Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 12/03/2018
Thứ hai
Ngày: 12/03/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
252342
Giải nhất
08084
Giải nhì
90314
Giải ba
14408 - 91708
Giải tư
02708 - 54554 - 47558 - 93680 - 19172 - 29098 - 10574
Giải năm
0051
Giải sáu
6353 - 8218 - 7369
Giải bẩy
689
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8,8
4,7,8


2
1,3,4,8
9
2,4
0,4,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/03/2018
Thứ hai
Ngày: 05/03/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
851554
Giải nhất
38568
Giải nhì
19214
Giải ba
61946 - 64524
Giải tư
54230 - 42655 - 53191 - 75326 - 16078 - 20387 - 61426
Giải năm
6311
Giải sáu
8775 - 0198 - 3625
Giải bẩy
660
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4
4,5,6,6
0
6
3,4,5
0,8
5,8
7
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/02/2018
Thứ hai
Ngày: 26/02/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
615308
Giải nhất
29231
Giải nhì
93231
Giải ba
11813 - 42754
Giải tư
33287 - 13346 - 35247 - 91449 - 64462 - 64119 - 31959
Giải năm
0396
Giải sáu
5081 - 4957 - 7055
Giải bẩy
051
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,9

1,1
6,7,9
1,4,5,7,9
2

1,7
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/02/2018
Thứ hai
Ngày: 19/02/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
276334
Giải nhất
99390
Giải nhì
59167
Giải ba
14868 - 41081
Giải tư
27540 - 53234 - 58387 - 47170 - 24154 - 22990 - 56863
Giải năm
9329
Giải sáu
8633 - 4511 - 5862
Giải bẩy
628
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5
8,9
3,4,4
0
4
2,3,7,8
0
1,7
0,0

Kết quả xổ số miền Nam - 12/02/2018
Thứ hai
Ngày: 12/02/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
493457
Giải nhất
24784
Giải nhì
27215
Giải ba
15843 - 44421
Giải tư
40783 - 14034 - 04573 - 28232 - 26668 - 23520 - 42287
Giải năm
8814
Giải sáu
0705 - 9389 - 9853
Giải bẩy
724
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4,5
0,1,4
2,4
3
3,7
8
3
3,4,7,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 05/02/2018
Thứ hai
Ngày: 05/02/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
681688
Giải nhất
89663
Giải nhì
20547
Giải ba
78228 - 21040
Giải tư
83382 - 53681 - 66039 - 11136 - 50231 - 26643 - 35640
Giải năm
8685
Giải sáu
4722 - 0322 - 0285
Giải bẩy
411
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
2,2,8
1,6,9
0,0,3,7
6
3

1,2,5,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/01/2018
Thứ hai
Ngày: 29/01/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
013837
Giải nhất
22968
Giải nhì
88289
Giải ba
42018 - 34606
Giải tư
88541 - 66688 - 54562 - 65499 - 56475 - 35478 - 51967
Giải năm
3563
Giải sáu
7518 - 1544 - 3454
Giải bẩy
431
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,8,8

1,7
1,4
4
2,3,7,8
5,8
8,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/01/2018
Thứ hai
Ngày: 22/01/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
199437
Giải nhất
43634
Giải nhì
59691
Giải ba
96815 - 79879
Giải tư
65223 - 11682 - 63246 - 75782 - 29702 - 76752 - 12977
Giải năm
4949
Giải sáu
0460 - 3630 - 5752
Giải bẩy
170
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5
3
0,1,4,7
6,9
2,2
0
0,7,9
2,2
1

Kết quả xổ số miền Nam - 15/01/2018
Thứ hai
Ngày: 15/01/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
567405
Giải nhất
26434
Giải nhì
44147
Giải ba
26287 - 18244
Giải tư
56488 - 20140 - 68713 - 82950 - 12890 - 78846 - 28928
Giải năm
8109
Giải sáu
8138 - 7286 - 7675
Giải bẩy
389
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
3
8
4,8
0,4,6,7
0,9

5
6,7,8,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 08/01/2018
Thứ hai
Ngày: 08/01/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
325400
Giải nhất
74340
Giải nhì
99184
Giải ba
35923 - 86299
Giải tư
80386 - 88970 - 92751 - 05627 - 66167 - 84329 - 43451
Giải năm
9400
Giải sáu
8750 - 7672 - 2735
Giải bẩy
149
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0

3,7,9
5
0,9
0,1,1
6,7
0,2
4,6
9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/01/2018
Thứ hai
Ngày: 01/01/2018
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
221147
Giải nhất
67246
Giải nhì
24120
Giải ba
66209 - 17430
Giải tư
14823 - 39683 - 34313 - 33631 - 45415 - 10745 - 13582
Giải năm
6476
Giải sáu
4845 - 8574 - 6592
Giải bẩy
950
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
3,5
0,3
0,1
5,5,6,7
0

4,6
2,3
2

Kết quả xổ số miền Nam - 25/12/2017
Thứ hai
Ngày: 25/12/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
356042
Giải nhất
08967
Giải nhì
55131
Giải ba
42430 - 07118
Giải tư
22201 - 80645 - 63296 - 46958 - 19257 - 80129 - 52468
Giải năm
1906
Giải sáu
6852 - 9088 - 4520
Giải bẩy
364
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
8
0,5,9
0,1
2,5
2,7,8
4,7,8

8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/12/2017
Thứ hai
Ngày: 18/12/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
785294
Giải nhất
58203
Giải nhì
41075
Giải ba
63782 - 19828
Giải tư
57388 - 85633 - 32440 - 44147 - 52203 - 11236 - 69604
Giải năm
4892
Giải sáu
3501 - 0208 - 8916
Giải bẩy
018
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,3,4,8
6,8
8
3,6
0,7
1

5
2,8
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 11/12/2017
Thứ hai
Ngày: 11/12/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
637973
Giải nhất
33105
Giải nhì
96347
Giải ba
82324 - 90041
Giải tư
41272 - 22195 - 58169 - 97521 - 13073 - 56281 - 41327
Giải năm
8302
Giải sáu
0691 - 1864 - 0104
Giải bẩy
879
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,7

1,4,7

1,7

4,9
2,3,3,9
1
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 04/12/2017
Thứ hai
Ngày: 04/12/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
380681
Giải nhất
49902
Giải nhì
02781
Giải ba
13315 - 34403
Giải tư
75350 - 95508 - 50886 - 49722 - 34081 - 44916 - 96439
Giải năm
0159
Giải sáu
5239 - 9498 - 1957
Giải bẩy
177
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8
5,6
2
9,9

0,7,9

7
1,1,1,1,6
8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/11/2017
Thứ hai
Ngày: 27/11/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
993018
Giải nhất
53992
Giải nhì
41736
Giải ba
12404 - 26421
Giải tư
78470 - 38605 - 66519 - 80728 - 72546 - 08144 - 21154
Giải năm
7077
Giải sáu
1681 - 3062 - 6511
Giải bẩy
466
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
1,8,9
1,8
6
2,4,6
4
2,6
0,7
1
2

Kết quả xổ số miền Nam - 20/11/2017
Thứ hai
Ngày: 20/11/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
614158
Giải nhất
35778
Giải nhì
80707
Giải ba
16680 - 54462
Giải tư
41675 - 87894 - 46939 - 83751 - 72043 - 52938 - 11132
Giải năm
4064
Giải sáu
4493 - 4679 - 8328
Giải bẩy
525
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

5,8
2,8,9
3
1,8
2,4
5,6,8,9
0
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 13/11/2017
Thứ hai
Ngày: 13/11/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
213999
Giải nhất
61083
Giải nhì
05705
Giải ba
59220 - 80341
Giải tư
99972 - 42134 - 75298 - 62138 - 28036 - 47228 - 87802
Giải năm
6336
Giải sáu
7057 - 3866 - 2050
Giải bẩy
406
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6

0,8
4,6,6,8
1
0,7
6,6
2
3
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/11/2017
Thứ hai
Ngày: 06/11/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
906057
Giải nhất
99962
Giải nhì
19426
Giải ba
00547 - 71586
Giải tư
19235 - 17298 - 97599 - 83436 - 09793 - 70422 - 29854
Giải năm
5003
Giải sáu
4533 - 2726 - 8101
Giải bẩy
576
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3

2,6,6
3,5,6
7
4,7
2
6
0,6
3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/10/2017
Thứ hai
Ngày: 30/10/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
747960
Giải nhất
58106
Giải nhì
18522
Giải ba
55973 - 97508
Giải tư
23657 - 91909 - 46487 - 69988 - 36159 - 09196 - 04177
Giải năm
5106
Giải sáu
0282 - 5841 - 9605
Giải bẩy
915
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,6,8,9
5
2

1,8
7,9
0
3,7
2,7,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/10/2017
Thứ hai
Ngày: 23/10/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
459370
Giải nhất
32585
Giải nhì
49597
Giải ba
70847 - 10018
Giải tư
50646 - 13206 - 99361 - 25329 - 91486 - 14504 - 70781
Giải năm
2300
Giải sáu
8291 - 4990 - 0336
Giải bẩy
888
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,9
8
9
6
6,7

1
0
1,5,6,8
0,1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 16/10/2017
Thứ hai
Ngày: 16/10/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
436239
Giải nhất
12517
Giải nhì
73418
Giải ba
18903 - 88283
Giải tư
69914 - 59598 - 00609 - 38916 - 59851 - 84794 - 33095
Giải năm
0871
Giải sáu
1657 - 2293 - 9699
Giải bẩy
788
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
4,6,7,8

9

1,7

1,4
3,8
3,4,5,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/10/2017
Thứ hai
Ngày: 09/10/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
632929
Giải nhất
65781
Giải nhì
54034
Giải ba
42676 - 00377
Giải tư
73582 - 75134 - 91284 - 48610 - 27962 - 89635 - 13533
Giải năm
6621
Giải sáu
0870 - 8749 - 0578
Giải bẩy
164
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
1,5,9
3,4,4,5
9

2,4
0,6,7,8
1,2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 02/10/2017
Thứ hai
Ngày: 02/10/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
578837
Giải nhất
46300
Giải nhì
46631
Giải ba
19164 - 62005
Giải tư
26540 - 32379 - 00426 - 01230 - 37887 - 42930 - 00423
Giải năm
3829
Giải sáu
6809 - 8454 - 0220
Giải bẩy
409
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,9,9

0,3,6,9
0,0,1,7
0
1,4
4
9
7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/09/2017
Thứ hai
Ngày: 25/09/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
869204
Giải nhất
69404
Giải nhì
97288
Giải ba
41281 - 95651
Giải tư
81313 - 68628 - 95222 - 19242 - 96909 - 64158 - 65041
Giải năm
8349
Giải sáu
6987 - 4146 - 9370
Giải bẩy
918
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,7,9
3,8
2,8

1,2,6,9
1,8

0
1,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/09/2017
Thứ hai
Ngày: 18/09/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
254457
Giải nhất
14713
Giải nhì
92541
Giải ba
48340 - 75646
Giải tư
60973 - 67502 - 80823 - 91691 - 78249 - 60077 - 74746
Giải năm
7304
Giải sáu
7035 - 3256 - 8301
Giải bẩy
300
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,4
3
3
5
0,1,2,6,6,9
6,7

3,7

1

Kết quả xổ số miền Nam - 11/09/2017
Thứ hai
Ngày: 11/09/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
804499
Giải nhất
65601
Giải nhì
32930
Giải ba
90433 - 53438
Giải tư
78952 - 64606 - 90816 - 62644 - 86392 - 35938 - 75490
Giải năm
1882
Giải sáu
3550 - 7322 - 6301
Giải bẩy
336
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,6
6
2
0,3,6,8,8
4
0,2


2,8
0,2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/09/2017
Thứ hai
Ngày: 04/09/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
231665
Giải nhất
01982
Giải nhì
79256
Giải ba
14382 - 71983
Giải tư
53699 - 98768 - 75468 - 40047 - 81637 - 95015 - 56243
Giải năm
1045
Giải sáu
1484 - 8051 - 1931
Giải bẩy
585
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5

1,7
3,5,7,9
1,6
5,8,8

2,2,3,4,5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/08/2017
Thứ hai
Ngày: 28/08/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
033793
Giải nhất
63445
Giải nhì
02666
Giải ba
30038 - 40993
Giải tư
06558 - 23886 - 36928 - 81842 - 71687 - 87658 - 55428
Giải năm
2359
Giải sáu
3945 - 1127 - 0980
Giải bẩy
086
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


7,8,8
8
2,5,5
8,8,9
6

0,6,6,7
3,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/08/2017
Thứ hai
Ngày: 21/08/2017
Xổ số Đồng Tháp
Giải đặc biệt
806974
Giải nhất
76361
Giải nhì
54899
Giải ba
83720 - 94292
Giải tư
11363 - 97972 - 07527 - 80812 - 73380 - 16854 - 38485
Giải năm
8657
Giải sáu
0476 - 3518 - 0260
Giải bẩy
671
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,8
0,7


4,7
0,1,3
1,2,4,6
0,5
1,2,9