Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 18/08/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
710806
Giải nhất
26930
Giải nhì
20892
Giải ba
42419 - 49827
Giải tư
09851 - 04904 - 30864 - 84822 - 29166 - 97713 - 78127
Giải năm
9713
Giải sáu
4298 - 9208 - 4293
Giải bẩy
152
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,8
3,3,9
2,7,7
0,6

1,2
4,6


2,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 11/08/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
922616
Giải nhất
87721
Giải nhì
57074
Giải ba
05517 - 94185
Giải tư
25772 - 70409 - 46279 - 67728 - 94720 - 64786 - 03333
Giải năm
3412
Giải sáu
2485 - 4373 - 8696
Giải bẩy
994
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,6,7
0,1,8
1,32,3,4,9
5,5,6
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 04/08/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
464013
Giải nhất
74398
Giải nhì
18074
Giải ba
74135 - 11422
Giải tư
77558 - 72011 - 08415 - 83623 - 71834 - 54311 - 27014
Giải năm
9665
Giải sáu
7816 - 9107 - 0808
Giải bẩy
715
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8,8
1,1,3,4,5,5,6
2,3
4,5

8
5
4

8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/07/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
526682
Giải nhất
61773
Giải nhì
19846
Giải ba
62913 - 15058
Giải tư
39915 - 13322 - 87673 - 47831 - 05709 - 23917 - 27529
Giải năm
8387
Giải sáu
1526 - 2174 - 1573
Giải bẩy
529
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3,5,7,9
2,6,9,9
1
6
8

3,3,3,4
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/07/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
114091
Giải nhất
37310
Giải nhì
50773
Giải ba
36367 - 16151
Giải tư
70698 - 36844 - 92430 - 66681 - 28658 - 00546 - 54435
Giải năm
7659
Giải sáu
8346 - 9837 - 3571
Giải bẩy
476
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4

0,5,7
4,6,6
1,8,9
7
1,3,6
1
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/07/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
869588
Giải nhất
42141
Giải nhì
63329
Giải ba
45356 - 50885
Giải tư
04562 - 92153 - 98324 - 73623 - 18162 - 09738 - 09280
Giải năm
9093
Giải sáu
5739 - 4609 - 8888
Giải bẩy
853
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

3,4,9
8,9
1,3
3,3,6
2,2

0,5,8,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 07/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/07/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
258595
Giải nhất
72238
Giải nhì
77833
Giải ba
66353 - 27477
Giải tư
20921 - 61098 - 95249 - 03131 - 49982 - 37740 - 29659
Giải năm
5191
Giải sáu
1076 - 0279 - 5906
Giải bẩy
483
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

1,6
1,3,8
0,9
3,9

6,7,9
2,3
1,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/06/2017
Thứ sáu
Ngày: 30/06/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
522149
Giải nhất
13817
Giải nhì
67504
Giải ba
22064 - 50606
Giải tư
20938 - 09870 - 49444 - 73521 - 55528 - 24804 - 99785
Giải năm
4693
Giải sáu
5530 - 3612 - 8071
Giải bẩy
976
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,6
2,7
1,8
0,8
4,9

4
0,1,1,6
5
3

Kết quả xổ số miền Nam - 23/06/2017
Thứ sáu
Ngày: 23/06/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
664733
Giải nhất
61980
Giải nhì
59331
Giải ba
23742 - 79439
Giải tư
19380 - 18167 - 18767 - 17891 - 29756 - 50983 - 28900
Giải năm
3629
Giải sáu
5649 - 3727 - 0923
Giải bẩy
965
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
7
3,7,9
1,3,9
2,9
6
5,7,7

0,0,3
1

Kết quả xổ số miền Nam - 26/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 26/05/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV21
Giải đặc biệt
297037
Giải nhất
12559
Giải nhì
15440
Giải ba
28450 - 43015
Giải tư
56739 - 69980 - 76215 - 18983 - 56993 - 36788 - 07339
Giải năm
9599
Giải sáu
0008 - 6285 - 4977
Giải bẩy
302
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
0,5,5

7,9,9
0
0,9

7
0,3,5,8
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 19/05/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV20
Giải đặc biệt
149791
Giải nhất
40394
Giải nhì
85399
Giải ba
72011 - 29548
Giải tư
07864 - 26117 - 00951 - 55394 - 13290 - 17587 - 28097
Giải năm
9161
Giải sáu
0052 - 8323 - 3285
Giải bẩy
915
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,5,7
3

8
1,2
1,4

5,7
0,1,4,4,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 12/05/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV19
Giải đặc biệt
303327
Giải nhất
35400
Giải nhì
72275
Giải ba
29585 - 74459
Giải tư
11409 - 60982 - 82344 - 42369 - 80155 - 43695 - 10337
Giải năm
7259
Giải sáu
0176 - 7291 - 2555
Giải bẩy
162
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9

7
7
2,4
5,5,9,9
2,9
5,6
2,5
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 05/05/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV18
Giải đặc biệt
718532
Giải nhất
67168
Giải nhì
83705
Giải ba
60282 - 63538
Giải tư
16691 - 07620 - 73527 - 85784 - 81510 - 20900 - 60991
Giải năm
2872
Giải sáu
3526 - 6104 - 2250
Giải bẩy
749
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5
0
0,6,7
2,8
5,9
0
8
2
2,4
1,1

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/04/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV17
Giải đặc biệt
829643
Giải nhất
22719
Giải nhì
73707
Giải ba
66018 - 91381
Giải tư
40259 - 30402 - 12599 - 14766 - 73451 - 02529 - 36946
Giải năm
9329
Giải sáu
7451 - 1426 - 3782
Giải bẩy
630
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,7
8,9
6,9,9
0
3,6
1,1,9
6

1,2
9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/04/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV16
Giải đặc biệt
364484
Giải nhất
62000
Giải nhì
40960
Giải ba
38729 - 29873
Giải tư
03863 - 77554 - 29889 - 28249 - 37234 - 37881 - 50907
Giải năm
1557
Giải sáu
5089 - 1226 - 3650
Giải bẩy
520
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7

0,6,9
2,4
9
0,4,7
0,3
3
1,4,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/04/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV15
Giải đặc biệt
601605
Giải nhất
56549
Giải nhì
52417
Giải ba
91739 - 11186
Giải tư
41740 - 88652 - 16989 - 30560 - 33161 - 19390 - 76946
Giải năm
6989
Giải sáu
3274 - 5944 - 6211
Giải bẩy
828
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,7
8
9
0,4,6,9
2,5
0,1
4
6,9,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/04/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV14
Giải đặc biệt
297380
Giải nhất
31195
Giải nhì
62852
Giải ba
24744 - 89848
Giải tư
51426 - 80163 - 08696 - 90160 - 06946 - 24553 - 22304
Giải năm
2007
Giải sáu
5982 - 8618 - 5151
Giải bẩy
892
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
8
6

4,6,8
1,2,3,3
0,3

0,2
2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 31/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV13
Giải đặc biệt
104500
Giải nhất
78206
Giải nhì
44176
Giải ba
75575 - 26565
Giải tư
40186 - 63785 - 56173 - 44135 - 36213 - 66397 - 62977
Giải năm
1502
Giải sáu
6119 - 7414 - 0186
Giải bẩy
973
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6
3,4,9

5
8

5
3,3,5,6,7
5,6,6
7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV12
Giải đặc biệt
743270
Giải nhất
59087
Giải nhì
39650
Giải ba
40140 - 19012
Giải tư
38182 - 93466 - 95685 - 39943 - 91531 - 03526 - 86898
Giải năm
6905
Giải sáu
8213 - 8437 - 6243
Giải bẩy
056
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,3
6
1,7
0,3,3
0,6
6,6
0
2,5,7
8

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV11
Giải đặc biệt
254548
Giải nhất
70550
Giải nhì
79733
Giải ba
61340 - 79766
Giải tư
60644 - 15397 - 86058 - 03464 - 04230 - 47801 - 65675
Giải năm
2838
Giải sáu
6621 - 4951 - 2709
Giải bẩy
967
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9

1
0,3,8
0,4,8
0,1,8
4,6,7
5
7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV10
Giải đặc biệt
784995
Giải nhất
59292
Giải nhì
79696
Giải ba
61071 - 37226
Giải tư
77413 - 93426 - 43787 - 00354 - 28644 - 27333 - 97171
Giải năm
8014
Giải sáu
2873 - 9777 - 8240
Giải bẩy
746
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4
6,6
3
0,4,6
4

1,1,3,4,7
7
2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV09
Giải đặc biệt
310385
Giải nhất
63320
Giải nhì
28599
Giải ba
30838 - 41273
Giải tư
35642 - 27420 - 40003 - 49161 - 02188 - 05036 - 94410
Giải năm
7372
Giải sáu
9206 - 5112 - 6448
Giải bẩy
279
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
0,2
0,0
6,8
2,8,8

1
2,3,9
5,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV08
Giải đặc biệt
615486
Giải nhất
42906
Giải nhì
81361
Giải ba
24744 - 41855
Giải tư
48605 - 14475 - 33188 - 97450 - 66196 - 13887 - 36112
Giải năm
2932
Giải sáu
7091 - 0356 - 6459
Giải bẩy
558
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
2

2
4
0,5,6,8,9
1,8
5
6,7,8
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV07
Giải đặc biệt
394192
Giải nhất
98639
Giải nhì
92831
Giải ba
37759 - 25359
Giải tư
29554 - 38134 - 22451 - 85040 - 38393 - 51147 - 84890
Giải năm
5637
Giải sáu
4054 - 9471 - 1431
Giải bẩy
112
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2

1,1,4,7,9
0,7
1,4,4,9,9

1

0,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV06
Giải đặc biệt
112242
Giải nhất
05535
Giải nhì
81889
Giải ba
30758 - 48548
Giải tư
95051 - 28956 - 43125 - 40411 - 89937 - 96066 - 49990
Giải năm
6535
Giải sáu
2639 - 8333 - 4783
Giải bẩy
791
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
5
3,5,5,7,9
2,8
1,6,8
6

0,3,9
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV05
Giải đặc biệt
870639
Giải nhất
21174
Giải nhì
08811
Giải ba
67914 - 57473
Giải tư
88299 - 93398 - 51804 - 47430 - 50871 - 84168 - 52954
Giải năm
6768
Giải sáu
7380 - 2066 - 8324
Giải bẩy
364
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,4
4
0,9

4
4,5,6,8,8
1,3,4
0
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/01/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV04
Giải đặc biệt
468008
Giải nhất
56979
Giải nhì
01988
Giải ba
50929 - 84227
Giải tư
59538 - 72272 - 86365 - 00465 - 24284 - 21942 - 17524
Giải năm
8643
Giải sáu
1368 - 1033 - 5544
Giải bẩy
250
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

4,7,9
3,8
2,3,4
0
5,5,8
2,8,9
4,8