Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 18/08/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
129617
Giải nhất
06026
Giải nhì
35861
Giải ba
49932 - 26647
Giải tư
42587 - 96925 - 94104 - 81147 - 66998 - 38403 - 43016
Giải năm
7507
Giải sáu
1611 - 1896 - 5000
Giải bẩy
251
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,4,7
1,6,7
5,6
2
7,7
1
1

7
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 11/08/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
941849
Giải nhất
52431
Giải nhì
51127
Giải ba
86084 - 87851
Giải tư
85768 - 32220 - 33771 - 76664 - 88759 - 82008 - 56183
Giải năm
6724
Giải sáu
1323 - 2318 - 6957
Giải bẩy
068
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
8
0,3,4,7
1,7
9
1,7,9
4,8,8
1
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/08/2017
Thứ sáu
Ngày: 04/08/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
069871
Giải nhất
30980
Giải nhì
64863
Giải ba
05240 - 18638
Giải tư
27412 - 30990 - 26224 - 62214 - 77095 - 42999 - 11245
Giải năm
3413
Giải sáu
9935 - 8825 - 6920
Giải bẩy
293
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,4
0,4,5
5,8,8
0,5

3
1
0
0,3,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/07/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
614826
Giải nhất
38028
Giải nhì
81734
Giải ba
49465 - 19749
Giải tư
12661 - 06312 - 35311 - 35507 - 34391 - 72717 - 41272
Giải năm
1110
Giải sáu
0557 - 4112 - 6342
Giải bẩy
849
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,1,2,2,7
6,8
4
2,9,9
7
1,5
2
3
1

Kết quả xổ số miền Nam - 21/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/07/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
177680
Giải nhất
38361
Giải nhì
71139
Giải ba
63947 - 39304
Giải tư
23820 - 92403 - 88857 - 70550 - 89895 - 39100 - 34840
Giải năm
5217
Giải sáu
6243 - 0798 - 6689
Giải bẩy
984
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
7
0
9
0,3,7
0,7
1

0,4,9
4,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/07/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
407445
Giải nhất
78850
Giải nhì
95850
Giải ba
89804 - 97359
Giải tư
72052 - 01243 - 69732 - 98147 - 40991 - 69996 - 07427
Giải năm
9360
Giải sáu
6531 - 7346 - 3667
Giải bẩy
269
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

7
1,2
3,5,6,7
0,0,2,9
0,7,9


1,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/07/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/07/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
974193
Giải nhất
72037
Giải nhì
62807
Giải ba
88864 - 20402
Giải tư
62942 - 22483 - 17012 - 45042 - 15934 - 45688 - 68383
Giải năm
3987
Giải sáu
0526 - 9478 - 3491
Giải bẩy
876
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
2
6
4,7
2,2

4
6,8
3,3,7,8
1,1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 23/06/2017
Thứ sáu
Ngày: 23/06/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
479128
Giải nhất
19924
Giải nhì
80986
Giải ba
50740 - 02940
Giải tư
53530 - 65495 - 94764 - 52432 - 44947 - 45857 - 88167
Giải năm
1549
Giải sáu
0867 - 4843 - 4484
Giải bẩy
897
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


4,8
0,2
0,0,3,7,9
7
4,7,7

4,6
3,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/06/2017
Thứ sáu
Ngày: 02/06/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL21
Giải đặc biệt
636175
Giải nhất
23643
Giải nhì
91524
Giải ba
28871 - 07414
Giải tư
45330 - 76671 - 22627 - 12885 - 00099 - 87014 - 85701
Giải năm
4900
Giải sáu
4613 - 1920 - 5233
Giải bẩy
667
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
3,4,4
0,4,7
0,3
3
4
7
1,1,5
5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 19/05/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL20
Giải đặc biệt
694558
Giải nhất
38252
Giải nhì
01883
Giải ba
91761 - 12275
Giải tư
43904 - 97184 - 50332 - 91082 - 16111 - 72984 - 21204
Giải năm
5023
Giải sáu
0398 - 6031 - 8556
Giải bẩy
342
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
1
3
1,2
2
2,6,8
1
5,8
2,3,4,4
8

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2017
Thứ sáu
Ngày: 12/05/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL19
Giải đặc biệt
074306
Giải nhất
67029
Giải nhì
12287
Giải ba
85466 - 37163
Giải tư
39301 - 55726 - 20346 - 88331 - 85895 - 58578 - 36875
Giải năm
8782
Giải sáu
9517 - 6047 - 8266
Giải bẩy
718
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
7,8
6,7,9
1
6,7

3,6,6
5,8
2,7
5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 28/04/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL17
Giải đặc biệt
410493
Giải nhất
92656
Giải nhì
17200
Giải ba
10867 - 86779
Giải tư
49077 - 47727 - 83950 - 84385 - 83105 - 55634 - 39827
Giải năm
8329
Giải sáu
5931 - 1155 - 8593
Giải bẩy
427
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

7,7,7,9
1,4

0,5,6
6,7
7,9
5
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 21/04/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL16
Giải đặc biệt
912779
Giải nhất
32385
Giải nhì
98231
Giải ba
31035 - 12195
Giải tư
28089 - 73657 - 75905 - 22431 - 19556 - 63037 - 39370
Giải năm
0586
Giải sáu
1669 - 1450 - 7792
Giải bẩy
914
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4

1,1,5,7

0,6,7
9
0,9
4,5,6,9
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 14/04/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL15
Giải đặc biệt
702181
Giải nhất
65469
Giải nhì
16492
Giải ba
29266 - 26744
Giải tư
14060 - 64924 - 00369 - 52146 - 96765 - 99677 - 72650
Giải năm
7230
Giải sáu
7026 - 1595 - 6047
Giải bẩy
825
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


4,5,6
0
4,6,7
0,6
0,5,6,9,9
7
1
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2017
Thứ sáu
Ngày: 07/04/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL14
Giải đặc biệt
788129
Giải nhất
42020
Giải nhì
30118
Giải ba
44704 - 88733
Giải tư
39674 - 98361 - 38155 - 07866 - 04645 - 61668 - 49756
Giải năm
6655
Giải sáu
6356 - 5206 - 8863
Giải bẩy
510
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
0,8,8
0,9
3
5
5,5,6,6
1,3,6,8
4


Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 31/03/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL13
Giải đặc biệt
275320
Giải nhất
65921
Giải nhì
45193
Giải ba
03924 - 85620
Giải tư
46874 - 69102 - 94914 - 22190 - 21442 - 93563 - 78748
Giải năm
9390
Giải sáu
8261 - 8089 - 9671
Giải bẩy
826
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4
0,0,1,4,6

2,2,8

1,3
1,4
9
0,0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/03/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL12
Giải đặc biệt
232758
Giải nhất
80820
Giải nhì
14213
Giải ba
63897 - 60266
Giải tư
59417 - 42349 - 38934 - 71844 - 78842 - 08712 - 57143
Giải năm
7403
Giải sáu
2094 - 4597 - 6213
Giải bẩy
318
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
2,3,3,7,8
0
4
2,3,4,9
8
6


4,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/03/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL11
Giải đặc biệt
076903
Giải nhất
88861
Giải nhì
45074
Giải ba
29259 - 73628
Giải tư
55481 - 48882 - 10074 - 24557 - 84384 - 42533 - 92441
Giải năm
0647
Giải sáu
4688 - 2864 - 4824
Giải bẩy
921
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

1,4,8
3
1,7
7,9
1,4
4,4,9
1,2,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/03/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL10
Giải đặc biệt
728359
Giải nhất
01275
Giải nhì
96280
Giải ba
43850 - 57835
Giải tư
82850 - 70712 - 65193 - 95603 - 64012 - 14222 - 20887
Giải năm
6923
Giải sáu
8852 - 2280 - 0202
Giải bẩy
339
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
2,2
2,3
5,9

0,0,2,9

3,5
0,0,7
3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/03/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL09
Giải đặc biệt
401739
Giải nhất
07836
Giải nhì
28640
Giải ba
81702 - 60887
Giải tư
41730 - 84068 - 11050 - 16474 - 91444 - 34884 - 00867
Giải năm
4186
Giải sáu
4488 - 7978 - 8388
Giải bẩy
667
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2


0,6,9
0,4
0
7,7,8
4,8
4,6,7,7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/02/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL08
Giải đặc biệt
246761
Giải nhất
21640
Giải nhì
84061
Giải ba
24074 - 80648
Giải tư
22448 - 80103 - 65913 - 61784 - 67937 - 69877 - 11888
Giải năm
0270
Giải sáu
3000 - 2275 - 7936
Giải bẩy
407
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,7
3

6,7
0,8,8

1,1
0,4,5,7
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/02/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL07
Giải đặc biệt
833211
Giải nhất
73261
Giải nhì
01502
Giải ba
76824 - 60194
Giải tư
62143 - 42431 - 25152 - 70962 - 19407 - 88938 - 46458
Giải năm
0504
Giải sáu
1707 - 9919 - 3376
Giải bẩy
681
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,7,7
1,9
4
1,8
3
1,2,8
1,2
6
1
4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/02/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL06
Giải đặc biệt
028867
Giải nhất
18331
Giải nhì
59267
Giải ba
08284 - 69518
Giải tư
92025 - 80952 - 35839 - 51668 - 91600 - 28576 - 67481
Giải năm
4131
Giải sáu
2359 - 6962 - 6013
Giải bẩy
374
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,8
5
1,1,9

2,9
2,7,7,8
4,6
1,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/02/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL05
Giải đặc biệt
276349
Giải nhất
87972
Giải nhì
95321
Giải ba
32948 - 64273
Giải tư
05402 - 74156 - 33029 - 11229 - 37993 - 63736 - 83209
Giải năm
9663
Giải sáu
0125 - 4874 - 4178
Giải bẩy
089
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9

1,5,9,9
6
7,8,9
6
3
2,3,4,8
9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/01/2017
Xổ số Vĩnh Long - 38VL04
Giải đặc biệt
622666
Giải nhất
84806
Giải nhì
95501
Giải ba
66803 - 72414
Giải tư
95010 - 98670 - 17313 - 85505 - 48373 - 82963 - 36778
Giải năm
0475
Giải sáu
9538 - 0562 - 1888
Giải bẩy
829
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5,6
0,3,4
9
8


2,3,6
0,3,5,7,8
8