Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: DW DLK gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 30/11/2021
Thứ ba
Ngày: 30/11/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
049836
Giải nhất
90046
Giải nhì
74083
Giải ba
29846 - 88153
Giải tư
82076 - 38898 - 24272 - 83125 - 46624 - 61340 - 61341
Giải năm
5045
Giải sáu
5956 - 2653 - 1494
Giải bẩy
827
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


4,5,7
6
0,1,5,6,6
3,3,6
7
2,6
3
4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 23/11/2021
Thứ ba
Ngày: 23/11/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
396647
Giải nhất
66598
Giải nhì
82184
Giải ba
30518 - 73509
Giải tư
28951 - 65090 - 39530 - 54496 - 26220 - 26400 - 27503
Giải năm
0708
Giải sáu
8468 - 2917 - 3543
Giải bẩy
501
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3,8,9
7,8
0
0,1
3,7
1
8

4
0,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/11/2021
Thứ ba
Ngày: 16/11/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
520878
Giải nhất
15187
Giải nhì
91160
Giải ba
04260 - 22495
Giải tư
01807 - 44356 - 10646 - 55337 - 09451 - 81281 - 65823
Giải năm
0109
Giải sáu
3430 - 3417 - 3100
Giải bẩy
400
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,7,9
7
3
0,7
6
1,6,9
0,0
8
1,7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/11/2021
Thứ ba
Ngày: 09/11/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
489728
Giải nhất
54218
Giải nhì
42594
Giải ba
08873 - 33666
Giải tư
41726 - 93865 - 19722 - 89390 - 23229 - 58668 - 76657
Giải năm
6612
Giải sáu
6709 - 9916 - 5272
Giải bẩy
722
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,6,8
2,2,6,8,9


7
5,6,8
2,3

0,4,4

Kết quả xổ số miền Trung - 21/09/2021
Thứ ba
Ngày: 21/09/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
027201
Giải nhất
10028
Giải nhì
13030
Giải ba
72635 - 58812
Giải tư
40392 - 46479 - 58772 - 57142 - 07653 - 73229 - 97482
Giải năm
1802
Giải sáu
7944 - 6514 - 8982
Giải bẩy
782
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
2,4
8,9
0,1,5
2,4
3

2,9
2,2,2
2

Kết quả xổ số miền Trung - 14/09/2021
Thứ ba
Ngày: 14/09/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
922741
Giải nhất
79720
Giải nhì
84856
Giải ba
37325 - 83284
Giải tư
62618 - 30505 - 63023 - 92980 - 19776 - 86029 - 13643
Giải năm
5137
Giải sáu
3400 - 1110 - 3761
Giải bẩy
752
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
0,8
0,0,3,5,9
7
1,3
2,6
1
6
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 07/09/2021
Thứ ba
Ngày: 07/09/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
837147
Giải nhất
25790
Giải nhì
24636
Giải ba
94318 - 83921
Giải tư
34417 - 92080 - 19379 - 25556 - 78704 - 09593 - 59091
Giải năm
9293
Giải sáu
0543 - 8680 - 0743
Giải bẩy
799
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
7,8
1
6
3,3,7
6

9
0,0
0,1,3,3,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 31/08/2021
Thứ ba
Ngày: 31/08/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
100004
Giải nhất
09983
Giải nhì
21271
Giải ba
48217 - 86243
Giải tư
02928 - 72002 - 45639 - 08123 - 57929 - 34558 - 90445
Giải năm
1261
Giải sáu
8985 - 0170 - 7962
Giải bẩy
383
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
7
3,8,9
9
3,5
7,8
1,2
0,1
3,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 24/08/2021
Thứ ba
Ngày: 24/08/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
414499
Giải nhất
15855
Giải nhì
61551
Giải ba
51890 - 48519
Giải tư
85375 - 12918 - 83769 - 22286 - 58855 - 44271 - 78410
Giải năm
3062
Giải sáu
8119 - 5323 - 3042
Giải bẩy
190
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,8,9,9
3,7

2
1,5,5
2,9
1,5
6
0,0,9

Kết quả xổ số miền Trung - 17/08/2021
Thứ ba
Ngày: 17/08/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
724991
Giải nhất
62306
Giải nhì
96128
Giải ba
76203 - 62758
Giải tư
32227 - 26771 - 90953 - 28726 - 11789 - 02869 - 54508
Giải năm
8935
Giải sáu
1560 - 2758 - 7796
Giải bẩy
674
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8

6,7,8
5

3,8,8
0,3,9
1,4
9
1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 10/08/2021
Thứ ba
Ngày: 10/08/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
332472
Giải nhất
08434
Giải nhì
38590
Giải ba
69085 - 95010
Giải tư
85365 - 27505 - 57335 - 60991 - 56747 - 04783 - 52200
Giải năm
8061
Giải sáu
1199 - 0028 - 7176
Giải bẩy
701
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5
0
8
4,5
7

1,5
2,6,7
3,5
0,1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 20/07/2021
Thứ ba
Ngày: 20/07/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
734881
Giải nhất
95264
Giải nhì
41214
Giải ba
59470 - 90275
Giải tư
63903 - 98195 - 22618 - 51109 - 78722 - 32851 - 73208
Giải năm
8154
Giải sáu
2209 - 1464 - 5491
Giải bẩy
208
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,8,9,9
4,8
2

3
1,4
4,4
0,5
1
1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 13/07/2021
Thứ ba
Ngày: 13/07/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
680712
Giải nhất
67715
Giải nhì
25708
Giải ba
93569 - 55934
Giải tư
87768 - 43969 - 98613 - 87796 - 02130 - 68080 - 62252
Giải năm
7697
Giải sáu
1751 - 2047 - 8005
Giải bẩy
241
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
2,3,5,6

0,4
1,7
1,2
8,9,9

0
6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 06/07/2021
Thứ ba
Ngày: 06/07/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
874814
Giải nhất
98104
Giải nhì
18434
Giải ba
98662 - 08784
Giải tư
24995 - 90192 - 62651 - 82590 - 62104 - 49248 - 44169
Giải năm
3393
Giải sáu
2527 - 1478 - 5887
Giải bẩy
949
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
4
7
4
8,9
1,7
2,9
8
4,7
0,2,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 29/06/2021
Thứ ba
Ngày: 29/06/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
089482
Giải nhất
16165
Giải nhì
57209
Giải ba
49033 - 79759
Giải tư
49492 - 04013 - 59961 - 72883 - 22619 - 25327 - 28855
Giải năm
7577
Giải sáu
3690 - 0876 - 7998
Giải bẩy
053
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3,9
7
3

3,5,9
1,5
6,7
2,3
0,2,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 22/06/2021
Thứ ba
Ngày: 22/06/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
012181
Giải nhất
81057
Giải nhì
77100
Giải ba
46248 - 05735
Giải tư
24831 - 29694 - 76237 - 07040 - 44943 - 37265 - 92208
Giải năm
8062
Giải sáu
3526 - 1442 - 9180
Giải bẩy
291
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

6
1,5,7
0,2,3,3,8
7
2,5

0,1
1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 15/06/2021
Thứ ba
Ngày: 15/06/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
966871
Giải nhất
71604
Giải nhì
81672
Giải ba
86483 - 45324
Giải tư
68705 - 62571 - 22433 - 16291 - 32750 - 19362 - 48679
Giải năm
9548
Giải sáu
3264 - 4096 - 5049
Giải bẩy
133
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5

4
3,3
8,9
0
2,4,6
1,1,2,9
3
1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 08/06/2021
Thứ ba
Ngày: 08/06/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
447843
Giải nhất
61177
Giải nhì
47920
Giải ba
73962 - 55768
Giải tư
32613 - 60272 - 68358 - 51590 - 96784 - 15376 - 38197
Giải năm
9429
Giải sáu
1834 - 3445 - 3036
Giải bẩy
477
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
0,9
4,6
3,5
8
2,8
2,6,7,7
4
0,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 01/06/2021
Thứ ba
Ngày: 01/06/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
138773
Giải nhất
15259
Giải nhì
27416
Giải ba
75777 - 98741
Giải tư
47513 - 48475 - 02975 - 46147 - 36532 - 00040 - 02899
Giải năm
0863
Giải sáu
8610 - 1149 - 6031
Giải bẩy
273
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,6

1,2
0,1,7,9
3,9
3
3,3,5,5,7

9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/05/2021
Thứ ba
Ngày: 25/05/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
471452
Giải nhất
28561
Giải nhì
76415
Giải ba
40741 - 31888
Giải tư
91961 - 19267 - 07067 - 32262 - 44322 - 61308 - 49960
Giải năm
8754
Giải sáu
0344 - 2492 - 4646
Giải bẩy
099
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8
5
2

1,4,6
2,4
0,1,1,2,7,7

8
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/05/2021
Thứ ba
Ngày: 18/05/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
589068
Giải nhất
85126
Giải nhì
44836
Giải ba
19649 - 13059
Giải tư
05311 - 17851 - 00409 - 13108 - 74103 - 02042 - 35017
Giải năm
1224
Giải sáu
2087 - 2309 - 2770
Giải bẩy
652
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,9,9
1,7
4,6
2,6
2,9
1,2,9
8
0
7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/05/2021
Thứ ba
Ngày: 11/05/2021
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
701171
Giải nhất
59224
Giải nhì
92964
Giải ba
08151 - 22180
Giải tư
11926 - 69375 - 49799 - 79689 - 81038 - 23558 - 65439
Giải năm
1488
Giải sáu
8228 - 5096 - 9246
Giải bẩy
407
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

4,6,8
8,9
6
1,8
4
1,5
0,6,8,9
6,9