Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2018
Thứ ba
Ngày: 17/04/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
832831
Giải nhất
44404
Giải nhì
93373
Giải ba
76758 - 33284
Giải tư
75170 - 85851 - 16391 - 77568 - 53529 - 60461 - 41354
Giải năm
4532
Giải sáu
5836 - 4139 - 4431
Giải bẩy
375
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
6
9
1,1,2,6,9

1,4,8
1,8
0,3,5
4
1

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2018
Thứ ba
Ngày: 10/04/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
054169
Giải nhất
45068
Giải nhì
02213
Giải ba
15439 - 65168
Giải tư
33989 - 61126 - 26162 - 01315 - 64388 - 72114 - 58347
Giải năm
0912
Giải sáu
3644 - 8154 - 5085
Giải bẩy
972
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,4,5
6
9
4,7
4
2,8,8,9
2
0,5,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2018
Thứ ba
Ngày: 03/04/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
267687
Giải nhất
17938
Giải nhì
46111
Giải ba
14378 - 63628
Giải tư
81324 - 01247 - 58789 - 70754 - 82888 - 60638 - 70348
Giải năm
2041
Giải sáu
7477 - 1623 - 3693
Giải bẩy
479
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
3,4,8
8,8
1,7,7,8
4

7,8,9
7,8,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2018
Thứ ba
Ngày: 27/03/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
003530
Giải nhất
54044
Giải nhì
31605
Giải ba
41793 - 42370
Giải tư
45778 - 93812 - 04493 - 46235 - 64928 - 49966 - 96386
Giải năm
3854
Giải sáu
7646 - 2104 - 4874
Giải bẩy
667
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
2
8
0,5
4,6
4
6,7
0,4,8
0,6
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2018
Thứ ba
Ngày: 20/03/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
759671
Giải nhất
08802
Giải nhì
29922
Giải ba
67444 - 39044
Giải tư
45116 - 43378 - 38556 - 13142 - 69751 - 39046 - 51220
Giải năm
7552
Giải sáu
3268 - 7378 - 1607
Giải bẩy
802
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,7
6
0,2,4

2,4,4,6
1,2,6
8
1,8,8


Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2018
Thứ ba
Ngày: 13/03/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
223515
Giải nhất
30361
Giải nhì
23505
Giải ba
49390 - 53936
Giải tư
25124 - 22704 - 24040 - 77765 - 49836 - 37546 - 39907
Giải năm
4249
Giải sáu
1179 - 8908 - 9822
Giải bẩy
174
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,7,8
5
2,4
6,6
0,6,9

1,5
4,5,9

0

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2018
Thứ ba
Ngày: 06/03/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
751065
Giải nhất
21380
Giải nhì
78844
Giải ba
42417 - 89518
Giải tư
34134 - 04933 - 88498 - 62055 - 67751 - 29666 - 24151
Giải năm
1980
Giải sáu
6294 - 1312 - 5991
Giải bẩy
796
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7,8

3,4,7
4
1,1,5
5,6

0,0
1,4,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2018
Thứ ba
Ngày: 27/02/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
970448
Giải nhất
92464
Giải nhì
00791
Giải ba
09156 - 81056
Giải tư
91972 - 66352 - 09813 - 90112 - 80582 - 72209 - 66933
Giải năm
3009
Giải sáu
8208 - 7482 - 3596
Giải bẩy
012
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9,9
2,2,3

3
8
2,6,6
4
0,2
2,2
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2018
Thứ ba
Ngày: 20/02/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
143530
Giải nhất
67583
Giải nhì
96325
Giải ba
28878 - 20594
Giải tư
53140 - 33465 - 75778 - 57134 - 05377 - 52631 - 09849
Giải năm
7557
Giải sáu
3047 - 7366 - 3788
Giải bẩy
752
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5
0,1,4
0,7,9
2,7,8
5,6
7,8,8
3,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2018
Thứ ba
Ngày: 13/02/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
640739
Giải nhất
32142
Giải nhì
74614
Giải ba
65616 - 15314
Giải tư
00424 - 94099 - 88342 - 99184 - 55870 - 79249 - 28962
Giải năm
3751
Giải sáu
8551 - 3414 - 7185
Giải bẩy
681
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,4,4,6
4
9
2,2,9
1,1
2,2
0
1,4,5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2018
Thứ ba
Ngày: 06/02/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
016834
Giải nhất
24601
Giải nhì
07277
Giải ba
25854 - 22172
Giải tư
90938 - 14466 - 35979 - 89895 - 42136 - 65168 - 06239
Giải năm
7247
Giải sáu
0346 - 2514 - 3939
Giải bẩy
685
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4

0,4,6,8,9,9
6,7
4
6,8
2,7,9
5
5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2018
Thứ ba
Ngày: 30/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
261125
Giải nhất
94606
Giải nhì
77555
Giải ba
25876 - 83375
Giải tư
11733 - 16443 - 86418 - 44651 - 23279 - 44253 - 44529
Giải năm
6517
Giải sáu
4078 - 8419 - 6655
Giải bẩy
284
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
7,8,9
5,9
3
3
1,3,5,5

5,6,8,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2018
Thứ ba
Ngày: 23/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
309186
Giải nhất
46860
Giải nhì
26312
Giải ba
46357 - 70638
Giải tư
52204 - 50063 - 46620 - 63286 - 41881 - 67583 - 77964
Giải năm
1417
Giải sáu
4020 - 0948 - 4342
Giải bẩy
904
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
2,7
0,0
8
2,8
7
0,3,4

1,3,6,6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2018
Thứ ba
Ngày: 16/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
452578
Giải nhất
86598
Giải nhì
22180
Giải ba
37123 - 02775
Giải tư
14597 - 65612 - 15491 - 76015 - 67405 - 81178 - 94379
Giải năm
5293
Giải sáu
6513 - 9433 - 0781
Giải bẩy
602
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
2,3,5
3
35,8,8,9
0,1,6
1,3,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2018
Thứ ba
Ngày: 09/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
494468
Giải nhất
28469
Giải nhì
89779
Giải ba
43884 - 51865
Giải tư
91627 - 10712 - 25386 - 05770 - 46786 - 97678 - 86649
Giải năm
2525
Giải sáu
6053 - 1686 - 1970
Giải bẩy
943
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
5,7

3,9
3
5,8,9
0,0,8,9,9
4,6,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2018
Thứ ba
Ngày: 02/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
622602
Giải nhất
68606
Giải nhì
05610
Giải ba
52136 - 72430
Giải tư
43924 - 34385 - 71978 - 35076 - 61670 - 39539 - 87208
Giải năm
8492
Giải sáu
5212 - 8972 - 8762
Giải bẩy
352
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8
0,2
4
0,6,9

2,8
2
0,2,6,8
5
2

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2017
Thứ ba
Ngày: 26/12/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
113100
Giải nhất
50730
Giải nhì
33390
Giải ba
77899 - 87909
Giải tư
83353 - 90094 - 01340 - 11090 - 22161 - 64106 - 25654
Giải năm
5454
Giải sáu
9821 - 1953 - 5621
Giải bẩy
106
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,6,9

1,1
0
0
3,3,4,4,4
1


0,0,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2017
Thứ ba
Ngày: 19/12/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
479362
Giải nhất
77260
Giải nhì
48893
Giải ba
18609 - 56686
Giải tư
18566 - 14130 - 93210 - 38397 - 11570 - 24521 - 34576
Giải năm
5402
Giải sáu
5893 - 7391 - 8734
Giải bẩy
127
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
0
1,7
0,4,9


0,2,6
0,6
6
1,3,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2017
Thứ ba
Ngày: 12/12/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
637973
Giải nhất
33105
Giải nhì
96347
Giải ba
82324 - 90041
Giải tư
41272 - 22195 - 58169 - 97521 - 13073 - 56281 - 41327
Giải năm
8302
Giải sáu
0691 - 1864 - 0104
Giải bẩy
879
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,7

1,4,7

1,7

4,9
2,3,3,9
1
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2017
Thứ ba
Ngày: 05/12/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
670173
Giải nhất
79186
Giải nhì
14735
Giải ba
23312 - 43877
Giải tư
51086 - 19911 - 52608 - 26087 - 54436 - 49441 - 27511
Giải năm
4518
Giải sáu
1381 - 2182 - 4409
Giải bẩy
054
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8,9
1,1,2,8

5,6
1
4

3,7
1,2,6,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2017
Thứ ba
Ngày: 28/11/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
214153
Giải nhất
90466
Giải nhì
71659
Giải ba
37163 - 29315
Giải tư
08032 - 21278 - 81479 - 60771 - 99193 - 65910 - 28290
Giải năm
6164
Giải sáu
9183 - 1114 - 4441
Giải bẩy
188
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4,5

2
1
3,9
3,4,4,6
1,8,9
3,8
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 21/11/2017
Thứ ba
Ngày: 21/11/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
734750
Giải nhất
09252
Giải nhì
17979
Giải ba
54011 - 24520
Giải tư
38423 - 98118 - 33703 - 50001 - 10707 - 79989 - 46651
Giải năm
5603
Giải sáu
3583 - 1381 - 7790
Giải bẩy
104
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,3,4,7
1,8
0,0,3


0,1,2

9
1,3,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 14/11/2017
Thứ ba
Ngày: 14/11/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
769324
Giải nhất
96618
Giải nhì
41747
Giải ba
80263 - 45781
Giải tư
80840 - 80559 - 18645 - 09535 - 41675 - 38482 - 09588
Giải năm
0156
Giải sáu
3151 - 4326 - 2878
Giải bẩy
318
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8,8
4,6
5,7
0,5,7
1,6,9
3
5,8
1,2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 07/11/2017
Thứ ba
Ngày: 07/11/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
855660
Giải nhất
76876
Giải nhì
50843
Giải ba
65223 - 32848
Giải tư
09530 - 31487 - 66984 - 36411 - 06453 - 75552 - 29030
Giải năm
3918
Giải sáu
5535 - 0778 - 6998
Giải bẩy
922
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,8
2,3
0,0,5,7
3,8
2,3
0
6,8
4,7
8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/10/2017
Thứ ba
Ngày: 31/10/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
137749
Giải nhất
62552
Giải nhì
04134
Giải ba
95181 - 84605
Giải tư
76437 - 29951 - 03792 - 19715 - 37791 - 45360 - 06414
Giải năm
6346
Giải sáu
9208 - 4642 - 8009
Giải bẩy
897
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8,9
4,5,9

4,7
2,6,9
1,2
0

1
1,2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/10/2017
Thứ ba
Ngày: 24/10/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
690079
Giải nhất
59823
Giải nhì
88788
Giải ba
87451 - 65233
Giải tư
66356 - 93576 - 45405 - 14324 - 79855 - 93741 - 14608
Giải năm
6357
Giải sáu
6850 - 1291 - 7627
Giải bẩy
614
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
4
3,4,7
3
1
0,1,5,6,7

6,9
8
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2017
Thứ ba
Ngày: 17/10/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
166722
Giải nhất
43714
Giải nhì
04171
Giải ba
62226 - 52672
Giải tư
72923 - 51170 - 09657 - 68440 - 36268 - 63109 - 36503
Giải năm
9821
Giải sáu
9544 - 3126 - 4886
Giải bẩy
952
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
4
1,2,3,6,6

0,4
2,7
8
0,1,2
6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2017
Thứ ba
Ngày: 10/10/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
630901
Giải nhất
82908
Giải nhì
78152
Giải ba
79441 - 40245
Giải tư
73761 - 54161 - 13940 - 93787 - 33724 - 04434 - 17562
Giải năm
4413
Giải sáu
9735 - 7176 - 5827
Giải bẩy
581
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
3
4,7
4,5
0,1,5
2
1,1,2
6
1,7
6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/10/2017
Thứ ba
Ngày: 03/10/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
578837
Giải nhất
46300
Giải nhì
46631
Giải ba
19164 - 62005
Giải tư
26540 - 32379 - 00426 - 01230 - 37887 - 42930 - 00423
Giải năm
3829
Giải sáu
6809 - 8454 - 0220
Giải bẩy
409
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,9,9

0,3,6,9
0,0,1,7
0
1,4
4
9
7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/09/2017
Thứ ba
Ngày: 26/09/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
108928
Giải nhất
88256
Giải nhì
09702
Giải ba
35456 - 00029
Giải tư
53716 - 48331 - 30742 - 99953 - 34736 - 92838 - 37866
Giải năm
5558
Giải sáu
0721 - 4930 - 3245
Giải bẩy
329
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
1,8,9,9
0,1,6,8
2,5
3,6,6,8
6

3