Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đà Nẵng.
Soạn tin SMS: DW DNG gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 16/11/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
552513
Giải nhất
42931
Giải nhì
60242
Giải ba
47851 - 27980
Giải tư
11018 - 63557 - 23521 - 61878 - 79370 - 63251 - 86659
Giải năm
1639
Giải sáu
1797 - 5106 - 1124
Giải bẩy
501
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6
3,8
1,4
1,9
2
1,1,7,9

0,8
0
7

Kết quả xổ số miền Trung - 13/11/2019
Thứ tư
Ngày: 13/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
868693
Giải nhất
30621
Giải nhì
38929
Giải ba
05681 - 78260
Giải tư
93566 - 71504 - 98085 - 68290 - 69750 - 70235 - 29301
Giải năm
9559
Giải sáu
5531 - 5935 - 3321
Giải bẩy
020
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4

0,1,1,9
1,5,5

0,9
0,6,7

1,5
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 09/11/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
992909
Giải nhất
04291
Giải nhì
75332
Giải ba
95646 - 22637
Giải tư
98888 - 46112 - 63667 - 66091 - 91330 - 91232 - 13137
Giải năm
8736
Giải sáu
1617 - 7256 - 1853
Giải bẩy
624
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,7
4
0,2,2,6,7,7
6,7
3,6
7

8
1,1

Kết quả xổ số miền Trung - 06/11/2019
Thứ tư
Ngày: 06/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
794132
Giải nhất
40730
Giải nhì
63832
Giải ba
43519 - 36468
Giải tư
43496 - 68768 - 30079 - 12258 - 86328 - 62621 - 62839
Giải năm
3056
Giải sáu
4875 - 4424 - 4017
Giải bẩy
205
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
7,9
1,4,8
0,2,2,9

6,8
8,8
5,9

6

Kết quả xổ số miền Trung - 02/11/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
574361
Giải nhất
65028
Giải nhì
00426
Giải ba
12301 - 00962
Giải tư
79583 - 35854 - 67444 - 67928 - 82711 - 26577 - 08975
Giải năm
9381
Giải sáu
2983 - 9271 - 1187
Giải bẩy
028
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1
6,8,8,8

4
4
1,2,5
1,5,7
1,3,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 30/10/2019
Thứ tư
Ngày: 30/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
194510
Giải nhất
41821
Giải nhì
80389
Giải ba
68041 - 92396
Giải tư
88755 - 27266 - 44034 - 15248 - 93027 - 48013 - 66754
Giải năm
1708
Giải sáu
9021 - 0542 - 5290
Giải bẩy
776
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,3
1,1,7
4,8
1,2,8
4,5
6
6
9
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 26/10/2019
Thứ bảy
Ngày: 26/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
129905
Giải nhất
02548
Giải nhì
92353
Giải ba
40548 - 62249
Giải tư
07598 - 91528 - 25598 - 50375 - 93908 - 82399 - 72970
Giải năm
9202
Giải sáu
4196 - 9433 - 1074
Giải bẩy
181
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,8

8
3
8,8,9
2,3

0,4,5
1
6,8,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/10/2019
Thứ tư
Ngày: 23/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
978529
Giải nhất
78464
Giải nhì
74437
Giải ba
74313 - 10517
Giải tư
26937 - 07112 - 49945 - 70308 - 08795 - 04174 - 09519
Giải năm
7031
Giải sáu
5181 - 4710 - 8410
Giải bẩy
453
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,0,0,2,3,7,9
9
1,7,7
5
3
4
4
1
5

Kết quả xổ số miền Trung - 19/10/2019
Thứ bảy
Ngày: 19/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
238239
Giải nhất
93616
Giải nhì
81062
Giải ba
01281 - 25737
Giải tư
74843 - 55369 - 70035 - 84056 - 73058 - 64992 - 16019
Giải năm
7977
Giải sáu
4679 - 7673 - 1173
Giải bẩy
558
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,9

5,7,9
3
6,8,8
2,9
3,3,7,8,9
1
2

Kết quả xổ số miền Trung - 16/10/2019
Thứ tư
Ngày: 16/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
836332
Giải nhất
05517
Giải nhì
98116
Giải ba
76486 - 22020
Giải tư
31832 - 37019 - 91266 - 49894 - 90911 - 75518 - 76517
Giải năm
9022
Giải sáu
0032 - 2542 - 9772
Giải bẩy
057
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,6,7,7,8,9
0,2
2,2,2
2
7
6
2
6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 12/10/2019
Thứ bảy
Ngày: 12/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
963707
Giải nhất
72415
Giải nhì
47821
Giải ba
94439 - 46777
Giải tư
54467 - 99730 - 90020 - 21195 - 49510 - 55395 - 30276
Giải năm
6331
Giải sáu
4169 - 6493 - 0884
Giải bẩy
234
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,5
0,1
0,1,4,9


7,9
6,7
4
3,3,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/10/2019
Thứ tư
Ngày: 09/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
496472
Giải nhất
07544
Giải nhì
11567
Giải ba
70380 - 23902
Giải tư
25194 - 92228 - 13894 - 58776 - 83215 - 64662 - 77540
Giải năm
7810
Giải sáu
3534 - 4175 - 3894
Giải bẩy
264
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,5
8
4
0,4
6
2,4,7
2,5,6
0
4,4,4

Kết quả xổ số miền Trung - 05/10/2019
Thứ bảy
Ngày: 05/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
138037
Giải nhất
25077
Giải nhì
17647
Giải ba
61412 - 65626
Giải tư
60659 - 12825 - 38747 - 68779 - 90604 - 04679 - 76344
Giải năm
3415
Giải sáu
1805 - 7468 - 5438
Giải bẩy
943
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5
2,5
5,6
7,8
3,4,7,7
9
8
7,9,9


Kết quả xổ số miền Trung - 02/10/2019
Thứ tư
Ngày: 02/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
003486
Giải nhất
43825
Giải nhì
06985
Giải ba
13779 - 29403
Giải tư
28930 - 16034 - 10809 - 08617 - 41917 - 20277 - 48168
Giải năm
1357
Giải sáu
6576 - 9492 - 5093
Giải bẩy
935
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
7,7
5
0,4,5

7
8
6,7,8,9
5,6
2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 28/09/2019
Thứ bảy
Ngày: 28/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
733031
Giải nhất
14927
Giải nhì
94771
Giải ba
60212 - 43161
Giải tư
38050 - 82986 - 21715 - 47091 - 96068 - 49355 - 35423
Giải năm
2539
Giải sáu
6778 - 7277 - 5244
Giải bẩy
150
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,5
3,7
1,9
4
0,0,5
1,8
1,7,8,9
6
1

Kết quả xổ số miền Trung - 25/09/2019
Thứ tư
Ngày: 25/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
543632
Giải nhất
05626
Giải nhì
83654
Giải ba
04448 - 80429
Giải tư
67676 - 25436 - 78259 - 06243 - 10202 - 10496 - 71758
Giải năm
0866
Giải sáu
1254 - 4753 - 8003
Giải bẩy
713
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
3
6,6,9
2,6
3,8
3,4,4,8,9
6
6

6

Kết quả xổ số miền Trung - 21/09/2019
Thứ bảy
Ngày: 21/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
138528
Giải nhất
33209
Giải nhì
22598
Giải ba
32392 - 66557
Giải tư
39804 - 00014 - 95086 - 66399 - 72245 - 20279 - 23746
Giải năm
3910
Giải sáu
8984 - 7513 - 5779
Giải bẩy
846
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
0,3,4
8

5,6,6,9
7

9,9
4,6
2,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/09/2019
Thứ tư
Ngày: 18/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
439854
Giải nhất
49553
Giải nhì
63392
Giải ba
60933 - 98148
Giải tư
55163 - 53321 - 56852 - 51273 - 73220 - 52642 - 45170
Giải năm
1713
Giải sáu
2695 - 1517 - 1419
Giải bẩy
689
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,7,9
0,1
3
2,8
2,3,4
3
0,0,3
9
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 14/09/2019
Thứ bảy
Ngày: 14/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
575992
Giải nhất
69531
Giải nhì
37324
Giải ba
35931 - 64042
Giải tư
00423 - 76552 - 83137 - 21432 - 92848 - 18358 - 27659
Giải năm
0858
Giải sáu
0857 - 6641 - 3970
Giải bẩy
720
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,3,4
1,1,2,7
1,2,8
2,7,8,8,9

0

2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 11/09/2019
Thứ tư
Ngày: 11/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
661761
Giải nhất
84026
Giải nhì
83249
Giải ba
06018 - 84791
Giải tư
38985 - 06505 - 70672 - 31331 - 70795 - 98357 - 82908
Giải năm
6795
Giải sáu
6616 - 8724 - 3595
Giải bẩy
166
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
6,8
4,6
1,8
9
7
1,6
2
5
1,5,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/09/2019
Thứ bảy
Ngày: 07/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
066164
Giải nhất
62599
Giải nhì
94316
Giải ba
36757 - 33126
Giải tư
41778 - 25229 - 74981 - 78564 - 74643 - 76917 - 85114
Giải năm
0417
Giải sáu
0738 - 9015 - 8028
Giải bẩy
986
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,5,6,7,7
6,8,9
8
3
7
4,4,7
8
1,6
9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/09/2019
Thứ tư
Ngày: 04/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
588228
Giải nhất
05315
Giải nhì
32336
Giải ba
82484 - 90735
Giải tư
06230 - 50716 - 77092 - 91282 - 57325 - 64161 - 14248
Giải năm
3874
Giải sáu
6657 - 8332 - 7161
Giải bẩy
165
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
5,8
0,2,5,6
0,8
7
1,1,5
4
2,4
2

Kết quả xổ số miền Trung - 31/08/2019
Thứ bảy
Ngày: 31/08/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
253712
Giải nhất
50907
Giải nhì
84343
Giải ba
73590 - 82952
Giải tư
88880 - 03018 - 02914 - 08907 - 94554 - 46200 - 08472
Giải năm
7413
Giải sáu
7352 - 4090 - 4324
Giải bẩy
048
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,7
2,3,4,8
4

3,8
2,2,4

2
0,2
0,0

Kết quả xổ số miền Trung - 28/08/2019
Thứ tư
Ngày: 28/08/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
974822
Giải nhất
31134
Giải nhì
10747
Giải ba
74930 - 93145
Giải tư
44378 - 70135 - 68301 - 51322 - 68616 - 12629 - 22627
Giải năm
5048
Giải sáu
4694 - 3868 - 9460
Giải bẩy
807
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
6
2,2,6,7,9
0,4,5
5,7,8

0,8
8

4

Kết quả xổ số miền Trung - 24/08/2019
Thứ bảy
Ngày: 24/08/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
701448
Giải nhất
36584
Giải nhì
67212
Giải ba
46630 - 87277
Giải tư
67218 - 54824 - 29764 - 60053 - 14206 - 88088 - 55019
Giải năm
4878
Giải sáu
1337 - 4543 - 7812
Giải bẩy
207
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
2,2,8,9
4
0,7,8
3,8
3
4
7,8
4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/08/2019
Thứ tư
Ngày: 21/08/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
332952
Giải nhất
81733
Giải nhì
89214
Giải ba
56854 - 53669
Giải tư
73364 - 92943 - 78412 - 65922 - 88391 - 23846 - 64997
Giải năm
6265
Giải sáu
6716 - 0412 - 4423
Giải bẩy
439
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,2,4,6
2,3
3,9
3,6
2,4
4,5,9
9

1,7

Kết quả xổ số miền Trung - 17/08/2019
Thứ bảy
Ngày: 17/08/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
026730
Giải nhất
34697
Giải nhì
15858
Giải ba
93469 - 20808
Giải tư
95362 - 31117 - 94978 - 97186 - 63722 - 79938 - 07553
Giải năm
8892
Giải sáu
9548 - 8294 - 8497
Giải bẩy
059
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
7
2
0,8
8
3,5,8,9
2,9
8
6
2,4,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/08/2019
Thứ tư
Ngày: 14/08/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
990590
Giải nhất
56246
Giải nhì
31948
Giải ba
29145 - 17682
Giải tư
91102 - 84207 - 77488 - 33978 - 39794 - 08917 - 98843
Giải năm
3793
Giải sáu
1404 - 0950 - 3968
Giải bẩy
870
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,7
0,7


3,5,6,8
0
8
0,8
2,8
0,3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 10/08/2019
Thứ bảy
Ngày: 10/08/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
345189
Giải nhất
67808
Giải nhì
46719
Giải ba
58518 - 09732
Giải tư
28898 - 69646 - 22851 - 04424 - 31323 - 40339 - 43265
Giải năm
9566
Giải sáu
1855 - 1384 - 7462
Giải bẩy
186
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
8,9
0,3,4
2,9
6
1,5
2,5,6

4,6,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 07/08/2019
Thứ tư
Ngày: 07/08/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
072614
Giải nhất
15974
Giải nhì
30998
Giải ba
69131 - 41463
Giải tư
83997 - 68053 - 01970 - 19140 - 82769 - 03256 - 77991
Giải năm
0670
Giải sáu
0204 - 4393 - 2129
Giải bẩy
205
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
4
9
1
0
3,6
3,9
0,0,4,5

1,3,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 03/08/2019
Thứ bảy
Ngày: 03/08/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
355904
Giải nhất
85509
Giải nhì
81803
Giải ba
41260 - 86700
Giải tư
87955 - 26804 - 41908 - 98306 - 38917 - 34572 - 27015
Giải năm
0459
Giải sáu
1566 - 4781 - 8199
Giải bẩy
946
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4,4,6,8,9
5,7


6,6
5,9
0,6
2
1
9

Kết quả xổ số miền Trung - 31/07/2019
Thứ tư
Ngày: 31/07/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
084997
Giải nhất
28116
Giải nhì
71041
Giải ba
37040 - 02868
Giải tư
23973 - 09690 - 87523 - 70899 - 96095 - 43170 - 88685
Giải năm
9358
Giải sáu
2124 - 3206 - 5310
Giải bẩy
092
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
0,6
3,4

0,1
8
8
0,3
5
0,2,5,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/07/2019
Thứ bảy
Ngày: 27/07/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
049823
Giải nhất
62883
Giải nhì
25352
Giải ba
10118 - 35165
Giải tư
83500 - 15071 - 60315 - 27506 - 57960 - 91787 - 07255
Giải năm
0646
Giải sáu
3970 - 7442 - 0553
Giải bẩy
013
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
3,5,8
3

2,6
2,3,5
0,5
0,1
3,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 24/07/2019
Thứ tư
Ngày: 24/07/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
567228
Giải nhất
06595
Giải nhì
44409
Giải ba
58678 - 24375
Giải tư
66915 - 33371 - 40400 - 46653 - 40060 - 45774 - 04393
Giải năm
0058
Giải sáu
2269 - 1099 - 1389
Giải bẩy
962
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
5
8


3,8
0,2,9
1,4,5,8
9
3,4,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 20/07/2019
Thứ bảy
Ngày: 20/07/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
036854
Giải nhất
98915
Giải nhì
40568
Giải ba
11271 - 36357
Giải tư
39088 - 65059 - 04993 - 60554 - 59574 - 46126 - 62832
Giải năm
1234
Giải sáu
6707 - 9817 - 6937
Giải bẩy
056
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,5,7
6
2,4,7

4,4,6,7,9
8
1,4
8
3

Kết quả xổ số miền Trung - 17/07/2019
Thứ tư
Ngày: 17/07/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
066511
Giải nhất
53232
Giải nhì
52521
Giải ba
09412 - 03402
Giải tư
21833 - 91786 - 64972 - 37396 - 66907 - 13311 - 05805
Giải năm
1502
Giải sáu
5259 - 3175 - 6161
Giải bẩy
972
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5,7
1,1,2
1
2,3

7,9
1
2,2,5
6
6

Kết quả xổ số miền Trung - 13/07/2019
Thứ bảy
Ngày: 13/07/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
294969
Giải nhất
23792
Giải nhì
21830
Giải ba
25057 - 13273
Giải tư
81537 - 34379 - 42391 - 60906 - 26840 - 33277 - 75067
Giải năm
2590
Giải sáu
8073 - 5882 - 1290
Giải bẩy
041
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6


0,7,7
0,1
7
7,9
3,3,7,9
2
0,0,1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 10/07/2019
Thứ tư
Ngày: 10/07/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
236927
Giải nhất
80810
Giải nhì
22671
Giải ba
13804 - 65370
Giải tư
21448 - 06185 - 78878 - 68853 - 77942 - 36430 - 55928
Giải năm
7337
Giải sáu
9076 - 0252 - 0174
Giải bẩy
841
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0
1,7,8
0,7
1,2,8
2,3

0,1,4,6,8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 06/07/2019
Thứ bảy
Ngày: 06/07/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
264780
Giải nhất
41646
Giải nhì
85360
Giải ba
91943 - 62168
Giải tư
27483 - 71263 - 19475 - 01099 - 95113 - 46094 - 56683
Giải năm
1637
Giải sáu
9839 - 7933 - 9187
Giải bẩy
152
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3

3,7,9
3,6
2
0,3,8
5,8
0,3,3,7
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 03/07/2019
Thứ tư
Ngày: 03/07/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
016167
Giải nhất
31230
Giải nhì
95048
Giải ba
58315 - 74860
Giải tư
22389 - 87524 - 02326 - 82289 - 41418 - 44608 - 01956
Giải năm
5390
Giải sáu
4438 - 0605 - 2534
Giải bẩy
804
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,8
5,6,8
4,6
0,4,8
8
6
0,7

9,9
0

Kết quả xổ số miền Trung - 29/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 29/06/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
489203
Giải nhất
12513
Giải nhì
96665
Giải ba
74023 - 23380
Giải tư
68726 - 95661 - 45176 - 99197 - 07425 - 80822 - 26341
Giải năm
0341
Giải sáu
2242 - 8383 - 1004
Giải bẩy
135
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
3
2,3,5,6
5
1,1,2

1,5
6
0,3,4
7

Kết quả xổ số miền Trung - 26/06/2019
Thứ tư
Ngày: 26/06/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
413217
Giải nhất
23906
Giải nhì
13046
Giải ba
49493 - 60212
Giải tư
58297 - 13165 - 89385 - 23153 - 90571 - 24691 - 36030
Giải năm
8539
Giải sáu
3851 - 8212 - 5683
Giải bẩy
734
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
2,2,7

0,4,9
6
1,3
5
1
3,5
1,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 22/06/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
522502
Giải nhất
17177
Giải nhì
44544
Giải ba
14080 - 83572
Giải tư
13424 - 55485 - 26051 - 04769 - 64542 - 32786 - 67016
Giải năm
8421
Giải sáu
5361 - 4457 - 1154
Giải bẩy
623
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
1,3,4
9
2,4
1,4,7
1,9
2,7
0,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 19/06/2019
Thứ tư
Ngày: 19/06/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
413221
Giải nhất
03316
Giải nhì
01656
Giải ba
35073 - 09285
Giải tư
92991 - 50896 - 00873 - 93575 - 43956 - 76193 - 81211
Giải năm
3974
Giải sáu
9835 - 2335 - 1095
Giải bẩy
019
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6,9
1
5,5

6,6
9
3,3,4,5
5
1,3,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 15/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 15/06/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
495709
Giải nhất
90409
Giải nhì
61209
Giải ba
86041 - 66886
Giải tư
15913 - 57136 - 03306 - 87433 - 39888 - 07694 - 69448
Giải năm
2275
Giải sáu
4702 - 9751 - 7269
Giải bẩy
348
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,9,9,9
3

3,6
1,8,8
1,8
9
5
6,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 12/06/2019
Thứ tư
Ngày: 12/06/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
475522
Giải nhất
47414
Giải nhì
10772
Giải ba
47715 - 96299
Giải tư
66685 - 97423 - 95494 - 45713 - 04301 - 01260 - 36659
Giải năm
0963
Giải sáu
3099 - 6268 - 7244
Giải bẩy
949
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3,4,5
2,3

4,7,9
9
0,3,8
2
5
4,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 08/06/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
327305
Giải nhất
50235
Giải nhì
82320
Giải ba
06345 - 48915
Giải tư
74794 - 23823 - 93164 - 33405 - 30123 - 05843 - 71369
Giải năm
9862
Giải sáu
5512 - 4286 - 3401
Giải bẩy
945
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,5
2,5,9
0,3,3
5
3,5,5

2,4,9

6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 05/06/2019
Thứ tư
Ngày: 05/06/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
857095
Giải nhất
72223
Giải nhì
33332
Giải ba
80224 - 37028
Giải tư
22942 - 99405 - 68299 - 29793 - 13035 - 58637 - 45591
Giải năm
0812
Giải sáu
8336 - 9516 - 1125
Giải bẩy
061
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,6
3,4,5,8
2,5,6,7,8
2

1


1,3,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 01/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 01/06/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
592266
Giải nhất
32192
Giải nhì
74433
Giải ba
25582 - 55436
Giải tư
76676 - 11653 - 96477 - 77436 - 75488 - 11517 - 00673
Giải năm
2895
Giải sáu
1990 - 5676 - 1953
Giải bẩy
187
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7

3,6,6

3,3
6
3,6,6,7
2,7,8
0,2,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 29/05/2019
Thứ tư
Ngày: 29/05/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
960012
Giải nhất
88708
Giải nhì
60763
Giải ba
56588 - 79535
Giải tư
30352 - 21627 - 31380 - 40328 - 61639 - 21633 - 64085
Giải năm
1887
Giải sáu
7704 - 0378 - 6536
Giải bẩy
792
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
2
7,8
3,5,6,9

2
3,8
8
0,5,7,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 25/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 25/05/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
779823
Giải nhất
19166
Giải nhì
26703
Giải ba
98776 - 56826
Giải tư
25879 - 96806 - 89084 - 38592 - 89571 - 86328 - 02958
Giải năm
1712
Giải sáu
4922 - 0605 - 8453
Giải bẩy
841
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,5,6
2
2,3,6,8

1
3,8
6
1,6,9
4
2

Kết quả xổ số miền Trung - 22/05/2019
Thứ tư
Ngày: 22/05/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
295586
Giải nhất
39181
Giải nhì
71755
Giải ba
57260 - 93730
Giải tư
49002 - 05398 - 33734 - 13187 - 92207 - 78605 - 04927
Giải năm
7671
Giải sáu
1456 - 1630 - 6054
Giải bẩy
284
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,7

7
0,0,4

4,5,6
0
1
1,4,6,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 18/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 18/05/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
375866
Giải nhất
12315
Giải nhì
83737
Giải ba
20423 - 98749
Giải tư
16164 - 61625 - 52424 - 04386 - 03948 - 45131 - 06165
Giải năm
2145
Giải sáu
6206 - 4798 - 8318
Giải bẩy
770
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
5,8
3,4,5
1,7
5,8,9

4,5,6
0
6
8

Kết quả xổ số miền Trung - 15/05/2019
Thứ tư
Ngày: 15/05/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
991417
Giải nhất
08672
Giải nhì
25221
Giải ba
75236 - 42227
Giải tư
94092 - 94092 - 04345 - 79312 - 78154 - 53785 - 26315
Giải năm
4138
Giải sáu
3432 - 3117 - 7585
Giải bẩy
234
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,5,7,7
1,7
2,4,6,8
5
4
6
2
5,5
2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 11/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 11/05/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
460505
Giải nhất
34338
Giải nhì
33285
Giải ba
69086 - 15100
Giải tư
80669 - 34058 - 25785 - 32800 - 04197 - 23020 - 55432
Giải năm
1881
Giải sáu
0681 - 1581 - 7262
Giải bẩy
535
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,5

0
2,5,8

8
2,9

1,1,1,2,5,5,6
7

Kết quả xổ số miền Trung - 08/05/2019
Thứ tư
Ngày: 08/05/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
333501
Giải nhất
51814
Giải nhì
53985
Giải ba
04900 - 06528
Giải tư
80171 - 15961 - 92387 - 46339 - 93204 - 55638 - 17934
Giải năm
0940
Giải sáu
6610 - 6197 - 1130
Giải bẩy
552
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,4
0,4
8
0,4,8,9
0
2
1
1,4
5,7
7

Kết quả xổ số miền Trung - 04/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 04/05/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
210362
Giải nhất
45607
Giải nhì
90992
Giải ba
20285 - 55652
Giải tư
41665 - 35111 - 00839 - 23292 - 38665 - 46238 - 65672
Giải năm
7287
Giải sáu
9891 - 5645 - 5383
Giải bẩy
589
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1

8,9
5
2
2,2,5,5
2
3,5,7,9
1,2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 01/05/2019
Thứ tư
Ngày: 01/05/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
801345
Giải nhất
93690
Giải nhì
87270
Giải ba
71217 - 87214
Giải tư
46379 - 68988 - 56374 - 05269 - 75853 - 05960 - 85909
Giải năm
0290
Giải sáu
7017 - 3480 - 3527
Giải bẩy
235
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,7,7
7,9
5
5
3
0,9
0,4,9
0,8
0,0

Kết quả xổ số miền Trung - 27/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 27/04/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
095418
Giải nhất
07089
Giải nhì
87352
Giải ba
93793 - 52095
Giải tư
24501 - 04557 - 27622 - 86464 - 35353 - 74834 - 37319
Giải năm
8162
Giải sáu
4781 - 7447 - 6713
Giải bẩy
427
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3,8,9
2,5,7
4
7
2,3,7
2,4

1,9
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 24/04/2019
Thứ tư
Ngày: 24/04/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
136091
Giải nhất
24947
Giải nhì
00952
Giải ba
01850 - 86769
Giải tư
31575 - 74626 - 70230 - 78039 - 76292 - 94272 - 36608
Giải năm
6539
Giải sáu
6876 - 2893 - 9175
Giải bẩy
005
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8

6,6
0,9,9
7
0,2
9
2,5,5,6

1,2,3