Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Tiền Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 17/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
434130
Giải nhất
66977
Giải nhì
24589
Giải ba
53978 - 17981
Giải tư
33642 - 89480 - 67354 - 29401 - 34118 - 79992 - 59310
Giải năm
1903
Giải sáu
8125 - 0632 - 4898
Giải bẩy
503
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,3
0,8
5
0,2
2
4,8

7,8
0,1,9
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 10/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
733861
Giải nhất
46671
Giải nhì
20993
Giải ba
39700 - 83550
Giải tư
03391 - 13944 - 67967 - 85319 - 22803 - 12848 - 32613
Giải năm
8243
Giải sáu
9089 - 6333 - 3289
Giải bẩy
787
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
3,9

3
3,4,8
0,0
1,7
1
7,9,9
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 03/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
797229
Giải nhất
32114
Giải nhì
69965
Giải ba
39301 - 34502
Giải tư
25160 - 61076 - 72923 - 36732 - 31787 - 63128 - 69487
Giải năm
7424
Giải sáu
3138 - 7482 - 7247
Giải bẩy
120
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
4
0,3,4,8,9
0,2,8
7

0,5
6
2,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 26/11/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
386902
Giải nhất
49600
Giải nhì
23284
Giải ba
16854 - 24227
Giải tư
08917 - 66920 - 58173 - 20736 - 00814 - 79283 - 52075
Giải năm
5345
Giải sáu
4777 - 0192 - 9394
Giải bẩy
666
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
4,7
0,7
6
5
3,4
6
3,5,7
3,4
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 19/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 19/11/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
092743
Giải nhất
99578
Giải nhì
09593
Giải ba
93933 - 17703
Giải tư
04433 - 62172 - 47622 - 95029 - 80836 - 15012 - 30888
Giải năm
8909
Giải sáu
0056 - 5702 - 5216
Giải bẩy
986
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,9
2,6
0,2,9
3,3,6
3
6

2,8
6,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 12/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 12/11/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
367131
Giải nhất
17582
Giải nhì
16996
Giải ba
29868 - 33883
Giải tư
90767 - 78643 - 21291 - 08138 - 94454 - 87466 - 85186
Giải năm
3936
Giải sáu
8105 - 2788 - 9962
Giải bẩy
244
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8


1,6,8
3,4
4
2,6,7,8

2,3,6,8
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 05/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 05/11/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
630031
Giải nhất
11379
Giải nhì
07026
Giải ba
62216 - 79108
Giải tư
07861 - 79062 - 63042 - 45899 - 75444 - 10561 - 35945
Giải năm
6007
Giải sáu
2095 - 9551 - 2766
Giải bẩy
234
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
6
6
1,4
2,4,5
1,4
1,1,2,6
9

5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 29/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
856381
Giải nhất
17306
Giải nhì
11806
Giải ba
45191 - 46495
Giải tư
51635 - 87734 - 36755 - 45218 - 86884 - 03069 - 65045
Giải năm
1746
Giải sáu
6116 - 9689 - 1347
Giải bẩy
589
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
6,6,8

4,5
5,6,7
5
9

1,4,9,9
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 22/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 22/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
572653
Giải nhất
29422
Giải nhì
42907
Giải ba
65049 - 76764
Giải tư
16806 - 12479 - 39776 - 85662 - 77565 - 39213 - 93097
Giải năm
0730
Giải sáu
5032 - 9350 - 7370
Giải bẩy
750
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
3,7
2
0,2
9
0,0,3
2,4,5
0,6,9

7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 15/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
707506
Giải nhất
94292
Giải nhì
19978
Giải ba
42206 - 17354
Giải tư
48628 - 97526 - 08789 - 86362 - 06465 - 50428 - 83553
Giải năm
1084
Giải sáu
7092 - 3053 - 7159
Giải bẩy
583
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,8

6,8,8


3,3,4,9
2,5
8
3,4,9
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 08/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 08/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
454445
Giải nhất
77719
Giải nhì
10802
Giải ba
73693 - 84063
Giải tư
16385 - 37942 - 31966 - 40028 - 60697 - 52695 - 16446
Giải năm
5747
Giải sáu
5168 - 4165 - 3437
Giải bẩy
278
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5,9
8
7
2,5,6,7

3,5,6,8
8
5
3,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 01/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
571987
Giải nhất
75244
Giải nhì
59170
Giải ba
78936 - 27706
Giải tư
22952 - 81805 - 83282 - 34738 - 30616 - 51457 - 79554
Giải năm
2797
Giải sáu
0185 - 6426 - 8137
Giải bẩy
388
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
6
6
6,7,8
4
2,4,7

0
2,5,7,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 24/09/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
624153
Giải nhất
70698
Giải nhì
97962
Giải ba
10185 - 92160
Giải tư
68147 - 29499 - 72039 - 37829 - 33208 - 37927 - 36732
Giải năm
9133
Giải sáu
5684 - 1237 - 2470
Giải bẩy
012
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2
7,9
2,3,7,9
7
3
0,2
0
0,4,5
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 17/09/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
882724
Giải nhất
37937
Giải nhì
84305
Giải ba
45321 - 08472
Giải tư
34428 - 87251 - 33306 - 30307 - 03602 - 29037 - 57498
Giải năm
3329
Giải sáu
5724 - 7685 - 4802
Giải bẩy
558
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5,6,7

1,4,4,8,9
0,7,7

1,8

2
5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 10/09/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
609622
Giải nhất
98392
Giải nhì
44946
Giải ba
09605 - 09449
Giải tư
45671 - 81673 - 45037 - 44277 - 45996 - 35190 - 96676
Giải năm
2500
Giải sáu
9094 - 0628 - 6396
Giải bẩy
571
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

2,8,9
7
6,9


1,1,3,6,7

0,2,4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 03/09/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
606883
Giải nhất
67663
Giải nhì
15431
Giải ba
37483 - 42421
Giải tư
74387 - 26575 - 22802 - 04940 - 10068 - 77525 - 13971
Giải năm
0266
Giải sáu
3254 - 6244 - 8495
Giải bẩy
192
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

1,5
1
0,4
4,7
3,6,8
1,5
3,3,7
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/08/2017
Chủ nhật
Ngày: 27/08/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
799470
Giải nhất
02530
Giải nhì
83595
Giải ba
30187 - 17082
Giải tư
98980 - 00923 - 40798 - 26816 - 59821 - 37056 - 46507
Giải năm
2569
Giải sáu
8477 - 4132 - 0487
Giải bẩy
426
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
6
1,3,6
0,2

6
9
0,7
0,2,7,7,9
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/08/2017
Chủ nhật
Ngày: 20/08/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
839926
Giải nhất
92628
Giải nhì
47820
Giải ba
78843 - 71357
Giải tư
41934 - 04347 - 76340 - 01357 - 70808 - 14545 - 87273
Giải năm
9908
Giải sáu
2559 - 5339 - 1645
Giải bẩy
051
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8

0,6,8
4,9
0,3,5,5,7
1,7,7,9

3
7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/08/2017
Chủ nhật
Ngày: 13/08/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
841522
Giải nhất
92096
Giải nhì
96813
Giải ba
26773 - 69103
Giải tư
80113 - 90560 - 23003 - 99103 - 13820 - 92209 - 86385
Giải năm
7289
Giải sáu
5470 - 0907 - 3623
Giải bẩy
030
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,3,7,9
3,3
0,2,3
0

8
0
0,3
5,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/08/2017
Chủ nhật
Ngày: 06/08/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
135444
Giải nhất
17608
Giải nhì
98909
Giải ba
49948 - 78087
Giải tư
00064 - 62764 - 33842 - 71855 - 88322 - 48875 - 49367
Giải năm
1860
Giải sáu
5161 - 6296 - 8931
Giải bẩy
931
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
2
2
1,1
2,4,8
5
0,1,4,4,7
5
7
6

Kết quả xổ số miền Nam - 30/07/2017
Chủ nhật
Ngày: 30/07/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
156348
Giải nhất
46472
Giải nhì
98151
Giải ba
19209 - 14504
Giải tư
34180 - 40079 - 73744 - 65193 - 86770 - 85327 - 46534
Giải năm
0334
Giải sáu
0423 - 1382 - 7649
Giải bẩy
452
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9

3,7
4,4
4,8,8,9
1,2

0,2,9
0,2
3

Kết quả xổ số miền Nam - 23/07/2017
Chủ nhật
Ngày: 23/07/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
982923
Giải nhất
14339
Giải nhì
99572
Giải ba
99038 - 38594
Giải tư
39398 - 57138 - 87814 - 68514 - 46004 - 42435 - 56441
Giải năm
1245
Giải sáu
0004 - 1194 - 4473
Giải bẩy
328
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,4
4,4
3,8
5,8,8,9
1,5


2,3

4,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/07/2017
Chủ nhật
Ngày: 16/07/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
323313
Giải nhất
54817
Giải nhì
74981
Giải ba
33444 - 95664
Giải tư
12225 - 17222 - 90675 - 27991 - 58553 - 34560 - 94354
Giải năm
7342
Giải sáu
4920 - 5044 - 1843
Giải bẩy
677
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,7
0,2,3,5

2,3,4,4
3,4
0,4
5,7
1
1

Kết quả xổ số miền Nam - 09/07/2017
Chủ nhật
Ngày: 09/07/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
750852
Giải nhất
25570
Giải nhì
48509
Giải ba
60323 - 33828
Giải tư
74086 - 97752 - 01409 - 83005 - 57160 - 81586 - 38246
Giải năm
8761
Giải sáu
4938 - 2019 - 7019
Giải bẩy
870
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9,9
9,9
3,8
8
1,6
2,2
0,1
0,0
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/07/2017
Chủ nhật
Ngày: 02/07/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
770601
Giải nhất
74925
Giải nhì
69237
Giải ba
66362 - 28104
Giải tư
04175 - 07751 - 69039 - 30827 - 61913 - 71391 - 69697
Giải năm
3560
Giải sáu
4454 - 4557 - 5687
Giải bẩy
197
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4
3
5,7
7,9

1,4,7
0,2
5
7
1,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/06/2017
Chủ nhật
Ngày: 25/06/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
236559
Giải nhất
00140
Giải nhì
34524
Giải ba
25741 - 14346
Giải tư
88032 - 75088 - 64382 - 70295 - 26530 - 42646 - 61384
Giải năm
1780
Giải sáu
6651 - 8543 - 0020
Giải bẩy
806
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

0,4
0,2
0,1,3,6,6
1,9


0,2,3,4,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 18/06/2017
Chủ nhật
Ngày: 18/06/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
196318
Giải nhất
81736
Giải nhì
66536
Giải ba
32682 - 10782
Giải tư
40878 - 39091 - 49395 - 16308 - 61807 - 92286 - 67534
Giải năm
2370
Giải sáu
5337 - 2941 - 4873
Giải bẩy
616
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
6,8

4,6,6,7
1,7


0,3,8
2,2,6
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/05/2017
Chủ nhật
Ngày: 28/05/2017
Xổ số Tiền Giang - TG-5D
Giải đặc biệt
577110
Giải nhất
03058
Giải nhì
39096
Giải ba
83341 - 88316
Giải tư
51976 - 67912 - 03115 - 58798 - 84121 - 43516 - 50419
Giải năm
8672
Giải sáu
3362 - 0783 - 0406
Giải bẩy
187
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
0,2,5,6,6,9
1

1
8
2
2,6
3,7
6,8