Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Tây Ninh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 29/06/2017
Thứ năm
Ngày: 29/06/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
227877
Giải nhất
26792
Giải nhì
77009
Giải ba
09350 - 58001
Giải tư
43369 - 23784 - 40952 - 92932 - 75564 - 90879 - 76013
Giải năm
9344
Giải sáu
8781 - 7799 - 9889
Giải bẩy
493
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
3
8
2
4
0,2
4,9
7,9
1,4,9
2,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/06/2017
Thứ năm
Ngày: 22/06/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
711201
Giải nhất
31302
Giải nhì
11878
Giải ba
31426 - 53888
Giải tư
93186 - 74607 - 95902 - 21480 - 78907 - 17945 - 03884
Giải năm
7992
Giải sáu
8680 - 1966 - 3844
Giải bẩy
219
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,7,7
9
2,6

4,5

6
8
0,0,4,6,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 15/06/2017
Thứ năm
Ngày: 15/06/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K4
Giải đặc biệt
420703
Giải nhất
36750
Giải nhì
21505
Giải ba
29136 - 85859
Giải tư
55658 - 73757 - 20281 - 52530 - 80995 - 29531 - 31815
Giải năm
4592
Giải sáu
7154 - 3053 - 3481
Giải bẩy
910
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
0,5

0,1,4,6

0,3,4,7,8,9


1,1
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 01/06/2017
Thứ năm
Ngày: 01/06/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
293158
Giải nhất
91604
Giải nhì
64666
Giải ba
74657 - 75069
Giải tư
74196 - 40135 - 41020 - 42167 - 31220 - 52287 - 87779
Giải năm
8403
Giải sáu
9454 - 4837 - 2224
Giải bẩy
488
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
5
0,0,4
5,7
8
4,7
6,7,9
9
7,7
6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/05/2017
Thứ năm
Ngày: 25/05/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K4
Giải đặc biệt
420703
Giải nhất
36750
Giải nhì
21505
Giải ba
29136 - 85859
Giải tư
55658 - 73757 - 20281 - 52530 - 80995 - 29531 - 31815
Giải năm
4592
Giải sáu
7154 - 3053 - 3481
Giải bẩy
910
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
0,5

0,1,4,6

0,3,4,7,8,9


1,1
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2017
Thứ năm
Ngày: 18/05/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K3
Giải đặc biệt
691148
Giải nhất
44737
Giải nhì
31465
Giải ba
73469 - 72282
Giải tư
00895 - 96081 - 78265 - 53138 - 88342 - 50968 - 81382
Giải năm
6467
Giải sáu
3094 - 0348 - 3771
Giải bẩy
624
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


4
7,8
2,8,8

5,5,7,8,9
1
1,2,2
4,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2017
Thứ năm
Ngày: 11/05/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K2
Giải đặc biệt
250494
Giải nhất
26299
Giải nhì
45328
Giải ba
91810 - 72281
Giải tư
55160 - 49879 - 60513 - 23312 - 72245 - 95827 - 96360
Giải năm
1070
Giải sáu
5115 - 8475 - 3806
Giải bẩy
272
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,2,3,5
4,7,8

5

0,0
0,2,5,9
1
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2017
Thứ năm
Ngày: 04/05/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K1
Giải đặc biệt
319548
Giải nhất
29682
Giải nhì
75722
Giải ba
91225 - 12790
Giải tư
94493 - 79247 - 24562 - 01165 - 72840 - 64413 - 41544
Giải năm
0296
Giải sáu
3986 - 6533 - 5324
Giải bẩy
001
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3
2,4,5
3
0,4,7,8

2,5

2,5,6
0,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2017
Thứ năm
Ngày: 27/04/2017
Xổ số Tây Ninh - 4K4
Giải đặc biệt
867358
Giải nhất
19011
Giải nhì
75306
Giải ba
15877 - 61588
Giải tư
98113 - 34101 - 34637 - 16100 - 32618 - 58842 - 16979
Giải năm
8652
Giải sáu
1138 - 9447 - 1299
Giải bẩy
324
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6
1,3,8
4
7,8
2,7,8
2,8

7,9
8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2017
Thứ năm
Ngày: 20/04/2017
Xổ số Tây Ninh - 4K3
Giải đặc biệt
160207
Giải nhất
35753
Giải nhì
34209
Giải ba
62625 - 44604
Giải tư
42238 - 17290 - 26476 - 63402 - 25881 - 99874 - 34326
Giải năm
4717
Giải sáu
3115 - 7647 - 8617
Giải bẩy
554
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,7,9
5,7,7
5,6
8
7
3,4

4,6
1,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2017
Thứ năm
Ngày: 13/04/2017
Xổ số Tây Ninh - 4K2
Giải đặc biệt
148212
Giải nhất
33658
Giải nhì
50742
Giải ba
11905 - 50978
Giải tư
67818 - 88624 - 39617 - 75591 - 28446 - 41213 - 12420
Giải năm
3854
Giải sáu
4213 - 3318 - 3686
Giải bẩy
979
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,3,3,7,8,8
0,4
7
2,6
4,8

8,9
6
1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2017
Thứ năm
Ngày: 06/04/2017
Xổ số Tây Ninh - 4K1
Giải đặc biệt
883743
Giải nhất
08704
Giải nhì
76001
Giải ba
93396 - 87817
Giải tư
60725 - 66737 - 83847 - 32515 - 51231 - 68448 - 75019
Giải năm
9553
Giải sáu
5631 - 7313 - 1218
Giải bẩy
644
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
3,5,7,8,9
4,5
1,1,7
3,4,7,8
36

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2017
Thứ năm
Ngày: 30/03/2017
Xổ số Tây Ninh - 3K5
Giải đặc biệt
624075
Giải nhất
92423
Giải nhì
92954
Giải ba
96103 - 12960
Giải tư
36730 - 09632 - 63890 - 28339 - 27051 - 71168 - 45617
Giải năm
6894
Giải sáu
1870 - 6737 - 3779
Giải bẩy
955
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,7
3
0,2,7,9

1,4,5
0,8
0,5,9

0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2017
Thứ năm
Ngày: 23/03/2017
Xổ số Tây Ninh - 3K4
Giải đặc biệt
921156
Giải nhất
69613
Giải nhì
47353
Giải ba
95009 - 26212
Giải tư
98895 - 52692 - 20242 - 40451 - 86118 - 27527 - 03035
Giải năm
0112
Giải sáu
9180 - 6042 - 6831
Giải bẩy
549
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,2,3,8
7
1,5
2,2,4,9
1,3,6


0
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2017
Thứ năm
Ngày: 16/03/2017
Xổ số Tây Ninh - 3K3
Giải đặc biệt
796595
Giải nhất
93484
Giải nhì
97655
Giải ba
46395 - 19079
Giải tư
07500 - 60579 - 94362 - 14151 - 93228 - 00421 - 61905
Giải năm
6382
Giải sáu
5311 - 5585 - 0003
Giải bẩy
452
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5
1
1,8,9


1,2,5
2
9,9
2,4,5
5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2017
Thứ năm
Ngày: 09/03/2017
Xổ số Tây Ninh - 3K2
Giải đặc biệt
531115
Giải nhất
31489
Giải nhì
09770
Giải ba
49265 - 13845
Giải tư
64242 - 26972 - 28021 - 68550 - 02506 - 41816 - 30143
Giải năm
0015
Giải sáu
2775 - 2662 - 7821
Giải bẩy
593
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5,5,6
1,1

2,3,5
0
2,4,5
0,2,5
9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2017
Thứ năm
Ngày: 02/03/2017
Xổ số Tây Ninh - 3K1
Giải đặc biệt
405629
Giải nhất
32133
Giải nhì
15564
Giải ba
79197 - 31663
Giải tư
49092 - 67993 - 36932 - 05574 - 86627 - 41145 - 69268
Giải năm
1544
Giải sáu
3896 - 0787 - 0731
Giải bẩy
953
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


7,9
1,2,3
4,5
3
0,3,4,8
4
7
2,3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2017
Thứ năm
Ngày: 23/02/2017
Xổ số Tây Ninh - 2K4
Giải đặc biệt
092836
Giải nhất
38759
Giải nhì
40881
Giải ba
83862 - 11872
Giải tư
86027 - 06340 - 41904 - 44883 - 83558 - 58588 - 40554
Giải năm
3959
Giải sáu
6372 - 7096 - 8982
Giải bẩy
557
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

7
6
0
4,7,8,9,9
0,2
2,2
1,2,3,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2017
Thứ năm
Ngày: 16/02/2017
Xổ số Tây Ninh - 2K3
Giải đặc biệt
559815
Giải nhất
90094
Giải nhì
79574
Giải ba
55532 - 09450
Giải tư
82227 - 35279 - 86823 - 37452 - 44324 - 42017 - 20888
Giải năm
5087
Giải sáu
9948 - 9516 - 9077
Giải bẩy
463
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5,6,7
3,4,7
2
8
0,2
3
4,7,9
7,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2017
Thứ năm
Ngày: 09/02/2017
Xổ số Tây Ninh - 2K2
Giải đặc biệt
744772
Giải nhất
12630
Giải nhì
63272
Giải ba
03630 - 85568
Giải tư
78468 - 56664 - 35109 - 29466 - 30740 - 87841 - 89752
Giải năm
0993
Giải sáu
1174 - 6743 - 6999
Giải bẩy
742
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9


0,0
0,1,2,3
0,2
4,6,8,8
2,2,4

3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2017
Thứ năm
Ngày: 02/02/2017
Xổ số Tây Ninh - 2K1
Giải đặc biệt
007969
Giải nhất
50707
Giải nhì
12984
Giải ba
58508 - 06698
Giải tư
45632 - 58422 - 83232 - 01482 - 03560 - 91070 - 00225
Giải năm
7760
Giải sáu
1324 - 9478 - 9339
Giải bẩy
822
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8

2,2,4,5
2,2,9
4

0,0,9
0,8
2,4
8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2017
Thứ năm
Ngày: 26/01/2017
Xổ số Tây Ninh - 1K4
Giải đặc biệt
892090
Giải nhất
47120
Giải nhì
62413
Giải ba
16932 - 68012
Giải tư
38915 - 82696 - 85850 - 53316 - 71022 - 82507 - 39007
Giải năm
4781
Giải sáu
6301 - 2240 - 8976
Giải bẩy
839
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,7
2,3,5,6
0,2
2,9
0,3
0

6
1
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2017
Thứ năm
Ngày: 19/01/2017
Xổ số Tây Ninh - 1K3
Giải đặc biệt
649726
Giải nhất
12031
Giải nhì
04111
Giải ba
64656 - 46017
Giải tư
48665 - 61643 - 84591 - 76399 - 76688 - 13549 - 40848
Giải năm
0678
Giải sáu
2749 - 6560 - 1672
Giải bẩy
323
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,7
3,6
1
3,8,9,9
6
0,5
1,2,8
8
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2017
Thứ năm
Ngày: 12/01/2017
Xổ số Tây Ninh - 1K2
Giải đặc biệt
471990
Giải nhất
43836
Giải nhì
78275
Giải ba
37146 - 21637
Giải tư
05355 - 50980 - 74314 - 53593 - 73767 - 19292 - 37980
Giải năm
6255
Giải sáu
1722 - 9295 - 6961
Giải bẩy
425
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
2,5
6,7
6
5,5
1,7,7
5
0,0
0,2,3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2017
Thứ năm
Ngày: 05/01/2017
Xổ số Tây Ninh - 1K1
Giải đặc biệt
348276
Giải nhất
52428
Giải nhì
36829
Giải ba
90337 - 63575
Giải tư
22101 - 78642 - 65146 - 82038 - 75461 - 81185 - 32998
Giải năm
4594
Giải sáu
8240 - 0273 - 9242
Giải bẩy
250
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

8,9
1,7,8
0,2,2,6
0
1
3,5,6
5
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2016
Thứ năm
Ngày: 29/12/2016
Xổ số Tây Ninh - 12K5
Giải đặc biệt
644960
Giải nhất
64029
Giải nhì
98412
Giải ba
21445 - 72376
Giải tư
81729 - 24233 - 96298 - 65312 - 16156 - 12602 - 86922
Giải năm
0667
Giải sáu
1645 - 2306 - 3509
Giải bẩy
169
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,9
2,2
2,9,9
3
5,5
6
0,7,9
6
5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2016
Thứ năm
Ngày: 22/12/2016
Xổ số Tây Ninh - 12K4
Giải đặc biệt
149331
Giải nhất
00615
Giải nhì
45232
Giải ba
04354 - 12083
Giải tư
62082 - 59226 - 80425 - 29797 - 05705 - 23292 - 34191
Giải năm
2353
Giải sáu
2020 - 8284 - 5020
Giải bẩy
670
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
5
0,0,5,6
1,2

3,4

0
2,3,4
1,2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2016
Thứ năm
Ngày: 15/12/2016
Xổ số Tây Ninh - 12K3
Giải đặc biệt
895117
Giải nhất
40068
Giải nhì
06123
Giải ba
71792 - 30990
Giải tư
88732 - 01767 - 03538 - 38840 - 45626 - 75914 - 58686
Giải năm
7358
Giải sáu
7505 - 1972 - 4897
Giải bẩy
626
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4,7
3,6,6
2,8
0
5,8
7,8
2
6
0,2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2016
Thứ năm
Ngày: 08/12/2016
Xổ số Tây Ninh - 12K2
Giải đặc biệt
523780
Giải nhất
98073
Giải nhì
78744
Giải ba
80302 - 38536
Giải tư
25760 - 96676 - 04835 - 63890 - 65622 - 86378 - 67073
Giải năm
7205
Giải sáu
2598 - 2035 - 5650
Giải bẩy
651
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5

2
5,5,6
4
0,1
0
3,3,6,7,8
0
0,8