Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Cần Thơ
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 28/06/2017
Thứ tư
Ngày: 28/06/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
788508
Giải nhất
05430
Giải nhì
02263
Giải ba
90691 - 86749
Giải tư
54320 - 83331 - 60896 - 61340 - 04408 - 66607 - 89102
Giải năm
0990
Giải sáu
9122 - 5314 - 0745
Giải bẩy
670
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7,8,8
4
0,2
0,1
0,0,5,9

3
0

0,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/06/2017
Thứ tư
Ngày: 21/06/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
389346
Giải nhất
68431
Giải nhì
43721
Giải ba
26329 - 34713
Giải tư
45149 - 99394 - 07568 - 05417 - 15467 - 77071 - 77638
Giải năm
1185
Giải sáu
3539 - 6690 - 1543
Giải bẩy
276
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,7
1,9
1,8,9
3,6,9

7,8
1,6
3,5
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 14/06/2017
Thứ tư
Ngày: 14/06/2017
Xổ số Cần Thơ - K4T5
Giải đặc biệt
618919
Giải nhất
27281
Giải nhì
35677
Giải ba
82302 - 35350
Giải tư
99978 - 07703 - 86475 - 23354 - 62195 - 77712 - 17384
Giải năm
9018
Giải sáu
1845 - 2754 - 4923
Giải bẩy
270
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
2,8,9
3

5
0,4,4

0,5,6,7,8
1,4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 31/05/2017
Thứ tư
Ngày: 31/05/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
195781
Giải nhất
61288
Giải nhì
90086
Giải ba
77656 - 81034
Giải tư
60849 - 51849 - 91296 - 68226 - 29226 - 42521 - 45248
Giải năm
0185
Giải sáu
0125 - 0933 - 5943
Giải bẩy
467
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,5,6,6
3,4
3,8,9,9,6
6

8
5,6,8
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/05/2017
Thứ tư
Ngày: 24/05/2017
Xổ số Cần Thơ - K4T5
Giải đặc biệt
618919
Giải nhất
27281
Giải nhì
35677
Giải ba
82302 - 35350
Giải tư
99978 - 07703 - 86475 - 23354 - 62195 - 77712 - 17384
Giải năm
9018
Giải sáu
1845 - 2754 - 4923
Giải bẩy
270
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
2,8,9
3

5
0,4,4

0,5,6,7,8
1,4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/05/2017
Thứ tư
Ngày: 17/05/2017
Xổ số Cần Thơ - K3T5
Giải đặc biệt
004235
Giải nhất
12336
Giải nhì
30545
Giải ba
69672 - 18005
Giải tư
32984 - 32233 - 15604 - 71370 - 00301 - 10057 - 61215
Giải năm
6205
Giải sáu
3882 - 0161 - 4915
Giải bẩy
540
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5,5
5,5

3,5,6
0,5
7
1
0,2,7
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/05/2017
Thứ tư
Ngày: 10/05/2017
Xổ số Cần Thơ - K2T5
Giải đặc biệt
555165
Giải nhất
14231
Giải nhì
35936
Giải ba
48103 - 70638
Giải tư
37974 - 03045 - 22514 - 98679 - 33980 - 44030 - 54889
Giải năm
0982
Giải sáu
3252 - 5163 - 9316
Giải bẩy
629
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,6
9
0,1,6,8
5
2
3,5
4,7,9
0,2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/05/2017
Thứ tư
Ngày: 03/05/2017
Xổ số Cần Thơ - K1T5
Giải đặc biệt
819845
Giải nhất
87761
Giải nhì
57664
Giải ba
63864 - 69218
Giải tư
84866 - 70769 - 01058 - 50845 - 23840 - 82881 - 69203
Giải năm
9013
Giải sáu
5278 - 0388 - 3471
Giải bẩy
813
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,3,8


0,5,5
7,8
1,4,4,6,9
1,8
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/04/2017
Thứ tư
Ngày: 26/04/2017
Xổ số Cần Thơ - K4T4
Giải đặc biệt
242615
Giải nhất
71173
Giải nhì
01831
Giải ba
55063 - 19576
Giải tư
72040 - 43307 - 44111 - 65703 - 02582 - 32175 - 62281
Giải năm
2285
Giải sáu
6213 - 2172 - 4561
Giải bẩy
631
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
1,3,5

1,1
0

1,2,3
2,3,5,6
1,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 19/04/2017
Thứ tư
Ngày: 19/04/2017
Xổ số Cần Thơ - K3T4
Giải đặc biệt
457389
Giải nhất
62317
Giải nhì
01360
Giải ba
12742 - 39126
Giải tư
81959 - 30474 - 45708 - 85864 - 64844 - 32670 - 24676
Giải năm
3719
Giải sáu
0788 - 9739 - 9546
Giải bẩy
203
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
7,9
6
9
2,4,6
9
0,4
0,4,6
8,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/04/2017
Thứ tư
Ngày: 12/04/2017
Xổ số Cần Thơ - K2T4
Giải đặc biệt
785676
Giải nhất
67062
Giải nhì
22081
Giải ba
89107 - 59999
Giải tư
52777 - 55510 - 86532 - 15119 - 48758 - 29543 - 98140
Giải năm
0380
Giải sáu
6967 - 2157 - 8811
Giải bẩy
156
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,1,9

2
0,3
6,7,8
2,4,7
6,7
0,1
9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/04/2017
Thứ tư
Ngày: 05/04/2017
Xổ số Cần Thơ - K1T4
Giải đặc biệt
702863
Giải nhất
40732
Giải nhì
59084
Giải ba
39348 - 55149
Giải tư
97688 - 95797 - 53079 - 73532 - 87416 - 00409 - 48157
Giải năm
7272
Giải sáu
0792 - 8710 - 4533
Giải bẩy
387
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,6

2,2,3
8,9
7
3
2,8,9
4,7,8
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/03/2017
Thứ tư
Ngày: 29/03/2017
Xổ số Cần Thơ - K5T3
Giải đặc biệt
551254
Giải nhất
83011
Giải nhì
23150
Giải ba
57579 - 89616
Giải tư
22354 - 03685 - 26676 - 11137 - 64554 - 87228 - 47859
Giải năm
0146
Giải sáu
5697 - 5063 - 3155
Giải bẩy
226
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6
6,8
7
6
0,4,4,4,5,9
2,3
6,9
5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/03/2017
Thứ tư
Ngày: 22/03/2017
Xổ số Cần Thơ - K4T3
Giải đặc biệt
532855
Giải nhất
73480
Giải nhì
68052
Giải ba
13972 - 16974
Giải tư
81827 - 19683 - 62346 - 60427 - 73101 - 10995 - 78228
Giải năm
2527
Giải sáu
9520 - 8750 - 5149
Giải bẩy
979
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6

0,7,7,7,8

6,9
0,2,5

2,4,9
0,3
5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2017
Thứ tư
Ngày: 15/03/2017
Xổ số Cần Thơ - K3T3
Giải đặc biệt
594155
Giải nhất
97196
Giải nhì
70791
Giải ba
81625 - 87675
Giải tư
02985 - 61576 - 77587 - 78216 - 14858 - 26097 - 31010
Giải năm
8815
Giải sáu
4500 - 4940 - 1747
Giải bẩy
295
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,5,6
5
9
0,7
5,8

5,6
5,7
1,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2017
Thứ tư
Ngày: 08/03/2017
Xổ số Cần Thơ - K2T3
Giải đặc biệt
014126
Giải nhất
69198
Giải nhì
98051
Giải ba
56188 - 78800
Giải tư
67298 - 07038 - 99553 - 22316 - 91304 - 80190 - 21600
Giải năm
3990
Giải sáu
7071 - 9874 - 4453
Giải bẩy
729
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,4
6
6,9
8

1,3,3

1,4
8,8
0,0,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2017
Thứ tư
Ngày: 01/03/2017
Xổ số Cần Thơ - K1T3
Giải đặc biệt
400887
Giải nhất
06732
Giải nhì
37726
Giải ba
45340 - 62998
Giải tư
88583 - 13797 - 05764 - 34271 - 95985 - 39134 - 25640
Giải năm
6887
Giải sáu
0184 - 9068 - 1601
Giải bẩy
653
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

6
2,2,4
0,0
3
4,8
1
3,4,5,7,7
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2017
Thứ tư
Ngày: 22/02/2017
Xổ số Cần Thơ - K4T2
Giải đặc biệt
855460
Giải nhất
96864
Giải nhì
94621
Giải ba
90010 - 48190
Giải tư
05157 - 54588 - 09489 - 57824 - 97862 - 68965 - 21296
Giải năm
8915
Giải sáu
4354 - 7427 - 8376
Giải bẩy
250
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,5
1,4,7


0,4,7
0,2,4,5
6
8,9
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2017
Thứ tư
Ngày: 15/02/2017
Xổ số Cần Thơ - K3T2
Giải đặc biệt
657290
Giải nhất
63534
Giải nhì
34539
Giải ba
19173 - 62810
Giải tư
07439 - 81604 - 34969 - 60806 - 95280 - 19677 - 70812
Giải năm
3540
Giải sáu
1501 - 7856 - 7233
Giải bẩy
101
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,4,6
0,2
9
3,4,9,9
0
6
9
3,7
0
0

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2017
Thứ tư
Ngày: 08/02/2017
Xổ số Cần Thơ - K2T2
Giải đặc biệt
033235
Giải nhất
57034
Giải nhì
64097
Giải ba
70623 - 28404
Giải tư
47737 - 12823 - 99035 - 44225 - 87096 - 03954 - 45784
Giải năm
3991
Giải sáu
0659 - 2389 - 6509
Giải bẩy
005
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,9

1,3,3,5
4,5,5,7

4,9


4,9
1,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2017
Thứ tư
Ngày: 01/02/2017
Xổ số Cần Thơ - K1T2
Giải đặc biệt
599121
Giải nhất
22316
Giải nhì
04998
Giải ba
36936 - 58465
Giải tư
68733 - 14225 - 03750 - 77860 - 85530 - 84847 - 53008
Giải năm
8978
Giải sáu
4884 - 3239 - 9227
Giải bẩy
644
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6
0,1,5,7
0,3,6,9
4,7
0
0,5
8
4
8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2017
Thứ tư
Ngày: 25/01/2017
Xổ số Cần Thơ - K4T1
Giải đặc biệt
127132
Giải nhất
64752
Giải nhì
53149
Giải ba
14981 - 00157
Giải tư
78467 - 30509 - 56745 - 84323 - 34155 - 30911 - 34444
Giải năm
1671
Giải sáu
2877 - 5224 - 9286
Giải bẩy
005
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
1
3,4
2
4,5,9
2,5,7
7
1,7
1,6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2017
Thứ tư
Ngày: 18/01/2017
Xổ số Cần Thơ - K3T1
Giải đặc biệt
180835
Giải nhất
41128
Giải nhì
31180
Giải ba
70800 - 83934
Giải tư
34724 - 54049 - 50597 - 27891 - 68760 - 56175 - 20514
Giải năm
9212
Giải sáu
3940 - 0643 - 3597
Giải bẩy
950
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
2,4
4,8
4,5
0,3,9
0
0
5
0
1,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2017
Thứ tư
Ngày: 11/01/2017
Xổ số Cần Thơ - K2T1
Giải đặc biệt
480297
Giải nhất
22591
Giải nhì
24417
Giải ba
67256 - 48790
Giải tư
95283 - 81202 - 58855 - 42775 - 17829 - 09190 - 38531
Giải năm
5664
Giải sáu
3732 - 0948 - 6810
Giải bẩy
832
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,7,7
9
1,2,2
8
5,6
4
5
3
0,0,1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2017
Thứ tư
Ngày: 04/01/2017
Xổ số Cần Thơ - K1T1
Giải đặc biệt
156176
Giải nhất
90946
Giải nhì
07410
Giải ba
08485 - 59026
Giải tư
02088 - 70096 - 61042 - 74874 - 23983 - 89578 - 48767
Giải năm
7565
Giải sáu
5833 - 1553 - 5603
Giải bẩy
790
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0
6
3
2,6
3
5,7
4,6,8,8
3,5,8
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2016
Thứ tư
Ngày: 28/12/2016
Xổ số Cần Thơ - K4T12
Giải đặc biệt
489647
Giải nhất
29166
Giải nhì
59821
Giải ba
96673 - 31132
Giải tư
25894 - 94227 - 97196 - 40780 - 18527 - 11922 - 54522
Giải năm
1978
Giải sáu
2449 - 1586 - 6296
Giải bẩy
088
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,2,2,7,7
2,4
7,9

6
3,8
0,6,8
4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2016
Thứ tư
Ngày: 21/12/2016
Xổ số Cần Thơ - K3T12
Giải đặc biệt
142505
Giải nhất
81501
Giải nhì
07477
Giải ba
99240 - 38235
Giải tư
60095 - 25687 - 70398 - 55407 - 14380 - 25603 - 72548
Giải năm
2634
Giải sáu
4606 - 7697 - 1403
Giải bẩy
473
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,3,5,6,7
2

4,5
0,8


3,7
0,7
5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2016
Thứ tư
Ngày: 14/12/2016
Xổ số Cần Thơ - K2T12
Giải đặc biệt
894225
Giải nhất
78890
Giải nhì
54966
Giải ba
15686 - 14022
Giải tư
40413 - 41529 - 19470 - 14320 - 98163 - 55656 - 39107
Giải năm
7521
Giải sáu
6710 - 0755 - 0901
Giải bẩy
150
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
0,3
0,1,2,5,5,9


0,5,6
3,6
0
6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2016
Thứ tư
Ngày: 07/12/2016
Xổ số Cần Thơ - K1T12
Giải đặc biệt
397320
Giải nhất
72956
Giải nhì
20570
Giải ba
89129 - 20752
Giải tư
51394 - 42687 - 08260 - 31352 - 96910 - 17192 - 83099
Giải năm
6671
Giải sáu
3471 - 6926 - 8026
Giải bẩy
021
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
0,1,6,6,9


2,2,6
0
0,1,1
7,7
2,4,9