Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 15/06/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
397460
Giải nhất
64694
Giải nhì
82496
Giải ba
83472 - 72710
Giải tư
86164 - 21178 - 27719 - 40008 - 52279 - 10824 - 93378
Giải năm
6182
Giải sáu
3755 - 7156 - 1218
Giải bẩy
689
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,8,9
4


5,6
0,4
2,3,8,8,9
2,9
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 08/06/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
129255
Giải nhất
93661
Giải nhì
57409
Giải ba
80151 - 18710
Giải tư
86681 - 79848 - 30000 - 08990 - 21868 - 74623 - 63933
Giải năm
2063
Giải sáu
6607 - 3897 - 6544
Giải bẩy
460
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,9
0
3
3
4,4,8
1,5
0,1,3,8

1
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 01/06/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
350010
Giải nhất
25727
Giải nhì
10699
Giải ba
75553 - 36761
Giải tư
68689 - 17197 - 43015 - 11272 - 13750 - 13634 - 50664
Giải năm
4827
Giải sáu
9961 - 7940 - 2607
Giải bẩy
413
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,3,4,5
7,7
4
0
0,3
1,1,4
2
9
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 25/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 25/05/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
567442
Giải nhất
28645
Giải nhì
69155
Giải ba
57157 - 95104
Giải tư
01035 - 42023 - 32697 - 97131 - 83691 - 07498 - 32341
Giải năm
9325
Giải sáu
5114 - 9611 - 2881
Giải bẩy
989
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,4
3,5
1,5
1,2,5
5,7


1,9
1,1,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 18/05/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
429778
Giải nhất
57037
Giải nhì
77918
Giải ba
25455 - 41546
Giải tư
10476 - 85615 - 91264 - 33116 - 35390 - 94013 - 41251
Giải năm
7972
Giải sáu
6071 - 2783 - 8798
Giải bẩy
855
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5,6,8

7
5,6
1,5,5
4
1,2,6,8
3
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 11/05/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
699828
Giải nhất
78345
Giải nhì
13159
Giải ba
38344 - 69421
Giải tư
50662 - 95251 - 21024 - 48222 - 29315 - 90379 - 86145
Giải năm
6840
Giải sáu
9628 - 0332 - 9303
Giải bẩy
330
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5
1,2,4,8,8
0,2
0,4,5,5
1,9
2
9

8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 04/05/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
454836
Giải nhất
87256
Giải nhì
09300
Giải ba
42553 - 41215
Giải tư
31799 - 43616 - 87757 - 75990 - 74454 - 22957 - 33774
Giải năm
2110
Giải sáu
7704 - 3352 - 6228
Giải bẩy
467
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
0,5,6
4,8
6

2,3,4,6,7,7
7
4

0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 27/04/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
992887
Giải nhất
86495
Giải nhì
56780
Giải ba
39588 - 59535
Giải tư
74229 - 37196 - 00374 - 56515 - 52793 - 00924 - 93746
Giải năm
9909
Giải sáu
4726 - 0978 - 7082
Giải bẩy
987
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5
4,6,9
5
6


4,8
0,2,7,7,8
3,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 20/04/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
029975
Giải nhất
68531
Giải nhì
71486
Giải ba
82330 - 67670
Giải tư
09417 - 31477 - 58546 - 07514 - 31749 - 92186 - 29070
Giải năm
8296
Giải sáu
4246 - 1273 - 4671
Giải bẩy
101
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4,7

0,1
6,6,9


0,0,1,3,5,5,7
6,6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 13/04/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
381788
Giải nhất
68967
Giải nhì
56364
Giải ba
85565 - 55586
Giải tư
13112 - 08047 - 78553 - 31896 - 80896 - 97479 - 25679
Giải năm
9001
Giải sáu
0487 - 2748 - 0384
Giải bẩy
045
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2


5,7,8
3
4,5,7
9,9
4,6,7,8
1,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 06/04/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
798011
Giải nhất
64399
Giải nhì
52163
Giải ba
01577 - 30989
Giải tư
00561 - 26112 - 21335 - 59059 - 43600 - 87765 - 89776
Giải năm
5875
Giải sáu
9183 - 4656 - 0588
Giải bẩy
736
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,2

5,6

6,9
1,3,5
5,6,7
3,3,8,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 30/03/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
655563
Giải nhất
36574
Giải nhì
13737
Giải ba
34522 - 50380
Giải tư
80272 - 88394 - 38602 - 91731 - 18935 - 78968 - 63468
Giải năm
6265
Giải sáu
3589 - 8670 - 9662
Giải bẩy
806
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6

2
1,5,7


0,2,3,5,8,8
0,2,4
0,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/03/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
952227
Giải nhất
29030
Giải nhì
90349
Giải ba
23969 - 07887
Giải tư
25026 - 42757 - 34323 - 22749 - 51245 - 39594 - 67521
Giải năm
6656
Giải sáu
8256 - 6817 - 5787
Giải bẩy
008
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
7
1,3,6,7
0
5,9,9
6,6,7
9
2
7,7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/03/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
045026
Giải nhất
15038
Giải nhì
52469
Giải ba
75219 - 14455
Giải tư
16259 - 21239 - 48147 - 71834 - 67593 - 46425 - 14512
Giải năm
2262
Giải sáu
5959 - 3435 - 2310
Giải bẩy
586
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,9
5,6
4,5,8,9
2,7
5,9,9
2,9

6
3

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/03/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
956757
Giải nhất
30554
Giải nhì
35567
Giải ba
44687 - 74639
Giải tư
75513 - 30452 - 01099 - 21226 - 72817 - 07193 - 80359
Giải năm
8936
Giải sáu
2658 - 5950 - 7152
Giải bẩy
054
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,7
6
6,9

0,2,2,4,4,7,8,9
7

7
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/03/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
295246
Giải nhất
76785
Giải nhì
17627
Giải ba
64125 - 06400
Giải tư
90051 - 49237 - 82335 - 44170 - 07203 - 68044 - 10140
Giải năm
5012
Giải sáu
5451 - 3950 - 3736
Giải bẩy
234
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
2
5,7
4,5,6,7
0,4,6
0,1,1

0,1
5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/02/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
879079
Giải nhất
30820
Giải nhì
96216
Giải ba
88467 - 80758
Giải tư
09524 - 27741 - 52682 - 90461 - 16246 - 39012 - 45037
Giải năm
2767
Giải sáu
9788 - 9264 - 9590
Giải bẩy
719
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,6,9
0,4
7
1,6
8
1,4,7,7
9
2,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/02/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
551906
Giải nhất
37194
Giải nhì
83416
Giải ba
92498 - 00127
Giải tư
20703 - 93758 - 17088 - 87600 - 75977 - 80640 - 24426
Giải năm
1284
Giải sáu
9326 - 4674 - 0543
Giải bẩy
510
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6
0,6
6,6,7

0,3
5,8

4,7
4,8
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/02/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
895911
Giải nhất
58740
Giải nhì
74789
Giải ba
39601 - 76063
Giải tư
45463 - 32330 - 11339 - 66957 - 56498 - 33358 - 53790
Giải năm
3529
Giải sáu
1093 - 4706 - 2868
Giải bẩy
055
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
1
9
0,9
0
5,7,8
3,3,7,8

9
0,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/02/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
306692
Giải nhất
14195
Giải nhì
46472
Giải ba
77929 - 58236
Giải tư
68720 - 51092 - 17741 - 80752 - 94361 - 41005 - 30834
Giải năm
3543
Giải sáu
5191 - 7096 - 7974
Giải bẩy
263
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

0,9
4,6
1,3
2,7
1,3
2,4

1,2,2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 26/01/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
047921
Giải nhất
51307
Giải nhì
24808
Giải ba
88244 - 64699
Giải tư
68318 - 39616 - 83910 - 07610 - 02277 - 33022 - 57298
Giải năm
4042
Giải sáu
2590 - 5462 - 9676
Giải bẩy
401
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,8
0,0,6,8
1,2

2,4

2,3
6,7

0,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 19/01/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
303014
Giải nhất
44533
Giải nhì
68417
Giải ba
28758 - 26604
Giải tư
00103 - 15702 - 47106 - 83851 - 90897 - 25168 - 99690
Giải năm
7832
Giải sáu
2882 - 1551 - 5909
Giải bẩy
461
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,4,6,8,9
4,7

2,3

1,1,8
1,8

2
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 12/01/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
967531
Giải nhất
88328
Giải nhì
25854
Giải ba
78142 - 01668
Giải tư
94787 - 14368 - 27501 - 08558 - 17958 - 31222 - 52535
Giải năm
2293
Giải sáu
9100 - 4008 - 9316
Giải bẩy
299
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,8
6
2,8
1,1,5
2
4,8,8
8,8

7
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 05/01/2019
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
406311
Giải nhất
57760
Giải nhì
98844
Giải ba
74198 - 89901
Giải tư
77311 - 25498 - 85372 - 05502 - 03512 - 32297 - 86562
Giải năm
9377
Giải sáu
3054 - 9640 - 6565
Giải bẩy
472
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
1,1,2


0,4
4
0,2,5
2,2,6,7

7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 29/12/2018
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
576831
Giải nhất
09168
Giải nhì
10507
Giải ba
88273 - 36387
Giải tư
65935 - 79352 - 77526 - 05298 - 24540 - 28019 - 71493
Giải năm
0811
Giải sáu
7801 - 6683 - 7667
Giải bẩy
186
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
1,9
6
1,5
0
2
7,8
3
3,6,7
3,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 22/12/2018
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
345768
Giải nhất
12215
Giải nhì
27401
Giải ba
98155 - 69705
Giải tư
60670 - 85883 - 60827 - 18556 - 61435 - 00553 - 92779
Giải năm
2506
Giải sáu
9323 - 3051 - 4490
Giải bẩy
541
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,6
0,5
3,7
5
1
1,3,5,6
8
0,9
3
0

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 15/12/2018
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
340341
Giải nhất
11717
Giải nhì
80029
Giải ba
29342 - 73172
Giải tư
64605 - 76321 - 71640 - 03405 - 09552 - 78039 - 95136
Giải năm
0535
Giải sáu
1654 - 0654 - 7030
Giải bẩy
950
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
7
1,9
0,5,6,9
0,1,2
0,2,4,4,8

2


Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 08/12/2018
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
828126
Giải nhất
90284
Giải nhì
70721
Giải ba
34955 - 50685
Giải tư
03715 - 61178 - 66927 - 75707 - 28024 - 17722 - 94249
Giải năm
9284
Giải sáu
1144 - 2647 - 4907
Giải bẩy
745
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7
5
1,2,4,6,7

4,5,7,9
5
8
8
4,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 01/12/2018
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
718658
Giải nhất
90523
Giải nhì
79389
Giải ba
68160 - 95541
Giải tư
97750 - 91921 - 04617 - 67383 - 55622 - 49988 - 36901
Giải năm
4476
Giải sáu
7307 - 2425 - 6254
Giải bẩy
923
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
7
1,2,3,3,5

1,4
0,4,8
0
6
3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/11/2018
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
220250
Giải nhất
92581
Giải nhì
73944
Giải ba
70516 - 63947
Giải tư
69336 - 16687 - 10152 - 90696 - 51483 - 45071 - 04732
Giải năm
2620
Giải sáu
9709 - 5695 - 4177
Giải bẩy
480
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
6
0
2,6
4,7
0,2,6

1,7
0,1,3,7
5,6