Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 21/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 21/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
963885
Giải nhất
22729
Giải nhì
05284
Giải ba
32569 - 65835
Giải tư
13871 - 60905 - 94876 - 12789 - 36566 - 84294 - 15474
Giải năm
0219
Giải sáu
7389 - 9279 - 3663
Giải bẩy
842
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
9
9
5
2

3,5,6,9
1,4,6,9
4,5,9,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 16/07/2018
Thứ hai
Ngày: 16/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
562286
Giải nhất
39614
Giải nhì
44933
Giải ba
70893 - 58483
Giải tư
73266 - 47377 - 12533 - 88008 - 93274 - 03122 - 87511
Giải năm
2004
Giải sáu
3430 - 8353 - 5953
Giải bẩy
252
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
1,4
2
0,3,3

2,3,3,5
6
4,7
3,6
3

Kết quả xổ số miền Nam - 14/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
185451
Giải nhất
21290
Giải nhì
45221
Giải ba
62157 - 42599
Giải tư
70705 - 57190 - 13732 - 98541 - 19933 - 97450 - 32403
Giải năm
7340
Giải sáu
7982 - 6083 - 0233
Giải bẩy
958
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5

1
2,3,3
0,1
0,1,7,8


2,3,9
0,0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/07/2018
Thứ hai
Ngày: 09/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
864312
Giải nhất
54602
Giải nhì
01696
Giải ba
90083 - 22729
Giải tư
39505 - 10460 - 91344 - 08191 - 90926 - 03478 - 38565
Giải năm
6771
Giải sáu
3439 - 3393 - 4628
Giải bẩy
432
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
2
6,8,9
2,9
4

0,3,5
1,8
3
1,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
022682
Giải nhất
62980
Giải nhì
27679
Giải ba
91348 - 03565
Giải tư
15591 - 54880 - 18879 - 90310 - 80263 - 91073 - 51748
Giải năm
6900
Giải sáu
7078 - 6889 - 6010
Giải bẩy
006
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
0,0


8,8

3,5
3,8,9,9
0,0,2,9
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/07/2018
Thứ hai
Ngày: 02/07/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
613118
Giải nhất
55948
Giải nhì
17158
Giải ba
22785 - 56217
Giải tư
01290 - 77831 - 53905 - 45893 - 16161 - 89246 - 23971
Giải năm
7104
Giải sáu
6839 - 7018 - 4975
Giải bẩy
768
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
7,8,8

1,9
2,6,8
8
1,8
1,5
5
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 30/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 30/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
851690
Giải nhất
28164
Giải nhì
27054
Giải ba
38581 - 14515
Giải tư
90577 - 11646 - 96791 - 70865 - 90734 - 03743 - 37877
Giải năm
6232
Giải sáu
5147 - 6168 - 5675
Giải bẩy
796
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5

2,4
3,6,7
4
4,5,8
1,5,7,7
1
0,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/06/2018
Thứ hai
Ngày: 25/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
428584
Giải nhất
06831
Giải nhì
22831
Giải ba
19118 - 20401
Giải tư
38835 - 86294 - 33030 - 86619 - 82143 - 34744 - 29924
Giải năm
2591
Giải sáu
2511 - 0651 - 3979
Giải bẩy
938
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
1,8,9
4
0,1,1,5,8
3,4
1

9
4
1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 23/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 23/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
064887
Giải nhất
68337
Giải nhì
40802
Giải ba
42466 - 69814
Giải tư
41030 - 17515 - 50370 - 73720 - 21997 - 47658 - 07049
Giải năm
9064
Giải sáu
5516 - 7834 - 8476
Giải bẩy
667
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4,5,6
0
0,4,7
9
8
4,6,7
0,6,6
7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/06/2018
Thứ hai
Ngày: 18/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
665869
Giải nhất
43917
Giải nhì
91023
Giải ba
30432 - 62046
Giải tư
96743 - 25688 - 84255 - 48124 - 87221 - 28548 - 07316
Giải năm
4872
Giải sáu
7578 - 5736 - 4715
Giải bẩy
300
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5,6,7
1,3,4
2,6
3,5,6,8
5
9
2,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 16/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
274750
Giải nhất
78281
Giải nhì
55479
Giải ba
38789 - 57594
Giải tư
59259 - 75208 - 88320 - 06184 - 56449 - 76490 - 44700
Giải năm
8855
Giải sáu
0757 - 0976 - 7786
Giải bẩy
951
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

0

9
0,1,5,7,9

0,6,9
1,4,6,9
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 11/06/2018
Thứ hai
Ngày: 11/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
587315
Giải nhất
93153
Giải nhì
12038
Giải ba
35376 - 24081
Giải tư
00891 - 43430 - 61736 - 06538 - 09011 - 32106 - 61293
Giải năm
2503
Giải sáu
8196 - 7201 - 3397
Giải bẩy
185
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,6
1,5

0,6,8,8

3
4
6
1,5
1,3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 09/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
352720
Giải nhất
72821
Giải nhì
07512
Giải ba
71029 - 96000
Giải tư
44818 - 16042 - 78759 - 54441 - 93566 - 13177 - 08548
Giải năm
3532
Giải sáu
0137 - 7912 - 4821
Giải bẩy
145
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,2,8
0,1,1,9
2,5,7
1,2,5,8
9
6
7


Kết quả xổ số miền Nam - 04/06/2018
Thứ hai
Ngày: 04/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
753447
Giải nhất
05651
Giải nhì
55662
Giải ba
66571 - 63742
Giải tư
83935 - 35909 - 80274 - 71281 - 65036 - 19809 - 61936
Giải năm
9080
Giải sáu
2468 - 2383 - 3824
Giải bẩy
256
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9,9

4
5,6,6
2,7
1,6
2,8
1,4
0,1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 02/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 02/06/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
964617
Giải nhất
52978
Giải nhì
29790
Giải ba
76521 - 22232
Giải tư
24710 - 04360 - 71091 - 40187 - 27942 - 04386 - 57998
Giải năm
0376
Giải sáu
4396 - 6738 - 2011
Giải bẩy
433
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,7
1
2,3,8
2

0
6,8,8
6,7
0,1,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/05/2018
Thứ hai
Ngày: 28/05/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
799397
Giải nhất
46245
Giải nhì
33967
Giải ba
97760 - 51079
Giải tư
89160 - 68442 - 72256 - 14522 - 73416 - 52382 - 12042
Giải năm
1624
Giải sáu
2357 - 4759 - 5377
Giải bẩy
997
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
2,4

2,2,5
3,6,7,9
0,0,7
7,9
2
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 26/05/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
934328
Giải nhất
94594
Giải nhì
10917
Giải ba
11263 - 58077
Giải tư
66763 - 80974 - 89550 - 80172 - 61695 - 95040 - 80192
Giải năm
5939
Giải sáu
3780 - 7858 - 3640
Giải bẩy
750
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
8
9
0,0
0,0,8
3,3
2,4,7
0
2,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/05/2018
Thứ hai
Ngày: 21/05/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
104825
Giải nhất
81944
Giải nhì
07232
Giải ba
88846 - 95940
Giải tư
23283 - 63168 - 13983 - 12925 - 97812 - 10431 - 81082
Giải năm
6068
Giải sáu
7060 - 8984 - 3634
Giải bẩy
058
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2
5,5
1,2,4
0,4,6
8
0,8,8

2,3,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 19/05/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
014217
Giải nhất
37427
Giải nhì
94950
Giải ba
70861 - 88032
Giải tư
33667 - 88817 - 12891 - 10869 - 53596 - 73419 - 43164
Giải năm
8955
Giải sáu
4776 - 4761 - 1075
Giải bẩy
165
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,7,9
7
2,6

0,5
1,1,4,5,7,9
5,6

1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/05/2018
Thứ hai
Ngày: 14/05/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
372540
Giải nhất
34096
Giải nhì
71609
Giải ba
07611 - 16460
Giải tư
32428 - 56233 - 29224 - 70849 - 20669 - 17458 - 89764
Giải năm
5018
Giải sáu
5313 - 0922 - 1814
Giải bẩy
696
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,3,4,8,9
2,4,8
3
0,9
8
0,4,9


6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 12/05/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
895054
Giải nhất
81352
Giải nhì
46047
Giải ba
12039 - 44360
Giải tư
26075 - 88528 - 64495 - 11137 - 64648 - 67412 - 46023
Giải năm
3696
Giải sáu
3620 - 1082 - 1862
Giải bẩy
033
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
0,3,8
3,7,9
7,8
2,4
0,2
5
2,5
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/05/2018
Thứ hai
Ngày: 07/05/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
192854
Giải nhất
51333
Giải nhì
25270
Giải ba
24278 - 74885
Giải tư
54380 - 82874 - 67586 - 63497 - 32057 - 13779 - 46003
Giải năm
1684
Giải sáu
9605 - 6995 - 2270
Giải bẩy
386
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5


3,7

4,7

0,0,4,8,9
0,4,5,6,6
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 05/05/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
344846
Giải nhất
25485
Giải nhì
69329
Giải ba
81525 - 22977
Giải tư
82151 - 99334 - 34642 - 61157 - 96000 - 11589 - 23801
Giải năm
9740
Giải sáu
8785 - 3400 - 0110
Giải bẩy
713
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,1
0,3
5,9
4
0,2,6
1,7

7
4,5,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/04/2018
Thứ hai
Ngày: 30/04/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
733578
Giải nhất
40973
Giải nhì
80377
Giải ba
82050 - 48790
Giải tư
51032 - 13669 - 38305 - 66125 - 94628 - 61413 - 03788
Giải năm
9608
Giải sáu
6644 - 8827 - 2717
Giải bẩy
213
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8,9
3,3,7
5,7,8
2
4
0
9
3,7,8
8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 28/04/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
809812
Giải nhất
56744
Giải nhì
72178
Giải ba
23956 - 61105
Giải tư
50502 - 97572 - 22202 - 35480 - 36306 - 06364 - 56239
Giải năm
2045
Giải sáu
5426 - 1172 - 2413
Giải bẩy
156
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5,6
2,3
6
9
4,5
6,6
4
2,2,8
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 23/04/2018
Thứ hai
Ngày: 23/04/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
788097
Giải nhất
34753
Giải nhì
23533
Giải ba
87204 - 00888
Giải tư
42285 - 10791 - 92420 - 53043 - 23801 - 54460 - 21308
Giải năm
8425
Giải sáu
6861 - 5380 - 8337
Giải bẩy
182
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,8

0,5
3,7
3,5
3
0,1

0,2,5,8
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 21/04/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
100457
Giải nhất
53683
Giải nhì
74694
Giải ba
99818 - 09407
Giải tư
25184 - 35411 - 65994 - 49700 - 07258 - 33521 - 21505
Giải năm
4364
Giải sáu
5741 - 1613 - 4103
Giải bẩy
783
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5,7,9
1,3,8
1

1
7,8
4

3,3,4
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 16/04/2018
Thứ hai
Ngày: 16/04/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
119519
Giải nhất
03330
Giải nhì
66049
Giải ba
46880 - 41673
Giải tư
95521 - 26862 - 47127 - 83598 - 60291 - 97211 - 45409
Giải năm
2862
Giải sáu
5908 - 6378 - 0519
Giải bẩy
434
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
1,9,9
1,7
0,4
9

2,2
3,8
0
1,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/04/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
090529
Giải nhất
93248
Giải nhì
55658
Giải ba
34756 - 91077
Giải tư
43707 - 85013 - 24655 - 40317 - 44191 - 47164 - 60361
Giải năm
7110
Giải sáu
3668 - 1107 - 4655
Giải bẩy
034
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7
0,3,7,7
9
4
8
5,5,6,8
1,4,8
7

1

Kết quả xổ số miền Nam - 09/04/2018
Thứ hai
Ngày: 09/04/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
873882
Giải nhất
82853
Giải nhì
46248
Giải ba
66177 - 35904
Giải tư
96378 - 66325 - 60610 - 56606 - 38810 - 76437 - 92618
Giải năm
7594
Giải sáu
9822 - 5674 - 8272
Giải bẩy
882
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
0,0,8
2,5
7
8
3,3

2,4,7,8
2,2
4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/04/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
671325
Giải nhất
92583
Giải nhì
23308
Giải ba
05923 - 55741
Giải tư
37340 - 10936 - 59845 - 99254 - 16968 - 13520 - 97786
Giải năm
2067
Giải sáu
4495 - 1440 - 9798
Giải bẩy
271
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

0,3,5
6
0,0,1,5,5
4
7,8
1
3,6
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/04/2018
Thứ hai
Ngày: 02/04/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
060794
Giải nhất
41707
Giải nhì
35657
Giải ba
89441 - 57493
Giải tư
48907 - 85860 - 83522 - 01015 - 58554 - 47998 - 76562
Giải năm
2097
Giải sáu
4097 - 8335 - 9353
Giải bẩy
739
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7
5
2
5,9
1
3,4,7
0,2


3,4,5,7,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 31/03/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
741047
Giải nhất
84259
Giải nhì
84970
Giải ba
35336 - 35129
Giải tư
75297 - 13993 - 78212 - 61974 - 47791 - 12232 - 59195
Giải năm
4313
Giải sáu
9028 - 3816 - 0464
Giải bẩy
304
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2,3,6
8,9
2,6
7
3,9
4
0,4

1,3,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/03/2018
Thứ hai
Ngày: 26/03/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
832472
Giải nhất
91388
Giải nhì
47074
Giải ba
18721 - 43766
Giải tư
91117 - 59208 - 56286 - 35764 - 77496 - 65021 - 67792
Giải năm
0499
Giải sáu
3817 - 6532 - 6685
Giải bẩy
302
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
3,7,7
1,1
2


4,6
2,4
5,6,8
2,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/03/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
107495
Giải nhất
20166
Giải nhì
17429
Giải ba
85041 - 91359
Giải tư
81854 - 91683 - 02972 - 68099 - 33178 - 70529 - 26583
Giải năm
9537
Giải sáu
1353 - 6983 - 3264
Giải bẩy
602
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

9,9
7
1
3,4,9
4,6
2,8
3,3,3
4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/03/2018
Thứ hai
Ngày: 19/03/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
855462
Giải nhất
98963
Giải nhì
66250
Giải ba
38762 - 36362
Giải tư
43140 - 74030 - 50880 - 40371 - 21280 - 11036 - 50840
Giải năm
9636
Giải sáu
3627 - 3344 - 9238
Giải bẩy
374
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


7
0,6,6,8
0,0,4
0
2,2,2,3
1,4,5
0,0

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/03/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
450684
Giải nhất
87403
Giải nhì
82615
Giải ba
45153 - 12737
Giải tư
30756 - 13228 - 71531 - 11385 - 71282 - 96750 - 35534
Giải năm
0926
Giải sáu
1296 - 7907 - 9093
Giải bẩy
786
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,7
5
6,8
1,4,7

0,3,6


2,4,5,6
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/03/2018
Thứ hai
Ngày: 12/03/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
832932
Giải nhất
69579
Giải nhì
75075
Giải ba
98012 - 72660
Giải tư
50791 - 52804 - 60960 - 41529 - 05350 - 54363 - 30452
Giải năm
2942
Giải sáu
7047 - 2261 - 8746
Giải bẩy
688
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,2
9
2
2,6,7
0,2
0,0,1,3
5,9
8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/03/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
771324
Giải nhất
34399
Giải nhì
24432
Giải ba
43717 - 75640
Giải tư
06993 - 81891 - 58163 - 15801 - 39808 - 89940 - 53569
Giải năm
4351
Giải sáu
4190 - 7125 - 0183
Giải bẩy
663
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,8
7
4,5
2
0,0
1
3,3,9

3
0,1,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/03/2018
Thứ hai
Ngày: 05/03/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
499142
Giải nhất
47041
Giải nhì
20109
Giải ba
42475 - 55532
Giải tư
97500 - 60260 - 45326 - 17632 - 93297 - 54078 - 43853
Giải năm
0536
Giải sáu
8101 - 7010 - 2497
Giải bẩy
022
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,9
0
2,6
2,2,6
1,2
3
0
5,8
9
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/03/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
712654
Giải nhất
48510
Giải nhì
39378
Giải ba
19523 - 49442
Giải tư
15707 - 62791 - 24266 - 21924 - 96961 - 67463 - 68322
Giải năm
3398
Giải sáu
8252 - 9994 - 6937
Giải bẩy
683
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0
2,3,4
3,7
2
2,4
1,3,6
8
3
1,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/02/2018
Thứ hai
Ngày: 26/02/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
671120
Giải nhất
63097
Giải nhì
73009
Giải ba
83269 - 79875
Giải tư
47154 - 77793 - 66802 - 12072 - 37956 - 53126 - 18992
Giải năm
0860
Giải sáu
6460 - 6012 - 1292
Giải bẩy
682
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
2
0,6


4,6
0,0,9
2,5
2,6
2,2,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/02/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
129277
Giải nhất
82825
Giải nhì
98745
Giải ba
90467 - 78815
Giải tư
44767 - 39743 - 97215 - 20453 - 51818 - 87975 - 26390
Giải năm
4636
Giải sáu
9862 - 1142 - 0400
Giải bẩy
726
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5,5,8
5,6
6
2,3,5
3
2,7,7
5,7

0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 19/02/2018
Thứ hai
Ngày: 19/02/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
981926
Giải nhất
51958
Giải nhì
85429
Giải ba
09999 - 05019
Giải tư
85795 - 04865 - 75739 - 27966 - 29805 - 57603 - 71980
Giải năm
3842
Giải sáu
9063 - 8548 - 0004
Giải bẩy
730
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5
9
6,9
0,9
2,8
8,8
3,5,6

0
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/02/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
999138
Giải nhất
81027
Giải nhì
02697
Giải ba
24454 - 95477
Giải tư
97085 - 60827 - 30931 - 83076 - 81265 - 90671 - 93598
Giải năm
9100
Giải sáu
5943 - 9325 - 1785
Giải bẩy
647
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7

5,7,7
1,8
3,7
4
5
1,6,7
5,5
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 12/02/2018
Thứ hai
Ngày: 12/02/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
896352
Giải nhất
69743
Giải nhì
52154
Giải ba
27128 - 67215
Giải tư
80459 - 10200 - 68084 - 50940 - 93681 - 78842 - 63081
Giải năm
9636
Giải sáu
4286 - 1872 - 7517
Giải bẩy
586
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5,7
3,8
6
0,2,3
2,4,9

2
1,1,4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/02/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
323775
Giải nhất
07209
Giải nhì
59702
Giải ba
48393 - 08019
Giải tư
57581 - 15065 - 69663 - 21056 - 83275 - 75222 - 59694
Giải năm
1012
Giải sáu
2219 - 2471 - 0131
Giải bẩy
117
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
2,7,9,9
2
1

6
3,5
1,5,5
1
0,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 05/02/2018
Thứ hai
Ngày: 05/02/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
504867
Giải nhất
04295
Giải nhì
06626
Giải ba
42389 - 23321
Giải tư
97529 - 94263 - 51846 - 53206 - 60796 - 60426 - 64698
Giải năm
2828
Giải sáu
1826 - 6575 - 6193
Giải bẩy
641
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

1,6,6,6,8,9

1,5,6

3,7
5
9
3,5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/02/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
460932
Giải nhất
63902
Giải nhì
69144
Giải ba
22516 - 14281
Giải tư
47965 - 83317 - 55230 - 77786 - 12491 - 75825 - 86487
Giải năm
7664
Giải sáu
3701 - 1626 - 0198
Giải bẩy
360
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
3,6,7
5,6
0,2
4

0,4,5

1,6,7
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/01/2018
Thứ hai
Ngày: 29/01/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
270459
Giải nhất
83612
Giải nhì
66199
Giải ba
04030 - 64028
Giải tư
99517 - 87728 - 62268 - 42130 - 69878 - 43795 - 21265
Giải năm
4636
Giải sáu
2379 - 9852 - 0792
Giải bẩy
150
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7
8,8
0,0,6

0,2,3,9
5,8
8,9

2,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/01/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
619355
Giải nhất
12996
Giải nhì
46024
Giải ba
93331 - 93129
Giải tư
63623 - 00378 - 85145 - 33667 - 90121 - 64854 - 20711
Giải năm
5133
Giải sáu
6752 - 5905 - 1873
Giải bẩy
696
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
1
1,3,4,9
1,3
5
2,4,5
7
3,8

6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 22/01/2018
Thứ hai
Ngày: 22/01/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
834480
Giải nhất
43195
Giải nhì
15073
Giải ba
63424 - 32471
Giải tư
73027 - 36945 - 39644 - 68104 - 58920 - 17362 - 40697
Giải năm
2122
Giải sáu
2202 - 8585 - 5089
Giải bẩy
951
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4

0,2,4,7

4,5
1
2
1,3
0,4,5,9
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/01/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
223090
Giải nhất
63635
Giải nhì
74827
Giải ba
78475 - 01820
Giải tư
11022 - 68657 - 64838 - 88242 - 17570 - 35203 - 98325
Giải năm
0514
Giải sáu
7636 - 8751 - 7797
Giải bẩy
560
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4
0,2,5,7
5,6,8
2
1,7
0
0,5
7
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/01/2018
Thứ hai
Ngày: 15/01/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
394486
Giải nhất
94718
Giải nhì
27122
Giải ba
10204 - 58921
Giải tư
26747 - 01654 - 22420 - 12091 - 57945 - 40720 - 56431
Giải năm
9416
Giải sáu
6950 - 8840 - 9464
Giải bẩy
916
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
6,6,8
0,0,1,2
1,7
0,5,7
0,4
4

6
1

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/01/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
344216
Giải nhất
05347
Giải nhì
32752
Giải ba
35017 - 13540
Giải tư
51476 - 26053 - 46318 - 06132 - 99055 - 54590 - 13029
Giải năm
4671
Giải sáu
1939 - 1813 - 5736
Giải bẩy
700
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,6,7,8
9
2,6,9
0,7
2,3,5

1,4,6

0

Kết quả xổ số miền Nam - 08/01/2018
Thứ hai
Ngày: 08/01/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
981951
Giải nhất
25715
Giải nhì
84320
Giải ba
40281 - 12799
Giải tư
34729 - 01023 - 97402 - 49573 - 11516 - 49487 - 29265
Giải năm
1037
Giải sáu
1893 - 7698 - 5322
Giải bẩy
580
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5,6
0,2,3,9
1,7

1
5
3
0,1,7
3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/01/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
018198
Giải nhất
78009
Giải nhì
10670
Giải ba
31609 - 69998
Giải tư
42214 - 66250 - 33288 - 67076 - 19266 - 42691 - 11968
Giải năm
4965
Giải sáu
7202 - 8755 - 3356
Giải bẩy
261
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9,9
4,70,5,6
1,5,6,8
0,6
8
1,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/01/2018
Thứ hai
Ngày: 01/01/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
890656
Giải nhất
25927
Giải nhì
70492
Giải ba
98563 - 46648
Giải tư
61815 - 27519 - 93739 - 92343 - 15594 - 94866 - 70780
Giải năm
9149
Giải sáu
5973 - 9680 - 0072
Giải bẩy
737
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,9
7
7,9
3,3,8,9
6
3,6
2,3
0,0
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/12/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
619390
Giải nhất
83170
Giải nhì
47870
Giải ba
04763 - 92626
Giải tư
10266 - 63030 - 16036 - 16888 - 07935 - 00458 - 64245
Giải năm
1630
Giải sáu
8608 - 9883 - 6422
Giải bẩy
313
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3
2,6
0,0,5,6,6
5
8
3,6
0,0
3,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 25/12/2017
Thứ hai
Ngày: 25/12/2017
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
554363
Giải nhất
13932
Giải nhì
08938
Giải ba
27848 - 24742
Giải tư
90488 - 20572 - 77480 - 15122 - 50504 - 09831 - 94670
Giải năm
8742
Giải sáu
1275 - 7358 - 2111
Giải bẩy
454
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1
2
1,2,8
2,2,8
4,6,8
3
0,2,5
0,8