Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đà Nẵng.
Soạn tin SMS: DW DNG gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 23/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/03/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
959266
Giải nhất
59420
Giải nhì
43406
Giải ba
82165 - 59154
Giải tư
41347 - 23109 - 15284 - 86439 - 50353 - 62054 - 84173
Giải năm
0574
Giải sáu
1266 - 5369 - 7680
Giải bẩy
704
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,9

0
9
7
3,4,4
5,6,6,9
3,4,6
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 20/03/2019
Thứ tư
Ngày: 20/03/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
860986
Giải nhất
75302
Giải nhì
51902
Giải ba
23848 - 32971
Giải tư
92655 - 68670 - 26327 - 42358 - 05443 - 19561 - 11756
Giải năm
1426
Giải sáu
8962 - 4983 - 9160
Giải bẩy
393
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2

6,7

3,8
1,5,6,8
0,1,2
0,1
3,6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 16/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/03/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
235808
Giải nhất
48301
Giải nhì
17406
Giải ba
69599 - 75536
Giải tư
65610 - 14526 - 30634 - 16719 - 71789 - 16450 - 53617
Giải năm
6834
Giải sáu
5741 - 1634 - 9751
Giải bẩy
941
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,8
0,7,9
6
4,4,4,6,6
1,1
0,1


9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/03/2019
Thứ tư
Ngày: 13/03/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
358884
Giải nhất
27165
Giải nhì
80875
Giải ba
81069 - 71592
Giải tư
07761 - 58620 - 11470 - 30884 - 26426 - 78009 - 08516
Giải năm
6132
Giải sáu
9733 - 4637 - 4610
Giải bẩy
164
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,6
0,6
2,3,7


1,4,5,9
0,5
4,4
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/03/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
130795
Giải nhất
19579
Giải nhì
98584
Giải ba
67308 - 32067
Giải tư
53377 - 68269 - 71931 - 54920 - 60706 - 43293 - 84020
Giải năm
2570
Giải sáu
2107 - 9681 - 2304
Giải bẩy
061
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6,7,8

0,0
1


1,7,9
0,7,9
1,4
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 06/03/2019
Thứ tư
Ngày: 06/03/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
531872
Giải nhất
03084
Giải nhì
28644
Giải ba
15417 - 88109
Giải tư
64595 - 01737 - 60418 - 86602 - 34517 - 11012 - 21281
Giải năm
1118
Giải sáu
9929 - 8170 - 4719
Giải bẩy
488
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,9
2,7,7,8,8,9
9
7
4


0,2
1,4,8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 02/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/03/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
752417
Giải nhất
47804
Giải nhì
65187
Giải ba
33776 - 98705
Giải tư
73163 - 87360 - 88285 - 45178 - 21219 - 06941 - 30661
Giải năm
5118
Giải sáu
6963 - 1131 - 2769
Giải bẩy
377
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
3,7,8,9

1
1

0,1,3,3,9
6,7,8
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 27/02/2019
Thứ tư
Ngày: 27/02/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
459512
Giải nhất
91657
Giải nhì
04940
Giải ba
99383 - 24986
Giải tư
63598 - 33497 - 95143 - 91154 - 90707 - 74596 - 60110
Giải năm
7066
Giải sáu
7174 - 9982 - 1870
Giải bẩy
240
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,2,9


0,0,3
4,7
6
0,4
2,3,6
6,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 23/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/02/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
174177
Giải nhất
54761
Giải nhì
70816
Giải ba
54641 - 76685
Giải tư
32786 - 36056 - 75881 - 58991 - 45414 - 62206 - 02880
Giải năm
5481
Giải sáu
2568 - 6965 - 2702
Giải bẩy
183
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
4,6
5

1
6
1,5,8
7
0,1,1,3,5,6
1

Kết quả xổ số miền Trung - 20/02/2019
Thứ tư
Ngày: 20/02/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
366196
Giải nhất
68137
Giải nhì
94371
Giải ba
32324 - 01495
Giải tư
47064 - 50484 - 44857 - 15075 - 62347 - 73242 - 10497
Giải năm
8326
Giải sáu
1228 - 3659 - 9418
Giải bẩy
779
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
4,6,8
7
2,7
7,9
4,9
1,5,9
4
5,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 16/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/02/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
053681
Giải nhất
48624
Giải nhì
11687
Giải ba
43449 - 03420
Giải tư
56495 - 30590 - 23008 - 98503 - 11262 - 15341 - 39530
Giải năm
2976
Giải sáu
9795 - 6145 - 1248
Giải bẩy
748
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8

0,4
0
1,3,5,8,8,9

2
6
1,7
0,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 13/02/2019
Thứ tư
Ngày: 13/02/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
487321
Giải nhất
84648
Giải nhì
96390
Giải ba
51319 - 02366
Giải tư
12520 - 15897 - 33660 - 48862 - 14282 - 58224 - 64667
Giải năm
3692
Giải sáu
0762 - 1967 - 6245
Giải bẩy
701
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
9
0,1,4

5,8
3
0,2,2,6,7,7

2
0,2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 09/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/02/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
063571
Giải nhất
25015
Giải nhì
33468
Giải ba
39187 - 53220
Giải tư
14292 - 97319 - 92068 - 67215 - 85639 - 86372 - 18449
Giải năm
4238
Giải sáu
5332 - 4661 - 7552
Giải bẩy
069
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,5,9
0
2,8,9
2,9
2
1,8,8,9
1,2
7
2

Kết quả xổ số miền Trung - 06/02/2019
Thứ tư
Ngày: 06/02/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
053517
Giải nhất
32983
Giải nhì
09907
Giải ba
18565 - 76598
Giải tư
37771 - 66182 - 85351 - 92234 - 25059 - 93498 - 49736
Giải năm
6384
Giải sáu
3184 - 3035 - 8865
Giải bẩy
049
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
7
4,5,6
9
1,9
5,5
1
2,3,4,4
8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/02/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
447315
Giải nhất
30965
Giải nhì
37637
Giải ba
95661 - 83285
Giải tư
64723 - 56019 - 34985 - 95440 - 71653 - 86634 - 55231
Giải năm
4927
Giải sáu
9684 - 1310 - 5685
Giải bẩy
519
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,9,9
3,7
1,4,7
0
3
1,2,5

4,5,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 30/01/2019
Thứ tư
Ngày: 30/01/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
213606
Giải nhất
64096
Giải nhì
73577
Giải ba
74883 - 69349
Giải tư
38821 - 21987 - 00826 - 04423 - 51272 - 25515 - 61363
Giải năm
7369
Giải sáu
9212 - 6304 - 9184
Giải bẩy
484
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
2,5
1,3,6

9

3,4,9
2,7
3,4,4,7
6

Kết quả xổ số miền Trung - 26/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 26/01/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
752565
Giải nhất
67947
Giải nhì
92245
Giải ba
62281 - 29178
Giải tư
65701 - 42319 - 14878 - 18525 - 77809 - 99689 - 99857
Giải năm
7900
Giải sáu
1589 - 0372 - 6216
Giải bẩy
534
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,9
6,9
5,7
4
5,7
7
5
2,8,8
1,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/01/2019
Thứ tư
Ngày: 23/01/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
328155
Giải nhất
92450
Giải nhì
55714
Giải ba
18916 - 11863
Giải tư
10141 - 54209 - 39657 - 04719 - 13467 - 08127 - 12218
Giải năm
4678
Giải sáu
5999 - 6245 - 5288
Giải bẩy
021
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,6,8,9
1,7

1,5
0,5,7
3,7
0,8
8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 19/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 19/01/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
761415
Giải nhất
31768
Giải nhì
30107
Giải ba
36038 - 71098
Giải tư
45449 - 40423 - 83347 - 63455 - 01328 - 61835 - 25769
Giải năm
3186
Giải sáu
5617 - 3947 - 4158
Giải bẩy
195
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
5,7
3,8
5,8
7,7,9
5,8
8,9
8
6
5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/01/2019
Thứ tư
Ngày: 16/01/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
091261
Giải nhất
06299
Giải nhì
61236
Giải ba
30850 - 14404
Giải tư
97488 - 48107 - 50958 - 97681 - 14415 - 12748 - 33286
Giải năm
5158
Giải sáu
0009 - 4396 - 2123
Giải bẩy
476
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,9
5
3
6
8
0,8,8
1
6
1,6,8
5,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 12/01/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
035115
Giải nhất
37172
Giải nhì
58948
Giải ba
43516 - 18563
Giải tư
76403 - 97607 - 50632 - 97062 - 46222 - 78680 - 90495
Giải năm
8968
Giải sáu
0553 - 9138 - 0022
Giải bẩy
219
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
5,6,9
2,2
2,8
8
0,3
2,3,8
2
0
5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/01/2019
Thứ tư
Ngày: 09/01/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
960127
Giải nhất
67667
Giải nhì
30977
Giải ba
08382 - 30052
Giải tư
06029 - 79520 - 04109 - 48845 - 89282 - 70762 - 34762
Giải năm
0040
Giải sáu
3102 - 9822 - 0865
Giải bẩy
665
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9

0,2,7,9
8
0,5
2
2,2,5,5,7
7
2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 05/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 05/01/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
503204
Giải nhất
22960
Giải nhì
87564
Giải ba
77929 - 98870
Giải tư
51586 - 13953 - 93751 - 16829 - 23338 - 88955 - 76252
Giải năm
9164
Giải sáu
0790 - 1631 - 8130
Giải bẩy
568
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6

9,9
0,1,8

1,2,3,5
0,4,4,8
0
6
0

Kết quả xổ số miền Trung - 02/01/2019
Thứ tư
Ngày: 02/01/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
757696
Giải nhất
28447
Giải nhì
35892
Giải ba
54996 - 11072
Giải tư
32016 - 50160 - 96612 - 02533 - 80327 - 47858 - 31964
Giải năm
0000
Giải sáu
7173 - 6977 - 5603
Giải bẩy
616
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
2,6,6
7
3
7
8
0,4
2,3,7

2,6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 29/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 29/12/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
874315
Giải nhất
76538
Giải nhì
93187
Giải ba
28366 - 83363
Giải tư
08644 - 84492 - 85299 - 31925 - 09714 - 53440 - 74901
Giải năm
6335
Giải sáu
0960 - 1943 - 4746
Giải bẩy
967
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
4,5
5
5,8
0,3,4,6

0,3,6,7

7
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 26/12/2018
Thứ tư
Ngày: 26/12/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
047487
Giải nhất
26875
Giải nhì
18720
Giải ba
40732 - 02918
Giải tư
82676 - 29129 - 11771 - 40005 - 53729 - 58184 - 25786
Giải năm
2097
Giải sáu
4409 - 9144 - 6355
Giải bẩy
652
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,9
8
0,9,9
2
4
2,5

1,5,6
4,6,7
7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 22/12/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
132312
Giải nhất
90598
Giải nhì
84016
Giải ba
74727 - 13670
Giải tư
91734 - 07002 - 16410 - 50021 - 27376 - 87354 - 43303
Giải năm
3393
Giải sáu
4754 - 1644 - 4832
Giải bẩy
256
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
0,2,6
1,7
2,4,6
4
4,4,6

0,6

3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/12/2018
Thứ tư
Ngày: 19/12/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
821123
Giải nhất
75952
Giải nhì
74817
Giải ba
63000 - 20057
Giải tư
99361 - 51223 - 86050 - 19721 - 27432 - 11927 - 56364
Giải năm
3116
Giải sáu
6996 - 4904 - 8027
Giải bẩy
708
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,8
1,6,7
1,3,3,7,7
2

0,2,7
1,4


6

Kết quả xổ số miền Trung - 15/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 15/12/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
933374
Giải nhất
61019
Giải nhì
11037
Giải ba
67272 - 38818
Giải tư
09089 - 27984 - 59603 - 26415 - 96738 - 52896 - 97474
Giải năm
7606
Giải sáu
5453 - 2222 - 7462
Giải bẩy
006
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,6
5,8,9
2
4,7,8

3
2
2,4,4
4,9
6

Kết quả xổ số miền Trung - 12/12/2018
Thứ tư
Ngày: 12/12/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
877469
Giải nhất
72690
Giải nhì
19497
Giải ba
41529 - 84649
Giải tư
06321 - 34695 - 37378 - 99017 - 46295 - 79611 - 23229
Giải năm
4894
Giải sáu
8971 - 7800 - 8576
Giải bẩy
773
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,7
1,9,9
9
9

9
1,3,6,8

0,4,5,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 08/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 08/12/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
955686
Giải nhất
88987
Giải nhì
78931
Giải ba
92631 - 63974
Giải tư
92753 - 12134 - 91470 - 38758 - 58062 - 26123 - 01264
Giải năm
1889
Giải sáu
4858 - 5844 - 2473
Giải bẩy
281
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3,8
1,1,4
4
3,8,8
2,4
0,3,4
1,6,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 05/12/2018
Thứ tư
Ngày: 05/12/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
844539
Giải nhất
41604
Giải nhì
58085
Giải ba
44892 - 31427
Giải tư
10335 - 29741 - 24693 - 00736 - 89001 - 02706 - 37714
Giải năm
0327
Giải sáu
6485 - 8671 - 4063
Giải bẩy
155
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,6
4
7,7
5,6,9
1
5
3
1
5,5,9
2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 01/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 01/12/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
188377
Giải nhất
80675
Giải nhì
41908
Giải ba
14750 - 65224
Giải tư
32900 - 18864 - 66726 - 08166 - 82920 - 52874 - 69464
Giải năm
4229
Giải sáu
6432 - 4419 - 3447
Giải bẩy
518
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,8
8,9
0,4,6,9
2
7
0
4,4,6
4,5,7


Kết quả xổ số miền Trung - 28/11/2018
Thứ tư
Ngày: 28/11/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
640526
Giải nhất
63913
Giải nhì
48732
Giải ba
40405 - 99505
Giải tư
43119 - 12281 - 47442 - 98493 - 12177 - 30002 - 79339
Giải năm
7895
Giải sáu
9147 - 5261 - 9524
Giải bẩy
878
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5
3,9
4,6
2,9
2,7

1
2,7,8
1
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 24/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/11/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
506682
Giải nhất
00461
Giải nhì
50564
Giải ba
31556 - 34364
Giải tư
60618 - 14670 - 18025 - 79235 - 67504 - 40930 - 23448
Giải năm
7877
Giải sáu
1781 - 3388 - 6347
Giải bẩy
099
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
8
5
0,5
7,8
6,8
1,4,4
0,7
1,2,8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 21/11/2018
Thứ tư
Ngày: 21/11/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
330543
Giải nhất
81664
Giải nhì
79741
Giải ba
72137 - 54090
Giải tư
36503 - 27223 - 54669 - 95488 - 64683 - 83115 - 52762
Giải năm
8765
Giải sáu
3147 - 2380 - 7404
Giải bẩy
253
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
5
3
7
1,3,7,9
3
2,4,5,9

0,3,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 17/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/11/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
951309
Giải nhất
56144
Giải nhì
87181
Giải ba
07446 - 02625
Giải tư
77302 - 94597 - 49189 - 01950 - 89165 - 55793 - 51059
Giải năm
2220
Giải sáu
3756 - 7798 - 3568
Giải bẩy
234
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9

0,5
4
4,6
0,6,9
5,8

1,3,9
3,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 14/11/2018
Thứ tư
Ngày: 14/11/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
323109
Giải nhất
57952
Giải nhì
10291
Giải ba
33348 - 06521
Giải tư
90249 - 62317 - 91530 - 20323 - 54412 - 82972 - 37376
Giải năm
2345
Giải sáu
9589 - 5776 - 5182
Giải bẩy
740
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,7
1,3
0
0,5,8,9
2

2,4,6,6
2,9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 10/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/11/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
525986
Giải nhất
98968
Giải nhì
16131
Giải ba
44735 - 31311
Giải tư
18483 - 87001 - 76872 - 55237 - 36478 - 46863 - 58930
Giải năm
1305
Giải sáu
4895 - 4055 - 1816
Giải bẩy
439
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
1,2,6

0,1,5,7,9

5
3,8
2,8
3,6
5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/11/2018
Thứ tư
Ngày: 07/11/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
475403
Giải nhất
19395
Giải nhì
13462
Giải ba
51692 - 63643
Giải tư
96268 - 45519 - 57008 - 90441 - 00755 - 67929 - 40650
Giải năm
9828
Giải sáu
7810 - 8601 - 8077
Giải bẩy
835
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,8
0,9
7,8,9
5
1,3
0,5
2,8
7

2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 03/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/11/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
370117
Giải nhất
57623
Giải nhì
57781
Giải ba
04088 - 28439
Giải tư
68792 - 15344 - 61272 - 15900 - 24108 - 10390 - 15005
Giải năm
5434
Giải sáu
0572 - 5401 - 1210
Giải bẩy
615
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,8
0,5,7
3
4,9
4
4

2,2
1,8
0,2

Kết quả xổ số miền Trung - 31/10/2018
Thứ tư
Ngày: 31/10/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
793599
Giải nhất
63053
Giải nhì
11951
Giải ba
98162 - 67946
Giải tư
25515 - 20426 - 36366 - 28041 - 72335 - 49267 - 15626
Giải năm
5165
Giải sáu
3254 - 3843 - 4061
Giải bẩy
512
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,5
6,6
5
1,3,6
1,3,4
1,2,2,5,6,7


9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/10/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
039647
Giải nhất
12836
Giải nhì
30623
Giải ba
84338 - 36209
Giải tư
90202 - 41819 - 86765 - 71881 - 64351 - 30272 - 41158
Giải năm
0488
Giải sáu
4349 - 2521 - 2860
Giải bẩy
228
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
9
1,3,4,8
6,8
7,9
1,8
0,5
2
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 24/10/2018
Thứ tư
Ngày: 24/10/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
231795
Giải nhất
47649
Giải nhì
68391
Giải ba
76131 - 17697
Giải tư
48955 - 92076 - 25163 - 39412 - 28089 - 25300 - 45356
Giải năm
9898
Giải sáu
9859 - 4230 - 6588
Giải bẩy
498
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2

0,1
9
5,6,9
3
6
8,9
1,4,5,7,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/10/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
462115
Giải nhất
86390
Giải nhì
73810
Giải ba
16458 - 80743
Giải tư
10138 - 90572 - 74465 - 67669 - 12984 - 57262 - 49244
Giải năm
9271
Giải sáu
6307 - 8550 - 5439
Giải bẩy
907
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7
0,5

8,9
3,4
0,0,8
2,5,9
1,2
4
0

Kết quả xổ số miền Trung - 17/10/2018
Thứ tư
Ngày: 17/10/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
403554
Giải nhất
85971
Giải nhì
21364
Giải ba
09069 - 39129
Giải tư
01756 - 32854 - 40149 - 19278 - 20693 - 07833 - 53725
Giải năm
6410
Giải sáu
2846 - 5947 - 3730
Giải bẩy
449
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0
5,9
0,3
6,7,9,9
4,4,6
4,9
1,8

3

Kết quả xổ số miền Trung - 13/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/10/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
975126
Giải nhất
39552
Giải nhì
19334
Giải ba
54736 - 38096
Giải tư
94003 - 76916 - 04710 - 96355 - 03117 - 72176 - 93509
Giải năm
5784
Giải sáu
4660 - 7358 - 0420
Giải bẩy
615
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9
0,5,6,7
0,6
4,6

2,5,8
0
6
4
6

Kết quả xổ số miền Trung - 10/10/2018
Thứ tư
Ngày: 10/10/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
558873
Giải nhất
85567
Giải nhì
26064
Giải ba
81588 - 71707
Giải tư
42036 - 87438 - 73435 - 39561 - 66961 - 39442 - 00961
Giải năm
8459
Giải sáu
7286 - 4794 - 7311
Giải bẩy
224
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1
4
5,6,8
2
9
1,1,1,4,7
3
6,6,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 06/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/10/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
607775
Giải nhất
40306
Giải nhì
65267
Giải ba
35672 - 73762
Giải tư
91166 - 30359 - 30490 - 58208 - 84616 - 41202 - 75600
Giải năm
6583
Giải sáu
7741 - 0432 - 0943
Giải bẩy
352
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6,8
6

2
1,3,3
2,9
2,6,7
2,5
3
0

Kết quả xổ số miền Trung - 03/10/2018
Thứ tư
Ngày: 03/10/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
062190
Giải nhất
83665
Giải nhì
05068
Giải ba
43968 - 06729
Giải tư
35535 - 88955 - 47795 - 33848 - 40826 - 13149 - 73476
Giải năm
0206
Giải sáu
8391 - 2922 - 4163
Giải bẩy
254
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

2,6,9
5
8,9
4,5
3,5,8,8
6,7

0,1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 29/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 29/09/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
448134
Giải nhất
83516
Giải nhì
91433
Giải ba
67803 - 42059
Giải tư
46129 - 78748 - 51535 - 55077 - 35252 - 71810 - 07913
Giải năm
8077
Giải sáu
6485 - 6525 - 3644
Giải bẩy
559
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,3,6
5,9
3,4,5
4,8,9
2,9,9

7,7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 26/09/2018
Thứ tư
Ngày: 26/09/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
600061
Giải nhất
22289
Giải nhì
71027
Giải ba
64471 - 58546
Giải tư
42910 - 80922 - 35391 - 77282 - 34876 - 00413 - 60715
Giải năm
9871
Giải sáu
7712 - 4099 - 0900
Giải bẩy
081
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,2,3,5
2,7

6

1
1,1,6
1,2,9
1,2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 22/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 22/09/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
872881
Giải nhất
53210
Giải nhì
76477
Giải ba
26534 - 24476
Giải tư
89385 - 39186 - 03613 - 73652 - 17742 - 78242 - 04640
Giải năm
7167
Giải sáu
0504 - 8670 - 7881
Giải bẩy
991
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,3

4
0,2,2
2
7
0,6,7
1,1,5,6
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/09/2018
Thứ tư
Ngày: 19/09/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
892645
Giải nhất
78812
Giải nhì
23493
Giải ba
72913 - 60136
Giải tư
09328 - 16693 - 74547 - 09402 - 84001 - 31806 - 77453
Giải năm
2389
Giải sáu
4524 - 2193 - 9080
Giải bẩy
938
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,6
2,3,8
4,8
6,8
5,7
3


0,9
3,3,3

Kết quả xổ số miền Trung - 15/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 15/09/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
409306
Giải nhất
93419
Giải nhì
11623
Giải ba
52647 - 77493
Giải tư
47586 - 12837 - 53661 - 65428 - 41552 - 23106 - 17344
Giải năm
3094
Giải sáu
7763 - 6417 - 0543
Giải bẩy
023
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
7,9
3,3,8
7
3,4,7
2
1,3
2
6
3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 12/09/2018
Thứ tư
Ngày: 12/09/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
413480
Giải nhất
82954
Giải nhì
72011
Giải ba
96253 - 49904
Giải tư
88298 - 27749 - 79391 - 84124 - 23108 - 87019 - 26794
Giải năm
1198
Giải sáu
4325 - 8965 - 0579
Giải bẩy
902
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8
1,9
4,5

9
3,4
5
5,9
0
1,4,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 08/09/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
821213
Giải nhất
86208
Giải nhì
97743
Giải ba
62095 - 75572
Giải tư
26696 - 90159 - 44597 - 67905 - 96240 - 93759 - 39001
Giải năm
8097
Giải sáu
6241 - 7261 - 8551
Giải bẩy
058
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,8
3
3

0,1,3
1,8,9,9
1
2

5,6,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 05/09/2018
Thứ tư
Ngày: 05/09/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
042191
Giải nhất
16220
Giải nhì
72688
Giải ba
88087 - 38850
Giải tư
62235 - 31311 - 88400 - 41841 - 58405 - 75478 - 54370
Giải năm
0815
Giải sáu
7505 - 5151 - 9996
Giải bẩy
575
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,5
1,5
0,3
5
1
0,1

0,5,8
7,8
1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 01/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 01/09/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
007720
Giải nhất
53821
Giải nhì
05042
Giải ba
73777 - 46398
Giải tư
85662 - 74623 - 11912 - 54460 - 13823 - 18153 - 86069
Giải năm
7971
Giải sáu
6293 - 3573 - 9905
Giải bẩy
986
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2
0,1,3,3

0,2
3
0,2,9
1,3,7
6
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 29/08/2018
Thứ tư
Ngày: 29/08/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
198536
Giải nhất
50668
Giải nhì
25394
Giải ba
65415 - 73790
Giải tư
33931 - 82704 - 88481 - 46264 - 27842 - 77131 - 08609
Giải năm
9308
Giải sáu
1610 - 2940 - 1093
Giải bẩy
940
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8,9
0,5

1,1,6
0,0,2
8
4,8

1
0,3,4