Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/02/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL08
Giải đặc biệt
246761
Giải nhất
21640
Giải nhì
84061
Giải ba
24074 - 80648
Giải tư
22448 - 80103 - 65913 - 61784 - 67937 - 69877 - 11888
Giải năm
0270
Giải sáu
3000 - 2275 - 7936
Giải bẩy
407
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,7
3

6,7
0,8,8

1,1
0,4,5,7
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/02/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL07
Giải đặc biệt
833211
Giải nhất
73261
Giải nhì
01502
Giải ba
76824 - 60194
Giải tư
62143 - 42431 - 25152 - 70962 - 19407 - 88938 - 46458
Giải năm
0504
Giải sáu
1707 - 9919 - 3376
Giải bẩy
681
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,7,7
1,9
4
1,8
3
1,2,8
1,2
6
1
4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/02/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL06
Giải đặc biệt
028867
Giải nhất
18331
Giải nhì
59267
Giải ba
08284 - 69518
Giải tư
92025 - 80952 - 35839 - 51668 - 91600 - 28576 - 67481
Giải năm
4131
Giải sáu
2359 - 6962 - 6013
Giải bẩy
374
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,8
5
1,1,9

2,9
2,7,7,8
4,6
1,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/02/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL05
Giải đặc biệt
276349
Giải nhất
87972
Giải nhì
95321
Giải ba
32948 - 64273
Giải tư
05402 - 74156 - 33029 - 11229 - 37993 - 63736 - 83209
Giải năm
9663
Giải sáu
0125 - 4874 - 4178
Giải bẩy
089
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9

1,5,9,9
6
7,8,9
6
3
2,3,4,8
9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/01/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL04
Giải đặc biệt
622666
Giải nhất
84806
Giải nhì
95501
Giải ba
66803 - 72414
Giải tư
95010 - 98670 - 17313 - 85505 - 48373 - 82963 - 36778
Giải năm
0475
Giải sáu
9538 - 0562 - 1888
Giải bẩy
829
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5,6
0,3,4
9
8


2,3,6
0,3,5,7,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 13/01/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL02
Giải đặc biệt
294110
Giải nhất
10431
Giải nhì
22404
Giải ba
08020 - 36525
Giải tư
73995 - 25643 - 13225 - 84983 - 90141 - 63408 - 29291
Giải năm
1425
Giải sáu
5708 - 7323 - 0776
Giải bẩy
222
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8,8
0
0,2,3,5,5,5
1
1,3

9
6
3
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 06/01/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL01
Giải đặc biệt
125427
Giải nhất
59533
Giải nhì
88217
Giải ba
19685 - 35164
Giải tư
58027 - 20492 - 15122 - 34423 - 65439 - 28961 - 27335
Giải năm
9370
Giải sáu
1575 - 6466 - 9113
Giải bẩy
774
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,7
2,3,7,7
3,5,9


1,4,6
0,4,5
5
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 23/12/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL52
Giải đặc biệt
815227
Giải nhất
42702
Giải nhì
51340
Giải ba
99303 - 50926
Giải tư
62064 - 58065 - 47585 - 06772 - 10182 - 79703 - 66419
Giải năm
4558
Giải sáu
7726 - 0331 - 4284
Giải bẩy
585
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,3
9
6,6,7
1
0
8
4,5
2,7
2,4,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 16/12/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL51
Giải đặc biệt
789365
Giải nhất
43027
Giải nhì
07152
Giải ba
78884 - 00209
Giải tư
56916 - 07932 - 37193 - 85307 - 44944 - 80440 - 90548
Giải năm
5825
Giải sáu
3015 - 1352 - 4094
Giải bẩy
686
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
5,6
5,7
2
0,4,8
2,2,4
5

4,6
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2016
Thứ sáu
Ngày: 09/12/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL50
Giải đặc biệt
236488
Giải nhất
73765
Giải nhì
40015
Giải ba
51196 - 19113
Giải tư
09271 - 89136 - 93475 - 16239 - 81386 - 73893 - 33066
Giải năm
5212
Giải sáu
2509 - 8565 - 7774
Giải bẩy
588
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
2,3,5

6,9


5,5,6
1,4,5
6,8,8
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 25/11/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL48
Giải đặc biệt
157241
Giải nhất
25903
Giải nhì
88193
Giải ba
27355 - 88550
Giải tư
87984 - 05101 - 15927 - 98435 - 12575 - 57318 - 92953
Giải năm
2786
Giải sáu
2115 - 4397 - 4442
Giải bẩy
963
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
5,8
7
5
1,2
0,3,5
3,8
5
4,6
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 18/11/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL47
Giải đặc biệt
616459
Giải nhất
88574
Giải nhì
14863
Giải ba
85676 - 95582
Giải tư
13236 - 95894 - 91541 - 75318 - 76039 - 43257 - 14241
Giải năm
5248
Giải sáu
4077 - 5571 - 0905
Giải bẩy
230
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
8
5
0,6,9
1,1,8
7,9
3
1,4,6,7
2
4

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 11/11/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL46
Giải đặc biệt
273889
Giải nhất
98786
Giải nhì
86147
Giải ba
09299 - 64249
Giải tư
33766 - 07724 - 73592 - 81715 - 00714 - 17007 - 38626
Giải năm
0836
Giải sáu
4147 - 5842 - 0939
Giải bẩy
675
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4,5
4,6
6,9
2,4,7,7,9

6
5
6,9
2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2016
Thứ sáu
Ngày: 04/11/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL45
Giải đặc biệt
180186
Giải nhất
44143
Giải nhì
08074
Giải ba
19311 - 76784
Giải tư
87785 - 68884 - 82725 - 05816 - 66065 - 76793 - 33695
Giải năm
9383
Giải sáu
2860 - 7501 - 4123
Giải bẩy
559
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,1,6
3,5

3
9
0,5
4
3,4,4,5,6
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 28/10/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL44
Giải đặc biệt
910330
Giải nhất
97571
Giải nhì
99171
Giải ba
46964 - 84132
Giải tư
89129 - 66435 - 24255 - 32567 - 27114 - 78126 - 10979
Giải năm
0850
Giải sáu
8952 - 1164 - 7348
Giải bẩy
467
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
6,9
0,2,5
8
0,2,5,6
4,4,7,7
1,1,9


Kết quả xổ số miền Nam - 21/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 21/10/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL43
Giải đặc biệt
719598
Giải nhất
16180
Giải nhì
04390
Giải ba
53164 - 39583
Giải tư
71455 - 12476 - 48874 - 55118 - 59953 - 37294 - 09661
Giải năm
5789
Giải sáu
9487 - 6842 - 4020
Giải bẩy
159
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
0

2
3,5,5,9
1,4
4,6
0,3,7,9
0,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 14/10/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL42
Giải đặc biệt
511085
Giải nhất
64386
Giải nhì
04320
Giải ba
36825 - 69605
Giải tư
44632 - 59926 - 06364 - 47127 - 47030 - 80823 - 96760
Giải năm
7487
Giải sáu
7676 - 0264 - 8249
Giải bẩy
469
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

0,3,5,6,7
0,2
9

0,4,4,9
6
5,6,7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2016
Thứ sáu
Ngày: 07/10/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL41
Giải đặc biệt
846910
Giải nhất
29469
Giải nhì
87578
Giải ba
15146 - 51132
Giải tư
01810 - 93082 - 01111 - 17928 - 31348 - 09521 - 87114
Giải năm
1481
Giải sáu
5691 - 8210 - 4003
Giải bẩy
274
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,0,0,1,4
1,8
2
6,8

9
4,8
0,1,2
1

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 30/09/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL40
Giải đặc biệt
726410
Giải nhất
08674
Giải nhì
58851
Giải ba
72872 - 19966
Giải tư
71395 - 03934 - 03070 - 50194 - 20839 - 03877 - 46520
Giải năm
9923
Giải sáu
7826 - 7950 - 9017
Giải bẩy
096
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,7
0,3,6
4,9

0,1
6
0,2,4,7

4,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 23/09/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL39
Giải đặc biệt
167261
Giải nhất
16993
Giải nhì
10846
Giải ba
74650 - 25692
Giải tư
13228 - 60715 - 57423 - 53598 - 45775 - 69886 - 98517
Giải năm
0671
Giải sáu
6172 - 3015 - 7748
Giải bẩy
595
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,5,7
3,8

6,8
0
1
1,2,5
6
2,2,3,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 16/09/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL38
Giải đặc biệt
345878
Giải nhất
87343
Giải nhì
06543
Giải ba
66491 - 62127
Giải tư
82522 - 56430 - 95610 - 52141 - 45463 - 32045 - 93947
Giải năm
3246
Giải sáu
0823 - 2535 - 2405
Giải bẩy
635
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0
2,3,7
0,5,5
1,3,3,5,6,7

3
6,8

1

Kết quả xổ số miền Nam - 09/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 09/09/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL37
Giải đặc biệt
659825
Giải nhất
96705
Giải nhì
08624
Giải ba
78808 - 57315
Giải tư
17357 - 84540 - 53559 - 73973 - 50495 - 35935 - 29930
Giải năm
1348
Giải sáu
4802 - 3129 - 8875
Giải bẩy
045
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,8
5,8
4,5,9
0,5
0,5,8
7,9

3,5

5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/09/2016
Thứ sáu
Ngày: 02/09/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL36
Giải đặc biệt
559903
Giải nhất
31413
Giải nhì
38951
Giải ba
72940 - 04911
Giải tư
47020 - 21629 - 89341 - 60296 - 45617 - 60201 - 77744
Giải năm
2324
Giải sáu
2860 - 0863 - 2362
Giải bẩy
187
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
1,3,7
0,4,9

0,1,4
1,2
0,2,3

7
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 26/08/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL35
Giải đặc biệt
197653
Giải nhất
91680
Giải nhì
11504
Giải ba
33196 - 65674
Giải tư
02453 - 83501 - 61025 - 98179 - 13128 - 48734 - 99145
Giải năm
3275
Giải sáu
2707 - 6159 - 2979
Giải bẩy
633
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,7

2,5,8
3,4
5
3,3,9

4,5,9,9
0
6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 19/08/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL34
Giải đặc biệt
296368
Giải nhất
21084
Giải nhì
14339
Giải ba
11260 - 77909
Giải tư
82719 - 20242 - 02367 - 81012 - 27422 - 30038 - 06422
Giải năm
9799
Giải sáu
3713 - 7097 - 5864
Giải bẩy
403
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
1,2,3,9
2,2
8,9
2

0,4,7,8

4
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 12/08/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL33
Giải đặc biệt
009520
Giải nhất
87518
Giải nhì
75036
Giải ba
38425 - 13400
Giải tư
05483 - 25162 - 10002 - 55355 - 57454 - 69360 - 09919
Giải năm
7341
Giải sáu
7844 - 3729 - 0363
Giải bẩy
725
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
8,9
0,5,5,9
6
1,4
4,5
0,2,3

3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2016
Thứ sáu
Ngày: 05/08/2016
Xổ số Vĩnh Long - 37VL32
Giải đặc biệt
081841
Giải nhất
81433
Giải nhì
56745
Giải ba
14527 - 14844
Giải tư
77607 - 55845 - 57821 - 36327 - 71720 - 48417 - 62951
Giải năm
3466
Giải sáu
0149 - 0035 - 4688
Giải bẩy
277
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
0,1,7,7
3,5
1,4,5,5,9
1
3,6
7
8