Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 23/06/2017
Thứ sáu
Ngày: 23/06/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
664733
Giải nhất
61980
Giải nhì
59331
Giải ba
23742 - 79439
Giải tư
19380 - 18167 - 18767 - 17891 - 29756 - 50983 - 28900
Giải năm
3629
Giải sáu
5649 - 3727 - 0923
Giải bẩy
965
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
7
3,7,9
1,3,9
2,9
6
5,7,7

0,0,3
1

Kết quả xổ số miền Nam - 26/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 26/05/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV21
Giải đặc biệt
297037
Giải nhất
12559
Giải nhì
15440
Giải ba
28450 - 43015
Giải tư
56739 - 69980 - 76215 - 18983 - 56993 - 36788 - 07339
Giải năm
9599
Giải sáu
0008 - 6285 - 4977
Giải bẩy
302
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
0,5,5

7,9,9
0
0,9

7
0,3,5,8
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 19/05/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV20
Giải đặc biệt
149791
Giải nhất
40394
Giải nhì
85399
Giải ba
72011 - 29548
Giải tư
07864 - 26117 - 00951 - 55394 - 13290 - 17587 - 28097
Giải năm
9161
Giải sáu
0052 - 8323 - 3285
Giải bẩy
915
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,5,7
3

8
1,2
1,4

5,7
0,1,4,4,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 12/05/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV19
Giải đặc biệt
303327
Giải nhất
35400
Giải nhì
72275
Giải ba
29585 - 74459
Giải tư
11409 - 60982 - 82344 - 42369 - 80155 - 43695 - 10337
Giải năm
7259
Giải sáu
0176 - 7291 - 2555
Giải bẩy
162
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9

7
7
2,4
5,5,9,9
2,9
5,6
2,5
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 05/05/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV18
Giải đặc biệt
718532
Giải nhất
67168
Giải nhì
83705
Giải ba
60282 - 63538
Giải tư
16691 - 07620 - 73527 - 85784 - 81510 - 20900 - 60991
Giải năm
2872
Giải sáu
3526 - 6104 - 2250
Giải bẩy
749
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5
0
0,6,7
2,8
5,9
0
8
2
2,4
1,1

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/04/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV17
Giải đặc biệt
829643
Giải nhất
22719
Giải nhì
73707
Giải ba
66018 - 91381
Giải tư
40259 - 30402 - 12599 - 14766 - 73451 - 02529 - 36946
Giải năm
9329
Giải sáu
7451 - 1426 - 3782
Giải bẩy
630
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,7
8,9
6,9,9
0
3,6
1,1,9
6

1,2
9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/04/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV16
Giải đặc biệt
364484
Giải nhất
62000
Giải nhì
40960
Giải ba
38729 - 29873
Giải tư
03863 - 77554 - 29889 - 28249 - 37234 - 37881 - 50907
Giải năm
1557
Giải sáu
5089 - 1226 - 3650
Giải bẩy
520
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7

0,6,9
2,4
9
0,4,7
0,3
3
1,4,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/04/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV15
Giải đặc biệt
601605
Giải nhất
56549
Giải nhì
52417
Giải ba
91739 - 11186
Giải tư
41740 - 88652 - 16989 - 30560 - 33161 - 19390 - 76946
Giải năm
6989
Giải sáu
3274 - 5944 - 6211
Giải bẩy
828
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,7
8
9
0,4,6,9
2,5
0,1
4
6,9,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/04/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV14
Giải đặc biệt
297380
Giải nhất
31195
Giải nhì
62852
Giải ba
24744 - 89848
Giải tư
51426 - 80163 - 08696 - 90160 - 06946 - 24553 - 22304
Giải năm
2007
Giải sáu
5982 - 8618 - 5151
Giải bẩy
892
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
8
6

4,6,8
1,2,3,3
0,3

0,2
2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 31/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV13
Giải đặc biệt
104500
Giải nhất
78206
Giải nhì
44176
Giải ba
75575 - 26565
Giải tư
40186 - 63785 - 56173 - 44135 - 36213 - 66397 - 62977
Giải năm
1502
Giải sáu
6119 - 7414 - 0186
Giải bẩy
973
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6
3,4,9

5
8

5
3,3,5,6,7
5,6,6
7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV12
Giải đặc biệt
743270
Giải nhất
59087
Giải nhì
39650
Giải ba
40140 - 19012
Giải tư
38182 - 93466 - 95685 - 39943 - 91531 - 03526 - 86898
Giải năm
6905
Giải sáu
8213 - 8437 - 6243
Giải bẩy
056
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,3
6
1,7
0,3,3
0,6
6,6
0
2,5,7
8

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV11
Giải đặc biệt
254548
Giải nhất
70550
Giải nhì
79733
Giải ba
61340 - 79766
Giải tư
60644 - 15397 - 86058 - 03464 - 04230 - 47801 - 65675
Giải năm
2838
Giải sáu
6621 - 4951 - 2709
Giải bẩy
967
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9

1
0,3,8
0,4,8
0,1,8
4,6,7
5
7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV10
Giải đặc biệt
784995
Giải nhất
59292
Giải nhì
79696
Giải ba
61071 - 37226
Giải tư
77413 - 93426 - 43787 - 00354 - 28644 - 27333 - 97171
Giải năm
8014
Giải sáu
2873 - 9777 - 8240
Giải bẩy
746
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4
6,6
3
0,4,6
4

1,1,3,4,7
7
2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/03/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV09
Giải đặc biệt
310385
Giải nhất
63320
Giải nhì
28599
Giải ba
30838 - 41273
Giải tư
35642 - 27420 - 40003 - 49161 - 02188 - 05036 - 94410
Giải năm
7372
Giải sáu
9206 - 5112 - 6448
Giải bẩy
279
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
0,2
0,0
6,8
2,8,8

1
2,3,9
5,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV08
Giải đặc biệt
615486
Giải nhất
42906
Giải nhì
81361
Giải ba
24744 - 41855
Giải tư
48605 - 14475 - 33188 - 97450 - 66196 - 13887 - 36112
Giải năm
2932
Giải sáu
7091 - 0356 - 6459
Giải bẩy
558
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
2

2
4
0,5,6,8,9
1,8
5
6,7,8
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV07
Giải đặc biệt
394192
Giải nhất
98639
Giải nhì
92831
Giải ba
37759 - 25359
Giải tư
29554 - 38134 - 22451 - 85040 - 38393 - 51147 - 84890
Giải năm
5637
Giải sáu
4054 - 9471 - 1431
Giải bẩy
112
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2

1,1,4,7,9
0,7
1,4,4,9,9

1

0,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV06
Giải đặc biệt
112242
Giải nhất
05535
Giải nhì
81889
Giải ba
30758 - 48548
Giải tư
95051 - 28956 - 43125 - 40411 - 89937 - 96066 - 49990
Giải năm
6535
Giải sáu
2639 - 8333 - 4783
Giải bẩy
791
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
5
3,5,5,7,9
2,8
1,6,8
6

0,3,9
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/02/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV05
Giải đặc biệt
870639
Giải nhất
21174
Giải nhì
08811
Giải ba
67914 - 57473
Giải tư
88299 - 93398 - 51804 - 47430 - 50871 - 84168 - 52954
Giải năm
6768
Giải sáu
7380 - 2066 - 8324
Giải bẩy
364
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,4
4
0,9

4
4,5,6,8,8
1,3,4
0
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/01/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV04
Giải đặc biệt
468008
Giải nhất
56979
Giải nhì
01988
Giải ba
50929 - 84227
Giải tư
59538 - 72272 - 86365 - 00465 - 24284 - 21942 - 17524
Giải năm
8643
Giải sáu
1368 - 1033 - 5544
Giải bẩy
250
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

4,7,9
3,8
2,3,4
0
5,5,8
2,8,9
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 20/01/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV03
Giải đặc biệt
365703
Giải nhất
35502
Giải nhì
51249
Giải ba
52842 - 84921
Giải tư
76657 - 86059 - 25508 - 85409 - 99796 - 87893 - 25335
Giải năm
6966
Giải sáu
6777 - 7814 - 6006
Giải bẩy
397
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,8,9
4
1
5
2,9
7,9
6
7

3,6,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 13/01/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV02
Giải đặc biệt
879255
Giải nhất
87997
Giải nhì
14100
Giải ba
78050 - 25190
Giải tư
05934 - 68112 - 17208 - 71349 - 38710 - 00615 - 48101
Giải năm
4808
Giải sáu
2332 - 7945 - 2371
Giải bẩy
959
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,8,8
0,2,5

2,4
5,9
0,5,7,9

1

0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 06/01/2017
Xổ số Trà Vinh - 26TV01
Giải đặc biệt
324722
Giải nhất
58540
Giải nhì
30990
Giải ba
27744 - 36193
Giải tư
57898 - 59057 - 84298 - 86267 - 28971 - 12654 - 41142
Giải năm
7509
Giải sáu
3979 - 6348 - 2609
Giải bẩy
573
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9

2

0,2,4,8,9
4,7
7
1,3,9

0,3,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 30/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV53
Giải đặc biệt
008492
Giải nhất
26631
Giải nhì
41290
Giải ba
92248 - 66932
Giải tư
63370 - 00172 - 25773 - 16277 - 00852 - 16721 - 39105
Giải năm
3277
Giải sáu
8828 - 4469 - 0295
Giải bẩy
419
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
9
1,8
1,2
8
2
9
0,2,3,7,7

0,1,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 23/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV52
Giải đặc biệt
334661
Giải nhất
86920
Giải nhì
37846
Giải ba
34964 - 25496
Giải tư
09899 - 34262 - 76254 - 26986 - 51367 - 44716 - 63893
Giải năm
5433
Giải sáu
1659 - 7832 - 1772
Giải bẩy
532
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
0
2,2,3
6
2,4,9
1,2,4,7
2
6
3,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 16/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV51
Giải đặc biệt
686524
Giải nhất
51066
Giải nhì
04025
Giải ba
89628 - 06957
Giải tư
54139 - 15359 - 17284 - 81193 - 60282 - 54598 - 84215
Giải năm
0601
Giải sáu
5513 - 7181 - 1446
Giải bẩy
609
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
3,5,9
4,5,8
9
6
7,9
6

1,2,4
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 09/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV50
Giải đặc biệt
834181
Giải nhất
86690
Giải nhì
75634
Giải ba
70384 - 31555
Giải tư
37319 - 11909 - 69636 - 63654 - 77823 - 77517 - 52948
Giải năm
5960
Giải sáu
4182 - 3379 - 0700
Giải bẩy
862
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
7,9
3,8
4,6
8
4,5
0,2
9
1,2,4
0

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 02/12/2016
Xổ số Trà Vinh - 25TV49
Giải đặc biệt
137978
Giải nhất
60368
Giải nhì
45135
Giải ba
06922 - 28304
Giải tư
70289 - 21080 - 61960 - 21417 - 13891 - 68829 - 59635
Giải năm
1182
Giải sáu
3701 - 4421 - 0214
Giải bẩy
617
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
4,7,7
1,2,9
5,5

5
0,8
8
0,2,9
1