Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 28/06/2017
Thứ tư
Ngày: 28/06/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
807590
Giải nhất
66109
Giải nhì
58983
Giải ba
83659 - 31413
Giải tư
73780 - 41833 - 57430 - 83429 - 46259 - 20516 - 32727
Giải năm
3482
Giải sáu
3601 - 6995 - 1222
Giải bẩy
966
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
3,4,6
2,7,9
0,3

9,9
6

0,2,3
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/06/2017
Thứ tư
Ngày: 21/06/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
623464
Giải nhất
28028
Giải nhì
85412
Giải ba
57950 - 31434
Giải tư
01412 - 30981 - 63009 - 18172 - 09430 - 48480 - 14114
Giải năm
6745
Giải sáu
0067 - 1717 - 0086
Giải bẩy
184
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,2,4,7
8
0,4
5
0
4,7
2
0,1,4,6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 14/06/2017
Thứ tư
Ngày: 14/06/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T05
Giải đặc biệt
175619
Giải nhất
49614
Giải nhì
66753
Giải ba
85330 - 01993
Giải tư
50914 - 11017 - 86413 - 54371 - 65621 - 00640 - 40967
Giải năm
7699
Giải sáu
1405 - 0378 - 5415
Giải bẩy
368
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3,4,4,5,7,9
1
0
0
3
7,8
1,8
8
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 31/05/2017
Thứ tư
Ngày: 31/05/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
356510
Giải nhất
01303
Giải nhì
01901
Giải ba
76701 - 10700
Giải tư
50763 - 08203 - 07066 - 38652 - 70414 - 19998 - 73533
Giải năm
7642
Giải sáu
5530 - 5370 - 3406
Giải bẩy
687
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,1,3,3,6
4,4

0,3
2
1,2
3,6,8
0

8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/05/2017
Thứ tư
Ngày: 24/05/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T05
Giải đặc biệt
175619
Giải nhất
49614
Giải nhì
66753
Giải ba
85330 - 01993
Giải tư
50914 - 11017 - 86413 - 54371 - 65621 - 00640 - 40967
Giải năm
7699
Giải sáu
1405 - 0378 - 5415
Giải bẩy
368
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3,4,4,5,7,9
1
0
0
3
7,8
1,8
8
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/05/2017
Thứ tư
Ngày: 17/05/2017
Xổ số Sóc Trăng - K3T05
Giải đặc biệt
416625
Giải nhất
30815
Giải nhì
13593
Giải ba
69108 - 31489
Giải tư
70561 - 71819 - 42363 - 08961 - 52207 - 52056 - 61807
Giải năm
7909
Giải sáu
3691 - 7263 - 9983
Giải bẩy
240
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7,8,9
5,9
5

0
6
1,1,1,3,3

3,9
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 10/05/2017
Thứ tư
Ngày: 10/05/2017
Xổ số Sóc Trăng - K2T05
Giải đặc biệt
226487
Giải nhất
19110
Giải nhì
50900
Giải ba
31010 - 77425
Giải tư
49520 - 25157 - 40674 - 78333 - 04091 - 35306 - 15117
Giải năm
9814
Giải sáu
7665 - 0879 - 3715
Giải bẩy
048
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
0,0,4,5,7
0,5
3
8
7
5
4,9
7
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 03/05/2017
Thứ tư
Ngày: 03/05/2017
Xổ số Sóc Trăng - K1T05
Giải đặc biệt
222011
Giải nhất
17450
Giải nhì
37622
Giải ba
98852 - 96786
Giải tư
23078 - 74720 - 78459 - 96052 - 42048 - 09215 - 23949
Giải năm
1110
Giải sáu
7564 - 3324 - 7329
Giải bẩy
647
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,3,5
0,2,4,9

7,8,9
0,2,2,9
4
8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/04/2017
Thứ tư
Ngày: 26/04/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T04
Giải đặc biệt
322495
Giải nhất
25688
Giải nhì
05113
Giải ba
49454 - 92661
Giải tư
98338 - 04309 - 81442 - 43053 - 55351 - 17386 - 03130
Giải năm
7882
Giải sáu
4561 - 4710 - 7796
Giải bẩy
811
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,1,3

0,8
2
1,3,4
1,1

2,6,8
4,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/04/2017
Thứ tư
Ngày: 19/04/2017
Xổ số Sóc Trăng - K3T04
Giải đặc biệt
694610
Giải nhất
20427
Giải nhì
61592
Giải ba
21354 - 29188
Giải tư
92480 - 82511 - 25703 - 71814 - 18954 - 93309 - 26894
Giải năm
4831
Giải sáu
1806 - 5809 - 4484
Giải bẩy
711
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,9,9
0,1,1,4
7
1

4,4
9

0,4,8
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/04/2017
Thứ tư
Ngày: 12/04/2017
Xổ số Sóc Trăng - K2T04
Giải đặc biệt
091569
Giải nhất
79728
Giải nhì
71638
Giải ba
71808 - 17710
Giải tư
86048 - 78234 - 46621 - 30106 - 48932 - 49507 - 27469
Giải năm
2888
Giải sáu
1029 - 0079 - 4011
Giải bẩy
926
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
0,1
1,4,6,8,9
2,4,8
8

9,9
9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/04/2017
Thứ tư
Ngày: 05/04/2017
Xổ số Sóc Trăng - K1T04
Giải đặc biệt
942736
Giải nhất
48175
Giải nhì
96015
Giải ba
05457 - 76082
Giải tư
74065 - 73586 - 40552 - 94139 - 47029 - 78554 - 33239
Giải năm
7658
Giải sáu
8296 - 9596 - 8150
Giải bẩy
860
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
9
6,9,9

0,2,4,7,8
0,5
5
2,6,6
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 29/03/2017
Thứ tư
Ngày: 29/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K5T03
Giải đặc biệt
122025
Giải nhất
17537
Giải nhì
87121
Giải ba
88350 - 77139
Giải tư
23556 - 79328 - 20619 - 95886 - 61208 - 08087 - 54988
Giải năm
7447
Giải sáu
9089 - 0293 - 7105
Giải bẩy
563
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
9
1,5,8
7,9
7
0,6
3

6,7,8,9
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 22/03/2017
Thứ tư
Ngày: 22/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T03
Giải đặc biệt
119197
Giải nhất
80469
Giải nhì
89403
Giải ba
98389 - 38332
Giải tư
50860 - 76292 - 38434 - 98868 - 38022 - 41723 - 88450
Giải năm
0634
Giải sáu
2748 - 2039 - 2707
Giải bẩy
019
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
9
2,3
2,4,4,9
8
0
0,8,8,9

9
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2017
Thứ tư
Ngày: 15/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K3T03
Giải đặc biệt
079109
Giải nhất
41126
Giải nhì
31322
Giải ba
56397 - 39500
Giải tư
97963 - 23643 - 29018 - 75602 - 49020 - 81601 - 18184
Giải năm
8895
Giải sáu
0827 - 8039 - 2348
Giải bẩy
660
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,9
6,8
0,2,6,7
9
3,8

0,3

4
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2017
Thứ tư
Ngày: 08/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K2T03
Giải đặc biệt
830437
Giải nhất
77828
Giải nhì
91022
Giải ba
71723 - 18810
Giải tư
06565 - 49617 - 60842 - 02830 - 94780 - 85929 - 99554
Giải năm
2153
Giải sáu
6123 - 1813 - 4023
Giải bẩy
333
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,7
2,3,3,3,8,9
0,3,7,7
2
3,4
5

0

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2017
Thứ tư
Ngày: 01/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K1T03
Giải đặc biệt
478284
Giải nhất
60616
Giải nhì
69091
Giải ba
10007 - 88164
Giải tư
67384 - 37366 - 36374 - 82714 - 39023 - 95806 - 46023
Giải năm
6476
Giải sáu
4728 - 2188 - 2405
Giải bẩy
535
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
4,6
3,3,8
5


4,6
4,6
4,4,5,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2017
Thứ tư
Ngày: 22/02/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T02
Giải đặc biệt
925753
Giải nhất
15700
Giải nhì
32188
Giải ba
64941 - 88919
Giải tư
60847 - 30442 - 18341 - 11487 - 09659 - 34672 - 86249
Giải năm
0974
Giải sáu
9013 - 1017 - 9280
Giải bẩy
964
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,7,9


1,1,2,7,9
3,3,9
4
2,4
0,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2017
Thứ tư
Ngày: 15/02/2017
Xổ số Sóc Trăng - K3T02
Giải đặc biệt
234492
Giải nhất
33045
Giải nhì
43368
Giải ba
90123 - 61572
Giải tư
76198 - 06658 - 64247 - 36859 - 44199 - 95274 - 78463
Giải năm
9776
Giải sáu
5499 - 9142 - 5914
Giải bẩy
961
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
3
0
2,5,7
8,9
1,3,8
2,4,6

2,8,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2017
Thứ tư
Ngày: 08/02/2017
Xổ số Sóc Trăng - K2T02
Giải đặc biệt
183323
Giải nhất
19839
Giải nhì
71112
Giải ba
07292 - 00964
Giải tư
67522 - 55567 - 33700 - 03374 - 44217 - 30895 - 70555
Giải năm
3971
Giải sáu
6993 - 0169 - 6068
Giải bẩy
996
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,7
2,3
9

5
4,7,8,9,9
1,4

2,3,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2017
Thứ tư
Ngày: 01/02/2017
Xổ số Sóc Trăng - K1T02
Giải đặc biệt
024283
Giải nhất
66932
Giải nhì
67888
Giải ba
74292 - 65390
Giải tư
19339 - 67260 - 63357 - 73908 - 59711 - 25183 - 88608
Giải năm
4095
Giải sáu
4802 - 9664 - 2800
Giải bẩy
460
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,2,8,8
1

2,9

7
0,0,4

3,3,8
0,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2017
Thứ tư
Ngày: 25/01/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T01
Giải đặc biệt
269836
Giải nhất
87297
Giải nhì
87381
Giải ba
03676 - 09414
Giải tư
97507 - 70529 - 23196 - 03893 - 13046 - 81786 - 95071
Giải năm
0172
Giải sáu
4006 - 0434 - 2672
Giải bẩy
254
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
4
9
4,6
3,6
4

1,2,2,6
1,6
3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2017
Thứ tư
Ngày: 18/01/2017
Xổ số Sóc Trăng - K3T01
Giải đặc biệt
964828
Giải nhất
76664
Giải nhì
50860
Giải ba
92510 - 15992
Giải tư
26081 - 18285 - 22773 - 74306 - 75762 - 58571 - 88904
Giải năm
7278
Giải sáu
6693 - 4484 - 7348
Giải bẩy
600
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6
0
8

8

0,2,4
1,3,7,8
1,4,5
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2017
Thứ tư
Ngày: 11/01/2017
Xổ số Sóc Trăng - K2T01
Giải đặc biệt
031294
Giải nhất
16011
Giải nhì
95381
Giải ba
87013 - 05022
Giải tư
84020 - 50130 - 58431 - 29786 - 51176 - 99188 - 25748
Giải năm
9422
Giải sáu
4695 - 2427 - 1564
Giải bẩy
220
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3
0,0,2,2,7
0,1
8

4,8
6
1,6,8
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2017
Thứ tư
Ngày: 04/01/2017
Xổ số Sóc Trăng - K1T01
Giải đặc biệt
174342
Giải nhất
77768
Giải nhì
94189
Giải ba
10663 - 32362
Giải tư
57068 - 35630 - 63943 - 34607 - 63427 - 22613 - 98464
Giải năm
7894
Giải sáu
2175 - 0156 - 9238
Giải bẩy
613
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,3
7
0,8
2,3
6
2,3,4,8,8
4,5
9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2016
Thứ tư
Ngày: 28/12/2016
Xổ số Sóc Trăng - K4T12
Giải đặc biệt
707049
Giải nhất
42363
Giải nhì
68539
Giải ba
56950 - 59710
Giải tư
48361 - 20284 - 89654 - 71283 - 74927 - 35721 - 62894
Giải năm
6483
Giải sáu
7545 - 8734 - 4209
Giải bẩy
005
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
0
1,7
4,6,9
5,9
0,4
1,3

3,3,4
4

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2016
Thứ tư
Ngày: 21/12/2016
Xổ số Sóc Trăng - K3T12
Giải đặc biệt
680519
Giải nhất
53588
Giải nhì
24561
Giải ba
92321 - 10834
Giải tư
73331 - 77515 - 12679 - 42039 - 21669 - 18034 - 36086
Giải năm
3284
Giải sáu
0046 - 6303 - 0475
Giải bẩy
844
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,9
1
1,4,4,9
4,6

1,9
5,9
4,6,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2016
Thứ tư
Ngày: 14/12/2016
Xổ số Sóc Trăng - K2T12
Giải đặc biệt
322888
Giải nhất
22515
Giải nhì
04641
Giải ba
03745 - 92647
Giải tư
21806 - 01857 - 65600 - 38542 - 82248 - 31942 - 14775
Giải năm
0975
Giải sáu
3417 - 5096 - 9724
Giải bẩy
781
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
5,7
4

1,2,2,5,7,8
7

5,5
1,8
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2016
Thứ tư
Ngày: 07/12/2016
Xổ số Sóc Trăng - K1T12
Giải đặc biệt
406348
Giải nhất
21944
Giải nhì
99308
Giải ba
22828 - 38631
Giải tư
82294 - 97026 - 57330 - 34906 - 04966 - 88057 - 81722
Giải năm
3957
Giải sáu
9707 - 9339 - 3012
Giải bẩy
335
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
2
2,6,8
0,1,5,9
4,8
7,7
6

4
4