Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2017
Thứ ba
Ngày: 17/10/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
166722
Giải nhất
43714
Giải nhì
04171
Giải ba
62226 - 52672
Giải tư
72923 - 51170 - 09657 - 68440 - 36268 - 63109 - 36503
Giải năm
9821
Giải sáu
9544 - 3126 - 4886
Giải bẩy
952
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
4
1,2,3,6,6

0,4
2,7
8
0,1,2
6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2017
Thứ ba
Ngày: 10/10/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
630901
Giải nhất
82908
Giải nhì
78152
Giải ba
79441 - 40245
Giải tư
73761 - 54161 - 13940 - 93787 - 33724 - 04434 - 17562
Giải năm
4413
Giải sáu
9735 - 7176 - 5827
Giải bẩy
581
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
3
4,7
4,5
0,1,5
2
1,1,2
6
1,7
6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/10/2017
Thứ ba
Ngày: 03/10/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
578837
Giải nhất
46300
Giải nhì
46631
Giải ba
19164 - 62005
Giải tư
26540 - 32379 - 00426 - 01230 - 37887 - 42930 - 00423
Giải năm
3829
Giải sáu
6809 - 8454 - 0220
Giải bẩy
409
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,9,9

0,3,6,9
0,0,1,7
0
1,4
4
9
7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/09/2017
Thứ ba
Ngày: 26/09/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
108928
Giải nhất
88256
Giải nhì
09702
Giải ba
35456 - 00029
Giải tư
53716 - 48331 - 30742 - 99953 - 34736 - 92838 - 37866
Giải năm
5558
Giải sáu
0721 - 4930 - 3245
Giải bẩy
329
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
1,8,9,9
0,1,6,8
2,5
3,6,6,8
6

3

Kết quả xổ số miền Nam - 19/09/2017
Thứ ba
Ngày: 19/09/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
880715
Giải nhất
12510
Giải nhì
37999
Giải ba
28597 - 88926
Giải tư
61997 - 65564 - 63681 - 64650 - 40699 - 51692 - 72644
Giải năm
2434
Giải sáu
7759 - 3103 - 4056
Giải bẩy
446
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
0,5
6
4
4,6
0,6,9
4

1
2,7,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/09/2017
Thứ ba
Ngày: 12/09/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
561565
Giải nhất
73373
Giải nhì
01150
Giải ba
41935 - 12865
Giải tư
52611 - 75995 - 71812 - 10795 - 26718 - 38267 - 99790
Giải năm
7003
Giải sáu
8153 - 2720 - 5054
Giải bẩy
015
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,2,5,8
0,6
5

0,3,4
5,5,7
3

0,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/09/2017
Thứ ba
Ngày: 05/09/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
231665
Giải nhất
01982
Giải nhì
79256
Giải ba
14382 - 71983
Giải tư
53699 - 98768 - 75468 - 40047 - 81637 - 95015 - 56243
Giải năm
1045
Giải sáu
1484 - 8051 - 1931
Giải bẩy
585
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5

1,7
3,5,7,9
1,6
5,8,8

2,2,3,4,5
9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/08/2017
Thứ ba
Ngày: 29/08/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
640367
Giải nhất
50666
Giải nhì
23926
Giải ba
32776 - 49767
Giải tư
32884 - 69327 - 17644 - 27856 - 30853 - 38436 - 88563
Giải năm
3665
Giải sáu
6759 - 9729 - 3012
Giải bẩy
206
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,2
6,7,9
6
4
3,6,9
3,5,6,7,7
6
4

Kết quả xổ số miền Nam - 22/08/2017
Thứ ba
Ngày: 22/08/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
657666
Giải nhất
68608
Giải nhì
25128
Giải ba
33880 - 60177
Giải tư
92670 - 38348 - 69462 - 56682 - 07750 - 18461 - 84944
Giải năm
2403
Giải sáu
1766 - 3203 - 3467
Giải bẩy
513
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,8
3
8

4,8
0
1,2,6,6,7
0,4,7
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 15/08/2017
Thứ ba
Ngày: 15/08/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
485216
Giải nhất
84972
Giải nhì
14285
Giải ba
77377 - 07072
Giải tư
18084 - 19634 - 49432 - 45725 - 40365 - 26532 - 17055
Giải năm
2191
Giải sáu
2936 - 9085 - 8363
Giải bẩy
083
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
5
2,2,4,6

5
3,5,7
2,2,7
3,4,5,5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 08/08/2017
Thứ ba
Ngày: 08/08/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
451558
Giải nhất
87619
Giải nhì
37462
Giải ba
57563 - 58501
Giải tư
86561 - 32032 - 66094 - 02922 - 43708 - 01275 - 72891
Giải năm
6040
Giải sáu
0531 - 5920 - 2031
Giải bẩy
445
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
9
0,2
1,1,2
0,5
8
1,2,3
5
2
1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 01/08/2017
Thứ ba
Ngày: 01/08/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
075218
Giải nhất
50755
Giải nhì
69680
Giải ba
45897 - 03424
Giải tư
71588 - 95188 - 38451 - 34146 - 29178 - 03294 - 49332
Giải năm
8246
Giải sáu
9126 - 9489 - 1497
Giải bẩy
432
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
4,6
2,2
6,6
1,5,9

8
0,8,8,9
4,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/07/2017
Thứ ba
Ngày: 25/07/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
286616
Giải nhất
98393
Giải nhì
53300
Giải ba
71126 - 29245
Giải tư
90259 - 59675 - 40874 - 78867 - 03822 - 95659 - 67666
Giải năm
5189
Giải sáu
6938 - 9438 - 1879
Giải bẩy
453
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6,8
2,6
8,8
5
3,9,9
6,7
4,5,9
9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 18/07/2017
Thứ ba
Ngày: 18/07/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
019459
Giải nhất
99595
Giải nhì
85888
Giải ba
57934 - 32321
Giải tư
51863 - 63561 - 91231 - 15329 - 23522 - 82903 - 33164
Giải năm
3739
Giải sáu
8726 - 1387 - 3733
Giải bẩy
036
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

1,2,6,7,9
1,3,4,6,9

9
1,3,4

7,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/07/2017
Thứ ba
Ngày: 11/07/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
095828
Giải nhất
79791
Giải nhì
05615
Giải ba
49172 - 98326
Giải tư
69469 - 19905 - 26092 - 25783 - 52670 - 22293 - 69543
Giải năm
6058
Giải sáu
7994 - 0565 - 9951
Giải bẩy
281
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5
6,6,8

3
1,8
5,9
0,2
1,3
1,2,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/07/2017
Thứ ba
Ngày: 04/07/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
361870
Giải nhất
70324
Giải nhì
69337
Giải ba
80124 - 67320
Giải tư
23769 - 46704 - 89171 - 67064 - 98577 - 14763 - 99177
Giải năm
5578
Giải sáu
4846 - 0158 - 6629
Giải bẩy
317
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
7
0,4,4,7,9
7
6
8
3,4,9
0,1,7,7,8


Kết quả xổ số miền Nam - 27/06/2017
Thứ ba
Ngày: 27/06/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
608163
Giải nhất
91867
Giải nhì
84652
Giải ba
29951 - 57334
Giải tư
36211 - 18868 - 55046 - 11481 - 82173 - 42965 - 05495
Giải năm
5154
Giải sáu
1981 - 5483 - 1336
Giải bẩy
053
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3

4,6
6
1,2,3,4
3,5,7,8
3
1,1,3
5

Kết quả xổ số miền Nam - 20/06/2017
Thứ ba
Ngày: 20/06/2017
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
424932
Giải nhất
43914
Giải nhì
06651
Giải ba
07441 - 59503
Giải tư
31862 - 81714 - 96121 - 86195 - 91247 - 73436 - 53192
Giải năm
1681
Giải sáu
9965 - 8168 - 0677
Giải bẩy
366
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,4
1
2,6
1,7
1
2,5,6,8
3,7
1
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/05/2017
Thứ ba
Ngày: 30/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5E
Giải đặc biệt
911192
Giải nhất
68364
Giải nhì
48113
Giải ba
86455 - 83798
Giải tư
62923 - 67209 - 54619 - 38878 - 64297 - 94307 - 59067
Giải năm
0176
Giải sáu
2166 - 3713 - 6593
Giải bẩy
764
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
3,3,9
3


5
4,4,6,7,9
6,8

2,3,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/05/2017
Thứ ba
Ngày: 23/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5D
Giải đặc biệt
909542
Giải nhất
76858
Giải nhì
96781
Giải ba
08956 - 13126
Giải tư
60948 - 17097 - 62530 - 29074 - 38666 - 20998 - 40809
Giải năm
7598
Giải sáu
2592 - 4300 - 5877
Giải bẩy
625
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9

5,6
0,8
2,8
6,8
6
4,7
1
2,7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/05/2017
Thứ ba
Ngày: 16/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5C
Giải đặc biệt
708041
Giải nhất
81801
Giải nhì
43017
Giải ba
21187 - 75487
Giải tư
80357 - 58671 - 72935 - 30891 - 09661 - 66962 - 43379
Giải năm
3312
Giải sáu
3250 - 0377 - 9081
Giải bẩy
207
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
2,7

5
1
0,7
1,2,3
1,7,9
1,7,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 09/05/2017
Thứ ba
Ngày: 09/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5B
Giải đặc biệt
524672
Giải nhất
19149
Giải nhì
16773
Giải ba
64059 - 79354
Giải tư
80060 - 68157 - 86404 - 48845 - 21085 - 09994 - 43938
Giải năm
6047
Giải sáu
5782 - 7320 - 6763
Giải bẩy
312
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
2
0
8
5,7,9
4,7,9
0,3
2,3
2,5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 02/05/2017
Thứ ba
Ngày: 02/05/2017
Xổ số Vũng Tàu - 5A
Giải đặc biệt
371900
Giải nhất
75340
Giải nhì
30681
Giải ba
73277 - 35732
Giải tư
70471 - 73960 - 96190 - 46578 - 35361 - 26372 - 93318
Giải năm
2723
Giải sáu
6265 - 3453 - 6037
Giải bẩy
905
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
5,8
3
2,7
0
3
0,1,5
1,2,7,8
1
0

Kết quả xổ số miền Nam - 25/04/2017
Thứ ba
Ngày: 25/04/2017
Xổ số Vũng Tàu - 4D
Giải đặc biệt
039257
Giải nhất
31401
Giải nhì
31822
Giải ba
00828 - 42276
Giải tư
45964 - 63389 - 33447 - 03748 - 53113 - 45023 - 18806
Giải năm
9285
Giải sáu
6581 - 1255 - 2310
Giải bẩy
705
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5,6
0,3
2,3,8

7,8
5,7
4
6
1,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/04/2017
Thứ ba
Ngày: 18/04/2017
Xổ số Vũng Tàu - 4C
Giải đặc biệt
691434
Giải nhất
38414
Giải nhì
26090
Giải ba
14404 - 83250
Giải tư
42212 - 55827 - 68221 - 35331 - 80845 - 24262 - 40338
Giải năm
5274
Giải sáu
2801 - 5558 - 6436
Giải bẩy
211
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
1,2,4
1,7
1,4,6,8
5
0,5,8
2
4

0

Kết quả xổ số miền Nam - 11/04/2017
Thứ ba
Ngày: 11/04/2017
Xổ số Vũng Tàu - 4B
Giải đặc biệt
993832
Giải nhất
86032
Giải nhì
18312
Giải ba
17325 - 54783
Giải tư
67370 - 23001 - 38524 - 87591 - 56347 - 48396 - 83204
Giải năm
2739
Giải sáu
9168 - 2102 - 3218
Giải bẩy
835
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4
2,8
4,5
2,2,5,9
7

1,8
0
3
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/04/2017
Thứ ba
Ngày: 04/04/2017
Xổ số Vũng Tàu - 4A
Giải đặc biệt
998622
Giải nhất
84925
Giải nhì
83384
Giải ba
27871 - 66693
Giải tư
57522 - 80307 - 62110 - 20675 - 27884 - 61163 - 59112
Giải năm
5703
Giải sáu
7285 - 9067 - 5521
Giải bẩy
364
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
0,2
1,2,2,5

4

3,4,7
1,5
4,4,5
3

Kết quả xổ số miền Nam - 28/03/2017
Thứ ba
Ngày: 28/03/2017
Xổ số Vũng Tàu - 3D
Giải đặc biệt
748323
Giải nhất
48390
Giải nhì
58591
Giải ba
65960 - 43666
Giải tư
89350 - 13695 - 06333 - 24054 - 91136 - 86110 - 87121
Giải năm
2917
Giải sáu
3840 - 4865 - 8653
Giải bẩy
315
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,5,7
1,3
3,6
0
0,3,4
0,5,6


0,1,5