Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/10/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
959133
Giải nhất
01295
Giải nhì
87489
Giải ba
52752 - 66588
Giải tư
81743 - 04547 - 24236 - 62306 - 90283 - 56003 - 24949
Giải năm
1093
Giải sáu
0672 - 0697 - 7083
Giải bẩy
667
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
7

3,6
3,7,9
2
7
2
3,3,8,9
3,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/10/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
036080
Giải nhất
14191
Giải nhì
48223
Giải ba
45782 - 97593
Giải tư
85886 - 44089 - 88105 - 30022 - 66481 - 08550 - 69419
Giải năm
6863
Giải sáu
0477 - 4035 - 9846
Giải bẩy
212
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
2,9
2,3
5
6
0
3
7
0,1,2,6,9
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
404785
Giải nhất
88135
Giải nhì
74675
Giải ba
24075 - 05135
Giải tư
08576 - 74077 - 45816 - 12421 - 73271 - 89877 - 13379
Giải năm
9742
Giải sáu
9347 - 1937 - 4456
Giải bẩy
327
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
1,7
5,5,7
2,7
6

1,5,5,6,7,7,9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
293934
Giải nhất
43832
Giải nhì
10608
Giải ba
54738 - 49103
Giải tư
21292 - 19481 - 73162 - 35425 - 84409 - 15997 - 61009
Giải năm
4156
Giải sáu
6821 - 1198 - 2977
Giải bẩy
645
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8,9,9

1,5
2,4,8
5
6
2
7
1
2,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
128447
Giải nhất
53027
Giải nhì
73808
Giải ba
35747 - 80842
Giải tư
36898 - 61689 - 59367 - 34659 - 20255 - 38949 - 60855
Giải năm
4063
Giải sáu
6114 - 8282 - 3442
Giải bẩy
202
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
4
7

2,2,7,7,9
5,5,9
3,7

2,2,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
531323
Giải nhất
01148
Giải nhì
20260
Giải ba
32326 - 87342
Giải tư
28188 - 14209 - 60660 - 31696 - 35248 - 66856 - 96863
Giải năm
8664
Giải sáu
6623 - 4183 - 3593
Giải bẩy
047
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

3,3,6

2,7,8,8
6
0,0,3,4

3,8
3,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
667472
Giải nhất
88845
Giải nhì
51881
Giải ba
70767 - 86953
Giải tư
73552 - 67342 - 12249 - 82076 - 43181 - 24572 - 48073
Giải năm
1496
Giải sáu
0154 - 1450 - 0373
Giải bẩy
108
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
82,5,9
0,2,3,4
7
2,2,3,3,6
1,1,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 26/08/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
158941
Giải nhất
17340
Giải nhì
12121
Giải ba
62428 - 48863
Giải tư
24791 - 05769 - 04481 - 03854 - 82782 - 45211 - 99879
Giải năm
8787
Giải sáu
5314 - 6939 - 2776
Giải bẩy
770
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4
1,8
9
0,1,5
4
3,9
0,6,9
1,2,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 19/08/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
941027
Giải nhất
89674
Giải nhì
46773
Giải ba
46901 - 70882
Giải tư
27836 - 26701 - 89725 - 10861 - 75017 - 61594 - 71287
Giải năm
1095
Giải sáu
3010 - 8537 - 4031
Giải bẩy
756
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1
0,7
5,7
1,5,6,7

6
1
3,4
2,7
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 12/08/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
739607
Giải nhất
45989
Giải nhì
29056
Giải ba
90304 - 62199
Giải tư
78494 - 98237 - 15684 - 17598 - 19463 - 02248 - 22404
Giải năm
9591
Giải sáu
9201 - 4206 - 2670
Giải bẩy
034
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,4,6,7


4,7
8
6
3
0
4,4,9
1,4,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 05/08/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
004211
Giải nhất
50747
Giải nhì
90040
Giải ba
22571 - 64928
Giải tư
85078 - 46475 - 01797 - 40288 - 17916 - 21986 - 46942
Giải năm
1677
Giải sáu
6043 - 8206 - 1551
Giải bẩy
936
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,6
8
6,8
0,2,3,7
1

1,5,7,8
6,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/07/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
039704
Giải nhất
07626
Giải nhì
40595
Giải ba
44475 - 33133
Giải tư
57152 - 15723 - 12091 - 92969 - 59682 - 52109 - 41520
Giải năm
6128
Giải sáu
5259 - 3952 - 9678
Giải bẩy
519
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
9
0,3,6,8
3

2,2,5,9
9
5,8
2
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 22/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/07/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
165183
Giải nhất
24117
Giải nhì
33017
Giải ba
16477 - 28246
Giải tư
49417 - 66199 - 78737 - 38620 - 17072 - 11814 - 32170
Giải năm
4588
Giải sáu
1232 - 9871 - 1890
Giải bẩy
832
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,7,7,7
0
2,2,7
6


0,0,1,2,7
3,8
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/07/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
382446
Giải nhất
83353
Giải nhì
87144
Giải ba
17360 - 04420
Giải tư
18666 - 96776 - 03767 - 26295 - 61956 - 78277 - 01417
Giải năm
8679
Giải sáu
2953 - 8596 - 3383
Giải bẩy
794
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
0

4,6
3,3,6
0,6,7
6,7,9
3
4,5,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/07/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
205597
Giải nhất
27432
Giải nhì
01099
Giải ba
34013 - 86342
Giải tư
89638 - 34403 - 28322 - 29686 - 12795 - 26800 - 52479
Giải năm
8977
Giải sáu
3794 - 4208 - 8985
Giải bẩy
151
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,8
3
2
2,8
2
1
3
7,9
5,6
4,5,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 24/06/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
212130
Giải nhất
80315
Giải nhì
51426
Giải ba
97166 - 58308
Giải tư
54405 - 11980 - 04830 - 49948 - 95347 - 71090 - 71215
Giải năm
8370
Giải sáu
4864 - 7436 - 0120
Giải bẩy
812
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
2,5,5
0,6
0,0,6
1,7,8

4,6
0
0
0

Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 17/06/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
500509
Giải nhất
89758
Giải nhì
04961
Giải ba
21120 - 72205
Giải tư
70027 - 59126 - 70846 - 47280 - 68345 - 98191 - 97412
Giải năm
7926
Giải sáu
5217 - 2872 - 3050
Giải bẩy
424
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
2,7
0,4,6,6,7

5,6
0,2,8
1
2
0
1

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 27/05/2017
Xổ số Hậu Giang - K4T5
Giải đặc biệt
575776
Giải nhất
66818
Giải nhì
61379
Giải ba
95238 - 99549
Giải tư
90517 - 36348 - 46118 - 17734 - 83730 - 45138 - 13267
Giải năm
4147
Giải sáu
1603 - 3810 - 4893
Giải bẩy
432
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,7,8,8

0,2,4,8,8
7,8,9
4
7
6,9

3

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 13/05/2017
Xổ số Hậu Giang - K2T5
Giải đặc biệt
984771
Giải nhất
18608
Giải nhì
64322
Giải ba
98176 - 54808
Giải tư
92364 - 03093 - 57277 - 78622 - 03760 - 21896 - 88893
Giải năm
1193
Giải sáu
5388 - 8267 - 0412
Giải bẩy
812
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8
2,2
2,2


3
0,4,7
1,6,7
8
3,3,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 06/05/2017
Xổ số Hậu Giang - K1T5
Giải đặc biệt
543776
Giải nhất
30089
Giải nhì
94408
Giải ba
34698 - 42859
Giải tư
60820 - 88647 - 63375 - 16250 - 05104 - 03934 - 50481
Giải năm
0889
Giải sáu
8695 - 3665 - 6677
Giải bẩy
366
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8

0
4
7
0,9
5,6
5,6,7
1,2,9,9
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K5T4
Giải đặc biệt
307812
Giải nhất
76402
Giải nhì
30098
Giải ba
81156 - 03605
Giải tư
65374 - 32660 - 87022 - 92631 - 85403 - 46195 - 44700
Giải năm
9130
Giải sáu
0992 - 8861 - 7458
Giải bẩy
211
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,5
1,2
2
0,1

6,8
0,1
0,4

2,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K4T4
Giải đặc biệt
072447
Giải nhất
45456
Giải nhì
25479
Giải ba
02426 - 95407
Giải tư
05103 - 75542 - 73664 - 88961 - 69448 - 00217 - 54767
Giải năm
0673
Giải sáu
3656 - 5598 - 6381
Giải bẩy
265
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
7
6

2,7,8
6,6
0,1,4,5,7
3,9
1
8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K3T4
Giải đặc biệt
404682
Giải nhất
81249
Giải nhì
08233
Giải ba
17426 - 50974
Giải tư
04703 - 93528 - 48177 - 84638 - 72871 - 54853 - 13685
Giải năm
0859
Giải sáu
7518 - 6312 - 8679
Giải bẩy
508
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
2,8
6,8
3,8
9
3,9

0,1,4,7,9
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K2T4
Giải đặc biệt
433954
Giải nhất
88368
Giải nhì
25092
Giải ba
03040 - 54892
Giải tư
13097 - 02688 - 99114 - 68733 - 91756 - 32128 - 63187
Giải năm
6010
Giải sáu
5599 - 7734 - 1714
Giải bẩy
270
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4,4
8
3,4
0
4,6
8
0,2
7,8
2,2,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K1T4
Giải đặc biệt
273520
Giải nhất
12284
Giải nhì
01718
Giải ba
70232 - 09377
Giải tư
60198 - 14815 - 94694 - 36325 - 77046 - 65375 - 44476
Giải năm
4337
Giải sáu
9463 - 1067 - 6187
Giải bẩy
213
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3,5,8
0,5
2,7
6

3,7
5,6,7
4,7
4,8