49466 - 96992 - 63553 - 18749 - 76798 - 72637
Giải năm
3614
Giải sáu
9697 - 0371 - 1937
Giải bẩy
778
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
0
5,7,7
9
3
6,7
1,3,4,5,8
4
2,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/05/2017
Thứ hai
Ngày: 29/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K5
Giải đặc biệt
729473
Giải nhất
11048
Giải nhì
34454
Giải ba
48656 - 92375
Giải tư
04687 - 44198 - 99813 - 56521 - 53319 - 78839 - 32139
Giải năm
6114
Giải sáu
1419 - 4192 - 8643
Giải bẩy
854
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4,9,9
1,5
9,9
3,8
4,4,6

3,5
7
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/05/2017
Thứ hai
Ngày: 22/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K4
Giải đặc biệt
619915
Giải nhất
09631
Giải nhì
79695
Giải ba
63972 - 06890
Giải tư
10367 - 04277 - 62495 - 34349 - 49540 - 31198 - 47969
Giải năm
5251
Giải sáu
8394 - 9816 - 3327
Giải bẩy
134
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
7
1,4
0,8,9
1
7,9
2,7

0,4,5,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/05/2017
Thứ hai
Ngày: 15/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K3
Giải đặc biệt
447084
Giải nhất
33746
Giải nhì
71500
Giải ba
68593 - 30581
Giải tư
83818 - 87422 - 49922 - 48148 - 98795 - 30417 - 45319
Giải năm
9781
Giải sáu
3262 - 6463 - 1863
Giải bẩy
520
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6,7,8,9
0,2,2

6,8

2,3,3

1,1,4
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/05/2017
Thứ hai
Ngày: 08/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K2
Giải đặc biệt
968319
Giải nhất
22795
Giải nhì
57012
Giải ba
41765 - 56751
Giải tư
33675 - 82362 - 57991 - 15284 - 73475 - 72773 - 28851
Giải năm
6836
Giải sáu
0291 - 8738 - 9294
Giải bẩy
663
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,9

6,8

1,1
2,3,5
3,5,5
4
1,1,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 01/05/2017
Thứ hai
Ngày: 01/05/2017
Xổ số Cà Mau - T05K1
Giải đặc biệt
556732
Giải nhất
69456
Giải nhì
85170
Giải ba
98806 - 37865
Giải tư
72165 - 72818 - 32924 - 07339 - 23446 - 64681 - 17712
Giải năm
0110
Giải sáu
0596 - 1669 - 4478
Giải bẩy
821
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,2,8
1,4
2,9
6
6
5,5,9
0,8
1
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/04/2017
Thứ hai
Ngày: 24/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K4
Giải đặc biệt
838782
Giải nhất
51333
Giải nhì
42779
Giải ba
51994 - 31054
Giải tư
95329 - 54581 - 50211 - 91507 - 94011 - 82594 - 62576
Giải năm
9657
Giải sáu
1445 - 6711 - 1610
Giải bẩy
626
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,1,1,1
6,9
3
5
4,7

6,9
1,2
1,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2017
Thứ hai
Ngày: 17/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K3
Giải đặc biệt
556454
Giải nhất
61345
Giải nhì
77664
Giải ba
95137 - 92225
Giải tư
26756 - 95879 - 90561 - 17369 - 34319 - 34246 - 68667
Giải năm
1981
Giải sáu
8073 - 1717 - 2149
Giải bẩy
169
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,9
5
7
5,6,9
2,4,6
1,4,7,9,9
3,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2017
Thứ hai
Ngày: 10/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K2
Giải đặc biệt
183698
Giải nhất
35681
Giải nhì
00144
Giải ba
24753 - 12026
Giải tư
36854 - 25459 - 35403 - 01453 - 10319 - 67878 - 71577
Giải năm
3557
Giải sáu
6988 - 0215 - 8760
Giải bẩy
281
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,9
6

4
3,3,4,7,9
0,0
7,8
1,1,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2017
Thứ hai
Ngày: 03/04/2017
Xổ số Cà Mau - T04K1
Giải đặc biệt
186895
Giải nhất
24933
Giải nhì
89326
Giải ba
61061 - 59316
Giải tư
98144 - 99260 - 00570 - 55290 - 89050 - 74066 - 51905
Giải năm
2907
Giải sáu
3569 - 7666 - 3806
Giải bẩy
257
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
6
6
3
4
0,7
0,0,1,6,6,9
0

0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2017
Thứ hai
Ngày: 27/03/2017
Xổ số Cà Mau - T03K4
Giải đặc biệt
790455
Giải nhất
03716
Giải nhì
07057
Giải ba
10385 - 05217
Giải tư
87362 - 50583 - 18788 - 07716 - 68105 - 82356 - 38761
Giải năm
3006
Giải sáu
8714 - 0087 - 9164
Giải bẩy
573
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
4,6,6,75,6,7
1,2,4
3,4
3,5,7,8