Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Kiên Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 15/07/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
442422
Giải nhất
81073
Giải nhì
33764
Giải ba
81570 - 87938
Giải tư
41250 - 30054 - 48471 - 17068 - 55842 - 03494 - 95326
Giải năm
8968
Giải sáu
0730 - 3688 - 8343
Giải bẩy
088
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2,6
0,8
2,3
0,4,7
4,8,8
0,1,3
8,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 08/07/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
594675
Giải nhất
75585
Giải nhì
47595
Giải ba
71312 - 61774
Giải tư
23094 - 91317 - 64786 - 21941 - 31327 - 90752 - 47357
Giải năm
5675
Giải sáu
0247 - 6124 - 8733
Giải bẩy
470
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7
4,7
3
1,7
2,7

0,3,4,5,5
5,6
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 01/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 01/07/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
312445
Giải nhất
31913
Giải nhì
76789
Giải ba
77985 - 41431
Giải tư
07994 - 42561 - 19711 - 96945 - 76827 - 94359 - 98427
Giải năm
3517
Giải sáu
3388 - 6841 - 0284
Giải bẩy
650
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,7
7,7
1
1,5,5
0,9
1

0,4,5,8,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 24/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 24/06/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
336236
Giải nhất
33401
Giải nhì
61364
Giải ba
72763 - 99882
Giải tư
70603 - 74265 - 76547 - 92448 - 92822 - 93571 - 50061
Giải năm
4394
Giải sáu
2666 - 7146 - 0630
Giải bẩy
600
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3

2
0,6
6,7,8

1,1,3,4,5,6
1
2
4

Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 17/06/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
614857
Giải nhất
45023
Giải nhì
75081
Giải ba
97183 - 49157
Giải tư
11095 - 29055 - 84444 - 67765 - 94817 - 85164 - 40828
Giải năm
7257
Giải sáu
5395 - 2277 - 8931
Giải bẩy
863
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
3,8
1
4
5,7,7,7
3,4,5
7
1,3
5,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 10/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 10/06/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
297752
Giải nhất
06757
Giải nhì
11277
Giải ba
46566 - 67638
Giải tư
10681 - 21589 - 11063 - 73462 - 38191 - 14860 - 65543
Giải năm
2819
Giải sáu
6898 - 8614 - 4318
Giải bẩy
936
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,8,9

6,8
3
2,7
0,2,3,6,9
7
1,9
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 03/06/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
066836
Giải nhất
61873
Giải nhì
49427
Giải ba
22005 - 69746
Giải tư
70675 - 74200 - 50878 - 71473 - 97665 - 32195 - 39239
Giải năm
3107
Giải sáu
0412 - 2447 - 3245
Giải bẩy
478
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,7
2,3
7
6,9
5,6,7

5
3,3,5,8,8

5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 27/05/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
218256
Giải nhất
40498
Giải nhì
60715
Giải ba
65669 - 55900
Giải tư
23733 - 74779 - 79634 - 48910 - 41246 - 15485 - 62921
Giải năm
5370
Giải sáu
6139 - 0604 - 4877
Giải bẩy
171
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
0,5
1
3,4,9
6
5,6
9
0,1,7,9
5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 20/05/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
837750
Giải nhất
61654
Giải nhì
77597
Giải ba
73601 - 41346
Giải tư
19768 - 39593 - 20176 - 30489 - 56486 - 35945 - 43822
Giải năm
3501
Giải sáu
6800 - 7666 - 9936
Giải bẩy
844
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,1

2
6
4,5,6
0,4
6,8
2,6
6,9
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 13/05/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
425911
Giải nhất
85610
Giải nhì
77693
Giải ba
92903 - 26848
Giải tư
54361 - 79375 - 28698 - 45210 - 36092 - 51498 - 22663
Giải năm
2610
Giải sáu
3501 - 3015 - 2676
Giải bẩy
280
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
0,0,0,1,5


8

1,3
5,6
0,0
2,3,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 06/05/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
572903
Giải nhất
63360
Giải nhì
49272
Giải ba
46351 - 66340
Giải tư
46016 - 81722 - 07227 - 62427 - 49270 - 31513 - 93637
Giải năm
9244
Giải sáu
7118 - 9208 - 5086
Giải bẩy
267
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8
3,6,8
2,7,7
7
0,4
1
0,7
0,2
6

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 29/04/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
697378
Giải nhất
71093
Giải nhì
87464
Giải ba
71468 - 61826
Giải tư
34645 - 31846 - 81206 - 26354 - 45719 - 49736 - 97279
Giải năm
5573
Giải sáu
4247 - 5661 - 1375
Giải bẩy
860
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
9
6
6
1,5,6,7
4
0,1,4,8
3,5,8,9

3

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 22/04/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
981394
Giải nhất
60539
Giải nhì
97596
Giải ba
77194 - 96122
Giải tư
84593 - 41033 - 72913 - 41734 - 36332 - 04477 - 15456
Giải năm
9145
Giải sáu
8520 - 7768 - 8989
Giải bẩy
165
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
0,2
1,2,3,4,9
5
6
5,8
7
9
3,4,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 15/04/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
825634
Giải nhất
05810
Giải nhì
57576
Giải ba
47474 - 89451
Giải tư
07284 - 16249 - 87462 - 05199 - 05823 - 68801 - 75366
Giải năm
9234
Giải sáu
0978 - 4444 - 8367
Giải bẩy
353
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1
0
3
4,4
4,9
1,3
2,6,7
4,6,8
4
9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 08/04/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
675643
Giải nhất
74099
Giải nhì
27078
Giải ba
83806 - 87933
Giải tư
95967 - 21384 - 05204 - 41385 - 66295 - 02886 - 25635
Giải năm
1481
Giải sáu
7177 - 6455 - 9990
Giải bẩy
004
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,6


3,5
3
5
7
0,7,8
1,4,5,6
0,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 01/04/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
600987
Giải nhất
44431
Giải nhì
60797
Giải ba
71333 - 71821
Giải tư
86733 - 78331 - 31730 - 36495 - 18923 - 16181 - 33373
Giải năm
6920
Giải sáu
2456 - 7724 - 8835
Giải bẩy
458
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

0,1,3,4
0,1,1,3,3,5

6,8

3
1,7
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/03/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
436211
Giải nhất
01234
Giải nhì
84816
Giải ba
03970 - 85066
Giải tư
06857 - 02872 - 16813 - 02751 - 39744 - 13561 - 09001
Giải năm
0247
Giải sáu
6239 - 2013 - 2004
Giải bẩy
663
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
1,3,3,6

4,9
4,7
1,7
0,1,3,6
0,2


Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/03/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
353471
Giải nhất
34235
Giải nhì
00400
Giải ba
85791 - 12969
Giải tư
60575 - 34577 - 81314 - 44948 - 85766 - 01118 - 46090
Giải năm
0342
Giải sáu
4513 - 8685 - 9943
Giải bẩy
707
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7
3,4,8

5
2,3,8

6,9
1,5,7
5
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/03/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
465282
Giải nhất
06249
Giải nhì
03237
Giải ba
95440 - 26474
Giải tư
75096 - 65163 - 52388 - 94452 - 53546 - 62600 - 33670
Giải năm
8082
Giải sáu
7710 - 5583 - 9848
Giải bẩy
751
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0
8
7
0,6,8,9
1,2
3
0,4
2,2,3,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/03/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
228962
Giải nhất
37442
Giải nhì
49769
Giải ba
72664 - 40028
Giải tư
41629 - 92703 - 22200 - 22245 - 38418 - 34715 - 45863
Giải năm
6670
Giải sáu
9422 - 2304 - 1777
Giải bẩy
572
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
5,8
2,8,9
5
2,5

2,3,4,9
0,2,7


Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/02/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
794393
Giải nhất
80991
Giải nhì
95192
Giải ba
07393 - 72187
Giải tư
95740 - 65886 - 97974 - 70894 - 35235 - 74024 - 88208
Giải năm
3858
Giải sáu
8716 - 9679 - 0786
Giải bẩy
338
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6
4
5,8
0
8

4,9
6,6,7
1,2,3,3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/02/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
068586
Giải nhất
20577
Giải nhì
82306
Giải ba
81984 - 06958
Giải tư
90566 - 60147 - 27996 - 38620 - 34954 - 47761 - 37411
Giải năm
4791
Giải sáu
1370 - 5626 - 8206
Giải bẩy
629
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
1
0,6,9

7
4,8
1,6
0,7
4,6
1,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/02/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
985816
Giải nhất
01753
Giải nhì
42372
Giải ba
11506 - 81040
Giải tư
98374 - 18491 - 56834 - 63012 - 66863 - 55603 - 12266
Giải năm
5032
Giải sáu
6537 - 5205 - 1985
Giải bẩy
208
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6,8
2,6

2,4,7
0
3
2,3,6
2,4
5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/02/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
585969
Giải nhất
72138
Giải nhì
08830
Giải ba
80043 - 95009
Giải tư
90880 - 77857 - 26799 - 90525 - 76133 - 05125 - 74452
Giải năm
5525
Giải sáu
3878 - 6446 - 0494
Giải bẩy
405
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9

5,5,5
0,3,8
3,6
2,7
9
8
0,1
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/01/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
619207
Giải nhất
42016
Giải nhì
00532
Giải ba
61765 - 12364
Giải tư
24701 - 79072 - 22302 - 04410 - 58411 - 79319 - 49660
Giải năm
0798
Giải sáu
4140 - 9655 - 8506
Giải bẩy
343
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,6,7
0,1,6,9

2
0,3
5
0,3,4,5
2

8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 21/01/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
031091
Giải nhất
36374
Giải nhì
16465
Giải ba
98621 - 71792
Giải tư
08264 - 56485 - 62379 - 64402 - 13155 - 95920 - 78145
Giải năm
9602
Giải sáu
6460 - 8746 - 1676
Giải bẩy
842
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2
6
0,1

2,5,6
5
0,4,5
4,6,9
5
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 14/01/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
527008
Giải nhất
67734
Giải nhì
00201
Giải ba
67623 - 32920
Giải tư
64113 - 51576 - 54463 - 92473 - 16231 - 01989 - 35105
Giải năm
1329
Giải sáu
9115 - 1239 - 0790
Giải bẩy
549
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,8
3,5
0,3,9
1,4,9
9

3
3,6
2,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 07/01/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
405014
Giải nhất
75870
Giải nhì
58115
Giải ba
70774 - 26121
Giải tư
47266 - 13449 - 44905 - 31067 - 82005 - 05154 - 30640
Giải năm
6423
Giải sáu
8242 - 3800 - 2535
Giải bẩy
176
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,5
4,5
1,3
5
0,2,9
4
6,7
0,4,6

6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 31/12/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
243203
Giải nhất
09776
Giải nhì
04941
Giải ba
39516 - 86698
Giải tư
21743 - 42808 - 91790 - 48061 - 85894 - 71527 - 65919
Giải năm
3467
Giải sáu
5936 - 0959 - 9726
Giải bẩy
456
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
6,9
6,7
6
1,3
6,9
1,7
6,8

0,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 24/12/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
468484
Giải nhất
84761
Giải nhì
15397
Giải ba
10747 - 47655
Giải tư
95712 - 36030 - 74293 - 31545 - 10501 - 25969 - 93204
Giải năm
7946
Giải sáu
7845 - 4532 - 2765
Giải bẩy
446
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
2

0,2
5,5,6,7,8,4
5
1,5,9
6

3,7