Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Long An
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/10/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
293086
Giải nhất
94338
Giải nhì
11463
Giải ba
32053 - 64117
Giải tư
16552 - 19703 - 31940 - 32053 - 35448 - 98925 - 75806
Giải năm
7893
Giải sáu
9382 - 5794 - 6261
Giải bẩy
242
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
7
5
8
0,2,8
2,3,3
1,3,6

2,6
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/10/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
302482
Giải nhất
33944
Giải nhì
92362
Giải ba
96278 - 83117
Giải tư
62260 - 14540 - 82363 - 27075 - 52081 - 79034 - 94995
Giải năm
7443
Giải sáu
4394 - 7375 - 1770
Giải bẩy
782
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7

4
0,3,4

0,2,3
0,5,5,8
1,2,2
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/09/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
674915
Giải nhất
34512
Giải nhì
47244
Giải ba
93538 - 45170
Giải tư
86672 - 56839 - 41874 - 32440 - 92014 - 48966 - 57241
Giải năm
1979
Giải sáu
2034 - 0521 - 5634
Giải bẩy
335
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,4,5
1
4,4,5,8,9
0,1,4

6
0,2,4,8,9


Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/09/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
265864
Giải nhất
99331
Giải nhì
67607
Giải ba
60803 - 37228
Giải tư
17271 - 41218 - 40267 - 75248 - 76644 - 52068 - 84644
Giải năm
6312
Giải sáu
3780 - 9295 - 3494
Giải bẩy
270
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
2,8
8
1,4
4,4,8

4,7,8
0,1
0
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 16/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/09/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
564706
Giải nhất
60167
Giải nhì
11212
Giải ba
19472 - 52076
Giải tư
17462 - 19402 - 39428 - 08642 - 14888 - 64038 - 05364
Giải năm
5748
Giải sáu
3265 - 5817 - 1568
Giải bẩy
746
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
2,7
8
8
2,6,8

2,4,5,6,7,8
2,6
8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/09/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
696357
Giải nhất
37813
Giải nhì
21674
Giải ba
69233 - 34650
Giải tư
29793 - 56963 - 80158 - 26923 - 02622 - 76209 - 33569
Giải năm
9689
Giải sáu
0343 - 4543 - 3167
Giải bẩy
087
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3
2,3
3
3,3
0,7,8,9
3,7,9
4
7,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 02/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/09/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
242607
Giải nhất
83665
Giải nhì
31900
Giải ba
61575 - 51843
Giải tư
42121 - 93245 - 22825 - 87088 - 73459 - 75953 - 92411
Giải năm
9929
Giải sáu
0702 - 9424 - 0102
Giải bẩy
638
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,2,7
1
1,4,5,9
4,8
3,5
3,9
5
5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 26/08/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
564542
Giải nhất
85459
Giải nhì
10403
Giải ba
82379 - 15434
Giải tư
85730 - 51353 - 40876 - 66933 - 00137 - 09958 - 53998
Giải năm
3225
Giải sáu
1415 - 5453 - 3815
Giải bẩy
628
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,5
1,5,8
0,3,4,7
2
3,3,8,9

6,9

8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 19/08/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
426901
Giải nhất
35738
Giải nhì
29109
Giải ba
02005 - 48619
Giải tư
55403 - 87976 - 87377 - 22739 - 03610 - 99236 - 97477
Giải năm
6215
Giải sáu
6902 - 8765 - 0073
Giải bẩy
911
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,5,8,9
0,1,5,9

6,8,9


5
3,6,7,7


Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 12/08/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
842975
Giải nhất
66081
Giải nhì
15627
Giải ba
44711 - 42099
Giải tư
20888 - 87771 - 15596 - 70811 - 02756 - 31815 - 80160
Giải năm
8761
Giải sáu
6797 - 4248 - 1378
Giải bẩy
018
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,1,5,8
7

8
6
0,1
1,3,5,8
1,8
6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 05/08/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
276983
Giải nhất
82764
Giải nhì
04434
Giải ba
94558 - 87744
Giải tư
68615 - 62169 - 43225 - 75531 - 62637 - 71924 - 32524
Giải năm
1376
Giải sáu
2205 - 9649 - 8046
Giải bẩy
098
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5
4,4,5
1,4,7
4,6,9
3,8
4,9
6
3
8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/07/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
866376
Giải nhất
12304
Giải nhì
20367
Giải ba
41817 - 06407
Giải tư
17997 - 29638 - 30608 - 57859 - 79930 - 61402 - 39264
Giải năm
9712
Giải sáu
5256 - 4441 - 6246
Giải bẩy
485
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,7,8
2,7

0,8,8
1,6
6,9
4,7
6
5
7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/07/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
054386
Giải nhất
31778
Giải nhì
18696
Giải ba
68175 - 05908
Giải tư
64585 - 55856 - 67173 - 04718 - 29320 - 01939 - 80264
Giải năm
4536
Giải sáu
0032 - 7201 - 9622
Giải bẩy
149
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
8
0,2
2,6,9
9
6
2,4
3,5,8
5,6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/07/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
344803
Giải nhất
01128
Giải nhì
30534
Giải ba
94670 - 36370
Giải tư
77528 - 35787 - 33810 - 18324 - 97765 - 96488 - 92875
Giải năm
3964
Giải sáu
5830 - 2789 - 0860
Giải bẩy
273
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0
4,8,8
0,4


0,4,5
0,0,3,5
7,8,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/07/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
795943
Giải nhất
66599
Giải nhì
48746
Giải ba
45611 - 95146
Giải tư
65203 - 99358 - 46764 - 67260 - 47506 - 34803 - 52353
Giải năm
6390
Giải sáu
1088 - 1191 - 9060
Giải bẩy
466
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,6
1


3,6,6
1,3,8
0,0,4,6

8
0,1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 17/06/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
550013
Giải nhất
50470
Giải nhì
02292
Giải ba
73447 - 20936
Giải tư
96467 - 82756 - 31978 - 44180 - 67408 - 93461 - 79749
Giải năm
4544
Giải sáu
3098 - 9039 - 2346
Giải bẩy
961
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3

6,9
4,6,7,9
0,6
1,1,7
0,8
0
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 27/05/2017
Xổ số Long An - 5K4
Giải đặc biệt
192292
Giải nhất
98671
Giải nhì
68494
Giải ba
02725 - 12244
Giải tư
16696 - 44730 - 82973 - 01228 - 73278 - 87840 - 71239
Giải năm
0647
Giải sáu
4597 - 4069 - 0556
Giải bẩy
947
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5,8
0,9
0,0,4,7,7
6
9
1,3,8

2,4,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 13/05/2017
Xổ số Long An - 5K2
Giải đặc biệt
229779
Giải nhất
40125
Giải nhì
48472
Giải ba
68411 - 76562
Giải tư
20380 - 86565 - 30654 - 60231 - 09662 - 60424 - 63481
Giải năm
2545
Giải sáu
6233 - 4335 - 8417
Giải bẩy
774
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,7
4,5
1,3,5
5
4
2,2,3,5
2,4,9
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 06/05/2017
Xổ số Long An - 5K1
Giải đặc biệt
387667
Giải nhất
14769
Giải nhì
30753
Giải ba
36941 - 56424
Giải tư
46458 - 78140 - 04374 - 10108 - 16226 - 07639 - 39308
Giải năm
9897
Giải sáu
9037 - 1357 - 4376
Giải bẩy
219
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8,8
9
4,6
7,9
0,1
3,7,8
7,9
4,6

7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/04/2017
Xổ số Long An - 4K5
Giải đặc biệt
629682
Giải nhất
63568
Giải nhì
44445
Giải ba
92030 - 17937
Giải tư
44484 - 64494 - 38388 - 42110 - 30629 - 55383 - 27052
Giải năm
7384
Giải sáu
8215 - 5757 - 2782
Giải bẩy
319
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,9
9
0,7,9
5
2,7
8

2,2,3,4,4,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/04/2017
Xổ số Long An - 4K4
Giải đặc biệt
116814
Giải nhất
68417
Giải nhì
63156
Giải ba
36244 - 01808
Giải tư
51465 - 60632 - 77248 - 64231 - 41573 - 31721 - 68007
Giải năm
3075
Giải sáu
7632 - 0204 - 5224
Giải bẩy
617
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,8
4,7,7
1,4
1,2,2
4,8
0,6
5
3,5


Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/04/2017
Xổ số Long An - 4K3
Giải đặc biệt
853787
Giải nhất
37823
Giải nhì
03671
Giải ba
36446 - 74546
Giải tư
62748 - 91647 - 38816 - 30889 - 15030 - 63042 - 38341
Giải năm
5447
Giải sáu
1602 - 7440 - 5518
Giải bẩy
459
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6,8
3
0
0,1,2,6,6,7,7,8
9

1
7,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/04/2017
Xổ số Long An - 4K2
Giải đặc biệt
573700
Giải nhất
69475
Giải nhì
38052
Giải ba
90365 - 56386
Giải tư
04062 - 40308 - 89402 - 61922 - 84634 - 33270 - 57713
Giải năm
7005
Giải sáu
3039 - 8947 - 0362
Giải bẩy
649
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,5,8
3
2
4,9,9
7,9
2
2,2,5
0,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/04/2017
Xổ số Long An - 4K1
Giải đặc biệt
188131
Giải nhất
18397
Giải nhì
44163
Giải ba
69461 - 80072
Giải tư
28903 - 19298 - 66747 - 60797 - 43946 - 58621 - 04834
Giải năm
2206
Giải sáu
3972 - 4779 - 7691
Giải bẩy
028
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8

1,8
1,4
6,7

1,3
2,2,9

1,7,7,8