Xổ số miền Trung hôm nay
Phú Yên
Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: DW DLK gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 24/03/2020
Thứ ba
Ngày: 24/03/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
026721
Giải nhất
51130
Giải nhì
66813
Giải ba
17051 - 35065
Giải tư
23487 - 97960 - 35339 - 59099 - 67560 - 68157 - 55982
Giải năm
9648
Giải sáu
0109 - 9619 - 8010
Giải bẩy
319
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,3,9,9
1
0,9
8
1,7
0,0,5

2,7
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 17/03/2020
Thứ ba
Ngày: 17/03/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
192118
Giải nhất
61676
Giải nhì
47326
Giải ba
57777 - 25368
Giải tư
39988 - 46114 - 45414 - 46586 - 57540 - 96282 - 64374
Giải năm
1794
Giải sáu
9561 - 1152 - 7962
Giải bẩy
960
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,4,6,8
6

0
2
0,1,2,8
4,6,7
2,6,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 10/03/2020
Thứ ba
Ngày: 10/03/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
524616
Giải nhất
06857
Giải nhì
26916
Giải ba
58072 - 01647
Giải tư
79776 - 31951 - 04329 - 42561 - 49767 - 67700 - 66585
Giải năm
5157
Giải sáu
3110 - 2857 - 1296
Giải bẩy
245
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
0,6,6
9

5,7
1,7,7,7
1,7
2,6
5
6

Kết quả xổ số miền Trung - 03/03/2020
Thứ ba
Ngày: 03/03/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
950262
Giải nhất
32874
Giải nhì
53249
Giải ba
41992 - 42693
Giải tư
89589 - 85331 - 91626 - 71174 - 53129 - 79422 - 99511
Giải năm
1360
Giải sáu
0955 - 8223 - 7382
Giải bẩy
501
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
1
2,3,6,9
1
9
5
0,2
4,4
2,9
2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 25/02/2020
Thứ ba
Ngày: 25/02/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
828017
Giải nhất
07017
Giải nhì
90330
Giải ba
55308 - 79455
Giải tư
61591 - 06317 - 72638 - 23625 - 60697 - 09763 - 11162
Giải năm
3441
Giải sáu
0094 - 2568 - 0424
Giải bẩy
609
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
7,7,7
4,5
0,8
1
5
2,3,8

5
1,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/02/2020
Thứ ba
Ngày: 18/02/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
626287
Giải nhất
77330
Giải nhì
74090
Giải ba
43993 - 71243
Giải tư
16104 - 40684 - 25346 - 33678 - 06107 - 67613 - 62251
Giải năm
8297
Giải sáu
5390 - 0477 - 6850
Giải bẩy
658
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
3

0
3,6
0,1,2,8

7,8
4,7
0,0,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/02/2020
Thứ ba
Ngày: 11/02/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
463593
Giải nhất
81438
Giải nhì
91220
Giải ba
90580 - 20484
Giải tư
77839 - 69061 - 33818 - 34556 - 04276 - 50159 - 92199
Giải năm
6558
Giải sáu
4830 - 3390 - 6538
Giải bẩy
628
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
0,8
0,8,8,9

6,8,9
1
6
0,4,7
0,3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/02/2020
Thứ ba
Ngày: 04/02/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
810522
Giải nhất
28060
Giải nhì
01391
Giải ba
60291 - 95587
Giải tư
16015 - 83955 - 38377 - 85836 - 55040 - 15638 - 95041
Giải năm
4019
Giải sáu
1535 - 8540 - 2270
Giải bẩy
330
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,9,9
2
0,5,6,8
0,0,1
5
0
0,7
7
1,1

Kết quả xổ số miền Trung - 28/01/2020
Thứ ba
Ngày: 28/01/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
561007
Giải nhất
72116
Giải nhì
86080
Giải ba
31707 - 73301
Giải tư
84225 - 76499 - 31928 - 58140 - 19855 - 15133 - 61689
Giải năm
5142
Giải sáu
2933 - 4677 - 2335
Giải bẩy
014
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,7
4,6
5,8
3,3,5
0,2
5

7,7
0,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 21/01/2020
Thứ ba
Ngày: 21/01/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
773741
Giải nhất
90562
Giải nhì
60057
Giải ba
13334 - 59305
Giải tư
98611 - 67368 - 78715 - 33351 - 71178 - 81128 - 25314
Giải năm
5076
Giải sáu
6956 - 3488 - 7952
Giải bẩy
877
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,4,5
8
4
1
1,2,3,6,7
2,8
6,7,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 14/01/2020
Thứ ba
Ngày: 14/01/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
898493
Giải nhất
56997
Giải nhì
40235
Giải ba
76280 - 51754
Giải tư
60648 - 48994 - 23237 - 71080 - 85841 - 32536 - 32649
Giải năm
5148
Giải sáu
5165 - 4906 - 1624
Giải bẩy
194
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

4
5,6,7
1,8,8,9
4
5

0,0
3,4,4,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 07/01/2020
Thứ ba
Ngày: 07/01/2020
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
862463
Giải nhất
07377
Giải nhì
37009
Giải ba
93135 - 78944
Giải tư
49558 - 82362 - 30849 - 25455 - 98613 - 66020 - 86459
Giải năm
9901
Giải sáu
5340 - 0941 - 9591
Giải bẩy
889
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
3
0
5,6
0,1,4,9
5,8,9
2,3
7
9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 31/12/2019
Thứ ba
Ngày: 31/12/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
289241
Giải nhất
14163
Giải nhì
58066
Giải ba
30814 - 11699
Giải tư
06077 - 35777 - 54536 - 92654 - 90912 - 87239 - 47557
Giải năm
6357
Giải sáu
9050 - 7834 - 3464
Giải bẩy
174
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,4

4,6,9
1
0,4,7,7
3,4,6
4,7,7

9

Kết quả xổ số miền Trung - 24/12/2019
Thứ ba
Ngày: 24/12/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
611901
Giải nhất
23473
Giải nhì
71708
Giải ba
44128 - 98834
Giải tư
94130 - 84110 - 55886 - 77298 - 39963 - 43626 - 73225
Giải năm
9883
Giải sáu
1556 - 3989 - 6262
Giải bẩy
841
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
0
5,6,8
0,4
1
6
2,3
3
3,3,6,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/12/2019
Thứ ba
Ngày: 17/12/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
367567
Giải nhất
09212
Giải nhì
61456
Giải ba
19546 - 83265
Giải tư
03762 - 56606 - 39989 - 65179 - 05277 - 14086 - 13832
Giải năm
9624
Giải sáu
6196 - 2449 - 1867
Giải bẩy
455
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2
4
0,2
6,9
5,6
2,5,7,7
7,9
6,9
6

Kết quả xổ số miền Trung - 10/12/2019
Thứ ba
Ngày: 10/12/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
820581
Giải nhất
32414
Giải nhì
63506
Giải ba
58449 - 66082
Giải tư
12919 - 05552 - 97346 - 88930 - 78292 - 63440 - 38014
Giải năm
6311
Giải sáu
3926 - 8925 - 4248
Giải bẩy
762
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,4,4,9
5,6
0
0,5,6,8,9
2
2

1,2
2

Kết quả xổ số miền Trung - 03/12/2019
Thứ ba
Ngày: 03/12/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
177256
Giải nhất
05402
Giải nhì
56817
Giải ba
27598 - 18917
Giải tư
86921 - 47712 - 35478 - 89255 - 99640 - 82574 - 94095
Giải năm
3005
Giải sáu
6448 - 2251 - 8462
Giải bẩy
173
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
2,7,7
1,9

0,8
1,5,6
2
3,4,8

5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 26/11/2019
Thứ ba
Ngày: 26/11/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
033149
Giải nhất
94639
Giải nhì
60025
Giải ba
71093 - 98732
Giải tư
37661 - 54649 - 10600 - 40701 - 41019 - 67828 - 49631
Giải năm
1365
Giải sáu
6511 - 8942 - 2540
Giải bẩy
737
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
1,9
5,8
1,2,7,9
0,2,9,9

1,5


3,3

Kết quả xổ số miền Trung - 19/11/2019
Thứ ba
Ngày: 19/11/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
086268
Giải nhất
19720
Giải nhì
68095
Giải ba
59601 - 75885
Giải tư
27503 - 21631 - 25235 - 48365 - 59148 - 84840 - 52056
Giải năm
2355
Giải sáu
4557 - 1569 - 1679
Giải bẩy
024
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3

0,4
1,4,5
0,8
5,6,7
5,8,9
9
5
5

Kết quả xổ số miền Trung - 12/11/2019
Thứ ba
Ngày: 12/11/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
868693
Giải nhất
30621
Giải nhì
38929
Giải ba
05681 - 78260
Giải tư
93566 - 71504 - 98085 - 68290 - 69750 - 70235 - 29301
Giải năm
9559
Giải sáu
5531 - 5935 - 3321
Giải bẩy
020
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4

0,1,1,9
1,5,5

0,9
0,6,7

1,5
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 05/11/2019
Thứ ba
Ngày: 05/11/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
673459
Giải nhất
05163
Giải nhì
53462
Giải ba
87744 - 00412
Giải tư
54584 - 22353 - 83906 - 63105 - 55667 - 90261 - 18442
Giải năm
6074
Giải sáu
4430 - 6094 - 6596
Giải bẩy
667
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6
2

0
2,4
3,9
1,2,3,7,7
4
4
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 29/10/2019
Thứ ba
Ngày: 29/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
194510
Giải nhất
41821
Giải nhì
80389
Giải ba
68041 - 92396
Giải tư
88755 - 27266 - 44034 - 15248 - 93027 - 48013 - 66754
Giải năm
1708
Giải sáu
9021 - 0542 - 5290
Giải bẩy
776
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,3
1,1,7
4,8
1,2,8
4,5
6
6
9
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 22/10/2019
Thứ ba
Ngày: 22/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
646431
Giải nhất
61860
Giải nhì
15188
Giải ba
77953 - 61794
Giải tư
59299 - 48675 - 52953 - 44034 - 66540 - 33174 - 15401
Giải năm
0331
Giải sáu
7467 - 8011 - 0065
Giải bẩy
208
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
1

1,1,4
0
3,3
0,5,5,7
4,5
8
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/10/2019
Thứ ba
Ngày: 15/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
021843
Giải nhất
67920
Giải nhì
57539
Giải ba
76953 - 22548
Giải tư
73295 - 09676 - 85670 - 73942 - 81165 - 57309 - 59145
Giải năm
9288
Giải sáu
9059 - 0452 - 0807
Giải bẩy
106
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,9

0,8
9
2,3,5,8
2,3,9
5
0,6
8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 08/10/2019
Thứ ba
Ngày: 08/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
496472
Giải nhất
07544
Giải nhì
11567
Giải ba
70380 - 23902
Giải tư
25194 - 92228 - 13894 - 58776 - 83215 - 64662 - 77540
Giải năm
7810
Giải sáu
3534 - 4175 - 3894
Giải bẩy
264
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,5
8
4
0,4
6
2,4,7
2,5,6
0
4,4,4

Kết quả xổ số miền Trung - 01/10/2019
Thứ ba
Ngày: 01/10/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
807480
Giải nhất
95765
Giải nhì
22480
Giải ba
55793 - 96304
Giải tư
12232 - 57302 - 29830 - 54629 - 83484 - 23002 - 80625
Giải năm
9081
Giải sáu
8176 - 2933 - 1327
Giải bẩy
202
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,2,4

5,7,9
0,2,3

6
5
6
0,0,1,4
3

Kết quả xổ số miền Trung - 24/09/2019
Thứ ba
Ngày: 24/09/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
682650
Giải nhất
91267
Giải nhì
10932
Giải ba
55659 - 07803
Giải tư
38311 - 37971 - 66928 - 76317 - 00313 - 02707 - 07992
Giải năm
4407
Giải sáu
2259 - 4269 - 5389
Giải bẩy
230
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7,7
1,3,7
8
0,2

0,7,9,9
7,9
1
9
2

Kết quả xổ số miền Trung - 17/09/2019
Thứ ba
Ngày: 17/09/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
144734
Giải nhất
29452
Giải nhì
93726
Giải ba
24160 - 60454
Giải tư
38638 - 58518 - 60474 - 96918 - 14408 - 94046 - 11840
Giải năm
2682
Giải sáu
0206 - 6428 - 7838
Giải bẩy
235
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
8,8
6,8
4,5,8,8
0,6
2,4
0
4
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/09/2019
Thứ ba
Ngày: 10/09/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
979227
Giải nhất
90114
Giải nhì
12985
Giải ba
30035 - 54363
Giải tư
69188 - 70020 - 29952 - 71761 - 92899 - 25895 - 92801
Giải năm
5691
Giải sáu
6544 - 1686 - 0713
Giải bẩy
988
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
3,4
0,7
5
4
2
1,3

5,6,8,8
1,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 03/09/2019
Thứ ba
Ngày: 03/09/2019
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
699103
Giải nhất
33861
Giải nhì
32201
Giải ba
78930 - 76245
Giải tư
90817 - 54050 - 36671 - 42326 - 00880 - 52508 - 41296
Giải năm
4461
Giải sáu
4652 - 8679 - 2334
Giải bẩy
455
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,8
1,7
6
0,4
5
0,2,5
1,1
1,9
0
6