Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
476705
Giải nhất
91030
Giải nhì
97189
Giải ba
40714 - 53259
Giải tư
14274 - 32545 - 48822 - 82768 - 27250 - 12756 - 93946
Giải năm
4823
Giải sáu
4945 - 1597 - 3615
Giải bẩy
460
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4,5
2,3
0
5,5,6
0,6,9
0,8
4
9
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
590147
Giải nhất
10993
Giải nhì
80503
Giải ba
92162 - 36018
Giải tư
07044 - 95334 - 36162 - 85663 - 06895 - 50759 - 91655
Giải năm
6498
Giải sáu
8884 - 3052 - 7592
Giải bẩy
583
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
8

4
4,7
2,4,5,9
2,2,3

3,4
2,3,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
134302
Giải nhất
87606
Giải nhì
93283
Giải ba
92331 - 66891
Giải tư
00969 - 02855 - 89632 - 83603 - 96766 - 69650 - 38313
Giải năm
6166
Giải sáu
1656 - 9627 - 6144
Giải bẩy
323
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6
3
3,7
1,2
4
0,5,6
6,6,9
4
3
1

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/02/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
317773
Giải nhất
78825
Giải nhì
99418
Giải ba
75931 - 55425
Giải tư
76849 - 00605 - 59073 - 01629 - 46468 - 41436 - 22713
Giải năm
6322
Giải sáu
6188 - 1213 - 0004
Giải bẩy
028
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
3,3,8
2,5,5,8,9
1,6
9

8,9
3,3
8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/02/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
009059
Giải nhất
13846
Giải nhì
87471
Giải ba
74983 - 21502
Giải tư
93831 - 57150 - 95981 - 35128 - 04088 - 05344 - 62766
Giải năm
3395
Giải sáu
6868 - 1549 - 8170
Giải bẩy
510
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0
8
1,3
4,6,9
0,9
6,8
0,1
1,3,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/02/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
086030
Giải nhất
25099
Giải nhì
01205
Giải ba
91458 - 98261
Giải tư
32477 - 45734 - 37535 - 78903 - 71238 - 11106 - 91653
Giải năm
1234
Giải sáu
5278 - 2450 - 6878
Giải bẩy
931
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6


0,1,4,4,5,8

0,3,8
1
7,8,8

2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/02/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
968311
Giải nhất
16241
Giải nhì
87024
Giải ba
16847 - 38243
Giải tư
10935 - 61219 - 16775 - 05139 - 01768 - 90563 - 15279
Giải năm
2704
Giải sáu
4342 - 8866 - 0035
Giải bẩy
475
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,9
4
5,5,9
1,2,3,7

3,6,8
5,5,9

4

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 26/01/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
535820
Giải nhất
77145
Giải nhì
09487
Giải ba
73189 - 31409
Giải tư
01008 - 61541 - 30201 - 68879 - 40047 - 08828 - 02831
Giải năm
7092
Giải sáu
7175 - 3498 - 6675
Giải bẩy
086
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8,9

0,8
1
1,5,7


5,5,9
6,7,9,9
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 19/01/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
827733
Giải nhất
31503
Giải nhì
79115
Giải ba
02586 - 86411
Giải tư
61237 - 58967 - 91649 - 91324 - 83626 - 21901 - 69768
Giải năm
9155
Giải sáu
0822 - 8463 - 7535
Giải bẩy
822
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
1,4,5
2,2,4,6
3,5,7
9
5
3,7,8

6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 12/01/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
534847
Giải nhất
35909
Giải nhì
25914
Giải ba
58444 - 93080
Giải tư
36533 - 74577 - 59041 - 55677 - 04579 - 16253 - 73577
Giải năm
6548
Giải sáu
4510 - 3379 - 2610
Giải bẩy
605
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
0,0,4

2,3
1,4,7,8
3

7,7,7,9,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 05/01/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
553682
Giải nhất
56853
Giải nhì
65899
Giải ba
98862 - 44453
Giải tư
42930 - 55103 - 27786 - 96363 - 44319 - 71739 - 76282
Giải năm
1982
Giải sáu
6948 - 7463 - 7458
Giải bẩy
643
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
9

0,9
3,8
0,3,3,8
2,3,3

2,2,2,6
9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 29/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
710034
Giải nhất
85984
Giải nhì
46094
Giải ba
05547 - 90327
Giải tư
83538 - 11735 - 97037 - 03831 - 01308 - 63129 - 17339
Giải năm
1198
Giải sáu
5679 - 8461 - 8121
Giải bẩy
686
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

1,7,9
1,4,5,7,8,9
7

1
9,9
4,6
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 22/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
934664
Giải nhất
57730
Giải nhì
51729
Giải ba
94995 - 53531
Giải tư
35103 - 08018 - 35070 - 08009 - 91350 - 63044 - 65067
Giải năm
9384
Giải sáu
1882 - 8232 - 0671
Giải bẩy
503
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,9
8
9
0,1,2
4
0
4,7
0,1
2,4
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 15/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
053854
Giải nhất
47765
Giải nhì
80958
Giải ba
87690 - 13941
Giải tư
02868 - 96208 - 65924 - 91875 - 23524 - 26459 - 74771
Giải năm
7361
Giải sáu
0719 - 3501 - 5453
Giải bẩy
486
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
9
4,4

1
3,4,8,9
1,5,8
1,5
6
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 08/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
856288
Giải nhất
55960
Giải nhì
50764
Giải ba
85346 - 99076
Giải tư
06514 - 71954 - 29319 - 60552 - 96023 - 10800 - 64957
Giải năm
6097
Giải sáu
6509 - 4135 - 8610
Giải bẩy
138
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8,9
0,4,9
3
5,8
6
2,4,7
0,4
6
8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 01/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
215595
Giải nhất
83664
Giải nhì
69965
Giải ba
19587 - 00755
Giải tư
72084 - 20342 - 33964 - 13077 - 98049 - 14096 - 24397
Giải năm
8198
Giải sáu
4244 - 1205 - 2099
Giải bẩy
764
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
52,4,9
5
4,4,4,5
3,7
4,7
5,6,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/11/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
911717
Giải nhất
47433
Giải nhì
54794
Giải ba
98290 - 29466
Giải tư
61365 - 77030 - 56295 - 89691 - 80853 - 60730 - 71876
Giải năm
3918
Giải sáu
2162 - 8168 - 4779
Giải bẩy
984
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,8
9
0,0,3

3
2,5,6,8
6,9
4
0,1,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/11/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
646735
Giải nhất
28411
Giải nhì
94737
Giải ba
21279 - 09990
Giải tư
26631 - 69493 - 06961 - 59722 - 60771 - 21756 - 03214
Giải năm
6245
Giải sáu
3086 - 7582 - 2760
Giải bẩy
284
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,4
2
1,5,7
5
6
0,1
1,9
2,4,6
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/11/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
365676
Giải nhất
10684
Giải nhì
10252
Giải ba
55346 - 54996
Giải tư
08529 - 42941 - 90097 - 27242 - 08551 - 01758 - 82994
Giải năm
7573
Giải sáu
1946 - 7604 - 4143
Giải bẩy
870
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

9
3
1,2,3,6,6
1,2,8

0,3,6
4
4,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/11/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
506266
Giải nhất
44721
Giải nhì
02717
Giải ba
50872 - 36333
Giải tư
70083 - 35311 - 65683 - 55675 - 17732 - 96967 - 58998
Giải năm
8435
Giải sáu
3158 - 7312 - 1039
Giải bẩy
132
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,7
1
2,2,3,5,9

8
4,6,7
2,5
3,3
8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/10/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
313550
Giải nhất
11432
Giải nhì
58925
Giải ba
91560 - 48423
Giải tư
84040 - 40961 - 32296 - 10612 - 23178 - 70809 - 66768
Giải năm
0216
Giải sáu
6527 - 7930 - 5829
Giải bẩy
338
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,6
3,5,7,9
0,2,8
0
0
0,1,8
8

3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 20/10/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
421040
Giải nhất
65194
Giải nhì
10575
Giải ba
03846 - 17519
Giải tư
34960 - 78834 - 95441 - 85266 - 20985 - 84915 - 73247
Giải năm
9116
Giải sáu
2516 - 2358 - 0710
Giải bẩy
023
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,6,6,9
3
4
0,1,6,7,8
8
0,6
5
5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 13/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 13/10/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
935598
Giải nhất
66005
Giải nhì
87952
Giải ba
06497 - 68975
Giải tư
53614 - 85808 - 33217 - 89275 - 89980 - 93231 - 11937
Giải năm
2006
Giải sáu
5288 - 7909 - 2375
Giải bẩy
474
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,8,9
4,7

1,7,7

2

4,5,5,5
0,8
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 06/10/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
794569
Giải nhất
31979
Giải nhì
86472
Giải ba
12422 - 08396
Giải tư
61074 - 00499 - 26414 - 23308 - 48935 - 64709 - 95235
Giải năm
0885
Giải sáu
0632 - 7233 - 9318
Giải bẩy
277
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8,9
4,8
2
2,3,5,5


9
2,4,7,9
5
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 29/09/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
529751
Giải nhất
59034
Giải nhì
96347
Giải ba
52943 - 08621
Giải tư
17185 - 08808 - 50550 - 23849 - 55468 - 48292 - 70858
Giải năm
9687
Giải sáu
9897 - 2637 - 8283
Giải bẩy
518
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
8
1
2,4,7
3,7,9
0,1,8
8

3,5,7
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 22/09/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
513479
Giải nhất
94178
Giải nhì
45845
Giải ba
11592 - 73324
Giải tư
82230 - 53395 - 64231 - 39582 - 55349 - 67443 - 50017
Giải năm
7087
Giải sáu
0087 - 0589 - 4090
Giải bẩy
830
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
4
0,0,1,8
3,5,9


8,9
2,7,7,9
0,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 15/09/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
753080
Giải nhất
99062
Giải nhì
59523
Giải ba
44706 - 27353
Giải tư
21013 - 75438 - 09205 - 54884 - 95163 - 89617 - 24560
Giải năm
6651
Giải sáu
6144 - 5013 - 3349
Giải bẩy
752
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
3,3,7
3
8
4,9
1,2,3
0,2,3

0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 08/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 08/09/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
128793
Giải nhất
52910
Giải nhì
80427
Giải ba
45966 - 42585
Giải tư
83377 - 49777 - 54951 - 68511 - 83047 - 12847 - 80169
Giải năm
8549
Giải sáu
2972 - 3326 - 3067
Giải bẩy
217
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,7
6,7

1,7,7,9
1
6,7,9
2,7,7
5
3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/09/2017
Thứ sáu
Ngày: 01/09/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
536343
Giải nhất
01226
Giải nhì
49994
Giải ba
46127 - 41948
Giải tư
54512 - 25426 - 99151 - 98483 - 49045 - 88985 - 36889
Giải năm
3884
Giải sáu
8579 - 4432 - 8498
Giải bẩy
565
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
6,6,7
2
3,5,8
1
5
9
3,4,5,9,9
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 25/08/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
273825
Giải nhất
41881
Giải nhì
18429
Giải ba
74318 - 05335
Giải tư
63980 - 23915 - 05658 - 65498 - 12243 - 17073 - 25753
Giải năm
7287
Giải sáu
7306 - 0359 - 9069
Giải bẩy
237
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5,8
5,9
5,7
3
3,8,9
9
3,4
0,1,7
8