Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Long An
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/02/2017
Xổ số Long An - 2K4
Giải đặc biệt
702814
Giải nhất
85775
Giải nhì
74704
Giải ba
04593 - 72345
Giải tư
00656 - 71476 - 90007 - 23244 - 29558 - 45368 - 17186
Giải năm
4382
Giải sáu
5597 - 4244 - 1167
Giải bẩy
477
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
4,4


4,4,5
6,8
7,8
5,6,7
2,6
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/02/2017
Xổ số Long An - 2K3
Giải đặc biệt
737976
Giải nhất
14680
Giải nhì
28890
Giải ba
02856 - 08766
Giải tư
11392 - 75752 - 16622 - 42365 - 99367 - 90371 - 67468
Giải năm
6145
Giải sáu
7393 - 8185 - 0973
Giải bẩy
003
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

2
9
5
2,6
5,6,7,8
1,3,6
0,5
0,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/02/2017
Xổ số Long An - 2K2
Giải đặc biệt
669649
Giải nhất
39477
Giải nhì
80916
Giải ba
42599 - 38433
Giải tư
80811 - 17348 - 23406 - 82097 - 43070 - 47514 - 01380
Giải năm
9001
Giải sáu
0457 - 4543 - 9351
Giải bẩy
641
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
1,4,6

3
1,3,8,9
1,7

0,7,7
0
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/02/2017
Xổ số Long An - 2K1
Giải đặc biệt
221316
Giải nhất
48742
Giải nhì
78134
Giải ba
76718 - 40088
Giải tư
03893 - 18889 - 31363 - 16711 - 98998 - 52899 - 36642
Giải năm
1460
Giải sáu
8327 - 6234 - 2980
Giải bẩy
413
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,6,8
7
4,4
2,2

0,3

0,5,8,9
3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/01/2017
Xổ số Long An - 1K4
Giải đặc biệt
795178
Giải nhất
65034
Giải nhì
03828
Giải ba
76554 - 73591
Giải tư
86219 - 41895 - 37520 - 43579 - 75026 - 32225 - 84435
Giải năm
3596
Giải sáu
4157 - 9303 - 0376
Giải bẩy
898
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
9
0,5,6,8
4,5
8
4,7

6,8,9

1,5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 21/01/2017
Xổ số Long An - 1K3
Giải đặc biệt
960976
Giải nhất
93593
Giải nhì
88988
Giải ba
68912 - 66771
Giải tư
87455 - 70706 - 49875 - 39448 - 80474 - 60997 - 96240
Giải năm
9301
Giải sáu
5251 - 3678 - 6057
Giải bẩy
612
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
2,2


0,8
1,5,7
5
1,4,5,6,8
8
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/01/2017
Xổ số Long An - 1K2
Giải đặc biệt
163552
Giải nhất
97979
Giải nhì
26378
Giải ba
88836 - 77203
Giải tư
95434 - 86057 - 81256 - 07302 - 96971 - 53375 - 84441
Giải năm
1954
Giải sáu
6187 - 4283 - 2152
Giải bẩy
091
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3


4,6
1
2,2,4,6,7

1,2,5,8,9
3,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/01/2017
Xổ số Long An - 1K1
Giải đặc biệt
702844
Giải nhất
85944
Giải nhì
02403
Giải ba
45237 - 12501
Giải tư
71737 - 86396 - 76263 - 94996 - 81427 - 66723 - 24723
Giải năm
6129
Giải sáu
6327 - 6427 - 9300
Giải bẩy
965
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3

3,3,7,7,7,9
7,7
4,4

3,5,9


6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 31/12/2016
Xổ số Long An - 12K5
Giải đặc biệt
067051
Giải nhất
89101
Giải nhì
55752
Giải ba
03930 - 45673
Giải tư
36012 - 72145 - 65482 - 42071 - 09064 - 53514 - 73116
Giải năm
9340
Giải sáu
6840 - 9015 - 8854
Giải bẩy
392
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,4,5,6

0,6
0,0,5
1,2,4
4
1,3
2
2

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 24/12/2016
Xổ số Long An - 12K4
Giải đặc biệt
692843
Giải nhất
23450
Giải nhì
67410
Giải ba
09262 - 96054
Giải tư
01682 - 74060 - 23312 - 64680 - 30760 - 74651 - 69641
Giải năm
4239
Giải sáu
3474 - 1869 - 2587
Giải bẩy
207
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,2

9
1,3,3
0,1,4
0,0,2,9
4
0,2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 17/12/2016
Xổ số Long An - 12K3
Giải đặc biệt
210807
Giải nhất
69241
Giải nhì
63898
Giải ba
87305 - 13721
Giải tư
98941 - 72323 - 80531 - 86218 - 45926 - 15632 - 75007
Giải năm
9951
Giải sáu
8831 - 2604 - 0939
Giải bẩy
608
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,7,7,8,8
8
1,3,6
1,1,2,9
1,1
18

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 10/12/2016
Xổ số Long An - 12K2
Giải đặc biệt
681953
Giải nhất
27591
Giải nhì
92016
Giải ba
97158 - 86136
Giải tư
80392 - 69134 - 87800 - 45510 - 37464 - 64072 - 86762
Giải năm
3119
Giải sáu
0580 - 7854 - 8044
Giải bẩy
473
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,6,9

4,6
0,4
3,4,8
2,4
2,3
0
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 03/12/2016
Xổ số Long An - 12K1
Giải đặc biệt
075995
Giải nhất
15994
Giải nhì
37325
Giải ba
07923 - 01225
Giải tư
20506 - 41143 - 31260 - 98263 - 38077 - 88853 - 90352
Giải năm
1684
Giải sáu
6514 - 3409 - 4829
Giải bẩy
065
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
4
3,5,5,9

3
2,3,5
0,3,5
7
4
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 26/11/2016
Xổ số Long An - 11K4
Giải đặc biệt
655089
Giải nhất
76964
Giải nhì
62056
Giải ba
07869 - 17442
Giải tư
35069 - 76778 - 87936 - 07748 - 12053 - 74913 - 29173
Giải năm
9987
Giải sáu
3743 - 8964 - 4628
Giải bẩy
653
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
8
6
2,3,8
3,3,6
4,4,9,9
1,3,8
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 19/11/2016
Xổ số Long An - 11K3
Giải đặc biệt
661255
Giải nhất
30363
Giải nhì
30961
Giải ba
69039 - 17777
Giải tư
32631 - 85978 - 30506 - 57156 - 61555 - 50660 - 76613
Giải năm
8604
Giải sáu
3579 - 2796 - 6810
Giải bẩy
770
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
0,3

1,9

5,5,6
0,1,3
0,6,7,8,9

6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 12/11/2016
Xổ số Long An - 11K2
Giải đặc biệt
533876
Giải nhất
37651
Giải nhì
37261
Giải ba
26650 - 95587
Giải tư
53128 - 38665 - 42060 - 21681 - 74437 - 56031 - 36103
Giải năm
4827
Giải sáu
0236 - 0058 - 3404
Giải bẩy
702
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,4,4

7,8
1,6,7

0,1,8
0,1,5
6
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 05/11/2016
Xổ số Long An - 11K1
Giải đặc biệt
813291
Giải nhất
07283
Giải nhì
74752
Giải ba
74564 - 30722
Giải tư
03857 - 27400 - 33307 - 94131 - 92507 - 41841 - 34638
Giải năm
9230
Giải sáu
9560 - 3573 - 3535
Giải bẩy
685
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,7

2
0,1,5,8
1
2,7
0,4
3
2,3,5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 29/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 29/10/2016
Xổ số Long An - 10K5
Giải đặc biệt
757422
Giải nhất
14866
Giải nhì
05681
Giải ba
26378 - 74154
Giải tư
82342 - 48665 - 33716 - 71824 - 91705 - 45317 - 56830
Giải năm
0828
Giải sáu
5376 - 8965 - 5774
Giải bẩy
548
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
6,7
2,4,8
0
2,8
4
5,5,6
4,6,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 22/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 22/10/2016
Xổ số Long An - 10K4
Giải đặc biệt
975106
Giải nhất
04108
Giải nhì
34023
Giải ba
57177 - 06093
Giải tư
52807 - 63498 - 86843 - 34465 - 26197 - 06810 - 76754
Giải năm
7810
Giải sáu
1897 - 8176 - 9787
Giải bẩy
071
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
0,0
3

3
4,6
5
1,6,7
7
3,7,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 15/10/2016
Xổ số Long An - 10K3
Giải đặc biệt
443258
Giải nhất
83910
Giải nhì
98629
Giải ba
31324 - 52174
Giải tư
97851 - 49254 - 84199 - 32480 - 73485 - 44947 - 48787
Giải năm
8831
Giải sáu
5295 - 1297 - 3723
Giải bẩy
948
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,9
3,4,9
1
7,8
1,4,8

4
0,5,7
5,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 08/10/2016
Xổ số Long An - 10K2
Giải đặc biệt
637472
Giải nhất
18613
Giải nhì
20598
Giải ba
76941 - 66842
Giải tư
42106 - 66888 - 55788 - 25907 - 23505 - 24121 - 45173
Giải năm
7853
Giải sáu
4778 - 1485 - 4328
Giải bẩy
916
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
3,6
1,8

1,2
3

2,3,8
5,7,8,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 01/10/2016
Xổ số Long An - 10K1
Giải đặc biệt
731367
Giải nhất
32345
Giải nhì
66734
Giải ba
71766 - 70807
Giải tư
62486 - 22505 - 48139 - 60800 - 03531 - 13577 - 97385
Giải năm
0117
Giải sáu
3140 - 4740 - 1060
Giải bẩy
827
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,7
7
7
0,1,4,9
0,0,5

0,6,7
7
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/09/2016
Thứ bảy
Ngày: 24/09/2016
Xổ số Long An - 9K4
Giải đặc biệt
036497
Giải nhất
59329
Giải nhì
98650
Giải ba
12839 - 12750
Giải tư
75666 - 11943 - 73458 - 99689 - 94456 - 26424 - 12339
Giải năm
0246
Giải sáu
1787 - 3866 - 5704
Giải bẩy
402
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4

4,9
9,9
3,6
0,0,6,6,8
6,6

7,9
7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/09/2016
Thứ bảy
Ngày: 17/09/2016
Xổ số Long An - 9K3
Giải đặc biệt
036227
Giải nhất
18718
Giải nhì
09304
Giải ba
67835 - 74808
Giải tư
78493 - 84214 - 80057 - 16776 - 73022 - 20325 - 08346
Giải năm
5216
Giải sáu
0963 - 0423 - 3272
Giải bẩy
409
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,8,9
4,6,8
2,3,5,7
5
6
7
3
2,6

3

Kết quả xổ số miền Nam - 10/09/2016
Thứ bảy
Ngày: 10/09/2016
Xổ số Long An - 9K2
Giải đặc biệt
487439
Giải nhất
97341
Giải nhì
65856
Giải ba
45275 - 26696
Giải tư
86718 - 02915 - 65210 - 30310 - 57610 - 67373 - 82193
Giải năm
7040
Giải sáu
7363 - 4864 - 6457
Giải bẩy
414
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,0,0,4,5,8

9
0,1
6,7
3,4
3,5

3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/09/2016
Thứ bảy
Ngày: 03/09/2016
Xổ số Long An - 9K1
Giải đặc biệt
874207
Giải nhất
77008
Giải nhì
27048
Giải ba
62641 - 95880
Giải tư
56120 - 01217 - 37718 - 61070 - 45776 - 08462 - 58557
Giải năm
1298
Giải sáu
8997 - 6463 - 6337
Giải bẩy
421
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
7,8
0,1
7
1,8
7
2,3
0,6
0,6
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/08/2016
Thứ bảy
Ngày: 27/08/2016
Xổ số Long An - 8K4
Giải đặc biệt
384714
Giải nhất
27492
Giải nhì
84749
Giải ba
14107 - 01467
Giải tư
94975 - 60448 - 65991 - 31031 - 90954 - 07680 - 71651
Giải năm
7455
Giải sáu
2256 - 8571 - 0696
Giải bẩy
573
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4

1
8,9
1,3,4,5,6
7
1,3,5
0
1,2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/08/2016
Thứ bảy
Ngày: 20/08/2016
Xổ số Long An - 8K3
Giải đặc biệt
648756
Giải nhất
51485
Giải nhì
79572
Giải ba
32352 - 83855
Giải tư
43658 - 19124 - 37781 - 25848 - 48023 - 57094 - 87167
Giải năm
6942
Giải sáu
6521 - 0948 - 9105
Giải bẩy
435
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

1,3,4
5
2,8,8
2,4,5,6,8
7
2
1,5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 13/08/2016
Thứ bảy
Ngày: 13/08/2016
Xổ số Long An - 8K2
Giải đặc biệt
363186
Giải nhất
88399
Giải nhì
33801
Giải ba
03866 - 12464
Giải tư
65701 - 92093 - 31270 - 66263 - 54435 - 76596 - 04522
Giải năm
1770
Giải sáu
5022 - 4280 - 8753
Giải bẩy
380
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1

2,2
5
9
3
3,4,6
0,0
0,0,6
3,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/08/2016
Thứ bảy
Ngày: 06/08/2016
Xổ số Long An - 8K1
Giải đặc biệt
297718
Giải nhất
40780
Giải nhì
15636
Giải ba
14140 - 75064
Giải tư
02601 - 87336 - 70376 - 34573 - 46168 - 78593 - 42755
Giải năm
0474
Giải sáu
2829 - 4467 - 5619
Giải bẩy
545
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
8,9
9
6,6
0,5
5
4,7,8
3,4,6
0
3