Xổ số miền Trung hôm nay
Phú Yên
Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: DW DLK gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 17/10/2017
Thứ ba
Ngày: 17/10/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
365682
Giải nhất
33701
Giải nhì
72188
Giải ba
59193 - 45501
Giải tư
51706 - 32598 - 46532 - 30883 - 32846 - 43593 - 27937
Giải năm
4191
Giải sáu
8344 - 7212 - 8356
Giải bẩy
628
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,6
1,2
8
2,7
4,6
6


2,3,8
1,3,3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/10/2017
Thứ ba
Ngày: 10/10/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
675180
Giải nhất
77528
Giải nhì
46361
Giải ba
63181 - 99420
Giải tư
42691 - 22064 - 84042 - 77591 - 22909 - 38256 - 27542
Giải năm
4658
Giải sáu
2173 - 5189 - 9480
Giải bẩy
743
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0,8

2,2,3
6,8
1,4
1,3
0,0,1,9
1,1

Kết quả xổ số miền Trung - 03/10/2017
Thứ ba
Ngày: 03/10/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
280358
Giải nhất
69028
Giải nhì
39848
Giải ba
53699 - 55412
Giải tư
30144 - 41182 - 37170 - 78665 - 52213 - 71923 - 83645
Giải năm
3558
Giải sáu
9882 - 1407 - 1184
Giải bẩy
840
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2,3
3,8

0,4,5,5,8
8,8
5
0
2,2,4
9

Kết quả xổ số miền Trung - 26/09/2017
Thứ ba
Ngày: 26/09/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
700482
Giải nhất
15081
Giải nhì
06803
Giải ba
06250 - 25776
Giải tư
07752 - 09826 - 56268 - 95349 - 57074 - 31812 - 67888
Giải năm
0919
Giải sáu
0755 - 6713 - 5057
Giải bẩy
624
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,3,9
4,6

9
0,2,3,5,7
8
4,6
1,2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/09/2017
Thứ ba
Ngày: 19/09/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
728912
Giải nhất
32251
Giải nhì
56477
Giải ba
12453 - 77524
Giải tư
35839 - 62152 - 54165 - 63671 - 50682 - 36262 - 21419
Giải năm
7066
Giải sáu
6545 - 7823 - 3062
Giải bẩy
204
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2,9
3,4
9
5
1,2,3
2,2,5,6,7
1,7
2

Kết quả xổ số miền Trung - 12/09/2017
Thứ ba
Ngày: 12/09/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
970875
Giải nhất
27322
Giải nhì
43265
Giải ba
27855 - 59588
Giải tư
23808 - 50698 - 25059 - 09546 - 00241 - 82607 - 83758
Giải năm
6716
Giải sáu
8983 - 9188 - 7556
Giải bẩy
633
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
6
2
3
1,6
5,6,8,9
5
1,5
3,8,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 05/09/2017
Thứ ba
Ngày: 05/09/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
467610
Giải nhất
71784
Giải nhì
82614
Giải ba
48228 - 86659
Giải tư
86529 - 92941 - 49468 - 21423 - 23574 - 60865 - 88640
Giải năm
4211
Giải sáu
3892 - 7155 - 5767
Giải bẩy
550
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,4
3,8,9

0,1
0,5,9
5,7,8
4
4
1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 29/08/2017
Thứ ba
Ngày: 29/08/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
060635
Giải nhất
56970
Giải nhì
66378
Giải ba
10035 - 00897
Giải tư
87900 - 70150 - 37958 - 94096 - 65067 - 35813 - 43580
Giải năm
1097
Giải sáu
8437 - 9235 - 1193
Giải bẩy
162
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3

5,5,5,7

0,8
2,7,8
0,8
0
3,6,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/08/2017
Thứ ba
Ngày: 22/08/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
908784
Giải nhất
76854
Giải nhì
43125
Giải ba
64340 - 25017
Giải tư
67882 - 70038 - 44596 - 12342 - 70545 - 77632 - 85456
Giải năm
4359
Giải sáu
8739 - 8289 - 0973
Giải bẩy
752
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
5
2,8,9
0,2,5
2,4,6,9

3
2,4,9
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/08/2017
Thứ ba
Ngày: 15/08/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
819495
Giải nhất
03800
Giải nhì
27088
Giải ba
09398 - 09557
Giải tư
92500 - 02835 - 16917 - 96517 - 70327 - 03379 - 86816
Giải năm
8713
Giải sáu
4745 - 8607 - 6374
Giải bẩy
671
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,7
3,6,7,7
7
5
5
7,8

1,4,9
8
5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/08/2017
Thứ ba
Ngày: 08/08/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
508081
Giải nhất
86592
Giải nhì
12802
Giải ba
43241 - 30368
Giải tư
23818 - 91725 - 33659 - 45220 - 18019 - 08095 - 31461
Giải năm
9378
Giải sáu
3605 - 5205 - 9166
Giải bẩy
255
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5
8,9
0,5

1
5,9
1,6,8
8
1,6
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 01/08/2017
Thứ ba
Ngày: 01/08/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
224100
Giải nhất
07243
Giải nhì
19736
Giải ba
33235 - 89252
Giải tư
74529 - 94132 - 07310 - 84218 - 46807 - 72338 - 49445
Giải năm
3364
Giải sáu
3271 - 5713 - 7892
Giải bẩy
778
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
0,3,8
9
2,5,6,8
3,5
1,2
4
1,8

2

Kết quả xổ số miền Trung - 25/07/2017
Thứ ba
Ngày: 25/07/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
345804
Giải nhất
31509
Giải nhì
45501
Giải ba
61717 - 17789
Giải tư
27443 - 96427 - 14491 - 70735 - 83220 - 42670 - 79482
Giải năm
9547
Giải sáu
5920 - 9576 - 1874
Giải bẩy
161
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,9
7
0,0,7
5
1,3,7

1
0,4,6
2,9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 18/07/2017
Thứ ba
Ngày: 18/07/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
820970
Giải nhất
82622
Giải nhì
93158
Giải ba
42869 - 40814
Giải tư
77674 - 95985 - 50853 - 44326 - 31284 - 04387 - 87313
Giải năm
5620
Giải sáu
1066 - 2881 - 2859
Giải bẩy
311
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,4
0,2,6,8


3,8,9
6,9
0,4
1,4,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/07/2017
Thứ ba
Ngày: 11/07/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
488568
Giải nhất
75616
Giải nhì
09188
Giải ba
58524 - 63556
Giải tư
30084 - 99929 - 60944 - 60294 - 04477 - 86505 - 04573
Giải năm
4657
Giải sáu
8117 - 5310 - 7733
Giải bẩy
705
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
0,6,7
4,9
3
4
6,7
8
3,7
4,8
4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 04/07/2017
Thứ ba
Ngày: 04/07/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
688817
Giải nhất
68469
Giải nhì
02721
Giải ba
42678 - 11115
Giải tư
03227 - 06284 - 59768 - 96735 - 07441 - 99118 - 21022
Giải năm
0964
Giải sáu
8578 - 9286 - 5064
Giải bẩy
917
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,7,7,8
1,2,7
5
1
8
4,4,8,9
8,8
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 27/06/2017
Thứ ba
Ngày: 27/06/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
719018
Giải nhất
18056
Giải nhì
65050
Giải ba
81125 - 02484
Giải tư
96624 - 63647 - 23839 - 97302 - 46517 - 54188 - 23803
Giải năm
3351
Giải sáu
8963 - 3866 - 3473
Giải bẩy
457
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
7,8
4,5
3,9
7
0,1,6,7
3,6
3
4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/06/2017
Thứ ba
Ngày: 20/06/2017
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
727183
Giải nhất
79515
Giải nhì
87119
Giải ba
58946 - 34021
Giải tư
09881 - 38502 - 67774 - 03695 - 92025 - 72308 - 20283
Giải năm
7750
Giải sáu
1389 - 3547 - 0635
Giải bẩy
145
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
5,9
1,5,6
5
5,6,7
0

4
1,3,3,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 30/05/2017
Thứ ba
Ngày: 30/05/2017
Xổ số DaklaK - DLK
Giải đặc biệt
080783
Giải nhất
33570
Giải nhì
87467
Giải ba
63650 - 32724
Giải tư
34057 - 64063 - 57818 - 95933 - 30578 - 28000 - 89913
Giải năm
5345
Giải sáu
5060 - 5060 - 1133
Giải bẩy
192
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,8
4
3,3,9
5
0,7
0,0,3,7
0,8
3
2

Kết quả xổ số miền Trung - 23/05/2017
Thứ ba
Ngày: 23/05/2017
Xổ số DaklaK - DLK
Giải đặc biệt
476901
Giải nhất
35506
Giải nhì
37021
Giải ba
82400 - 64526
Giải tư
26212 - 13705 - 56559 - 67323 - 44506 - 49110 - 74655
Giải năm
8681
Giải sáu
3681 - 9822 - 5257
Giải bẩy
861
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,6,6
0,2
1,2,3,6


5,7,9
1

1,1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 16/05/2017
Thứ ba
Ngày: 16/05/2017
Xổ số DaklaK - DLK
Giải đặc biệt
946149
Giải nhất
64517
Giải nhì
36063
Giải ba
65185 - 57173
Giải tư
64769 - 83664 - 43963 - 44173 - 95182 - 32281 - 06078
Giải năm
9813
Giải sáu
5331 - 9354 - 8555
Giải bẩy
809
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3,7

1
5,9
4,5
3,3,4,9
3,3,8
1,2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/05/2017
Thứ ba
Ngày: 09/05/2017
Xổ số DaklaK - DLK
Giải đặc biệt
245310
Giải nhất
14593
Giải nhì
25932
Giải ba
00428 - 28246
Giải tư
51366 - 68314 - 07085 - 33767 - 74233 - 65489 - 99595
Giải năm
2774
Giải sáu
3791 - 6876 - 1493
Giải bẩy
374
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4
8
2,3
6

6,7
4,4,6
5,9
1,3,3,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 02/05/2017
Thứ ba
Ngày: 02/05/2017
Xổ số DaklaK - DLK
Giải đặc biệt
465918
Giải nhất
42514
Giải nhì
81173
Giải ba
28430 - 10793
Giải tư
46792 - 18687 - 34999 - 17449 - 99715 - 16152 - 17660
Giải năm
5083
Giải sáu
3112 - 2742 - 0453
Giải bẩy
025
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,4,5,8
4,5
0
2,9
2,3
0
3
3,7
2,3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/04/2017
Thứ ba
Ngày: 25/04/2017
Xổ số DaklaK - DLK
Giải đặc biệt
024075
Giải nhất
99534
Giải nhì
27459
Giải ba
23389 - 72543
Giải tư
41662 - 32797 - 24745 - 76909 - 02167 - 84335 - 04471
Giải năm
9439
Giải sáu
6039 - 7818 - 4217
Giải bẩy
250
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7,8
2
4,5,9,9
3,5
0,9
2,7
1,5
9
7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/04/2017
Thứ ba
Ngày: 18/04/2017
Xổ số DaklaK - DLK
Giải đặc biệt
985410
Giải nhất
02998
Giải nhì
84977
Giải ba
44589 - 95888
Giải tư
21502 - 97647 - 49799 - 61020 - 62256 - 09465 - 07204
Giải năm
2517
Giải sáu
2992 - 2672 - 4230
Giải bẩy
108
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8
0,7
0
0
7
6
5
2,7
2,8,9
2,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 11/04/2017
Thứ ba
Ngày: 11/04/2017
Xổ số DaklaK - DLK
Giải đặc biệt
568709
Giải nhất
19983
Giải nhì
18555
Giải ba
36180 - 11663
Giải tư
05595 - 01541 - 48369 - 82642 - 18310 - 92022 - 57101
Giải năm
7372
Giải sáu
5306 - 7581 - 1069
Giải bẩy
978
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,9
0
2

1,2,7
5
3,9,9
2,8
0,1,3
5

Kết quả xổ số miền Trung - 04/04/2017
Thứ ba
Ngày: 04/04/2017
Xổ số DaklaK - DLK
Giải đặc biệt
060640
Giải nhất
23922
Giải nhì
66906
Giải ba
99380 - 94870
Giải tư
26876 - 73275 - 05800 - 05749 - 83513 - 08961 - 23647
Giải năm
5611
Giải sáu
2356 - 1913 - 0878
Giải bẩy
947
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
1,3,3
2
9
0,7,7,9
6
1
0,5,6,8
0