Xổ số miền Trung hôm nay
Bình Định
Quảng Bình
Quảng trị
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: DW DLK gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 18/06/2019
Thứ ba
Ngày: 18/06/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
070963
Giải nhất
80534
Giải nhì
01317
Giải ba
68568 - 97369
Giải tư
85666 - 27374 - 93620 - 50035 - 88527 - 50545 - 91865
Giải năm
3037
Giải sáu
8341 - 1422 - 0226
Giải bẩy
584
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
0,2,6,7
4,5,7
1,5

2,3,5,6,8,9
4
4

Kết quả xổ số miền Trung - 11/06/2019
Thứ ba
Ngày: 11/06/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
268217
Giải nhất
12114
Giải nhì
77517
Giải ba
38393 - 72197
Giải tư
23521 - 60058 - 93106 - 32413 - 00646 - 38163 - 60075
Giải năm
2200
Giải sáu
4051 - 3777 - 1329
Giải bẩy
292
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
3,4,7,7
1,9

6
0,1,8
3
5,7

2,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 04/06/2019
Thứ ba
Ngày: 04/06/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
619156
Giải nhất
04581
Giải nhì
78816
Giải ba
61244 - 67392
Giải tư
64805 - 57661 - 12046 - 51433 - 04619 - 81865 - 17324
Giải năm
0844
Giải sáu
6871 - 0560 - 1444
Giải bẩy
230
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
6,9
4
0,3
4,4,4,6
6
0,1,5
1
1
2

Kết quả xổ số miền Trung - 28/05/2019
Thứ ba
Ngày: 28/05/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
519719
Giải nhất
11894
Giải nhì
28304
Giải ba
09672 - 71011
Giải tư
16170 - 64551 - 42259 - 98708 - 76478 - 25283 - 13319
Giải năm
8250
Giải sáu
8489 - 7508 - 5683
Giải bẩy
256
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8,8
1,9,9


3
0,1,6,9

0,2,8
3,3,9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 21/05/2019
Thứ ba
Ngày: 21/05/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
837951
Giải nhất
67698
Giải nhì
66515
Giải ba
47151 - 00859
Giải tư
18901 - 96192 - 70573 - 07597 - 75145 - 12204 - 29440
Giải năm
2531
Giải sáu
0385 - 5015 - 1159
Giải bẩy
635
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
5,5

1,5
0,5
1,1,9,9

3
1,5
2,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 14/05/2019
Thứ ba
Ngày: 14/05/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
066198
Giải nhất
08773
Giải nhì
32546
Giải ba
32830 - 31911
Giải tư
28537 - 17736 - 00916 - 50839 - 48186 - 59113 - 07880
Giải năm
1079
Giải sáu
5717 - 3775 - 6819
Giải bẩy
279
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,4,6,7,9

0,6,7,9
6


3,5,9,9
0,6
8

Kết quả xổ số miền Trung - 07/05/2019
Thứ ba
Ngày: 07/05/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
305846
Giải nhất
44127
Giải nhì
23869
Giải ba
50591 - 74904
Giải tư
43923 - 13056 - 75806 - 97521 - 92404 - 52567 - 02914
Giải năm
7096
Giải sáu
2542 - 8996 - 1060
Giải bẩy
715
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,6
4,5
1,3,7

2,6
6
0,7,9


1,1,6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 30/04/2019
Thứ ba
Ngày: 30/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
080043
Giải nhất
13812
Giải nhì
20241
Giải ba
70903 - 17073
Giải tư
78189 - 50352 - 43375 - 07034 - 74526 - 25451 - 51894
Giải năm
1340
Giải sáu
1919 - 9543 - 4965
Giải bẩy
730
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,9
6
0,4
0,1,3,3
1,2
5,6
3,5
9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 23/04/2019
Thứ ba
Ngày: 23/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
188864
Giải nhất
86127
Giải nhì
20352
Giải ba
24461 - 64261
Giải tư
74189 - 07530 - 73981 - 10442 - 62295 - 93407 - 99203
Giải năm
1416
Giải sáu
0715 - 6115 - 7273
Giải bẩy
944
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
5,5,6
7,9
0
2,4
2
1,1,4
3
1,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 16/04/2019
Thứ ba
Ngày: 16/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
911230
Giải nhất
62076
Giải nhì
21956
Giải ba
18561 - 30329
Giải tư
71712 - 11244 - 64503 - 92266 - 04795 - 61648 - 70958
Giải năm
8041
Giải sáu
2968 - 9476 - 9611
Giải bẩy
681
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,2
9
0
1,4,8
6,8
1,6,6,8
6,6
1
5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/04/2019
Thứ ba
Ngày: 09/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
940335
Giải nhất
09268
Giải nhì
84767
Giải ba
03341 - 93043
Giải tư
92701 - 66519 - 99838 - 68172 - 42250 - 86665 - 72318
Giải năm
4842
Giải sáu
1366 - 9376 - 4720
Giải bẩy
013
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,3,8,9
0
5,8
1,2,3
0
5,6,7,8
2,6


Kết quả xổ số miền Trung - 02/04/2019
Thứ ba
Ngày: 02/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
990073
Giải nhất
55478
Giải nhì
95274
Giải ba
64747 - 37377
Giải tư
88848 - 97732 - 35578 - 92321 - 02972 - 24780 - 25544
Giải năm
5764
Giải sáu
4411 - 4262 - 8641
Giải bẩy
529
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
1,9
2
1,4,7,8
0
2,4
2,3,4,7,8,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 26/03/2019
Thứ ba
Ngày: 26/03/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
250419
Giải nhất
21780
Giải nhì
90767
Giải ba
83814 - 12379
Giải tư
83528 - 06026 - 50974 - 60380 - 01116 - 63864 - 95538
Giải năm
2330
Giải sáu
5887 - 4756 - 9934
Giải bẩy
389
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,6,9
6,8
0,4,8
8
6
4,7
4,9
0,0,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 19/03/2019
Thứ ba
Ngày: 19/03/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
760625
Giải nhất
70241
Giải nhì
47432
Giải ba
24579 - 66863
Giải tư
94277 - 49338 - 43772 - 70756 - 98078 - 46989 - 68162
Giải năm
8573
Giải sáu
9622 - 9555 - 2615
Giải bẩy
164
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5
2,5
2,8
1
5,6
2,3,4
2,3,7,8,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/03/2019
Thứ ba
Ngày: 12/03/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
358884
Giải nhất
27165
Giải nhì
80875
Giải ba
81069 - 71592
Giải tư
07761 - 58620 - 11470 - 30884 - 26426 - 78009 - 08516
Giải năm
6132
Giải sáu
9733 - 4637 - 4610
Giải bẩy
164
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,6
0,6
2,3,7


1,4,5,9
0,5
4,4
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 05/03/2019
Thứ ba
Ngày: 05/03/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
472124
Giải nhất
78303
Giải nhì
98975
Giải ba
63417 - 38113
Giải tư
12721 - 31680 - 41652 - 47232 - 21676 - 88637 - 21755
Giải năm
2039
Giải sáu
1654 - 9690 - 2413
Giải bẩy
241
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,3,7
1,4
2,7,9
1
2,4,5,6

5,6
0
0

Kết quả xổ số miền Trung - 26/02/2019
Thứ ba
Ngày: 26/02/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
668590
Giải nhất
56845
Giải nhì
08467
Giải ba
67417 - 17545
Giải tư
43727 - 91746 - 16650 - 27610 - 39686 - 18247 - 68473
Giải năm
5137
Giải sáu
5027 - 2143 - 1957
Giải bẩy
537
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,7
7,7
7,7
3,5,5,6,7
0,7
7
3,4
6
0

Kết quả xổ số miền Trung - 19/02/2019
Thứ ba
Ngày: 19/02/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
969577
Giải nhất
29404
Giải nhì
02513
Giải ba
15452 - 73811
Giải tư
23550 - 37362 - 27181 - 09308 - 86621 - 50592 - 03337
Giải năm
0504
Giải sáu
6198 - 5323 - 5866
Giải bẩy
023
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,8
1,3
1,3,3
7

0,2
2,6
7
1
2,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 12/02/2019
Thứ ba
Ngày: 12/02/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
434320
Giải nhất
52262
Giải nhì
11344
Giải ba
11287 - 20790
Giải tư
31687 - 70653 - 62153 - 80397 - 71527 - 33493 - 97951
Giải năm
5005
Giải sáu
6227 - 1238 - 2564
Giải bẩy
458
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

0,5,7,7
8
4
1,3,3,8
2,4

7,7
0,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 05/02/2019
Thứ ba
Ngày: 05/02/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
502579
Giải nhất
56977
Giải nhì
06657
Giải ba
76959 - 49698
Giải tư
13469 - 96275 - 25227 - 58506 - 99865 - 44202 - 08769
Giải năm
3623
Giải sáu
3232 - 9603 - 0955
Giải bẩy
108
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,8
4
3,7
2

5,7,9
5,9,9
5,7,9

8

Kết quả xổ số miền Trung - 29/01/2019
Thứ ba
Ngày: 29/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
941612
Giải nhất
14997
Giải nhì
84584
Giải ba
56671 - 52038
Giải tư
40494 - 37108 - 10530 - 34474 - 78346 - 56747 - 89182
Giải năm
1200
Giải sáu
2145 - 6522 - 0057
Giải bẩy
742
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
2
2
0,8
2,5,6,7,8
7

1,4
2,4
4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/01/2019
Thứ ba
Ngày: 22/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
967790
Giải nhất
29697
Giải nhì
09612
Giải ba
86649 - 51545
Giải tư
82138 - 12076 - 38304 - 88981 - 33897 - 57311 - 71479
Giải năm
9641
Giải sáu
5397 - 3183 - 2849
Giải bẩy
517
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,2,7
1
8
1,5,9,9


6,9
1,3
0,7,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 15/01/2019
Thứ ba
Ngày: 15/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
032094
Giải nhất
27684
Giải nhì
01430
Giải ba
95454 - 68273
Giải tư
40721 - 84959 - 60032 - 76800 - 63521 - 34308 - 38250
Giải năm
6966
Giải sáu
4682 - 4786 - 6085
Giải bẩy
658
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

1,1
0,2

0,4,4,8,9
6
3
2,4,5,6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 08/01/2019
Thứ ba
Ngày: 08/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
087343
Giải nhất
64076
Giải nhì
73298
Giải ba
42729 - 72836
Giải tư
32598 - 96383 - 33826 - 27619 - 62633 - 45469 - 83581
Giải năm
5983
Giải sáu
8646 - 0132 - 4455
Giải bẩy
469
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
6,9
2,3,6
3,6
5
9,9
6
1,1,3,3
8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 01/01/2019
Thứ ba
Ngày: 01/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
513219
Giải nhất
03499
Giải nhì
23646
Giải ba
51710 - 55450
Giải tư
71229 - 55641 - 68610 - 25184 - 87568 - 36083 - 74269
Giải năm
5138
Giải sáu
3220 - 3534 - 3692
Giải bẩy
870
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,9
0,9
4,8
1,6
0,6
8,9
0
3,4
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/12/2018
Thứ ba
Ngày: 25/12/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
280802
Giải nhất
08420
Giải nhì
09479
Giải ba
29051 - 72094
Giải tư
02942 - 80228 - 61127 - 70515 - 93202 - 82448 - 43670
Giải năm
4259
Giải sáu
7997 - 0135 - 2542
Giải bẩy
062
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2
5
0,7,8
5
2,2,8
1,2,9
2
0,9

4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/12/2018
Thứ ba
Ngày: 18/12/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
369904
Giải nhất
87169
Giải nhì
44777
Giải ba
24746 - 67528
Giải tư
23596 - 40721 - 85818 - 25288 - 50224 - 51413 - 67411
Giải năm
3795
Giải sáu
0556 - 6716 - 8210
Giải bẩy
708
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
0,1,2,3,6,8
1,4,8

6
6
9
7
8
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/12/2018
Thứ ba
Ngày: 11/12/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
887976
Giải nhất
84161
Giải nhì
80214
Giải ba
68370 - 06363
Giải tư
23187 - 06482 - 61558 - 47883 - 63056 - 79547 - 97809
Giải năm
0753
Giải sáu
6729 - 7525 - 3111
Giải bẩy
045
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,4
5,9

5,7
3,6,8
1,3
0,6
2,3,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/12/2018
Thứ ba
Ngày: 04/12/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
009918
Giải nhất
54270
Giải nhì
08900
Giải ba
93809 - 71120
Giải tư
93416 - 37423 - 72121 - 44992 - 16214 - 16833 - 81964
Giải năm
2463
Giải sáu
1488 - 2866 - 9222
Giải bẩy
573
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
4,6,8
0,1,2,3,3
3


3,4,6
0,3
8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 27/11/2018
Thứ ba
Ngày: 27/11/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
780323
Giải nhất
51616
Giải nhì
30162
Giải ba
30398 - 91274
Giải tư
64380 - 48653 - 25061 - 84566 - 04482 - 60130 - 01343
Giải năm
4174
Giải sáu
6260 - 3995 - 8140
Giải bẩy
269
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
3
0
0,3,9
3
0,1,2,6,9
4,4
0,2
5,8