Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV08
Giải đặc biệt
615486
Giải nhất
42906
Giải nhì
81361
Giải ba
24744 - 41855
Giải tư
48605 - 14475 - 33188 - 97450 - 66196 - 13887 - 36112
Giải năm
2932
Giải sáu
7091 - 0356 - 6459
Giải bẩy
558
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
2

2
4
0,5,6,8,9
1,8
5
6,7,8
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV07
Giải đặc biệt
394192
Giải nhất
98639
Giải nhì
92831
Giải ba
37759 - 25359
Giải tư
29554 - 38134 - 22451 - 85040 - 38393 - 51147 - 84890
Giải năm
5637
Giải sáu
4054 - 9471 - 1431
Giải bẩy
112
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2

1,1,4,7,9
0,7
1,4,4,9,9

1

0,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV06
Giải đặc biệt
112242
Giải nhất
05535
Giải nhì
81889
Giải ba
30758 - 48548
Giải tư
95051 - 28956 - 43125 - 40411 - 89937 - 96066 - 49990
Giải năm
6535
Giải sáu
2639 - 8333 - 4783
Giải bẩy
791
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
5
3,5,5,7,9
2,8
1,6,8
6

0,3,9
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV05
Giải đặc biệt
870639
Giải nhất
21174
Giải nhì
08811
Giải ba
67914 - 57473
Giải tư
88299 - 93398 - 51804 - 47430 - 50871 - 84168 - 52954
Giải năm
6768
Giải sáu
7380 - 2066 - 8324
Giải bẩy
364
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,4
4
0,9

4
4,5,6,8,8
1,3,4
0
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/01/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV04
Giải đặc biệt
468008
Giải nhất
56979
Giải nhì
01988
Giải ba
50929 - 84227
Giải tư
59538 - 72272 - 86365 - 00465 - 24284 - 21942 - 17524
Giải năm
8643
Giải sáu
1368 - 1033 - 5544
Giải bẩy
250
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

4,7,9
3,8
2,3,4
0
5,5,8
2,8,9
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 20/01/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV03
Giải đặc biệt
365703
Giải nhất
35502
Giải nhì
51249
Giải ba
52842 - 84921
Giải tư
76657 - 86059 - 25508 - 85409 - 99796 - 87893 - 25335
Giải năm
6966
Giải sáu
6777 - 7814 - 6006
Giải bẩy
397
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,8,9
4
1
5
2,9
7,9
6
7

3,6,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 13/01/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV02
Giải đặc biệt
879255
Giải nhất
87997
Giải nhì
14100
Giải ba
78050 - 25190
Giải tư
05934 - 68112 - 17208 - 71349 - 38710 - 00615 - 48101
Giải năm
4808
Giải sáu
2332 - 7945 - 2371
Giải bẩy
959
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,8,8
0,2,5

2,4
5,9
0,5,7,9

1

0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 06/01/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV01
Giải đặc biệt
324722
Giải nhất
58540
Giải nhì
30990
Giải ba
27744 - 36193
Giải tư
57898 - 59057 - 84298 - 86267 - 28971 - 12654 - 41142
Giải năm
7509
Giải sáu
3979 - 6348 - 2609
Giải bẩy
573
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9

2

0,2,4,8,9
4,7
7
1,3,9

0,3,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 30/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV53
Giải đặc biệt
008492
Giải nhất
26631
Giải nhì
41290
Giải ba
92248 - 66932
Giải tư
63370 - 00172 - 25773 - 16277 - 00852 - 16721 - 39105
Giải năm
3277
Giải sáu
8828 - 4469 - 0295
Giải bẩy
419
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
9
1,8
1,2
8
2
9
0,2,3,7,7

0,1,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 23/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV52
Giải đặc biệt
334661
Giải nhất
86920
Giải nhì
37846
Giải ba
34964 - 25496
Giải tư
09899 - 34262 - 76254 - 26986 - 51367 - 44716 - 63893
Giải năm
5433
Giải sáu
1659 - 7832 - 1772
Giải bẩy
532
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
0
2,2,3
6
2,4,9
1,2,4,7
2
6
3,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 16/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV51
Giải đặc biệt
686524
Giải nhất
51066
Giải nhì
04025
Giải ba
89628 - 06957
Giải tư
54139 - 15359 - 17284 - 81193 - 60282 - 54598 - 84215
Giải năm
0601
Giải sáu
5513 - 7181 - 1446
Giải bẩy
609
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
3,5,9
4,5,8
9
6
7,9
6

1,2,4
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 09/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV50
Giải đặc biệt
834181
Giải nhất
86690
Giải nhì
75634
Giải ba
70384 - 31555
Giải tư
37319 - 11909 - 69636 - 63654 - 77823 - 77517 - 52948
Giải năm
5960
Giải sáu
4182 - 3379 - 0700
Giải bẩy
862
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
7,9
3,8
4,6
8
4,5
0,2
9
1,2,4
0

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 02/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV49
Giải đặc biệt
137978
Giải nhất
60368
Giải nhì
45135
Giải ba
06922 - 28304
Giải tư
70289 - 21080 - 61960 - 21417 - 13891 - 68829 - 59635
Giải năm
1182
Giải sáu
3701 - 4421 - 0214
Giải bẩy
617
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
4,7,7
1,2,9
5,5

5
0,8
8
0,2,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 25/11/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV48
Giải đặc biệt
174171
Giải nhất
78581
Giải nhì
50925
Giải ba
82599 - 67546
Giải tư
15048 - 32249 - 06484 - 79172 - 92206 - 59233 - 15755
Giải năm
5899
Giải sáu
5750 - 8363 - 3926
Giải bẩy
154
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3
5,6
3
6,8,9
0,4,5
3
1,2
1,4
9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 18/11/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV47
Giải đặc biệt
684743
Giải nhất
48936
Giải nhì
39960
Giải ba
49010 - 23718
Giải tư
74243 - 56557 - 77423 - 97177 - 05691 - 26058 - 66648
Giải năm
1442
Giải sáu
8091 - 4896 - 7386
Giải bẩy
980
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,8
3,4
6
2,3,3,8
7,8
0
7
0,6
1,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 11/11/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV46
Giải đặc biệt
079137
Giải nhất
38896
Giải nhì
70617
Giải ba
40409 - 92222
Giải tư
48674 - 42009 - 99163 - 42359 - 05393 - 60302 - 02920
Giải năm
7337
Giải sáu
9662 - 3192 - 0917
Giải bẩy
636
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9,9
7,7
0,2
6,7,7
4
9
2,3
4

2,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 04/11/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV45
Giải đặc biệt
301523
Giải nhất
12588
Giải nhì
71917
Giải ba
09480 - 08553
Giải tư
14449 - 35559 - 78276 - 28401 - 96158 - 70526 - 58319
Giải năm
0535
Giải sáu
2632 - 3295 - 1661
Giải bẩy
832
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7,9
3,6
2,2,5
9
3,8,9
1
6
0,3,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 28/10/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV44
Giải đặc biệt
789000
Giải nhất
14425
Giải nhì
35753
Giải ba
36898 - 50151
Giải tư
43307 - 68352 - 91318 - 02892 - 96467 - 43086 - 16888
Giải năm
3595
Giải sáu
2968 - 2030 - 7988
Giải bẩy
681
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
8
5
0

1,2,3
7,8

1,6,8,8
0,2,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 21/10/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV43
Giải đặc biệt
991861
Giải nhất
59545
Giải nhì
21546
Giải ba
84522 - 14424
Giải tư
69515 - 76902 - 27442 - 71134 - 74337 - 87181 - 58653
Giải năm
4184
Giải sáu
0252 - 2797 - 0044
Giải bẩy
834
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5
2,4,4
4,4,7
2,4,5,6
2,3
1

1,4
7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 14/10/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV42
Giải đặc biệt
811854
Giải nhất
63022
Giải nhì
71134
Giải ba
39072 - 07732
Giải tư
24214 - 66636 - 43701 - 27756 - 03984 - 11406 - 22748
Giải năm
9176
Giải sáu
6858 - 4783 - 7549
Giải bẩy
212
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
2,4
2
2,4,6
8,9
4,6,8
9
2,6
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 07/10/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV41
Giải đặc biệt
069658
Giải nhất
55859
Giải nhì
51598
Giải ba
39480 - 00849
Giải tư
11483 - 45490 - 35063 - 45305 - 25730 - 96951 - 01077
Giải năm
4289
Giải sáu
0702 - 4683 - 6447
Giải bẩy
616
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
6

0
7,9
1,8,9
3
7
0,1,3,3,9
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 30/09/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV40
Giải đặc biệt
830447
Giải nhất
46001
Giải nhì
43309
Giải ba
98840 - 98096
Giải tư
49435 - 49684 - 68863 - 76129 - 95972 - 76627 - 07396
Giải năm
7267
Giải sáu
4819 - 0431 - 7093
Giải bẩy
582
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
9
7,9
1,5
0,7

3,7
2
2,4
3,3,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 23/09/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV39
Giải đặc biệt
016615
Giải nhất
12122
Giải nhì
71688
Giải ba
83636 - 01176
Giải tư
80875 - 96777 - 57871 - 66998 - 55967 - 01358 - 02627
Giải năm
1631
Giải sáu
7908 - 8820 - 6261
Giải bẩy
733
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5
0,2,7
1,3,6

8
1,7
1,5,6,7
0,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 16/09/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV38
Giải đặc biệt
380597
Giải nhất
73136
Giải nhì
66391
Giải ba
44454 - 76767
Giải tư
64624 - 22607 - 31126 - 34463 - 39411 - 92223 - 80694
Giải năm
8936
Giải sáu
8599 - 5898 - 3002
Giải bẩy
009
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7,9
1,2
3,4,6
6,6

4
3,7


1,4,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 09/09/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV37
Giải đặc biệt
409694
Giải nhất
10090
Giải nhì
81413
Giải ba
12516 - 61168
Giải tư
53248 - 93454 - 30693 - 15533 - 24504 - 61597 - 68636
Giải năm
6729
Giải sáu
4971 - 5911 - 4485
Giải bẩy
805
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
1,3,6
9
3,6
8
4
8
1
5
0,3,4,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 02/09/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV36
Giải đặc biệt
124452
Giải nhất
14655
Giải nhì
97848
Giải ba
26267 - 11168
Giải tư
07131 - 47412 - 55003 - 99582 - 73894 - 57206 - 03302
Giải năm
6796
Giải sáu
4205 - 0315 - 9435
Giải bẩy
133
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,5,6
2,5

1,3,5
8
2,5
7,8
9
2
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 26/08/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV35
Giải đặc biệt
644175
Giải nhất
37563
Giải nhì
20862
Giải ba
27077 - 91812
Giải tư
92395 - 56938 - 92366 - 16350 - 51870 - 73944 - 76099
Giải năm
0284
Giải sáu
9977 - 4518 - 1185
Giải bẩy
358
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,8

8
4
0,8
2,3,6
0,5,6,7,7
4,5
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 19/08/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV34
Giải đặc biệt
581400
Giải nhất
88678
Giải nhì
57944
Giải ba
37645 - 33080
Giải tư
79907 - 34663 - 25632 - 53797 - 21658 - 30296 - 30982
Giải năm
4046
Giải sáu
2662 - 7149 - 1384
Giải bẩy
186
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7


2
4,5,6,9
8
2,3
8
0,2,4,6
6,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 12/08/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV33
Giải đặc biệt
967999
Giải nhất
54019
Giải nhì
33265
Giải ba
34605 - 71129
Giải tư
15891 - 48839 - 61091 - 30059 - 56163 - 72094 - 42215
Giải năm
3063
Giải sáu
4066 - 0213 - 7652
Giải bẩy
310
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,3,4,5,9
9
9

2,9
3,3,5,6


1,1,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 05/08/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV32
Giải đặc biệt
563214
Giải nhất
81193
Giải nhì
75969
Giải ba
95517 - 65328
Giải tư
26358 - 89896 - 05735 - 79170 - 50061 - 85618 - 73856
Giải năm
4527
Giải sáu
4993 - 3821 - 2963
Giải bẩy
558
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,7,8
1,4,7,8
5

6,8,8
1,3,9
0

3,3,6