Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Tiền Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/03/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
920923
Giải nhất
53352
Giải nhì
70911
Giải ba
53656 - 61024
Giải tư
34436 - 26103 - 35442 - 47519 - 41804 - 00700 - 36775
Giải năm
7394
Giải sáu
2343 - 2517 - 2034
Giải bẩy
997
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
1,7,9
3,4
4,6
2,3
2,5,6

5

4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/03/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
229105
Giải nhất
53123
Giải nhì
16398
Giải ba
04078 - 95966
Giải tư
41542 - 81375 - 24256 - 49595 - 11481 - 62422 - 08361
Giải năm
5705
Giải sáu
5869 - 1767 - 5638
Giải bẩy
747
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5

2,3
8
2,7
6
1,6,6,7,9
5,8
1
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/03/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
223365
Giải nhất
30168
Giải nhì
00771
Giải ba
37920 - 60112
Giải tư
29011 - 18767 - 75305 - 90439 - 99122 - 69306 - 32168
Giải năm
0112
Giải sáu
0694 - 2156 - 1324
Giải bẩy
764
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
1,2,2
0,2,4
9

6
4,5,7,8,8
1

4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/02/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
106561
Giải nhất
03230
Giải nhì
26035
Giải ba
04363 - 58829
Giải tư
54569 - 33440 - 53231 - 31374 - 63530 - 19599 - 95256
Giải năm
3491
Giải sáu
3822 - 4758 - 5469
Giải bẩy
031
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2,9
0,0,1,1,5
0,6
6,8
1,3,9,9
4

1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/02/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
620762
Giải nhất
55070
Giải nhì
58000
Giải ba
94205 - 62564
Giải tư
25632 - 55432 - 33028 - 05410 - 85858 - 07564 - 22531
Giải năm
5057
Giải sáu
4185 - 2763 - 0312
Giải bẩy
868
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
0,2
8,9
1,2,2

7,8
2,3,4,4,8
0
5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/02/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
377323
Giải nhất
44831
Giải nhì
58144
Giải ba
46767 - 96559
Giải tư
45315 - 04815 - 69525 - 87276 - 07131 - 06778 - 04729
Giải năm
6192
Giải sáu
4108 - 4143 - 7057
Giải bẩy
236
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5,5
3,5,9
1,1,6
3,4,4
7,9
7
6,8

2

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/02/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
635316
Giải nhất
71777
Giải nhì
51514
Giải ba
13473 - 76495
Giải tư
55230 - 04092 - 99219 - 99361 - 28099 - 06539 - 15855
Giải năm
0444
Giải sáu
9737 - 3462 - 4275
Giải bẩy
939
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,6,9

0,7,9,9
4
5
1,2,4
3,5,7

2,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/01/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
306051
Giải nhất
47540
Giải nhì
47619
Giải ba
67258 - 29373
Giải tư
55282 - 92293 - 38066 - 35754 - 64829 - 63639 - 52773
Giải năm
5317
Giải sáu
0005 - 3366 - 5500
Giải bẩy
783
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
0,7,9
9
9
0
1,4,8
6,6
3,3
2,3
3

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 21/01/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
287290
Giải nhất
93407
Giải nhì
85984
Giải ba
55053 - 20256
Giải tư
02543 - 00821 - 06933 - 58773 - 45648 - 60251 - 47121
Giải năm
5429
Giải sáu
8847 - 9543 - 3544
Giải bẩy
861
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

1,1,9
3
3,3,4,7,8
1,3,6,8
1
3
4
0

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 14/01/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
850085
Giải nhất
02819
Giải nhì
88661
Giải ba
89213 - 87026
Giải tư
19162 - 66393 - 94516 - 76063 - 26654 - 71388 - 03383
Giải năm
9969
Giải sáu
3978 - 8725 - 6029
Giải bẩy
991
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,6,9
5,6,9

7
4
1,2,3,9
8
3,5,8
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2018
Chủ nhật
Ngày: 07/01/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
367405
Giải nhất
96502
Giải nhì
95782
Giải ba
80731 - 21628
Giải tư
94890 - 75845 - 72482 - 80745 - 77283 - 67616 - 62143
Giải năm
8352
Giải sáu
6471 - 1805 - 7415
Giải bẩy
273
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5
5,6
8
1
3,5,5
2,2

1,3
2,2,3
0

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 31/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
648470
Giải nhất
30633
Giải nhì
42914
Giải ba
15257 - 15477
Giải tư
22911 - 36937 - 72974 - 73813 - 37853 - 55162 - 39778
Giải năm
1072
Giải sáu
3734 - 4290 - 4788
Giải bẩy
243
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,4,7

3,4,7
3
3,7
2
0,2,4,7,8
8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 24/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
483147
Giải nhất
68300
Giải nhì
86546
Giải ba
59052 - 66166
Giải tư
52681 - 02305 - 18789 - 20701 - 70522 - 53509 - 97876
Giải năm
5151
Giải sáu
7227 - 3652 - 8478
Giải bẩy
352
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,9
4
2,7
5
6
1,2,2
6
6,8
1,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 17/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
434130
Giải nhất
66977
Giải nhì
24589
Giải ba
53978 - 17981
Giải tư
33642 - 89480 - 67354 - 29401 - 34118 - 79992 - 59310
Giải năm
1903
Giải sáu
8125 - 0632 - 4898
Giải bẩy
503
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,3
0,8
5
0,2
2
4,8

7,8
0,1,9
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 10/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
733861
Giải nhất
46671
Giải nhì
20993
Giải ba
39700 - 83550
Giải tư
03391 - 13944 - 67967 - 85319 - 22803 - 12848 - 32613
Giải năm
8243
Giải sáu
9089 - 6333 - 3289
Giải bẩy
787
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
3,9

3
3,4,8
0,0
1,7
1
7,9,9
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2017
Chủ nhật
Ngày: 03/12/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
797229
Giải nhất
32114
Giải nhì
69965
Giải ba
39301 - 34502
Giải tư
25160 - 61076 - 72923 - 36732 - 31787 - 63128 - 69487
Giải năm
7424
Giải sáu
3138 - 7482 - 7247
Giải bẩy
120
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
4
0,3,4,8,9
0,2,8
7

0,5
6
2,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 26/11/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
386902
Giải nhất
49600
Giải nhì
23284
Giải ba
16854 - 24227
Giải tư
08917 - 66920 - 58173 - 20736 - 00814 - 79283 - 52075
Giải năm
5345
Giải sáu
4777 - 0192 - 9394
Giải bẩy
666
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
4,7
0,7
6
5
3,4
6
3,5,7
3,4
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 19/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 19/11/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
092743
Giải nhất
99578
Giải nhì
09593
Giải ba
93933 - 17703
Giải tư
04433 - 62172 - 47622 - 95029 - 80836 - 15012 - 30888
Giải năm
8909
Giải sáu
0056 - 5702 - 5216
Giải bẩy
986
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,9
2,6
0,2,9
3,3,6
3
6

2,8
6,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 12/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 12/11/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
367131
Giải nhất
17582
Giải nhì
16996
Giải ba
29868 - 33883
Giải tư
90767 - 78643 - 21291 - 08138 - 94454 - 87466 - 85186
Giải năm
3936
Giải sáu
8105 - 2788 - 9962
Giải bẩy
244
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8


1,6,8
3,4
4
2,6,7,8

2,3,6,8
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 05/11/2017
Chủ nhật
Ngày: 05/11/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
630031
Giải nhất
11379
Giải nhì
07026
Giải ba
62216 - 79108
Giải tư
07861 - 79062 - 63042 - 45899 - 75444 - 10561 - 35945
Giải năm
6007
Giải sáu
2095 - 9551 - 2766
Giải bẩy
234
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
6
6
1,4
2,4,5
1,4
1,1,2,6
9

5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 29/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
856381
Giải nhất
17306
Giải nhì
11806
Giải ba
45191 - 46495
Giải tư
51635 - 87734 - 36755 - 45218 - 86884 - 03069 - 65045
Giải năm
1746
Giải sáu
6116 - 9689 - 1347
Giải bẩy
589
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
6,6,8

4,5
5,6,7
5
9

1,4,9,9
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 22/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 22/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
572653
Giải nhất
29422
Giải nhì
42907
Giải ba
65049 - 76764
Giải tư
16806 - 12479 - 39776 - 85662 - 77565 - 39213 - 93097
Giải năm
0730
Giải sáu
5032 - 9350 - 7370
Giải bẩy
750
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
3,7
2
0,2
9
0,0,3
2,4,5
0,6,9

7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 15/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
707506
Giải nhất
94292
Giải nhì
19978
Giải ba
42206 - 17354
Giải tư
48628 - 97526 - 08789 - 86362 - 06465 - 50428 - 83553
Giải năm
1084
Giải sáu
7092 - 3053 - 7159
Giải bẩy
583
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,8

6,8,8


3,3,4,9
2,5
8
3,4,9
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 08/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 08/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
454445
Giải nhất
77719
Giải nhì
10802
Giải ba
73693 - 84063
Giải tư
16385 - 37942 - 31966 - 40028 - 60697 - 52695 - 16446
Giải năm
5747
Giải sáu
5168 - 4165 - 3437
Giải bẩy
278
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5,9
8
7
2,5,6,7

3,5,6,8
8
5
3,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/10/2017
Chủ nhật
Ngày: 01/10/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
571987
Giải nhất
75244
Giải nhì
59170
Giải ba
78936 - 27706
Giải tư
22952 - 81805 - 83282 - 34738 - 30616 - 51457 - 79554
Giải năm
2797
Giải sáu
0185 - 6426 - 8137
Giải bẩy
388
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
6
6
6,7,8
4
2,4,7

0
2,5,7,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 24/09/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
624153
Giải nhất
70698
Giải nhì
97962
Giải ba
10185 - 92160
Giải tư
68147 - 29499 - 72039 - 37829 - 33208 - 37927 - 36732
Giải năm
9133
Giải sáu
5684 - 1237 - 2470
Giải bẩy
012
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2
7,9
2,3,7,9
7
3
0,2
0
0,4,5
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 17/09/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
882724
Giải nhất
37937
Giải nhì
84305
Giải ba
45321 - 08472
Giải tư
34428 - 87251 - 33306 - 30307 - 03602 - 29037 - 57498
Giải năm
3329
Giải sáu
5724 - 7685 - 4802
Giải bẩy
558
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5,6,7

1,4,4,8,9
0,7,7

1,8

2
5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 10/09/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
609622
Giải nhất
98392
Giải nhì
44946
Giải ba
09605 - 09449
Giải tư
45671 - 81673 - 45037 - 44277 - 45996 - 35190 - 96676
Giải năm
2500
Giải sáu
9094 - 0628 - 6396
Giải bẩy
571
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

2,8,9
7
6,9


1,1,3,6,7

0,2,4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/09/2017
Chủ nhật
Ngày: 03/09/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
606883
Giải nhất
67663
Giải nhì
15431
Giải ba
37483 - 42421
Giải tư
74387 - 26575 - 22802 - 04940 - 10068 - 77525 - 13971
Giải năm
0266
Giải sáu
3254 - 6244 - 8495
Giải bẩy
192
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

1,5
1
0,4
4,7
3,6,8
1,5
3,3,7
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/08/2017
Chủ nhật
Ngày: 27/08/2017
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
799470
Giải nhất
02530
Giải nhì
83595
Giải ba
30187 - 17082
Giải tư
98980 - 00923 - 40798 - 26816 - 59821 - 37056 - 46507
Giải năm
2569
Giải sáu
8477 - 4132 - 0487
Giải bẩy
426
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
6
1,3,6
0,2

6
9
0,7
0,2,7,7,9
5,8