Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 26/06/2017
Thứ hai
Ngày: 26/06/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
370676
Giải nhất
04624
Giải nhì
48628
Giải ba
19254 - 22492
Giải tư
28207 - 05345 - 02782 - 45130 - 04180 - 01832 - 70290
Giải năm
2273
Giải sáu
5291 - 0841 - 6600
Giải bẩy
408
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,8

4,8
0,2,3
1,5
4

3,6
0,2
0,1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 19/06/2017
Thứ hai
Ngày: 19/06/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
283385
Giải nhất
78377
Giải nhì
78764
Giải ba
60687 - 98694
Giải tư
55801 - 48520 - 89233 - 30961 - 70525 - 69738 - 42989
Giải năm
2132
Giải sáu
3647 - 1656 - 7045
Giải bẩy
929
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

0,5,9
2,3,8
5,7
6
1,4
7
5,7,7,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 17/06/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL21
Giải đặc biệt
992683
Giải nhất
27511
Giải nhì
74153
Giải ba
52105 - 40377
Giải tư
72674 - 81106 - 54700 - 43167 - 30231 - 92677 - 46232
Giải năm
1675
Giải sáu
6425 - 9083 - 6713
Giải bẩy
734
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
1,3
5
1,2,4

0,3
7
4,5,7,7
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 03/06/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5E2
Giải đặc biệt
992683
Giải nhất
27511
Giải nhì
74153
Giải ba
52105 - 40377
Giải tư
72674 - 81106 - 54700 - 43167 - 30231 - 92677 - 46232
Giải năm
1675
Giải sáu
6425 - 9083 - 6713
Giải bẩy
734
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
1,3
5
1,2,4

0,3
7
4,5,7,7
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 27/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL21
Giải đặc biệt
636175
Giải nhất
23643
Giải nhì
91524
Giải ba
28871 - 07414
Giải tư
45330 - 76671 - 22627 - 12885 - 00099 - 87014 - 85701
Giải năm
4900
Giải sáu
4613 - 1920 - 5233
Giải bẩy
667
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
3,4,4
0,4,7
0,3
3
4
7
1,1,5
5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/05/2017
Thứ hai
Ngày: 22/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5D2
Giải đặc biệt
226390
Giải nhất
32829
Giải nhì
58575
Giải ba
45198 - 87490
Giải tư
31445 - 24101 - 15693 - 33140 - 60435 - 28833 - 83338
Giải năm
7599
Giải sáu
1822 - 2884 - 7776
Giải bẩy
347
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

2,9
3,5,8
0,1,5,7


5,6
4
0,0,3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 20/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 20/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL20
Giải đặc biệt
694558
Giải nhất
38252
Giải nhì
01883
Giải ba
12275 - 91761
Giải tư
21204 - 72984 - 16111 - 91082 - 50332 - 97184 - 43904
Giải năm
5023
Giải sáu
8556 - 6031 - 0398
Giải bẩy
342
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
1
3
1,2
2
2,6,8
1
5,8
2,3,4,4
8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/05/2017
Thứ hai
Ngày: 15/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5C2
Giải đặc biệt
841736
Giải nhất
64921
Giải nhì
20081
Giải ba
05383 - 10678
Giải tư
43213 - 79465 - 57604 - 53614 - 17426 - 39865 - 30875
Giải năm
1176
Giải sáu
1488 - 2429 - 4035
Giải bẩy
324
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3,4
1,4,6,9
5,6

9
5,5
5,6,8
1,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 13/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL19
Giải đặc biệt
617479
Giải nhất
98790
Giải nhì
66143
Giải ba
10120 - 81034
Giải tư
75900 - 02248 - 87101 - 70684 - 94557 - 64823 - 64088
Giải năm
7674
Giải sáu
0711 - 1931 - 6220
Giải bẩy
307
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7
1,3
0,0,3
1,4
3,8
7

4,9
4,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 08/05/2017
Thứ hai
Ngày: 08/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5B2
Giải đặc biệt
828894
Giải nhất
51639
Giải nhì
82988
Giải ba
44776 - 45289
Giải tư
82883 - 84439 - 92824 - 83944 - 59696 - 36032 - 00325
Giải năm
2769
Giải sáu
0246 - 6609 - 6184
Giải bẩy
415
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5,9
4,5
2,9,9
4,6

9
6
3,4,8,9
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 06/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL18
Giải đặc biệt
275651
Giải nhất
57376
Giải nhì
37930
Giải ba
28415 - 54561
Giải tư
97762 - 95786 - 69601 - 54402 - 07333 - 40635 - 38027
Giải năm
2875
Giải sáu
7072 - 2303 - 4121
Giải bẩy
357
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3
5
0,1,7
0,3,5

1,7
1,2
2,5,6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 01/05/2017
Thứ hai
Ngày: 01/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5A2
Giải đặc biệt
880368
Giải nhất
42805
Giải nhì
35773
Giải ba
56700 - 76006
Giải tư
56116 - 95537 - 54565 - 87194 - 44417 - 06074 - 60697
Giải năm
6114
Giải sáu
7228 - 9743 - 3823
Giải bẩy
523
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
4,6,7
3,3,8
7
3

5,8
3,4
1
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL17
Giải đặc biệt
003506
Giải nhất
34121
Giải nhì
12996
Giải ba
40762 - 02199
Giải tư
42074 - 61843 - 32914 - 12457 - 29904 - 31208 - 48149
Giải năm
3164
Giải sáu
6381 - 3072 - 4541
Giải bẩy
067
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,8
4
1
2
1,3,9
7
2,4,7
2,4
1
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL16
Giải đặc biệt
287691
Giải nhất
97899
Giải nhì
80079
Giải ba
66814 - 47472
Giải tư
11146 - 96461 - 66300 - 95655 - 20943 - 49176 - 45533
Giải năm
9095
Giải sáu
8523 - 2327 - 1077
Giải bẩy
927
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
4
3,7,7
3
3,6
5
1
2,6,7,9

1,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2017
Thứ hai
Ngày: 17/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 4D2
Giải đặc biệt
145480
Giải nhất
28355
Giải nhì
95480
Giải ba
14010 - 68072
Giải tư
06099 - 71518 - 14653 - 53889 - 16462 - 49979 - 01116
Giải năm
6726
Giải sáu
7895 - 7049 - 0817
Giải bẩy
166
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,6,7,8
6
7
9
3,5
2,6
2,9
0,0,9
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL15
Giải đặc biệt
044866
Giải nhất
17961
Giải nhì
18817
Giải ba
20608 - 76343
Giải tư
66174 - 95463 - 28472 - 51938 - 34722 - 75586 - 48563
Giải năm
6737
Giải sáu
0990 - 6531 - 4691
Giải bẩy
851
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
7
2
1,7,8
3
1
1,3,3,6
2,4
6
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2017
Thứ hai
Ngày: 10/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 4C2
Giải đặc biệt
073688
Giải nhất
24566
Giải nhì
43651
Giải ba
52921 - 11732
Giải tư
78127 - 95524 - 45434 - 13427 - 85930 - 29200 - 81327
Giải năm
8031
Giải sáu
2439 - 0293 - 4677
Giải bẩy
255
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

1,4,7,7,7
0,1,2,4,9
7
1,5
6
7
8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL14
Giải đặc biệt
120300
Giải nhất
56016
Giải nhì
69942
Giải ba
34839 - 16412
Giải tư
40179 - 57670 - 98671 - 96147 - 44764 - 42547 - 91475
Giải năm
4721
Giải sáu
0454 - 0787 - 7688
Giải bẩy
626
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,6
1,6
9
2,7,7
4
4
0,1,5,9
7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2017
Thứ hai
Ngày: 03/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 4B2
Giải đặc biệt
048332
Giải nhất
07350
Giải nhì
07515
Giải ba
50635 - 31884
Giải tư
80858 - 48301 - 55720 - 29640 - 46428 - 86924 - 66323
Giải năm
8969
Giải sáu
8427 - 7102 - 3537
Giải bẩy
629
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
5,6
0,3,4,7,8,9
2,5,7
0
0,8
9

4

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL13
Giải đặc biệt
116860
Giải nhất
44254
Giải nhì
69551
Giải ba
50823 - 39392
Giải tư
86235 - 48181 - 47827 - 70009 - 24083 - 41462 - 59892
Giải năm
5929
Giải sáu
6121 - 6789 - 0325
Giải bẩy
720
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0,1,3,5,7,9
5

1,4
0,2

1,3,4,9
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2017
Thứ hai
Ngày: 27/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 3E2
Giải đặc biệt
832077
Giải nhất
49244
Giải nhì
45257
Giải ba
36882 - 38274
Giải tư
24424 - 11947 - 86868 - 99207 - 80850 - 44797 - 26767
Giải năm
3715
Giải sáu
5083 - 9611 - 5407
Giải bẩy
096
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,7
1,5
4

4,7
0,7
7,8
4,7
2,3
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL12
Giải đặc biệt
680230
Giải nhất
60020
Giải nhì
35552
Giải ba
44331 - 70545
Giải tư
93723 - 83100 - 72181 - 29147 - 31008 - 97953 - 94217
Giải năm
5521
Giải sáu
6395 - 8022 - 2404
Giải bẩy
855
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,8
7
0,1,2,3
0,1
2,5,7
2,3,5


1
5

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2017
Thứ hai
Ngày: 20/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 3D2
Giải đặc biệt
961344
Giải nhất
75753
Giải nhì
47518
Giải ba
67184 - 44201
Giải tư
97242 - 68620 - 86320 - 76436 - 27997 - 97409 - 68752
Giải năm
8600
Giải sáu
8790 - 2271 - 6089
Giải bẩy
924
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,9
8
0,0,4
6
2,4
2,3

1
4,9
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL11
Giải đặc biệt
269643
Giải nhất
92538
Giải nhì
87358
Giải ba
48735 - 91588
Giải tư
55717 - 42127 - 05531 - 34521 - 51007 - 37533 - 52529
Giải năm
5569
Giải sáu
7476 - 9846 - 5085
Giải bẩy
727
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
1,7,7,9
1,3,5,8
3,6
8
9
3,6
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2017
Thứ hai
Ngày: 13/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 3C2
Giải đặc biệt
603700
Giải nhất
52308
Giải nhì
00506
Giải ba
13809 - 31055
Giải tư
38967 - 82748 - 99200 - 29877 - 38913 - 50803 - 42579
Giải năm
3964
Giải sáu
4510 - 9074 - 1729
Giải bẩy
245
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,6,8,9
0,3
9

5,8
5
4,7
4,7,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL10
Giải đặc biệt
973435
Giải nhất
92778
Giải nhì
21471
Giải ba
42249 - 74891
Giải tư
05533 - 66595 - 22955 - 81017 - 23967 - 17242 - 82731
Giải năm
1410
Giải sáu
3569 - 5833 - 0042
Giải bẩy
973
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,7

1,3,3,5,5
2,2,9
5
7,9
1,3,8

1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2017
Thứ hai
Ngày: 06/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 3B2
Giải đặc biệt
245495
Giải nhất
16111
Giải nhì
18645
Giải ba
14226 - 08547
Giải tư
07354 - 16423 - 66186 - 16596 - 77577 - 83772 - 63947
Giải năm
5093
Giải sáu
7138 - 8079 - 5482
Giải bẩy
776
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
3,6
8
5,7,7
4

2,6,7,9
2,3,6
3,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL09
Giải đặc biệt
992046
Giải nhất
74340
Giải nhì
13008
Giải ba
76077 - 59241
Giải tư
07771 - 84725 - 76258 - 68837 - 61364 - 47524 - 10764
Giải năm
6058
Giải sáu
3514 - 9723 - 3326
Giải bẩy
216
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4,6
3,4,5,6
7
0,1,1,6
8,8
4,4
1,7


Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2017
Thứ hai
Ngày: 27/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 2E2
Giải đặc biệt
030808
Giải nhất
97083
Giải nhì
13401
Giải ba
69938 - 29489
Giải tư
17578 - 34354 - 79322 - 01681 - 20010 - 16494 - 97307
Giải năm
2481
Giải sáu
0512 - 9133 - 7635
Giải bẩy
677
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,8
0,2
2
3,5,8

4

7,8
1,1,3,9
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL08
Giải đặc biệt
387753
Giải nhất
16663
Giải nhì
05500
Giải ba
68103 - 13628
Giải tư
81654 - 02516 - 04368 - 16336 - 27918 - 02526 - 04647
Giải năm
1510
Giải sáu
9780 - 0524 - 5241
Giải bẩy
653
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3
0,6,8
4,6,8
6
1,7
3,3,4
3,8

0

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2017
Thứ hai
Ngày: 20/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 2D2
Giải đặc biệt
801127
Giải nhất
26954
Giải nhì
14826
Giải ba
70994 - 06417
Giải tư
35539 - 87109 - 12517 - 98477 - 03982 - 06977 - 90589
Giải năm
7985
Giải sáu
2433 - 2677 - 3924
Giải bẩy
963
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7,7
4,6,7
0,3,9

4
3
7,7,7
2,5,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL07
Giải đặc biệt
164108
Giải nhất
30792
Giải nhì
05087
Giải ba
96172 - 75279
Giải tư
96301 - 25078 - 69537 - 36480 - 36646 - 73444 - 78544
Giải năm
9048
Giải sáu
6708 - 8663 - 8146
Giải bẩy
471
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8,8


7
4,4,6,6,8

3,4
1,2,8,9
0,7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2017
Thứ hai
Ngày: 13/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 2C2
Giải đặc biệt
791734
Giải nhất
64347
Giải nhì
13071
Giải ba
07891 - 70165
Giải tư
33677 - 64335 - 25275 - 69977 - 90858 - 93334 - 58692
Giải năm
1868
Giải sáu
0664 - 1618 - 4895
Giải bẩy
253
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8

4,4,5
4,7
3,8
4,5,8
1,5,7,7

1,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL06
Giải đặc biệt
712662
Giải nhất
00145
Giải nhì
66066
Giải ba
66208 - 71283
Giải tư
82506 - 00487 - 54041 - 11927 - 89365 - 56544 - 16720
Giải năm
0069
Giải sáu
1197 - 9350 - 2610
Giải bẩy
178
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
0
0,7

1,4,5
0
2,5,6,9
8
3,7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2017
Thứ hai
Ngày: 06/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 2B2
Giải đặc biệt
484051
Giải nhất
70654
Giải nhì
71275
Giải ba
85478 - 27415
Giải tư
40631 - 29810 - 17108 - 37679 - 76310 - 66413 - 85119
Giải năm
3081
Giải sáu
0002 - 2809 - 0706
Giải bẩy
862
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,9
0,0,3,5,9

1

1,4
2
1,5,8,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL05
Giải đặc biệt
319064
Giải nhất
56816
Giải nhì
64120
Giải ba
89586 - 07459
Giải tư
67403 - 91955 - 07290 - 15718 - 83483 - 96845 - 71584
Giải năm
0510
Giải sáu
8271 - 9363 - 1453
Giải bẩy
372
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,6,8
0
2
5
3,5,9
3,4
1,2
3,4,6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2017
Thứ hai
Ngày: 30/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 1D7
Giải đặc biệt
315411
Giải nhất
81258
Giải nhì
00132
Giải ba
05801 - 82079
Giải tư
70744 - 27658 - 06159 - 98752 - 20718 - 38133 - 42057
Giải năm
5577
Giải sáu
2698 - 1134 - 2298
Giải bẩy
348
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,8

2,3,4
4,8
2,7,8,8,9

7,9

2,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL04
Giải đặc biệt
661071
Giải nhất
85205
Giải nhì
41768
Giải ba
69946 - 78504
Giải tư
62563 - 03450 - 23162 - 22220 - 83355 - 18712 - 63103
Giải năm
2330
Giải sáu
2632 - 5620 - 3424
Giải bẩy
559
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5,8
2
0,0,4
0,2
6
0,5,9
2,3,8
1


Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2017
Thứ hai
Ngày: 23/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 1D2
Giải đặc biệt
961790
Giải nhất
86702
Giải nhì
95496
Giải ba
34290 - 65525
Giải tư
51793 - 20946 - 56464 - 82131 - 98912 - 44856 - 13152
Giải năm
4299
Giải sáu
3452 - 5916 - 4027
Giải bẩy
537
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
2,6
5,7
1,7
6
2,2,6
4


0,0,3,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 21/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL03
Giải đặc biệt
627485
Giải nhất
55997
Giải nhì
05315
Giải ba
79599 - 32588
Giải tư
12194 - 66485 - 05966 - 72222 - 44285 - 13201 - 95311
Giải năm
1668
Giải sáu
5636 - 9603 - 1296
Giải bẩy
974
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
1,5
2
3,6


6,8
4
5,5,5,8
4,6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2017
Thứ hai
Ngày: 16/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 1C2
Giải đặc biệt
822250
Giải nhất
06550
Giải nhì
04111
Giải ba
41269 - 21652
Giải tư
13410 - 34339 - 27054 - 29792 - 51108 - 78911 - 88046
Giải năm
5911
Giải sáu
3472 - 1590 - 4980
Giải bẩy
028
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,1,1,1,4
8
9
6
0,0,2,4
9
2
0
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL02
Giải đặc biệt
672499
Giải nhất
71061
Giải nhì
10701
Giải ba
30379 - 60471
Giải tư
67508 - 19545 - 12639 - 07568 - 13337 - 41311 - 07258
Giải năm
8485
Giải sáu
5996 - 7710 - 5002
Giải bẩy
494
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,8
0,1

7,9
5
8
1,8
1,9
5
1,4,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2017
Thứ hai
Ngày: 09/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 1B2
Giải đặc biệt
068704
Giải nhất
74827
Giải nhì
09265
Giải ba
46923 - 27230
Giải tư
27323 - 81276 - 47831 - 88772 - 90012 - 66314 - 88340
Giải năm
8213
Giải sáu
3855 - 1167 - 6761
Giải bẩy
477
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2,3,4
3,3,7
0,1
0
5
1,5,7
2,6,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL01
Giải đặc biệt
010560
Giải nhất
18373
Giải nhì
29077
Giải ba
66939 - 41307
Giải tư
65349 - 15195 - 81009 - 96989 - 42069 - 97435 - 74436
Giải năm
4362
Giải sáu
9286 - 7706 - 2510
Giải bẩy
087
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,9
0

5,6,9
9

0,2,9
3,7
6,7,9
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2017
Thứ hai
Ngày: 02/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 1A2
Giải đặc biệt
126803
Giải nhất
74756
Giải nhì
18418
Giải ba
70583 - 51455
Giải tư
34574 - 03840 - 55777 - 68471 - 93330 - 92333 - 20456
Giải năm
0483
Giải sáu
4599 - 5739 - 0386
Giải bẩy
437
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,8

0,3,7,9
0
5,6,6

1,4,7
3,3,6
9

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 31/12/2016
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 37VL53
Giải đặc biệt
407277
Giải nhất
99694
Giải nhì
03753
Giải ba
88501 - 71563
Giải tư
35378 - 76443 - 89833 - 09075 - 35006 - 54028 - 68924
Giải năm
2849
Giải sáu
5357 - 6782 - 6055
Giải bẩy
377
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6

4,8
3
3,9
3,5,7
3
5,7,7,8
2
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2016
Thứ hai
Ngày: 26/12/2016
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 12E2
Giải đặc biệt
913933
Giải nhất
95578
Giải nhì
21120
Giải ba
29775 - 83761
Giải tư
66098 - 82239 - 37402 - 43405 - 43021 - 20020 - 07619
Giải năm
2669
Giải sáu
1921 - 1054 - 5769
Giải bẩy
843
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
9
0,0,1,1
1,3,9
3
4
1,9,9
5,8

8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 24/12/2016
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 37VL52
Giải đặc biệt
862303
Giải nhất
08670
Giải nhì
27854
Giải ba
93526 - 59830
Giải tư
12613 - 39720 - 83846 - 71785 - 39087 - 36011 - 08697
Giải năm
3302
Giải sáu
6294 - 2097 - 6871
Giải bẩy
541
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
1,3
0,6,7
0
1,6
4

0,1
5,7
4,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2016
Thứ hai
Ngày: 19/12/2016
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 12D2
Giải đặc biệt
086133
Giải nhất
62983
Giải nhì
80014
Giải ba
75665 - 17507
Giải tư
47236 - 35492 - 64290 - 67132 - 50678 - 51300 - 00841
Giải năm
8847
Giải sáu
4438 - 3092 - 0178
Giải bẩy
992
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
4

2,3,6,8
1,7

5,6
8,8
3
0,2,2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 17/12/2016
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 37VL51
Giải đặc biệt
048232
Giải nhất
46269
Giải nhì
31994
Giải ba
15509 - 82012
Giải tư
79326 - 56322 - 17372 - 00740 - 35659 - 11639 - 20734
Giải năm
7408
Giải sáu
9841 - 0766 - 8065
Giải bẩy
911
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
1,2
2,6
2,4,9
0,1
9
5,6,9
2
1
4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2016
Thứ hai
Ngày: 12/12/2016
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 12C2
Giải đặc biệt
665938
Giải nhất
34940
Giải nhì
44212
Giải ba
78681 - 15704
Giải tư
94046 - 40731 - 73546 - 30722 - 16196 - 58551 - 29737
Giải năm
8264
Giải sáu
3158 - 0158 - 5133
Giải bẩy
145
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2,2
2
1,3,7,8
0,5,6,6
1,8,8
4

1
6

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 10/12/2016
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 37VL50
Giải đặc biệt
748424
Giải nhất
16190
Giải nhì
17315
Giải ba
35533 - 69549
Giải tư
86785 - 08430 - 34614 - 79565 - 29622 - 24127 - 02603
Giải năm
8039
Giải sáu
3302 - 4276 - 0318
Giải bẩy
353
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
4,5,8
2,4,7
0,3,9
9
3
5
6
5
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2016
Thứ hai
Ngày: 05/12/2016
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 12B2
Giải đặc biệt
177075
Giải nhất
71700
Giải nhì
07758
Giải ba
70608 - 89225
Giải tư
43931 - 33275 - 45112 - 11219 - 60672 - 73688 - 89554
Giải năm
8448
Giải sáu
6576 - 4208 - 7154
Giải bẩy
917
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8,8
2,2,7,9
5
1
8
4,4,8

2,5,5,6
8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 03/12/2016
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 37VL49
Giải đặc biệt
881250
Giải nhất
19368
Giải nhì
99884
Giải ba
60322 - 75374
Giải tư
70474 - 27992 - 34745 - 47104 - 45688 - 46496 - 90174
Giải năm
8011
Giải sáu
3205 - 5968 - 4789
Giải bẩy
574
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
1
2

5
0,0
8,8
4,4,4,4
4,8,9
2,6