Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Kiên Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/03/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
353471
Giải nhất
34235
Giải nhì
00400
Giải ba
85791 - 12969
Giải tư
60575 - 34577 - 81314 - 44948 - 85766 - 01118 - 46090
Giải năm
0342
Giải sáu
4513 - 8685 - 9943
Giải bẩy
707
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7
3,4,8

5
2,3,8

6,9
1,5,7
5
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/03/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
465282
Giải nhất
06249
Giải nhì
03237
Giải ba
95440 - 26474
Giải tư
75096 - 65163 - 52388 - 94452 - 53546 - 62600 - 33670
Giải năm
8082
Giải sáu
7710 - 5583 - 9848
Giải bẩy
751
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0
8
7
0,6,8,9
1,2
3
0,4
2,2,3,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/03/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
228962
Giải nhất
37442
Giải nhì
49769
Giải ba
72664 - 40028
Giải tư
41629 - 92703 - 22200 - 22245 - 38418 - 34715 - 45863
Giải năm
6670
Giải sáu
9422 - 2304 - 1777
Giải bẩy
572
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
5,8
2,8,9
5
2,5

2,3,4,9
0,2,7


Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/02/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
794393
Giải nhất
80991
Giải nhì
95192
Giải ba
07393 - 72187
Giải tư
95740 - 65886 - 97974 - 70894 - 35235 - 74024 - 88208
Giải năm
3858
Giải sáu
8716 - 9679 - 0786
Giải bẩy
338
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6
4
5,8
0
8

4,9
6,6,7
1,2,3,3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/02/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
068586
Giải nhất
20577
Giải nhì
82306
Giải ba
81984 - 06958
Giải tư
90566 - 60147 - 27996 - 38620 - 34954 - 47761 - 37411
Giải năm
4791
Giải sáu
1370 - 5626 - 8206
Giải bẩy
629
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
1
0,6,9

7
4,8
1,6
0,7
4,6
1,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/02/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
985816
Giải nhất
01753
Giải nhì
42372
Giải ba
11506 - 81040
Giải tư
98374 - 18491 - 56834 - 63012 - 66863 - 55603 - 12266
Giải năm
5032
Giải sáu
6537 - 5205 - 1985
Giải bẩy
208
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6,8
2,6

2,4,7
0
3
2,3,6
2,4
5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/02/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
585969
Giải nhất
72138
Giải nhì
08830
Giải ba
80043 - 95009
Giải tư
90880 - 77857 - 26799 - 90525 - 76133 - 05125 - 74452
Giải năm
5525
Giải sáu
3878 - 6446 - 0494
Giải bẩy
405
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9

5,5,5
0,3,8
3,6
2,7
9
8
0,1
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/01/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
619207
Giải nhất
42016
Giải nhì
00532
Giải ba
61765 - 12364
Giải tư
24701 - 79072 - 22302 - 04410 - 58411 - 79319 - 49660
Giải năm
0798
Giải sáu
4140 - 9655 - 8506
Giải bẩy
343
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,6,7
0,1,6,9

2
0,3
5
0,3,4,5
2

8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 21/01/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
031091
Giải nhất
36374
Giải nhì
16465
Giải ba
98621 - 71792
Giải tư
08264 - 56485 - 62379 - 64402 - 13155 - 95920 - 78145
Giải năm
9602
Giải sáu
6460 - 8746 - 1676
Giải bẩy
842
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2
6
0,1

2,5,6
5
0,4,5
4,6,9
5
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 14/01/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
527008
Giải nhất
67734
Giải nhì
00201
Giải ba
67623 - 32920
Giải tư
64113 - 51576 - 54463 - 92473 - 16231 - 01989 - 35105
Giải năm
1329
Giải sáu
9115 - 1239 - 0790
Giải bẩy
549
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,8
3,5
0,3,9
1,4,9
9

3
3,6
2,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 07/01/2018
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
405014
Giải nhất
75870
Giải nhì
58115
Giải ba
70774 - 26121
Giải tư
47266 - 13449 - 44905 - 31067 - 82005 - 05154 - 30640
Giải năm
6423
Giải sáu
8242 - 3800 - 2535
Giải bẩy
176
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,5
4,5
1,3
5
0,2,9
4
6,7
0,4,6

6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 31/12/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
243203
Giải nhất
09776
Giải nhì
04941
Giải ba
39516 - 86698
Giải tư
21743 - 42808 - 91790 - 48061 - 85894 - 71527 - 65919
Giải năm
3467
Giải sáu
5936 - 0959 - 9726
Giải bẩy
456
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
6,9
6,7
6
1,3
6,9
1,7
6,8

0,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 24/12/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
468484
Giải nhất
84761
Giải nhì
15397
Giải ba
10747 - 47655
Giải tư
95712 - 36030 - 74293 - 31545 - 10501 - 25969 - 93204
Giải năm
7946
Giải sáu
7845 - 4532 - 2765
Giải bẩy
446
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
2

0,2
5,5,6,7,8,4
5
1,5,9
6

3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 17/12/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
100747
Giải nhất
92684
Giải nhì
10845
Giải ba
57318 - 97442
Giải tư
51901 - 96914 - 69931 - 74582 - 85063 - 66835 - 73975
Giải năm
4027
Giải sáu
5860 - 0276 - 1382
Giải bẩy
775
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4,8
7
1,5
2,5,7
6
0,3
5,5,6
2,2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 10/12/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
044788
Giải nhất
19154
Giải nhì
18529
Giải ba
65319 - 36374
Giải tư
02082 - 03756 - 78414 - 40287 - 22812 - 01788 - 12673
Giải năm
4349
Giải sáu
3939 - 6840 - 4498
Giải bẩy
127
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,4,9
7,9
9
0,9
4,6

3,4
2,7,8,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 03/12/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
349114
Giải nhất
96671
Giải nhì
42001
Giải ba
19660 - 72780
Giải tư
20813 - 42200 - 82361 - 23744 - 59776 - 26383 - 87334
Giải năm
8578
Giải sáu
6667 - 8670 - 8727
Giải bẩy
847
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
3,4
7,8
4
4,7

0,1,7
0,1,6,8
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 26/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 26/11/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
564921
Giải nhất
82479
Giải nhì
13438
Giải ba
51816 - 45745
Giải tư
25785 - 23477 - 25885 - 83238 - 64194 - 79338 - 42119
Giải năm
9124
Giải sáu
0894 - 2586 - 8006
Giải bẩy
931
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6,9
1,4
1,2,8,8,8
5


7,9
5,5,6
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 19/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 19/11/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
564242
Giải nhất
03204
Giải nhì
49541
Giải ba
79330 - 49374
Giải tư
84491 - 10327 - 95832 - 61630 - 90692 - 28793 - 28600
Giải năm
2741
Giải sáu
0832 - 3253 - 6898
Giải bẩy
822
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,8

2,7
0,0,2,2
1,1,2
3

4

1,2,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 12/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 12/11/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
327001
Giải nhất
76738
Giải nhì
15509
Giải ba
64467 - 73400
Giải tư
37645 - 61286 - 13821 - 65988 - 02519 - 93046 - 08840
Giải năm
2552
Giải sáu
8281 - 4829 - 1028
Giải bẩy
141
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,9
6,9
1,8,9
8
0,1,5,6
2
7

1,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 05/11/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
757780
Giải nhất
51972
Giải nhì
29842
Giải ba
76870 - 53866
Giải tư
26175 - 26116 - 42184 - 47635 - 37809 - 48538 - 13412
Giải năm
0966
Giải sáu
8536 - 0251 - 8598
Giải bẩy
228
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,6
8
5,6,8
2
1
6,6
0,2,5
0,4
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 29/10/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
637570
Giải nhất
52063
Giải nhì
90346
Giải ba
49075 - 21719
Giải tư
71475 - 28776 - 12039 - 01096 - 90765 - 16200 - 57248
Giải năm
0930
Giải sáu
8876 - 1871 - 8056
Giải bẩy
483
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5,9

0,9
6,8
6
3,5
0,1,5,5,6,6
3
6

Kết quả xổ số miền Nam - 22/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 22/10/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
242726
Giải nhất
37677
Giải nhì
69103
Giải ba
44441 - 18453
Giải tư
17935 - 39159 - 01030 - 96499 - 27949 - 98695 - 23167
Giải năm
0741
Giải sáu
1666 - 8172 - 2787
Giải bẩy
821
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6
1,6
0,5
1,1,9
3,9
6,7
2,7
7
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 15/10/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
436239
Giải nhất
12517
Giải nhì
73418
Giải ba
18903 - 88283
Giải tư
69914 - 59598 - 00609 - 38916 - 59851 - 84794 - 33095
Giải năm
0871
Giải sáu
1657 - 2293 - 9699
Giải bẩy
788
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
4,6,7,8

9

1,7

1,4
3,8
3,4,5,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 08/10/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
302482
Giải nhất
33944
Giải nhì
92362
Giải ba
96278 - 83117
Giải tư
62260 - 14540 - 82363 - 27075 - 52081 - 79034 - 94995
Giải năm
7443
Giải sáu
4394 - 7375 - 1770
Giải bẩy
782
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7

4
0,3,4

0,2,3
0,5,5,8
1,2,2
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 01/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 01/10/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
702081
Giải nhất
72049
Giải nhì
70097
Giải ba
63198 - 27769
Giải tư
92607 - 90112 - 27096 - 39508 - 14492 - 68129 - 82378
Giải năm
9768
Giải sáu
9796 - 6997 - 9034
Giải bẩy
215
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
2,5
9
4
9
3
8,9
8
1
2,6,6,7,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 24/09/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
265864
Giải nhất
99331
Giải nhì
67607
Giải ba
60803 - 37228
Giải tư
17271 - 41218 - 40267 - 75248 - 76644 - 52068 - 84644
Giải năm
6312
Giải sáu
3780 - 9295 - 3494
Giải bẩy
270
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
2,8
8
1,4
4,4,8

4,7,8
0,1
0
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 17/09/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
564706
Giải nhất
60167
Giải nhì
11212
Giải ba
19472 - 52076
Giải tư
17462 - 19402 - 39428 - 08642 - 14888 - 64038 - 05364
Giải năm
5748
Giải sáu
3265 - 5817 - 1568
Giải bẩy
746
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
2,7
8
8
2,6,8

2,4,5,6,7,8
2,6
8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 10/09/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
696357
Giải nhất
37813
Giải nhì
21674
Giải ba
69233 - 34650
Giải tư
29793 - 56963 - 80158 - 26923 - 02622 - 76209 - 33569
Giải năm
9689
Giải sáu
0343 - 4543 - 3167
Giải bẩy
087
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3
2,3
3
3,3
0,7,8,9
3,7,9
4
7,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 03/09/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
349314
Giải nhất
08273
Giải nhì
90431
Giải ba
49932 - 03247
Giải tư
51656 - 53599 - 21520 - 96563 - 43838 - 79186 - 90078
Giải năm
7448
Giải sáu
6295 - 7895 - 1701
Giải bẩy
923
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4
0,3
1,2,8
7,8,8
6
3
3,8
6
5,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/08/2017
Chủ nhật
Ngày: 27/08/2017
Xổ số Kiên Giang
Giải đặc biệt
033793
Giải nhất
63445
Giải nhì
02666
Giải ba
30038 - 40993
Giải tư
06558 - 23886 - 36928 - 81842 - 71687 - 87658 - 55428
Giải năm
2359
Giải sáu
3945 - 1127 - 0980
Giải bẩy
086
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


7,8,8
8
2,5,5
8,8,9
6

0,6,6,7
3,3,8