Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 19/06/2018
Thứ ba
Ngày: 19/06/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
391630
Giải nhất
29928
Giải nhì
82606
Giải ba
14720 - 33264
Giải tư
22897 - 64552 - 06595 - 93759 - 42366 - 53202 - 29546
Giải năm
0238
Giải sáu
1108 - 2189 - 3927
Giải bẩy
703
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,8
5
0,7,8
0,8
6
2,9
4,6

9
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/06/2018
Thứ ba
Ngày: 12/06/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
936076
Giải nhất
86473
Giải nhì
18922
Giải ba
30227 - 41015
Giải tư
37352 - 19847 - 73440 - 55315 - 31242 - 93904 - 25892
Giải năm
3478
Giải sáu
5735 - 5480 - 0562
Giải bẩy
701
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
5,5
2,7
5
0,2,7
1,2
2
3,6,8
0
2

Kết quả xổ số miền Nam - 05/06/2018
Thứ ba
Ngày: 05/06/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
848879
Giải nhất
16313
Giải nhì
82613
Giải ba
44886 - 57692
Giải tư
77863 - 60643 - 42862 - 08694 - 73817 - 70607 - 52784
Giải năm
0908
Giải sáu
4182 - 3178 - 2689
Giải bẩy
044
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
3,3,7,7


3,4

2,3
8,9
2,4,6,9
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/05/2018
Thứ ba
Ngày: 29/05/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
344338
Giải nhất
59646
Giải nhì
76430
Giải ba
70136 - 66315
Giải tư
24533 - 91760 - 24754 - 00018 - 67076 - 21264 - 50605
Giải năm
5738
Giải sáu
8554 - 4610 - 1248
Giải bẩy
010
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
0,0,5,8

0,3,6,8,8
6,8
4,4
0,4
6


Kết quả xổ số miền Nam - 22/05/2018
Thứ ba
Ngày: 22/05/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
955252
Giải nhất
79590
Giải nhì
80621
Giải ba
60252 - 26651
Giải tư
49618 - 15768 - 54250 - 93495 - 65639 - 81435 - 68721
Giải năm
5631
Giải sáu
2265 - 8000 - 2095
Giải bẩy
919
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
8,9
1,1
1,5,9

0,1,2,2
5,8


0,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/05/2018
Thứ ba
Ngày: 15/05/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
681146
Giải nhất
20810
Giải nhì
63369
Giải ba
90339 - 33914
Giải tư
56354 - 90245 - 87152 - 08383 - 70004 - 21246 - 44655
Giải năm
4953
Giải sáu
8322 - 7707 - 0439
Giải bẩy
687
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
0,4
2
9,9
5,6,6
2,3,4,5
9

3,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/05/2018
Thứ ba
Ngày: 08/05/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
493447
Giải nhất
05483
Giải nhì
55596
Giải ba
28169 - 32168
Giải tư
29682 - 28851 - 07260 - 91185 - 51636 - 94494 - 65145
Giải năm
0699
Giải sáu
5777 - 8074 - 8228
Giải bẩy
504
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

8
6
5,7
1
0,8,9
4,7
0,2,3,5
4,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/05/2018
Thứ ba
Ngày: 01/05/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
322525
Giải nhất
75014
Giải nhì
16723
Giải ba
05000 - 87609
Giải tư
62900 - 81514 - 08630 - 26947 - 37090 - 36085 - 77034
Giải năm
8905
Giải sáu
4730 - 2703 - 6319
Giải bẩy
904
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,4,5,7,9
4,4,9
3,5
0,0,4
75
0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/04/2018
Thứ ba
Ngày: 24/04/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
139707
Giải nhất
46464
Giải nhì
12676
Giải ba
69757 - 69744
Giải tư
13248 - 85552 - 83093 - 81356 - 31271 - 89570 - 74626
Giải năm
7339
Giải sáu
1399 - 9941 - 5771
Giải bẩy
196
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

6
9
1,4,8
2,6,7
4
0,1,1,6
1
3,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/04/2018
Thứ ba
Ngày: 17/04/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
832831
Giải nhất
44404
Giải nhì
93373
Giải ba
76758 - 33284
Giải tư
75170 - 85851 - 16391 - 77568 - 53529 - 60461 - 41354
Giải năm
4532
Giải sáu
5836 - 4139 - 4431
Giải bẩy
375
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
6
9
1,1,2,6,9

1,4,8
1,8
0,3,5
4
1

Kết quả xổ số miền Nam - 10/04/2018
Thứ ba
Ngày: 10/04/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
054169
Giải nhất
45068
Giải nhì
02213
Giải ba
15439 - 65168
Giải tư
33989 - 61126 - 26162 - 01315 - 64388 - 72114 - 58347
Giải năm
0912
Giải sáu
3644 - 8154 - 5085
Giải bẩy
972
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,4,5
6
9
4,7
4
2,8,8,9
2
0,5,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/04/2018
Thứ ba
Ngày: 03/04/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
267687
Giải nhất
17938
Giải nhì
46111
Giải ba
14378 - 63628
Giải tư
81324 - 01247 - 58789 - 70754 - 82888 - 60638 - 70348
Giải năm
2041
Giải sáu
7477 - 1623 - 3693
Giải bẩy
479
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
3,4,8
8,8
1,7,7,8
4

7,8,9
7,8,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 27/03/2018
Thứ ba
Ngày: 27/03/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
003530
Giải nhất
54044
Giải nhì
31605
Giải ba
41793 - 42370
Giải tư
45778 - 93812 - 04493 - 46235 - 64928 - 49966 - 96386
Giải năm
3854
Giải sáu
7646 - 2104 - 4874
Giải bẩy
667
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
2
8
0,5
4,6
4
6,7
0,4,8
0,6
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 20/03/2018
Thứ ba
Ngày: 20/03/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
759671
Giải nhất
08802
Giải nhì
29922
Giải ba
67444 - 39044
Giải tư
45116 - 43378 - 38556 - 13142 - 69751 - 39046 - 51220
Giải năm
7552
Giải sáu
3268 - 7378 - 1607
Giải bẩy
802
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,7
6
0,2,4

2,4,4,6
1,2,6
8
1,8,8


Kết quả xổ số miền Nam - 13/03/2018
Thứ ba
Ngày: 13/03/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
223515
Giải nhất
30361
Giải nhì
23505
Giải ba
49390 - 53936
Giải tư
25124 - 22704 - 24040 - 77765 - 49836 - 37546 - 39907
Giải năm
4249
Giải sáu
1179 - 8908 - 9822
Giải bẩy
174
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,7,8
5
2,4
6,6
0,6,9

1,5
4,5,9

0

Kết quả xổ số miền Nam - 06/03/2018
Thứ ba
Ngày: 06/03/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
751065
Giải nhất
21380
Giải nhì
78844
Giải ba
42417 - 89518
Giải tư
34134 - 04933 - 88498 - 62055 - 67751 - 29666 - 24151
Giải năm
1980
Giải sáu
6294 - 1312 - 5991
Giải bẩy
796
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7,8

3,4,7
4
1,1,5
5,6

0,0
1,4,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/02/2018
Thứ ba
Ngày: 27/02/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
970448
Giải nhất
92464
Giải nhì
00791
Giải ba
09156 - 81056
Giải tư
91972 - 66352 - 09813 - 90112 - 80582 - 72209 - 66933
Giải năm
3009
Giải sáu
8208 - 7482 - 3596
Giải bẩy
012
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9,9
2,2,3

3
8
2,6,6
4
0,2
2,2
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/02/2018
Thứ ba
Ngày: 20/02/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
143530
Giải nhất
67583
Giải nhì
96325
Giải ba
28878 - 20594
Giải tư
53140 - 33465 - 75778 - 57134 - 05377 - 52631 - 09849
Giải năm
7557
Giải sáu
3047 - 7366 - 3788
Giải bẩy
752
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5
0,1,4
0,7,9
2,7,8
5,6
7,8,8
3,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 13/02/2018
Thứ ba
Ngày: 13/02/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
640739
Giải nhất
32142
Giải nhì
74614
Giải ba
65616 - 15314
Giải tư
00424 - 94099 - 88342 - 99184 - 55870 - 79249 - 28962
Giải năm
3751
Giải sáu
8551 - 3414 - 7185
Giải bẩy
681
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,4,4,6
4
9
2,2,9
1,1
2,2
0
1,4,5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/02/2018
Thứ ba
Ngày: 06/02/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
016834
Giải nhất
24601
Giải nhì
07277
Giải ba
25854 - 22172
Giải tư
90938 - 14466 - 35979 - 89895 - 42136 - 65168 - 06239
Giải năm
7247
Giải sáu
0346 - 2514 - 3939
Giải bẩy
685
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4

0,4,6,8,9,9
6,7
4
6,8
2,7,9
5
5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/01/2018
Thứ ba
Ngày: 30/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
261125
Giải nhất
94606
Giải nhì
77555
Giải ba
25876 - 83375
Giải tư
11733 - 16443 - 86418 - 44651 - 23279 - 44253 - 44529
Giải năm
6517
Giải sáu
4078 - 8419 - 6655
Giải bẩy
284
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
7,8,9
5,9
3
3
1,3,5,5

5,6,8,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 23/01/2018
Thứ ba
Ngày: 23/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
309186
Giải nhất
46860
Giải nhì
26312
Giải ba
46357 - 70638
Giải tư
52204 - 50063 - 46620 - 63286 - 41881 - 67583 - 77964
Giải năm
1417
Giải sáu
4020 - 0948 - 4342
Giải bẩy
904
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
2,7
0,0
8
2,8
7
0,3,4

1,3,6,6
0

Kết quả xổ số miền Nam - 16/01/2018
Thứ ba
Ngày: 16/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
452578
Giải nhất
86598
Giải nhì
22180
Giải ba
37123 - 02775
Giải tư
14597 - 65612 - 15491 - 76015 - 67405 - 81178 - 94379
Giải năm
5293
Giải sáu
6513 - 9433 - 0781
Giải bẩy
602
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
2,3,5
3
35,8,8,9
0,1,6
1,3,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/01/2018
Thứ ba
Ngày: 09/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
494468
Giải nhất
28469
Giải nhì
89779
Giải ba
43884 - 51865
Giải tư
91627 - 10712 - 25386 - 05770 - 46786 - 97678 - 86649
Giải năm
2525
Giải sáu
6053 - 1686 - 1970
Giải bẩy
943
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
5,7

3,9
3
5,8,9
0,0,8,9,9
4,6,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/01/2018
Thứ ba
Ngày: 02/01/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
622602
Giải nhất
68606
Giải nhì
05610
Giải ba
52136 - 72430
Giải tư
43924 - 34385 - 71978 - 35076 - 61670 - 39539 - 87208
Giải năm
8492
Giải sáu
5212 - 8972 - 8762
Giải bẩy
352
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8
0,2
4
0,6,9

2,8
2
0,2,6,8
5
2

Kết quả xổ số miền Nam - 26/12/2017
Thứ ba
Ngày: 26/12/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
113100
Giải nhất
50730
Giải nhì
33390
Giải ba
77899 - 87909
Giải tư
83353 - 90094 - 01340 - 11090 - 22161 - 64106 - 25654
Giải năm
5454
Giải sáu
9821 - 1953 - 5621
Giải bẩy
106
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,6,9

1,1
0
0
3,3,4,4,4
1


0,0,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/12/2017
Thứ ba
Ngày: 19/12/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
479362
Giải nhất
77260
Giải nhì
48893
Giải ba
18609 - 56686
Giải tư
18566 - 14130 - 93210 - 38397 - 11570 - 24521 - 34576
Giải năm
5402
Giải sáu
5893 - 7391 - 8734
Giải bẩy
127
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
0
1,7
0,4,9


0,2,6
0,6
6
1,3,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2017
Thứ ba
Ngày: 12/12/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
637973
Giải nhất
33105
Giải nhì
96347
Giải ba
82324 - 90041
Giải tư
41272 - 22195 - 58169 - 97521 - 13073 - 56281 - 41327
Giải năm
8302
Giải sáu
0691 - 1864 - 0104
Giải bẩy
879
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,7

1,4,7

1,7

4,9
2,3,3,9
1
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2017
Thứ ba
Ngày: 05/12/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
670173
Giải nhất
79186
Giải nhì
14735
Giải ba
23312 - 43877
Giải tư
51086 - 19911 - 52608 - 26087 - 54436 - 49441 - 27511
Giải năm
4518
Giải sáu
1381 - 2182 - 4409
Giải bẩy
054
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8,9
1,1,2,8

5,6
1
4

3,7
1,2,6,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2017
Thứ ba
Ngày: 28/11/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
214153
Giải nhất
90466
Giải nhì
71659
Giải ba
37163 - 29315
Giải tư
08032 - 21278 - 81479 - 60771 - 99193 - 65910 - 28290
Giải năm
6164
Giải sáu
9183 - 1114 - 4441
Giải bẩy
188
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4,5

2
1
3,9
3,4,4,6
1,8,9
3,8
0,3