Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: DW DLK gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 12/11/2019
Thứ ba
Ngày: 12/11/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
868693
Giải nhất
30621
Giải nhì
38929
Giải ba
05681 - 78260
Giải tư
93566 - 71504 - 98085 - 68290 - 69750 - 70235 - 29301
Giải năm
9559
Giải sáu
5531 - 5935 - 3321
Giải bẩy
020
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4

0,1,1,9
1,5,5

0,9
0,6,7

1,5
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 05/11/2019
Thứ ba
Ngày: 05/11/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
673459
Giải nhất
05163
Giải nhì
53462
Giải ba
87744 - 00412
Giải tư
54584 - 22353 - 83906 - 63105 - 55667 - 90261 - 18442
Giải năm
6074
Giải sáu
4430 - 6094 - 6596
Giải bẩy
667
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
2

0
2,4
3,9
1,2,3,7,7
4
4
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 29/10/2019
Thứ ba
Ngày: 29/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
194510
Giải nhất
41821
Giải nhì
80389
Giải ba
68041 - 92396
Giải tư
88755 - 27266 - 44034 - 15248 - 93027 - 48013 - 66754
Giải năm
1708
Giải sáu
9021 - 0542 - 5290
Giải bẩy
776
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,3
1,1,7
4,8
1,2,8
4,5
6
6
9
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 22/10/2019
Thứ ba
Ngày: 22/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
646431
Giải nhất
61860
Giải nhì
15188
Giải ba
77953 - 61794
Giải tư
59299 - 48675 - 52953 - 44034 - 66540 - 33174 - 15401
Giải năm
0331
Giải sáu
7467 - 8011 - 0065
Giải bẩy
208
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
1

1,1,4
0
3,3
0,5,5,7
4,5
8
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/10/2019
Thứ ba
Ngày: 15/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
021843
Giải nhất
67920
Giải nhì
57539
Giải ba
76953 - 22548
Giải tư
73295 - 09676 - 85670 - 73942 - 81165 - 57309 - 59145
Giải năm
9288
Giải sáu
9059 - 0452 - 0807
Giải bẩy
106
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,9

0,8
9
2,3,5,8
2,3,9
5
0,6
8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 08/10/2019
Thứ ba
Ngày: 08/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
496472
Giải nhất
07544
Giải nhì
11567
Giải ba
70380 - 23902
Giải tư
25194 - 92228 - 13894 - 58776 - 83215 - 64662 - 77540
Giải năm
7810
Giải sáu
3534 - 4175 - 3894
Giải bẩy
264
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,5
8
4
0,4
6
2,4,7
2,5,6
0
4,4,4

Kết quả xổ số miền Trung - 01/10/2019
Thứ ba
Ngày: 01/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
807480
Giải nhất
95765
Giải nhì
22480
Giải ba
55793 - 96304
Giải tư
12232 - 57302 - 29830 - 54629 - 83484 - 23002 - 80625
Giải năm
9081
Giải sáu
8176 - 2933 - 1327
Giải bẩy
202
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,2,4

5,7,9
0,2,3

6
5
6
0,0,1,4
3

Kết quả xổ số miền Trung - 24/09/2019
Thứ ba
Ngày: 24/09/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
682650
Giải nhất
91267
Giải nhì
10932
Giải ba
55659 - 07803
Giải tư
38311 - 37971 - 66928 - 76317 - 00313 - 02707 - 07992
Giải năm
4407
Giải sáu
2259 - 4269 - 5389
Giải bẩy
230
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7,7
1,3,7
8
0,2

0,7,9,9
7,9
1
9
2

Kết quả xổ số miền Trung - 17/09/2019
Thứ ba
Ngày: 17/09/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
144734
Giải nhất
29452
Giải nhì
93726
Giải ba
24160 - 60454
Giải tư
38638 - 58518 - 60474 - 96918 - 14408 - 94046 - 11840
Giải năm
2682
Giải sáu
0206 - 6428 - 7838
Giải bẩy
235
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
8,8
6,8
4,5,8,8
0,6
2,4
0
4
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/09/2019
Thứ ba
Ngày: 10/09/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
979227
Giải nhất
90114
Giải nhì
12985
Giải ba
30035 - 54363
Giải tư
69188 - 70020 - 29952 - 71761 - 92899 - 25895 - 92801
Giải năm
5691
Giải sáu
6544 - 1686 - 0713
Giải bẩy
988
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
3,4
0,7
5
4
2
1,3

5,6,8,8
1,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 03/09/2019
Thứ ba
Ngày: 03/09/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
699103
Giải nhất
33861
Giải nhì
32201
Giải ba
78930 - 76245
Giải tư
90817 - 54050 - 36671 - 42326 - 00880 - 52508 - 41296
Giải năm
4461
Giải sáu
4652 - 8679 - 2334
Giải bẩy
455
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,8
1,7
6
0,4
5
0,2,5
1,1
1,9
0
6

Kết quả xổ số miền Trung - 27/08/2019
Thứ ba
Ngày: 27/08/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
515487
Giải nhất
88150
Giải nhì
70821
Giải ba
15893 - 09122
Giải tư
99389 - 10439 - 80703 - 10067 - 08676 - 58196 - 47908
Giải năm
9426
Giải sáu
0378 - 4113 - 2578
Giải bẩy
439
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
3
1,2,6
9,9

0
7,9
6,8,8
7,9
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 20/08/2019
Thứ ba
Ngày: 20/08/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
216755
Giải nhất
59784
Giải nhì
67954
Giải ba
49354 - 99349
Giải tư
89940 - 95852 - 66806 - 82980 - 82712 - 24556 - 94807
Giải năm
8895
Giải sáu
1036 - 4939 - 9457
Giải bẩy
664
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
2,3

6,9
0,9
2,4,4,5,6,7
4

0,4
5

Kết quả xổ số miền Trung - 13/08/2019
Thứ ba
Ngày: 13/08/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
216746
Giải nhất
66415
Giải nhì
07692
Giải ba
72251 - 01649
Giải tư
68436 - 23196 - 68265 - 96917 - 83535 - 22970 - 72818
Giải năm
5414
Giải sáu
0465 - 8922 - 9385
Giải bẩy
075
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,5,7,8
2
5,6
6,9
1
5,5
0,5
5
2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 06/08/2019
Thứ ba
Ngày: 06/08/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
083164
Giải nhất
05015
Giải nhì
53769
Giải ba
33817 - 95313
Giải tư
91374 - 95919 - 83520 - 12158 - 85273 - 76928 - 96822
Giải năm
3943
Giải sáu
3194 - 3056 - 9005
Giải bẩy
077
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3,5,7,9
0,2,8

3,8
6,8
4,9
3,4,7

4

Kết quả xổ số miền Trung - 30/07/2019
Thứ ba
Ngày: 30/07/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
779096
Giải nhất
48138
Giải nhì
16794
Giải ba
66476 - 12209
Giải tư
83624 - 89798 - 82120 - 23120 - 26018 - 54756 - 14202
Giải năm
5972
Giải sáu
7905 - 7661 - 9305
Giải bẩy
698
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5,9
8
0,0,4
8

6
1,4
2,6

4,6,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 23/07/2019
Thứ ba
Ngày: 23/07/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
871125
Giải nhất
70197
Giải nhì
96919
Giải ba
27343 - 32659
Giải tư
15364 - 28839 - 38656 - 44543 - 72456 - 39706 - 96590
Giải năm
0517
Giải sáu
9441 - 3601 - 9736
Giải bẩy
887
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
7,9
5
6,9
1,3,3
6,6,9
4

7
0,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 16/07/2019
Thứ ba
Ngày: 16/07/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
578805
Giải nhất
04299
Giải nhì
55294
Giải ba
73900 - 73210
Giải tư
98129 - 76594 - 36090 - 52224 - 90816 - 07070 - 13448
Giải năm
7231
Giải sáu
2985 - 6340 - 6119
Giải bẩy
946
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
0,6,7,9
4,9
1
0,6,8


0
5
0,4,4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/07/2019
Thứ ba
Ngày: 09/07/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
783804
Giải nhất
28911
Giải nhì
40553
Giải ba
26818 - 78631
Giải tư
89056 - 54818 - 77681 - 49723 - 06481 - 37499 - 42064
Giải năm
0149
Giải sáu
3588 - 0889 - 7833
Giải bẩy
870
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,8,8
3
1,3
9
3,6
4
0
1,1,7,8,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/07/2019
Thứ ba
Ngày: 02/07/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
608649
Giải nhất
10211
Giải nhì
22852
Giải ba
34352 - 97315
Giải tư
69100 - 47008 - 76981 - 95651 - 68674 - 23863 - 95257
Giải năm
6670
Giải sáu
3502 - 9393 - 5029
Giải bẩy
291
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,8
1,5
1,9

9
1,2,2,7
3
0,4
1
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 25/06/2019
Thứ ba
Ngày: 25/06/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
011879
Giải nhất
88467
Giải nhì
87544
Giải ba
59922 - 08474
Giải tư
50403 - 93032 - 40863 - 93711 - 70854 - 97188 - 08594
Giải năm
3597
Giải sáu
0215 - 2508 - 0332
Giải bẩy
094
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
1,3,5
2
2,2
4
4
3,7
4,9
8
4,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/06/2019
Thứ ba
Ngày: 18/06/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
230816
Giải nhất
62514
Giải nhì
36117
Giải ba
41845 - 62610
Giải tư
62011 - 32189 - 26688 - 32863 - 19762 - 13339 - 33488
Giải năm
3101
Giải sáu
0795 - 1691 - 1203
Giải bẩy
634
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
0,1,4,6,7,8

4,9
5

2,3

8,8,9
1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 11/06/2019
Thứ ba
Ngày: 11/06/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
969783
Giải nhất
29468
Giải nhì
01700
Giải ba
87018 - 74872
Giải tư
33436 - 93884 - 77604 - 53426 - 44041 - 98389 - 86851
Giải năm
4996
Giải sáu
2582 - 5243 - 0731
Giải bẩy
103
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
8
6
1,6,6
1,3
1
8
2
2,3,4,9
6

Kết quả xổ số miền Trung - 04/06/2019
Thứ ba
Ngày: 04/06/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
241027
Giải nhất
05685
Giải nhì
68233
Giải ba
56639 - 22446
Giải tư
63447 - 93611 - 44701 - 12853 - 66301 - 38684 - 04688
Giải năm
2597
Giải sáu
0345 - 5977 - 9950
Giải bẩy
035
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1
1
7
3,5,9
5,6,7
0,1,3

7
4,5,8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/05/2019
Thứ ba
Ngày: 28/05/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
520014
Giải nhất
88669
Giải nhì
58140
Giải ba
01622 - 51898
Giải tư
16741 - 61736 - 12877 - 17804 - 18747 - 12450 - 43089
Giải năm
4261
Giải sáu
2769 - 3878 - 4360
Giải bẩy
903
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
4
2,7
6
0,1,7
0
0,1,9,9
7,8
9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/05/2019
Thứ ba
Ngày: 21/05/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
008719
Giải nhất
74227
Giải nhì
66616
Giải ba
84318 - 99518
Giải tư
11382 - 15393 - 11318 - 54070 - 72139 - 00164 - 93262
Giải năm
7354
Giải sáu
5041 - 7159 - 0897
Giải bẩy
292
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,8,8,8,9
7
9
1
2,4,9
2,4
0
2
2,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/05/2019
Thứ ba
Ngày: 14/05/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
360790
Giải nhất
00928
Giải nhì
36292
Giải ba
40191 - 31742
Giải tư
94305 - 83836 - 00007 - 47083 - 91773 - 67201 - 50604
Giải năm
8010
Giải sáu
1504 - 2087 - 5099
Giải bẩy
460
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,4,5,7
0
8
6
2

0
3
3,7
0,1,2,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 07/05/2019
Thứ ba
Ngày: 07/05/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
566845
Giải nhất
34495
Giải nhì
84934
Giải ba
50921 - 57351
Giải tư
24642 - 60730 - 38031 - 89374 - 82480 - 52097 - 85097
Giải năm
1629
Giải sáu
7909 - 2623 - 4185
Giải bẩy
924
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

1,3,4,7,9
0,1,4
2,5
1

4
0,5
5,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 30/04/2019
Thứ ba
Ngày: 30/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
540001
Giải nhất
23009
Giải nhì
16642
Giải ba
29665 - 55420
Giải tư
06073 - 60623 - 63252 - 98132 - 39103 - 62769 - 09704
Giải năm
4199
Giải sáu
6979 - 1009 - 1966
Giải bẩy
284
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,4,9,9

0,3
2,8
2
2
5,6,9
3,9
4
9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/04/2019
Thứ ba
Ngày: 23/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
277193
Giải nhất
10691
Giải nhì
34906
Giải ba
89796 - 91726
Giải tư
82749 - 85055 - 68266 - 18651 - 49674 - 26252 - 68129
Giải năm
3974
Giải sáu
7186 - 0007 - 4333
Giải bẩy
284
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7

6,9
3
9
1,1,2,5
6
4,4
4,6
1,3,6