Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Tây Ninh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 19/07/2018
Thứ năm
Ngày: 19/07/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
833840
Giải nhất
40132
Giải nhì
14740
Giải ba
03833 - 11880
Giải tư
73444 - 26336 - 55772 - 67074 - 59438 - 10251 - 26527
Giải năm
4196
Giải sáu
7790 - 3455 - 4296
Giải bẩy
881
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


7
2,3,6,8
0,0,4
1,5

2,4
0,1
0,6,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/07/2018
Thứ năm
Ngày: 12/07/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
482041
Giải nhất
96464
Giải nhì
73544
Giải ba
01485 - 05191
Giải tư
48799 - 31776 - 15523 - 86708 - 21826 - 93468 - 25049
Giải năm
7710
Giải sáu
5800 - 8525 - 1415
Giải bẩy
136
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,8
0,5
3,5,6
6
1,4,9

4,8
6
5
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/07/2018
Thứ năm
Ngày: 05/07/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
054618
Giải nhất
35708
Giải nhì
58394
Giải ba
11855 - 09616
Giải tư
60645 - 68925 - 08504 - 28681 - 21702 - 73976 - 16363
Giải năm
1799
Giải sáu
5364 - 6163 - 8101
Giải bẩy
824
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4,8
6,8
4,5
4
5
5
3,3,4
6
1
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/06/2018
Thứ năm
Ngày: 28/06/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
496894
Giải nhất
94212
Giải nhì
83028
Giải ba
28980 - 95716
Giải tư
76748 - 69649 - 66889 - 54312 - 66468 - 79660 - 38776
Giải năm
1581
Giải sáu
7288 - 2544 - 0073
Giải bẩy
271
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,2,6,8
8

4,8,9

0,8
1,3,6
0,1,8,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 21/06/2018
Thứ năm
Ngày: 21/06/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
742121
Giải nhất
36762
Giải nhì
22700
Giải ba
94010 - 78596
Giải tư
82564 - 72964 - 81755 - 82894 - 88106 - 63114 - 54309
Giải năm
4604
Giải sáu
6972 - 5735 - 0688
Giải bẩy
896
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,9
0,4
1
5

4,5
2,4,4
2
8
4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/06/2018
Thứ năm
Ngày: 14/06/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
339249
Giải nhất
66040
Giải nhì
36508
Giải ba
52949 - 99385
Giải tư
76824 - 22532 - 96463 - 91098 - 91614 - 31197 - 51543
Giải năm
8330
Giải sáu
0216 - 6784 - 4997
Giải bẩy
443
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4,4,6
4
0,2
0,3,3,9,9

3

4,5
7,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 07/06/2018
Thứ năm
Ngày: 07/06/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
037142
Giải nhất
20018
Giải nhì
67618
Giải ba
85539 - 40132
Giải tư
43384 - 35243 - 01920 - 61092 - 87363 - 14743 - 83859
Giải năm
5594
Giải sáu
4657 - 4814 - 6587
Giải bẩy
936
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,8,8
0
2,6,9
2,3,3
7,9
3

4,7
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 31/05/2018
Thứ năm
Ngày: 31/05/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
580647
Giải nhất
25309
Giải nhì
84448
Giải ba
59868 - 27844
Giải tư
53848 - 56462 - 98202 - 57696 - 69935 - 87180 - 82637
Giải năm
1802
Giải sáu
2268 - 8312 - 2377
Giải bẩy
278
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,9
2

5,7
4,7,8,8

0,2,8,8
7,8
0
6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/05/2018
Thứ năm
Ngày: 24/05/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
895992
Giải nhất
89808
Giải nhì
29119
Giải ba
11922 - 40869
Giải tư
40644 - 78756 - 60762 - 34042 - 31113 - 72578 - 70204
Giải năm
0749
Giải sáu
1227 - 5479 - 7059
Giải bẩy
770
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
3,3,9
2,7

2,4,9
6,9
2,9
0,8,9

2

Kết quả xổ số miền Nam - 17/05/2018
Thứ năm
Ngày: 17/05/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
719280
Giải nhất
30890
Giải nhì
79011
Giải ba
74485 - 78765
Giải tư
91987 - 06549 - 46514 - 30528 - 08769 - 98142 - 27266
Giải năm
3939
Giải sáu
3413 - 0425 - 7125
Giải bẩy
467
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,4
5,5,8
9
2,9

5,6,7,9

0,5,5,7
0

Kết quả xổ số miền Nam - 10/05/2018
Thứ năm
Ngày: 10/05/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
754411
Giải nhất
95524
Giải nhì
65860
Giải ba
24528 - 54608
Giải tư
57003 - 21560 - 69204 - 16299 - 81227 - 22750 - 29958
Giải năm
3110
Giải sáu
9260 - 3845 - 0656
Giải bẩy
229
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,8
0,1
4,7,8,9

5
0,6,8
0,0,0,7


9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/05/2018
Thứ năm
Ngày: 03/05/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
533867
Giải nhất
76663
Giải nhì
43852
Giải ba
58367 - 72465
Giải tư
20376 - 44093 - 59339 - 48904 - 27532 - 63456 - 50913
Giải năm
0888
Giải sáu
2933 - 4759 - 3205
Giải bẩy
741
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
3

2,3,9
1
2,6,9
3,5,7,7,9
6
8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 26/04/2018
Thứ năm
Ngày: 26/04/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
252617
Giải nhất
60295
Giải nhì
77575
Giải ba
16690 - 17684
Giải tư
88603 - 63855 - 43062 - 42085 - 11140 - 45635 - 70557
Giải năm
6890
Giải sáu
7194 - 8886 - 2840
Giải bẩy
814
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
4,7

5
0,0
5,7
2
5
4,5,6
0,0,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 19/04/2018
Thứ năm
Ngày: 19/04/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
800383
Giải nhất
61588
Giải nhì
31448
Giải ba
24249 - 52067
Giải tư
49667 - 77259 - 11399 - 95155 - 02568 - 96887 - 16908
Giải năm
9882
Giải sáu
0832 - 8733 - 8680
Giải bẩy
467
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8


2,3
8,9
5,9
7,7,7,8

0,2,3,4,7,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/04/2018
Thứ năm
Ngày: 12/04/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
261943
Giải nhất
73318
Giải nhì
47641
Giải ba
97846 - 77802
Giải tư
95160 - 02738 - 11388 - 71984 - 35302 - 14588 - 05809
Giải năm
7234
Giải sáu
4254 - 1080 - 1607
Giải bẩy
618
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,7,9
8,8

4,8
1,3,6,8
4
0

0,4,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/04/2018
Thứ năm
Ngày: 05/04/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
788151
Giải nhất
16653
Giải nhì
53413
Giải ba
72352 - 32574
Giải tư
67776 - 45407 - 83609 - 70222 - 02780 - 01243 - 96785
Giải năm
5359
Giải sáu
4468 - 1694 - 2169
Giải bẩy
923
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
3
2,3

3
1,2,3,9
8,9
4,6,8
0,5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/03/2018
Thứ năm
Ngày: 29/03/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
968477
Giải nhất
48253
Giải nhì
96336
Giải ba
51468 - 03674
Giải tư
20127 - 18058 - 15858 - 05930 - 39306 - 99910 - 30974
Giải năm
1928
Giải sáu
3158 - 4830 - 8441
Giải bẩy
289
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0
7,8
0,0,6
1
3,7,8,8,8
8
4,4,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/03/2018
Thứ năm
Ngày: 22/03/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
330285
Giải nhất
84765
Giải nhì
80437
Giải ba
09074 - 80772
Giải tư
84914 - 10303 - 22837 - 88836 - 17701 - 64731 - 83790
Giải năm
9932
Giải sáu
2399 - 7795 - 6079
Giải bẩy
554
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
4

1,2,6,7,7
8
4
5
2,4,9
5
0,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2018
Thứ năm
Ngày: 15/03/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
768784
Giải nhất
91142
Giải nhì
92328
Giải ba
84735 - 70784
Giải tư
33663 - 55794 - 74003 - 33228 - 80105 - 60169 - 93233
Giải năm
8670
Giải sáu
6687 - 0164 - 2642
Giải bẩy
898
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6

8,8
3,5
2,2

3,4,9
0
4,4,7
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2018
Thứ năm
Ngày: 08/03/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
470295
Giải nhất
36036
Giải nhì
43686
Giải ba
12317 - 30951
Giải tư
80587 - 23024 - 96851 - 54446 - 20891 - 77476 - 92383
Giải năm
0422
Giải sáu
4158 - 9454 - 4246
Giải bẩy
998
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
2,4
6
6,6
1,1,4,8

6
3,6,7,8
1,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2018
Thứ năm
Ngày: 01/03/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
044977
Giải nhất
53257
Giải nhì
56168
Giải ba
82634 - 35362
Giải tư
82987 - 79000 - 48310 - 07254 - 81856 - 73914 - 83594
Giải năm
1904
Giải sáu
6756 - 6745 - 3307
Giải bẩy
757
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,7
0,4

4
5
4,6,6,7,7,9
2,8
7
7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2018
Thứ năm
Ngày: 22/02/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
577594
Giải nhất
21700
Giải nhì
29622
Giải ba
66445 - 77339
Giải tư
54904 - 21696 - 69341 - 35581 - 75336 - 55442 - 72711
Giải năm
0813
Giải sáu
7827 - 1962 - 8411
Giải bẩy
995
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
1,1,3
2,7
6,9
1,2,5

2

1
4,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2018
Thứ năm
Ngày: 15/02/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
275319
Giải nhất
91692
Giải nhì
68000
Giải ba
28304 - 69324
Giải tư
78648 - 33521 - 76879 - 03434 - 29848 - 28187 - 72813
Giải năm
0863
Giải sáu
7114 - 6137 - 0705
Giải bẩy
524
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5
3,4,9
1,4,4
4,7
8,8

3
5,9
7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2018
Thứ năm
Ngày: 08/02/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
381211
Giải nhất
72587
Giải nhì
31907
Giải ba
94596 - 29574
Giải tư
00602 - 48298 - 13402 - 21941 - 07063 - 78905 - 52391
Giải năm
5320
Giải sáu
6054 - 8824 - 1612
Giải bẩy
914
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5,7
1,2,4
0,4

1
4
3
4
0,7
1,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2018
Thứ năm
Ngày: 01/02/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
218878
Giải nhất
14383
Giải nhì
51172
Giải ba
19660 - 34161
Giải tư
10823 - 70053 - 48737 - 69204 - 87100 - 53659 - 13006
Giải năm
1105
Giải sáu
6824 - 8721 - 4710
Giải bẩy
728
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5,6
0
1,3,4,8
7

3,3,9
0,1
2,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2018
Thứ năm
Ngày: 25/01/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
508957
Giải nhất
54121
Giải nhì
79836
Giải ba
42675 - 19017
Giải tư
30679 - 79842 - 21602 - 90509 - 12091 - 50997 - 74637
Giải năm
4023
Giải sáu
5249 - 9880 - 8772
Giải bẩy
593
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8,9
7
1,3
6,7
2,9
7

2,5,9
0
1,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2018
Thứ năm
Ngày: 18/01/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
630253
Giải nhất
14637
Giải nhì
23316
Giải ba
89373 - 09634
Giải tư
44541 - 73867 - 58034 - 86002 - 27224 - 58794 - 37568
Giải năm
5595
Giải sáu
7176 - 0347 - 1695
Giải bẩy
156
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
4
4,4,7
1,7
3,6
7,8
3,6
0
4,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2018
Thứ năm
Ngày: 11/01/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
593276
Giải nhất
14430
Giải nhì
10456
Giải ba
65495 - 08939
Giải tư
93180 - 98671 - 93281 - 39685 - 08130 - 58587 - 15696
Giải năm
5319
Giải sáu
0825 - 4897 - 3688
Giải bẩy
742
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
5
0,0,9
2
6

1,6,9
0,1,5,7,8
5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2018
Thứ năm
Ngày: 04/01/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
309086
Giải nhất
04723
Giải nhì
81513
Giải ba
32515 - 19286
Giải tư
67846 - 85717 - 27998 - 13455 - 81350 - 88325 - 01283
Giải năm
5126
Giải sáu
4384 - 8272 - 1288
Giải bẩy
330
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5,7
3,5,6
0
6
0,5

1,2
3,4,6,6,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2017
Thứ năm
Ngày: 28/12/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
408049
Giải nhất
95585
Giải nhì
19261
Giải ba
45114 - 60260
Giải tư
64865 - 07135 - 07460 - 35177 - 51420 - 43419 - 65837
Giải năm
7730
Giải sáu
5554 - 0942 - 0115
Giải bẩy
179
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,5,9
0
0,5,7
2,9
4
0,0,1,2,5
7,9
5