Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 24/04/2017
Thứ hai
Ngày: 24/04/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-4D
Giải đặc biệt
385950
Giải nhất
78771
Giải nhì
17124
Giải ba
93977 - 27389
Giải tư
98056 - 09746 - 20211 - 78303 - 21361 - 18204 - 66601
Giải năm
6279
Giải sáu
2720 - 8783 - 1361
Giải bẩy
956
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,4
1
0,4
5
6
0,6,6
1,1
1,7,9
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2017
Thứ hai
Ngày: 17/04/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-4C
Giải đặc biệt
837849
Giải nhất
38376
Giải nhì
65344
Giải ba
89154 - 21967
Giải tư
50799 - 84651 - 34344 - 04959 - 55553 - 69028 - 62741
Giải năm
9798
Giải sáu
7074 - 7025 - 4583
Giải bẩy
795
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5,8,8

1,4,4,9
1,3,4,9
7
4,6
3
5,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2017
Thứ hai
Ngày: 10/04/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-4B
Giải đặc biệt
146267
Giải nhất
52253
Giải nhì
86564
Giải ba
27798 - 11824
Giải tư
40224 - 19825 - 09799 - 27851 - 64149 - 05293 - 28170
Giải năm
0663
Giải sáu
8717 - 6235 - 0945
Giải bẩy
960
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
4,4,5
5
0,5,9
1,3
0,3,4,7
0

3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2017
Thứ hai
Ngày: 03/04/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-4A
Giải đặc biệt
371882
Giải nhất
97593
Giải nhì
84532
Giải ba
69810 - 38302
Giải tư
30211 - 82072 - 68076 - 92548 - 47243 - 65298 - 55716
Giải năm
2025
Giải sáu
1016 - 3188 - 4270
Giải bẩy
965
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,1,6,6
5
2
3,8

5
0,2,6
2,8,8
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2017
Thứ hai
Ngày: 27/03/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-3D
Giải đặc biệt
953391
Giải nhất
98582
Giải nhì
75011
Giải ba
48415 - 71554
Giải tư
47082 - 65032 - 88673 - 45372 - 96971 - 46211 - 38017
Giải năm
2327
Giải sáu
7115 - 5496 - 7571
Giải bẩy
582
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,1,5,5,7
7
2

4

1,1,2,3
0,2,2,2
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2017
Thứ hai
Ngày: 20/03/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-3C
Giải đặc biệt
458182
Giải nhất
84383
Giải nhì
59018
Giải ba
17533 - 58212
Giải tư
09461 - 40236 - 01660 - 80974 - 43373 - 84476 - 94114
Giải năm
7053
Giải sáu
8866 - 8454 - 1703
Giải bẩy
673
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2,4,8

3,6

3,4
0,1,6
3,3,4,6
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2017
Thứ hai
Ngày: 13/03/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-3B
Giải đặc biệt
949039
Giải nhất
31510
Giải nhì
19256
Giải ba
15332 - 15323
Giải tư
17756 - 48299 - 83260 - 44871 - 38949 - 86868 - 53670
Giải năm
5358
Giải sáu
5726 - 2508 - 2869
Giải bẩy
214
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,4,8
3,6
2,9
9
6,6,8
0,8,9
0,1

9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2017
Thứ hai
Ngày: 06/03/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-3A
Giải đặc biệt
005976
Giải nhất
40362
Giải nhì
03478
Giải ba
18320 - 26954
Giải tư
98673 - 85551 - 53171 - 50968 - 81275 - 67735 - 70655
Giải năm
1532
Giải sáu
8471 - 5344 - 6711
Giải bẩy
868
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5
0
2,5
4
1,4,5
2,8,8
1,1,3,5,6,8


Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2017
Thứ hai
Ngày: 27/02/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-2D
Giải đặc biệt
967151
Giải nhất
71393
Giải nhì
73050
Giải ba
52908 - 58687
Giải tư
44861 - 36993 - 99443 - 62214 - 15688 - 66541 - 05786
Giải năm
3840
Giải sáu
8940 - 1308 - 9713
Giải bẩy
559
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8
3,4


0,0,1,3
0,1,9
1

0,6,7,8
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2017
Thứ hai
Ngày: 20/02/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-2C
Giải đặc biệt
342758
Giải nhất
55661
Giải nhì
39193
Giải ba
61830 - 08633
Giải tư
22271 - 95878 - 00122 - 37985 - 48778 - 98298 - 02270
Giải năm
6934
Giải sáu
0469 - 5317 - 9243
Giải bẩy
798
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
2,2
0,3,4
3
8
1,9
0,1,8,8
5
3,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2017
Thứ hai
Ngày: 13/02/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-2B
Giải đặc biệt
239614
Giải nhất
92766
Giải nhì
25344
Giải ba
63540 - 88217
Giải tư
48545 - 13757 - 09438 - 06668 - 65182 - 37375 - 92476
Giải năm
8864
Giải sáu
0607 - 7435 - 5859
Giải bẩy
153
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4,7

5,8
0,4,5
3,7,9,9
4,6,8
5,6
2

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2017
Thứ hai
Ngày: 06/02/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-2A
Giải đặc biệt
394194
Giải nhất
52305
Giải nhì
55185
Giải ba
65571 - 39295
Giải tư
26201 - 43512 - 32419 - 91011 - 75842 - 42584 - 91929
Giải năm
7924
Giải sáu
4535 - 5625 - 0701
Giải bẩy
876
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,5,5
1,2,9
4,5,9
5
2


1,6
4,5
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2017
Thứ hai
Ngày: 30/01/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-1E
Giải đặc biệt
293654
Giải nhất
34492
Giải nhì
99716
Giải ba
95836 - 41010
Giải tư
86587 - 91581 - 66852 - 17698 - 92693 - 73225 - 37798
Giải năm
9217
Giải sáu
4952 - 1475 - 9811
Giải bẩy
583
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,6,6,7
5
6

2,2,4

5
1,3,7
2,3,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2017
Thứ hai
Ngày: 23/01/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-1C
Giải đặc biệt
330427
Giải nhất
56593
Giải nhì
13357
Giải ba
41114 - 22544
Giải tư
33430 - 59129 - 15275 - 64080 - 79389 - 56726 - 41120
Giải năm
2294
Giải sáu
4646 - 8059 - 0072
Giải bẩy
267
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4
0,6,7,9
0
4,6
7,9
7
2,5
0,9
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2017
Thứ hai
Ngày: 16/01/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-1C
Giải đặc biệt
764882
Giải nhất
99517
Giải nhì
20297
Giải ba
97444 - 99554
Giải tư
39651 - 44487 - 65426 - 57547 - 96806 - 37090 - 11736
Giải năm
4842
Giải sáu
1057 - 5214 - 5469
Giải bẩy
284
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4,7,9
6
6
2,4,7
1,4,7
9

2,4,7
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2017
Thứ hai
Ngày: 09/01/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-1B
Giải đặc biệt
882099
Giải nhất
00321
Giải nhì
39959
Giải ba
33317 - 60720
Giải tư
19276 - 21607 - 97599 - 23061 - 57645 - 55233 - 84288
Giải năm
6261
Giải sáu
0877 - 8222 - 9787
Giải bẩy
036
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
0,1,2
3,6
5
9
1,1
6,6,7
7,8
9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2017
Thứ hai
Ngày: 02/01/2017
Xổ số Đồng Tháp - TG-1A
Giải đặc biệt
790440
Giải nhất
48710
Giải nhì
91538
Giải ba
70058 - 60180
Giải tư
76509 - 13688 - 87273 - 47254 - 47897 - 09661 - 40575
Giải năm
5260
Giải sáu
3973 - 4088 - 4938
Giải bẩy
355
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0

8,8
0
4,5,8
0,1
3,3,5
0,8,8
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2016
Thứ hai
Ngày: 26/12/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-D12
Giải đặc biệt
561633
Giải nhất
79803
Giải nhì
84261
Giải ba
21432 - 49712
Giải tư
12497 - 74611 - 58890 - 91301 - 48417 - 96369 - 39253
Giải năm
2914
Giải sáu
4221 - 3057 - 1623
Giải bẩy
452
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
1,2,2,4,7
1,3
2,3

2,3,7
1,9


0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2016
Thứ hai
Ngày: 19/12/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-C12
Giải đặc biệt
202455
Giải nhất
06022
Giải nhì
53670
Giải ba
47180 - 77335
Giải tư
97999 - 60359 - 18940 - 50855 - 10233 - 76459 - 28685
Giải năm
3787
Giải sáu
6426 - 5350 - 2162
Giải bẩy
149
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
2,6
3,5
0,9
0,5,5,9,9
2
0
0,5,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2016
Thứ hai
Ngày: 12/12/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-B12
Giải đặc biệt
287869
Giải nhất
81782
Giải nhì
64961
Giải ba
09726 - 24225
Giải tư
57722 - 29274 - 66972 - 06429 - 28257 - 65165 - 06384
Giải năm
6513
Giải sáu
0920 - 9085 - 1687
Giải bẩy
125
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
0,2,5,5,6,9


7
1,3,5,9
2,4
2,4,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2016
Thứ hai
Ngày: 05/12/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-A12
Giải đặc biệt
309784
Giải nhất
46451
Giải nhì
95175
Giải ba
75455 - 09170
Giải tư
97464 - 71577 - 16312 - 80008 - 76801 - 22044 - 73776
Giải năm
9354
Giải sáu
7446 - 1130 - 2172
Giải bẩy
743
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
2

0
3,3,4,6
1,4,5
4
0,2,5,6,7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2016
Thứ hai
Ngày: 28/11/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-D11
Giải đặc biệt
122302
Giải nhất
07010
Giải nhì
97964
Giải ba
97164 - 25810
Giải tư
59621 - 07476 - 04163 - 69402 - 36830 - 93153 - 36434
Giải năm
2040
Giải sáu
6415 - 0654 - 1574
Giải bẩy
684
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2
0,0,5
1
0,4
0,9
3,4
3,4,4
4,6
4

Kết quả xổ số miền Nam - 21/11/2016
Thứ hai
Ngày: 21/11/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-C11
Giải đặc biệt
951064
Giải nhất
05565
Giải nhì
35330
Giải ba
35953 - 11372
Giải tư
99745 - 67727 - 22819 - 02262 - 42751 - 90897 - 81887
Giải năm
8697
Giải sáu
5653 - 5187 - 8709
Giải bẩy
342
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
9
1,7
0
2,5
1,3,3
2,4,5
2
7,7
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/11/2016
Thứ hai
Ngày: 14/11/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-B11
Giải đặc biệt
805862
Giải nhất
64889
Giải nhì
39965
Giải ba
57925 - 32199
Giải tư
94243 - 28448 - 07000 - 93712 - 23520 - 68865 - 46489
Giải năm
6039
Giải sáu
1970 - 6496 - 4297
Giải bẩy
899
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2
0,5
9
3,8

0,2,5,5
0
9,9
6,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/11/2016
Thứ hai
Ngày: 07/11/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-A11
Giải đặc biệt
875413
Giải nhất
03227
Giải nhì
72817
Giải ba
62412 - 36968
Giải tư
37776 - 10719 - 05366 - 30631 - 99752 - 43342 - 05378
Giải năm
1003
Giải sáu
5830 - 2491 - 6548
Giải bẩy
803
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
2,3,7,9
7
0,1
2,8
2
6,8
6,8
4
1

Kết quả xổ số miền Nam - 31/10/2016
Thứ hai
Ngày: 31/10/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-E10
Giải đặc biệt
284406
Giải nhất
87028
Giải nhì
18497
Giải ba
62508 - 18520
Giải tư
63119 - 25501 - 36503 - 18477 - 08336 - 43811 - 66053
Giải năm
0345
Giải sáu
5709 - 4472 - 1018
Giải bẩy
094
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,6,8,9
1,1,8,9
0,8
6
5
3

2,7

4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/10/2016
Thứ hai
Ngày: 24/10/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-D10
Giải đặc biệt
081056
Giải nhất
46489
Giải nhì
41106
Giải ba
31062 - 66993
Giải tư
23106 - 06607 - 23118 - 60016 - 06899 - 18478 - 46923
Giải năm
6275
Giải sáu
3632 - 0656 - 1093
Giải bẩy
847
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,7
6,8
3
2
7
6,6
0,2
5,8
9
3,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2016
Thứ hai
Ngày: 17/10/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-C10
Giải đặc biệt
677211
Giải nhất
56235
Giải nhì
42255
Giải ba
36682 - 35207
Giải tư
51894 - 20119 - 75578 - 18322 - 42727 - 36848 - 89563
Giải năm
7508
Giải sáu
2790 - 5147 - 8977
Giải bẩy
154
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
1,9
2,7
5
7,8
4,5
3
7,8
2
0,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2016
Thứ hai
Ngày: 10/10/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-B10
Giải đặc biệt
339765
Giải nhất
81685
Giải nhì
95652
Giải ba
80297 - 29133
Giải tư
51139 - 62911 - 16566 - 05143 - 83280 - 83069 - 84424
Giải năm
2005
Giải sáu
9716 - 4008 - 1954
Giải bẩy
012
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
1,1,2,6
4
3,9
3
2,4
5,6,9

0,5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/10/2016
Thứ hai
Ngày: 03/10/2016
Xổ số Đồng Tháp - TG-A10
Giải đặc biệt
065213
Giải nhất
08092
Giải nhì
78365
Giải ba
23029 - 92043
Giải tư
16113 - 86110 - 47043 - 38372 - 16284 - 61618 - 18058
Giải năm
8237
Giải sáu
2303 - 2487 - 1621
Giải bẩy
952
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,3,3,8
1,9
7,9
3,3
2,8
5
2
4,7
2