Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 28/06/2017
Thứ tư
Ngày: 28/06/2017
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
277917
Giải nhất
29749
Giải nhì
69751
Giải ba
10542 - 14221
Giải tư
83651 - 50981 - 20981 - 46524 - 51882 - 11703 - 37494
Giải năm
4648
Giải sáu
0599 - 1769 - 6380
Giải bẩy
406
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
7
1,4,8

2,8,9
1,1
9

0,1,1,2
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/06/2017
Thứ tư
Ngày: 21/06/2017
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
820386
Giải nhất
98710
Giải nhì
73316
Giải ba
29085 - 45755
Giải tư
52363 - 30548 - 96263 - 11929 - 42831 - 04104 - 67433
Giải năm
9270
Giải sáu
8824 - 4448 - 7713
Giải bẩy
387
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,3,6
4,9
1,3
8,8
5
3,3,7
0
5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/06/2017
Thứ tư
Ngày: 14/06/2017
Xổ số Đồng Nai - 5K4
Giải đặc biệt
652148
Giải nhất
48130
Giải nhì
64898
Giải ba
95807 - 43225
Giải tư
85813 - 24220 - 83662 - 57723 - 90985 - 66344 - 53702
Giải năm
9108
Giải sáu
9731 - 0227 - 6726
Giải bẩy
729
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7,8
3
0,3,5,6,7,9
0,1
4,8

2
7
5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/05/2017
Thứ tư
Ngày: 31/05/2017
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
499150
Giải nhất
21076
Giải nhì
77727
Giải ba
66992 - 41927
Giải tư
31517 - 61559 - 01188 - 64497 - 88270 - 80541 - 02465
Giải năm
9085
Giải sáu
5825 - 6650 - 3648
Giải bẩy
873
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,7
5,7,7,8

1,8
0,9
5
0,6
5,8,7
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/05/2017
Thứ tư
Ngày: 24/05/2017
Xổ số Đồng Nai - 5K4
Giải đặc biệt
652148
Giải nhất
48130
Giải nhì
64898
Giải ba
95807 - 43225
Giải tư
85813 - 24220 - 83662 - 57723 - 90985 - 66344 - 53702
Giải năm
9108
Giải sáu
9731 - 0227 - 6726
Giải bẩy
729
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7,8
3
0,3,5,6,7,9
0,1
4,8

2
7
5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 17/05/2017
Thứ tư
Ngày: 17/05/2017
Xổ số Đồng Nai - 5K3
Giải đặc biệt
074210
Giải nhất
63777
Giải nhì
02385
Giải ba
31481 - 53840
Giải tư
46983 - 89132 - 19864 - 64271 - 82876 - 05340 - 07665
Giải năm
3587
Giải sáu
9808 - 5243 - 5706
Giải bẩy
942
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
0
2
2
0,0,2,3

4,5
1,6,7
1,3,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/05/2017
Thứ tư
Ngày: 10/05/2017
Xổ số Đồng Nai - 5K2
Giải đặc biệt
687524
Giải nhất
02652
Giải nhì
39199
Giải ba
85415 - 89181
Giải tư
87321 - 64061 - 47913 - 05266 - 92628 - 21085 - 62120
Giải năm
2382
Giải sáu
7962 - 1505 - 8737
Giải bẩy
737
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
3,5
0,1,4,8
7,7

2
1,2,6

1,2,5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/05/2017
Thứ tư
Ngày: 03/05/2017
Xổ số Đồng Nai - 5K1
Giải đặc biệt
645245
Giải nhất
13544
Giải nhì
64068
Giải ba
14253 - 48539
Giải tư
09094 - 03195 - 83131 - 78312 - 41017 - 20722 - 95279
Giải năm
0520
Giải sáu
2579 - 6251 - 9115
Giải bẩy
590
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,5,7
0,2
1,9
4,5
1,3,6
8
9,9

0,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/04/2017
Thứ tư
Ngày: 26/04/2017
Xổ số Đồng Nai - 4K4
Giải đặc biệt
779356
Giải nhất
48405
Giải nhì
40453
Giải ba
56488 - 65878
Giải tư
32315 - 63248 - 10048 - 07047 - 38148 - 94781 - 25317
Giải năm
1604
Giải sáu
1524 - 7606 - 9083
Giải bẩy
640
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6
5,7
4

0,5,7,8,8,8
3,6

8
1,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/04/2017
Thứ tư
Ngày: 19/04/2017
Xổ số Đồng Nai - 4K3
Giải đặc biệt
017785
Giải nhất
10090
Giải nhì
75900
Giải ba
86238 - 63668
Giải tư
63779 - 52742 - 54042 - 42729 - 64104 - 70681 - 06842
Giải năm
3914
Giải sáu
4914 - 2097 - 3957
Giải bẩy
554
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
4,4
9
8
2,2,2
4,7
0,8
9
1,5
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/04/2017
Thứ tư
Ngày: 12/04/2017
Xổ số Đồng Nai - 4K2
Giải đặc biệt
531650
Giải nhất
20184
Giải nhì
46105
Giải ba
18181 - 63479
Giải tư
69316 - 29688 - 45016 - 53707 - 19168 - 02862 - 87410
Giải năm
1518
Giải sáu
2417 - 0244 - 0466
Giải bẩy
259
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
0,6,6,7,8


4
0,9
2,6,8
9
1,4,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 05/04/2017
Thứ tư
Ngày: 05/04/2017
Xổ số Đồng Nai - 4K1
Giải đặc biệt
569695
Giải nhất
36294
Giải nhì
44106
Giải ba
00292 - 16085
Giải tư
88134 - 26633 - 28334 - 29045 - 07234 - 24729 - 98082
Giải năm
1292
Giải sáu
8074 - 3080 - 4480
Giải bẩy
880
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

9
3,4,4,4
5


4,8
0,0,0,2,5
2,2,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 29/03/2017
Thứ tư
Ngày: 29/03/2017
Xổ số Đồng Nai - 3K5
Giải đặc biệt
176291
Giải nhất
62689
Giải nhì
90968
Giải ba
48779 - 53112
Giải tư
21263 - 03010 - 11094 - 27204 - 02356 - 61726 - 47240
Giải năm
1467
Giải sáu
8090 - 6001 - 0090
Giải bẩy
893
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,9
0,2
6

0
6
3,7,8
9
9
0,0,1,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 22/03/2017
Thứ tư
Ngày: 22/03/2017
Xổ số Đồng Nai - 3K4
Giải đặc biệt
846341
Giải nhất
63207
Giải nhì
70698
Giải ba
95446 - 05846
Giải tư
21839 - 53624 - 55321 - 61121 - 68579 - 51168 - 35484
Giải năm
1248
Giải sáu
5116 - 1744 - 5795
Giải bẩy
682
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
6
1,1,4,6
9
1,4,6,6,8

8
9
2,4
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2017
Thứ tư
Ngày: 15/03/2017
Xổ số Đồng Nai - 3K3
Giải đặc biệt
028529
Giải nhất
09366
Giải nhì
29913
Giải ba
91437 - 85949
Giải tư
96293 - 60880 - 89467 - 72591 - 74462 - 12774 - 57020
Giải năm
5830
Giải sáu
4483 - 2159 - 7401
Giải bẩy
343
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3
0,9
0,5,7
3,9
9
2,6,7
4
0,3
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2017
Thứ tư
Ngày: 08/03/2017
Xổ số Đồng Nai - 3K2
Giải đặc biệt
650349
Giải nhất
68316
Giải nhì
84616
Giải ba
15027 - 47522
Giải tư
15767 - 88676 - 22574 - 65211 - 28025 - 40552 - 21957
Giải năm
3755
Giải sáu
6373 - 6527 - 3050
Giải bẩy
133
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6,6
2,5,7,7
3
3,9
0,2,5,7
7
3,4,6


Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2017
Thứ tư
Ngày: 01/03/2017
Xổ số Đồng Nai - 3K1
Giải đặc biệt
498523
Giải nhất
49561
Giải nhì
47612
Giải ba
72115 - 59672
Giải tư
91199 - 61694 - 99643 - 82993 - 73252 - 86924 - 18774
Giải năm
0718
Giải sáu
3780 - 4655 - 8204
Giải bẩy
397
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
2,5,8
3,4

3
2,5
1
2,4
0
3,4,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2017
Thứ tư
Ngày: 22/02/2017
Xổ số Đồng Nai - 2K4
Giải đặc biệt
954251
Giải nhất
70214
Giải nhì
46177
Giải ba
31077 - 55038
Giải tư
37488 - 47746 - 12203 - 64152 - 78747 - 78493 - 05489
Giải năm
4774
Giải sáu
3350 - 7290 - 8906
Giải bẩy
055
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
4

3,8
6,7
0,1,2,5

4,7,7
8,9
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2017
Thứ tư
Ngày: 15/02/2017
Xổ số Đồng Nai - 2K3
Giải đặc biệt
191329
Giải nhất
21040
Giải nhì
75674
Giải ba
24618 - 56761
Giải tư
40934 - 45826 - 87891 - 61846 - 39444 - 01519 - 10573
Giải năm
9859
Giải sáu
9338 - 7312 - 7861
Giải bẩy
535
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,8,9
6,7,9
4,5,8
0,4,6
9
1,1
3,4

1

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2017
Thứ tư
Ngày: 08/02/2017
Xổ số Đồng Nai - 2K2
Giải đặc biệt
951814
Giải nhất
63132
Giải nhì
30304
Giải ba
24489 - 34642
Giải tư
26951 - 84644 - 11960 - 65579 - 20542 - 76239 - 64283
Giải năm
1369
Giải sáu
9614 - 1310 - 7442
Giải bẩy
323
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
0,4,4
3
2,9
2,2,2,4
1
0,9
9
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2017
Thứ tư
Ngày: 01/02/2017
Xổ số Đồng Nai - 2K1
Giải đặc biệt
013423
Giải nhất
21591
Giải nhì
77647
Giải ba
91969 - 33438
Giải tư
36510 - 98421 - 47496 - 72628 - 41225 - 00107 - 50732
Giải năm
4690
Giải sáu
2784 - 5462 - 7830
Giải bẩy
963
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0
1,3,5,8
0,2,8
7

2,3,9

4
0,0,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2017
Thứ tư
Ngày: 25/01/2017
Xổ số Đồng Nai - 1K4
Giải đặc biệt
910413
Giải nhất
15155
Giải nhì
54496
Giải ba
01708 - 50790
Giải tư
31458 - 72585 - 35152 - 58353 - 46334 - 25970 - 25716
Giải năm
6220
Giải sáu
1383 - 9231 - 6565
Giải bẩy
665
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,6
0
1,4

2,3,5,8
5,5
0
3,5
0,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2017
Thứ tư
Ngày: 18/01/2017
Xổ số Đồng Nai - 1K3
Giải đặc biệt
556323
Giải nhất
57359
Giải nhì
32863
Giải ba
31511 - 21892
Giải tư
49741 - 40364 - 02935 - 97975 - 82878 - 78050 - 03781
Giải năm
9975
Giải sáu
0817 - 4736 - 9756
Giải bẩy
670
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,7
3
5,6
1
0,6,9
3,4
0,5,5,8
1,5
2

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2017
Thứ tư
Ngày: 11/01/2017
Xổ số Đồng Nai - 1K2
Giải đặc biệt
230026
Giải nhất
43601
Giải nhì
84207
Giải ba
44671 - 90765
Giải tư
15725 - 64855 - 00039 - 07187 - 50542 - 34095 - 97853
Giải năm
1308
Giải sáu
7647 - 8375 - 7122
Giải bẩy
882
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,8

1,2,5,6
9
2,7
3,5
5
1,5
2,7
5

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2017
Thứ tư
Ngày: 04/01/2017
Xổ số Đồng Nai - 1K1
Giải đặc biệt
091824
Giải nhất
27786
Giải nhì
17424
Giải ba
52802 - 51147
Giải tư
51978 - 96106 - 19084 - 57946 - 27000 - 45124 - 98285
Giải năm
1292
Giải sáu
0084 - 0126 - 0636
Giải bẩy
924
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6

4,4,4,4,6
6
6,7


5,8
4,4,5,6
2

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2016
Thứ tư
Ngày: 28/12/2016
Xổ số Đồng Nai - 12K4
Giải đặc biệt
479522
Giải nhất
97778
Giải nhì
81671
Giải ba
56526 - 04733
Giải tư
70947 - 75189 - 43764 - 25667 - 08553 - 29485 - 26664
Giải năm
8767
Giải sáu
4438 - 0448 - 2333
Giải bẩy
002
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9

2,6
3,3,8
7,8
3
4,4,7,7
1,8
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2016
Thứ tư
Ngày: 21/12/2016
Xổ số Đồng Nai - 12K3
Giải đặc biệt
749553
Giải nhất
45678
Giải nhì
55973
Giải ba
19301 - 48479
Giải tư
02426 - 80211 - 38988 - 40418 - 32071 - 18280 - 33081
Giải năm
1618
Giải sáu
0397 - 2368 - 6627
Giải bẩy
823
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,8,8
3,4,6,7


3
8
1,3,8,9
0,1,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2016
Thứ tư
Ngày: 14/12/2016
Xổ số Đồng Nai - 12K2
Giải đặc biệt
656220
Giải nhất
53774
Giải nhì
54813
Giải ba
90455 - 11958
Giải tư
17474 - 64159 - 32596 - 02182 - 75997 - 25892 - 76357
Giải năm
1289
Giải sáu
2583 - 2395 - 1307
Giải bẩy
600
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
3
0
4

5,7,8,9

4,4
2,3,9
2,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2016
Thứ tư
Ngày: 07/12/2016
Xổ số Đồng Nai - 12K1
Giải đặc biệt
559867
Giải nhất
80758
Giải nhì
41825
Giải ba
21705 - 66531
Giải tư
39854 - 83372 - 07166 - 03728 - 59941 - 29851 - 10435
Giải năm
8083
Giải sáu
2647 - 9990 - 3539
Giải bẩy
021
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

1,5,8
1,5,9
1,7
1,4,8
6,7
2
3
0,8