Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2017
Thứ tư
Ngày: 01/03/2017
Xổ số Đồng Nai - 3K1
Giải đặc biệt
498523
Giải nhất
49561
Giải nhì
47612
Giải ba
72115 - 59672
Giải tư
91199 - 61694 - 99643 - 82993 - 73252 - 86924 - 18774
Giải năm
0718
Giải sáu
3780 - 4655 - 8204
Giải bẩy
397
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
2,5,8
3,4

3
2,5
1
2,4
0
3,4,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2017
Thứ tư
Ngày: 22/02/2017
Xổ số Đồng Nai - 2K4
Giải đặc biệt
954251
Giải nhất
70214
Giải nhì
46177
Giải ba
31077 - 55038
Giải tư
37488 - 47746 - 12203 - 64152 - 78747 - 78493 - 05489
Giải năm
4774
Giải sáu
3350 - 7290 - 8906
Giải bẩy
055
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
4

3,8
6,7
0,1,2,5

4,7,7
8,9
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2017
Thứ tư
Ngày: 15/02/2017
Xổ số Đồng Nai - 2K3
Giải đặc biệt
191329
Giải nhất
21040
Giải nhì
75674
Giải ba
24618 - 56761
Giải tư
40934 - 45826 - 87891 - 61846 - 39444 - 01519 - 10573
Giải năm
9859
Giải sáu
9338 - 7312 - 7861
Giải bẩy
535
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,8,9
6,7,9
4,5,8
0,4,6
9
1,1
3,4

1

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2017
Thứ tư
Ngày: 08/02/2017
Xổ số Đồng Nai - 2K2
Giải đặc biệt
951814
Giải nhất
63132
Giải nhì
30304
Giải ba
24489 - 34642
Giải tư
26951 - 84644 - 11960 - 65579 - 20542 - 76239 - 64283
Giải năm
1369
Giải sáu
9614 - 1310 - 7442
Giải bẩy
323
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
0,4,4
3
2,9
2,2,2,4
1
0,9
9
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2017
Thứ tư
Ngày: 01/02/2017
Xổ số Đồng Nai - 2K1
Giải đặc biệt
013423
Giải nhất
21591
Giải nhì
77647
Giải ba
91969 - 33438
Giải tư
36510 - 98421 - 47496 - 72628 - 41225 - 00107 - 50732
Giải năm
4690
Giải sáu
2784 - 5462 - 7830
Giải bẩy
963
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0
1,3,5,8
0,2,8
7

2,3,9

4
0,0,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2017
Thứ tư
Ngày: 25/01/2017
Xổ số Đồng Nai - 1K4
Giải đặc biệt
910413
Giải nhất
15155
Giải nhì
54496
Giải ba
01708 - 50790
Giải tư
31458 - 72585 - 35152 - 58353 - 46334 - 25970 - 25716
Giải năm
6220
Giải sáu
1383 - 9231 - 6565
Giải bẩy
665
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,6
0
1,4

2,3,5,8
5,5
0
3,5
0,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2017
Thứ tư
Ngày: 18/01/2017
Xổ số Đồng Nai - 1K3
Giải đặc biệt
556323
Giải nhất
57359
Giải nhì
32863
Giải ba
31511 - 21892
Giải tư
49741 - 40364 - 02935 - 97975 - 82878 - 78050 - 03781
Giải năm
9975
Giải sáu
0817 - 4736 - 9756
Giải bẩy
670
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,7
3
5,6
1
0,6,9
3,4
0,5,5,8
1,5
2

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2017
Thứ tư
Ngày: 11/01/2017
Xổ số Đồng Nai - 1K2
Giải đặc biệt
230026
Giải nhất
43601
Giải nhì
84207
Giải ba
44671 - 90765
Giải tư
15725 - 64855 - 00039 - 07187 - 50542 - 34095 - 97853
Giải năm
1308
Giải sáu
7647 - 8375 - 7122
Giải bẩy
882
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,8

1,2,5,6
9
2,7
3,5
5
1,5
2,7
5

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2017
Thứ tư
Ngày: 04/01/2017
Xổ số Đồng Nai - 1K1
Giải đặc biệt
091824
Giải nhất
27786
Giải nhì
17424
Giải ba
52802 - 51147
Giải tư
51978 - 96106 - 19084 - 57946 - 27000 - 45124 - 98285
Giải năm
1292
Giải sáu
0084 - 0126 - 0636
Giải bẩy
924
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6

4,4,4,4,6
6
6,7


5,8
4,4,5,6
2

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2016
Thứ tư
Ngày: 28/12/2016
Xổ số Đồng Nai - 12K4
Giải đặc biệt
479522
Giải nhất
97778
Giải nhì
81671
Giải ba
56526 - 04733
Giải tư
70947 - 75189 - 43764 - 25667 - 08553 - 29485 - 26664
Giải năm
8767
Giải sáu
4438 - 0448 - 2333
Giải bẩy
002
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9

2,6
3,3,8
7,8
3
4,4,7,7
1,8
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2016
Thứ tư
Ngày: 21/12/2016
Xổ số Đồng Nai - 12K3
Giải đặc biệt
749553
Giải nhất
45678
Giải nhì
55973
Giải ba
19301 - 48479
Giải tư
02426 - 80211 - 38988 - 40418 - 32071 - 18280 - 33081
Giải năm
1618
Giải sáu
0397 - 2368 - 6627
Giải bẩy
823
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,8,8
3,4,6,7


3
8
1,3,8,9
0,1,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2016
Thứ tư
Ngày: 14/12/2016
Xổ số Đồng Nai - 12K2
Giải đặc biệt
656220
Giải nhất
53774
Giải nhì
54813
Giải ba
90455 - 11958
Giải tư
17474 - 64159 - 32596 - 02182 - 75997 - 25892 - 76357
Giải năm
1289
Giải sáu
2583 - 2395 - 1307
Giải bẩy
600
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
3
0
4

5,7,8,9

4,4
2,3,9
2,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2016
Thứ tư
Ngày: 07/12/2016
Xổ số Đồng Nai - 12K1
Giải đặc biệt
559867
Giải nhất
80758
Giải nhì
41825
Giải ba
21705 - 66531
Giải tư
39854 - 83372 - 07166 - 03728 - 59941 - 29851 - 10435
Giải năm
8083
Giải sáu
2647 - 9990 - 3539
Giải bẩy
021
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

1,5,8
1,5,9
1,7
1,4,8
6,7
2
3
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/11/2016
Thứ tư
Ngày: 30/11/2016
Xổ số Đồng Nai - 11K5
Giải đặc biệt
835651
Giải nhất
40871
Giải nhì
14177
Giải ba
66615 - 45998
Giải tư
79669 - 71243 - 86477 - 79372 - 02947 - 61640 - 49183
Giải năm
8721
Giải sáu
7091 - 2497 - 5611
Giải bẩy
812
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,5
1

0,3,7
1
1,9
1,2,7,7
3
1,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/11/2016
Thứ tư
Ngày: 23/11/2016
Xổ số Đồng Nai - 11K4
Giải đặc biệt
433667
Giải nhất
55797
Giải nhì
79523
Giải ba
51783 - 91840
Giải tư
11387 - 89024 - 39985 - 46108 - 29601 - 95792 - 51515
Giải năm
0516
Giải sáu
6068 - 8408 - 3432
Giải bẩy
866
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8,8
5,6
3,4
2
0

6,7,8

0,3,5,7
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2016
Thứ tư
Ngày: 16/11/2016
Xổ số Đồng Nai - 11K3
Giải đặc biệt
630573
Giải nhất
54104
Giải nhì
54448
Giải ba
21545 - 07853
Giải tư
28593 - 71917 - 28624 - 49237 - 29004 - 49203 - 50617
Giải năm
3074
Giải sáu
9497 - 1875 - 8787
Giải bẩy
884
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,4
7,7
4
7
0,5,8
3

3,4,5
4,7
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2016
Thứ tư
Ngày: 09/11/2016
Xổ số Đồng Nai - 11K2
Giải đặc biệt
443265
Giải nhất
77213
Giải nhì
63782
Giải ba
68079 - 48229
Giải tư
20924 - 85035 - 46625 - 50392 - 91874 - 20521 - 72824
Giải năm
4962
Giải sáu
8267 - 5507 - 6645
Giải bẩy
303
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
3
1,4,4,5,9
5,6
5

2,5,7
4,9
2
2

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2016
Thứ tư
Ngày: 02/11/2016
Xổ số Đồng Nai - 11K1
Giải đặc biệt
698816
Giải nhất
35311
Giải nhì
54196
Giải ba
09010 - 10954
Giải tư
09410 - 79646 - 92797 - 01196 - 36577 - 79793 - 33536
Giải năm
0713
Giải sáu
8967 - 2659 - 2203
Giải bẩy
851
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,0,1,3,6

6
6
1,4,9
7
7
3
3,6,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2016
Thứ tư
Ngày: 26/10/2016
Xổ số Đồng Nai - 10K4
Giải đặc biệt
700384
Giải nhất
84264
Giải nhì
39781
Giải ba
65698 - 97579
Giải tư
88457 - 04955 - 31642 - 56978 - 27450 - 20205 - 48190
Giải năm
0573
Giải sáu
5471 - 9180 - 5209
Giải bẩy
086
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,92
0,5,7
4
1,2,3,8,9
0,1,4,6
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2016
Thứ tư
Ngày: 19/10/2016
Xổ số Đồng Nai - 10K3
Giải đặc biệt
588166
Giải nhất
76329
Giải nhì
78228
Giải ba
13370 - 60098
Giải tư
47073 - 15812 - 75388 - 78539 - 70211 - 03924 - 01047
Giải năm
5656
Giải sáu
1966 - 9993 - 0368
Giải bẩy
040
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2
4,8,9
9
0,7
6
6,6,8,9
0,3
8
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2016
Thứ tư
Ngày: 12/10/2016
Xổ số Đồng Nai - 10K2
Giải đặc biệt
271627
Giải nhất
64236
Giải nhì
62987
Giải ba
23978 - 86659
Giải tư
51250 - 74205 - 43382 - 62783 - 26721 - 51249 - 69091
Giải năm
1804
Giải sáu
7537 - 0457 - 7191
Giải bẩy
793
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5

1,7
6,6,7
9
0,7,9

8
2,3,7
1,1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 05/10/2016
Thứ tư
Ngày: 05/10/2016
Xổ số Đồng Nai - 10K1
Giải đặc biệt
152783
Giải nhất
03266
Giải nhì
33252
Giải ba
86833 - 96108
Giải tư
31862 - 20783 - 89624 - 98923 - 26090 - 48046 - 80240
Giải năm
8712
Giải sáu
1569 - 2203 - 6685
Giải bẩy
310
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
0,2
3,4
3
0,6
2
2,6,9
2
3,3,5
0

Kết quả xổ số miền Nam - 28/09/2016
Thứ tư
Ngày: 28/09/2016
Xổ số Đồng Nai - 9K4
Giải đặc biệt
206118
Giải nhất
47601
Giải nhì
76006
Giải ba
28243 - 58021
Giải tư
54510 - 71393 - 67558 - 52237 - 82665 - 11258 - 96279
Giải năm
0028
Giải sáu
6509 - 9825 - 1670
Giải bẩy
351
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,9
0,8
1,5,8
7
3
1,8,8
5
0,9
9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 21/09/2016
Thứ tư
Ngày: 21/09/2016
Xổ số Đồng Nai - 9K3
Giải đặc biệt
569496
Giải nhất
94876
Giải nhì
40002
Giải ba
01429 - 20884
Giải tư
19908 - 95358 - 56133 - 64735 - 06487 - 08487 - 11639
Giải năm
7031
Giải sáu
4292 - 9715 - 0385
Giải bẩy
806
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,8
5
9
1,3,5,9

8

6
4,5,7,7
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2016
Thứ tư
Ngày: 14/09/2016
Xổ số Đồng Nai - 9K2
Giải đặc biệt
237025
Giải nhất
21413
Giải nhì
65592
Giải ba
65710 - 13851
Giải tư
67765 - 29761 - 32302 - 69466 - 56370 - 49267 - 24039
Giải năm
3955
Giải sáu
2147 - 6043 - 3543
Giải bẩy
842
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,3
5
9
2,3,3,7
1,5
1,5,6,7
0
8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2016
Thứ tư
Ngày: 07/09/2016
Xổ số Đồng Nai - 9K1
Giải đặc biệt
817106
Giải nhất
61015
Giải nhì
17975
Giải ba
16605 - 48233
Giải tư
05223 - 75080 - 71587 - 42962 - 18888 - 10446 - 49906
Giải năm
8137
Giải sáu
8972 - 1243 - 0433
Giải bẩy
721
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,6
5
1,3
3,3,7
3,6

2
2,2,5
0,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2016
Thứ tư
Ngày: 31/08/2016
Xổ số Đồng Nai - 8K5
Giải đặc biệt
204035
Giải nhất
98342
Giải nhì
70096
Giải ba
91485 - 53239
Giải tư
06773 - 92292 - 77763 - 12162 - 64956 - 43518 - 30344
Giải năm
4441
Giải sáu
0315 - 4064 - 5177
Giải bẩy
766
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,5,8

5,9
1,2,4
6
2,3,4,6
3,7
5
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2016
Thứ tư
Ngày: 24/08/2016
Xổ số Đồng Nai - 8K4
Giải đặc biệt
802595
Giải nhất
78145
Giải nhì
73570
Giải ba
74691 - 00757
Giải tư
88615 - 89676 - 14278 - 14031 - 11536 - 58517 - 09437
Giải năm
7616
Giải sáu
5661 - 5290 - 2940
Giải bẩy
662
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6,7,7

1,6,7
0,5
7
1,2
0,6,8

0,1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/08/2016
Thứ tư
Ngày: 17/08/2016
Xổ số Đồng Nai - 8K3
Giải đặc biệt
630596
Giải nhất
13484
Giải nhì
40865
Giải ba
61157 - 33646
Giải tư
38405 - 63436 - 03039 - 95401 - 59166 - 88257 - 75316
Giải năm
8963
Giải sáu
1359 - 2518 - 4233
Giải bẩy
311
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
1,6,8

3,5,6,9
6
7,7,9
3,5,6

4
6

Kết quả xổ số miền Nam - 10/08/2016
Thứ tư
Ngày: 10/08/2016
Xổ số Đồng Nai - 8K2
Giải đặc biệt
347823
Giải nhất
73681
Giải nhì
04854
Giải ba
00699 - 92420
Giải tư
50794 - 73247 - 10258 - 61146 - 40114 - 52428 - 94913
Giải năm
2058
Giải sáu
5680 - 5633 - 2077
Giải bẩy
272
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4
0,3,4,8
3
6,7
4,8,8

2,7
0,1
4,9