Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Tây Ninh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2018
Thứ năm
Ngày: 15/03/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
768784
Giải nhất
91142
Giải nhì
92328
Giải ba
84735 - 70784
Giải tư
33663 - 55794 - 74003 - 33228 - 80105 - 60169 - 93233
Giải năm
8670
Giải sáu
6687 - 0164 - 2642
Giải bẩy
898
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6

8,8
3,5
2,2

3,4,9
0
4,4,7
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2018
Thứ năm
Ngày: 08/03/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
470295
Giải nhất
36036
Giải nhì
43686
Giải ba
12317 - 30951
Giải tư
80587 - 23024 - 96851 - 54446 - 20891 - 77476 - 92383
Giải năm
0422
Giải sáu
4158 - 9454 - 4246
Giải bẩy
998
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
2,4
6
6,6
1,1,4,8

6
3,6,7,8
1,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2018
Thứ năm
Ngày: 01/03/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
044977
Giải nhất
53257
Giải nhì
56168
Giải ba
82634 - 35362
Giải tư
82987 - 79000 - 48310 - 07254 - 81856 - 73914 - 83594
Giải năm
1904
Giải sáu
6756 - 6745 - 3307
Giải bẩy
757
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,7
0,4

4
5
4,6,6,7,7,9
2,8
7
7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2018
Thứ năm
Ngày: 22/02/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
577594
Giải nhất
21700
Giải nhì
29622
Giải ba
66445 - 77339
Giải tư
54904 - 21696 - 69341 - 35581 - 75336 - 55442 - 72711
Giải năm
0813
Giải sáu
7827 - 1962 - 8411
Giải bẩy
995
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
1,1,3
2,7
6,9
1,2,5

2

1
4,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2018
Thứ năm
Ngày: 15/02/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
275319
Giải nhất
91692
Giải nhì
68000
Giải ba
28304 - 69324
Giải tư
78648 - 33521 - 76879 - 03434 - 29848 - 28187 - 72813
Giải năm
0863
Giải sáu
7114 - 6137 - 0705
Giải bẩy
524
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5
3,4,9
1,4,4
4,7
8,8

3
5,9
7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2018
Thứ năm
Ngày: 08/02/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
381211
Giải nhất
72587
Giải nhì
31907
Giải ba
94596 - 29574
Giải tư
00602 - 48298 - 13402 - 21941 - 07063 - 78905 - 52391
Giải năm
5320
Giải sáu
6054 - 8824 - 1612
Giải bẩy
914
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5,7
1,2,4
0,4

1
4
3
4
0,7
1,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2018
Thứ năm
Ngày: 01/02/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
218878
Giải nhất
14383
Giải nhì
51172
Giải ba
19660 - 34161
Giải tư
10823 - 70053 - 48737 - 69204 - 87100 - 53659 - 13006
Giải năm
1105
Giải sáu
6824 - 8721 - 4710
Giải bẩy
728
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5,6
0
1,3,4,8
7

3,3,9
0,1
2,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2018
Thứ năm
Ngày: 25/01/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
508957
Giải nhất
54121
Giải nhì
79836
Giải ba
42675 - 19017
Giải tư
30679 - 79842 - 21602 - 90509 - 12091 - 50997 - 74637
Giải năm
4023
Giải sáu
5249 - 9880 - 8772
Giải bẩy
593
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8,9
7
1,3
6,7
2,9
7

2,5,9
0
1,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2018
Thứ năm
Ngày: 18/01/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
630253
Giải nhất
14637
Giải nhì
23316
Giải ba
89373 - 09634
Giải tư
44541 - 73867 - 58034 - 86002 - 27224 - 58794 - 37568
Giải năm
5595
Giải sáu
7176 - 0347 - 1695
Giải bẩy
156
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
4
4,4,7
1,7
3,6
7,8
3,6
0
4,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2018
Thứ năm
Ngày: 11/01/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
593276
Giải nhất
14430
Giải nhì
10456
Giải ba
65495 - 08939
Giải tư
93180 - 98671 - 93281 - 39685 - 08130 - 58587 - 15696
Giải năm
5319
Giải sáu
0825 - 4897 - 3688
Giải bẩy
742
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
5
0,0,9
2
6

1,6,9
0,1,5,7,8
5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2018
Thứ năm
Ngày: 04/01/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
309086
Giải nhất
04723
Giải nhì
81513
Giải ba
32515 - 19286
Giải tư
67846 - 85717 - 27998 - 13455 - 81350 - 88325 - 01283
Giải năm
5126
Giải sáu
4384 - 8272 - 1288
Giải bẩy
330
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5,7
3,5,6
0
6
0,5

1,2
3,4,6,6,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2017
Thứ năm
Ngày: 28/12/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
408049
Giải nhất
95585
Giải nhì
19261
Giải ba
45114 - 60260
Giải tư
64865 - 07135 - 07460 - 35177 - 51420 - 43419 - 65837
Giải năm
7730
Giải sáu
5554 - 0942 - 0115
Giải bẩy
179
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,5,9
0
0,5,7
2,9
4
0,0,1,2,5
7,9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2017
Thứ năm
Ngày: 21/12/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
616794
Giải nhất
99269
Giải nhì
94346
Giải ba
17044 - 46443
Giải tư
36185 - 77734 - 05362 - 31673 - 04789 - 23487 - 48183
Giải năm
5035
Giải sáu
3842 - 3609 - 2081
Giải bẩy
205
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9


4,5,7
2,3,4,6

2,9
3
1,3,5,7,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2017
Thứ năm
Ngày: 14/12/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
824610
Giải nhất
74487
Giải nhì
39905
Giải ba
92957 - 09681
Giải tư
96853 - 28966 - 36735 - 50325 - 33149 - 35320 - 34009
Giải năm
3930
Giải sáu
7627 - 7560 - 1050
Giải bẩy
728
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
0
0,5,7,8
0,5
9
0,3,7
0,6
0
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2017
Thứ năm
Ngày: 07/12/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
312379
Giải nhất
25913
Giải nhì
99444
Giải ba
27459 - 91291
Giải tư
76556 - 78096 - 46603 - 44695 - 39843 - 38798 - 66369
Giải năm
2555
Giải sáu
5788 - 7094 - 0824
Giải bẩy
821
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3
1,4

3,4
5,6,9
9
9
8
1,4,5,6,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/11/2017
Thứ năm
Ngày: 30/11/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
369910
Giải nhất
13749
Giải nhì
51966
Giải ba
69724 - 79867
Giải tư
69004 - 03705 - 13116 - 79419 - 16729 - 04008 - 53123
Giải năm
0426
Giải sáu
1889 - 6495 - 7158
Giải bẩy
957
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,8
0,6,9
3,4,6,9

9
7,8
6,7,8

9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/11/2017
Thứ năm
Ngày: 23/11/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
289742
Giải nhất
13177
Giải nhì
15729
Giải ba
91701 - 89427
Giải tư
89811 - 94456 - 57540 - 59265 - 48611 - 37667 - 33422
Giải năm
1017
Giải sáu
3761 - 1475 - 2040
Giải bẩy
652
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,1,7
2,7,9

0,0,2
2,6
1,5,7
5,7
3

Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2017
Thứ năm
Ngày: 16/11/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
497822
Giải nhất
79195
Giải nhì
22476
Giải ba
21371 - 08044
Giải tư
18164 - 61208 - 26975 - 48840 - 05709 - 21946 - 46629
Giải năm
4435
Giải sáu
9521 - 3436 - 6822
Giải bẩy
419
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
9
1,2,2,9
5,6
0,4,6,8

4
1,5,6

5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2017
Thứ năm
Ngày: 09/11/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
086155
Giải nhất
48018
Giải nhì
20619
Giải ba
72700 - 83178
Giải tư
40638 - 13270 - 77109 - 32149 - 77197 - 69507 - 89428
Giải năm
2806
Giải sáu
5504 - 8948 - 2224
Giải bẩy
468
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,7,9
8,9
4,8
8
8,9
5
6,8
0,8

7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2017
Thứ năm
Ngày: 02/11/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
975427
Giải nhất
24628
Giải nhì
94606
Giải ba
33969 - 13816
Giải tư
89089 - 97555 - 34720 - 64725 - 07058 - 26904 - 72902
Giải năm
0977
Giải sáu
5375 - 5252 - 4726
Giải bẩy
884
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6
6
0,5,6,7,8
8

2,5,8
9
5,7
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2017
Thứ năm
Ngày: 26/10/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
834019
Giải nhất
49631
Giải nhì
77737
Giải ba
23768 - 98569
Giải tư
54710 - 48092 - 87701 - 02882 - 82529 - 54412 - 03485
Giải năm
8398
Giải sáu
6850 - 5406 - 6084
Giải bẩy
612
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,6
0,2,2,9
9
1,7

0
8,9

2,4,5
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2017
Thứ năm
Ngày: 19/10/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
421040
Giải nhất
65194
Giải nhì
10575
Giải ba
03846 - 17519
Giải tư
34960 - 78834 - 95441 - 85266 - 20985 - 84915 - 73247
Giải năm
9116
Giải sáu
2516 - 2358 - 0710
Giải bẩy
023
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,6,6,9
3
4
0,1,6,7,8
8
0,6
5
5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2017
Thứ năm
Ngày: 12/10/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
367115
Giải nhất
69239
Giải nhì
13646
Giải ba
97195 - 01584
Giải tư
22999 - 94054 - 62804 - 88238 - 84834 - 40472 - 43469
Giải năm
3343
Giải sáu
7044 - 4736 - 5335
Giải bẩy
491
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
5

4,5,6,8,9
3,4,6
4
1,9
2
4
1,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/10/2017
Thứ năm
Ngày: 05/10/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
868713
Giải nhất
49097
Giải nhì
73757
Giải ba
85151 - 22689
Giải tư
44834 - 83589 - 15568 - 41323 - 74601 - 03449 - 97217
Giải năm
0317
Giải sáu
6611 - 0145 - 6707
Giải bẩy
444
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
1,3,7,7
3
4
4,5,9
1,7
8

8,9,9
7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/09/2017
Thứ năm
Ngày: 28/09/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
529751
Giải nhất
59034
Giải nhì
96347
Giải ba
52943 - 08621
Giải tư
17185 - 08808 - 50550 - 23849 - 55468 - 48292 - 70858
Giải năm
9687
Giải sáu
9897 - 2637 - 8283
Giải bẩy
518
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
8
1
2,4,7
3,7,9
0,1,8
8

3,5,7
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/09/2017
Thứ năm
Ngày: 21/09/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
513479
Giải nhất
94178
Giải nhì
45845
Giải ba
11592 - 73324
Giải tư
82230 - 53395 - 64231 - 39582 - 55349 - 67443 - 50017
Giải năm
7087
Giải sáu
0087 - 0589 - 4090
Giải bẩy
830
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
4
0,0,1,8
3,5,9


8,9
2,7,7,9
0,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2017
Thứ năm
Ngày: 14/09/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
768580
Giải nhất
94415
Giải nhì
20199
Giải ba
86078 - 29442
Giải tư
03323 - 97521 - 62698 - 38158 - 99728 - 10276 - 45408
Giải năm
7831
Giải sáu
7806 - 8875 - 8948
Giải bẩy
249
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
5
1,3,8
1
2,8,9
8
0
5,6,8
0
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2017
Thứ năm
Ngày: 07/09/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
557153
Giải nhất
09726
Giải nhì
97891
Giải ba
67490 - 10895
Giải tư
95100 - 99653 - 89329 - 41318 - 71696 - 99509 - 24236
Giải năm
6178
Giải sáu
3197 - 3504 - 8055
Giải bẩy
083
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,9
8
6,8,9
6

3,3,5

8
3
0,1,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2017
Thứ năm
Ngày: 31/08/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
219990
Giải nhất
02105
Giải nhì
42870
Giải ba
46137 - 74430
Giải tư
27355 - 38306 - 27772 - 00474 - 94826 - 09372 - 89309
Giải năm
8832
Giải sáu
2845 - 1924 - 0855
Giải bẩy
804
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6,9

4,6
0,2,7,9
5
5,5

0,2,2,4

0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2017
Thứ năm
Ngày: 24/08/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
995185
Giải nhất
75691
Giải nhì
15770
Giải ba
74748 - 64932
Giải tư
39787 - 56712 - 97661 - 97086 - 92816 - 09529 - 60168
Giải năm
7402
Giải sáu
7760 - 6054 - 0734
Giải bẩy
518
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2,6,8,9
9
2,4
8
4
0,1,8
0
5,6,7
1