Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 19/08/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
435817
Giải nhất
94904
Giải nhì
01007
Giải ba
06783 - 60508
Giải tư
01698 - 46292 - 98816 - 02932 - 62486 - 17153 - 29290
Giải năm
3120
Giải sáu
1890 - 4596 - 2459
Giải bẩy
892
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,8
6,7
0
2
0
3,9


3,6
0,0,2,2,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/08/2017
Thứ hai
Ngày: 14/08/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
791803
Giải nhất
44029
Giải nhì
32130
Giải ba
15860 - 35795
Giải tư
56789 - 89390 - 76481 - 06655 - 69154 - 58689 - 76018
Giải năm
6820
Giải sáu
4709 - 6923 - 5886
Giải bẩy
072
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9
8
0,3,9
0

4,5
0
2
1,6,9,9
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 12/08/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
951063
Giải nhất
71302
Giải nhì
30813
Giải ba
18708 - 20437
Giải tư
13745 - 07793 - 12598 - 07858 - 84099 - 26300 - 71809
Giải năm
9873
Giải sáu
7918 - 8481 - 8812
Giải bẩy
549
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,8,9
2,3,8

7
5,9
8
3
3
1,6
3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/08/2017
Thứ hai
Ngày: 07/08/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
813869
Giải nhất
31537
Giải nhì
59824
Giải ba
88007 - 48481
Giải tư
73601 - 27561 - 12013 - 95092 - 12417 - 33005 - 14616
Giải năm
6786
Giải sáu
2948 - 3850 - 7055
Giải bẩy
410
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,7
0,3,6,7
4
7
8
0,5
1,9

1,6
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 05/08/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
870301
Giải nhất
84448
Giải nhì
26573
Giải ba
92637 - 34816
Giải tư
10588 - 63765 - 77234 - 89040 - 67525 - 00512 - 72256
Giải năm
7652
Giải sáu
7712 - 1682 - 3640
Giải bẩy
189
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,2,6
5
4,7
0,0,8,9
2,6
5
3
2,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 31/07/2017
Thứ hai
Ngày: 31/07/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
618122
Giải nhất
85375
Giải nhì
52122
Giải ba
72781 - 82848
Giải tư
91452 - 93023 - 74492 - 27556 - 46933 - 69954 - 97841
Giải năm
2916
Giải sáu
6148 - 7834 - 0179
Giải bẩy
813
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,6
2,2,2,3
3,4
1,8,8
2,4,6

5,9
1
2

Kết quả xổ số miền Nam - 29/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/07/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
156348
Giải nhất
46472
Giải nhì
98151
Giải ba
19209 - 14504
Giải tư
34180 - 40079 - 73744 - 65193 - 86770 - 85327 - 46534
Giải năm
0334
Giải sáu
0423 - 1382 - 7649
Giải bẩy
452
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9

3,7
4,4
4,8,8,9
1,2

0,2,9
0,2
3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/07/2017
Thứ hai
Ngày: 24/07/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
320356
Giải nhất
52543
Giải nhì
01064
Giải ba
71848 - 37779
Giải tư
96716 - 29837 - 77860 - 19025 - 99694 - 29446 - 54951
Giải năm
5980
Giải sáu
7010 - 6298 - 5394
Giải bẩy
972
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,6
5
7
3,6,8
1,4,6
0,4
2,9
0
4,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/07/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
177680
Giải nhất
38361
Giải nhì
71139
Giải ba
63947 - 39304
Giải tư
23820 - 92403 - 88857 - 70550 - 89895 - 39100 - 34840
Giải năm
5217
Giải sáu
6243 - 0798 - 6689
Giải bẩy
984
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
7
0
9
0,3,7
0,7
1

0,4,9
4,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 17/07/2017
Thứ hai
Ngày: 17/07/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
549971
Giải nhất
75315
Giải nhì
51785
Giải ba
15526 - 23588
Giải tư
53626 - 12931 - 48909 - 58923 - 23091 - 00782 - 91674
Giải năm
3100
Giải sáu
3070 - 5344 - 7088
Giải bẩy
267
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
5
3,6,6
1
4

7
0,1,4
2,5,8,8
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/07/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
323313
Giải nhất
54817
Giải nhì
74981
Giải ba
33444 - 95664
Giải tư
12225 - 17222 - 90675 - 27991 - 58553 - 34560 - 94354
Giải năm
7342
Giải sáu
4920 - 5044 - 1843
Giải bẩy
677
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,7
0,2,3,5

2,3,4,4
3,4
0,4
5,7
1
1

Kết quả xổ số miền Nam - 10/07/2017
Thứ hai
Ngày: 10/07/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
762186
Giải nhất
58502
Giải nhì
71162
Giải ba
45934 - 72523
Giải tư
30556 - 40344 - 50480 - 31161 - 75533 - 19068 - 36881
Giải năm
8417
Giải sáu
4781 - 8449 - 9803
Giải bẩy
088
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
7,7
3
3,4
4,9
6
1,2,8

0,1,1,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/07/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
750852
Giải nhất
25570
Giải nhì
48509
Giải ba
60323 - 33828
Giải tư
74086 - 97752 - 01409 - 83005 - 57160 - 81586 - 38246
Giải năm
8761
Giải sáu
4938 - 2019 - 7019
Giải bẩy
870
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9,9
9,9
3,8
8
1,6
2,2
0,1
0,0
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/07/2017
Thứ hai
Ngày: 03/07/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
983037
Giải nhất
06839
Giải nhì
23558
Giải ba
53289 - 26393
Giải tư
04693 - 34830 - 78457 - 14069 - 46115 - 55607 - 58003
Giải năm
8452
Giải sáu
8274 - 0269 - 5095
Giải bẩy
776
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,7
5

0,7,9

2,7,8
9,9
4,6
9
3,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/06/2017
Thứ hai
Ngày: 26/06/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
370676
Giải nhất
04624
Giải nhì
48628
Giải ba
19254 - 22492
Giải tư
28207 - 05345 - 02782 - 45130 - 04180 - 01832 - 70290
Giải năm
2273
Giải sáu
5291 - 0841 - 6600
Giải bẩy
408
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,8

4,8
0,2,3
1,5
4

3,6
0,2
0,1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 19/06/2017
Thứ hai
Ngày: 19/06/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
283385
Giải nhất
78377
Giải nhì
78764
Giải ba
60687 - 98694
Giải tư
55801 - 48520 - 89233 - 30961 - 70525 - 69738 - 42989
Giải năm
2132
Giải sáu
3647 - 1656 - 7045
Giải bẩy
929
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

0,5,9
2,3,8
5,7
6
1,4
7
5,7,7,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 17/06/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL21
Giải đặc biệt
992683
Giải nhất
27511
Giải nhì
74153
Giải ba
52105 - 40377
Giải tư
72674 - 81106 - 54700 - 43167 - 30231 - 92677 - 46232
Giải năm
1675
Giải sáu
6425 - 9083 - 6713
Giải bẩy
734
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
1,3
5
1,2,4

0,3
7
4,5,7,7
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 03/06/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5E2
Giải đặc biệt
992683
Giải nhất
27511
Giải nhì
74153
Giải ba
52105 - 40377
Giải tư
72674 - 81106 - 54700 - 43167 - 30231 - 92677 - 46232
Giải năm
1675
Giải sáu
6425 - 9083 - 6713
Giải bẩy
734
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
1,3
5
1,2,4

0,3
7
4,5,7,7
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 27/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL21
Giải đặc biệt
636175
Giải nhất
23643
Giải nhì
91524
Giải ba
28871 - 07414
Giải tư
45330 - 76671 - 22627 - 12885 - 00099 - 87014 - 85701
Giải năm
4900
Giải sáu
4613 - 1920 - 5233
Giải bẩy
667
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
3,4,4
0,4,7
0,3
3
4
7
1,1,5
5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/05/2017
Thứ hai
Ngày: 22/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5D2
Giải đặc biệt
226390
Giải nhất
32829
Giải nhì
58575
Giải ba
45198 - 87490
Giải tư
31445 - 24101 - 15693 - 33140 - 60435 - 28833 - 83338
Giải năm
7599
Giải sáu
1822 - 2884 - 7776
Giải bẩy
347
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

2,9
3,5,8
0,1,5,7


5,6
4
0,0,3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 20/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 20/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL20
Giải đặc biệt
694558
Giải nhất
38252
Giải nhì
01883
Giải ba
12275 - 91761
Giải tư
21204 - 72984 - 16111 - 91082 - 50332 - 97184 - 43904
Giải năm
5023
Giải sáu
8556 - 6031 - 0398
Giải bẩy
342
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
1
3
1,2
2
2,6,8
1
5,8
2,3,4,4
8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/05/2017
Thứ hai
Ngày: 15/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5C2
Giải đặc biệt
841736
Giải nhất
64921
Giải nhì
20081
Giải ba
05383 - 10678
Giải tư
43213 - 79465 - 57604 - 53614 - 17426 - 39865 - 30875
Giải năm
1176
Giải sáu
1488 - 2429 - 4035
Giải bẩy
324
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3,4
1,4,6,9
5,6

9
5,5
5,6,8
1,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 13/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL19
Giải đặc biệt
617479
Giải nhất
98790
Giải nhì
66143
Giải ba
10120 - 81034
Giải tư
75900 - 02248 - 87101 - 70684 - 94557 - 64823 - 64088
Giải năm
7674
Giải sáu
0711 - 1931 - 6220
Giải bẩy
307
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7
1,3
0,0,3
1,4
3,8
7

4,9
4,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 08/05/2017
Thứ hai
Ngày: 08/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5B2
Giải đặc biệt
828894
Giải nhất
51639
Giải nhì
82988
Giải ba
44776 - 45289
Giải tư
82883 - 84439 - 92824 - 83944 - 59696 - 36032 - 00325
Giải năm
2769
Giải sáu
0246 - 6609 - 6184
Giải bẩy
415
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5,9
4,5
2,9,9
4,6

9
6
3,4,8,9
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 06/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL18
Giải đặc biệt
275651
Giải nhất
57376
Giải nhì
37930
Giải ba
28415 - 54561
Giải tư
97762 - 95786 - 69601 - 54402 - 07333 - 40635 - 38027
Giải năm
2875
Giải sáu
7072 - 2303 - 4121
Giải bẩy
357
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3
5
0,1,7
0,3,5

1,7
1,2
2,5,6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 01/05/2017
Thứ hai
Ngày: 01/05/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 5A2
Giải đặc biệt
880368
Giải nhất
42805
Giải nhì
35773
Giải ba
56700 - 76006
Giải tư
56116 - 95537 - 54565 - 87194 - 44417 - 06074 - 60697
Giải năm
6114
Giải sáu
7228 - 9743 - 3823
Giải bẩy
523
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
4,6,7
3,3,8
7
3

5,8
3,4
1
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL17
Giải đặc biệt
003506
Giải nhất
34121
Giải nhì
12996
Giải ba
40762 - 02199
Giải tư
42074 - 61843 - 32914 - 12457 - 29904 - 31208 - 48149
Giải năm
3164
Giải sáu
6381 - 3072 - 4541
Giải bẩy
067
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,8
4
1
2
1,3,9
7
2,4,7
2,4
1
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL16
Giải đặc biệt
287691
Giải nhất
97899
Giải nhì
80079
Giải ba
66814 - 47472
Giải tư
11146 - 96461 - 66300 - 95655 - 20943 - 49176 - 45533
Giải năm
9095
Giải sáu
8523 - 2327 - 1077
Giải bẩy
927
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
4
3,7,7
3
3,6
5
1
2,6,7,9

1,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2017
Thứ hai
Ngày: 17/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 4D2
Giải đặc biệt
145480
Giải nhất
28355
Giải nhì
95480
Giải ba
14010 - 68072
Giải tư
06099 - 71518 - 14653 - 53889 - 16462 - 49979 - 01116
Giải năm
6726
Giải sáu
7895 - 7049 - 0817
Giải bẩy
166
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,6,7,8
6
7
9
3,5
2,6
2,9
0,0,9
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL15
Giải đặc biệt
044866
Giải nhất
17961
Giải nhì
18817
Giải ba
20608 - 76343
Giải tư
66174 - 95463 - 28472 - 51938 - 34722 - 75586 - 48563
Giải năm
6737
Giải sáu
0990 - 6531 - 4691
Giải bẩy
851
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
7
2
1,7,8
3
1
1,3,3,6
2,4
6
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2017
Thứ hai
Ngày: 10/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 4C2
Giải đặc biệt
073688
Giải nhất
24566
Giải nhì
43651
Giải ba
52921 - 11732
Giải tư
78127 - 95524 - 45434 - 13427 - 85930 - 29200 - 81327
Giải năm
8031
Giải sáu
2439 - 0293 - 4677
Giải bẩy
255
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

1,4,7,7,7
0,1,2,4,9
7
1,5
6
7
8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL14
Giải đặc biệt
120300
Giải nhất
56016
Giải nhì
69942
Giải ba
34839 - 16412
Giải tư
40179 - 57670 - 98671 - 96147 - 44764 - 42547 - 91475
Giải năm
4721
Giải sáu
0454 - 0787 - 7688
Giải bẩy
626
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,6
1,6
9
2,7,7
4
4
0,1,5,9
7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2017
Thứ hai
Ngày: 03/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 4B2
Giải đặc biệt
048332
Giải nhất
07350
Giải nhì
07515
Giải ba
50635 - 31884
Giải tư
80858 - 48301 - 55720 - 29640 - 46428 - 86924 - 66323
Giải năm
8969
Giải sáu
8427 - 7102 - 3537
Giải bẩy
629
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
5,6
0,3,4,7,8,9
2,5,7
0
0,8
9

4

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/04/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL13
Giải đặc biệt
116860
Giải nhất
44254
Giải nhì
69551
Giải ba
50823 - 39392
Giải tư
86235 - 48181 - 47827 - 70009 - 24083 - 41462 - 59892
Giải năm
5929
Giải sáu
6121 - 6789 - 0325
Giải bẩy
720
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0,1,3,5,7,9
5

1,4
0,2

1,3,4,9
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2017
Thứ hai
Ngày: 27/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 3E2
Giải đặc biệt
832077
Giải nhất
49244
Giải nhì
45257
Giải ba
36882 - 38274
Giải tư
24424 - 11947 - 86868 - 99207 - 80850 - 44797 - 26767
Giải năm
3715
Giải sáu
5083 - 9611 - 5407
Giải bẩy
096
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,7
1,5
4

4,7
0,7
7,8
4,7
2,3
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL12
Giải đặc biệt
680230
Giải nhất
60020
Giải nhì
35552
Giải ba
44331 - 70545
Giải tư
93723 - 83100 - 72181 - 29147 - 31008 - 97953 - 94217
Giải năm
5521
Giải sáu
6395 - 8022 - 2404
Giải bẩy
855
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,8
7
0,1,2,3
0,1
2,5,7
2,3,5


1
5

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2017
Thứ hai
Ngày: 20/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 3D2
Giải đặc biệt
961344
Giải nhất
75753
Giải nhì
47518
Giải ba
67184 - 44201
Giải tư
97242 - 68620 - 86320 - 76436 - 27997 - 97409 - 68752
Giải năm
8600
Giải sáu
8790 - 2271 - 6089
Giải bẩy
924
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,9
8
0,0,4
6
2,4
2,3

1
4,9
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL11
Giải đặc biệt
269643
Giải nhất
92538
Giải nhì
87358
Giải ba
48735 - 91588
Giải tư
55717 - 42127 - 05531 - 34521 - 51007 - 37533 - 52529
Giải năm
5569
Giải sáu
7476 - 9846 - 5085
Giải bẩy
727
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
1,7,7,9
1,3,5,8
3,6
8
9
3,6
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2017
Thứ hai
Ngày: 13/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 3C2
Giải đặc biệt
603700
Giải nhất
52308
Giải nhì
00506
Giải ba
13809 - 31055
Giải tư
38967 - 82748 - 99200 - 29877 - 38913 - 50803 - 42579
Giải năm
3964
Giải sáu
4510 - 9074 - 1729
Giải bẩy
245
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,6,8,9
0,3
9

5,8
5
4,7
4,7,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL10
Giải đặc biệt
973435
Giải nhất
92778
Giải nhì
21471
Giải ba
42249 - 74891
Giải tư
05533 - 66595 - 22955 - 81017 - 23967 - 17242 - 82731
Giải năm
1410
Giải sáu
3569 - 5833 - 0042
Giải bẩy
973
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,7

1,3,3,5,5
2,2,9
5
7,9
1,3,8

1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2017
Thứ hai
Ngày: 06/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 3B2
Giải đặc biệt
245495
Giải nhất
16111
Giải nhì
18645
Giải ba
14226 - 08547
Giải tư
07354 - 16423 - 66186 - 16596 - 77577 - 83772 - 63947
Giải năm
5093
Giải sáu
7138 - 8079 - 5482
Giải bẩy
776
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
3,6
8
5,7,7
4

2,6,7,9
2,3,6
3,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/03/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL09
Giải đặc biệt
992046
Giải nhất
74340
Giải nhì
13008
Giải ba
76077 - 59241
Giải tư
07771 - 84725 - 76258 - 68837 - 61364 - 47524 - 10764
Giải năm
6058
Giải sáu
3514 - 9723 - 3326
Giải bẩy
216
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4,6
3,4,5,6
7
0,1,1,6
8,8
4,4
1,7


Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2017
Thứ hai
Ngày: 27/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 2E2
Giải đặc biệt
030808
Giải nhất
97083
Giải nhì
13401
Giải ba
69938 - 29489
Giải tư
17578 - 34354 - 79322 - 01681 - 20010 - 16494 - 97307
Giải năm
2481
Giải sáu
0512 - 9133 - 7635
Giải bẩy
677
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,8
0,2
2
3,5,8

4

7,8
1,1,3,9
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL08
Giải đặc biệt
387753
Giải nhất
16663
Giải nhì
05500
Giải ba
68103 - 13628
Giải tư
81654 - 02516 - 04368 - 16336 - 27918 - 02526 - 04647
Giải năm
1510
Giải sáu
9780 - 0524 - 5241
Giải bẩy
653
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3
0,6,8
4,6,8
6
1,7
3,3,4
3,8

0

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2017
Thứ hai
Ngày: 20/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 2D2
Giải đặc biệt
801127
Giải nhất
26954
Giải nhì
14826
Giải ba
70994 - 06417
Giải tư
35539 - 87109 - 12517 - 98477 - 03982 - 06977 - 90589
Giải năm
7985
Giải sáu
2433 - 2677 - 3924
Giải bẩy
963
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7,7
4,6,7
0,3,9

4
3
7,7,7
2,5,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL07
Giải đặc biệt
164108
Giải nhất
30792
Giải nhì
05087
Giải ba
96172 - 75279
Giải tư
96301 - 25078 - 69537 - 36480 - 36646 - 73444 - 78544
Giải năm
9048
Giải sáu
6708 - 8663 - 8146
Giải bẩy
471
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8,8


7
4,4,6,6,8

3,4
1,2,8,9
0,7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2017
Thứ hai
Ngày: 13/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 2C2
Giải đặc biệt
791734
Giải nhất
64347
Giải nhì
13071
Giải ba
07891 - 70165
Giải tư
33677 - 64335 - 25275 - 69977 - 90858 - 93334 - 58692
Giải năm
1868
Giải sáu
0664 - 1618 - 4895
Giải bẩy
253
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8

4,4,5
4,7
3,8
4,5,8
1,5,7,7

1,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL06
Giải đặc biệt
712662
Giải nhất
00145
Giải nhì
66066
Giải ba
66208 - 71283
Giải tư
82506 - 00487 - 54041 - 11927 - 89365 - 56544 - 16720
Giải năm
0069
Giải sáu
1197 - 9350 - 2610
Giải bẩy
178
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
0
0,7

1,4,5
0
2,5,6,9
8
3,7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2017
Thứ hai
Ngày: 06/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 2B2
Giải đặc biệt
484051
Giải nhất
70654
Giải nhì
71275
Giải ba
85478 - 27415
Giải tư
40631 - 29810 - 17108 - 37679 - 76310 - 66413 - 85119
Giải năm
3081
Giải sáu
0002 - 2809 - 0706
Giải bẩy
862
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,9
0,0,3,5,9

1

1,4
2
1,5,8,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/02/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL05
Giải đặc biệt
319064
Giải nhất
56816
Giải nhì
64120
Giải ba
89586 - 07459
Giải tư
67403 - 91955 - 07290 - 15718 - 83483 - 96845 - 71584
Giải năm
0510
Giải sáu
8271 - 9363 - 1453
Giải bẩy
372
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,6,8
0
2
5
3,5,9
3,4
1,2
3,4,6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2017
Thứ hai
Ngày: 30/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 1D7
Giải đặc biệt
315411
Giải nhất
81258
Giải nhì
00132
Giải ba
05801 - 82079
Giải tư
70744 - 27658 - 06159 - 98752 - 20718 - 38133 - 42057
Giải năm
5577
Giải sáu
2698 - 1134 - 2298
Giải bẩy
348
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,8

2,3,4
4,8
2,7,8,8,9

7,9

2,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 38VL04
Giải đặc biệt
661071
Giải nhất
85205
Giải nhì
41768
Giải ba
69946 - 78504
Giải tư
62563 - 03450 - 23162 - 22220 - 83355 - 18712 - 63103
Giải năm
2330
Giải sáu
2632 - 5620 - 3424
Giải bẩy
559
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5,8
2
0,0,4
0,2
6
0,5,9
2,3,8
1


Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2017
Thứ hai
Ngày: 23/01/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh - 1D2
Giải đặc biệt
961790
Giải nhất
86702
Giải nhì
95496
Giải ba
34290 - 65525
Giải tư
51793 - 20946 - 56464 - 82131 - 98912 - 44856 - 13152
Giải năm
4299
Giải sáu
3452 - 5916 - 4027
Giải bẩy
537
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
2,6
5,7
1,7
6
2,2,6
4


0,0,3,6,9