Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K5T4
Giải đặc biệt
307812
Giải nhất
76402
Giải nhì
30098
Giải ba
81156 - 03605
Giải tư
65374 - 32660 - 87022 - 92631 - 85403 - 46195 - 44700
Giải năm
9130
Giải sáu
0992 - 8861 - 7458
Giải bẩy
211
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,5
1,2
2
0,1

6,8
0,1
0,4

2,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K4T4
Giải đặc biệt
072447
Giải nhất
45456
Giải nhì
25479
Giải ba
02426 - 95407
Giải tư
05103 - 75542 - 73664 - 88961 - 69448 - 00217 - 54767
Giải năm
0673
Giải sáu
3656 - 5598 - 6381
Giải bẩy
265
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
7
6

2,7,8
6,6
0,1,4,5,7
3,9
1
8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K3T4
Giải đặc biệt
404682
Giải nhất
81249
Giải nhì
08233
Giải ba
17426 - 50974
Giải tư
04703 - 93528 - 48177 - 84638 - 72871 - 54853 - 13685
Giải năm
0859
Giải sáu
7518 - 6312 - 8679
Giải bẩy
508
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
2,8
6,8
3,8
9
3,9

0,1,4,7,9
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K2T4
Giải đặc biệt
433954
Giải nhất
88368
Giải nhì
25092
Giải ba
03040 - 54892
Giải tư
13097 - 02688 - 99114 - 68733 - 91756 - 32128 - 63187
Giải năm
6010
Giải sáu
5599 - 7734 - 1714
Giải bẩy
270
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4,4
8
3,4
0
4,6
8
0,2
7,8
2,2,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/04/2017
Xổ số Hậu Giang - K1T4
Giải đặc biệt
273520
Giải nhất
12284
Giải nhì
01718
Giải ba
70232 - 09377
Giải tư
60198 - 14815 - 94694 - 36325 - 77046 - 65375 - 44476
Giải năm
4337
Giải sáu
9463 - 1067 - 6187
Giải bẩy
213
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3,5,8
0,5
2,7
6

3,7
5,6,7
4,7
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/03/2017
Xổ số Hậu Giang - K4T3
Giải đặc biệt
088088
Giải nhất
59852
Giải nhì
83579
Giải ba
49282 - 38115
Giải tư
28998 - 16748 - 51290 - 86097 - 36784 - 24570 - 57387
Giải năm
6058
Giải sáu
1138 - 6927 - 3939
Giải bẩy
238
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
7
8,8,9
8
2,4,8

0,9
2,4,7,8
0,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/03/2017
Xổ số Hậu Giang - K3T3
Giải đặc biệt
775470
Giải nhất
14341
Giải nhì
14808
Giải ba
25503 - 90005
Giải tư
46180 - 00219 - 77281 - 27381 - 27669 - 90509 - 52864
Giải năm
6362
Giải sáu
0133 - 5748 - 7745
Giải bẩy
878
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,8,9
9
5
3
1,5,8

2,4,9
0,8
0,1,1

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/03/2017
Xổ số Hậu Giang - K2T3
Giải đặc biệt
061013
Giải nhất
57734
Giải nhì
97393
Giải ba
94522 - 13373
Giải tư
35723 - 11918 - 73296 - 07836 - 32722 - 65189 - 53981
Giải năm
2586
Giải sáu
9682 - 1738 - 0079
Giải bẩy
629
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,8
2,2,3,9
4,6,8
9


3,9
1,2,6,9
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/03/2017
Xổ số Hậu Giang - K1T3
Giải đặc biệt
597797
Giải nhất
50935
Giải nhì
60119
Giải ba
05201 - 16182
Giải tư
80437 - 29043 - 05429 - 61400 - 41414 - 16348 - 26424
Giải năm
4972
Giải sáu
7413 - 9639 - 1916
Giải bẩy
171
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
3,4,6,9
4,9
5,7,9
1,3,8


1,2
2
7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/02/2017
Xổ số Hậu Giang - K4T2
Giải đặc biệt
071787
Giải nhất
62292
Giải nhì
34224
Giải ba
39575 - 72133
Giải tư
19147 - 57895 - 65769 - 12701 - 32043 - 56783 - 58330
Giải năm
3581
Giải sáu
3349 - 2465 - 1012
Giải bẩy
427
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2
4,7
0,3
3,7,9

5,9
5
1,3,7
2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/02/2017
Xổ số Hậu Giang - K3T2
Giải đặc biệt
981108
Giải nhất
31695
Giải nhì
49609
Giải ba
41484 - 90111
Giải tư
11066 - 79256 - 10420 - 06048 - 91808 - 50667 - 94932
Giải năm
4378
Giải sáu
0489 - 1966 - 6743
Giải bẩy
795
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8,9
1,8
0
2
3,8
6
6,6,7
8
4,9
5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/02/2017
Xổ số Hậu Giang - K2T2
Giải đặc biệt
176200
Giải nhất
82302
Giải nhì
82036
Giải ba
09455 - 68818
Giải tư
39212 - 20522 - 05649 - 77516 - 72207 - 38030 - 12565
Giải năm
4809
Giải sáu
3101 - 7208 - 4792
Giải bẩy
996
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,7,8,9
2,6,8
2
0,6
9
5
5

0
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/02/2017
Xổ số Hậu Giang - K1T2
Giải đặc biệt
960014
Giải nhất
87827
Giải nhì
57455
Giải ba
64160 - 39910
Giải tư
86552 - 44044 - 28970 - 53218 - 26754 - 70804 - 24745
Giải năm
4505
Giải sáu
9865 - 2183 - 6350
Giải bẩy
182
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
0,4,8
7

4,5
0,2,4,5
0,2,5
0
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/01/2017
Xổ số Hậu Giang - K4T1
Giải đặc biệt
730052
Giải nhất
62162
Giải nhì
12636
Giải ba
62085 - 72818
Giải tư
00725 - 61730 - 85533 - 35456 - 37383 - 05374 - 55953
Giải năm
7760
Giải sáu
9392 - 4995 - 7869
Giải bẩy
113
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,8
5
0,3,6

2,3,6
0,2,9
4
1,3,5
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 21/01/2017
Xổ số Hậu Giang - K3T1
Giải đặc biệt
460232
Giải nhất
68453
Giải nhì
56077
Giải ba
97451 - 51224
Giải tư
66795 - 29570 - 40770 - 22918 - 97432 - 89768 - 29271
Giải năm
9875
Giải sáu
1101 - 9282 - 7609
Giải bẩy
149
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
8
4
2,2
9
1,3
8
0,0,1,5,7
2
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/01/2017
Xổ số Hậu Giang - K2T1
Giải đặc biệt
691128
Giải nhất
18985
Giải nhì
01864
Giải ba
28821 - 72788
Giải tư
76408 - 32801 - 68118 - 32631 - 16606 - 96391 - 13635
Giải năm
0240
Giải sáu
7032 - 7580 - 5841
Giải bẩy
303
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,6,8
7,8
1,8
1,2,5
0,1

4

0,5,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/01/2017
Xổ số Hậu Giang - K1T1
Giải đặc biệt
067719
Giải nhất
85801
Giải nhì
94629
Giải ba
35594 - 82181
Giải tư
68602 - 52471 - 68634 - 86802 - 61946 - 48562 - 82383
Giải năm
6493
Giải sáu
7143 - 0262 - 0418
Giải bẩy
738
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2
8,9
3,9
4,8
3,6

2,2
1
1,3
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 31/12/2016
Xổ số Hậu Giang - K5T12
Giải đặc biệt
331378
Giải nhất
97177
Giải nhì
29345
Giải ba
25084 - 21823
Giải tư
30033 - 87984 - 82749 - 26226 - 53053 - 02285 - 17859
Giải năm
7631
Giải sáu
8432 - 3991 - 8228
Giải bẩy
069
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
3,6,8
1,2,3
5,9
3,9
9
7,8
4,4,5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 24/12/2016
Xổ số Hậu Giang - K4T12
Giải đặc biệt
451110
Giải nhất
61703
Giải nhì
68697
Giải ba
00429 - 44073
Giải tư
77723 - 83656 - 99360 - 49866 - 93954 - 35390 - 03968
Giải năm
3509
Giải sáu
6094 - 0949 - 0812
Giải bẩy
609
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9,9
0,2
3,9

2,9
4,6
0,6,8
3

0,4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 17/12/2016
Xổ số Hậu Giang - K3T12
Giải đặc biệt
744496
Giải nhất
60713
Giải nhì
04952
Giải ba
91751 - 23132
Giải tư
73707 - 83201 - 06866 - 57641 - 91454 - 80337 - 40719
Giải năm
8190
Giải sáu
6580 - 6099 - 3223
Giải bẩy
094
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
3,9
3
2,6,7
1
1,2,4
6

0
0,4,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 10/12/2016
Xổ số Hậu Giang - K2T12
Giải đặc biệt
937740
Giải nhất
04946
Giải nhì
58059
Giải ba
64586 - 51285
Giải tư
39742 - 90796 - 25018 - 35484 - 22448 - 53305 - 60928
Giải năm
9345
Giải sáu
0804 - 8859 - 0041
Giải bẩy
935
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
8
8
5
0,0,1,2,5,6,8
9,9


4,5,6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 03/12/2016
Xổ số Hậu Giang - K1T12
Giải đặc biệt
985142
Giải nhất
87713
Giải nhì
98372
Giải ba
03712 - 62104
Giải tư
28998 - 26785 - 94552 - 99399 - 12855 - 82370 - 24164
Giải năm
7761
Giải sáu
5492 - 5653 - 9837
Giải bẩy
146
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2,3

1,7
2,6
2,3,5
1,4
0,2
5
2,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 26/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 26/11/2016
Xổ số Hậu Giang - K4T11
Giải đặc biệt
748755
Giải nhất
10309
Giải nhì
38485
Giải ba
13538 - 88618
Giải tư
25501 - 42770 - 48871 - 53329 - 32773 - 77201 - 02029
Giải năm
3271
Giải sáu
2209 - 2288 - 3925
Giải bẩy
397
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,9,9
8
5,9,9
8

5

0,1,1,2,3
5,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 19/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 19/11/2016
Xổ số Hậu Giang - K3T11
Giải đặc biệt
782139
Giải nhất
54383
Giải nhì
34095
Giải ba
50172 - 49271
Giải tư
44464 - 20408 - 72207 - 54968 - 55608 - 13976 - 70703
Giải năm
4906
Giải sáu
2039 - 3649 - 2905
Giải bẩy
606
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6,6,7,8,8


9,9
9

4,8
0,1,2,6
3
5

Kết quả xổ số miền Nam - 12/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 12/11/2016
Xổ số Hậu Giang - K2T11
Giải đặc biệt
661692
Giải nhất
33961
Giải nhì
38196
Giải ba
15576 - 62363
Giải tư
98150 - 94010 - 42527 - 35851 - 21609 - 99031 - 34620
Giải năm
5379
Giải sáu
1022 - 7496 - 6523
Giải bẩy
261
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0
0,2,3,7
1

0,1
1,1,3
1,6,9

2,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 05/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 05/11/2016
Xổ số Hậu Giang - K1T11
Giải đặc biệt
080521
Giải nhất
06573
Giải nhì
91707
Giải ba
50324 - 95707
Giải tư
88402 - 66099 - 08450 - 57249 - 91200 - 12951 - 29390
Giải năm
2787
Giải sáu
2470 - 4975 - 1454
Giải bẩy
291
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,4,7,7

1,4

9
0,1,4

0,3,5
7
0,1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 29/10/2016
Xổ số Hậu Giang - K5T10
Giải đặc biệt
247762
Giải nhất
94053
Giải nhì
97327
Giải ba
57994 - 84208
Giải tư
97986 - 12204 - 34804 - 84526 - 19979 - 77569 - 18350
Giải năm
1214
Giải sáu
6109 - 7324 - 5902
Giải bẩy
178
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,4,8,9
4
4,6,7


0,3
2,9
8,9
6
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 22/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 22/10/2016
Xổ số Hậu Giang - K4T10
Giải đặc biệt
243910
Giải nhất
34176
Giải nhì
26766
Giải ba
56120 - 04963
Giải tư
71601 - 83380 - 91732 - 43246 - 52972 - 29960 - 32241
Giải năm
7176
Giải sáu
3130 - 9543 - 7750
Giải bẩy
979
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0
0
0,2
1,3,6,6
0
0,3,6
2,6,6,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 15/10/2016
Xổ số Hậu Giang - K3T10
Giải đặc biệt
511665
Giải nhất
18428
Giải nhì
14442
Giải ba
02946 - 65845
Giải tư
80413 - 15710 - 87715 - 63599 - 21060 - 46666 - 29580
Giải năm
6940
Giải sáu
8012 - 7351 - 6843
Giải bẩy
437
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,3,5
8
7
0,2,3,5,6
1
0,5,6

0,5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 08/10/2016
Xổ số Hậu Giang - K2T10
Giải đặc biệt
263561
Giải nhất
82765
Giải nhì
68606
Giải ba
96613 - 90885
Giải tư
39177 - 12661 - 70066 - 80811 - 97945 - 94102 - 77678
Giải năm
1773
Giải sáu
5819 - 3088 - 2619
Giải bẩy
653
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
1,3,9,9
1

5
3
1,1,5,6
3,7,8
5,8