Xổ số miền Trung hôm nay
Phú Yên
Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: DW DLK gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 17/04/2018
Thứ ba
Ngày: 17/04/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
330998
Giải nhất
48786
Giải nhì
68037
Giải ba
48266 - 76028
Giải tư
62268 - 24914 - 19311 - 09737 - 76271 - 12165 - 99047
Giải năm
3974
Giải sáu
6653 - 6865 - 7540
Giải bẩy
797
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4
8
7,7
0,7
3
5,5,6,8
1,4
6
1,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/04/2018
Thứ ba
Ngày: 10/04/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
615602
Giải nhất
52209
Giải nhì
44979
Giải ba
21850 - 74608
Giải tư
29156 - 91438 - 37248 - 71501 - 28036 - 06657 - 63235
Giải năm
2907
Giải sáu
8484 - 1366 - 4520
Giải bẩy
037
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,7,8,9

0
5,6,7,8
8
0,6,7
3,6
9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 03/04/2018
Thứ ba
Ngày: 03/04/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
676810
Giải nhất
82670
Giải nhì
22833
Giải ba
95321 - 12744
Giải tư
33529 - 74436 - 86188 - 91800 - 27835 - 69893 - 44051
Giải năm
9093
Giải sáu
4212 - 8258 - 7226
Giải bẩy
798
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,2
1,6,9
3,5,6
4
1,8

0
3,8
3,3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/03/2018
Thứ ba
Ngày: 27/03/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
826089
Giải nhất
07256
Giải nhì
66959
Giải ba
24559 - 08261
Giải tư
63303 - 48306 - 92951 - 07379 - 56577 - 68405 - 71166
Giải năm
7023
Giải sáu
5327 - 6528 - 5737
Giải bẩy
784
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6

3,7,8
7
0
1,6,9,9
1,6
7,9
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 20/03/2018
Thứ ba
Ngày: 20/03/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
586993
Giải nhất
44225
Giải nhì
67489
Giải ba
79135 - 98663
Giải tư
95961 - 58561 - 27545 - 22001 - 37839 - 59942 - 62769
Giải năm
1951
Giải sáu
2258 - 3590 - 9430
Giải bẩy
162
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
6
5
0,5,9
2,5
1,8
1,1,2,3,9

9
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 13/03/2018
Thứ ba
Ngày: 13/03/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
414686
Giải nhất
48120
Giải nhì
11385
Giải ba
13248 - 29128
Giải tư
05704 - 57573 - 63214 - 79811 - 28407 - 48170 - 95384
Giải năm
5402
Giải sáu
1963 - 0431 - 3573
Giải bẩy
442
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,7
1,4
0,8
1,3
2,8

3
0,3,3
4,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 06/03/2018
Thứ ba
Ngày: 06/03/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
956319
Giải nhất
84583
Giải nhì
15193
Giải ba
63381 - 59232
Giải tư
14442 - 98611 - 08291 - 01044 - 62424 - 58868 - 69245
Giải năm
6900
Giải sáu
6278 - 0542 - 3674
Giải bẩy
983
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
1,9
4
2
2,2,4,5

8
4,8
1,3,3
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 27/02/2018
Thứ ba
Ngày: 27/02/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
233776
Giải nhất
04973
Giải nhì
00528
Giải ba
64583 - 69142
Giải tư
50823 - 66645 - 22686 - 76570 - 37565 - 74138 - 98718
Giải năm
1230
Giải sáu
2117 - 2547 - 1256
Giải bẩy
393
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,8
3,8
0,8
2,5,7
6
5
0,3,6
3,6
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 20/02/2018
Thứ ba
Ngày: 20/02/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
450730
Giải nhất
86429
Giải nhì
16652
Giải ba
01677 - 33199
Giải tư
27401 - 42356 - 56189 - 72196 - 21936 - 57690 - 93496
Giải năm
8554
Giải sáu
2160 - 4552 - 8972
Giải bẩy
782
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5
9
0,6

2,2,4,6
0
2,7
2,9
0,6,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/02/2018
Thứ ba
Ngày: 13/02/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
548775
Giải nhất
07844
Giải nhì
01678
Giải ba
93758 - 79275
Giải tư
53731 - 15790 - 04949 - 73431 - 32078 - 23245 - 46865
Giải năm
4648
Giải sáu
8117 - 2308 - 3593
Giải bẩy
101
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
7

1,1,2
4,5,8,9
8
5
5,5,8,8

0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 06/02/2018
Thứ ba
Ngày: 06/02/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
040132
Giải nhất
45582
Giải nhì
68467
Giải ba
41375 - 10995
Giải tư
03635 - 30533 - 24125 - 01515 - 27873 - 51677 - 95758
Giải năm
6467
Giải sáu
0804 - 7295 - 4439
Giải bẩy
887
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
5
5
2,3,5,9

8
6,7,7
3,5,7
2,7
5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 30/01/2018
Thứ ba
Ngày: 30/01/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
593556
Giải nhất
98808
Giải nhì
84842
Giải ba
49744 - 12808
Giải tư
56582 - 81365 - 52222 - 14003 - 83273 - 06255 - 44776
Giải năm
7040
Giải sáu
6829 - 6447 - 4468
Giải bẩy
238
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,8

2,9
8
0,2,4,7
5,6
5,5,8
3,6
2

Kết quả xổ số miền Trung - 23/01/2018
Thứ ba
Ngày: 23/01/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
914038
Giải nhất
83345
Giải nhì
82445
Giải ba
37418 - 68037
Giải tư
10783 - 69392 - 14645 - 32294 - 34741 - 40888 - 24322
Giải năm
3502
Giải sáu
6344 - 0154 - 7978
Giải bẩy
966
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,8
2
7,8
1,4,5,5,5
4
6
8
3,8
2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 16/01/2018
Thứ ba
Ngày: 16/01/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
646015
Giải nhất
69194
Giải nhì
47071
Giải ba
05347 - 91995
Giải tư
40126 - 02395 - 52284 - 42928 - 97863 - 56130 - 47692
Giải năm
0019
Giải sáu
6665 - 8238 - 4760
Giải bẩy
233
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,9
6,8
0,3,8
7

0,3,5
1
4
2,4,5,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 09/01/2018
Thứ ba
Ngày: 09/01/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
031309
Giải nhất
61495
Giải nhì
96221
Giải ba
41284 - 93607
Giải tư
68570 - 74082 - 97599 - 99935 - 44321 - 13231 - 19212
Giải năm
5772
Giải sáu
2756 - 7893 - 5194
Giải bẩy
515
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
2,5
1,1
1,5

6

0,2,9
2,4
3,4,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/01/2018
Thứ ba
Ngày: 02/01/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
394881
Giải nhất
77239
Giải nhì
12588
Giải ba
21992 - 72977
Giải tư
44466 - 18660 - 66790 - 69906 - 08460 - 98760 - 79984
Giải năm
2618
Giải sáu
4899 - 8637 - 7426
Giải bẩy
650
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
8
6
7,9

0,6
0,0,0,6
7
1,4,8
0,2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 26/12/2017
Thứ ba
Ngày: 26/12/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
450610
Giải nhất
39616
Giải nhì
07937
Giải ba
88507 - 19655
Giải tư
81823 - 54789 - 62839 - 16481 - 85818 - 42777 - 91295
Giải năm
3161
Giải sáu
6853 - 3461 - 9974
Giải bẩy
047
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,6,8
3
7,9
7,7
3,5
1,1
4,7
1,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 19/12/2017
Thứ ba
Ngày: 19/12/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
145607
Giải nhất
62253
Giải nhì
79201
Giải ba
04822 - 76730
Giải tư
22397 - 56495 - 58666 - 55611 - 08521 - 02048 - 34913
Giải năm
2805
Giải sáu
4057 - 2130 - 6862
Giải bẩy
544
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,7
1,3
1,2
0,0
4,8
3,7
2,6,8


5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 12/12/2017
Thứ ba
Ngày: 12/12/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
932072
Giải nhất
74142
Giải nhì
20170
Giải ba
14538 - 16439
Giải tư
52629 - 26135 - 33745 - 51306 - 04233 - 30789 - 67321
Giải năm
4770
Giải sáu
1522 - 8100 - 2225
Giải bẩy
200
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,6

1,2,2,5,9
3,5,8,9
2,5


0,0,2
9

Kết quả xổ số miền Trung - 05/12/2017
Thứ ba
Ngày: 05/12/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
324424
Giải nhất
61253
Giải nhì
18305
Giải ba
11851 - 10732
Giải tư
72225 - 89068 - 72188 - 58797 - 08259 - 29956 - 91503
Giải năm
0947
Giải sáu
9156 - 1364 - 5373
Giải bẩy
248
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5

4,5
2
3,7,8
1,3,6,6,9
4,8
3
8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/11/2017
Thứ ba
Ngày: 28/11/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
251683
Giải nhất
32270
Giải nhì
67449
Giải ba
87736 - 79046
Giải tư
59308 - 15610 - 22512 - 94307 - 26278 - 80233 - 49015
Giải năm
1708
Giải sáu
8998 - 1159 - 5150
Giải bẩy
595
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8,8
0,2,5

3,6
6,9
0,9

0,8
3
4,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/11/2017
Thứ ba
Ngày: 21/11/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
198812
Giải nhất
96273
Giải nhì
60779
Giải ba
29199 - 12459
Giải tư
42276 - 25411 - 84599 - 08341 - 35857 - 01607 - 76476
Giải năm
7043
Giải sáu
0020 - 2065 - 9630
Giải bẩy
750
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,2
0
0
1,3
0,7,9
5
3,6,6,9

8,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/11/2017
Thứ ba
Ngày: 14/11/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
899309
Giải nhất
39709
Giải nhì
92511
Giải ba
41311 - 20674
Giải tư
94365 - 28158 - 59780 - 31567 - 21609 - 81803 - 26992
Giải năm
1440
Giải sáu
4714 - 2733 - 6508
Giải bẩy
733
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,9,9,9
1,1,4

3,3
0
8
5,7
4
0
0,2

Kết quả xổ số miền Trung - 07/11/2017
Thứ ba
Ngày: 07/11/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
382954
Giải nhất
95661
Giải nhì
72100
Giải ba
99646 - 57481
Giải tư
32970 - 21610 - 56768 - 16231 - 73408 - 73532 - 71158
Giải năm
2223
Giải sáu
1661 - 5566 - 0903
Giải bẩy
742
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,8
0
3
1,2
2,6
4,8
1,1,6,8
0,1
1

Kết quả xổ số miền Trung - 31/10/2017
Thứ ba
Ngày: 31/10/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
238952
Giải nhất
46643
Giải nhì
68083
Giải ba
48554 - 85640
Giải tư
92509 - 89584 - 56614 - 69850 - 28074 - 86636 - 44149
Giải năm
8864
Giải sáu
9287 - 0532 - 3486
Giải bẩy
959
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4

2,6
0,3,9
0,2,4,9
4
4
2,3,4,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 24/10/2017
Thứ ba
Ngày: 24/10/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
953874
Giải nhất
61602
Giải nhì
25769
Giải ba
38250 - 75717
Giải tư
95919 - 94666 - 62782 - 16695 - 12625 - 95636 - 57888
Giải năm
9269
Giải sáu
2607 - 4421 - 5089
Giải bẩy
700
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,7
0,7,9
1,5
6

0
6,9,9
4
2,8,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 17/10/2017
Thứ ba
Ngày: 17/10/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
365682
Giải nhất
33701
Giải nhì
72188
Giải ba
59193 - 45501
Giải tư
51706 - 32598 - 46532 - 30883 - 32846 - 43593 - 27937
Giải năm
4191
Giải sáu
8344 - 7212 - 8356
Giải bẩy
628
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,6
1,2
8
2,7
4,6
6


2,3,8
1,3,3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/10/2017
Thứ ba
Ngày: 10/10/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
675180
Giải nhất
77528
Giải nhì
46361
Giải ba
63181 - 99420
Giải tư
42691 - 22064 - 84042 - 77591 - 22909 - 38256 - 27542
Giải năm
4658
Giải sáu
2173 - 5189 - 9480
Giải bẩy
743
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0,8

2,2,3
6,8
1,4
1,3
0,0,1,9
1,1

Kết quả xổ số miền Trung - 03/10/2017
Thứ ba
Ngày: 03/10/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
280358
Giải nhất
69028
Giải nhì
39848
Giải ba
53699 - 55412
Giải tư
30144 - 41182 - 37170 - 78665 - 52213 - 71923 - 83645
Giải năm
3558
Giải sáu
9882 - 1407 - 1184
Giải bẩy
840
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2,3
3,8

0,4,5,5,8
8,8
5
0
2,2,4
9

Kết quả xổ số miền Trung - 26/09/2017
Thứ ba
Ngày: 26/09/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
700482
Giải nhất
15081
Giải nhì
06803
Giải ba
06250 - 25776
Giải tư
07752 - 09826 - 56268 - 95349 - 57074 - 31812 - 67888
Giải năm
0919
Giải sáu
0755 - 6713 - 5057
Giải bẩy
624
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,3,9
4,6

9
0,2,3,5,7
8
4,6
1,2,8