Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Đà Lạt
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/03/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
414986
Giải nhất
42713
Giải nhì
94827
Giải ba
20722 - 30420
Giải tư
52929 - 51176 - 00741 - 79034 - 87483 - 62345 - 99413
Giải năm
6416
Giải sáu
8400 - 6489 - 1360
Giải bẩy
530
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,3,6
0,2,7,9
0,4
1,5

0
6
2,3,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/03/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
498187
Giải nhất
94733
Giải nhì
00620
Giải ba
45735 - 23534
Giải tư
65651 - 98922 - 40531 - 52907 - 08967 - 44578 - 86978
Giải năm
8637
Giải sáu
2300 - 7338 - 6756
Giải bẩy
593
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7

0,2
1,3,4,5,7,8

1,6
7
8,8
7
3

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/03/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
045742
Giải nhất
18660
Giải nhì
46488
Giải ba
66432 - 72247
Giải tư
35942 - 57888 - 67976 - 36181 - 04067 - 09333 - 23212
Giải năm
7450
Giải sáu
5608 - 4317 - 7694
Giải bẩy
153
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,7

2,3
2,2,7
0,3,9
0,7
6
1,8,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/02/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
707763
Giải nhất
97564
Giải nhì
12703
Giải ba
18983 - 07559
Giải tư
91845 - 74858 - 25400 - 13028 - 76852 - 25337 - 08216
Giải năm
6209
Giải sáu
1675 - 3652 - 2894
Giải bẩy
458
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9
6
8
7
5
2,2,8,8,9
3,4
5
3
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/02/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
401155
Giải nhất
55876
Giải nhì
53281
Giải ba
34064 - 90107
Giải tư
12532 - 03033 - 13407 - 42247 - 38970 - 57178 - 63604
Giải năm
5468
Giải sáu
1538 - 0831 - 6403
Giải bẩy
702
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,4,7,7


1,2,3,8
6,7
5
4,8
0,6,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/02/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
070152
Giải nhất
97125
Giải nhì
96233
Giải ba
69019 - 04802
Giải tư
81067 - 33828 - 52648 - 10388 - 12072 - 14915 - 83300
Giải năm
3801
Giải sáu
8956 - 8505 - 3512
Giải bẩy
538
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,5
2,5,9
5,8
2,3,8
8
2,6
7
2
8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/02/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
639377
Giải nhất
70736
Giải nhì
05657
Giải ba
44398 - 19036
Giải tư
45476 - 34968 - 75313 - 91140 - 86094 - 15657 - 85283
Giải năm
3462
Giải sáu
4650 - 3969 - 9927
Giải bẩy
804
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3
7
6,6
0
0,7,7
1,2,8,9
6,7
3
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/01/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
657342
Giải nhất
71457
Giải nhì
93750
Giải ba
82423 - 40255
Giải tư
09680 - 34974 - 96176 - 69385 - 39259 - 19305 - 94461
Giải năm
4412
Giải sáu
8124 - 6301 - 8725
Giải bẩy
840
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
2
3,4,5

0,2
0,5,7,9
1
4,6
0,5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 21/01/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
339924
Giải nhất
49519
Giải nhì
08776
Giải ba
47620 - 97051
Giải tư
23723 - 28744 - 33470 - 58618 - 61598 - 69856 - 65367
Giải năm
3794
Giải sáu
2346 - 6781 - 4581
Giải bẩy
525
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8,9
0,3,4,5

4,6
1,6
7
0,6
1,1,5
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 14/01/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
509417
Giải nhất
02889
Giải nhì
95339
Giải ba
62162 - 22443
Giải tư
55584 - 56304 - 25821 - 51892 - 85690 - 75238 - 17382
Giải năm
6652
Giải sáu
8948 - 5620 - 5594
Giải bẩy
020
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
7
0,0,1
8,9
3,8
2
2

2,4,9
0,2,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 07/01/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
749837
Giải nhất
48774
Giải nhì
09738
Giải ba
23706 - 04100
Giải tư
11062 - 42198 - 97995 - 59849 - 47465 - 79208 - 07934
Giải năm
6360
Giải sáu
6057 - 9232 - 5009
Giải bẩy
407
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6,7,8,9


2,4,7,8
9
7
0,2,5
4

5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 31/12/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
208872
Giải nhất
42124
Giải nhì
55876
Giải ba
56901 - 27046
Giải tư
59083 - 00144 - 70611 - 91675 - 78548 - 69424 - 92973
Giải năm
0653
Giải sáu
2865 - 9053 - 4465
Giải bẩy
040
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1
4,4

0,4,6,8
3,3
5,5
2,3,5,5,6
3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 24/12/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
107329
Giải nhất
02918
Giải nhì
53933
Giải ba
15578 - 70534
Giải tư
39990 - 65702 - 20820 - 24376 - 08044 - 82167 - 08317
Giải năm
0713
Giải sáu
7015 - 4141 - 9600
Giải bẩy
315
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
3,4,5,5,7,8
0,9
3,4
1,4

7
6,8

0

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 17/12/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
166104
Giải nhất
51519
Giải nhì
80165
Giải ba
52274 - 01287
Giải tư
44404 - 21176 - 19505 - 78628 - 26040 - 94914 - 11905
Giải năm
6967
Giải sáu
6100 - 2177 - 1738
Giải bẩy
587
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,4,5,5
4,9
0,8
8
0

5,7
4,6,7
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 10/12/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
278631
Giải nhất
97075
Giải nhì
62380
Giải ba
74064 - 56175
Giải tư
82947 - 01405 - 64472 - 09732 - 19826 - 67235 - 67423
Giải năm
2884
Giải sáu
3628 - 6448 - 9457
Giải bẩy
946
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

3,6,8
1,2,5
6,7,8
7
4,9
2,5,5
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 03/12/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
645742
Giải nhất
03370
Giải nhì
90966
Giải ba
31230 - 02915
Giải tư
27397 - 52182 - 54562 - 46044 - 48945 - 51792 - 87110
Giải năm
2533
Giải sáu
1290 - 4303 - 1966
Giải bẩy
254
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,5

0,3
2,4,5
4
2,6,6
0,6
2
0,2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 26/11/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
306245
Giải nhất
09163
Giải nhì
24909
Giải ba
10834 - 31500
Giải tư
96345 - 61926 - 32787 - 45642 - 59566 - 53418 - 29683
Giải năm
4700
Giải sáu
2986 - 9165 - 8864
Giải bẩy
416
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,9
6,8
6
4
2,5,5
9
3,4,5,6

3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 19/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 19/11/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
654274
Giải nhất
50314
Giải nhì
03529
Giải ba
64345 - 51901
Giải tư
97597 - 91887 - 33034 - 65673 - 35454 - 58730 - 54551
Giải năm
7976
Giải sáu
7819 - 3667 - 2082
Giải bẩy
492
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4,9
4,9
0,4
5
1,4
7
3,4,6
2,7
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 12/11/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
566724
Giải nhất
91890
Giải nhì
84701
Giải ba
97546 - 83751
Giải tư
64804 - 89566 - 14891 - 83570 - 74027 - 55122 - 59706
Giải năm
3033
Giải sáu
2224 - 0509 - 8971
Giải bẩy
553
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,6,9

2,4,4,7
3
6
1,3
6
0,1,6

0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 05/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 05/11/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
586659
Giải nhất
14431
Giải nhì
51457
Giải ba
55652 - 63963
Giải tư
64678 - 96547 - 67249 - 37955 - 53780 - 61966 - 25516
Giải năm
5857
Giải sáu
0068 - 1410 - 4455
Giải bẩy
109
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
0,6

1
7,9
2,5,5,7,7,9
3,6,8
8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 29/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 29/10/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
990259
Giải nhất
98839
Giải nhì
50533
Giải ba
47754 - 42666
Giải tư
02779 - 40923 - 04608 - 46752 - 90157 - 52716 - 78686
Giải năm
3687
Giải sáu
6949 - 3384 - 7635
Giải bẩy
749
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8
6
3
3,5,9
9,9
2,4,7,9
6
9
4,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 22/10/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
864907
Giải nhất
20192
Giải nhì
79317
Giải ba
19595 - 19104
Giải tư
26725 - 54334 - 98206 - 25704 - 53186 - 08520 - 71959
Giải năm
9353
Giải sáu
9241 - 7134 - 0287
Giải bẩy
864
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,6,7
7
0,5
4,4
1
3,9
4

6,7
2,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 15/10/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
048262
Giải nhất
43366
Giải nhì
88279
Giải ba
24753 - 08583
Giải tư
56055 - 21713 - 97297 - 37678 - 70218 - 78449 - 98032
Giải năm
9330
Giải sáu
6385 - 8162 - 4508
Giải bẩy
951
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,5,8

0,2
9
1,3,5
2,2,6
8,9
3,5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 08/10/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
869628
Giải nhất
25037
Giải nhì
74187
Giải ba
11058 - 32867
Giải tư
28933 - 38064 - 61840 - 43849 - 60535 - 43820 - 57178
Giải năm
0372
Giải sáu
6060 - 6750 - 3730
Giải bẩy
048
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,8
0,3,5,7
0,8,9
0,8
0,4,7
2,8
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 01/10/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
457163
Giải nhất
33253
Giải nhì
44829
Giải ba
63670 - 58100
Giải tư
05629 - 42834 - 75754 - 59293 - 11111 - 43174 - 58378
Giải năm
7259
Giải sáu
4269 - 5175 - 3573
Giải bẩy
851
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
1
9,9
4

1,3,4,9
3,9
0,3,4,5,8

3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 24/09/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
120082
Giải nhất
29819
Giải nhì
12579
Giải ba
82185 - 88355
Giải tư
89322 - 66631 - 35209 - 04536 - 18161 - 42155 - 92325
Giải năm
1321
Giải sáu
3747 - 6787 - 6295
Giải bẩy
465
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
9
1,2,5
1,6
7
5,5
1,5
9
2,5,7
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 17/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 17/09/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
167841
Giải nhất
91004
Giải nhì
24051
Giải ba
87855 - 26684
Giải tư
00111 - 97545 - 46297 - 09040 - 69414 - 25115 - 35397
Giải năm
0073
Giải sáu
8338 - 8410 - 1743
Giải bẩy
154
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
0,1,4,5

8
0,1,3,5
1,4,5

3
4
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 10/09/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
959188
Giải nhất
20221
Giải nhì
23264
Giải ba
03188 - 49437
Giải tư
46732 - 08271 - 61683 - 55875 - 58455 - 59943 - 87346
Giải năm
5109
Giải sáu
2394 - 1890 - 7852
Giải bẩy
688
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

1
2,7
3,6
2,4,5
4
1,5
3,8,8,8
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 03/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 03/09/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
691993
Giải nhất
10286
Giải nhì
69855
Giải ba
32274 - 67540
Giải tư
07674 - 48259 - 27395 - 28775 - 19048 - 77541 - 46989
Giải năm
8372
Giải sáu
3960 - 6889 - 8975
Giải bẩy
209
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
90,1,8
5,9
0
0,2,4,4,5,5
6,9,9
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/08/2017
Chủ nhật
Ngày: 27/08/2017
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
149460
Giải nhất
37402
Giải nhì
63491
Giải ba
87022 - 08790
Giải tư
68776 - 53826 - 85394 - 18524 - 59514 - 67281 - 74545
Giải năm
2976
Giải sáu
5120 - 4596 - 0446
Giải bẩy
283
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4
0,2,4,6

5,6

0
6,6
1,3,4
0,1,4,6