Xổ số miền Nam hôm nay
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2019
Thứ hai
Ngày: 21/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
325576
Giải nhất
11370
Giải nhì
72465
Giải ba
01328 - 92635
Giải tư
18782 - 30251 - 05808 - 34202 - 71522 - 99396 - 06575
Giải năm
8488
Giải sáu
9112 - 5087 - 7750
Giải bẩy
834
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
2
2,8
4,5

0,1
5,7
0,5,6
2,7,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 19/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
461407
Giải nhất
98073
Giải nhì
84729
Giải ba
35347 - 03590
Giải tư
60394 - 32976 - 26028 - 95969 - 80454 - 86910 - 23571
Giải năm
2442
Giải sáu
8853 - 7259 - 8196
Giải bẩy
991
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0
8,9

0,2,7
3,4,9
9
1,3,6

0,1,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2019
Thứ hai
Ngày: 14/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
952263
Giải nhất
50357
Giải nhì
29823
Giải ba
13445 - 11394
Giải tư
62512 - 74724 - 42404 - 31352 - 83401 - 86249 - 58267
Giải năm
7019
Giải sáu
9527 - 0001 - 6931
Giải bẩy
010
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,4
0,2,9
3,4,7
1,6
5,9
2,7
3,7


4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 12/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
036299
Giải nhất
34834
Giải nhì
03262
Giải ba
51068 - 28584
Giải tư
89828 - 98052 - 14614 - 09123 - 51360 - 21399 - 77279
Giải năm
7697
Giải sáu
9823 - 7385 - 7446
Giải bẩy
979
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,4
3,3,8
4
6
2
0,2,8
9,9
4,5
7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2019
Thứ hai
Ngày: 07/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
755583
Giải nhất
60670
Giải nhì
99639
Giải ba
08710 - 24481
Giải tư
75363 - 35888 - 52890 - 17138 - 61594 - 15195 - 84231
Giải năm
3659
Giải sáu
4885 - 2150 - 7918
Giải bẩy
958
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,8

1,8,9

0,8,9
3
0
1,3,5,8
0,4,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 05/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
459760
Giải nhất
20308
Giải nhì
41001
Giải ba
61670 - 90795
Giải tư
23778 - 75845 - 42188 - 20034 - 93557 - 35289 - 23721
Giải năm
8872
Giải sáu
5197 - 1056 - 3154
Giải bẩy
530
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8

1
0,4
5
4,6,7
0,8
0,2,8
8,9
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2018
Thứ hai
Ngày: 31/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
412470
Giải nhất
71199
Giải nhì
48637
Giải ba
49169 - 56392
Giải tư
74103 - 62659 - 35181 - 87554 - 33306 - 20207 - 21491
Giải năm
1638
Giải sáu
6206 - 5932 - 7215
Giải bẩy
120
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,6,7
5
0
2,7,8

4,9
9
0
1
1,2,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 29/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
597303
Giải nhất
87368
Giải nhì
89200
Giải ba
97416 - 97890
Giải tư
83491 - 77438 - 49536 - 32896 - 67149 - 66105 - 17069
Giải năm
6941
Giải sáu
0556 - 3199 - 4185
Giải bẩy
482
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4,5
6

6,8
1,9
6
8,9

2,5
0,1,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2018
Thứ hai
Ngày: 24/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
058338
Giải nhất
08463
Giải nhì
38646
Giải ba
37358 - 02161
Giải tư
37696 - 38204 - 24231 - 48707 - 41158 - 50458 - 20790
Giải năm
8571
Giải sáu
2586 - 5179 - 2652
Giải bẩy
066
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,7


1,8
6
2,8,8,8
1,3,6
1,9
6
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 22/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
941106
Giải nhất
94339
Giải nhì
42664
Giải ba
90304 - 72404
Giải tư
81142 - 53878 - 23336 - 42432 - 18320 - 11279 - 16716
Giải năm
4581
Giải sáu
0183 - 3353 - 2140
Giải bẩy
972
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,6
6
0
2,6,9
0,2
3
4
2,8,9
1,3
7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2018
Thứ hai
Ngày: 17/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
073524
Giải nhất
01395
Giải nhì
22290
Giải ba
46281 - 45991
Giải tư
50407 - 24334 - 61192 - 90869 - 52219 - 47021 - 73979
Giải năm
9675
Giải sáu
3656 - 1977 - 6893
Giải bẩy
563
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
9
1,4
4

6
3,9
5,7,9
1
0,1,2,3,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 15/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
687325
Giải nhất
77925
Giải nhì
07210
Giải ba
27959 - 34137
Giải tư
81385 - 43239 - 24376 - 02430 - 08708 - 36887 - 91882
Giải năm
7244
Giải sáu
6955 - 9568 - 5622
Giải bẩy
836
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0
1,2,5,5
0,6,7,9
4
5,9
8
6
2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2018
Thứ hai
Ngày: 10/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
921563
Giải nhất
89008
Giải nhì
63708
Giải ba
07906 - 37426
Giải tư
39477 - 73928 - 31402 - 65008 - 89674 - 51496 - 07078
Giải năm
0583
Giải sáu
2133 - 5631 - 7263
Giải bẩy
387
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,8,8

6,8
1,3

5
3,3
4,7,8
3,7
6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 08/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
378667
Giải nhất
42336
Giải nhì
14416
Giải ba
00383 - 35971
Giải tư
90508 - 80498 - 53787 - 06838 - 19382 - 60955 - 05706
Giải năm
3528
Giải sáu
3361 - 7503 - 1728
Giải bẩy
077
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,8
6
8,8
6,8

5
1,7
1,7
2,3,7
8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2018
Thứ hai
Ngày: 03/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
549272
Giải nhất
11739
Giải nhì
25542
Giải ba
46265 - 48583
Giải tư
36870 - 61866 - 41494 - 28625 - 87999 - 83678 - 97421
Giải năm
3663
Giải sáu
3895 - 1043 - 3712
Giải bẩy
266
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
1,5
9
2,3

3,5,6,6
0,2,8
3
4,5,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 01/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
113877
Giải nhất
68757
Giải nhì
26846
Giải ba
31513 - 31693
Giải tư
97926 - 01792 - 83926 - 81917 - 39137 - 68348 - 75427
Giải năm
7560
Giải sáu
7112 - 0437 - 5538
Giải bẩy
469
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,7
6,6,7
7,7,8
6,8
7
0,9
7
3
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 26/11/2018
Thứ hai
Ngày: 26/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
656198
Giải nhất
83971
Giải nhì
05487
Giải ba
44049 - 90421
Giải tư
61661 - 21979 - 12336 - 13503 - 33520 - 72992 - 01291
Giải năm
9191
Giải sáu
1695 - 0183 - 6610
Giải bẩy
031
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0
0,1
1,6
9

1,4
1,9
3,7
1,1,2,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
906592
Giải nhất
57378
Giải nhì
37886
Giải ba
56393 - 39079
Giải tư
17729 - 43621 - 24790 - 68373 - 54934 - 24562 - 30587
Giải năm
9131
Giải sáu
6530 - 1059 - 0140
Giải bẩy
076
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,9
0,1,4
0
9
2
3,6,8,9
6,7
0,1,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 19/11/2018
Thứ hai
Ngày: 19/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
512653
Giải nhất
85736
Giải nhì
78995
Giải ba
05073 - 67920
Giải tư
56608 - 74592 - 80269 - 82876 - 65176 - 29468 - 50862
Giải năm
3730
Giải sáu
0737 - 6826 - 2600
Giải bẩy
856
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

0,6
0,6,7
3
3,6
2,8,9
3,6,6

2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
875036
Giải nhất
44057
Giải nhì
60822
Giải ba
21131 - 29126
Giải tư
14046 - 31746 - 71662 - 42823 - 06365 - 31595 - 78475
Giải năm
8143
Giải sáu
9880 - 5654 - 7106
Giải bẩy
585
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7

2,3,6
1,6
3,6,6
4,7
2,5
5
0,5
5

Kết quả xổ số miền Nam - 12/11/2018
Thứ hai
Ngày: 12/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
506839
Giải nhất
25016
Giải nhì
18981
Giải ba
99375 - 88354
Giải tư
11376 - 29894 - 95460 - 05560 - 15485 - 33032 - 15227
Giải năm
6265
Giải sáu
1792 - 7043 - 8168
Giải bẩy
632
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
7
2,2,6,9
3
4
0,0,5,8
5,6
1,5
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
368960
Giải nhất
57038
Giải nhì
25844
Giải ba
82375 - 86616
Giải tư
31189 - 00756 - 89247 - 20144 - 31225 - 33710 - 64385
Giải năm
7335
Giải sáu
3594 - 0597 - 9552
Giải bẩy
210
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,6
5
5,8
4,4,7
2,6
0
5
5,5,9
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/11/2018
Thứ hai
Ngày: 05/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
448316
Giải nhất
23866
Giải nhì
76235
Giải ba
82191 - 65385
Giải tư
54420 - 35168 - 42371 - 34579 - 54623 - 04085 - 36131
Giải năm
8554
Giải sáu
1748 - 1272 - 5606
Giải bẩy
758
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
0,3
1,5
8
4,8
6,8
1,2,3,9
5,5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 03/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
250018
Giải nhất
32728
Giải nhì
20412
Giải ba
98808 - 77068
Giải tư
30159 - 03267 - 53464 - 75022 - 38192 - 99305 - 17636
Giải năm
0246
Giải sáu
5833 - 5477 - 5726
Giải bẩy
730
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
2,8
2,6,8
0,3,6
6
9
4,7,8
7

2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 29/10/2018
Thứ hai
Ngày: 29/10/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
878885
Giải nhất
60854
Giải nhì
65054
Giải ba
52199 - 36622
Giải tư
55930 - 95379 - 39419 - 46788 - 17916 - 81412 - 77969
Giải năm
3387
Giải sáu
9533 - 5586 - 1731
Giải bẩy
135
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,6,9
2
0,1,3,5

4,4,8
9
9
5,6,7,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/10/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
596020
Giải nhất
02654
Giải nhì
87657
Giải ba
01246 - 66100
Giải tư
95659 - 31944 - 17822 - 83142 - 11872 - 71504 - 01797
Giải năm
5545
Giải sáu
9432 - 2295 - 9915
Giải bẩy
299
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
5
0,2
2
2,4,5,6
4,7,9

2,7

5,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/10/2018
Thứ hai
Ngày: 22/10/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
903291
Giải nhất
57426
Giải nhì
00481
Giải ba
12157 - 82894
Giải tư
30663 - 99650 - 93012 - 26401 - 56430 - 57307 - 04955
Giải năm
8453
Giải sáu
6649 - 9664 - 7180
Giải bẩy
982
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,7
2
6
0
9
0,3,5,7
3,4

0,1,2
1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 20/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/10/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
956962
Giải nhất
63116
Giải nhì
78922
Giải ba
17486 - 25292
Giải tư
47467 - 05644 - 44164 - 84656 - 49661 - 49121 - 53912
Giải năm
6188
Giải sáu
2266 - 9219 - 6318
Giải bẩy
159
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,6,8,9
1,2

4
6,9
1,2,4,6,7
2
6,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2018
Thứ hai
Ngày: 15/10/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
733388
Giải nhất
32559
Giải nhì
91862
Giải ba
92392 - 88936
Giải tư
16027 - 54058 - 85601 - 59658 - 59774 - 57865 - 62554
Giải năm
9054
Giải sáu
2824 - 6360 - 4323
Giải bẩy
234
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

3,4,7
4,6

4,4,8,8,9
0,2,5
4
4,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 13/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/10/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
994473
Giải nhất
93616
Giải nhì
98534
Giải ba
36085 - 61884
Giải tư
97201 - 94258 - 86236 - 10718 - 88511 - 92325 - 30125
Giải năm
5590
Giải sáu
5783 - 7795 - 0977
Giải bẩy
147
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,6,8
5,5
4,6
7
8

3,7
3,4,5,9
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/10/2018
Thứ hai
Ngày: 08/10/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
817385
Giải nhất
96372
Giải nhì
25065
Giải ba
38352 - 04351
Giải tư
90594 - 32592 - 49118 - 68217 - 94118 - 50625 - 89118
Giải năm
7001
Giải sáu
2931 - 3499 - 7260
Giải bẩy
340
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7,8,8,8
5
1
0
0,1,2
0,5
2
5
2,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/10/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
016360
Giải nhất
11217
Giải nhì
10988
Giải ba
25495 - 57126
Giải tư
75910 - 04434 - 73836 - 66932 - 42023 - 14012 - 35930
Giải năm
6817
Giải sáu
4426 - 5713 - 4740
Giải bẩy
680
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,3,7,7
3,6,6
0,2,4,6
0
6
0

0,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 01/10/2018
Thứ hai
Ngày: 01/10/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
112516
Giải nhất
95529
Giải nhì
84377
Giải ba
83150 - 10327
Giải tư
26507 - 90476 - 53080 - 40054 - 06439 - 79002 - 53384
Giải năm
4095
Giải sáu
2531 - 4059 - 9156
Giải bẩy
757
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
6
7,9
1,9
9
0,4,6,7,9

6,7
0,4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 29/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 29/09/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
753395
Giải nhất
50103
Giải nhì
19782
Giải ba
27181 - 19864
Giải tư
67383 - 08023 - 71324 - 92682 - 12897 - 45745 - 77377
Giải năm
2855
Giải sáu
4012 - 2663 - 7206
Giải bẩy
065
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,6
2
3,4

5
5
3,4,5
7
1,2,2,3
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/09/2018
Thứ hai
Ngày: 24/09/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
103427
Giải nhất
86893
Giải nhì
90614
Giải ba
43584 - 75794
Giải tư
49785 - 32400 - 33054 - 90718 - 27767 - 82028 - 16954
Giải năm
1243
Giải sáu
0702 - 6312 - 1685
Giải bẩy
853
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
2,4,8
7,7,8

3
3,4,4
7

4,5,5
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 22/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 22/09/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
277895
Giải nhất
25911
Giải nhì
10406
Giải ba
81411 - 34572
Giải tư
82276 - 68229 - 41760 - 08007 - 69453 - 85128 - 80562
Giải năm
8399
Giải sáu
5366 - 8580 - 1660
Giải bẩy
531
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
1,1,7
8,9
1

3
0,0,2,6
2,6
0
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/09/2018
Thứ hai
Ngày: 17/09/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
832927
Giải nhất
53018
Giải nhì
37086
Giải ba
06904 - 88890
Giải tư
17036 - 47976 - 69726 - 31933 - 80147 - 73210 - 70415
Giải năm
5707
Giải sáu
8766 - 9236 - 8532
Giải bẩy
341
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,8
0,5,8
6,7
2,3,6,6
1,7

6
6
6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 15/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 15/09/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
142833
Giải nhất
92163
Giải nhì
50143
Giải ba
87576 - 92175
Giải tư
77392 - 93101 - 64078 - 58357 - 84013 - 54408 - 36642
Giải năm
3689
Giải sáu
4191 - 6540 - 0589
Giải bẩy
443
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
3

3,5
0,2,3,3
7
3
5,6,8
9,9
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 10/09/2018
Thứ hai
Ngày: 10/09/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
136323
Giải nhất
29519
Giải nhì
93981
Giải ba
08835 - 60400
Giải tư
80364 - 81953 - 72084 - 45396 - 75513 - 49115 - 99089
Giải năm
0101
Giải sáu
4457 - 8210 - 4036
Giải bẩy
507
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7
0,3,5,9
2,3
5,6

3,7
4

1,4,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 08/09/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
122703
Giải nhất
04489
Giải nhì
47155
Giải ba
89137 - 09402
Giải tư
84433 - 76467 - 61282 - 00631 - 04322 - 49666 - 63039
Giải năm
6736
Giải sáu
5352 - 9905 - 5539
Giải bẩy
620
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,5

0,2
0,1,3,6,7,9,9

2,5
6,7

2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/09/2018
Thứ hai
Ngày: 03/09/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
159665
Giải nhất
61079
Giải nhì
76475
Giải ba
11692 - 53753
Giải tư
55679 - 86269 - 74419 - 35159 - 98084 - 16812 - 32700
Giải năm
5770
Giải sáu
4146 - 6009 - 9875
Giải bẩy
838
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
2,9
0
8
6
3,9
5,9
0,5,5,9,9
4
2

Kết quả xổ số miền Nam - 01/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 01/09/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
912154
Giải nhất
54306
Giải nhì
72504
Giải ba
66642 - 97752
Giải tư
78151 - 76443 - 80787 - 21488 - 10549 - 40890 - 82375
Giải năm
3358
Giải sáu
1693 - 4873 - 5202
Giải bẩy
730
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6


0
2,3,9
1,2,4,8

3,5
7,8
0,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/08/2018
Thứ hai
Ngày: 27/08/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
599769
Giải nhất
73779
Giải nhì
00075
Giải ba
58562 - 41668
Giải tư
79003 - 05003 - 55792 - 58978 - 98439 - 32624 - 58338
Giải năm
0227
Giải sáu
9541 - 9841 - 5716
Giải bẩy
063
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
6
4,7
8,9
1,1

2,3,8,9
5,8,9
3
2

Kết quả xổ số miền Nam - 25/08/2018
Thứ bảy
Ngày: 25/08/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
020057
Giải nhất
73851
Giải nhì
08936
Giải ba
89019 - 51310
Giải tư
69190 - 25469 - 65342 - 93640 - 11727 - 42111 - 33529
Giải năm
4808
Giải sáu
2553 - 7119 - 1249
Giải bẩy
392
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,1,9,9
7,9
6
0,2,9
1,3,7
9


0,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 20/08/2018
Thứ hai
Ngày: 20/08/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
451913
Giải nhất
98306
Giải nhì
57468
Giải ba
61003 - 19050
Giải tư
87981 - 25308 - 83508 - 73568 - 04077 - 60804 - 13285
Giải năm
4395
Giải sáu
9271 - 6034 - 1343
Giải bẩy
979
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,6,8,8
3

4
3
0,4
8,8
1,7,9
1,5
5

Kết quả xổ số miền Nam - 18/08/2018
Thứ bảy
Ngày: 18/08/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
619953
Giải nhất
44576
Giải nhì
27515
Giải ba
16996 - 20608
Giải tư
58262 - 37206 - 02232 - 29875 - 00727 - 54923 - 90462
Giải năm
8251
Giải sáu
6653 - 9445 - 0762
Giải bẩy
676
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
5
3,7
2
5
1,3,3
2,2,2
0,5,6,6

6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/08/2018
Thứ hai
Ngày: 13/08/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
839525
Giải nhất
50431
Giải nhì
39747
Giải ba
29295 - 91315
Giải tư
06086 - 12403 - 71690 - 63347 - 22016 - 18050 - 00017
Giải năm
3944
Giải sáu
8890 - 2045 - 4685
Giải bẩy
755
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,6,7
5,8
1
4,5,7,7
0,5


5,6
0,0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/08/2018
Thứ bảy
Ngày: 11/08/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
379409
Giải nhất
43348
Giải nhì
24235
Giải ba
50906 - 37004
Giải tư
51016 - 64051 - 51227 - 78589 - 96625 - 00091 - 79510
Giải năm
3528
Giải sáu
4558 - 1673 - 3210
Giải bẩy
769
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,9
0,0,6
5,7,8
5
8
1,8
9
3
5,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/08/2018
Thứ hai
Ngày: 06/08/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
819386
Giải nhất
22705
Giải nhì
40509
Giải ba
48960 - 48380
Giải tư
68113 - 80690 - 83452 - 24235 - 39514 - 61908 - 50296
Giải năm
4045
Giải sáu
6768 - 9529 - 6834
Giải bẩy
888
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8,9
3,4
9
4,5,6
5
2
0,8

0,6,8
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/08/2018
Thứ bảy
Ngày: 04/08/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
748827
Giải nhất
75906
Giải nhì
14228
Giải ba
51453 - 57480
Giải tư
08324 - 51081 - 12546 - 19959 - 73650 - 57127 - 74934
Giải năm
3577
Giải sáu
8666 - 5831 - 3743
Giải bẩy
809
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9

4,7,7,8
1,4
3,6
0,3,9
1,6
7
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 30/07/2018
Thứ hai
Ngày: 30/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
979393
Giải nhất
06916
Giải nhì
78375
Giải ba
14959 - 72120
Giải tư
51895 - 43679 - 89741 - 80088 - 35952 - 51625 - 53760
Giải năm
0452
Giải sáu
0766 - 5509 - 2465
Giải bẩy
863
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
6
0,5

1
2,2,9
0,3,5,6
5,9,9
8
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 28/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
177913
Giải nhất
84709
Giải nhì
74609
Giải ba
82387 - 86389
Giải tư
80781 - 75235 - 22842 - 37300 - 36541 - 71441 - 97095
Giải năm
6490
Giải sáu
7235 - 6305 - 5637
Giải bẩy
192
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,9,9
3

5,5,7
1,1,2
4


1,7,9
0,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/07/2018
Thứ hai
Ngày: 23/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
109756
Giải nhất
00490
Giải nhì
61247
Giải ba
07434 - 44152
Giải tư
96889 - 59322 - 85291 - 54496 - 45066 - 54230 - 47975
Giải năm
5062
Giải sáu
3563 - 0890 - 7572
Giải bẩy
837
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2
0,4,7
7
2,6
2,3,6
2,5
9
0,0,1,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 21/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
963885
Giải nhất
22729
Giải nhì
05284
Giải ba
32569 - 65835
Giải tư
13871 - 60905 - 94876 - 12789 - 36566 - 84294 - 15474
Giải năm
0219
Giải sáu
7389 - 9279 - 3663
Giải bẩy
842
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
9
9
5
2

3,5,6,9
1,4,6,9
4,5,9,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 16/07/2018
Thứ hai
Ngày: 16/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
562286
Giải nhất
39614
Giải nhì
44933
Giải ba
70893 - 58483
Giải tư
73266 - 47377 - 12533 - 88008 - 93274 - 03122 - 87511
Giải năm
2004
Giải sáu
3430 - 8353 - 5953
Giải bẩy
252
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
1,4
2
0,3,3

2,3,3,5
6
4,7
3,6
3

Kết quả xổ số miền Nam - 14/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
185451
Giải nhất
21290
Giải nhì
45221
Giải ba
62157 - 42599
Giải tư
70705 - 57190 - 13732 - 98541 - 19933 - 97450 - 32403
Giải năm
7340
Giải sáu
7982 - 6083 - 0233
Giải bẩy
958
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5

1
2,3,3
0,1
0,1,7,8


2,3,9
0,0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/07/2018
Thứ hai
Ngày: 09/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
864312
Giải nhất
54602
Giải nhì
01696
Giải ba
90083 - 22729
Giải tư
39505 - 10460 - 91344 - 08191 - 90926 - 03478 - 38565
Giải năm
6771
Giải sáu
3439 - 3393 - 4628
Giải bẩy
432
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
2
6,8,9
2,9
4

0,3,5
1,8
3
1,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
022682
Giải nhất
62980
Giải nhì
27679
Giải ba
91348 - 03565
Giải tư
15591 - 54880 - 18879 - 90310 - 80263 - 91073 - 51748
Giải năm
6900
Giải sáu
7078 - 6889 - 6010
Giải bẩy
006
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
0,0


8,8

3,5
3,8,9,9
0,0,2,9
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/07/2018
Thứ hai
Ngày: 02/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
613118
Giải nhất
55948
Giải nhì
17158
Giải ba
22785 - 56217
Giải tư
01290 - 77831 - 53905 - 45893 - 16161 - 89246 - 23971
Giải năm
7104
Giải sáu
6839 - 7018 - 4975
Giải bẩy
768
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
7,8,8

1,9
2,6,8
8
1,8
1,5
5
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 30/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 30/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
851690
Giải nhất
28164
Giải nhì
27054
Giải ba
38581 - 14515
Giải tư
90577 - 11646 - 96791 - 70865 - 90734 - 03743 - 37877
Giải năm
6232
Giải sáu
5147 - 6168 - 5675
Giải bẩy
796
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5

2,4
3,6,7
4
4,5,8
1,5,7,7
1
0,1,6