Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Kiên Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2019
Chủ nhật
Ngày: 19/05/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
010277
Giải nhất
40348
Giải nhì
83160
Giải ba
65015 - 59992
Giải tư
06887 - 14732 - 16018 - 36117 - 20096 - 17107 - 83693
Giải năm
6369
Giải sáu
0606 - 6212 - 5694
Giải bẩy
516
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
2,5,6,7,8

2
8

0,9
3,7
7
2,3,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2019
Chủ nhật
Ngày: 12/05/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
674067
Giải nhất
66841
Giải nhì
67239
Giải ba
75742 - 20079
Giải tư
72464 - 04336 - 41072 - 20351 - 12422 - 03557 - 36475
Giải năm
3806
Giải sáu
9421 - 6272 - 1584
Giải bẩy
408
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8

1,2
6,7,9
1,2
1,7
4,7
2,2,5,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 05/05/2019
Chủ nhật
Ngày: 05/05/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
039714
Giải nhất
26214
Giải nhì
50340
Giải ba
58892 - 92139
Giải tư
50439 - 97087 - 33423 - 20478 - 70303 - 78318 - 67647
Giải năm
0705
Giải sáu
2088 - 8870 - 4609
Giải bẩy
618
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,9
4,4,8,8
3
3,9,9
0,7


0,8
7,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 28/04/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
323841
Giải nhất
25695
Giải nhì
17866
Giải ba
66934 - 64230
Giải tư
54642 - 51853 - 44516 - 90513 - 74302 - 49880 - 00004
Giải năm
0706
Giải sáu
7207 - 8627 - 9296
Giải bẩy
359
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6,7
3,6
7,7
0,4
1,2
3,9
6

0
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 21/04/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
081731
Giải nhất
79551
Giải nhì
65706
Giải ba
77129 - 19363
Giải tư
92220 - 18480 - 01724 - 34630 - 07273 - 91305 - 87002
Giải năm
3326
Giải sáu
4432 - 4515 - 7562
Giải bẩy
933
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
5
0,4,6,9
0,1,2,3

1
2,3,3
3
0

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 14/04/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
775274
Giải nhất
66243
Giải nhì
44764
Giải ba
66434 - 74013
Giải tư
12692 - 78404 - 39164 - 91227 - 73698 - 84165 - 78078
Giải năm
1229
Giải sáu
6434 - 3243 - 8233
Giải bẩy
245
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3
7,9
3,4,4
3,3,5

4,4,5
4,8
6
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 07/04/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
619465
Giải nhất
13798
Giải nhì
90016
Giải ba
88515 - 00027
Giải tư
59606 - 39370 - 86862 - 23763 - 46329 - 06122 - 47366
Giải năm
6775
Giải sáu
0448 - 0273 - 9130
Giải bẩy
484
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3,5,6
2,7,9
0
8

2,3,5,6
0,3,5
4
8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 31/03/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
322453
Giải nhất
36321
Giải nhì
13043
Giải ba
18190 - 74472
Giải tư
02505 - 76797 - 59868 - 88068 - 98146 - 49350 - 09076
Giải năm
6678
Giải sáu
3723 - 7653 - 3054
Giải bẩy
347
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

1,3

3,6,7
0,3,3,4
8,8,8
2,6,8

0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 24/03/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
556674
Giải nhất
73124
Giải nhì
45881
Giải ba
16442 - 63486
Giải tư
81474 - 99127 - 64282 - 49345 - 34747 - 96374 - 33166
Giải năm
6809
Giải sáu
2451 - 6276 - 5188
Giải bẩy
755
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

4,7

2,5,7
1,5
6
4,4,4,6
1,2,6,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 17/03/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
270020
Giải nhất
57886
Giải nhì
96153
Giải ba
81743 - 96794
Giải tư
59077 - 38863 - 96720 - 01605 - 32321 - 97517 - 13504
Giải năm
0626
Giải sáu
1049 - 8257 - 8079
Giải bẩy
877
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
6,7
0,0,1,6

3,9
3,7
3
7,7,9
6
4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 10/03/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
096908
Giải nhất
95826
Giải nhì
07035
Giải ba
81180 - 92817
Giải tư
03724 - 68816 - 20006 - 39729 - 70714 - 57656 - 39344
Giải năm
9697
Giải sáu
3406 - 0531 - 9018
Giải bẩy
738
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,8,8
4,6,7,8
4,6,9
1,5,8
4
6


0
7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 03/03/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
205144
Giải nhất
92804
Giải nhì
56216
Giải ba
66287 - 87110
Giải tư
74196 - 15193 - 18044 - 11903 - 98935 - 19565 - 57093
Giải năm
9345
Giải sáu
6662 - 1033 - 6827
Giải bẩy
998
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
0,6
7
3,5
4,4,5

2,5,7

7
3,3,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 24/02/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
851705
Giải nhất
91454
Giải nhì
74951
Giải ba
76724 - 02573
Giải tư
04471 - 52985 - 34354 - 64194 - 77241 - 68085 - 61402
Giải năm
3165
Giải sáu
3238 - 5636 - 9695
Giải bẩy
738
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,5

4
6,8,8
1
1,4,4
5
1,3
5,5
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 17/02/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
247259
Giải nhất
70483
Giải nhì
54077
Giải ba
14343 - 09230
Giải tư
40076 - 97516 - 64790 - 05476 - 41216 - 77348 - 09608
Giải năm
4880
Giải sáu
4399 - 1773 - 9897
Giải bẩy
647
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6,6

0
3,7,8
9,9

3,6,6,7
0,3
0,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 10/02/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
974452
Giải nhất
39238
Giải nhì
26897
Giải ba
76255 - 54341
Giải tư
24053 - 09965 - 76426 - 04916 - 15408 - 13746 - 33010
Giải năm
4367
Giải sáu
6120 - 5999 - 7314
Giải bẩy
356
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,4,4,6
0,6
8
1,6
2,3,5,6
5,7


7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 03/02/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
258538
Giải nhất
34696
Giải nhì
28490
Giải ba
26930 - 34640
Giải tư
73276 - 38819 - 70780 - 38772 - 76648 - 09093 - 96219
Giải năm
3017
Giải sáu
4364 - 8835 - 5376
Giải bẩy
740
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,9,9

0,5,8
0,0,8

4,5
2,6,6
0
0,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 27/01/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
234904
Giải nhất
36473
Giải nhì
50190
Giải ba
36145 - 70194
Giải tư
59003 - 57314 - 68253 - 36472 - 23818 - 15170 - 24402
Giải năm
8692
Giải sáu
9602 - 5554 - 0347
Giải bẩy
601
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,3,4
4,8


5,7
3,4
1
0,2,3

0,2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 20/01/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
265867
Giải nhất
07590
Giải nhì
42568
Giải ba
66282 - 72876
Giải tư
44147 - 02239 - 62344 - 39496 - 35432 - 86230 - 63893
Giải năm
1049
Giải sáu
1137 - 7029 - 5754
Giải bẩy
661
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


9
0,2,7,8,9
4,7,9
4
1,7,8
6
2
0,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 13/01/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
207190
Giải nhất
04620
Giải nhì
38697
Giải ba
33678 - 32517
Giải tư
30008 - 06744 - 23494 - 73040 - 42963 - 27368 - 38048
Giải năm
7936
Giải sáu
3218 - 5048 - 1319
Giải bẩy
444
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
7,8,9
0
6
0,4,4,8,8

3,8
4,8

0,4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 06/01/2019
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
347523
Giải nhất
34868
Giải nhì
72007
Giải ba
06050 - 03836
Giải tư
84078 - 32738 - 46599 - 20898 - 47429 - 89895 - 42884
Giải năm
0851
Giải sáu
5704 - 2640 - 4469
Giải bẩy
357
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7

3,4,9
6,8
0
0,1,7
8,9
8
4
5,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 30/12/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
736775
Giải nhất
82460
Giải nhì
27366
Giải ba
10271 - 35898
Giải tư
13085 - 13250 - 65412 - 15903 - 86385 - 19960 - 67672
Giải năm
8047
Giải sáu
4202 - 4693 - 9298
Giải bẩy
371
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,7
2


7
0
0,0,6
1,1,2,5
5,5
3,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 23/12/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
501714
Giải nhất
44089
Giải nhì
52007
Giải ba
67683 - 40981
Giải tư
01186 - 44285 - 96004 - 13847 - 89084 - 36209 - 95774
Giải năm
9444
Giải sáu
9899 - 4374 - 1385
Giải bẩy
223
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,9
4
3
2
4,7


4,4
1,3,4,5,5,6,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 16/12/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
204455
Giải nhất
65061
Giải nhì
11252
Giải ba
55309 - 93666
Giải tư
64388 - 70051 - 99469 - 34162 - 08204 - 57364 - 54349
Giải năm
9748
Giải sáu
5619 - 6411 - 8200
Giải bẩy
092
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,9
1,9


8,9
1,2,5
1,2,4,6,6,9

8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 09/12/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
115305
Giải nhất
12504
Giải nhì
57673
Giải ba
36063 - 92302
Giải tư
26167 - 91522 - 72399 - 90634 - 56647 - 47489 - 27371
Giải năm
2382
Giải sáu
4310 - 9357 - 1791
Giải bẩy
373
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,4,5
0
2
4
7
7
3,7
1,3,3
2,9
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 02/12/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
718492
Giải nhất
08620
Giải nhì
70770
Giải ba
35707 - 48757
Giải tư
56470 - 66167 - 50194 - 59086 - 33398 - 55181 - 72052
Giải năm
9213
Giải sáu
4405 - 2208 - 7873
Giải bẩy
577
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7,8
3
0
1

2,7
7
0,0,3,7
1,6
2,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/11/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
790755
Giải nhất
15666
Giải nhì
72963
Giải ba
97074 - 49765
Giải tư
12069 - 66086 - 45097 - 13174 - 67831 - 61034 - 47836
Giải năm
4088
Giải sáu
3567 - 2341 - 2864
Giải bẩy
829
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


9
1,4,6
1,1
5
3,4,5,6,7,9
4,4
6,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/11/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
465810
Giải nhất
73897
Giải nhì
68218
Giải ba
94794 - 97673
Giải tư
77149 - 53764 - 03922 - 45437 - 89492 - 66879 - 98092
Giải năm
4238
Giải sáu
4315 - 7446 - 0930
Giải bẩy
444
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,8
2
0,7,8
4,6,9

4
3,3,9

2,2,4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/11/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
282213
Giải nhất
24421
Giải nhì
28363
Giải ba
47625 - 92885
Giải tư
03080 - 13688 - 22642 - 37463 - 18928 - 09645 - 06293
Giải năm
4087
Giải sáu
2336 - 1139 - 5745
Giải bẩy
863
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
1,5,8
6,9
2,5,5

3,3,3
1
0,5,7,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/11/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
292180
Giải nhất
68132
Giải nhì
33862
Giải ba
46546 - 27579
Giải tư
73834 - 90454 - 49470 - 72487 - 54013 - 54758 - 30482
Giải năm
7897
Giải sáu
7686 - 8779 - 3614
Giải bẩy
373
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,4

2,4
6
4,8
2
0,3,9,9
0,2,6,7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/10/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
483866
Giải nhất
32774
Giải nhì
68546
Giải ba
54350 - 52520
Giải tư
66945 - 77708 - 42455 - 42805 - 56444 - 91910 - 58707
Giải năm
8136
Giải sáu
0875 - 7167 - 0801
Giải bẩy
591
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,7,8
0
0,4
6
4,5,6
0,5
6,7
4,5

1