Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/05/2019
Thứ sáu
Ngày: 17/05/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
154469
Giải nhất
10237
Giải nhì
65791
Giải ba
48062 - 13555
Giải tư
37337 - 26727 - 94330 - 94547 - 59634 - 61602 - 01026
Giải năm
2428
Giải sáu
9599 - 6393 - 0783
Giải bẩy
682
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3

6,7,8
0,4,7,7
7
5
2,9

2,3
1,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/05/2019
Thứ sáu
Ngày: 10/05/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
555910
Giải nhất
41870
Giải nhì
51103
Giải ba
38583 - 89692
Giải tư
67280 - 45970 - 79386 - 28416 - 81340 - 17416 - 66451
Giải năm
1731
Giải sáu
5873 - 8062 - 2096
Giải bẩy
044
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,6,6

1
0,4
1
2
0,0,3,3
0,3,6
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/05/2019
Thứ sáu
Ngày: 03/05/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
301703
Giải nhất
69147
Giải nhì
88784
Giải ba
48017 - 41403
Giải tư
12111 - 11970 - 45650 - 46953 - 12593 - 98927 - 17762
Giải năm
6905
Giải sáu
5424 - 4990 - 2491
Giải bẩy
788
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5
1,7,7
4,7

7
0,3
2
0
4,8
0,1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 26/04/2019
Thứ sáu
Ngày: 26/04/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
584482
Giải nhất
91382
Giải nhì
49655
Giải ba
20540 - 21375
Giải tư
67904 - 35895 - 94423 - 15208 - 56413 - 16702 - 55043
Giải năm
1155
Giải sáu
1421 - 9674 - 8807
Giải bẩy
784
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,7,8
3
1,3

0,3
5,5

1,4,5
2,2,4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 19/04/2019
Thứ sáu
Ngày: 19/04/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
433425
Giải nhất
99217
Giải nhì
45677
Giải ba
82103 - 15396
Giải tư
71679 - 01094 - 25035 - 88696 - 97314 - 47577 - 56824
Giải năm
7578
Giải sáu
9017 - 6910 - 9760
Giải bẩy
084
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,4,7,7
3,4,5
5


0
7,7,8,9
4
4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/04/2019
Thứ sáu
Ngày: 12/04/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
295216
Giải nhất
04842
Giải nhì
82369
Giải ba
70499 - 91557
Giải tư
46907 - 38472 - 68891 - 90862 - 03389 - 62655 - 27181
Giải năm
1337
Giải sáu
7473 - 8441 - 6469
Giải bẩy
690
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
6

2,7
1,2
5,7
2,9,9
2,3
1,9
0,1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/04/2019
Thứ sáu
Ngày: 05/04/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
856847
Giải nhất
43161
Giải nhì
32539
Giải ba
39505 - 69514
Giải tư
44849 - 97171 - 59993 - 66068 - 55232 - 72995 - 14910
Giải năm
7270
Giải sáu
5716 - 1375 - 5018
Giải bẩy
495
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
0,4,6,8

2,9
7,9

1,8
0,1,5

3,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 29/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 29/03/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
932855
Giải nhất
90468
Giải nhì
81699
Giải ba
48978 - 50522
Giải tư
84474 - 27898 - 38454 - 41576 - 52324 - 97486 - 17958
Giải năm
0840
Giải sáu
1503 - 1986 - 1075
Giải bẩy
826
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9

2,4,6

0
4,5,8
8
4,5,6,8
6,6
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 22/03/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
818548
Giải nhất
51215
Giải nhì
85153
Giải ba
91762 - 48704
Giải tư
04625 - 17322 - 44479 - 23683 - 87093 - 23513 - 85680
Giải năm
2930
Giải sáu
6075 - 9947 - 8232
Giải bẩy
165
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,3,5
2,5
0,2
7,8
3
2,5
5,9
0,3
3

Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 15/03/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
434743
Giải nhất
55937
Giải nhì
06636
Giải ba
86388 - 87750
Giải tư
13799 - 36369 - 07570 - 49683 - 16954 - 80969 - 51214
Giải năm
1135
Giải sáu
5191 - 0626 - 4945
Giải bẩy
072
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,8
6
5,6,7
3,5
0,4
9,9
0,2
3,8
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 08/03/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
797741
Giải nhất
02759
Giải nhì
84053
Giải ba
48155 - 53496
Giải tư
58607 - 95075 - 18326 - 98121 - 04331 - 92235 - 49397
Giải năm
2422
Giải sáu
1611 - 5281 - 7564
Giải bẩy
509
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8,9
1
1,2,6
1,5
1
3,5,9
4
5
1
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 01/03/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
362211
Giải nhất
67151
Giải nhì
24221
Giải ba
68953 - 24003
Giải tư
17912 - 66450 - 97353 - 35818 - 51989 - 36048 - 82665
Giải năm
8596
Giải sáu
4239 - 9052 - 3751
Giải bẩy
653
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,2,8
1
0,9
8
0,1,1,2,3,3,3
5

9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 22/02/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
705826
Giải nhất
40091
Giải nhì
59856
Giải ba
64651 - 50244
Giải tư
16452 - 94756 - 73523 - 56061 - 68339 - 85285 - 72798
Giải năm
2057
Giải sáu
0344 - 4751 - 4671
Giải bẩy
897
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3,6
9
4,4
1,1,2,6,6,7
1
1
5
1,6,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 15/02/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
061560
Giải nhất
97656
Giải nhì
83625
Giải ba
24266 - 20085
Giải tư
50756 - 01737 - 24724 - 25940 - 02450 - 93938 - 38215
Giải năm
7232
Giải sáu
3018 - 8191 - 5012
Giải bẩy
658
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,5,8
4,5
2,7,7,8
0
0,6,6,8
0,6

5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 08/02/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
580429
Giải nhất
59484
Giải nhì
46970
Giải ba
44566 - 36769
Giải tư
95098 - 17754 - 48513 - 66011 - 23581 - 44444 - 32051
Giải năm
5457
Giải sáu
2493 - 8875 - 6653
Giải bẩy
232
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3
9
2,9
4
1,3,4,7
6,9
0,5
1,4
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 01/02/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
878544
Giải nhất
81088
Giải nhì
19939
Giải ba
20947 - 78146
Giải tư
29249 - 98416 - 41278 - 27342 - 21445 - 66635 - 88349
Giải năm
0228
Giải sáu
0890 - 3967 - 6144
Giải bẩy
952
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
8
5,9
2,4,4,5,6,7,9,9
2,9
7
8
8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 25/01/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
469594
Giải nhất
04831
Giải nhì
04282
Giải ba
86549 - 14913
Giải tư
51802 - 23461 - 98551 - 79063 - 02332 - 81071 - 06668
Giải năm
4496
Giải sáu
1439 - 4413 - 5575
Giải bẩy
921
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,3
1,7
1,2,9
9
1
1,3,8
1,5
2
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 18/01/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
371926
Giải nhất
94405
Giải nhì
54570
Giải ba
49358 - 71977
Giải tư
46418 - 48237 - 01405 - 21957 - 97761 - 24124 - 16187
Giải năm
4127
Giải sáu
6573 - 5126 - 3235
Giải bẩy
513
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
3,8
4,6,6,7
5,7
5
7,8
1
0,3,7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 11/01/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
238939
Giải nhất
36292
Giải nhì
59673
Giải ba
01114 - 79034
Giải tư
16268 - 69528 - 32064 - 31075 - 89251 - 43627 - 86648
Giải năm
5281
Giải sáu
6370 - 3350 - 3044
Giải bẩy
363
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
7,8
4,9
4,8
0,1
3,4,8
0,3,5
1
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 04/01/2019
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
603818
Giải nhất
89485
Giải nhì
76132
Giải ba
22822 - 30797
Giải tư
22800 - 94542 - 19334 - 87907 - 73971 - 43915 - 23519
Giải năm
1602
Giải sáu
5480 - 4377 - 7793
Giải bẩy
393
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,7
5,8,9
2
2,4
2


1,7
0,5,5
3,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 28/12/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
106156
Giải nhất
88290
Giải nhì
20364
Giải ba
37292 - 73702
Giải tư
66202 - 73361 - 40363 - 60360 - 78178 - 55342 - 62684
Giải năm
4201
Giải sáu
0117 - 8709 - 1856
Giải bẩy
190
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,9
7


2
6,6,6
0,1,3,4
8
4
0,0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 21/12/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
348118
Giải nhất
84743
Giải nhì
21515
Giải ba
05929 - 75054
Giải tư
58325 - 32983 - 18781 - 20629 - 79326 - 89621 - 42600
Giải năm
6542
Giải sáu
9806 - 7717 - 9260
Giải bẩy
112
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
2,5,7,8
1,5,6,9,9

2,3
4
0

1,3
9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 14/12/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
256128
Giải nhất
65135
Giải nhì
03262
Giải ba
48727 - 51997
Giải tư
24786 - 80887 - 95701 - 52901 - 87027 - 94625 - 71399
Giải năm
1610
Giải sáu
7930 - 5287 - 1904
Giải bẩy
783
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,4
0
5,7,7,8
0,4,5


2

3,6,7,7
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 07/12/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
156638
Giải nhất
39802
Giải nhì
70138
Giải ba
30607 - 54126
Giải tư
27815 - 84968 - 29465 - 53138 - 58145 - 31500 - 68985
Giải năm
2474
Giải sáu
7242 - 7853 - 4630
Giải bẩy
196
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,7
5
6
0,2,8,8,8
2,5
3
5,8
4
5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 30/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
241590
Giải nhất
06250
Giải nhì
03261
Giải ba
91941 - 13202
Giải tư
22117 - 84576 - 11595 - 57228 - 72255 - 54817 - 19868
Giải năm
3808
Giải sáu
2581 - 4468 - 2944
Giải bẩy
733
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
7,7
8
3
1,4
0,5
1,8,8
0,6
1
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
693372
Giải nhất
63864
Giải nhì
62427
Giải ba
29671 - 79982
Giải tư
68395 - 50417 - 51973 - 58406 - 70006 - 20441 - 23706
Giải năm
0789
Giải sáu
7186 - 3199 - 2604
Giải bẩy
432
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,6,6
7
7
2
1
6
4
1,2,3
2,6,9
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
282969
Giải nhất
55463
Giải nhì
20310
Giải ba
71490 - 96061
Giải tư
49488 - 44469 - 41200 - 42167 - 50395 - 27720 - 84388
Giải năm
7115
Giải sáu
9796 - 8974 - 2075
Giải bẩy
082
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,5
01,3,7,9,9
2,4,5
2,8,8
0,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
050701
Giải nhất
81900
Giải nhì
63108
Giải ba
89561 - 14175
Giải tư
07562 - 76236 - 66278 - 18382 - 60699 - 89496 - 09038
Giải năm
5703
Giải sáu
2380 - 2111 - 0304
Giải bẩy
748
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3,4,8
1

0,6,8
8

1,2
5,8
0,2
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/11/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
795008
Giải nhất
71453
Giải nhì
25284
Giải ba
04548 - 01912
Giải tư
61436 - 62414 - 04692 - 19546 - 06797 - 52652 - 94347
Giải năm
1835
Giải sáu
2182 - 0366 - 9020
Giải bẩy
752
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,4
0
5,6
6,7,8
2,2,3
6

2,4,6
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 26/10/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
255468
Giải nhất
19030
Giải nhì
08901
Giải ba
78879 - 68109
Giải tư
40251 - 92896 - 38861 - 54705 - 28068 - 68634 - 34138
Giải năm
2566
Giải sáu
3553 - 4007 - 8999
Giải bẩy
580
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,7,9

1
0,4,8

1,3
1,6,8,8
9
0
6,9