Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Tây Ninh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2017
Thứ năm
Ngày: 23/02/2017
Xổ số Tây Ninh - 2K4
Giải đặc biệt
092836
Giải nhất
38759
Giải nhì
40881
Giải ba
83862 - 11872
Giải tư
86027 - 06340 - 41904 - 44883 - 83558 - 58588 - 40554
Giải năm
3959
Giải sáu
6372 - 7096 - 8982
Giải bẩy
557
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

7
6
0
4,7,8,9,9
0,2
2,2
1,2,3,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2017
Thứ năm
Ngày: 16/02/2017
Xổ số Tây Ninh - 2K3
Giải đặc biệt
559815
Giải nhất
90094
Giải nhì
79574
Giải ba
55532 - 09450
Giải tư
82227 - 35279 - 86823 - 37452 - 44324 - 42017 - 20888
Giải năm
5087
Giải sáu
9948 - 9516 - 9077
Giải bẩy
463
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5,6,7
3,4,7
2
8
0,2
3
4,7,9
7,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2017
Thứ năm
Ngày: 09/02/2017
Xổ số Tây Ninh - 2K2
Giải đặc biệt
744772
Giải nhất
12630
Giải nhì
63272
Giải ba
03630 - 85568
Giải tư
78468 - 56664 - 35109 - 29466 - 30740 - 87841 - 89752
Giải năm
0993
Giải sáu
1174 - 6743 - 6999
Giải bẩy
742
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9


0,0
0,1,2,3
0,2
4,6,8,8
2,2,4

3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2017
Thứ năm
Ngày: 02/02/2017
Xổ số Tây Ninh - 2K1
Giải đặc biệt
007969
Giải nhất
50707
Giải nhì
12984
Giải ba
58508 - 06698
Giải tư
45632 - 58422 - 83232 - 01482 - 03560 - 91070 - 00225
Giải năm
7760
Giải sáu
1324 - 9478 - 9339
Giải bẩy
822
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8

2,2,4,5
2,2,9
4

0,0,9
0,8
2,4
8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2017
Thứ năm
Ngày: 26/01/2017
Xổ số Tây Ninh - 1K4
Giải đặc biệt
892090
Giải nhất
47120
Giải nhì
62413
Giải ba
16932 - 68012
Giải tư
38915 - 82696 - 85850 - 53316 - 71022 - 82507 - 39007
Giải năm
4781
Giải sáu
6301 - 2240 - 8976
Giải bẩy
839
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,7
2,3,5,6
0,2
2,9
0,3
0

6
1
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2017
Thứ năm
Ngày: 19/01/2017
Xổ số Tây Ninh - 1K3
Giải đặc biệt
649726
Giải nhất
12031
Giải nhì
04111
Giải ba
64656 - 46017
Giải tư
48665 - 61643 - 84591 - 76399 - 76688 - 13549 - 40848
Giải năm
0678
Giải sáu
2749 - 6560 - 1672
Giải bẩy
323
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,7
3,6
1
3,8,9,9
6
0,5
1,2,8
8
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2017
Thứ năm
Ngày: 12/01/2017
Xổ số Tây Ninh - 1K2
Giải đặc biệt
471990
Giải nhất
43836
Giải nhì
78275
Giải ba
37146 - 21637
Giải tư
05355 - 50980 - 74314 - 53593 - 73767 - 19292 - 37980
Giải năm
6255
Giải sáu
1722 - 9295 - 6961
Giải bẩy
425
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
2,5
6,7
6
5,5
1,7,7
5
0,0
0,2,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2017
Thứ năm
Ngày: 05/01/2017
Xổ số Tây Ninh - 1K1
Giải đặc biệt
348276
Giải nhất
52428
Giải nhì
36829
Giải ba
90337 - 63575
Giải tư
22101 - 78642 - 65146 - 82038 - 75461 - 81185 - 32998
Giải năm
4594
Giải sáu
8240 - 0273 - 9242
Giải bẩy
250
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

8,9
1,7,8
0,2,2,6
0
1
3,5,6
5
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2016
Thứ năm
Ngày: 29/12/2016
Xổ số Tây Ninh - 12K5
Giải đặc biệt
644960
Giải nhất
64029
Giải nhì
98412
Giải ba
21445 - 72376
Giải tư
81729 - 24233 - 96298 - 65312 - 16156 - 12602 - 86922
Giải năm
0667
Giải sáu
1645 - 2306 - 3509
Giải bẩy
169
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,9
2,2
2,9,9
3
5,5
6
0,7,9
6
5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2016
Thứ năm
Ngày: 22/12/2016
Xổ số Tây Ninh - 12K4
Giải đặc biệt
149331
Giải nhất
00615
Giải nhì
45232
Giải ba
04354 - 12083
Giải tư
62082 - 59226 - 80425 - 29797 - 05705 - 23292 - 34191
Giải năm
2353
Giải sáu
2020 - 8284 - 5020
Giải bẩy
670
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
5
0,0,5,6
1,2

3,4

0
2,3,4
1,2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2016
Thứ năm
Ngày: 15/12/2016
Xổ số Tây Ninh - 12K3
Giải đặc biệt
895117
Giải nhất
40068
Giải nhì
06123
Giải ba
71792 - 30990
Giải tư
88732 - 01767 - 03538 - 38840 - 45626 - 75914 - 58686
Giải năm
7358
Giải sáu
7505 - 1972 - 4897
Giải bẩy
626
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4,7
3,6,6
2,8
0
5,8
7,8
2
6
0,2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2016
Thứ năm
Ngày: 08/12/2016
Xổ số Tây Ninh - 12K2
Giải đặc biệt
523780
Giải nhất
98073
Giải nhì
78744
Giải ba
80302 - 38536
Giải tư
25760 - 96676 - 04835 - 63890 - 65622 - 86378 - 67073
Giải năm
7205
Giải sáu
2598 - 2035 - 5650
Giải bẩy
651
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5

2
5,5,6
4
0,1
0
3,3,6,7,8
0
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2016
Thứ năm
Ngày: 01/12/2016
Xổ số Tây Ninh - 12K1
Giải đặc biệt
657093
Giải nhất
52501
Giải nhì
53197
Giải ba
17012 - 26944
Giải tư
69611 - 42424 - 08295 - 53805 - 44263 - 16804 - 00421
Giải năm
0599
Giải sáu
8099 - 2598 - 6451
Giải bẩy
377
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5
1,2,3
1,4

4
1
3
7

3,5,7,8,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2016
Thứ năm
Ngày: 24/11/2016
Xổ số Tây Ninh - 11K4
Giải đặc biệt
744037
Giải nhất
96441
Giải nhì
53767
Giải ba
28011 - 90991
Giải tư
74737 - 00439 - 20599 - 11646 - 94941 - 73763 - 95082
Giải năm
6923
Giải sáu
3197 - 2067 - 8514
Giải bẩy
272
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,4
3
7,7,9
1,1,6

3,7,7
2
2
1,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/11/2016
Thứ năm
Ngày: 17/11/2016
Xổ số Tây Ninh - 11K3
Giải đặc biệt
134811
Giải nhất
34700
Giải nhì
11897
Giải ba
13486 - 53305
Giải tư
18970 - 88586 - 71504 - 23723 - 65871 - 40908 - 97083
Giải năm
7380
Giải sáu
9149 - 5548 - 2199
Giải bẩy
519
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5,8
1,9
3

2,8,9


0,1
0,3,6,6
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2016
Thứ năm
Ngày: 10/11/2016
Xổ số Tây Ninh - 11K2
Giải đặc biệt
122058
Giải nhất
27819
Giải nhì
53909
Giải ba
59537 - 93163
Giải tư
68995 - 82490 - 74686 - 54544 - 82289 - 86817 - 54468
Giải năm
3500
Giải sáu
3620 - 6092 - 3291
Giải bẩy
471
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
7,9
0
7
4
8
0,3,8
1
6,9
0,1,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 03/11/2016
Thứ năm
Ngày: 03/11/2016
Xổ số Tây Ninh - 11K1
Giải đặc biệt
615642
Giải nhất
11332
Giải nhì
27706
Giải ba
59051 - 68587
Giải tư
61636 - 42455 - 16271 - 69375 - 49754 - 77203 - 41100
Giải năm
4405
Giải sáu
5481 - 9683 - 1477
Giải bẩy
936
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5,6


2,6,6
2
1,4,5
2
1,5,7
1,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2016
Thứ năm
Ngày: 27/10/2016
Xổ số Tây Ninh - 10K4
Giải đặc biệt
691834
Giải nhất
48158
Giải nhì
46353
Giải ba
32440 - 46358
Giải tư
79439 - 89464 - 30379 - 79996 - 18496 - 53333 - 66983
Giải năm
0439
Giải sáu
2147 - 2150 - 6815
Giải bẩy
535
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5

3,4,5,9,9
0,7
0,3,8,8
4
9
3,4
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/10/2016
Thứ năm
Ngày: 20/10/2016
Xổ số Tây Ninh - 10K3
Giải đặc biệt
752758
Giải nhất
78597
Giải nhì
23294
Giải ba
62485 - 76968
Giải tư
92296 - 70915 - 87913 - 23148 - 96918 - 56155 - 84854
Giải năm
9811
Giải sáu
7517 - 5265 - 0726
Giải bẩy
879
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,3,5,7,8
6

8
4,5,8
5,8
9
5
4,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/10/2016
Thứ năm
Ngày: 13/10/2016
Xổ số Tây Ninh - 10K2
Giải đặc biệt
411440
Giải nhất
75024
Giải nhì
69182
Giải ba
55533 - 30661
Giải tư
64318 - 96972 - 13441 - 48473 - 83512 - 87301 - 98872
Giải năm
0799
Giải sáu
7581 - 9926 - 2183
Giải bẩy
228
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,8
4,6,8
0,3
0,1

1
2,2,3
1,2,3
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/10/2016
Thứ năm
Ngày: 06/10/2016
Xổ số Tây Ninh - 10K1
Giải đặc biệt
168603
Giải nhất
63303
Giải nhì
26711
Giải ba
73719 - 65003
Giải tư
86646 - 89782 - 33158 - 26394 - 04422 - 76014 - 70931
Giải năm
5992
Giải sáu
3183 - 5463 - 8371
Giải bẩy
183
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,3
1,4,5,9
2
1
6
8
3
1
2,3,3
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/09/2016
Thứ năm
Ngày: 29/09/2016
Xổ số Tây Ninh - 9K5
Giải đặc biệt
666475
Giải nhất
59395
Giải nhì
13740
Giải ba
42672 - 67877
Giải tư
94679 - 71785 - 99426 - 28223 - 02271 - 68766 - 89594
Giải năm
1235
Giải sáu
4974 - 3038 - 2537
Giải bẩy
770
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3,6
5,7,8
0

6
0,1,2,4,5,7,9
5
3,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 22/09/2016
Thứ năm
Ngày: 22/09/2016
Xổ số Tây Ninh - 9K4
Giải đặc biệt
195160
Giải nhất
02164
Giải nhì
26720
Giải ba
43659 - 96013
Giải tư
94511 - 15056 - 45244 - 63172 - 42387 - 53738 - 38567
Giải năm
4456
Giải sáu
3669 - 7958 - 2780
Giải bẩy
761
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,1,3
0
8
4
6,6,8,9
0,1,4,7,9
2
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/09/2016
Thứ năm
Ngày: 15/09/2016
Xổ số Tây Ninh - 9K3
Giải đặc biệt
464131
Giải nhất
04877
Giải nhì
25038
Giải ba
07258 - 13106
Giải tư
63761 - 41158 - 46397 - 53684 - 88305 - 99618 - 43259
Giải năm
8206
Giải sáu
5764 - 3102 - 6118
Giải bẩy
101
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,6,6
8,8

1,8

8,8,9
1,3,4
7
4
7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/09/2016
Thứ năm
Ngày: 08/09/2016
Xổ số Tây Ninh - 9K2
Giải đặc biệt
323908
Giải nhất
61423
Giải nhì
92098
Giải ba
69584 - 12253
Giải tư
02052 - 82078 - 79320 - 75341 - 38393 - 84594 - 77170
Giải năm
4840
Giải sáu
6100 - 2727 - 3675
Giải bẩy
541
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

0,3,7

0,1,1
2,3,7

0,5,8
4
3,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/09/2016
Thứ năm
Ngày: 01/09/2016
Xổ số Tây Ninh - 9K1
Giải đặc biệt
642591
Giải nhất
20756
Giải nhì
44786
Giải ba
02947 - 31648
Giải tư
83383 - 55573 - 50414 - 95780 - 80547 - 73051 - 01614
Giải năm
3359
Giải sáu
0950 - 3935 - 7762
Giải bẩy
451
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,4

5
7,7,8
0,1,1,6,9
2,6
3
0,3,6
1

Kết quả xổ số miền Nam - 25/08/2016
Thứ năm
Ngày: 25/08/2016
Xổ số Tây Ninh - 8K4
Giải đặc biệt
949708
Giải nhất
14748
Giải nhì
22818
Giải ba
69388 - 19009
Giải tư
17097 - 51881 - 95689 - 41976 - 60338 - 06879 - 09612
Giải năm
6827
Giải sáu
1951 - 1948 - 3899
Giải bẩy
090
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
2,8
7
8
8,8
1

6,9
1,8,8,9
0,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/08/2016
Thứ năm
Ngày: 18/08/2016
Xổ số Tây Ninh - 8K3
Giải đặc biệt
281224
Giải nhất
48138
Giải nhì
72518
Giải ba
40846 - 89178
Giải tư
51799 - 04843 - 42172 - 11222 - 40292 - 93620 - 52330
Giải năm
8694
Giải sáu
6368 - 2893 - 4768
Giải bẩy
617
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,8
0,2,4
0,7,8
3,6

8,8
2,8

2,3,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/08/2016
Thứ năm
Ngày: 11/08/2016
Xổ số Tây Ninh - 8K2
Giải đặc biệt
367047
Giải nhất
58203
Giải nhì
93647
Giải ba
10712 - 72909
Giải tư
93717 - 27230 - 11768 - 85253 - 21866 - 02969 - 43150
Giải năm
9525
Giải sáu
0176 - 9928 - 3053
Giải bẩy
322
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
2,7
2,5,8
0
7,7
0,2,3,3
6,8,9
6


Kết quả xổ số miền Nam - 04/08/2016
Thứ năm
Ngày: 04/08/2016
Xổ số Tây Ninh - 8K1
Giải đặc biệt
868949
Giải nhất
72965
Giải nhì
49010
Giải ba
60819 - 55463
Giải tư
07222 - 37661 - 39863 - 54523 - 96247 - 69978 - 31809
Giải năm
7650
Giải sáu
4974 - 6125 - 6190
Giải bẩy
637
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,9
2,3,5
7
7,9
0
1,3,3,5
3,4,8

0