Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/08/2017
Thứ ba
Ngày: 15/08/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
485216
Giải nhất
84972
Giải nhì
14285
Giải ba
77377 - 07072
Giải tư
18084 - 19634 - 49432 - 45725 - 40365 - 26532 - 17055
Giải năm
2191
Giải sáu
2936 - 9085 - 8363
Giải bẩy
083
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
5
2,2,4,6

5
3,5,7
2,2,7
3,4,5,5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 08/08/2017
Thứ ba
Ngày: 08/08/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
451558
Giải nhất
87619
Giải nhì
37462
Giải ba
57563 - 58501
Giải tư
86561 - 32032 - 66094 - 02922 - 43708 - 01275 - 72891
Giải năm
6040
Giải sáu
0531 - 5920 - 2031
Giải bẩy
445
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
9
0,2
1,1,2
0,5
8
1,2,3
5
2
1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 01/08/2017
Thứ ba
Ngày: 01/08/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
075218
Giải nhất
50755
Giải nhì
69680
Giải ba
45897 - 03424
Giải tư
71588 - 95188 - 38451 - 34146 - 29178 - 03294 - 49332
Giải năm
8246
Giải sáu
9126 - 9489 - 1497
Giải bẩy
432
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
4,6
2,2
6,6
1,5,9

8
0,8,8,9
4,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/07/2017
Thứ ba
Ngày: 25/07/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
286616
Giải nhất
98393
Giải nhì
53300
Giải ba
71126 - 29245
Giải tư
90259 - 59675 - 40874 - 78867 - 03822 - 95659 - 67666
Giải năm
5189
Giải sáu
6938 - 9438 - 1879
Giải bẩy
453
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6,8
2,6
8,8
5
3,9,9
6,7
4,5,9
9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 18/07/2017
Thứ ba
Ngày: 18/07/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
019459
Giải nhất
99595
Giải nhì
85888
Giải ba
57934 - 32321
Giải tư
51863 - 63561 - 91231 - 15329 - 23522 - 82903 - 33164
Giải năm
3739
Giải sáu
8726 - 1387 - 3733
Giải bẩy
036
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

1,2,6,7,9
1,3,4,6,9

9
1,3,4

7,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/07/2017
Thứ ba
Ngày: 11/07/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
095828
Giải nhất
79791
Giải nhì
05615
Giải ba
49172 - 98326
Giải tư
69469 - 19905 - 26092 - 25783 - 52670 - 22293 - 69543
Giải năm
6058
Giải sáu
7994 - 0565 - 9951
Giải bẩy
281
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5
6,6,8

3
1,8
5,9
0,2
1,3
1,2,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/07/2017
Thứ ba
Ngày: 04/07/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
361870
Giải nhất
70324
Giải nhì
69337
Giải ba
80124 - 67320
Giải tư
23769 - 46704 - 89171 - 67064 - 98577 - 14763 - 99177
Giải năm
5578
Giải sáu
4846 - 0158 - 6629
Giải bẩy
317
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
7
0,4,4,7,9
7
6
8
3,4,9
0,1,7,7,8


Kết quả xổ số miền Nam - 27/06/2017
Thứ ba
Ngày: 27/06/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
608163
Giải nhất
91867
Giải nhì
84652
Giải ba
29951 - 57334
Giải tư
36211 - 18868 - 55046 - 11481 - 82173 - 42965 - 05495
Giải năm
5154
Giải sáu
1981 - 5483 - 1336
Giải bẩy
053
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3

4,6
6
1,2,3,4
3,5,7,8
3
1,1,3
5

Kết quả xổ số miền Nam - 20/06/2017
Thứ ba
Ngày: 20/06/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
424932
Giải nhất
43914
Giải nhì
06651
Giải ba
07441 - 59503
Giải tư
31862 - 81714 - 96121 - 86195 - 91247 - 73436 - 53192
Giải năm
1681
Giải sáu
9965 - 8168 - 0677
Giải bẩy
366
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,4
1
2,6
1,7
1
2,5,6,8
3,7
1
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/05/2017
Thứ ba
Ngày: 30/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5E
Giải đặc biệt
911192
Giải nhất
68364
Giải nhì
48113
Giải ba
86455 - 83798
Giải tư
62923 - 67209 - 54619 - 38878 - 64297 - 94307 - 59067
Giải năm
0176
Giải sáu
2166 - 3713 - 6593
Giải bẩy
764
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
3,3,9
3


5
4,4,6,7,9
6,8

2,3,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/05/2017
Thứ ba
Ngày: 23/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5D
Giải đặc biệt
909542
Giải nhất
76858
Giải nhì
96781
Giải ba
08956 - 13126
Giải tư
60948 - 17097 - 62530 - 29074 - 38666 - 20998 - 40809
Giải năm
7598
Giải sáu
2592 - 4300 - 5877
Giải bẩy
625
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9

5,6
0,8
2,8
6,8
6
4,7
1
2,7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/05/2017
Thứ ba
Ngày: 16/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5C
Giải đặc biệt
708041
Giải nhất
81801
Giải nhì
43017
Giải ba
21187 - 75487
Giải tư
80357 - 58671 - 72935 - 30891 - 09661 - 66962 - 43379
Giải năm
3312
Giải sáu
3250 - 0377 - 9081
Giải bẩy
207
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
2,7

5
1
0,7
1,2,3
1,7,9
1,7,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 09/05/2017
Thứ ba
Ngày: 09/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5B
Giải đặc biệt
524672
Giải nhất
19149
Giải nhì
16773
Giải ba
64059 - 79354
Giải tư
80060 - 68157 - 86404 - 48845 - 21085 - 09994 - 43938
Giải năm
6047
Giải sáu
5782 - 7320 - 6763
Giải bẩy
312
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
2
0
8
5,7,9
4,7,9
0,3
2,3
2,5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 02/05/2017
Thứ ba
Ngày: 02/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5A
Giải đặc biệt
371900
Giải nhất
75340
Giải nhì
30681
Giải ba
73277 - 35732
Giải tư
70471 - 73960 - 96190 - 46578 - 35361 - 26372 - 93318
Giải năm
2723
Giải sáu
6265 - 3453 - 6037
Giải bẩy
905
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
5,8
3
2,7
0
3
0,1,5
1,2,7,8
1
0

Kết quả xổ số miền Nam - 25/04/2017
Thứ ba
Ngày: 25/04/2017
Xổ số Vũng Tàu - 4D
Giải đặc biệt
039257
Giải nhất
31401
Giải nhì
31822
Giải ba
00828 - 42276
Giải tư
45964 - 63389 - 33447 - 03748 - 53113 - 45023 - 18806
Giải năm
9285
Giải sáu
6581 - 1255 - 2310
Giải bẩy
705
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5,6
0,3
2,3,8

7,8
5,7
4
6
1,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/04/2017
Thứ ba
Ngày: 18/04/2017
Xổ số Vũng Tàu - 4C
Giải đặc biệt
691434
Giải nhất
38414
Giải nhì
26090
Giải ba
14404 - 83250
Giải tư
42212 - 55827 - 68221 - 35331 - 80845 - 24262 - 40338
Giải năm
5274
Giải sáu
2801 - 5558 - 6436
Giải bẩy
211
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
1,2,4
1,7
1,4,6,8
5
0,5,8
2
4

0

Kết quả xổ số miền Nam - 11/04/2017
Thứ ba
Ngày: 11/04/2017
Xổ số Vũng Tàu - 4B
Giải đặc biệt
993832
Giải nhất
86032
Giải nhì
18312
Giải ba
17325 - 54783
Giải tư
67370 - 23001 - 38524 - 87591 - 56347 - 48396 - 83204
Giải năm
2739
Giải sáu
9168 - 2102 - 3218
Giải bẩy
835
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4
2,8
4,5
2,2,5,9
7

1,8
0
3
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/04/2017
Thứ ba
Ngày: 04/04/2017
Xổ số Vũng Tàu - 4A
Giải đặc biệt
998622
Giải nhất
84925
Giải nhì
83384
Giải ba
27871 - 66693
Giải tư
57522 - 80307 - 62110 - 20675 - 27884 - 61163 - 59112
Giải năm
5703
Giải sáu
7285 - 9067 - 5521
Giải bẩy
364
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
0,2
1,2,2,5

4

3,4,7
1,5
4,4,5
3

Kết quả xổ số miền Nam - 28/03/2017
Thứ ba
Ngày: 28/03/2017
Xổ số Vũng Tàu - 3D
Giải đặc biệt
748323
Giải nhất
48390
Giải nhì
58591
Giải ba
65960 - 43666
Giải tư
89350 - 13695 - 06333 - 24054 - 91136 - 86110 - 87121
Giải năm
2917
Giải sáu
3840 - 4865 - 8653
Giải bẩy
315
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,5,7
1,3
3,6
0
0,3,4
0,5,6


0,1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/03/2017
Thứ ba
Ngày: 21/03/2017
Xổ số Vũng Tàu - 3C
Giải đặc biệt
062949
Giải nhất
08528
Giải nhì
31824
Giải ba
96001 - 48882
Giải tư
47494 - 03623 - 14493 - 46571 - 21571 - 47686 - 70041
Giải năm
1640
Giải sáu
0257 - 7447 - 5463
Giải bẩy
721
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7
1,3,4,8

0,1,7,9
7
3
1,1
2,6
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 14/03/2017
Thứ ba
Ngày: 14/03/2017
Xổ số Vũng Tàu - 3B
Giải đặc biệt
423306
Giải nhất
89746
Giải nhì
58414
Giải ba
31098 - 05458
Giải tư
20376 - 02186 - 58045 - 16484 - 40427 - 48330 - 17725
Giải năm
3248
Giải sáu
5639 - 4321 - 4008
Giải bẩy
960
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
4
1,5,7
0,9
5,6,8,8
8
0
6
4,6
8

Kết quả xổ số miền Nam - 07/03/2017
Thứ ba
Ngày: 07/03/2017
Xổ số Vũng Tàu - 3A
Giải đặc biệt
668989
Giải nhất
33795
Giải nhì
65002
Giải ba
98162 - 10816
Giải tư
96167 - 12148 - 16211 - 42118 - 91741 - 36112 - 65914
Giải năm
8174
Giải sáu
3851 - 8807 - 5729
Giải bẩy
452
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
1,2,4,6,8
9
1
1,8
1,2
2,7
4
9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/02/2017
Thứ ba
Ngày: 28/02/2017
Xổ số Vũng Tàu - 2D
Giải đặc biệt
178338
Giải nhất
46086
Giải nhì
53994
Giải ba
83520 - 15621
Giải tư
65858 - 51307 - 16925 - 06945 - 34962 - 36723 - 58620
Giải năm
7637
Giải sáu
8065 - 5097 - 4184
Giải bẩy
443
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

0,0,1,3,5
7,8
3,5
6,8
2,5

4,6
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/02/2017
Thứ ba
Ngày: 21/02/2017
Xổ số Vũng Tàu - 2C
Giải đặc biệt
770748
Giải nhất
69360
Giải nhì
81433
Giải ba
07034 - 57520
Giải tư
50977 - 60967 - 83534 - 42318 - 09113 - 58882 - 26183
Giải năm
5189
Giải sáu
5251 - 7896 - 2102
Giải bẩy
804
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6
3,8
0
3,4,4
8
1
0,7
7
2,3,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/02/2017
Thứ ba
Ngày: 14/02/2017
Xổ số Vũng Tàu - 2B
Giải đặc biệt
562586
Giải nhất
77862
Giải nhì
96528
Giải ba
56634 - 93714
Giải tư
25562 - 06204 - 36680 - 82285 - 69564 - 91880 - 01855
Giải năm
1770
Giải sáu
6689 - 0023 - 2560
Giải bẩy
626
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4
3,6,8
4
2
5
0,2,2,4
0
0,0,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/02/2017
Thứ ba
Ngày: 07/02/2017
Xổ số Vũng Tàu - 2A
Giải đặc biệt
170988
Giải nhất
09162
Giải nhì
10470
Giải ba
09608 - 79978
Giải tư
28870 - 71676 - 17809 - 47050 - 34302 - 90293 - 28446
Giải năm
2309
Giải sáu
9223 - 5594 - 3616
Giải bẩy
259
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8,9,9
6
3

3,6
0,9
2
0,0,6,8
8
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 31/01/2017
Thứ ba
Ngày: 31/01/2017
Xổ số Vũng Tàu - 1E
Giải đặc biệt
569465
Giải nhất
80547
Giải nhì
69723
Giải ba
75307 - 52311
Giải tư
46098 - 58011 - 26905 - 48556 - 77724 - 08319 - 27391
Giải năm
9723
Giải sáu
6836 - 2662 - 9381
Giải bẩy
888
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,7
1,1,9
3,3,4
6
7
6
2,5

1,8
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/01/2017
Thứ ba
Ngày: 24/01/2017
Xổ số Vũng Tàu - 1D
Giải đặc biệt
351035
Giải nhất
80281
Giải nhì
77219
Giải ba
25918 - 62007
Giải tư
20259 - 42899 - 39272 - 04697 - 00245 - 96308 - 87910
Giải năm
4303
Giải sáu
0618 - 9461 - 2192
Giải bẩy
246
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7,8
0,8,8,9

5
5,6
9
1
2
1
2,4,7,9