Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: DW DLK gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 16/04/2019
Thứ ba
Ngày: 16/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
911230
Giải nhất
62076
Giải nhì
21956
Giải ba
18561 - 30329
Giải tư
71712 - 11244 - 64503 - 92266 - 04795 - 61648 - 70958
Giải năm
8041
Giải sáu
2968 - 9476 - 9611
Giải bẩy
681
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,2
9
0
1,4,8
6,8
1,6,6,8
6,6
1
5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/04/2019
Thứ ba
Ngày: 09/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
940335
Giải nhất
09268
Giải nhì
84767
Giải ba
03341 - 93043
Giải tư
92701 - 66519 - 99838 - 68172 - 42250 - 86665 - 72318
Giải năm
4842
Giải sáu
1366 - 9376 - 4720
Giải bẩy
013
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,3,8,9
0
5,8
1,2,3
0
5,6,7,8
2,6


Kết quả xổ số miền Trung - 02/04/2019
Thứ ba
Ngày: 02/04/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
990073
Giải nhất
55478
Giải nhì
95274
Giải ba
64747 - 37377
Giải tư
88848 - 97732 - 35578 - 92321 - 02972 - 24780 - 25544
Giải năm
5764
Giải sáu
4411 - 4262 - 8641
Giải bẩy
529
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
1,9
2
1,4,7,8
0
2,4
2,3,4,7,8,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 26/03/2019
Thứ ba
Ngày: 26/03/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
250419
Giải nhất
21780
Giải nhì
90767
Giải ba
83814 - 12379
Giải tư
83528 - 06026 - 50974 - 60380 - 01116 - 63864 - 95538
Giải năm
2330
Giải sáu
5887 - 4756 - 9934
Giải bẩy
389
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,6,9
6,8
0,4,8
8
6
4,7
4,9
0,0,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 19/03/2019
Thứ ba
Ngày: 19/03/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
760625
Giải nhất
70241
Giải nhì
47432
Giải ba
24579 - 66863
Giải tư
94277 - 49338 - 43772 - 70756 - 98078 - 46989 - 68162
Giải năm
8573
Giải sáu
9622 - 9555 - 2615
Giải bẩy
164
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5
2,5
2,8
1
5,6
2,3,4
2,3,7,8,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/03/2019
Thứ ba
Ngày: 12/03/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
358884
Giải nhất
27165
Giải nhì
80875
Giải ba
81069 - 71592
Giải tư
07761 - 58620 - 11470 - 30884 - 26426 - 78009 - 08516
Giải năm
6132
Giải sáu
9733 - 4637 - 4610
Giải bẩy
164
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,6
0,6
2,3,7


1,4,5,9
0,5
4,4
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 05/03/2019
Thứ ba
Ngày: 05/03/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
472124
Giải nhất
78303
Giải nhì
98975
Giải ba
63417 - 38113
Giải tư
12721 - 31680 - 41652 - 47232 - 21676 - 88637 - 21755
Giải năm
2039
Giải sáu
1654 - 9690 - 2413
Giải bẩy
241
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,3,7
1,4
2,7,9
1
2,4,5,6

5,6
0
0

Kết quả xổ số miền Trung - 26/02/2019
Thứ ba
Ngày: 26/02/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
668590
Giải nhất
56845
Giải nhì
08467
Giải ba
67417 - 17545
Giải tư
43727 - 91746 - 16650 - 27610 - 39686 - 18247 - 68473
Giải năm
5137
Giải sáu
5027 - 2143 - 1957
Giải bẩy
537
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,7
7,7
7,7
3,5,5,6,7
0,7
7
3,4
6
0

Kết quả xổ số miền Trung - 19/02/2019
Thứ ba
Ngày: 19/02/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
969577
Giải nhất
29404
Giải nhì
02513
Giải ba
15452 - 73811
Giải tư
23550 - 37362 - 27181 - 09308 - 86621 - 50592 - 03337
Giải năm
0504
Giải sáu
6198 - 5323 - 5866
Giải bẩy
023
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,8
1,3
1,3,3
7

0,2
2,6
7
1
2,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 12/02/2019
Thứ ba
Ngày: 12/02/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
434320
Giải nhất
52262
Giải nhì
11344
Giải ba
11287 - 20790
Giải tư
31687 - 70653 - 62153 - 80397 - 71527 - 33493 - 97951
Giải năm
5005
Giải sáu
6227 - 1238 - 2564
Giải bẩy
458
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

0,5,7,7
8
4
1,3,3,8
2,4

7,7
0,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 05/02/2019
Thứ ba
Ngày: 05/02/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
502579
Giải nhất
56977
Giải nhì
06657
Giải ba
76959 - 49698
Giải tư
13469 - 96275 - 25227 - 58506 - 99865 - 44202 - 08769
Giải năm
3623
Giải sáu
3232 - 9603 - 0955
Giải bẩy
108
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,8
4
3,7
2

5,7,9
5,9,9
5,7,9

8

Kết quả xổ số miền Trung - 29/01/2019
Thứ ba
Ngày: 29/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
941612
Giải nhất
14997
Giải nhì
84584
Giải ba
56671 - 52038
Giải tư
40494 - 37108 - 10530 - 34474 - 78346 - 56747 - 89182
Giải năm
1200
Giải sáu
2145 - 6522 - 0057
Giải bẩy
742
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
2
2
0,8
2,5,6,7,8
7

1,4
2,4
4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/01/2019
Thứ ba
Ngày: 22/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
967790
Giải nhất
29697
Giải nhì
09612
Giải ba
86649 - 51545
Giải tư
82138 - 12076 - 38304 - 88981 - 33897 - 57311 - 71479
Giải năm
9641
Giải sáu
5397 - 3183 - 2849
Giải bẩy
517
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,2,7
1
8
1,5,9,9


6,9
1,3
0,7,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 15/01/2019
Thứ ba
Ngày: 15/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
032094
Giải nhất
27684
Giải nhì
01430
Giải ba
95454 - 68273
Giải tư
40721 - 84959 - 60032 - 76800 - 63521 - 34308 - 38250
Giải năm
6966
Giải sáu
4682 - 4786 - 6085
Giải bẩy
658
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

1,1
0,2

0,4,4,8,9
6
3
2,4,5,6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 08/01/2019
Thứ ba
Ngày: 08/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
087343
Giải nhất
64076
Giải nhì
73298
Giải ba
42729 - 72836
Giải tư
32598 - 96383 - 33826 - 27619 - 62633 - 45469 - 83581
Giải năm
5983
Giải sáu
8646 - 0132 - 4455
Giải bẩy
469
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
6,9
2,3,6
3,6
5
9,9
6
1,1,3,3
8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 01/01/2019
Thứ ba
Ngày: 01/01/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
513219
Giải nhất
03499
Giải nhì
23646
Giải ba
51710 - 55450
Giải tư
71229 - 55641 - 68610 - 25184 - 87568 - 36083 - 74269
Giải năm
5138
Giải sáu
3220 - 3534 - 3692
Giải bẩy
870
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,9
0,9
4,8
1,6
0,6
8,9
0
3,4
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/12/2018
Thứ ba
Ngày: 25/12/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
280802
Giải nhất
08420
Giải nhì
09479
Giải ba
29051 - 72094
Giải tư
02942 - 80228 - 61127 - 70515 - 93202 - 82448 - 43670
Giải năm
4259
Giải sáu
7997 - 0135 - 2542
Giải bẩy
062
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2
5
0,7,8
5
2,2,8
1,2,9
2
0,9

4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/12/2018
Thứ ba
Ngày: 18/12/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
369904
Giải nhất
87169
Giải nhì
44777
Giải ba
24746 - 67528
Giải tư
23596 - 40721 - 85818 - 25288 - 50224 - 51413 - 67411
Giải năm
3795
Giải sáu
0556 - 6716 - 8210
Giải bẩy
708
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
0,1,2,3,6,8
1,4,8

6
6
9
7
8
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/12/2018
Thứ ba
Ngày: 11/12/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
887976
Giải nhất
84161
Giải nhì
80214
Giải ba
68370 - 06363
Giải tư
23187 - 06482 - 61558 - 47883 - 63056 - 79547 - 97809
Giải năm
0753
Giải sáu
6729 - 7525 - 3111
Giải bẩy
045
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,4
5,9

5,7
3,6,8
1,3
0,6
2,3,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/12/2018
Thứ ba
Ngày: 04/12/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
009918
Giải nhất
54270
Giải nhì
08900
Giải ba
93809 - 71120
Giải tư
93416 - 37423 - 72121 - 44992 - 16214 - 16833 - 81964
Giải năm
2463
Giải sáu
1488 - 2866 - 9222
Giải bẩy
573
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
4,6,8
0,1,2,3,3
3


3,4,6
0,3
8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 27/11/2018
Thứ ba
Ngày: 27/11/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
780323
Giải nhất
51616
Giải nhì
30162
Giải ba
30398 - 91274
Giải tư
64380 - 48653 - 25061 - 84566 - 04482 - 60130 - 01343
Giải năm
4174
Giải sáu
6260 - 3995 - 8140
Giải bẩy
269
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
3
0
0,3,9
3
0,1,2,6,9
4,4
0,2
5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/11/2018
Thứ ba
Ngày: 20/11/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
766403
Giải nhất
80114
Giải nhì
75359
Giải ba
56103 - 95520
Giải tư
29465 - 22693 - 48998 - 21734 - 42237 - 29547 - 51953
Giải năm
6640
Giải sáu
9205 - 1877 - 4821
Giải bẩy
962
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5
4
0,1,3
4,7
0,7
3,9
2,5
7

3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/11/2018
Thứ ba
Ngày: 13/11/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
402469
Giải nhất
79655
Giải nhì
48442
Giải ba
83394 - 91987
Giải tư
61508 - 74333 - 90357 - 28773 - 31835 - 46978 - 87997
Giải năm
0550
Giải sáu
3424 - 7342 - 2304
Giải bẩy
074
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8

4,4
3,5
2,2
0,5,7
9
3,4,8
7
4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 06/11/2018
Thứ ba
Ngày: 06/11/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
101059
Giải nhất
16728
Giải nhì
94145
Giải ba
79959 - 66025
Giải tư
95688 - 49082 - 17841 - 54921 - 96169 - 18274 - 60510
Giải năm
7213
Giải sáu
8850 - 2617 - 6814
Giải bẩy
608
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,3,4,7
1,5,8

1,5
0,9,9
0,9
4
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 30/10/2018
Thứ ba
Ngày: 30/10/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
065667
Giải nhất
84290
Giải nhì
51351
Giải ba
67964 - 07301
Giải tư
24906 - 17922 - 30469 - 91697 - 83520 - 00127 - 46964
Giải năm
0083
Giải sáu
8575 - 9410 - 0400
Giải bẩy
348
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6
0
0,2,7

8
1
4,4,7,9
5
3,9
0,7

Kết quả xổ số miền Trung - 23/10/2018
Thứ ba
Ngày: 23/10/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
505155
Giải nhất
29783
Giải nhì
62147
Giải ba
75091 - 84096
Giải tư
66991 - 72383 - 28530 - 12130 - 40949 - 29051 - 81784
Giải năm
0050
Giải sáu
7903 - 0706 - 7992
Giải bẩy
538
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6


0,0,8
7,9
0,1,5


3,3,4
1,1,2,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 16/10/2018
Thứ ba
Ngày: 16/10/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
257587
Giải nhất
30899
Giải nhì
64993
Giải ba
65011 - 89978
Giải tư
03461 - 19274 - 97306 - 09463 - 43078 - 47202 - 41005
Giải năm
5268
Giải sáu
4785 - 2917 - 6445
Giải bẩy
741
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
1,7
6

1,5

1,3,8
4,8,8
5,7
3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/10/2018
Thứ ba
Ngày: 09/10/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
863098
Giải nhất
69994
Giải nhì
47732
Giải ba
44183 - 69404
Giải tư
43029 - 12315 - 22526 - 96176 - 62466 - 06053 - 73035
Giải năm
8187
Giải sáu
4697 - 5389 - 2840
Giải bẩy
044
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
5,5
6,9
2,5
0,4
3
6
6
3,7,9
4,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/10/2018
Thứ ba
Ngày: 02/10/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
155685
Giải nhất
92908
Giải nhì
19661
Giải ba
38930 - 06782
Giải tư
54975 - 28269 - 96659 - 98975 - 12254 - 99199 - 47251
Giải năm
9604
Giải sáu
1628 - 4890 - 8851
Giải bẩy
531
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8

8
0,1

1,1,4,9
1,9
5,5
0,2,5
0,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/09/2018
Thứ ba
Ngày: 25/09/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
640656
Giải nhất
48586
Giải nhì
70062
Giải ba
37629 - 85611
Giải tư
53133 - 18044 - 51090 - 69664 - 68592 - 13360 - 31744
Giải năm
1374
Giải sáu
7769 - 4704 - 1416
Giải bẩy
906
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7
1,6
9
3
4,4
6
0,2,4,9
4
6
0,2