Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đà Nẵng.
Soạn tin SMS: DW DNG gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 01/12/2021
Thứ tư
Ngày: 01/12/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
445153
Giải nhất
82765
Giải nhì
13913
Giải ba
55073 - 12843
Giải tư
11143 - 12677 - 45506 - 30090 - 96731 - 09001 - 13210
Giải năm
8665
Giải sáu
7912 - 6465 - 1988
Giải bẩy
071
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
0,2,3

1
3,3
3
5,5,5
1,3,7
4,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 27/11/2021
Thứ bảy
Ngày: 27/11/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
884055
Giải nhất
33411
Giải nhì
95106
Giải ba
88948 - 41675
Giải tư
48385 - 95577 - 00389 - 84993 - 41217 - 88685 - 60696
Giải năm
1637
Giải sáu
9121 - 7157 - 3243
Giải bẩy
209
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
1,7
1
7
3,8
5,7

5,7
5,5,9
3,4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 24/11/2021
Thứ tư
Ngày: 24/11/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
477124
Giải nhất
31363
Giải nhì
52869
Giải ba
85893 - 18615
Giải tư
97994 - 76928 - 88262 - 28229 - 21406 - 47887 - 93043
Giải năm
7315
Giải sáu
7859 - 0714 - 6334
Giải bẩy
196
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4,5,5
4,8,9
4
3
9
2,3,9

2,7
3,4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 20/11/2021
Thứ bảy
Ngày: 20/11/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
416968
Giải nhất
66633
Giải nhì
10602
Giải ba
30726 - 30847
Giải tư
12480 - 00929 - 19366 - 38273 - 39791 - 44198 - 68195
Giải năm
4177
Giải sáu
7228 - 8742 - 1130
Giải bẩy
301
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5

6,8,9
0,3
2,7

6,8
3,7
0
1,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/11/2021
Thứ tư
Ngày: 17/11/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
879542
Giải nhất
18498
Giải nhì
35271
Giải ba
85028 - 47635
Giải tư
34009 - 83614 - 81235 - 79487 - 87030 - 75168 - 51220
Giải năm
9816
Giải sáu
7782 - 5732 - 2144
Giải bẩy
026
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,6
0,6,8
0,2,5,5
2,4
4
8
1
2,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/11/2021
Thứ bảy
Ngày: 13/11/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
094286
Giải nhất
09440
Giải nhì
99757
Giải ba
76175 - 86926
Giải tư
68900 - 67061 - 85983 - 43307 - 74524 - 85039 - 72393
Giải năm
4948
Giải sáu
8451 - 0028 - 7184
Giải bẩy
249
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7

4,6,8
9
0,5,8,9
1,7
1
5
3,4,6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 10/11/2021
Thứ tư
Ngày: 10/11/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
213664
Giải nhất
93507
Giải nhì
88989
Giải ba
13212 - 57977
Giải tư
54159 - 33079 - 49892 - 33276 - 77686 - 62092 - 40591
Giải năm
7548
Giải sáu
5258 - 7941 - 7649
Giải bẩy
714
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2,4


1,8,9
8,9
4,6
6,7,9
6,9
1,2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 06/11/2021
Thứ bảy
Ngày: 06/11/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
883768
Giải nhất
69665
Giải nhì
45459
Giải ba
70188 - 09362
Giải tư
13486 - 22790 - 67489 - 26126 - 53979 - 42790 - 00660
Giải năm
5473
Giải sáu
6626 - 5588 - 1241
Giải bẩy
519
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
6,6

1
8,9
0,2,5,8
3,9
6,8,8,9
0,0

Kết quả xổ số miền Trung - 03/11/2021
Thứ tư
Ngày: 03/11/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
227010
Giải nhất
40768
Giải nhì
14282
Giải ba
92201 - 90753
Giải tư
91485 - 55262 - 06286 - 68842 - 30047 - 15158 - 18273
Giải năm
6766
Giải sáu
4711 - 3336 - 8755
Giải bẩy
070
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,1

0,6
2,7
3,5,8
2,6,8
0,3
2,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 22/09/2021
Thứ tư
Ngày: 22/09/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
241508
Giải nhất
34097
Giải nhì
31156
Giải ba
50082 - 75087
Giải tư
58762 - 52215 - 81222 - 27695 - 31627 - 12177 - 93902
Giải năm
5716
Giải sáu
7779 - 0702 - 3141
Giải bẩy
560
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,8
5,6
2,7

1
6
0,2
1,7,9
2,7
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/09/2021
Thứ bảy
Ngày: 18/09/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
493402
Giải nhất
87588
Giải nhì
84886
Giải ba
57362 - 28515
Giải tư
17734 - 71242 - 05970 - 09625 - 04009 - 69744 - 25430
Giải năm
7723
Giải sáu
3450 - 9355 - 3720
Giải bẩy
676
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
5
0,3,5
0,4
2,4
0,5
2
0,6
0,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 15/09/2021
Thứ tư
Ngày: 15/09/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
488060
Giải nhất
51311
Giải nhì
63632
Giải ba
61599 - 94764
Giải tư
80678 - 58615 - 14705 - 02578 - 35058 - 74909 - 33747
Giải năm
3319
Giải sáu
6156 - 4836 - 7117
Giải bẩy
157
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
1,5,7,9

2,6
2,7
6,7,8
0,4
8,8

9

Kết quả xổ số miền Trung - 11/09/2021
Thứ bảy
Ngày: 11/09/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
998137
Giải nhất
20113
Giải nhì
24627
Giải ba
25217 - 52768
Giải tư
11455 - 14612 - 30205 - 12854 - 64158 - 92344 - 20125
Giải năm
4712
Giải sáu
2322 - 0291 - 9986
Giải bẩy
765
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,2,3,7
2,5,7
0,7
4
4,5,8
5,8

6
1

Kết quả xổ số miền Trung - 08/09/2021
Thứ tư
Ngày: 08/09/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
273968
Giải nhất
95258
Giải nhì
53862
Giải ba
39038 - 09728
Giải tư
49415 - 74214 - 23327 - 35379 - 42325 - 86014 - 95287
Giải năm
9580
Giải sáu
6784 - 8601 - 2610
Giải bẩy
990
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,4,4,5
5,7,8
0,8

8
2,8
9
0,4,7
0

Kết quả xổ số miền Trung - 04/09/2021
Thứ bảy
Ngày: 04/09/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
618260
Giải nhất
69914
Giải nhì
28942
Giải ba
02314 - 13016
Giải tư
51188 - 39421 - 05701 - 61344 - 75532 - 46405 - 76624
Giải năm
1444
Giải sáu
9382 - 2437 - 7835
Giải bẩy
041
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
4,4,6
1,4
2,5,7
1,2,4,4

0
4
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 01/09/2021
Thứ tư
Ngày: 01/09/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
784082
Giải nhất
05641
Giải nhì
45197
Giải ba
98041 - 30913
Giải tư
27710 - 20183 - 39270 - 00261 - 70139 - 37670 - 68827
Giải năm
9922
Giải sáu
3014 - 2485 - 9768
Giải bẩy
486
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,4
2,7
9
1,1

1,8
0,0,0
2,3,5,6
7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/08/2021
Thứ bảy
Ngày: 28/08/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
605637
Giải nhất
45820
Giải nhì
97070
Giải ba
98072 - 02304
Giải tư
57318 - 30807 - 13316 - 52367 - 07341 - 27000 - 82753
Giải năm
5686
Giải sáu
5942 - 1157 - 5878
Giải bẩy
883
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,7
6,8
0
7
1,2
3,7
3,7
0,2,8
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 25/08/2021
Thứ tư
Ngày: 25/08/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
437938
Giải nhất
17125
Giải nhì
99847
Giải ba
39112 - 12373
Giải tư
33393 - 60599 - 84373 - 80536 - 23236 - 26909 - 20630
Giải năm
3014
Giải sáu
9956 - 4978 - 3757
Giải bẩy
273
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,4
5
0,6,6,8
7
6,7

3,3,3,6,8

3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/08/2021
Thứ bảy
Ngày: 14/08/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
470618
Giải nhất
88191
Giải nhì
97565
Giải ba
28088 - 52083
Giải tư
44217 - 26208 - 13387 - 62037 - 03530 - 77758 - 90104
Giải năm
0954
Giải sáu
1569 - 7785 - 1417
Giải bẩy
964
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
7,7,8

0,2,7

4,8
4,5,9

3,5,7,8
1

Kết quả xổ số miền Trung - 11/08/2021
Thứ tư
Ngày: 11/08/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
720171
Giải nhất
80384
Giải nhì
08031
Giải ba
54610 - 67890
Giải tư
21277 - 12193 - 86274 - 57767 - 26349 - 92641 - 55665
Giải năm
9545
Giải sáu
8960 - 1927 - 2056
Giải bẩy
079
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
7
1
1,3,5,9
6
0,5,7
1,4,7,9
4
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 24/07/2021
Thứ bảy
Ngày: 24/07/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
706798
Giải nhất
93782
Giải nhì
47912
Giải ba
13092 - 84367
Giải tư
66591 - 40880 - 32024 - 48184 - 80635 - 79732 - 67431
Giải năm
5002
Giải sáu
2562 - 4456 - 4068
Giải bẩy
989
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2
4
1,2,5

6
2,5,7,8

0,2,4,9
1,2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/07/2021
Thứ tư
Ngày: 21/07/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
441683
Giải nhất
58340
Giải nhì
65246
Giải ba
42050 - 75729
Giải tư
06011 - 30234 - 45646 - 64224 - 86118 - 46666 - 09614
Giải năm
5128
Giải sáu
0075 - 3787 - 1148
Giải bẩy
159
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4,8
4,8,9
4
0,4,6,6,8
0,9
6
5
3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 17/07/2021
Thứ bảy
Ngày: 17/07/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
080283
Giải nhất
67626
Giải nhì
45007
Giải ba
09746 - 22067
Giải tư
34931 - 80895 - 94153 - 07319 - 76325 - 34415 - 31973
Giải năm
1163
Giải sáu
3070 - 9399 - 6343
Giải bẩy
224
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
5,9
4,5,6
1
3,6
3
3,7
0,3,5
3
5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/07/2021
Thứ tư
Ngày: 14/07/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
529373
Giải nhất
16569
Giải nhì
10520
Giải ba
98248 - 66347
Giải tư
50061 - 92038 - 07549 - 15801 - 16422 - 52156 - 70690
Giải năm
8954
Giải sáu
0084 - 2535 - 3563
Giải bẩy
334
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

0,2
4,5,8
7,8,9
4,6
1,3,9
3,5
4
0

Kết quả xổ số miền Trung - 10/07/2021
Thứ bảy
Ngày: 10/07/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
882479
Giải nhất
39416
Giải nhì
71334
Giải ba
87391 - 64667
Giải tư
04849 - 14822 - 17144 - 34765 - 19357 - 59235 - 58123
Giải năm
4737
Giải sáu
4487 - 4532 - 4027
Giải bẩy
099
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
2,3,7
2,4,5,7
4,9
7,8
5,7
9
7
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 07/07/2021
Thứ tư
Ngày: 07/07/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
112653
Giải nhất
32139
Giải nhì
11427
Giải ba
72046 - 20627
Giải tư
64758 - 17702 - 83748 - 96134 - 04204 - 72956 - 51804
Giải năm
1569
Giải sáu
6243 - 2584 - 6492
Giải bẩy
814
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,4
4
7,7
0,4,9
3,6,8
3,6,8
9

4
2

Kết quả xổ số miền Trung - 03/07/2021
Thứ bảy
Ngày: 03/07/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
358551
Giải nhất
74477
Giải nhì
19667
Giải ba
97014 - 29337
Giải tư
82840 - 84440 - 08272 - 86689 - 18764 - 57576 - 95638
Giải năm
8591
Giải sáu
5878 - 6971 - 3793
Giải bẩy
300
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
4

7,8
0,0
1
4,7
1,2,6,7,8
9
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 30/06/2021
Thứ tư
Ngày: 30/06/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
459744
Giải nhất
91347
Giải nhì
02946
Giải ba
70183 - 33223
Giải tư
22857 - 87745 - 85657 - 50623 - 59376 - 22824 - 59112
Giải năm
2775
Giải sáu
5127 - 1490 - 3789
Giải bẩy
053
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
3,3,4,7

4,5,6,7
3,7,7
6
5,6
3,9
0

Kết quả xổ số miền Trung - 26/06/2021
Thứ bảy
Ngày: 26/06/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
802667
Giải nhất
58804
Giải nhì
43830
Giải ba
60689 - 90972
Giải tư
46033 - 66661 - 14354 - 36858 - 60135 - 14584 - 93183
Giải năm
5721
Giải sáu
5276 - 2030 - 3768
Giải bẩy
291
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

1
0,0,3,5

4,7,8
1,7,8
2,6
3,4,9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 23/06/2021
Thứ tư
Ngày: 23/06/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
003055
Giải nhất
55276
Giải nhì
47135
Giải ba
54891 - 97187
Giải tư
05646 - 15027 - 83949 - 43493 - 75914 - 64465 - 24953
Giải năm
9556
Giải sáu
8967 - 5576 - 3774
Giải bẩy
171
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
7
5,5
6,9
3,5,6
5,7
1,4,6,6
7
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 19/06/2021
Thứ bảy
Ngày: 19/06/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
756717
Giải nhất
05458
Giải nhì
15076
Giải ba
44253 - 30026
Giải tư
94395 - 36388 - 81865 - 57903 - 69270 - 54419 - 75347
Giải năm
9697
Giải sáu
2885 - 3528 - 9152
Giải bẩy
252
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7,9
6,8

7
2,2,3,8
5,7
0,6
5,8
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 16/06/2021
Thứ tư
Ngày: 16/06/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
012987
Giải nhất
77579
Giải nhì
63957
Giải ba
84199 - 22324
Giải tư
81423 - 09535 - 65914 - 34725 - 41507 - 78183 - 98691
Giải năm
6644
Giải sáu
6888 - 5620 - 0130
Giải bẩy
170
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4
0,3,4,5
0,5
4,7
7

0,9
3,7,8
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/06/2021
Thứ bảy
Ngày: 12/06/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
014160
Giải nhất
19547
Giải nhì
15535
Giải ba
88365 - 95641
Giải tư
09672 - 89798 - 75257 - 75193 - 31389 - 93133 - 23343
Giải năm
4212
Giải sáu
8451 - 7798 - 6778
Giải bẩy
229
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
9
3,5
1,3,7
1,7
0,5
2,8
9
3,3,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 09/06/2021
Thứ tư
Ngày: 09/06/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
316693
Giải nhất
60185
Giải nhì
00126
Giải ba
76393 - 99728
Giải tư
63177 - 97356 - 07529 - 27871 - 47955 - 64937 - 68999
Giải năm
4796
Giải sáu
3237 - 2011 - 3764
Giải bẩy
128
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
6,8,8,9
7,7
3
5,6
4
1,7
5
3,3,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 05/06/2021
Thứ bảy
Ngày: 05/06/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
145815
Giải nhất
00720
Giải nhì
85459
Giải ba
00054 - 54130
Giải tư
54127 - 86321 - 76140 - 79786 - 58210 - 75822 - 42635
Giải năm
6449
Giải sáu
6068 - 0903 - 0562
Giải bẩy
154
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,1,5
0,1,2,7
0,5
0,9
4,4,9
2,8

6

Kết quả xổ số miền Trung - 02/06/2021
Thứ tư
Ngày: 02/06/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
244539
Giải nhất
83003
Giải nhì
50864
Giải ba
37538 - 89820
Giải tư
09463 - 19267 - 39745 - 99967 - 58494 - 61415 - 62579
Giải năm
8533
Giải sáu
7398 - 6973 - 1279
Giải bẩy
045
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5
0
3,8,9
5,5

3,4,7,7
3,9,9

4,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 29/05/2021
Thứ bảy
Ngày: 29/05/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
088324
Giải nhất
50991
Giải nhì
37129
Giải ba
39296 - 47909
Giải tư
59698 - 92376 - 50165 - 28671 - 83965 - 74027 - 56048
Giải năm
6712
Giải sáu
5109 - 7842 - 3744
Giải bẩy
658
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
2
4,7,9

2,4,8
7,8
5,5
1,6

1,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 26/05/2021
Thứ tư
Ngày: 26/05/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
973856
Giải nhất
99911
Giải nhì
65028
Giải ba
70431 - 88103
Giải tư
29150 - 09866 - 62322 - 35303 - 91052 - 86963 - 07109
Giải năm
9662
Giải sáu
0705 - 5415 - 7236
Giải bẩy
470
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5,9
1,5
2,8
1,6,7

0,2,6
2,3,6
0


Kết quả xổ số miền Trung - 22/05/2021
Thứ bảy
Ngày: 22/05/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
346201
Giải nhất
88138
Giải nhì
40669
Giải ba
41787 - 18314
Giải tư
62626 - 07224 - 15714 - 18293 - 61875 - 14776 - 05960
Giải năm
5734
Giải sáu
2272 - 4397 - 0719
Giải bẩy
794
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4,4,9
4,6
4,8


0,9
2,5,6
1,7
3,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 19/05/2021
Thứ tư
Ngày: 19/05/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
471070
Giải nhất
84233
Giải nhì
59154
Giải ba
12233 - 87844
Giải tư
79068 - 75231 - 24447 - 72644 - 87064 - 45059 - 00109
Giải năm
8912
Giải sáu
9877 - 5612 - 4796
Giải bẩy
042
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,2,5

1,3,3
2,4,4,7
4,9
4,8
0,7

6

Kết quả xổ số miền Trung - 15/05/2021
Thứ bảy
Ngày: 15/05/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
461716
Giải nhất
91776
Giải nhì
50890
Giải ba
91660 - 37098
Giải tư
29853 - 04020 - 85369 - 30943 - 90268 - 64767 - 50148
Giải năm
4796
Giải sáu
0759 - 0060 - 8198
Giải bẩy
332
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6
0
2
3,8
3,9
0,0,7,8,9
6

0,6,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 12/05/2021
Thứ tư
Ngày: 12/05/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
657990
Giải nhất
11797
Giải nhì
32760
Giải ba
29056 - 89253
Giải tư
64308 - 11295 - 84500 - 68038 - 80003 - 87220 - 67832
Giải năm
6161
Giải sáu
5867 - 1883 - 6220
Giải bẩy
507
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7,8

0,0
2,8

3,6,7
0,1,7

3
0,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 08/05/2021
Thứ bảy
Ngày: 08/05/2021
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
943716
Giải nhất
40247
Giải nhì
02349
Giải ba
73359 - 35924
Giải tư
30668 - 04457 - 18342 - 95091 - 24069 - 72720 - 40842
Giải năm
8730
Giải sáu
2758 - 4449 - 4167
Giải bẩy
499
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
0,4,4
0
2,2,7,9,9
7,8,9
7,8,9


1,9