Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Cần Thơ
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/10/2017
Thứ tư
Ngày: 18/10/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
625263
Giải nhất
79609
Giải nhì
84821
Giải ba
16519 - 64626
Giải tư
41549 - 01836 - 17825 - 08103 - 29888 - 86440 - 29727
Giải năm
5391
Giải sáu
5481 - 3494 - 8329
Giải bẩy
768
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
9
1,5,6,7,9
6,8
0,9

3,8

1,8
1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 11/10/2017
Thứ tư
Ngày: 11/10/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
094110
Giải nhất
03779
Giải nhì
87719
Giải ba
09901 - 94073
Giải tư
22701 - 80171 - 71984 - 61178 - 24982 - 47793 - 29869
Giải năm
8622
Giải sáu
2090 - 6174 - 0926
Giải bẩy
132
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1
0,9
2,3,6
2


9
1,3,4,8,9
2,4
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 04/10/2017
Thứ tư
Ngày: 04/10/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
948381
Giải nhất
26265
Giải nhì
89049
Giải ba
83797 - 75530
Giải tư
42225 - 39000 - 56274 - 94295 - 71598 - 03419 - 51388
Giải năm
6565
Giải sáu
0474 - 2483 - 8602
Giải bẩy
888
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
8,9
5
0
9

5,5
4,4
1,3,8,8
5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/09/2017
Thứ tư
Ngày: 27/09/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
108928
Giải nhất
88256
Giải nhì
09702
Giải ba
35456 - 00029
Giải tư
53716 - 48331 - 30742 - 99953 - 34736 - 92838 - 37866
Giải năm
5558
Giải sáu
0721 - 4930 - 3245
Giải bẩy
329
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
1,8,9,9
0,1,6,8
2,5
3,6,6,8
6

3

Kết quả xổ số miền Nam - 20/09/2017
Thứ tư
Ngày: 20/09/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
542208
Giải nhất
36669
Giải nhì
95393
Giải ba
91685 - 34130
Giải tư
68622 - 05405 - 76316 - 50883 - 07482 - 02911 - 48178
Giải năm
1377
Giải sáu
9328 - 0743 - 5494
Giải bẩy
543
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
1,6
2,8
0
3,3,4

9
7,8
2,3,5
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 13/09/2017
Thứ tư
Ngày: 13/09/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
004066
Giải nhất
04435
Giải nhì
37559
Giải ba
33953 - 69334
Giải tư
86287 - 17720 - 16444 - 21087 - 20299 - 87906 - 50031
Giải năm
2549
Giải sáu
7674 - 5183 - 0738
Giải bẩy
613
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3
0
1,1,4,5,8
4,9
3,9
6
4
3,7,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/09/2017
Thứ tư
Ngày: 06/09/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
632484
Giải nhất
41945
Giải nhì
31715
Giải ba
00511 - 17280
Giải tư
85786 - 79259 - 39080 - 23666 - 99044 - 07396 - 60742
Giải năm
7159
Giải sáu
9724 - 3598 - 3940
Giải bẩy
588
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5
4

0,2,4,5
8,9,9
6

0,0,4,6,8
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/08/2017
Thứ tư
Ngày: 30/08/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
479819
Giải nhất
03336
Giải nhì
34136
Giải ba
96518 - 03599
Giải tư
99533 - 33074 - 86394 - 20257 - 08079 - 29977 - 11310
Giải năm
1895
Giải sáu
2603 - 0509 - 1714
Giải bẩy
633
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
0,4,8,9

3,3,6,6

7

4,7,9
4
4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/08/2017
Thứ tư
Ngày: 23/08/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
968627
Giải nhất
48391
Giải nhì
71598
Giải ba
49625 - 71112
Giải tư
68801 - 56299 - 61873 - 28255 - 01395 - 70964 - 99843
Giải năm
7167
Giải sáu
9283 - 4707 - 2455
Giải bẩy
073
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
2
5,7

3
2,5,5
4,7
3,3
3
1,5,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/08/2017
Thứ tư
Ngày: 16/08/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
485216
Giải nhất
84972
Giải nhì
14285
Giải ba
77377 - 07072
Giải tư
18084 - 19634 - 49432 - 45725 - 40365 - 26532 - 17055
Giải năm
2191
Giải sáu
2936 - 9085 - 8363
Giải bẩy
083
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
5
2,2,4,6

5
3,5,7
2,2,7
3,4,5,5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 09/08/2017
Thứ tư
Ngày: 09/08/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
642712
Giải nhất
33977
Giải nhì
86037
Giải ba
69578 - 60335
Giải tư
40108 - 19491 - 09686 - 97150 - 30799 - 80898 - 71715
Giải năm
1432
Giải sáu
4341 - 4877 - 2226
Giải bẩy
701
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
2,5
6
1,2,5,7
1
0

7,7,8
6
1,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/08/2017
Thứ tư
Ngày: 02/08/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
317407
Giải nhất
52710
Giải nhì
48163
Giải ba
19995 - 62682
Giải tư
65636 - 87376 - 03516 - 45129 - 53808 - 04442 - 44882
Giải năm
4836
Giải sáu
4447 - 0257 - 7800
Giải bẩy
651
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,8
0,6
9
6,6
2,7,7
1,7
3
6
2,2
5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/07/2017
Thứ tư
Ngày: 26/07/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
895314
Giải nhất
32660
Giải nhì
31937
Giải ba
32123 - 86668
Giải tư
06043 - 86688 - 99980 - 48290 - 81131 - 56579 - 23486
Giải năm
6750
Giải sáu
0728 - 5137 - 3980
Giải bẩy
836
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
3,8
1,6,7,7
3
0
0,8
0,9
0,0,6,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 19/07/2017
Thứ tư
Ngày: 19/07/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
108870
Giải nhất
92043
Giải nhì
92804
Giải ba
04664 - 22338
Giải tư
10959 - 13961 - 21983 - 31539 - 49031 - 92582 - 69810
Giải năm
8041
Giải sáu
8287 - 0543 - 4000
Giải bẩy
000
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,4
0

1,8,9
1,3,3
9,9
1,4
0
2,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/07/2017
Thứ tư
Ngày: 12/07/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
955637
Giải nhất
76710
Giải nhì
21669
Giải ba
44100 - 61529
Giải tư
03135 - 87441 - 89927 - 97573 - 31377 - 48685 - 87000
Giải năm
0535
Giải sáu
0920 - 0897 - 1320
Giải bẩy
564
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
0,7
0,0,7,9
5,5,7
1

4,9
3,7
5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/07/2017
Thứ tư
Ngày: 05/07/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
116953
Giải nhất
87270
Giải nhì
27180
Giải ba
16124 - 96480
Giải tư
57940 - 06360 - 05500 - 70647 - 27488 - 07023 - 05877
Giải năm
1047
Giải sáu
9752 - 6970 - 0382
Giải bẩy
243
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

3,4

0,3,7,7
2,3
0,7
0,0,7
0,0,2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/06/2017
Thứ tư
Ngày: 28/06/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
788508
Giải nhất
05430
Giải nhì
02263
Giải ba
90691 - 86749
Giải tư
54320 - 83331 - 60896 - 61340 - 04408 - 66607 - 89102
Giải năm
0990
Giải sáu
9122 - 5314 - 0745
Giải bẩy
670
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7,8,8
4
0,2
0,1
0,0,5,9

3
0

0,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/06/2017
Thứ tư
Ngày: 21/06/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
389346
Giải nhất
68431
Giải nhì
43721
Giải ba
26329 - 34713
Giải tư
45149 - 99394 - 07568 - 05417 - 15467 - 77071 - 77638
Giải năm
1185
Giải sáu
3539 - 6690 - 1543
Giải bẩy
276
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,7
1,9
1,8,9
3,6,9

7,8
1,6
3,5
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 14/06/2017
Thứ tư
Ngày: 14/06/2017
Xổ số Cần Thơ - K4T5
Giải đặc biệt
618919
Giải nhất
27281
Giải nhì
35677
Giải ba
82302 - 35350
Giải tư
99978 - 07703 - 86475 - 23354 - 62195 - 77712 - 17384
Giải năm
9018
Giải sáu
1845 - 2754 - 4923
Giải bẩy
270
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
2,8,9
3

5
0,4,4

0,5,6,7,8
1,4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 31/05/2017
Thứ tư
Ngày: 31/05/2017
Xổ số Cần Thơ
Giải đặc biệt
195781
Giải nhất
61288
Giải nhì
90086
Giải ba
77656 - 81034
Giải tư
60849 - 51849 - 91296 - 68226 - 29226 - 42521 - 45248
Giải năm
0185
Giải sáu
0125 - 0933 - 5943
Giải bẩy
467
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,5,6,6
3,4
3,8,9,9,6
6

8
5,6,8
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/05/2017
Thứ tư
Ngày: 24/05/2017
Xổ số Cần Thơ - K4T5
Giải đặc biệt
618919
Giải nhất
27281
Giải nhì
35677
Giải ba
82302 - 35350
Giải tư
99978 - 07703 - 86475 - 23354 - 62195 - 77712 - 17384
Giải năm
9018
Giải sáu
1845 - 2754 - 4923
Giải bẩy
270
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
2,8,9
3

5
0,4,4

0,5,6,7,8
1,4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/05/2017
Thứ tư
Ngày: 17/05/2017
Xổ số Cần Thơ - K3T5
Giải đặc biệt
004235
Giải nhất
12336
Giải nhì
30545
Giải ba
69672 - 18005
Giải tư
32984 - 32233 - 15604 - 71370 - 00301 - 10057 - 61215
Giải năm
6205
Giải sáu
3882 - 0161 - 4915
Giải bẩy
540
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5,5
5,5

3,5,6
0,5
7
1
0,2,7
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/05/2017
Thứ tư
Ngày: 10/05/2017
Xổ số Cần Thơ - K2T5
Giải đặc biệt
555165
Giải nhất
14231
Giải nhì
35936
Giải ba
48103 - 70638
Giải tư
37974 - 03045 - 22514 - 98679 - 33980 - 44030 - 54889
Giải năm
0982
Giải sáu
3252 - 5163 - 9316
Giải bẩy
629
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,6
9
0,1,6,8
5
2
3,5
4,7,9
0,2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/05/2017
Thứ tư
Ngày: 03/05/2017
Xổ số Cần Thơ - K1T5
Giải đặc biệt
819845
Giải nhất
87761
Giải nhì
57664
Giải ba
63864 - 69218
Giải tư
84866 - 70769 - 01058 - 50845 - 23840 - 82881 - 69203
Giải năm
9013
Giải sáu
5278 - 0388 - 3471
Giải bẩy
813
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,3,8


0,5,5
7,8
1,4,4,6,9
1,8
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/04/2017
Thứ tư
Ngày: 26/04/2017
Xổ số Cần Thơ - K4T4
Giải đặc biệt
242615
Giải nhất
71173
Giải nhì
01831
Giải ba
55063 - 19576
Giải tư
72040 - 43307 - 44111 - 65703 - 02582 - 32175 - 62281
Giải năm
2285
Giải sáu
6213 - 2172 - 4561
Giải bẩy
631
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
1,3,5

1,1
0

1,2,3
2,3,5,6
1,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 19/04/2017
Thứ tư
Ngày: 19/04/2017
Xổ số Cần Thơ - K3T4
Giải đặc biệt
457389
Giải nhất
62317
Giải nhì
01360
Giải ba
12742 - 39126
Giải tư
81959 - 30474 - 45708 - 85864 - 64844 - 32670 - 24676
Giải năm
3719
Giải sáu
0788 - 9739 - 9546
Giải bẩy
203
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
7,9
6
9
2,4,6
9
0,4
0,4,6
8,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/04/2017
Thứ tư
Ngày: 12/04/2017
Xổ số Cần Thơ - K2T4
Giải đặc biệt
785676
Giải nhất
67062
Giải nhì
22081
Giải ba
89107 - 59999
Giải tư
52777 - 55510 - 86532 - 15119 - 48758 - 29543 - 98140
Giải năm
0380
Giải sáu
6967 - 2157 - 8811
Giải bẩy
156
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,1,9

2
0,3
6,7,8
2,4,7
6,7
0,1
9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/04/2017
Thứ tư
Ngày: 05/04/2017
Xổ số Cần Thơ - K1T4
Giải đặc biệt
702863
Giải nhất
40732
Giải nhì
59084
Giải ba
39348 - 55149
Giải tư
97688 - 95797 - 53079 - 73532 - 87416 - 00409 - 48157
Giải năm
7272
Giải sáu
0792 - 8710 - 4533
Giải bẩy
387
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,6

2,2,3
8,9
7
3
2,8,9
4,7,8
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/03/2017
Thứ tư
Ngày: 29/03/2017
Xổ số Cần Thơ - K5T3
Giải đặc biệt
551254
Giải nhất
83011
Giải nhì
23150
Giải ba
57579 - 89616
Giải tư
22354 - 03685 - 26676 - 11137 - 64554 - 87228 - 47859
Giải năm
0146
Giải sáu
5697 - 5063 - 3155
Giải bẩy
226
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6
6,8
7
6
0,4,4,4,5,9
2,3
6,9
5
7