Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2019
Thứ hai
Ngày: 17/06/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
465176
Giải nhất
58645
Giải nhì
69988
Giải ba
04516 - 94983
Giải tư
00062 - 87476 - 55303 - 61518 - 61444 - 60101 - 66647
Giải năm
5005
Giải sáu
9025 - 7517 - 5378
Giải bẩy
575
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5
6,7,8
5

4,5,7

2
2,5,6,6,8
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 15/06/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
716487
Giải nhất
90733
Giải nhì
78420
Giải ba
69834 - 24511
Giải tư
16536 - 34558 - 70328 - 92184 - 55849 - 03502 - 65325
Giải năm
1357
Giải sáu
1436 - 8308 - 5729
Giải bẩy
532
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
1
0,5,8,9
2,3,4,6,6
9
7,8


4,4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/06/2019
Thứ hai
Ngày: 10/06/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
709732
Giải nhất
08300
Giải nhì
76335
Giải ba
25879 - 14634
Giải tư
44057 - 43015 - 39232 - 72173 - 37107 - 69001 - 70981
Giải năm
0409
Giải sáu
5576 - 6771 - 3257
Giải bẩy
539
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7,9
2,5

2,2,4,5,9

7,7

1,3,6,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 08/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 08/06/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
006403
Giải nhất
16421
Giải nhì
14994
Giải ba
29767 - 40755
Giải tư
85189 - 20096 - 99625 - 26184 - 18897 - 36607 - 49271
Giải năm
1146
Giải sáu
2184 - 6011 - 9033
Giải bẩy
841
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
1
1,5
3
1,6
5
7
1,3
4,4,9
4,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/06/2019
Thứ hai
Ngày: 03/06/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
256425
Giải nhất
76377
Giải nhì
09841
Giải ba
66410 - 66912
Giải tư
49158 - 83928 - 94349 - 35101 - 86247 - 94366 - 81855
Giải năm
6144
Giải sáu
5110 - 2389 - 6033
Giải bẩy
569
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,0,2
5,8,9
3
1,4,7,9
5,8
6,9
7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 01/06/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
210229
Giải nhất
78500
Giải nhì
05108
Giải ba
82017 - 07606
Giải tư
16608 - 62601 - 68600 - 59509 - 30752 - 40340 - 38034
Giải năm
2157
Giải sáu
1914 - 4533 - 3185
Giải bẩy
882
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,1,6,8,8,9
4,7
9
3,4
0
2,7

3
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2019
Thứ hai
Ngày: 27/05/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
596030
Giải nhất
60094
Giải nhì
41584
Giải ba
74744 - 07328
Giải tư
71472 - 02031 - 01158 - 98915 - 41178 - 12983 - 96014
Giải năm
4052
Giải sáu
1274 - 4805 - 0197
Giải bẩy
675
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4,5
8
0,1
4
2,8

2,4,5,8
3,3,4
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 25/05/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
111717
Giải nhất
94644
Giải nhì
48504
Giải ba
44427 - 87955
Giải tư
00879 - 67230 - 36713 - 36440 - 28055 - 76195 - 54087
Giải năm
4883
Giải sáu
5266 - 1856 - 3746
Giải bẩy
805
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
3,7,7
7
0
0,4,6
5,5,6
6
9
3,7
5

Kết quả xổ số miền Nam - 20/05/2019
Thứ hai
Ngày: 20/05/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
176692
Giải nhất
56492
Giải nhì
62142
Giải ba
28738 - 19642
Giải tư
07296 - 75859 - 49806 - 09955 - 14840 - 99028 - 37385
Giải năm
8109
Giải sáu
6281 - 3395 - 0873
Giải bẩy
882
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,9

8
8
0,2,2
5,9

3
1,2,5
2,2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 18/05/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
236858
Giải nhất
70080
Giải nhì
10282
Giải ba
82780 - 97294
Giải tư
88329 - 35921 - 52818 - 78085 - 33146 - 79060 - 84304
Giải năm
7922
Giải sáu
0621 - 5835 - 9585
Giải bẩy
327
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
8
1,1,2,7,8,9
5
6
8
0

0,0,2,5,5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2019
Thứ hai
Ngày: 13/05/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
293580
Giải nhất
83783
Giải nhì
47381
Giải ba
14533 - 59238
Giải tư
23909 - 27696 - 13713 - 67199 - 17764 - 56498 - 11013
Giải năm
2210
Giải sáu
6335 - 0076 - 3973
Giải bẩy
166
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,3,3

3,5,8
2

4,6
3,6
0,1,3
6,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 11/05/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
364685
Giải nhất
29299
Giải nhì
35483
Giải ba
98864 - 08465
Giải tư
02339 - 38104 - 40500 - 12036 - 51345 - 60818 - 38611
Giải năm
3036
Giải sáu
9948 - 5692 - 4380
Giải bẩy
225
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
1,8
5
2,6,6,9
5,8

4,5

0,3,5
2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2019
Thứ hai
Ngày: 06/05/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
827052
Giải nhất
07568
Giải nhì
42300
Giải ba
57459 - 63554
Giải tư
65594 - 08353 - 39902 - 74118 - 39954 - 78032 - 33482
Giải năm
4566
Giải sáu
0254 - 3805 - 6242
Giải bẩy
260
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,5,6
8

2
2
2,3,4,4,4,9
0,6,8

2
4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 04/05/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
902341
Giải nhất
48293
Giải nhì
49868
Giải ba
10662 - 27942
Giải tư
37025 - 44305 - 04741 - 02677 - 83613 - 12083 - 12991
Giải năm
5686
Giải sáu
3509 - 5994 - 8144
Giải bẩy
446
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
3
5

1,1,2,3,4,6

2,8
7
3,6
1,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2019
Thứ hai
Ngày: 29/04/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
751246
Giải nhất
77460
Giải nhì
12601
Giải ba
50892 - 13444
Giải tư
56077 - 44299 - 67884 - 63135 - 19277 - 83318 - 40666
Giải năm
9291
Giải sáu
3760 - 3523 - 8954
Giải bẩy
754
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
8
3
5
4,4,6
4,4
0,0,6
7,7
4
1,2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 27/04/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
458108
Giải nhất
15487
Giải nhì
81124
Giải ba
24746 - 05667
Giải tư
40181 - 69122 - 43118 - 27814 - 56691 - 17066 - 60892
Giải năm
0203
Giải sáu
1803 - 8470 - 0581
Giải bẩy
387
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,8
4,8
2,4

6

1,6,7
0
1,1,7,7
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2019
Thứ hai
Ngày: 22/04/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
945466
Giải nhất
06761
Giải nhì
82278
Giải ba
36805 - 72561
Giải tư
86062 - 13052 - 36820 - 55883 - 28200 - 15606 - 97257
Giải năm
6873
Giải sáu
0330 - 2243 - 1904
Giải bẩy
233
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5,6

0
0,3
3
2,7
1,1,2,6
3,8
3
1

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 20/04/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
546447
Giải nhất
37599
Giải nhì
86082
Giải ba
78186 - 09188
Giải tư
59565 - 90053 - 28399 - 36131 - 48254 - 66806 - 78681
Giải năm
6410
Giải sáu
9356 - 7710 - 4447
Giải bẩy
974
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,0

1
7,7
3,4,6
5
4
1,2,6,8
1,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2019
Thứ hai
Ngày: 15/04/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
992420
Giải nhất
76120
Giải nhì
93223
Giải ba
82930 - 17018
Giải tư
10168 - 69443 - 62369 - 83120 - 66422 - 78046 - 68248
Giải năm
8743
Giải sáu
9401 - 1186 - 4947
Giải bẩy
130
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
8
0,0,0,2,3
0,0
3,3,6,7,8
0
8,9

6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 13/04/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
809019
Giải nhất
24739
Giải nhì
66286
Giải ba
57391 - 81105
Giải tư
16721 - 29060 - 98502 - 77933 - 65665 - 83608 - 43322
Giải năm
4666
Giải sáu
3890 - 0818 - 2081
Giải bẩy
664
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,7,8
8,9
1,2
3,9


0,4,5,6

1,6
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2019
Thứ hai
Ngày: 08/04/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
247114
Giải nhất
35478
Giải nhì
58556
Giải ba
02593 - 79846
Giải tư
28829 - 84628 - 03583 - 67599 - 22621 - 10876 - 20880
Giải năm
5881
Giải sáu
0519 - 1947 - 5065
Giải bẩy
896
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,9
1,8,9

6,7
6
5
6,6,8
0,1,3
3,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 06/04/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
332120
Giải nhất
70870
Giải nhì
19945
Giải ba
84244 - 97425
Giải tư
48197 - 78977 - 76309 - 94360 - 08364 - 03581 - 27246
Giải năm
2303
Giải sáu
7579 - 4481 - 2326
Giải bẩy
515
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
5
0,5,6

4,5,6
1
0,4
0,7,9
1,1
7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2019
Thứ hai
Ngày: 01/04/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
500168
Giải nhất
79555
Giải nhì
10915
Giải ba
48942 - 52284
Giải tư
99389 - 15044 - 99441 - 12169 - 50294 - 11043 - 70493
Giải năm
6094
Giải sáu
4927 - 7769 - 6014
Giải bẩy
647
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,5
7

1,2,3,4,7
5
8,9,9

2,4,9
3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 30/03/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
542595
Giải nhất
79218
Giải nhì
90735
Giải ba
22517 - 72714
Giải tư
26618 - 26624 - 06379 - 37342 - 24916 - 16098 - 79700
Giải năm
5504
Giải sáu
9409 - 7061 - 3106
Giải bẩy
888
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,9
4,6,7,8,8
1,4
5
2

1
9
8
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/03/2019
Thứ hai
Ngày: 25/03/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
365946
Giải nhất
52890
Giải nhì
83903
Giải ba
72011 - 37362
Giải tư
09049 - 97503 - 35413 - 94394 - 24869 - 16521 - 18441
Giải năm
1464
Giải sáu
6226 - 3760 - 3922
Giải bẩy
773
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
1,3
1,2,6

1,6,9

0,2,4,9,9
3

0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/03/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
820567
Giải nhất
11797
Giải nhì
19924
Giải ba
40727 - 47814
Giải tư
00619 - 76995 - 90889 - 60125 - 51829 - 96419 - 58182
Giải năm
9104
Giải sáu
2337 - 7707 - 9372
Giải bẩy
795
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
4,9,9
4,5,7,9
7


7
2
2,9,9
5,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2019
Thứ hai
Ngày: 18/03/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
241442
Giải nhất
97003
Giải nhì
32170
Giải ba
95529 - 65208
Giải tư
07368 - 69789 - 86141 - 55358 - 59821 - 35447 - 46036
Giải năm
0821
Giải sáu
8623 - 8477 - 8101
Giải bẩy
139
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,8

1,1,3,7,9
6,9
1,2,7
8
8
0,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/03/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
450835
Giải nhất
71251
Giải nhì
93792
Giải ba
80513 - 90663
Giải tư
99663 - 72365 - 94331 - 72530 - 32320 - 45303 - 40514
Giải năm
7267
Giải sáu
4076 - 3438 - 4120
Giải bẩy
029
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,4
0,0,9
0,1,5,8
8
1
3,3,5,7
6

2

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2019
Thứ hai
Ngày: 11/03/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
352934
Giải nhất
50132
Giải nhì
96585
Giải ba
41401 - 89871
Giải tư
96091 - 78507 - 34189 - 82228 - 26212 - 49861 - 36247
Giải năm
9335
Giải sáu
8789 - 4785 - 6344
Giải bẩy
561
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
2
8
2,4,5
4,7

1,1
1
5,5,9,9
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/03/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
963913
Giải nhất
12444
Giải nhì
22517
Giải ba
73685 - 84208
Giải tư
28584 - 12633 - 54973 - 90939 - 09007 - 62190 - 23947
Giải năm
8568
Giải sáu
3488 - 0826 - 9020
Giải bẩy
020
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
3,7
0,0,6,8
3,9
4,7

8
3
4,5,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2019
Thứ hai
Ngày: 04/03/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
098391
Giải nhất
31380
Giải nhì
90303
Giải ba
16599 - 91284
Giải tư
40618 - 79196 - 24636 - 17958 - 51390 - 18738 - 50937
Giải năm
5840
Giải sáu
2077 - 8474 - 4472
Giải bẩy
622
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
8
2
6,7,8
0
8

2,4,7
0,4
0,1,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/03/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
685957
Giải nhất
09288
Giải nhì
55480
Giải ba
26043 - 29880
Giải tư
81552 - 05893 - 25773 - 96905 - 04975 - 00495 - 46004
Giải năm
4535
Giải sáu
4088 - 2005 - 9804
Giải bẩy
327
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,5,5

7
5
3
2,7,7

3,5
0,0,8,8
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2019
Thứ hai
Ngày: 25/02/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
536047
Giải nhất
18272
Giải nhì
32229
Giải ba
66477 - 05346
Giải tư
12840 - 97243 - 39782 - 68148 - 25214 - 32458 - 71825
Giải năm
4568
Giải sáu
1301 - 5601 - 8843
Giải bẩy
868
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1
4
5,9

0,3,3,6,7,8,9
8
8,8
2,7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/02/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
453099
Giải nhất
03106
Giải nhì
11478
Giải ba
43668 - 12263
Giải tư
39088 - 22198 - 43814 - 30400 - 64856 - 88438 - 23331
Giải năm
1761
Giải sáu
6498 - 2500 - 4291
Giải bẩy
718
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,6,9
4,8

1,8

6
1,3,8
8
8
1,8,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2019
Thứ hai
Ngày: 18/02/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
121848
Giải nhất
74681
Giải nhì
12711
Giải ba
47477 - 41741
Giải tư
31875 - 66518 - 52253 - 12417 - 78837 - 00862 - 23657
Giải năm
4788
Giải sáu
9106 - 3733 - 0714
Giải bẩy
631
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,4,7,8

1,3,7
1,8
3,7
2
5,7
1,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/02/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
375067
Giải nhất
21841
Giải nhì
86910
Giải ba
65741 - 52480
Giải tư
27286 - 86180 - 82195 - 82326 - 39215 - 96960 - 62156
Giải năm
4072
Giải sáu
9968 - 2846 - 8957
Giải bẩy
259
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5
6

1,1,6
6,7,9
0,3,7,8
2
0,0,6
5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2019
Thứ hai
Ngày: 11/02/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
430807
Giải nhất
40314
Giải nhì
52297
Giải ba
96799 - 50661
Giải tư
33585 - 76088 - 02104 - 54296 - 82658 - 19005 - 98378
Giải năm
0633
Giải sáu
6658 - 1432 - 0304
Giải bẩy
180
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,5,7
4

2,3
4
8,8
1
8
0,5,8
6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/02/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
014332
Giải nhất
39840
Giải nhì
88406
Giải ba
33488 - 63999
Giải tư
36933 - 80249 - 90413 - 97193 - 62718 - 91987 - 64387
Giải năm
1072
Giải sáu
4284 - 4072 - 9060
Giải bẩy
098
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3,8

2,3
0,9

0
2,2,4
4,7,7,8
3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2019
Thứ hai
Ngày: 04/02/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
790804
Giải nhất
44739
Giải nhì
08821
Giải ba
57680 - 25916
Giải tư
84893 - 52660 - 21704 - 41202 - 33610 - 11308 - 33513
Giải năm
4111
Giải sáu
1081 - 0457 - 2611
Giải bẩy
040
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,4,8
0,1,1,3,6
1
9
0
7
0

0,1,1
3

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/02/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
958648
Giải nhất
57066
Giải nhì
13163
Giải ba
05505 - 34332
Giải tư
75266 - 21853 - 77640 - 78668 - 69227 - 72480 - 04207
Giải năm
4617
Giải sáu
1624 - 5144 - 7792
Giải bẩy
226
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
7
4,6,6,7
2
0,4,8
3
3,6,6,8

0
2

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2019
Thứ hai
Ngày: 28/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
323810
Giải nhất
77542
Giải nhì
69265
Giải ba
32647 - 23213
Giải tư
39706 - 57351 - 49068 - 73570 - 83860 - 44356 - 20166
Giải năm
5718
Giải sáu
3463 - 7210 - 1868
Giải bẩy
241
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,0,3,8


1,2,7
1,6
0,3,5,6,8,8
0
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 26/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
449784
Giải nhất
83252
Giải nhì
52387
Giải ba
76116 - 07153
Giải tư
91261 - 76694 - 64375 - 57378 - 17354 - 12630 - 87342
Giải năm
0732
Giải sáu
8508 - 3345 - 1707
Giải bẩy
456
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
6

0,2
2,5
2,3,4,6
1,2
5,8
4,7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2019
Thứ hai
Ngày: 21/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
325576
Giải nhất
11370
Giải nhì
72465
Giải ba
01328 - 92635
Giải tư
18782 - 30251 - 05808 - 34202 - 71522 - 99396 - 06575
Giải năm
8488
Giải sáu
9112 - 5087 - 7750
Giải bẩy
834
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
2
2,8
4,5

0,1
5,7
0,5,6
2,7,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 19/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
461407
Giải nhất
98073
Giải nhì
84729
Giải ba
35347 - 03590
Giải tư
60394 - 32976 - 26028 - 95969 - 80454 - 86910 - 23571
Giải năm
2442
Giải sáu
8853 - 7259 - 8196
Giải bẩy
991
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0
8,9

0,2,7
3,4,9
9
1,3,6

0,1,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2019
Thứ hai
Ngày: 14/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
952263
Giải nhất
50357
Giải nhì
29823
Giải ba
13445 - 11394
Giải tư
62512 - 74724 - 42404 - 31352 - 83401 - 86249 - 58267
Giải năm
7019
Giải sáu
9527 - 0001 - 6931
Giải bẩy
010
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,4
0,2,9
3,4,7
1,6
5,9
2,7
3,7


4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 12/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
036299
Giải nhất
34834
Giải nhì
03262
Giải ba
51068 - 28584
Giải tư
89828 - 98052 - 14614 - 09123 - 51360 - 21399 - 77279
Giải năm
7697
Giải sáu
9823 - 7385 - 7446
Giải bẩy
979
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,4
3,3,8
4
6
2
0,2,8
9,9
4,5
7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2019
Thứ hai
Ngày: 07/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
755583
Giải nhất
60670
Giải nhì
99639
Giải ba
08710 - 24481
Giải tư
75363 - 35888 - 52890 - 17138 - 61594 - 15195 - 84231
Giải năm
3659
Giải sáu
4885 - 2150 - 7918
Giải bẩy
958
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,8

1,8,9

0,8,9
3
0
1,3,5,8
0,4,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 05/01/2019
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
459760
Giải nhất
20308
Giải nhì
41001
Giải ba
61670 - 90795
Giải tư
23778 - 75845 - 42188 - 20034 - 93557 - 35289 - 23721
Giải năm
8872
Giải sáu
5197 - 1056 - 3154
Giải bẩy
530
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8

1
0,4
5
4,6,7
0,8
0,2,8
8,9
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2018
Thứ hai
Ngày: 31/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
412470
Giải nhất
71199
Giải nhì
48637
Giải ba
49169 - 56392
Giải tư
74103 - 62659 - 35181 - 87554 - 33306 - 20207 - 21491
Giải năm
1638
Giải sáu
6206 - 5932 - 7215
Giải bẩy
120
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,6,7
5
0
2,7,8

4,9
9
0
1
1,2,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 29/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
597303
Giải nhất
87368
Giải nhì
89200
Giải ba
97416 - 97890
Giải tư
83491 - 77438 - 49536 - 32896 - 67149 - 66105 - 17069
Giải năm
6941
Giải sáu
0556 - 3199 - 4185
Giải bẩy
482
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4,5
6

6,8
1,9
6
8,9

2,5
0,1,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2018
Thứ hai
Ngày: 24/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
058338
Giải nhất
08463
Giải nhì
38646
Giải ba
37358 - 02161
Giải tư
37696 - 38204 - 24231 - 48707 - 41158 - 50458 - 20790
Giải năm
8571
Giải sáu
2586 - 5179 - 2652
Giải bẩy
066
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,7


1,8
6
2,8,8,8
1,3,6
1,9
6
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 22/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
941106
Giải nhất
94339
Giải nhì
42664
Giải ba
90304 - 72404
Giải tư
81142 - 53878 - 23336 - 42432 - 18320 - 11279 - 16716
Giải năm
4581
Giải sáu
0183 - 3353 - 2140
Giải bẩy
972
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,6
6
0
2,6,9
0,2
3
4
2,8,9
1,3
7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2018
Thứ hai
Ngày: 17/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
073524
Giải nhất
01395
Giải nhì
22290
Giải ba
46281 - 45991
Giải tư
50407 - 24334 - 61192 - 90869 - 52219 - 47021 - 73979
Giải năm
9675
Giải sáu
3656 - 1977 - 6893
Giải bẩy
563
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
9
1,4
4

6
3,9
5,7,9
1
0,1,2,3,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 15/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
687325
Giải nhất
77925
Giải nhì
07210
Giải ba
27959 - 34137
Giải tư
81385 - 43239 - 24376 - 02430 - 08708 - 36887 - 91882
Giải năm
7244
Giải sáu
6955 - 9568 - 5622
Giải bẩy
836
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0
1,2,5,5
0,6,7,9
4
5,9
8
6
2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2018
Thứ hai
Ngày: 10/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
921563
Giải nhất
89008
Giải nhì
63708
Giải ba
07906 - 37426
Giải tư
39477 - 73928 - 31402 - 65008 - 89674 - 51496 - 07078
Giải năm
0583
Giải sáu
2133 - 5631 - 7263
Giải bẩy
387
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,8,8

6,8
1,3

5
3,3
4,7,8
3,7
6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 08/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
378667
Giải nhất
42336
Giải nhì
14416
Giải ba
00383 - 35971
Giải tư
90508 - 80498 - 53787 - 06838 - 19382 - 60955 - 05706
Giải năm
3528
Giải sáu
3361 - 7503 - 1728
Giải bẩy
077
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,8
6
8,8
6,8

5
1,7
1,7
2,3,7
8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2018
Thứ hai
Ngày: 03/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
549272
Giải nhất
11739
Giải nhì
25542
Giải ba
46265 - 48583
Giải tư
36870 - 61866 - 41494 - 28625 - 87999 - 83678 - 97421
Giải năm
3663
Giải sáu
3895 - 1043 - 3712
Giải bẩy
266
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
1,5
9
2,3

3,5,6,6
0,2,8
3
4,5,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 01/12/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
113877
Giải nhất
68757
Giải nhì
26846
Giải ba
31513 - 31693
Giải tư
97926 - 01792 - 83926 - 81917 - 39137 - 68348 - 75427
Giải năm
7560
Giải sáu
7112 - 0437 - 5538
Giải bẩy
469
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,7
6,6,7
7,7,8
6,8
7
0,9
7
3
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 26/11/2018
Thứ hai
Ngày: 26/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
656198
Giải nhất
83971
Giải nhì
05487
Giải ba
44049 - 90421
Giải tư
61661 - 21979 - 12336 - 13503 - 33520 - 72992 - 01291
Giải năm
9191
Giải sáu
1695 - 0183 - 6610
Giải bẩy
031
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0
0,1
1,6
9

1,4
1,9
3,7
1,1,2,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/11/2018
Xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Giải đặc biệt
906592
Giải nhất
57378
Giải nhì
37886
Giải ba
56393 - 39079
Giải tư
17729 - 43621 - 24790 - 68373 - 54934 - 24562 - 30587
Giải năm
9131
Giải sáu
6530 - 1059 - 0140
Giải bẩy
076
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,9
0,1,4
0
9
2
3,6,8,9
6,7
0,1,2,3