Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Long An
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 17/06/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
550013
Giải nhất
50470
Giải nhì
02292
Giải ba
73447 - 20936
Giải tư
96467 - 82756 - 31978 - 44180 - 67408 - 93461 - 79749
Giải năm
4544
Giải sáu
3098 - 9039 - 2346
Giải bẩy
961
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3

6,9
4,6,7,9
0,6
1,1,7
0,8
0
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 27/05/2017
Xổ số Long An - 5K4
Giải đặc biệt
192292
Giải nhất
98671
Giải nhì
68494
Giải ba
02725 - 12244
Giải tư
16696 - 44730 - 82973 - 01228 - 73278 - 87840 - 71239
Giải năm
0647
Giải sáu
4597 - 4069 - 0556
Giải bẩy
947
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5,8
0,9
0,0,4,7,7
6
9
1,3,8

2,4,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 13/05/2017
Xổ số Long An - 5K2
Giải đặc biệt
229779
Giải nhất
40125
Giải nhì
48472
Giải ba
68411 - 76562
Giải tư
20380 - 86565 - 30654 - 60231 - 09662 - 60424 - 63481
Giải năm
2545
Giải sáu
6233 - 4335 - 8417
Giải bẩy
774
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,7
4,5
1,3,5
5
4
2,2,3,5
2,4,9
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 06/05/2017
Xổ số Long An - 5K1
Giải đặc biệt
387667
Giải nhất
14769
Giải nhì
30753
Giải ba
36941 - 56424
Giải tư
46458 - 78140 - 04374 - 10108 - 16226 - 07639 - 39308
Giải năm
9897
Giải sáu
9037 - 1357 - 4376
Giải bẩy
219
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8,8
9
4,6
7,9
0,1
3,7,8
7,9
4,6

7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/04/2017
Xổ số Long An - 4K5
Giải đặc biệt
629682
Giải nhất
63568
Giải nhì
44445
Giải ba
92030 - 17937
Giải tư
44484 - 64494 - 38388 - 42110 - 30629 - 55383 - 27052
Giải năm
7384
Giải sáu
8215 - 5757 - 2782
Giải bẩy
319
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,9
9
0,7,9
5
2,7
8

2,2,3,4,4,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/04/2017
Xổ số Long An - 4K4
Giải đặc biệt
116814
Giải nhất
68417
Giải nhì
63156
Giải ba
36244 - 01808
Giải tư
51465 - 60632 - 77248 - 64231 - 41573 - 31721 - 68007
Giải năm
3075
Giải sáu
7632 - 0204 - 5224
Giải bẩy
617
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,8
4,7,7
1,4
1,2,2
4,8
0,6
5
3,5


Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/04/2017
Xổ số Long An - 4K3
Giải đặc biệt
853787
Giải nhất
37823
Giải nhì
03671
Giải ba
36446 - 74546
Giải tư
62748 - 91647 - 38816 - 30889 - 15030 - 63042 - 38341
Giải năm
5447
Giải sáu
1602 - 7440 - 5518
Giải bẩy
459
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6,8
3
0
0,1,2,6,6,7,7,8
9

1
7,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/04/2017
Xổ số Long An - 4K2
Giải đặc biệt
573700
Giải nhất
69475
Giải nhì
38052
Giải ba
90365 - 56386
Giải tư
04062 - 40308 - 89402 - 61922 - 84634 - 33270 - 57713
Giải năm
7005
Giải sáu
3039 - 8947 - 0362
Giải bẩy
649
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,5,8
3
2
4,9,9
7,9
2
2,2,5
0,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/04/2017
Xổ số Long An - 4K1
Giải đặc biệt
188131
Giải nhất
18397
Giải nhì
44163
Giải ba
69461 - 80072
Giải tư
28903 - 19298 - 66747 - 60797 - 43946 - 58621 - 04834
Giải năm
2206
Giải sáu
3972 - 4779 - 7691
Giải bẩy
028
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8

1,8
1,4
6,7

1,3
2,2,9

1,7,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/03/2017
Xổ số Long An - 3K4
Giải đặc biệt
258077
Giải nhất
96424
Giải nhì
58314
Giải ba
57025 - 74573
Giải tư
29329 - 80309 - 48154 - 46021 - 37565 - 95656 - 35118
Giải năm
9804
Giải sáu
7126 - 0044 - 0240
Giải bẩy
735
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
4,8
1,4,5,6,9
5
0,4
4,6
1,5
3,7


Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/03/2017
Xổ số Long An - 3K3
Giải đặc biệt
773934
Giải nhất
93062
Giải nhì
51768
Giải ba
29787 - 23433
Giải tư
74004 - 23705 - 26882 - 04091 - 85551 - 75263 - 95385
Giải năm
1504
Giải sáu
2536 - 8968 - 3046
Giải bẩy
179
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,5


3,4,6,6
6
1
2,3,8,8
9
2,5,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/03/2017
Xổ số Long An - 3K2
Giải đặc biệt
006737
Giải nhất
28033
Giải nhì
84589
Giải ba
19338 - 26090
Giải tư
68270 - 40137 - 84700 - 31254 - 09604 - 63876 - 30278
Giải năm
5570
Giải sáu
1789 - 7682 - 7045
Giải bẩy
151
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4


3,7,7,8
5
1,4

0,0,6,8
2,9,9,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/03/2017
Xổ số Long An - 3K1
Giải đặc biệt
884964
Giải nhất
75761
Giải nhì
93147
Giải ba
28827 - 10804
Giải tư
29247 - 26257 - 34376 - 83329 - 86129 - 07776 - 19504
Giải năm
5936
Giải sáu
8853 - 8336 - 6194
Giải bẩy
827
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
9
7,7,9,9
6,6
7,7
3,7
1,4
6,6

4

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/02/2017
Xổ số Long An - 2K4
Giải đặc biệt
702814
Giải nhất
85775
Giải nhì
74704
Giải ba
04593 - 72345
Giải tư
00656 - 71476 - 90007 - 23244 - 29558 - 45368 - 17186
Giải năm
4382
Giải sáu
5597 - 4244 - 1167
Giải bẩy
477
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
4,4


4,4,5
6,8
7,8
5,6,7
2,6
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/02/2017
Xổ số Long An - 2K3
Giải đặc biệt
737976
Giải nhất
14680
Giải nhì
28890
Giải ba
02856 - 08766
Giải tư
11392 - 75752 - 16622 - 42365 - 99367 - 90371 - 67468
Giải năm
6145
Giải sáu
7393 - 8185 - 0973
Giải bẩy
003
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

2
9
5
2,6
5,6,7,8
1,3,6
0,5
0,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/02/2017
Xổ số Long An - 2K2
Giải đặc biệt
669649
Giải nhất
39477
Giải nhì
80916
Giải ba
42599 - 38433
Giải tư
80811 - 17348 - 23406 - 82097 - 43070 - 47514 - 01380
Giải năm
9001
Giải sáu
0457 - 4543 - 9351
Giải bẩy
641
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
1,4,6

3
1,3,8,9
1,7

0,7,7
0
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/02/2017
Xổ số Long An - 2K1
Giải đặc biệt
221316
Giải nhất
48742
Giải nhì
78134
Giải ba
76718 - 40088
Giải tư
03893 - 18889 - 31363 - 16711 - 98998 - 52899 - 36642
Giải năm
1460
Giải sáu
8327 - 6234 - 2980
Giải bẩy
413
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,6,8
7
4,4
2,2

0,3

0,5,8,9
3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/01/2017
Xổ số Long An - 1K4
Giải đặc biệt
795178
Giải nhất
65034
Giải nhì
03828
Giải ba
76554 - 73591
Giải tư
86219 - 41895 - 37520 - 43579 - 75026 - 32225 - 84435
Giải năm
3596
Giải sáu
4157 - 9303 - 0376
Giải bẩy
898
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
9
0,5,6,8
4,5
8
4,7

6,8,9

1,5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 21/01/2017
Xổ số Long An - 1K3
Giải đặc biệt
960976
Giải nhất
93593
Giải nhì
88988
Giải ba
68912 - 66771
Giải tư
87455 - 70706 - 49875 - 39448 - 80474 - 60997 - 96240
Giải năm
9301
Giải sáu
5251 - 3678 - 6057
Giải bẩy
612
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
2,2


0,8
1,5,7
5
1,4,5,6,8
8
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/01/2017
Xổ số Long An - 1K2
Giải đặc biệt
163552
Giải nhất
97979
Giải nhì
26378
Giải ba
88836 - 77203
Giải tư
95434 - 86057 - 81256 - 07302 - 96971 - 53375 - 84441
Giải năm
1954
Giải sáu
6187 - 4283 - 2152
Giải bẩy
091
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3


4,6
1
2,2,4,6,7

1,2,5,8,9
3,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/01/2017
Xổ số Long An - 1K1
Giải đặc biệt
702844
Giải nhất
85944
Giải nhì
02403
Giải ba
45237 - 12501
Giải tư
71737 - 86396 - 76263 - 94996 - 81427 - 66723 - 24723
Giải năm
6129
Giải sáu
6327 - 6427 - 9300
Giải bẩy
965
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3

3,3,7,7,7,9
7,7
4,4

3,5,9


6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 31/12/2016
Xổ số Long An - 12K5
Giải đặc biệt
067051
Giải nhất
89101
Giải nhì
55752
Giải ba
03930 - 45673
Giải tư
36012 - 72145 - 65482 - 42071 - 09064 - 53514 - 73116
Giải năm
9340
Giải sáu
6840 - 9015 - 8854
Giải bẩy
392
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,4,5,6

0,6
0,0,5
1,2,4
4
1,3
2
2

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 24/12/2016
Xổ số Long An - 12K4
Giải đặc biệt
692843
Giải nhất
23450
Giải nhì
67410
Giải ba
09262 - 96054
Giải tư
01682 - 74060 - 23312 - 64680 - 30760 - 74651 - 69641
Giải năm
4239
Giải sáu
3474 - 1869 - 2587
Giải bẩy
207
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,2

9
1,3,3
0,1,4
0,0,2,9
4
0,2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 17/12/2016
Xổ số Long An - 12K3
Giải đặc biệt
210807
Giải nhất
69241
Giải nhì
63898
Giải ba
87305 - 13721
Giải tư
98941 - 72323 - 80531 - 86218 - 45926 - 15632 - 75007
Giải năm
9951
Giải sáu
8831 - 2604 - 0939
Giải bẩy
608
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,7,7,8,8
8
1,3,6
1,1,2,9
1,1
18

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 10/12/2016
Xổ số Long An - 12K2
Giải đặc biệt
681953
Giải nhất
27591
Giải nhì
92016
Giải ba
97158 - 86136
Giải tư
80392 - 69134 - 87800 - 45510 - 37464 - 64072 - 86762
Giải năm
3119
Giải sáu
0580 - 7854 - 8044
Giải bẩy
473
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,6,9

4,6
0,4
3,4,8
2,4
2,3
0
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 03/12/2016
Xổ số Long An - 12K1
Giải đặc biệt
075995
Giải nhất
15994
Giải nhì
37325
Giải ba
07923 - 01225
Giải tư
20506 - 41143 - 31260 - 98263 - 38077 - 88853 - 90352
Giải năm
1684
Giải sáu
6514 - 3409 - 4829
Giải bẩy
065
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
4
3,5,5,9

3
2,3,5
0,3,5
7
4
4,5