Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 16/08/2017
Thứ tư
Ngày: 16/08/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
434243
Giải nhất
70215
Giải nhì
48482
Giải ba
26643 - 44911
Giải tư
67694 - 78540 - 59803 - 11949 - 09597 - 57469 - 91374
Giải năm
1102
Giải sáu
8511 - 3107 - 7585
Giải bẩy
626
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,7
1,1,5
6

0,0,3,3,9

9
4
2,5
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/08/2017
Thứ tư
Ngày: 09/08/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
935812
Giải nhất
47118
Giải nhì
33798
Giải ba
87828 - 94324
Giải tư
87175 - 93068 - 42342 - 03164 - 68559 - 80477 - 97478
Giải năm
6734
Giải sáu
7029 - 9111 - 6891
Giải bẩy
538
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,8
4,8,9,9
4,8
2
9
4,8
5,7,8

1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/08/2017
Thứ tư
Ngày: 02/08/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
486937
Giải nhất
03812
Giải nhì
75283
Giải ba
45298 - 87087
Giải tư
92127 - 21526 - 19502 - 52998 - 69798 - 98647 - 10305
Giải năm
9465
Giải sáu
5434 - 3704 - 4245
Giải bẩy
376
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5
2
6,7,7
4,7
5,7

5
6
3,7
8,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/07/2017
Thứ tư
Ngày: 26/07/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
446919
Giải nhất
08312
Giải nhì
98627
Giải ba
38172 - 09559
Giải tư
62228 - 31031 - 16171 - 73422 - 86776 - 48002 - 34779
Giải năm
5833
Giải sáu
1369 - 4770 - 8958
Giải bẩy
014
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2,4,9
2,7,8
1,2,3

8,9
9
0,1,2,6,9


Kết quả xổ số miền Nam - 19/07/2017
Thứ tư
Ngày: 19/07/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
203788
Giải nhất
12511
Giải nhì
21575
Giải ba
48114 - 17648
Giải tư
36554 - 36568 - 63712 - 37560 - 32203 - 48577 - 52716
Giải năm
0072
Giải sáu
1511 - 2472 - 5980
Giải bẩy
939
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,1,2,4,6

9
8
4
0,8
2,2,2,5,7
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 12/07/2017
Thứ tư
Ngày: 12/07/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
384857
Giải nhất
27828
Giải nhì
82094
Giải ba
43262 - 72888
Giải tư
84727 - 53212 - 37677 - 33719 - 11947 - 33166 - 27984
Giải năm
5475
Giải sáu
6188 - 9253 - 6832
Giải bẩy
086
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,9
7,8
2
4,7
3,7
2,6
5,7
4,6,8,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 05/07/2017
Thứ tư
Ngày: 05/07/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
435314
Giải nhất
38234
Giải nhì
43592
Giải ba
72142 - 02560
Giải tư
41558 - 29242 - 81463 - 35883 - 24782 - 87030 - 10243
Giải năm
3370
Giải sáu
8710 - 6989 - 1509
Giải bẩy
863
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,4

0,4
2,2,3
8
0,3,3,6
0
2,3,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 28/06/2017
Thứ tư
Ngày: 28/06/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
807590
Giải nhất
66109
Giải nhì
58983
Giải ba
83659 - 31413
Giải tư
73780 - 41833 - 57430 - 83429 - 46259 - 20516 - 32727
Giải năm
3482
Giải sáu
3601 - 6995 - 1222
Giải bẩy
966
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
3,4,6
2,7,9
0,3

9,9
6

0,2,3
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/06/2017
Thứ tư
Ngày: 21/06/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
623464
Giải nhất
28028
Giải nhì
85412
Giải ba
57950 - 31434
Giải tư
01412 - 30981 - 63009 - 18172 - 09430 - 48480 - 14114
Giải năm
6745
Giải sáu
0067 - 1717 - 0086
Giải bẩy
184
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,2,4,7
8
0,4
5
0
4,7
2
0,1,4,6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 14/06/2017
Thứ tư
Ngày: 14/06/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T05
Giải đặc biệt
175619
Giải nhất
49614
Giải nhì
66753
Giải ba
85330 - 01993
Giải tư
50914 - 11017 - 86413 - 54371 - 65621 - 00640 - 40967
Giải năm
7699
Giải sáu
1405 - 0378 - 5415
Giải bẩy
368
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3,4,4,5,7,9
1
0
0
3
7,8
1,8
8
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 31/05/2017
Thứ tư
Ngày: 31/05/2017
Xổ số Sóc Trăng
Giải đặc biệt
356510
Giải nhất
01303
Giải nhì
01901
Giải ba
76701 - 10700
Giải tư
50763 - 08203 - 07066 - 38652 - 70414 - 19998 - 73533
Giải năm
7642
Giải sáu
5530 - 5370 - 3406
Giải bẩy
687
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,1,3,3,6
4,4

0,3
2
1,2
3,6,8
0

8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/05/2017
Thứ tư
Ngày: 24/05/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T05
Giải đặc biệt
175619
Giải nhất
49614
Giải nhì
66753
Giải ba
85330 - 01993
Giải tư
50914 - 11017 - 86413 - 54371 - 65621 - 00640 - 40967
Giải năm
7699
Giải sáu
1405 - 0378 - 5415
Giải bẩy
368
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3,4,4,5,7,9
1
0
0
3
7,8
1,8
8
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/05/2017
Thứ tư
Ngày: 17/05/2017
Xổ số Sóc Trăng - K3T05
Giải đặc biệt
416625
Giải nhất
30815
Giải nhì
13593
Giải ba
69108 - 31489
Giải tư
70561 - 71819 - 42363 - 08961 - 52207 - 52056 - 61807
Giải năm
7909
Giải sáu
3691 - 7263 - 9983
Giải bẩy
240
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7,8,9
5,9
5

0
6
1,1,1,3,3

3,9
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 10/05/2017
Thứ tư
Ngày: 10/05/2017
Xổ số Sóc Trăng - K2T05
Giải đặc biệt
226487
Giải nhất
19110
Giải nhì
50900
Giải ba
31010 - 77425
Giải tư
49520 - 25157 - 40674 - 78333 - 04091 - 35306 - 15117
Giải năm
9814
Giải sáu
7665 - 0879 - 3715
Giải bẩy
048
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
0,0,4,5,7
0,5
3
8
7
5
4,9
7
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 03/05/2017
Thứ tư
Ngày: 03/05/2017
Xổ số Sóc Trăng - K1T05
Giải đặc biệt
222011
Giải nhất
17450
Giải nhì
37622
Giải ba
98852 - 96786
Giải tư
23078 - 74720 - 78459 - 96052 - 42048 - 09215 - 23949
Giải năm
1110
Giải sáu
7564 - 3324 - 7329
Giải bẩy
647
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,3,5
0,2,4,9

7,8,9
0,2,2,9
4
8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/04/2017
Thứ tư
Ngày: 26/04/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T04
Giải đặc biệt
322495
Giải nhất
25688
Giải nhì
05113
Giải ba
49454 - 92661
Giải tư
98338 - 04309 - 81442 - 43053 - 55351 - 17386 - 03130
Giải năm
7882
Giải sáu
4561 - 4710 - 7796
Giải bẩy
811
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,1,3

0,8
2
1,3,4
1,1

2,6,8
4,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/04/2017
Thứ tư
Ngày: 19/04/2017
Xổ số Sóc Trăng - K3T04
Giải đặc biệt
694610
Giải nhất
20427
Giải nhì
61592
Giải ba
21354 - 29188
Giải tư
92480 - 82511 - 25703 - 71814 - 18954 - 93309 - 26894
Giải năm
4831
Giải sáu
1806 - 5809 - 4484
Giải bẩy
711
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,9,9
0,1,1,4
7
1

4,4
9

0,4,8
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/04/2017
Thứ tư
Ngày: 12/04/2017
Xổ số Sóc Trăng - K2T04
Giải đặc biệt
091569
Giải nhất
79728
Giải nhì
71638
Giải ba
71808 - 17710
Giải tư
86048 - 78234 - 46621 - 30106 - 48932 - 49507 - 27469
Giải năm
2888
Giải sáu
1029 - 0079 - 4011
Giải bẩy
926
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
0,1
1,4,6,8,9
2,4,8
8

9,9
9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/04/2017
Thứ tư
Ngày: 05/04/2017
Xổ số Sóc Trăng - K1T04
Giải đặc biệt
942736
Giải nhất
48175
Giải nhì
96015
Giải ba
05457 - 76082
Giải tư
74065 - 73586 - 40552 - 94139 - 47029 - 78554 - 33239
Giải năm
7658
Giải sáu
8296 - 9596 - 8150
Giải bẩy
860
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
9
6,9,9

0,2,4,7,8
0,5
5
2,6,6
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 29/03/2017
Thứ tư
Ngày: 29/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K5T03
Giải đặc biệt
122025
Giải nhất
17537
Giải nhì
87121
Giải ba
88350 - 77139
Giải tư
23556 - 79328 - 20619 - 95886 - 61208 - 08087 - 54988
Giải năm
7447
Giải sáu
9089 - 0293 - 7105
Giải bẩy
563
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
9
1,5,8
7,9
7
0,6
3

6,7,8,9
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 22/03/2017
Thứ tư
Ngày: 22/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T03
Giải đặc biệt
119197
Giải nhất
80469
Giải nhì
89403
Giải ba
98389 - 38332
Giải tư
50860 - 76292 - 38434 - 98868 - 38022 - 41723 - 88450
Giải năm
0634
Giải sáu
2748 - 2039 - 2707
Giải bẩy
019
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
9
2,3
2,4,4,9
8
0
0,8,8,9

9
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2017
Thứ tư
Ngày: 15/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K3T03
Giải đặc biệt
079109
Giải nhất
41126
Giải nhì
31322
Giải ba
56397 - 39500
Giải tư
97963 - 23643 - 29018 - 75602 - 49020 - 81601 - 18184
Giải năm
8895
Giải sáu
0827 - 8039 - 2348
Giải bẩy
660
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,9
6,8
0,2,6,7
9
3,8

0,3

4
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2017
Thứ tư
Ngày: 08/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K2T03
Giải đặc biệt
830437
Giải nhất
77828
Giải nhì
91022
Giải ba
71723 - 18810
Giải tư
06565 - 49617 - 60842 - 02830 - 94780 - 85929 - 99554
Giải năm
2153
Giải sáu
6123 - 1813 - 4023
Giải bẩy
333
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,7
2,3,3,3,8,9
0,3,7,7
2
3,4
5

0

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2017
Thứ tư
Ngày: 01/03/2017
Xổ số Sóc Trăng - K1T03
Giải đặc biệt
478284
Giải nhất
60616
Giải nhì
69091
Giải ba
10007 - 88164
Giải tư
67384 - 37366 - 36374 - 82714 - 39023 - 95806 - 46023
Giải năm
6476
Giải sáu
4728 - 2188 - 2405
Giải bẩy
535
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
4,6
3,3,8
5


4,6
4,6
4,4,5,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2017
Thứ tư
Ngày: 22/02/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T02
Giải đặc biệt
925753
Giải nhất
15700
Giải nhì
32188
Giải ba
64941 - 88919
Giải tư
60847 - 30442 - 18341 - 11487 - 09659 - 34672 - 86249
Giải năm
0974
Giải sáu
9013 - 1017 - 9280
Giải bẩy
964
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,7,9


1,1,2,7,9
3,3,9
4
2,4
0,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2017
Thứ tư
Ngày: 15/02/2017
Xổ số Sóc Trăng - K3T02
Giải đặc biệt
234492
Giải nhất
33045
Giải nhì
43368
Giải ba
90123 - 61572
Giải tư
76198 - 06658 - 64247 - 36859 - 44199 - 95274 - 78463
Giải năm
9776
Giải sáu
5499 - 9142 - 5914
Giải bẩy
961
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
3
0
2,5,7
8,9
1,3,8
2,4,6

2,8,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2017
Thứ tư
Ngày: 08/02/2017
Xổ số Sóc Trăng - K2T02
Giải đặc biệt
183323
Giải nhất
19839
Giải nhì
71112
Giải ba
07292 - 00964
Giải tư
67522 - 55567 - 33700 - 03374 - 44217 - 30895 - 70555
Giải năm
3971
Giải sáu
6993 - 0169 - 6068
Giải bẩy
996
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,7
2,3
9

5
4,7,8,9,9
1,4

2,3,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2017
Thứ tư
Ngày: 01/02/2017
Xổ số Sóc Trăng - K1T02
Giải đặc biệt
024283
Giải nhất
66932
Giải nhì
67888
Giải ba
74292 - 65390
Giải tư
19339 - 67260 - 63357 - 73908 - 59711 - 25183 - 88608
Giải năm
4095
Giải sáu
4802 - 9664 - 2800
Giải bẩy
460
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,2,8,8
1

2,9

7
0,0,4

3,3,8
0,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2017
Thứ tư
Ngày: 25/01/2017
Xổ số Sóc Trăng - K4T01
Giải đặc biệt
269836
Giải nhất
87297
Giải nhì
87381
Giải ba
03676 - 09414
Giải tư
97507 - 70529 - 23196 - 03893 - 13046 - 81786 - 95071
Giải năm
0172
Giải sáu
4006 - 0434 - 2672
Giải bẩy
254
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
4
9
4,6
3,6
4

1,2,2,6
1,6
3,6,7