Xổ số miền Nam hôm nay
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Bến Tre
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/01/2017
Thứ ba
Ngày: 17/01/2017
Xổ số Vũng Tàu - 1C
Giải đặc biệt
835558
Giải nhất
97562
Giải nhì
46433
Giải ba
78461 - 04455
Giải tư
00309 - 31499 - 46986 - 48139 - 22855 - 02531 - 64846
Giải năm
8355
Giải sáu
3911 - 6707 - 9865
Giải bẩy
887
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
1,4

1,3,9
6
5,5,5,8
1,2,5

6,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/01/2017
Thứ ba
Ngày: 10/01/2017
Xổ số Vũng Tàu - 1B
Giải đặc biệt
589396
Giải nhất
64474
Giải nhì
94380
Giải ba
96162 - 03621
Giải tư
09596 - 98917 - 59916 - 63421 - 32959 - 84832 - 31634
Giải năm
1159
Giải sáu
6368 - 8637 - 4177
Giải bẩy
285
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,7
1,1
2,4,7

9,9
2,8
4,7,7
0,5
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/01/2017
Thứ ba
Ngày: 03/01/2017
Xổ số Vũng Tàu - 1A
Giải đặc biệt
673506
Giải nhất
36648
Giải nhì
47541
Giải ba
76520 - 16651
Giải tư
20158 - 05200 - 97302 - 59300 - 01157 - 17989 - 50218
Giải năm
9217
Giải sáu
9844 - 1749 - 0988
Giải bẩy
989
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,2,6
7,8
0

1,4,8,9
1,7,8


8,9,9
7

Kết quả xổ số miền Nam - 27/12/2016
Thứ ba
Ngày: 27/12/2016
Xổ số Vũng Tàu - 12D
Giải đặc biệt
082608
Giải nhất
75439
Giải nhì
96587
Giải ba
17168 - 83910
Giải tư
31085 - 83102 - 17767 - 06761 - 02222 - 40746 - 29420
Giải năm
4178
Giải sáu
6399 - 4742 - 1742
Giải bẩy
740
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
0,3
0,2
9
0,2,2,6

1,7,8
8
5,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 20/12/2016
Thứ ba
Ngày: 20/12/2016
Xổ số Vũng Tàu - 12C
Giải đặc biệt
282964
Giải nhất
64586
Giải nhì
43357
Giải ba
37732 - 94144
Giải tư
46947 - 91815 - 83870 - 78610 - 84931 - 67188 - 10751
Giải năm
4984
Giải sáu
5017 - 2187 - 2477
Giải bẩy
946
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,7

1,2,7
4,6,7
1,7
4
0,7
4,6,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/12/2016
Thứ ba
Ngày: 13/12/2016
Xổ số Vũng Tàu - 12B
Giải đặc biệt
779969
Giải nhất
06959
Giải nhì
78786
Giải ba
38974 - 88183
Giải tư
79032 - 24485 - 30747 - 34133 - 22258 - 47179 - 78804
Giải năm
3490
Giải sáu
4896 - 2179 - 3158
Giải bẩy
531
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4


1,2,3
7
1,8,8,9
9
4,9,9
3,5,6
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/12/2016
Thứ ba
Ngày: 06/12/2016
Xổ số Vũng Tàu - 12A
Giải đặc biệt
175013
Giải nhất
86247
Giải nhì
76128
Giải ba
54901 - 29886
Giải tư
36558 - 40278 - 19347 - 36860 - 99571 - 13066 - 13284
Giải năm
7412
Giải sáu
2751 - 5619 - 9271
Giải bẩy
781
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,3,9
8

7,7
1,8
0,6
0,1,1,8
1,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 29/11/2016
Thứ ba
Ngày: 29/11/2016
Xổ số Vũng Tàu - 11E
Giải đặc biệt
311832
Giải nhất
94804
Giải nhì
30082
Giải ba
31198 - 25118
Giải tư
11130 - 11087 - 65866 - 33325 - 18844 - 89762 - 37504
Giải năm
4041
Giải sáu
0678 - 0561 - 9211
Giải bẩy
014
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
1,4,8
5
0,2
1,4

1,2,6
8
2,7
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/11/2016
Thứ ba
Ngày: 22/11/2016
Xổ số Vũng Tàu - 11D
Giải đặc biệt
439268
Giải nhất
37869
Giải nhì
80913
Giải ba
08839 - 30630
Giải tư
91351 - 94518 - 01623 - 09580 - 45861 - 27558 - 74106
Giải năm
3714
Giải sáu
2975 - 6683 - 7899
Giải bẩy
944
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3,4,8
3
0,9
4
1,8,8
1,8,9
5
0,3
9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/11/2016
Thứ ba
Ngày: 15/11/2016
Xổ số Vũng Tàu - 11C
Giải đặc biệt
032957
Giải nhất
74329
Giải nhì
61658
Giải ba
63095 - 76135
Giải tư
46886 - 90967 - 79963 - 62319 - 84175 - 83312 - 66183
Giải năm
1654
Giải sáu
8345 - 4647 - 4354
Giải bẩy
062
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,9
9
5
5,7
4,4,7,8
2,3,7,8
5
3,6
5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/11/2016
Thứ ba
Ngày: 08/11/2016
Xổ số Vũng Tàu - 11B
Giải đặc biệt
597347
Giải nhất
66591
Giải nhì
24640
Giải ba
87257 - 29969
Giải tư
14040 - 61202 - 35855 - 39365 - 21805 - 97121 - 61210
Giải năm
3852
Giải sáu
0603 - 8744 - 3977
Giải bẩy
088
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,5
0
1

0,0,4,7,8
2,5,7
5,9
7
8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 01/11/2016
Thứ ba
Ngày: 01/11/2016
Xổ số Vũng Tàu - 11A
Giải đặc biệt
691906
Giải nhất
07236
Giải nhì
58301
Giải ba
71005 - 22806
Giải tư
66702 - 78446 - 00130 - 49992 - 34749 - 18042 - 89668
Giải năm
4110
Giải sáu
5483 - 4488 - 6221
Giải bẩy
835
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,6,6
0
1
0,5,6
2,6,9

8

3,5,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 25/10/2016
Thứ ba
Ngày: 25/10/2016
Xổ số Vũng Tàu - 10D
Giải đặc biệt
812723
Giải nhất
64838
Giải nhì
07086
Giải ba
05580 - 84229
Giải tư
71438 - 95915 - 46742 - 81663 - 12499 - 65532 - 99773
Giải năm
1233
Giải sáu
4100 - 6415 - 7013
Giải bẩy
286
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,5,5
3,9
2,3,8,8
2

3
3
0,1,6,6
9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/10/2016
Thứ ba
Ngày: 18/10/2016
Xổ số Vũng Tàu - 10C
Giải đặc biệt
820213
Giải nhất
02499
Giải nhì
92872
Giải ba
96114 - 46634
Giải tư
68533 - 30147 - 58228 - 16850 - 39712 - 23076 - 16103
Giải năm
4769
Giải sáu
5071 - 5682 - 6524
Giải bẩy
084
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,3,4
4,8
3,4
7
0
9
1,2,3,6
2,4
9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/10/2016
Thứ ba
Ngày: 11/10/2016
Xổ số Vũng Tàu - 10B
Giải đặc biệt
513802
Giải nhất
55966
Giải nhì
52990
Giải ba
83644 - 23553
Giải tư
83646 - 42609 - 23134 - 66439 - 84275 - 61253 - 67310
Giải năm
7754
Giải sáu
3172 - 6475 - 6941
Giải bẩy
852
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
0

4,9
1,3,4,6
2,3,3,4
6
2,5,5

0

Kết quả xổ số miền Nam - 04/10/2016
Thứ ba
Ngày: 04/10/2016
Xổ số Vũng Tàu - 10A
Giải đặc biệt
685396
Giải nhất
65170
Giải nhì
26849
Giải ba
30649 - 92452
Giải tư
46068 - 35273 - 20828 - 89617 - 44422 - 73629 - 73290
Giải năm
3219
Giải sáu
0101 - 6147 - 7327
Giải bẩy
090
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7,9
2,7,8,9

7,9,9
2
8
0,0,3

0,0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/09/2016
Thứ ba
Ngày: 27/09/2016
Xổ số Vũng Tàu - 9D
Giải đặc biệt
991534
Giải nhất
90350
Giải nhì
36240
Giải ba
60353 - 45615
Giải tư
46076 - 06045 - 60484 - 00716 - 40682 - 84268 - 09835
Giải năm
2430
Giải sáu
9271 - 3997 - 1794
Giải bẩy
124
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
4
0,4,5
0,5
0,0,3
8
1,6
2,4
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 20/09/2016
Thứ ba
Ngày: 20/09/2016
Xổ số Vũng Tàu - 9C
Giải đặc biệt
889824
Giải nhất
94440
Giải nhì
82286
Giải ba
87582 - 02365
Giải tư
56910 - 13760 - 32055 - 72159 - 34993 - 92658 - 21587
Giải năm
7189
Giải sáu
1383 - 2098 - 2991
Giải bẩy
451
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
4

0
1,5,8,9
0,5,9

2,3,6,7,9
1,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/09/2016
Thứ ba
Ngày: 13/09/2016
Xổ số Vũng Tàu - 9B
Giải đặc biệt
579344
Giải nhất
93829
Giải nhì
18477
Giải ba
37221 - 92169
Giải tư
17164 - 80954 - 99604 - 15327 - 56773 - 14240 - 48017
Giải năm
3814
Giải sáu
7119 - 7799 - 1459
Giải bẩy
286
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,4,7,9
1,7,9

0,4
4,9
4,9
3,7
6
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/09/2016
Thứ ba
Ngày: 06/09/2016
Xổ số Vũng Tàu - 9A
Giải đặc biệt
142595
Giải nhất
21160
Giải nhì
25374
Giải ba
46420 - 21627
Giải tư
44503 - 47943 - 80411 - 25182 - 00492 - 50346 - 06139
Giải năm
0979
Giải sáu
6332 - 8281 - 0114
Giải bẩy
079
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,4
0,7
2,9
3,6

0,2
4,9,9
1,2
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/08/2016
Thứ ba
Ngày: 30/08/2016
Xổ số Vũng Tàu - K35-T8
Giải đặc biệt
487298
Giải nhất
26948
Giải nhì
57219
Giải ba
04613 - 01637
Giải tư
86743 - 43700 - 55171 - 48481 - 74402 - 15222 - 08700
Giải năm
7996
Giải sáu
1122 - 7781 - 7773
Giải bẩy
729
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,2
3,9
2,2,9
7
3,8

1
1,3
1,1
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/08/2016
Thứ ba
Ngày: 23/08/2016
Xổ số Vũng Tàu - K34-T8
Giải đặc biệt
480386
Giải nhất
29742
Giải nhì
71699
Giải ba
89659 - 56768
Giải tư
15332 - 68123 - 49948 - 75693 - 57500 - 14676 - 29125
Giải năm
3200
Giải sáu
0660 - 5234 - 3974
Giải bẩy
170
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0

3,5
2,4
2,8
9
0,8,9
0,4,6
6
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/08/2016
Thứ ba
Ngày: 16/08/2016
Xổ số Vũng Tàu - K33-T8
Giải đặc biệt
144831
Giải nhất
90072
Giải nhì
83363
Giải ba
04506 - 60421
Giải tư
81064 - 15806 - 05065 - 33061 - 64745 - 14495 - 03500
Giải năm
9540
Giải sáu
7724 - 7849 - 4873
Giải bẩy
310
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,6
0
1,4
1
0,5,9

1,3,4,5
2,3
9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/08/2016
Thứ ba
Ngày: 09/08/2016
Xổ số Vũng Tàu - K32-T8
Giải đặc biệt
299134
Giải nhất
49995
Giải nhì
06109
Giải ba
20660 - 46884
Giải tư
38146 - 15905 - 94567 - 44475 - 27236 - 27523 - 63295
Giải năm
4855
Giải sáu
5973 - 0498 - 1573
Giải bẩy
439
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9

3
4,6,9
6
5,5
0,7
3,3,5
4
5,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/08/2016
Thứ ba
Ngày: 02/08/2016
Xổ số Vũng Tàu - K31-T8
Giải đặc biệt
271745
Giải nhất
37438
Giải nhì
91340
Giải ba
53203 - 19016
Giải tư
08122 - 99698 - 47950 - 20347 - 74996 - 87567 - 97095
Giải năm
9679
Giải sáu
7904 - 4772 - 8125
Giải bẩy
271
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,6
6
2,5
8
0,5,7
0
7
1,2,9

5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/07/2016
Thứ ba
Ngày: 26/07/2016
Xổ số Vũng Tàu - 7D
Giải đặc biệt
286262
Giải nhất
23647
Giải nhì
06935
Giải ba
54006 - 07138
Giải tư
20599 - 69579 - 06302 - 83111 - 84991 - 89619 - 03256
Giải năm
7740
Giải sáu
1729 - 3946 - 8664
Giải bẩy
319
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
1,9,9
9
5,8
0,6,7
6
2,4
9

1,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/07/2016
Thứ ba
Ngày: 19/07/2016
Xổ số Vũng Tàu - 7C
Giải đặc biệt
242368
Giải nhất
67473
Giải nhì
77603
Giải ba
78712 - 18153
Giải tư
44717 - 91984 - 26068 - 90628 - 49409 - 95303 - 61792
Giải năm
1738
Giải sáu
9808 - 9769 - 2858
Giải bẩy
250
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,8,9
2,7
8
7,8

0,3,8
8,8,9
3
4
2

Kết quả xổ số miền Nam - 12/07/2016
Thứ ba
Ngày: 12/07/2016
Xổ số Vũng Tàu - 7B
Giải đặc biệt
527458
Giải nhất
62633
Giải nhì
14592
Giải ba
11286 - 74136
Giải tư
28234 - 41889 - 51965 - 10593 - 66610 - 19481 - 21849
Giải năm
3557
Giải sáu
8713 - 7456 - 1221
Giải bẩy
918
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,8
1
3,4,6,8
9
6,7,8
5

1,6,9
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 05/07/2016
Thứ ba
Ngày: 05/07/2016
Xổ số Vũng Tàu - 7A
Giải đặc biệt
733038
Giải nhất
18584
Giải nhì
25709
Giải ba
66919 - 06576
Giải tư
17561 - 48084 - 99363 - 02002 - 29247 - 41338 - 36711
Giải năm
7939
Giải sáu
2794 - 2162 - 4308
Giải bẩy
782
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8,9
1,6,9

8,8,9
7

1,2,3
6
2,4,4
4

Kết quả xổ số miền Nam - 28/06/2016
Thứ ba
Ngày: 28/06/2016
Xổ số Vũng Tàu - 6D
Giải đặc biệt
858890
Giải nhất
25258
Giải nhì
48816
Giải ba
28036 - 93306
Giải tư
71726 - 21789 - 39421 - 51362 - 57483 - 52760 - 92934
Giải năm
7145
Giải sáu
9573 - 2799 - 2475
Giải bẩy
090
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
1,6
4,6
0,5
8
0,2
3,5
3,9
0,0,9