Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Cần Thơ
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 14/03/2018
Thứ tư
Ngày: 14/03/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
717397
Giải nhất
00623
Giải nhì
48250
Giải ba
92988 - 90731
Giải tư
66481 - 24239 - 37490 - 87579 - 30940 - 99935 - 51530
Giải năm
3519
Giải sáu
7959 - 2733 - 9273
Giải bẩy
661
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
3
0,1,3,5,9
0
0,8,9
1
3,9
1,8
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/03/2018
Thứ tư
Ngày: 07/03/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
144119
Giải nhất
93262
Giải nhì
34833
Giải ba
57209 - 17354
Giải tư
25187 - 77703 - 08237 - 32274 - 30188 - 97133 - 36985
Giải năm
3487
Giải sáu
3096 - 0872 - 6936
Giải bẩy
755
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
9

3,3,6,7

4,5
2
2,4
5,7,7,8
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 28/02/2018
Thứ tư
Ngày: 28/02/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
157403
Giải nhất
96581
Giải nhì
20140
Giải ba
79878 - 19973
Giải tư
70709 - 43183 - 29765 - 70585 - 67249 - 24651 - 99762
Giải năm
5229
Giải sáu
5909 - 5665 - 7915
Giải bẩy
197
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9,9
5
9

0,9
1
2,5,5
3,8
1,3,5
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/02/2018
Thứ tư
Ngày: 21/02/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
726150
Giải nhất
85853
Giải nhì
44213
Giải ba
64321 - 27581
Giải tư
73737 - 95766 - 42865 - 08083 - 28953 - 62310 - 99189
Giải năm
9946
Giải sáu
9615 - 5897 - 1890
Giải bẩy
805
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,3,5
1
7
6
0,3,3,8
5,6

1,3,9
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/02/2018
Thứ tư
Ngày: 14/02/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
289357
Giải nhất
40503
Giải nhì
07570
Giải ba
27549 - 45773
Giải tư
88073 - 31054 - 00716 - 33273 - 71306 - 02834 - 22745
Giải năm
3264
Giải sáu
3118 - 7992 - 8557
Giải bẩy
974
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
6,8

4
5,9
4,7,7,7
4
0,3,3,3,4

2

Kết quả xổ số miền Nam - 07/02/2018
Thứ tư
Ngày: 07/02/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
168043
Giải nhất
96561
Giải nhì
84641
Giải ba
99347 - 27664
Giải tư
86026 - 73302 - 02824 - 70471 - 69778 - 70538 - 66506
Giải năm
6381
Giải sáu
2905 - 4589 - 8540
Giải bẩy
390
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6

4,6
8
0,1,3,7

1,4,9
1,8
1,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 31/01/2018
Thứ tư
Ngày: 31/01/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
748484
Giải nhất
95341
Giải nhì
54843
Giải ba
27378 - 19696
Giải tư
75800 - 79918 - 56009 - 89464 - 07037 - 67720 - 56350
Giải năm
0759
Giải sáu
0446 - 8025 - 6208
Giải bẩy
556
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8,9
8
0,5
7
1,3,6
0,6,9
4
8
4,4
6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/01/2018
Thứ tư
Ngày: 24/01/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
384748
Giải nhất
14370
Giải nhì
79947
Giải ba
14927 - 04419
Giải tư
55702 - 72942 - 59600 - 77547 - 10146 - 97920 - 98852
Giải năm
0705
Giải sáu
5983 - 2026 - 3686
Giải bẩy
483
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,5
9
0,1,6,7

2,6,7,7,8
2

0
3,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 17/01/2018
Thứ tư
Ngày: 17/01/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
922617
Giải nhất
40945
Giải nhì
03008
Giải ba
29247 - 88518
Giải tư
03673 - 51341 - 82074 - 40171 - 46190 - 92849 - 77827
Giải năm
5336
Giải sáu
8907 - 5519 - 3341
Giải bẩy
156
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
7,8,9
7
6
1,1,2,5,7,9
6

1,3,4

0

Kết quả xổ số miền Nam - 10/01/2018
Thứ tư
Ngày: 10/01/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
771447
Giải nhất
20258
Giải nhì
43613
Giải ba
95685 - 81703
Giải tư
95026 - 84246 - 38488 - 31253 - 03472 - 01645 - 11610
Giải năm
8433
Giải sáu
9710 - 9358 - 6875
Giải bẩy
749
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,0,3
6
3
5,6,7,9
3,8,8

2,5
3,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/01/2018
Thứ tư
Ngày: 03/01/2018
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
298866
Giải nhất
94005
Giải nhì
37958
Giải ba
64643 - 42889
Giải tư
55557 - 07285 - 91209 - 64295 - 93332 - 34157 - 64068
Giải năm
4943
Giải sáu
2629 - 2596 - 6395
Giải bẩy
182
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9

9
2
3,3
7,7,8
6,8
6
2,5,9
5,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/12/2017
Thứ tư
Ngày: 27/12/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
854935
Giải nhất
67069
Giải nhì
25545
Giải ba
77425 - 19042
Giải tư
68190 - 59696 - 73600 - 26434 - 79891 - 92435 - 01450
Giải năm
1282
Giải sáu
3156 - 7116 - 3260
Giải bẩy
220
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6
0,5
4,5,5
2,5,9
0,6
0,9

2
0,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/12/2017
Thứ tư
Ngày: 20/12/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
511077
Giải nhất
94875
Giải nhì
39695
Giải ba
31043 - 26817
Giải tư
64632 - 33017 - 61145 - 84807 - 64963 - 31325 - 72748
Giải năm
3038
Giải sáu
6301 - 7545 - 1354
Giải bẩy
732
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
7,7
5
2,2,4,8
3,5,5,8
4
3
5,7

5

Kết quả xổ số miền Nam - 13/12/2017
Thứ tư
Ngày: 13/12/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
223365
Giải nhất
93161
Giải nhì
02465
Giải ba
33287 - 39787
Giải tư
97715 - 70201 - 56399 - 35010 - 41338 - 54488 - 28620
Giải năm
6890
Giải sáu
3555 - 5345 - 2705
Giải bẩy
264
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
0,5
0
8
0,5
5
1,4,5,5

7,7,8
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/12/2017
Thứ tư
Ngày: 06/12/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
425665
Giải nhất
10587
Giải nhì
71258
Giải ba
45631 - 49027
Giải tư
30267 - 34784 - 17203 - 84709 - 69947 - 15698 - 32525
Giải năm
3103
Giải sáu
3098 - 9167 - 1188
Giải bẩy
461
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,9

5,7
1
7
8
1,5,7,7
7
4,7,8
8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/11/2017
Thứ tư
Ngày: 29/11/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
439206
Giải nhất
48332
Giải nhì
79582
Giải ba
58045 - 89706
Giải tư
99167 - 37577 - 40484 - 60252 - 82337 - 51202 - 89218
Giải năm
4169
Giải sáu
3348 - 0298 - 1687
Giải bẩy
774
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6,6
8

2,7
5,8
2
7,9
4,7
2,4,7
8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/11/2017
Thứ tư
Ngày: 22/11/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
088112
Giải nhất
49987
Giải nhì
70545
Giải ba
48594 - 61258
Giải tư
67971 - 97005 - 72771 - 98608 - 54395 - 88903 - 29158
Giải năm
0478
Giải sáu
4910 - 6137 - 2731
Giải bẩy
934
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,8
0,2
4
1,4,7
5
8,8

1,1,8
7
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/11/2017
Thứ tư
Ngày: 15/11/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
299397
Giải nhất
51917
Giải nhì
69655
Giải ba
90213 - 82336
Giải tư
99521 - 35990 - 03730 - 43491 - 44210 - 05791 - 13431
Giải năm
7736
Giải sáu
1702 - 1645 - 9876
Giải bẩy
292
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,3,7
1
0,1,6,6
5,9
5

6

0,1,1,2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/11/2017
Thứ tư
Ngày: 08/11/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
371512
Giải nhất
46160
Giải nhì
68389
Giải ba
79336 - 40936
Giải tư
20798 - 36561 - 24272 - 59110 - 28142 - 95259 - 02470
Giải năm
9448
Giải sáu
2552 - 9590 - 2691
Giải bẩy
492
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,2

6,6
2,8
2,9
0,1
0,2
9
0,1,2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/11/2017
Thứ tư
Ngày: 01/11/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
412319
Giải nhất
74091
Giải nhì
91044
Giải ba
37739 - 58717
Giải tư
19204 - 43951 - 83174 - 53193 - 82605 - 58393 - 78232
Giải năm
3938
Giải sáu
4905 - 9093 - 3175
Giải bẩy
895
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,5
7,9

2,8,9
4,4
1

4,5

1,3,3,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/10/2017
Thứ tư
Ngày: 25/10/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
112973
Giải nhất
93594
Giải nhì
34556
Giải ba
26650 - 42617
Giải tư
61580 - 28263 - 32058 - 53248 - 59987 - 57283 - 00063
Giải năm
2243
Giải sáu
0058 - 4463 - 4160
Giải bẩy
535
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7

5
3,8,9
0,6,8,8
0,3,3,3
3
0,3,7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 18/10/2017
Thứ tư
Ngày: 18/10/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
625263
Giải nhất
79609
Giải nhì
84821
Giải ba
16519 - 64626
Giải tư
41549 - 01836 - 17825 - 08103 - 29888 - 86440 - 29727
Giải năm
5391
Giải sáu
5481 - 3494 - 8329
Giải bẩy
768
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
9
1,5,6,7,9
6,8
0,9

3,8

1,8
1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 11/10/2017
Thứ tư
Ngày: 11/10/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
094110
Giải nhất
03779
Giải nhì
87719
Giải ba
09901 - 94073
Giải tư
22701 - 80171 - 71984 - 61178 - 24982 - 47793 - 29869
Giải năm
8622
Giải sáu
2090 - 6174 - 0926
Giải bẩy
132
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1
0,9
2,3,6
2


9
1,3,4,8,9
2,4
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 04/10/2017
Thứ tư
Ngày: 04/10/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
948381
Giải nhất
26265
Giải nhì
89049
Giải ba
83797 - 75530
Giải tư
42225 - 39000 - 56274 - 94295 - 71598 - 03419 - 51388
Giải năm
6565
Giải sáu
0474 - 2483 - 8602
Giải bẩy
888
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
8,9
5
0
9

5,5
4,4
1,3,8,8
5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/09/2017
Thứ tư
Ngày: 27/09/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
108928
Giải nhất
88256
Giải nhì
09702
Giải ba
35456 - 00029
Giải tư
53716 - 48331 - 30742 - 99953 - 34736 - 92838 - 37866
Giải năm
5558
Giải sáu
0721 - 4930 - 3245
Giải bẩy
329
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
1,8,9,9
0,1,6,8
2,5
3,6,6,8
6

3

Kết quả xổ số miền Nam - 20/09/2017
Thứ tư
Ngày: 20/09/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
542208
Giải nhất
36669
Giải nhì
95393
Giải ba
91685 - 34130
Giải tư
68622 - 05405 - 76316 - 50883 - 07482 - 02911 - 48178
Giải năm
1377
Giải sáu
9328 - 0743 - 5494
Giải bẩy
543
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
1,6
2,8
0
3,3,4

9
7,8
2,3,5
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 13/09/2017
Thứ tư
Ngày: 13/09/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
004066
Giải nhất
04435
Giải nhì
37559
Giải ba
33953 - 69334
Giải tư
86287 - 17720 - 16444 - 21087 - 20299 - 87906 - 50031
Giải năm
2549
Giải sáu
7674 - 5183 - 0738
Giải bẩy
613
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3
0
1,1,4,5,8
4,9
3,9
6
4
3,7,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/09/2017
Thứ tư
Ngày: 06/09/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
632484
Giải nhất
41945
Giải nhì
31715
Giải ba
00511 - 17280
Giải tư
85786 - 79259 - 39080 - 23666 - 99044 - 07396 - 60742
Giải năm
7159
Giải sáu
9724 - 3598 - 3940
Giải bẩy
588
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5
4

0,2,4,5
8,9,9
6

0,0,4,6,8
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/08/2017
Thứ tư
Ngày: 30/08/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
479819
Giải nhất
03336
Giải nhì
34136
Giải ba
96518 - 03599
Giải tư
99533 - 33074 - 86394 - 20257 - 08079 - 29977 - 11310
Giải năm
1895
Giải sáu
2603 - 0509 - 1714
Giải bẩy
633
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
0,4,8,9

3,3,6,6

7

4,7,9
4
4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/08/2017
Thứ tư
Ngày: 23/08/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
968627
Giải nhất
48391
Giải nhì
71598
Giải ba
49625 - 71112
Giải tư
68801 - 56299 - 61873 - 28255 - 01395 - 70964 - 99843
Giải năm
7167
Giải sáu
9283 - 4707 - 2455
Giải bẩy
073
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
2
5,7

3
2,5,5
4,7
3,3
3
1,5,8,9