Xổ số miền Nam hôm nay
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Bến Tre
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Long An
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 19/05/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
338337
Giải nhất
15801
Giải nhì
97007
Giải ba
37186 - 13053
Giải tư
76230 - 15907 - 91024 - 16331 - 20848 - 39279 - 43377
Giải năm
6113
Giải sáu
9434 - 5294 - 7199
Giải bẩy
454
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,7
3
4
0,1,4,7
5,8
3,4

7,9
6
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 12/05/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
027386
Giải nhất
79797
Giải nhì
84193
Giải ba
52502 - 05619
Giải tư
55991 - 73399 - 79308 - 32271 - 61524 - 13497 - 99399
Giải năm
1346
Giải sáu
9814 - 2826 - 3228
Giải bẩy
581
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,8
4,9
4,6,8

6


1
1,6
1,3,7,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 05/05/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
885468
Giải nhất
90491
Giải nhì
79568
Giải ba
20633 - 33908
Giải tư
59619 - 27706 - 50746 - 14303 - 91998 - 28277 - 49387
Giải năm
5972
Giải sáu
9257 - 7863 - 0383
Giải bẩy
452
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8
9

3
6
2,7
0,3,8,8
2,7
3,7
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 28/04/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
583511
Giải nhất
20229
Giải nhì
88170
Giải ba
52232 - 69620
Giải tư
09913 - 74040 - 92287 - 65119 - 88533 - 09976 - 69518
Giải năm
9081
Giải sáu
8927 - 7361 - 6145
Giải bẩy
904
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,3,8,9
0,7,9
2,3
0,4,5

1
0,6
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 21/04/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
760227
Giải nhất
25058
Giải nhì
92087
Giải ba
23206 - 59636
Giải tư
47574 - 48064 - 40135 - 09338 - 12036 - 23024 - 19799
Giải năm
1716
Giải sáu
9848 - 3959 - 2254
Giải bẩy
978
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
4,7
5,6,6,8
8
4,7,8,9
4
4,8
7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/04/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
781491
Giải nhất
66379
Giải nhì
82557
Giải ba
72046 - 81137
Giải tư
01279 - 71629 - 29808 - 51224 - 19540 - 61772 - 75171
Giải năm
3306
Giải sáu
1429 - 8116 - 4793
Giải bẩy
734
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
6
2,4,9,9
4,7
0,6
7

1,2,9,9

1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/04/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
117462
Giải nhất
98436
Giải nhì
23906
Giải ba
93456 - 83559
Giải tư
88423 - 20391 - 44506 - 12958 - 76907 - 73270 - 63445
Giải năm
4794
Giải sáu
6995 - 4645 - 8760
Giải bẩy
828
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,7

3,8
6,7
5,5
6,8,9
0,2
0

1,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 31/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
869341
Giải nhất
29781
Giải nhì
56897
Giải ba
40328 - 76940
Giải tư
13415 - 92998 - 56020 - 91922 - 87500 - 31495 - 78535
Giải năm
5822
Giải sáu
7231 - 5474 - 3402
Giải bẩy
729
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
5
0,2,2,8,9
1,5
0,1,1


4
1
5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
528996
Giải nhất
40661
Giải nhì
37160
Giải ba
30882 - 34478
Giải tư
09855 - 83329 - 39602 - 14025 - 06869 - 81230 - 32416
Giải năm
4989
Giải sáu
1529 - 3939 - 0617
Giải bẩy
674
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6,7
5,9,9
0,3,9

5
0,1,9
4,8
2,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
353726
Giải nhất
86278
Giải nhì
82940
Giải ba
13251 - 31378
Giải tư
82730 - 08400 - 98760 - 81463 - 47155 - 73325 - 89481
Giải năm
3348
Giải sáu
0573 - 2414 - 4014
Giải bẩy
197
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,4
5,6
0
0,5,8
1,5
0,3
3,8,8
1
7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
620242
Giải nhất
01766
Giải nhì
13620
Giải ba
60185 - 64996
Giải tư
92139 - 50952 - 14192 - 38946 - 36506 - 68980 - 51679
Giải năm
8241
Giải sáu
8709 - 5983 - 2408
Giải bẩy
394
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8,9

0
0,9
1,2,6
2
6
9
0,3,5
2,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
168554
Giải nhất
60726
Giải nhì
23319
Giải ba
32882 - 31279
Giải tư
89158 - 44943 - 29039 - 90390 - 46571 - 90316 - 47203
Giải năm
7955
Giải sáu
1970 - 0946 - 5821
Giải bẩy
376
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6,9
1,6
9
3,5,6
4,5,8

0,1,6,9
2
0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/02/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
262598
Giải nhất
11887
Giải nhì
72466
Giải ba
09080 - 36434
Giải tư
53556 - 38867 - 74359 - 13699 - 24315 - 30242 - 51510
Giải năm
7190
Giải sáu
4033 - 5719 - 4299
Giải bẩy
371
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,9

3,4
2
6,9
0,6,7
1
0,7
0,8,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/02/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
343744
Giải nhất
45290
Giải nhì
84314
Giải ba
01881 - 98800
Giải tư
50495 - 98030 - 74813 - 69795 - 02290 - 82972 - 75246
Giải năm
7384
Giải sáu
2440 - 1481 - 9000
Giải bẩy
832
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
3,4

0,2
0,4,6


2
1,1,4
0,0,5,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/02/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
374812
Giải nhất
24265
Giải nhì
30973
Giải ba
06726 - 78541
Giải tư
91177 - 34709 - 99534 - 24575 - 28201 - 61128 - 08352
Giải năm
7912
Giải sáu
3707 - 6472 - 8618
Giải bẩy
526
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,9
2,2,8
6,6,8
4
1
2
5
2,3,5,7,8


Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/02/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
725864
Giải nhất
19723
Giải nhì
30265
Giải ba
63338 - 76063
Giải tư
68360 - 29764 - 13464 - 13848 - 91299 - 44264 - 60600
Giải năm
4837
Giải sáu
3616 - 2747 - 0842
Giải bẩy
476
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,6
3
7,8
2,7,8

0,3,4,4,4,4,5
6

9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/01/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
806483
Giải nhất
30342
Giải nhì
72189
Giải ba
56548 - 16905
Giải tư
54032 - 06244 - 42890 - 38540 - 59938 - 66825 - 07728
Giải năm
8612
Giải sáu
9166 - 1282 - 4358
Giải bẩy
103
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2
5,8
2,8
0,2,4,8
8,9
6

2,3,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/01/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
054250
Giải nhất
38602
Giải nhì
11118
Giải ba
81486 - 77284
Giải tư
26298 - 96227 - 10585 - 07981 - 00218 - 44264 - 22715
Giải năm
2827
Giải sáu
9482 - 7057 - 9848
Giải bẩy
054
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5,8,8
7,7

8
0,4,7
4

1,2,4,5,6
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/01/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
815462
Giải nhất
86256
Giải nhì
43583
Giải ba
42736 - 96090
Giải tư
92157 - 12597 - 08506 - 14751 - 34902 - 65080 - 01373
Giải năm
7529
Giải sáu
8245 - 3891 - 6325
Giải bẩy
512
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
2
5,9
1,6
5
1,6,7
2
3
0,3
0,1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/01/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
769585
Giải nhất
25952
Giải nhì
93706
Giải ba
62807 - 56314
Giải tư
26404 - 67372 - 04939 - 79990 - 54155 - 08311 - 17686
Giải năm
5791
Giải sáu
2203 - 5036 - 8438
Giải bẩy
927
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,6,7
1,4
7
6,8,9

2,5

2,5
5,6
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/12/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
610539
Giải nhất
67798
Giải nhì
04685
Giải ba
68154 - 58926
Giải tư
85691 - 83001 - 23721 - 90639 - 18549 - 60263 - 10755
Giải năm
4497
Giải sáu
3219 - 2087 - 6820
Giải bẩy
542
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
9
0,1,6
9,9
2,9
4,5
3

5,7
1,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/12/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
789060
Giải nhất
19962
Giải nhì
59188
Giải ba
82837 - 13509
Giải tư
46402 - 19780 - 35111 - 89965 - 02208 - 87092 - 58573
Giải năm
6390
Giải sáu
3379 - 8647 - 5844
Giải bẩy
154
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,9
1

7
4,7
4
0,2,5
3,9
0,8
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/12/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
458231
Giải nhất
30915
Giải nhì
98237
Giải ba
45995 - 45910
Giải tư
98503 - 19192 - 72063 - 45097 - 84926 - 48670 - 98187
Giải năm
2616
Giải sáu
0721 - 7044 - 8538
Giải bẩy
678
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,5,6
1,6
1,7,8
4

3
0,8
5,7
2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/12/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
143479
Giải nhất
29141
Giải nhì
69666
Giải ba
26750 - 03006
Giải tư
66913 - 60404 - 79041 - 04914 - 35607 - 67412 - 67721
Giải năm
5626
Giải sáu
1696 - 0067 - 5778
Giải bẩy
488
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7
2,3,4
1,6

1,1
0
6,7
2,8,9
8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/12/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
182526
Giải nhất
03484
Giải nhì
20393
Giải ba
04140 - 43815
Giải tư
60380 - 36834 - 55373 - 44824 - 31647 - 58321 - 95545
Giải năm
2192
Giải sáu
4469 - 5526 - 1999
Giải bẩy
863
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
0,1,4,6,6
4
0,5,7

3,9
3
0,4
2,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/11/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
408077
Giải nhất
62534
Giải nhì
13179
Giải ba
53738 - 96591
Giải tư
94844 - 38409 - 70178 - 74584 - 78099 - 80746 - 35607
Giải năm
8168
Giải sáu
2531 - 0806 - 7430
Giải bẩy
554
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,9


0,1,4,8
4,6
0,4
8
7,8,9
4
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/11/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
678289
Giải nhất
33230
Giải nhì
28875
Giải ba
77697 - 82946
Giải tư
86734 - 94621 - 46535 - 37356 - 01203 - 63035 - 41863
Giải năm
9583
Giải sáu
6869 - 0597 - 7676
Giải bẩy
829
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

1,8,9
0,4,5,5
6
6
3,9
5,6
3,9
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/11/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
030563
Giải nhất
36691
Giải nhì
49705
Giải ba
80503 - 64753
Giải tư
96550 - 58551 - 70045 - 14411 - 97766 - 79433 - 05570
Giải năm
1260
Giải sáu
8067 - 4478 - 7551
Giải bẩy
344
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
1

3
4,5
0,1,1,3,8
0,3,6,7
0,8

1

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/11/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
581420
Giải nhất
57389
Giải nhì
63193
Giải ba
40348 - 33427
Giải tư
47427 - 32473 - 00538 - 41681 - 57209 - 40160 - 51533
Giải năm
6020
Giải sáu
2325 - 8739 - 8793
Giải bẩy
470
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0,0,5,7,7
3,8,9
8

0
0,3
1,9
2,3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/10/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
338632
Giải nhất
81289
Giải nhì
95666
Giải ba
01743 - 73430
Giải tư
24906 - 76618 - 89407 - 81066 - 53963 - 74944 - 76347
Giải năm
1379
Giải sáu
3669 - 7805 - 6479
Giải bẩy
341
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
8

0,2
1,3,4,7

3,6,6,9
1,9,9
9