Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Tiền Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 15/07/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
402031
Giải nhất
47317
Giải nhì
88120
Giải ba
62450 - 64370
Giải tư
84184 - 34451 - 86148 - 64711 - 01221 - 00421 - 10216
Giải năm
9849
Giải sáu
1620 - 3977 - 9135
Giải bẩy
324
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6,7
0,0,1,1,4
1,5,9
8,9
0,1

0,7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 08/07/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
532915
Giải nhất
88437
Giải nhì
14848
Giải ba
99069 - 70993
Giải tư
47061 - 22274 - 38546 - 73011 - 93430 - 66049 - 51452
Giải năm
9835
Giải sáu
4393 - 8701 - 6051
Giải bẩy
489
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,5

0,5,7
6,7,8,9
1,2
1,9
4
9
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 01/07/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
893243
Giải nhất
23632
Giải nhì
09492
Giải ba
41487 - 50780
Giải tư
36583 - 36406 - 29414 - 24193 - 02954 - 13684 - 14629
Giải năm
7283
Giải sáu
1061 - 6610 - 0326
Giải bẩy
204
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,6
0,4
6,9
2
3
4
1

0,3,3,4,7
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 24/06/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
503172
Giải nhất
33186
Giải nhì
91011
Giải ba
18487 - 90390
Giải tư
93633 - 97080 - 58279 - 18517 - 02153 - 95958 - 97146
Giải năm
0406
Giải sáu
0074 - 3304 - 6542
Giải bẩy
416
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
1,6,7

3
2,6
3,5,8

2,4,9
0,6,7
0

Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 17/06/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
098140
Giải nhất
10726
Giải nhì
74584
Giải ba
25102 - 50976
Giải tư
34251 - 98011 - 29598 - 69447 - 92649 - 43257 - 34770
Giải năm
2551
Giải sáu
7885 - 4775 - 8155
Giải bẩy
065
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1
6

0,5,7,9
1,1,5,7
5
0,5,6
4,5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 10/06/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
056533
Giải nhất
68243
Giải nhì
80602
Giải ba
47059 - 84779
Giải tư
74299 - 27626 - 19279 - 83502 - 43731 - 71542 - 84970
Giải năm
7739
Giải sáu
5517 - 6941 - 8963
Giải bẩy
564
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2
7
6
1,3,9
1,2,3
9
3,4
0,1,9,9

9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 03/06/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
501091
Giải nhất
65871
Giải nhì
25024
Giải ba
91151 - 23268
Giải tư
23566 - 57701 - 31817 - 94995 - 84185 - 89717 - 64676
Giải năm
9436
Giải sáu
3937 - 4101 - 4007
Giải bẩy
342
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,7
7,7
4
6,7
2
1
6,8
1,1,6
5
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 27/05/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
122345
Giải nhất
66049
Giải nhì
24064
Giải ba
21853 - 47038
Giải tư
51848 - 20493 - 59247 - 76987 - 96192 - 83293 - 94301
Giải năm
6098
Giải sáu
4015 - 5744 - 1451
Giải bẩy
951
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5

8
4,5,7,8,9
1,1,3,4
4

7
2,3,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 20/05/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
516387
Giải nhất
94177
Giải nhì
85013
Giải ba
63236 - 90396
Giải tư
57730 - 80757 - 89799 - 88783 - 91112 - 63303 - 07912
Giải năm
3353
Giải sáu
8526 - 7505 - 4115
Giải bẩy
732
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2,2,3,5,7
6
0,2,6

3,7

7
3,7
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 13/05/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
063815
Giải nhất
77743
Giải nhì
06914
Giải ba
28954 - 61737
Giải tư
15752 - 91761 - 14370 - 01574 - 10493 - 60161 - 35972
Giải năm
4468
Giải sáu
4804 - 7269 - 6115
Giải bẩy
714
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4,4,5,5

7
3,4
2,4
1,1,8,9
0,2,4

3

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 06/05/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
863955
Giải nhất
22796
Giải nhì
43408
Giải ba
12392 - 79917
Giải tư
13106 - 23340 - 90176 - 15614 - 23642 - 87545 - 32097
Giải năm
3853
Giải sáu
5735 - 2650 - 9395
Giải bẩy
763
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
3,4,7

5
0,2,5
0,3,5
3
6

2,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 29/04/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
247803
Giải nhất
70120
Giải nhì
67042
Giải ba
57015 - 99292
Giải tư
50009 - 83944 - 82902 - 93897 - 70140 - 04950 - 47579
Giải năm
2527
Giải sáu
1978 - 8165 - 4396
Giải bẩy
501
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,9
5
0,7

0,2,4,7
0
5
8,9

2,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 22/04/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
198160
Giải nhất
50661
Giải nhì
15562
Giải ba
04241 - 14583
Giải tư
30162 - 72450 - 79957 - 61786 - 12446 - 93978 - 26221
Giải năm
9731
Giải sáu
9959 - 4681 - 7574
Giải bẩy
679
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1
1
1,2,6
0,7,9
0,1,2,2
4,8,9
1,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 15/04/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
552116
Giải nhất
97592
Giải nhì
82350
Giải ba
35197 - 71531
Giải tư
39162 - 40952 - 38114 - 67844 - 21971 - 76216 - 82955
Giải năm
0212
Giải sáu
0320 - 6067 - 4422
Giải bẩy
457
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,4,6,6
0,2
1
4
0,2,5,7
2,7
1

2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 08/04/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
026174
Giải nhất
12049
Giải nhì
07738
Giải ba
04876 - 97082
Giải tư
06500 - 81025 - 87422 - 60344 - 01949 - 46344 - 85920
Giải năm
3388
Giải sáu
0173 - 5945 - 8011
Giải bẩy
422
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,4
0,2,2,5
8
4,4,5,9,9


3,4,6
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 01/04/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
669251
Giải nhất
32672
Giải nhì
39520
Giải ba
11992 - 11864
Giải tư
65612 - 86399 - 42860 - 37722 - 05119 - 62956 - 56110
Giải năm
8439
Giải sáu
9469 - 8107 - 3886
Giải bẩy
345
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,2,9
0,2
9
5
1,6
0,4,9
2,6
6
2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 25/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/03/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
311546
Giải nhất
39121
Giải nhì
11462
Giải ba
42882 - 32219
Giải tư
33191 - 27054 - 22660 - 54761 - 31630 - 35935 - 26755
Giải năm
2878
Giải sáu
6671 - 8247 - 9581
Giải bẩy
042
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
1
0,5
2,6,7,9
4,5
0,1,2
1,8
1,2
1

Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/03/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
920923
Giải nhất
53352
Giải nhì
70911
Giải ba
53656 - 61024
Giải tư
34436 - 26103 - 35442 - 47519 - 41804 - 00700 - 36775
Giải năm
7394
Giải sáu
2343 - 2517 - 2034
Giải bẩy
997
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
1,7,9
3,4
4,6
2,3
2,5,6

5

4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/03/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
229105
Giải nhất
53123
Giải nhì
16398
Giải ba
04078 - 95966
Giải tư
41542 - 81375 - 24256 - 49595 - 11481 - 62422 - 08361
Giải năm
5705
Giải sáu
5869 - 1767 - 5638
Giải bẩy
747
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5

2,3
8
2,7
6
1,6,6,7,9
5,8
1
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/03/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
223365
Giải nhất
30168
Giải nhì
00771
Giải ba
37920 - 60112
Giải tư
29011 - 18767 - 75305 - 90439 - 99122 - 69306 - 32168
Giải năm
0112
Giải sáu
0694 - 2156 - 1324
Giải bẩy
764
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
1,2,2
0,2,4
9

6
4,5,7,8,8
1

4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/02/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
106561
Giải nhất
03230
Giải nhì
26035
Giải ba
04363 - 58829
Giải tư
54569 - 33440 - 53231 - 31374 - 63530 - 19599 - 95256
Giải năm
3491
Giải sáu
3822 - 4758 - 5469
Giải bẩy
031
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2,9
0,0,1,1,5
0,6
6,8
1,3,9,9
4

1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/02/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
620762
Giải nhất
55070
Giải nhì
58000
Giải ba
94205 - 62564
Giải tư
25632 - 55432 - 33028 - 05410 - 85858 - 07564 - 22531
Giải năm
5057
Giải sáu
4185 - 2763 - 0312
Giải bẩy
868
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
0,2
8,9
1,2,2

7,8
2,3,4,4,8
0
5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/02/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
377323
Giải nhất
44831
Giải nhì
58144
Giải ba
46767 - 96559
Giải tư
45315 - 04815 - 69525 - 87276 - 07131 - 06778 - 04729
Giải năm
6192
Giải sáu
4108 - 4143 - 7057
Giải bẩy
236
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5,5
3,5,9
1,1,6
3,4,4
7,9
7
6,8

2

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/02/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
635316
Giải nhất
71777
Giải nhì
51514
Giải ba
13473 - 76495
Giải tư
55230 - 04092 - 99219 - 99361 - 28099 - 06539 - 15855
Giải năm
0444
Giải sáu
9737 - 3462 - 4275
Giải bẩy
939
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,6,9

0,7,9,9
4
5
1,2,4
3,5,7

2,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/01/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
306051
Giải nhất
47540
Giải nhì
47619
Giải ba
67258 - 29373
Giải tư
55282 - 92293 - 38066 - 35754 - 64829 - 63639 - 52773
Giải năm
5317
Giải sáu
0005 - 3366 - 5500
Giải bẩy
783
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
0,7,9
9
9
0
1,4,8
6,6
3,3
2,3
3

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 21/01/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
287290
Giải nhất
93407
Giải nhì
85984
Giải ba
55053 - 20256
Giải tư
02543 - 00821 - 06933 - 58773 - 45648 - 60251 - 47121
Giải năm
5429
Giải sáu
8847 - 9543 - 3544
Giải bẩy
861
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

1,1,9
3
3,3,4,7,8
1,3,6,8
1
3
4
0

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 14/01/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
850085
Giải nhất
02819
Giải nhì
88661
Giải ba
89213 - 87026
Giải tư
19162 - 66393 - 94516 - 76063 - 26654 - 71388 - 03383
Giải năm
9969
Giải sáu
3978 - 8725 - 6029
Giải bẩy
991
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,6,9
5,6,9

7
4
1,2,3,9
8
3,5,8
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 07/01/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
367405
Giải nhất
96502
Giải nhì
95782
Giải ba
80731 - 21628
Giải tư
94890 - 75845 - 72482 - 80745 - 77283 - 67616 - 62143
Giải năm
8352
Giải sáu
6471 - 1805 - 7415
Giải bẩy
273
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5
5,6
8
1
3,5,5
2,2

1,3
2,2,3
0

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 31/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
648470
Giải nhất
30633
Giải nhì
42914
Giải ba
15257 - 15477
Giải tư
22911 - 36937 - 72974 - 73813 - 37853 - 55162 - 39778
Giải năm
1072
Giải sáu
3734 - 4290 - 4788
Giải bẩy
243
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,4,7

3,4,7
3
3,7
2
0,2,4,7,8
8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 24/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
483147
Giải nhất
68300
Giải nhì
86546
Giải ba
59052 - 66166
Giải tư
52681 - 02305 - 18789 - 20701 - 70522 - 53509 - 97876
Giải năm
5151
Giải sáu
7227 - 3652 - 8478
Giải bẩy
352
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,9
4
2,7
5
6
1,2,2
6
6,8
1,9
4