Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Kon Tum
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: DW DLK gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 16/10/2018
Thứ ba
Ngày: 16/10/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
257587
Giải nhất
30899
Giải nhì
64993
Giải ba
65011 - 89978
Giải tư
03461 - 19274 - 97306 - 09463 - 43078 - 47202 - 41005
Giải năm
5268
Giải sáu
4785 - 2917 - 6445
Giải bẩy
741
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
1,7
6

1,5

1,3,8
4,8,8
5,7
3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/10/2018
Thứ ba
Ngày: 09/10/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
863098
Giải nhất
69994
Giải nhì
47732
Giải ba
44183 - 69404
Giải tư
43029 - 12315 - 22526 - 96176 - 62466 - 06053 - 73035
Giải năm
8187
Giải sáu
4697 - 5389 - 2840
Giải bẩy
044
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
5,5
6,9
2,5
0,4
3
6
6
3,7,9
4,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/10/2018
Thứ ba
Ngày: 02/10/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
155685
Giải nhất
92908
Giải nhì
19661
Giải ba
38930 - 06782
Giải tư
54975 - 28269 - 96659 - 98975 - 12254 - 99199 - 47251
Giải năm
9604
Giải sáu
1628 - 4890 - 8851
Giải bẩy
531
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8

8
0,1

1,1,4,9
1,9
5,5
0,2,5
0,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/09/2018
Thứ ba
Ngày: 25/09/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
640656
Giải nhất
48586
Giải nhì
70062
Giải ba
37629 - 85611
Giải tư
53133 - 18044 - 51090 - 69664 - 68592 - 13360 - 31744
Giải năm
1374
Giải sáu
7769 - 4704 - 1416
Giải bẩy
906
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7
1,6
9
3
4,4
6
0,2,4,9
4
6
0,2

Kết quả xổ số miền Trung - 18/09/2018
Thứ ba
Ngày: 18/09/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
190010
Giải nhất
70912
Giải nhì
96660
Giải ba
15897 - 91688
Giải tư
28210 - 39719 - 39278 - 36643 - 61899 - 64466 - 28439
Giải năm
9105
Giải sáu
1865 - 7024 - 1707
Giải bẩy
627
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
0,0,2,9
4,7
9
3,9

0,5,6
8
8
7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 11/09/2018
Thứ ba
Ngày: 11/09/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
840693
Giải nhất
58585
Giải nhì
07947
Giải ba
80468 - 29337
Giải tư
54612 - 09729 - 83728 - 98886 - 87279 - 59399 - 94425
Giải năm
5251
Giải sáu
3799 - 7735 - 9584
Giải bẩy
763
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
5,8,9
5,7
7,8
1
3,8
9
4,5,6
3,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/09/2018
Thứ ba
Ngày: 04/09/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
099297
Giải nhất
94618
Giải nhì
03592
Giải ba
67691 - 97713
Giải tư
57228 - 06439 - 45165 - 36616 - 70217 - 19074 - 60825
Giải năm
2771
Giải sáu
9348 - 2993 - 9150
Giải bẩy
073
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,6,7,8
5,8
9
8
0
5
1,3,4,5

1,2,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/08/2018
Thứ ba
Ngày: 28/08/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
476089
Giải nhất
57353
Giải nhì
56443
Giải ba
08286 - 76590
Giải tư
64666 - 89010 - 04547 - 66087 - 74463 - 58369 - 02324
Giải năm
4140
Giải sáu
8632 - 3266 - 5791
Giải bẩy
021
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0
1,4
2
0,3,7
3
3,6,6,9

6,7,9
0,1

Kết quả xổ số miền Trung - 21/08/2018
Thứ ba
Ngày: 21/08/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
778369
Giải nhất
73595
Giải nhì
08890
Giải ba
73712 - 18092
Giải tư
04301 - 53792 - 78709 - 06834 - 43572 - 47717 - 79281
Giải năm
3504
Giải sáu
0175 - 0043 - 6624
Giải bẩy
798
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,9
2,7
4
4
3

9
2,5
1
0,2,2,5,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/08/2018
Thứ ba
Ngày: 14/08/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
608452
Giải nhất
11764
Giải nhì
42556
Giải ba
53228 - 30703
Giải tư
53469 - 87427 - 03468 - 61252 - 86855 - 40007 - 43787
Giải năm
1695
Giải sáu
1400 - 3360 - 5811
Giải bẩy
378
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7
1
7,8


1,2,2,5,6
0,4,8,9
8
7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/08/2018
Thứ ba
Ngày: 07/08/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
601466
Giải nhất
88482
Giải nhì
81784
Giải ba
94482 - 86525
Giải tư
35640 - 19877 - 98688 - 40230 - 23661 - 20894 - 76610
Giải năm
5131
Giải sáu
3566 - 0823 - 9963
Giải bẩy
061
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
3,5
0,1
0

1,1,3,6,6
2,7
2,2,4,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 31/07/2018
Thứ ba
Ngày: 31/07/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
269191
Giải nhất
62905
Giải nhì
27794
Giải ba
70213 - 62863
Giải tư
11955 - 08030 - 69856 - 80347 - 85190 - 45825 - 27987
Giải năm
4855
Giải sáu
7566 - 7216 - 7471
Giải bẩy
147
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3,6
5
0
7,7,7
5,5,6
3,6
1
7
0,1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 24/07/2018
Thứ ba
Ngày: 24/07/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
626397
Giải nhất
22704
Giải nhì
59403
Giải ba
66238 - 40914
Giải tư
60727 - 17143 - 07165 - 92850 - 05816 - 06939 - 35762
Giải năm
9342
Giải sáu
0404 - 9888 - 4132
Giải bẩy
233
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,4
4,6
7
2,3,8,9
2,3,7
0
2,5

8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 17/07/2018
Thứ ba
Ngày: 17/07/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
151219
Giải nhất
20369
Giải nhì
82494
Giải ba
92769 - 11414
Giải tư
57537 - 42637 - 45768 - 27430 - 19269 - 90243 - 85022
Giải năm
8097
Giải sáu
8043 - 8867 - 6182
Giải bẩy
956
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,9
2
0,7,7
3,3,7
6
7,8,9,9,9

2
4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 10/07/2018
Thứ ba
Ngày: 10/07/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
711522
Giải nhất
70135
Giải nhì
04543
Giải ba
16812 - 73728
Giải tư
36855 - 13176 - 18903 - 23587 - 11643 - 73198 - 78486
Giải năm
5174
Giải sáu
4583 - 3847 - 9769
Giải bẩy
116
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,6
2,8
5
3,3,7
5
9
4,6
2,3,6,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 03/07/2018
Thứ ba
Ngày: 03/07/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
862425
Giải nhất
58635
Giải nhì
21283
Giải ba
69303 - 13175
Giải tư
40350 - 57203 - 42114 - 33257 - 76067 - 58334 - 22649
Giải năm
0166
Giải sáu
1280 - 0548 - 6851
Giải bẩy
067
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
4,7
5
4,5
8,9
0,1,7
6,7,7
5
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 26/06/2018
Thứ ba
Ngày: 26/06/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
784510
Giải nhất
52604
Giải nhì
46740
Giải ba
45953 - 63764
Giải tư
62688 - 84881 - 36106 - 37143 - 10853 - 11932 - 59304
Giải năm
6601
Giải sáu
4357 - 0518 - 4134
Giải bẩy
118
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,4,6
0,8,8

2,4
0,3
3,3,7
4
8
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/06/2018
Thứ ba
Ngày: 19/06/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
622943
Giải nhất
95302
Giải nhì
46061
Giải ba
32740 - 56623
Giải tư
82939 - 85544 - 43134 - 37096 - 41687 - 34208 - 28416
Giải năm
9537
Giải sáu
1274 - 5386 - 5693
Giải bẩy
680
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
6
3
3,4,7,9
0,3,4

1
4
0,6,7
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 12/06/2018
Thứ ba
Ngày: 12/06/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
721396
Giải nhất
06466
Giải nhì
77832
Giải ba
75927 - 12400
Giải tư
35187 - 33883 - 94888 - 67390 - 53805 - 68876 - 21336
Giải năm
0403
Giải sáu
5061 - 7900 - 6051
Giải bẩy
392
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,5

7
2,6

1
1,6
6
3,7,8
0,2,3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 05/06/2018
Thứ ba
Ngày: 05/06/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
891936
Giải nhất
05368
Giải nhì
19636
Giải ba
67338 - 29615
Giải tư
57239 - 06632 - 04776 - 88053 - 48565 - 42901 - 09601
Giải năm
9936
Giải sáu
8815 - 5555 - 9995
Giải bẩy
637
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1
5,5

2,6,6,6,7,8,9

3,5
5,8
6,9

5

Kết quả xổ số miền Trung - 29/05/2018
Thứ ba
Ngày: 29/05/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
729136
Giải nhất
42242
Giải nhì
71252
Giải ba
32872 - 71653
Giải tư
35826 - 12877 - 75078 - 65799 - 82351 - 22509 - 32891
Giải năm
1494
Giải sáu
9695 - 2209 - 1124
Giải bẩy
290
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9

4,6
6
2
1,2,3

2,2,7,8

0,1,4,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 22/05/2018
Thứ ba
Ngày: 22/05/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
941862
Giải nhất
59607
Giải nhì
93336
Giải ba
44166 - 71061
Giải tư
97802 - 65815 - 97190 - 51011 - 41340 - 21976 - 82154
Giải năm
6997
Giải sáu
2750 - 9424 - 4916
Giải bẩy
913
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
1,3,5,6
4
3,6
0
0,4
1,2,6
6

0,7

Kết quả xổ số miền Trung - 15/05/2018
Thứ ba
Ngày: 15/05/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
028901
Giải nhất
64424
Giải nhì
10423
Giải ba
97016 - 66412
Giải tư
10618 - 81151 - 77310 - 55126 - 24834 - 45559 - 36947
Giải năm
5652
Giải sáu
0630 - 2424 - 5600
Giải bẩy
741
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
0,2,6,8
3,4,4,6
0,4
1,7
1,2,3,9
Kết quả xổ số miền Trung - 08/05/2018
Thứ ba
Ngày: 08/05/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
771005
Giải nhất
77258
Giải nhì
37212
Giải ba
04115 - 40418
Giải tư
26721 - 26725 - 64372 - 40228 - 32554 - 15275 - 36736
Giải năm
6713
Giải sáu
4784 - 7019 - 8236
Giải bẩy
967
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,3,5,8,9
1,5,8
6,6
9
4,8
7
2,5
4

Kết quả xổ số miền Trung - 01/05/2018
Thứ ba
Ngày: 01/05/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
035503
Giải nhất
28616
Giải nhì
62254
Giải ba
54523 - 99238
Giải tư
98830 - 81194 - 25656 - 50761 - 77861 - 98957 - 28029
Giải năm
3391
Giải sáu
3516 - 7519 - 9516
Giải bẩy
302
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
6,6,6,9
3,9
0,8

4,6,7
1,1
3

1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 24/04/2018
Thứ ba
Ngày: 24/04/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
788174
Giải nhất
49006
Giải nhì
80660
Giải ba
49886 - 31253
Giải tư
61361 - 13098 - 16325 - 31468 - 93024 - 59953 - 80867
Giải năm
3887
Giải sáu
5668 - 0545 - 8101
Giải bẩy
053
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6

4,5,8

5
3,3,3
0,1,7,8,8
4
6,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/04/2018
Thứ ba
Ngày: 17/04/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
330998
Giải nhất
48786
Giải nhì
68037
Giải ba
48266 - 76028
Giải tư
62268 - 24914 - 19311 - 09737 - 76271 - 12165 - 99047
Giải năm
3974
Giải sáu
6653 - 6865 - 7540
Giải bẩy
797
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4
8
7,7
0,7
3
5,5,6,8
1,4
6
1,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/04/2018
Thứ ba
Ngày: 10/04/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
615602
Giải nhất
52209
Giải nhì
44979
Giải ba
21850 - 74608
Giải tư
29156 - 91438 - 37248 - 71501 - 28036 - 06657 - 63235
Giải năm
2907
Giải sáu
8484 - 1366 - 4520
Giải bẩy
037
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,7,8,9

0
5,6,7,8
8
0,6,7
3,6
9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 03/04/2018
Thứ ba
Ngày: 03/04/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
676810
Giải nhất
82670
Giải nhì
22833
Giải ba
95321 - 12744
Giải tư
33529 - 74436 - 86188 - 91800 - 27835 - 69893 - 44051
Giải năm
9093
Giải sáu
4212 - 8258 - 7226
Giải bẩy
798
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,2
1,6,9
3,5,6
4
1,8

0
3,8
3,3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/03/2018
Thứ ba
Ngày: 27/03/2018
Xổ số DaklaK
Giải đặc biệt
826089
Giải nhất
07256
Giải nhì
66959
Giải ba
24559 - 08261
Giải tư
63303 - 48306 - 92951 - 07379 - 56577 - 68405 - 71166
Giải năm
7023
Giải sáu
5327 - 6528 - 5737
Giải bẩy
784
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6

3,7,8
7
0
1,6,9,9
1,6
7,9
4,9