Xổ số miền Trung hôm nay
Phú Yên
Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đà Nẵng.
Soạn tin SMS: DW DNG gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 28/03/2020
Thứ bảy
Ngày: 28/03/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
926228
Giải nhất
29935
Giải nhì
46220
Giải ba
27364 - 06103
Giải tư
79153 - 55583 - 96434 - 27086 - 39781 - 33064 - 22808
Giải năm
0379
Giải sáu
6174 - 0736 - 3729
Giải bẩy
415
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
1,5
0,8,9
4,5,6

3
4,4
4,9
1,3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 25/03/2020
Thứ tư
Ngày: 25/03/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
665791
Giải nhất
56266
Giải nhì
25600
Giải ba
91362 - 91899
Giải tư
88110 - 61364 - 69024 - 26216 - 29019 - 15954 - 72173
Giải năm
0352
Giải sáu
7255 - 4267 - 9294
Giải bẩy
122
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,6,9
2,4

4
2,4,5
2,4,6,7
3

1,4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 21/03/2020
Thứ bảy
Ngày: 21/03/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
148691
Giải nhất
13850
Giải nhì
30857
Giải ba
79217 - 30416
Giải tư
66936 - 78267 - 07754 - 52818 - 65136 - 68870 - 63219
Giải năm
0441
Giải sáu
2850 - 2470 - 9199
Giải bẩy
313
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,6,7,8,9

6,6
1
0,0,4,7
7
0,0
4
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/03/2020
Thứ tư
Ngày: 18/03/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
842240
Giải nhất
86546
Giải nhì
77251
Giải ba
90875 - 42006
Giải tư
11342 - 84977 - 19151 - 14702 - 15132 - 63158 - 94808
Giải năm
6572
Giải sáu
4000 - 1428 - 9498
Giải bẩy
080
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6,8

8
2
0,1,2,6
1,1,8

2,5,7
0
8

Kết quả xổ số miền Trung - 14/03/2020
Thứ bảy
Ngày: 14/03/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
167523
Giải nhất
57067
Giải nhì
25478
Giải ba
03008 - 79770
Giải tư
85022 - 81288 - 90878 - 86010 - 28455 - 76366 - 63797
Giải năm
0554
Giải sáu
8627 - 9209 - 6193
Giải bẩy
034
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
0
2,3,7,9
4

4,5
6,7
0,8,8
8
3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/03/2020
Thứ tư
Ngày: 11/03/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
022993
Giải nhất
28040
Giải nhì
29446
Giải ba
58122 - 32058
Giải tư
66194 - 86053 - 33443 - 63737 - 63062 - 07469 - 97524
Giải năm
0295
Giải sáu
6266 - 6319 - 4907
Giải bẩy
511
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,9
2,4
7
0,3,6
3,8
2,6,9
3

3,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/03/2020
Thứ bảy
Ngày: 07/03/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
385271
Giải nhất
89762
Giải nhì
93652
Giải ba
11102 - 21468
Giải tư
34718 - 73085 - 24374 - 77724 - 32056 - 41323 - 11392
Giải năm
6485
Giải sáu
1057 - 1314 - 5142
Giải bẩy
778
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4,8
3,4

2
2,6,7
2,8
1,4,8
5,5
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 04/03/2020
Thứ tư
Ngày: 04/03/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
195035
Giải nhất
04574
Giải nhì
14246
Giải ba
16460 - 03250
Giải tư
14969 - 09461 - 62275 - 26386 - 60468 - 97353 - 11409
Giải năm
9045
Giải sáu
4963 - 7358 - 8981
Giải bẩy
432
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9


2,5
5,6
0,3,3,8
0,1,3,8,9
4,5
1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 29/02/2020
Thứ bảy
Ngày: 29/02/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
328871
Giải nhất
81214
Giải nhì
43372
Giải ba
41185 - 26690
Giải tư
18078 - 76162 - 16896 - 60757 - 28150 - 70826 - 24930
Giải năm
7156
Giải sáu
8235 - 8267 - 4864
Giải bẩy
866
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
6
0,2,5

0,6,7
2,4,6,7
1,2,8
5
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 26/02/2020
Thứ tư
Ngày: 26/02/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
344293
Giải nhất
35121
Giải nhì
11735
Giải ba
37453 - 85156
Giải tư
21511 - 12978 - 44188 - 54556 - 05520 - 94034 - 83222
Giải năm
7325
Giải sáu
5853 - 9557 - 9182
Giải bẩy
908
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1
0,1,2,5
4,5

3,3,6,6,7

0,8
2,8
3

Kết quả xổ số miền Trung - 22/02/2020
Thứ bảy
Ngày: 22/02/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
273039
Giải nhất
46776
Giải nhì
85924
Giải ba
62526 - 11173
Giải tư
20952 - 63782 - 80626 - 39985 - 11218 - 64268 - 71550
Giải năm
5180
Giải sáu
0817 - 0126 - 0166
Giải bẩy
311
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,7,8
2,4,6,6,6
9

0,2
6,8
3,6
0,2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 19/02/2020
Thứ tư
Ngày: 19/02/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
262956
Giải nhất
19354
Giải nhì
65433
Giải ba
56139 - 56367
Giải tư
01584 - 56472 - 25748 - 23309 - 72861 - 09222 - 55614
Giải năm
4916
Giải sáu
0959 - 7047 - 0239
Giải bẩy
601
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
4,6
2
3,9,9
7,7,8
4,6,9
1,7
2
4

Kết quả xổ số miền Trung - 15/02/2020
Thứ bảy
Ngày: 15/02/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
025632
Giải nhất
41056
Giải nhì
47301
Giải ba
79362 - 40381
Giải tư
85890 - 41104 - 07003 - 89775 - 38618 - 01426 - 81874
Giải năm
8355
Giải sáu
4925 - 8965 - 4491
Giải bẩy
209
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,4,9
8
5,6
2

5,6
2,5
4,5
1,2
0,1

Kết quả xổ số miền Trung - 12/02/2020
Thứ tư
Ngày: 12/02/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
398801
Giải nhất
64757
Giải nhì
80343
Giải ba
93110 - 96163
Giải tư
91348 - 35769 - 13498 - 71251 - 14931 - 64149 - 66716
Giải năm
4673
Giải sáu
2323 - 7272 - 4078
Giải bẩy
967
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
0,6
3
1
3,8,9
1,7
3,7,9
2,3,8

8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/02/2020
Thứ bảy
Ngày: 08/02/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
547914
Giải nhất
74563
Giải nhì
43136
Giải ba
07920 - 94983
Giải tư
34760 - 27562 - 50186 - 00772 - 92796 - 35099 - 44040
Giải năm
4968
Giải sáu
6596 - 1446 - 4022
Giải bẩy
180
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4
0,2
6
0,6

0,2,3,8
2
0,3,6
6,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 05/02/2020
Thứ tư
Ngày: 05/02/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
958638
Giải nhất
69370
Giải nhì
68044
Giải ba
98864 - 05718
Giải tư
21617 - 93853 - 71246 - 64736 - 73078 - 64627 - 46138
Giải năm
4757
Giải sáu
7936 - 1907 - 9346
Giải bẩy
010
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,7,8
7,8
6,6,8,8
4,6,6
3,7
4
0,8


Kết quả xổ số miền Trung - 01/02/2020
Thứ bảy
Ngày: 01/02/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
730357
Giải nhất
89571
Giải nhì
79158
Giải ba
60692 - 62900
Giải tư
06265 - 04748 - 25335 - 47563 - 02423 - 68431 - 62685
Giải năm
2220
Giải sáu
3672 - 9985 - 2527
Giải bẩy
249
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

0,3,7
1,5
8,9
7,8
3,5
1,2
5,5,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 29/01/2020
Thứ tư
Ngày: 29/01/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
894266
Giải nhất
84135
Giải nhì
67568
Giải ba
58509 - 35804
Giải tư
68427 - 38461 - 97228 - 84331 - 53011 - 54531 - 22206
Giải năm
8641
Giải sáu
8004 - 0677 - 0220
Giải bẩy
627
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,6,9
1,4
0,7,7,8
1,1,5
1

1,6,8
7


Kết quả xổ số miền Trung - 25/01/2020
Thứ bảy
Ngày: 25/01/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
433603
Giải nhất
89383
Giải nhì
04324
Giải ba
55075 - 11932
Giải tư
87776 - 11390 - 85987 - 01326 - 72273 - 50562 - 24328
Giải năm
3415
Giải sáu
9551 - 8558 - 3002
Giải bẩy
919
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
5,9
4,6,8
2

1,8
2
3,5,6
3,5,7
0

Kết quả xổ số miền Trung - 22/01/2020
Thứ tư
Ngày: 22/01/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
773741
Giải nhất
90562
Giải nhì
60057
Giải ba
13334 - 59305
Giải tư
98611 - 67368 - 78715 - 33351 - 71178 - 81128 - 25314
Giải năm
5076
Giải sáu
6956 - 3488 - 7952
Giải bẩy
877
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,4,5
8
4
1
1,2,3,6,7
2,8
6,7,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 18/01/2020
Thứ bảy
Ngày: 18/01/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
874665
Giải nhất
01712
Giải nhì
78947
Giải ba
65315 - 88105
Giải tư
86296 - 57703 - 47618 - 69166 - 11019 - 39888 - 54392
Giải năm
5746
Giải sáu
7448 - 2861 - 6105
Giải bẩy
512
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,5
2,2,5,8,9


6,7,8

1,5,6

8,9
2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 15/01/2020
Thứ tư
Ngày: 15/01/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
277361
Giải nhất
18554
Giải nhì
92099
Giải ba
64106 - 82605
Giải tư
82395 - 74452 - 15640 - 70379 - 42353 - 16877 - 35215
Giải năm
5317
Giải sáu
6154 - 3461 - 1209
Giải bẩy
337
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,9
5,7

7,7
0
2,3,4,4
1,1
7,9

5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 11/01/2020
Thứ bảy
Ngày: 11/01/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
371938
Giải nhất
32032
Giải nhì
84035
Giải ba
29013 - 64869
Giải tư
63607 - 74569 - 78785 - 32043 - 32203 - 88434 - 68863
Giải năm
2485
Giải sáu
3507 - 6640 - 5783
Giải bẩy
940
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7,7
3

2,4,5,8
0,0,3

3,9,9
6
3,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 08/01/2020
Thứ tư
Ngày: 08/01/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
135695
Giải nhất
35238
Giải nhì
23590
Giải ba
19230 - 32963
Giải tư
61603 - 19973 - 57993 - 33542 - 44978 - 35290 - 64327
Giải năm
8690
Giải sáu
1970 - 3717 - 6814
Giải bẩy
712
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,4,7
7
0,8
2

3
0,2,3,8

0,0,0,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 04/01/2020
Thứ bảy
Ngày: 04/01/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
563360
Giải nhất
18286
Giải nhì
20788
Giải ba
33728 - 54651
Giải tư
36046 - 78737 - 35818 - 16307 - 48642 - 64579 - 22767
Giải năm
1654
Giải sáu
8288 - 2615 - 5582
Giải bẩy
852
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
5,8
8
7
2,6
1,2,4
0,7
9
2,6,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 01/01/2020
Thứ tư
Ngày: 01/01/2020
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
398154
Giải nhất
89376
Giải nhì
69142
Giải ba
27019 - 05544
Giải tư
72595 - 44068 - 36686 - 68921 - 08744 - 89855 - 10780
Giải năm
2375
Giải sáu
2725 - 1763 - 5509
Giải bẩy
031
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
9
1,5
1
2,4,4
4,5
0,3,8
5,6
0,6
5

Kết quả xổ số miền Trung - 28/12/2019
Thứ bảy
Ngày: 28/12/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
834296
Giải nhất
68961
Giải nhì
69727
Giải ba
04880 - 44729
Giải tư
78000 - 58516 - 87469 - 23488 - 20968 - 03485 - 54039
Giải năm
6356
Giải sáu
2039 - 3391 - 9780
Giải bẩy
892
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6
7,9
9,9

6,9
1,8,9

0,0,5,8
1,2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 25/12/2019
Thứ tư
Ngày: 25/12/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
006732
Giải nhất
94626
Giải nhì
08132
Giải ba
03911 - 46901
Giải tư
38431 - 68656 - 61237 - 31057 - 04091 - 89846 - 68192
Giải năm
5456
Giải sáu
1374 - 2220 - 1507
Giải bẩy
192
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
1
0,6
1,2,2,7
6
6,6,7

4
8
1,2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 21/12/2019
Thứ bảy
Ngày: 21/12/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
384859
Giải nhất
31112
Giải nhì
47255
Giải ba
54200 - 03756
Giải tư
97799 - 76217 - 76663 - 14286 - 23544 - 98327 - 31850
Giải năm
4372
Giải sáu
0443 - 8481 - 8300
Giải bẩy
539
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
2,7
7
9
3,4
0,5,6,7,9
3
2
1,6
9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/12/2019
Thứ tư
Ngày: 18/12/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
367567
Giải nhất
09212
Giải nhì
61456
Giải ba
19546 - 83265
Giải tư
03762 - 56606 - 39989 - 65179 - 05277 - 14086 - 13832
Giải năm
9624
Giải sáu
6196 - 2449 - 1867
Giải bẩy
455
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2
4
0,2
6,9
5,6
2,5,7,7
7,9
6,9
6

Kết quả xổ số miền Trung - 14/12/2019
Thứ bảy
Ngày: 14/12/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
677482
Giải nhất
12992
Giải nhì
71660
Giải ba
60317 - 19547
Giải tư
27700 - 42922 - 12597 - 00571 - 94033 - 76368 - 54875
Giải năm
2403
Giải sáu
1313 - 5015 - 1106
Giải bẩy
586
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6
3,5,7
2
3
7,7

0,8
1,5
2,6
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/12/2019
Thứ tư
Ngày: 11/12/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
820581
Giải nhất
32414
Giải nhì
63506
Giải ba
58449 - 66082
Giải tư
12919 - 05552 - 97346 - 88930 - 78292 - 63440 - 38014
Giải năm
6311
Giải sáu
3926 - 8925 - 4248
Giải bẩy
762
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,4,4,9
5,6
0
0,5,6,8,9
2
2

1,2
2

Kết quả xổ số miền Trung - 07/12/2019
Thứ bảy
Ngày: 07/12/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
576900
Giải nhất
81627
Giải nhì
42608
Giải ba
53997 - 48237
Giải tư
79787 - 51034 - 98753 - 08451 - 11919 - 98439 - 35611
Giải năm
2843
Giải sáu
0204 - 0590 - 7292
Giải bẩy
424
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,8
1,9
3,4,7
4,7,9
3
1,3


7
0,2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 04/12/2019
Thứ tư
Ngày: 04/12/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
303353
Giải nhất
82448
Giải nhì
86529
Giải ba
85261 - 42584
Giải tư
13183 - 42343 - 59869 - 46952 - 46929 - 49433 - 22665
Giải năm
0896
Giải sáu
3395 - 3285 - 1505
Giải bẩy
688
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

9,9
3
3,8
2,3
1,2,5,9

3,4,5,8
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 30/11/2019
Thứ bảy
Ngày: 30/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
780568
Giải nhất
83479
Giải nhì
39645
Giải ba
59091 - 84349
Giải tư
45170 - 14621 - 39067 - 32362 - 45503 - 55939 - 81621
Giải năm
0649
Giải sáu
5998 - 9704 - 9209
Giải bẩy
671
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,9

1,1
9
5,9,9

2,7,8
0,1,9
4
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/11/2019
Thứ tư
Ngày: 27/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
055131
Giải nhất
85972
Giải nhì
89077
Giải ba
69950 - 34938
Giải tư
26980 - 17410 - 24443 - 25989 - 75164 - 51432 - 06293
Giải năm
9839
Giải sáu
7491 - 4527 - 1203
Giải bẩy
964
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0
7
1,2,8,9
3
0
4,4,6
2,7
0,9
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 23/11/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
660088
Giải nhất
99280
Giải nhì
43418
Giải ba
33514 - 72166
Giải tư
23762 - 08677 - 78013 - 07502 - 21703 - 11863 - 54769
Giải năm
4650
Giải sáu
7345 - 3664 - 1506
Giải bẩy
998
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6
3,4,8
0

5
0
2,3,4,6,9
7
0,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/11/2019
Thứ tư
Ngày: 20/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
086268
Giải nhất
19720
Giải nhì
68095
Giải ba
59601 - 75885
Giải tư
27503 - 21631 - 25235 - 48365 - 59148 - 84840 - 52056
Giải năm
2355
Giải sáu
4557 - 1569 - 1679
Giải bẩy
024
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3

0,4
1,4,5
0,8
5,6,7
5,8,9
9
5
5

Kết quả xổ số miền Trung - 16/11/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
552513
Giải nhất
42931
Giải nhì
60242
Giải ba
47851 - 27980
Giải tư
11018 - 63557 - 23521 - 61878 - 79370 - 63251 - 86659
Giải năm
1639
Giải sáu
1797 - 5106 - 1124
Giải bẩy
501
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6
3,8
1,4
1,9
2
1,1,7,9

0,8
0
7

Kết quả xổ số miền Trung - 13/11/2019
Thứ tư
Ngày: 13/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
868693
Giải nhất
30621
Giải nhì
38929
Giải ba
05681 - 78260
Giải tư
93566 - 71504 - 98085 - 68290 - 69750 - 70235 - 29301
Giải năm
9559
Giải sáu
5531 - 5935 - 3321
Giải bẩy
020
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4

0,1,1,9
1,5,5

0,9
0,6,7

1,5
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 09/11/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
992909
Giải nhất
04291
Giải nhì
75332
Giải ba
95646 - 22637
Giải tư
98888 - 46112 - 63667 - 66091 - 91330 - 91232 - 13137
Giải năm
8736
Giải sáu
1617 - 7256 - 1853
Giải bẩy
624
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,7
4
0,2,2,6,7,7
6,7
3,6
7

8
1,1

Kết quả xổ số miền Trung - 06/11/2019
Thứ tư
Ngày: 06/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
794132
Giải nhất
40730
Giải nhì
63832
Giải ba
43519 - 36468
Giải tư
43496 - 68768 - 30079 - 12258 - 86328 - 62621 - 62839
Giải năm
3056
Giải sáu
4875 - 4424 - 4017
Giải bẩy
205
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
7,9
1,4,8
0,2,2,9

6,8
8,8
5,9

6

Kết quả xổ số miền Trung - 02/11/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/11/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
574361
Giải nhất
65028
Giải nhì
00426
Giải ba
12301 - 00962
Giải tư
79583 - 35854 - 67444 - 67928 - 82711 - 26577 - 08975
Giải năm
9381
Giải sáu
2983 - 9271 - 1187
Giải bẩy
028
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1
6,8,8,8

4
4
1,2,5
1,5,7
1,3,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 30/10/2019
Thứ tư
Ngày: 30/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
194510
Giải nhất
41821
Giải nhì
80389
Giải ba
68041 - 92396
Giải tư
88755 - 27266 - 44034 - 15248 - 93027 - 48013 - 66754
Giải năm
1708
Giải sáu
9021 - 0542 - 5290
Giải bẩy
776
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,3
1,1,7
4,8
1,2,8
4,5
6
6
9
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 26/10/2019
Thứ bảy
Ngày: 26/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
129905
Giải nhất
02548
Giải nhì
92353
Giải ba
40548 - 62249
Giải tư
07598 - 91528 - 25598 - 50375 - 93908 - 82399 - 72970
Giải năm
9202
Giải sáu
4196 - 9433 - 1074
Giải bẩy
181
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,8

8
3
8,8,9
2,3

0,4,5
1
6,8,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/10/2019
Thứ tư
Ngày: 23/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
978529
Giải nhất
78464
Giải nhì
74437
Giải ba
74313 - 10517
Giải tư
26937 - 07112 - 49945 - 70308 - 08795 - 04174 - 09519
Giải năm
7031
Giải sáu
5181 - 4710 - 8410
Giải bẩy
453
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,0,0,2,3,7,9
9
1,7,7
5
3
4
4
1
5

Kết quả xổ số miền Trung - 19/10/2019
Thứ bảy
Ngày: 19/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
238239
Giải nhất
93616
Giải nhì
81062
Giải ba
01281 - 25737
Giải tư
74843 - 55369 - 70035 - 84056 - 73058 - 64992 - 16019
Giải năm
7977
Giải sáu
4679 - 7673 - 1173
Giải bẩy
558
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,9

5,7,9
3
6,8,8
2,9
3,3,7,8,9
1
2

Kết quả xổ số miền Trung - 16/10/2019
Thứ tư
Ngày: 16/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
836332
Giải nhất
05517
Giải nhì
98116
Giải ba
76486 - 22020
Giải tư
31832 - 37019 - 91266 - 49894 - 90911 - 75518 - 76517
Giải năm
9022
Giải sáu
0032 - 2542 - 9772
Giải bẩy
057
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,6,7,7,8,9
0,2
2,2,2
2
7
6
2
6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 12/10/2019
Thứ bảy
Ngày: 12/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
963707
Giải nhất
72415
Giải nhì
47821
Giải ba
94439 - 46777
Giải tư
54467 - 99730 - 90020 - 21195 - 49510 - 55395 - 30276
Giải năm
6331
Giải sáu
4169 - 6493 - 0884
Giải bẩy
234
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,5
0,1
0,1,4,9


7,9
6,7
4
3,3,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/10/2019
Thứ tư
Ngày: 09/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
496472
Giải nhất
07544
Giải nhì
11567
Giải ba
70380 - 23902
Giải tư
25194 - 92228 - 13894 - 58776 - 83215 - 64662 - 77540
Giải năm
7810
Giải sáu
3534 - 4175 - 3894
Giải bẩy
264
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,5
8
4
0,4
6
2,4,7
2,5,6
0
4,4,4

Kết quả xổ số miền Trung - 05/10/2019
Thứ bảy
Ngày: 05/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
138037
Giải nhất
25077
Giải nhì
17647
Giải ba
61412 - 65626
Giải tư
60659 - 12825 - 38747 - 68779 - 90604 - 04679 - 76344
Giải năm
3415
Giải sáu
1805 - 7468 - 5438
Giải bẩy
943
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5
2,5
5,6
7,8
3,4,7,7
9
8
7,9,9


Kết quả xổ số miền Trung - 02/10/2019
Thứ tư
Ngày: 02/10/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
003486
Giải nhất
43825
Giải nhì
06985
Giải ba
13779 - 29403
Giải tư
28930 - 16034 - 10809 - 08617 - 41917 - 20277 - 48168
Giải năm
1357
Giải sáu
6576 - 9492 - 5093
Giải bẩy
935
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
7,7
5
0,4,5

7
8
6,7,8,9
5,6
2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 28/09/2019
Thứ bảy
Ngày: 28/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
733031
Giải nhất
14927
Giải nhì
94771
Giải ba
60212 - 43161
Giải tư
38050 - 82986 - 21715 - 47091 - 96068 - 49355 - 35423
Giải năm
2539
Giải sáu
6778 - 7277 - 5244
Giải bẩy
150
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,5
3,7
1,9
4
0,0,5
1,8
1,7,8,9
6
1

Kết quả xổ số miền Trung - 25/09/2019
Thứ tư
Ngày: 25/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
543632
Giải nhất
05626
Giải nhì
83654
Giải ba
04448 - 80429
Giải tư
67676 - 25436 - 78259 - 06243 - 10202 - 10496 - 71758
Giải năm
0866
Giải sáu
1254 - 4753 - 8003
Giải bẩy
713
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
3
6,6,9
2,6
3,8
3,4,4,8,9
6
6

6

Kết quả xổ số miền Trung - 21/09/2019
Thứ bảy
Ngày: 21/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
138528
Giải nhất
33209
Giải nhì
22598
Giải ba
32392 - 66557
Giải tư
39804 - 00014 - 95086 - 66399 - 72245 - 20279 - 23746
Giải năm
3910
Giải sáu
8984 - 7513 - 5779
Giải bẩy
846
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
0,3,4
8

5,6,6,9
7

9,9
4,6
2,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/09/2019
Thứ tư
Ngày: 18/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
439854
Giải nhất
49553
Giải nhì
63392
Giải ba
60933 - 98148
Giải tư
55163 - 53321 - 56852 - 51273 - 73220 - 52642 - 45170
Giải năm
1713
Giải sáu
2695 - 1517 - 1419
Giải bẩy
689
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,7,9
0,1
3
2,8
2,3,4
3
0,0,3
9
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 14/09/2019
Thứ bảy
Ngày: 14/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
575992
Giải nhất
69531
Giải nhì
37324
Giải ba
35931 - 64042
Giải tư
00423 - 76552 - 83137 - 21432 - 92848 - 18358 - 27659
Giải năm
0858
Giải sáu
0857 - 6641 - 3970
Giải bẩy
720
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,3,4
1,1,2,7
1,2,8
2,7,8,8,9

0

2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 11/09/2019
Thứ tư
Ngày: 11/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
661761
Giải nhất
84026
Giải nhì
83249
Giải ba
06018 - 84791
Giải tư
38985 - 06505 - 70672 - 31331 - 70795 - 98357 - 82908
Giải năm
6795
Giải sáu
6616 - 8724 - 3595
Giải bẩy
166
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
6,8
4,6
1,8
9
7
1,6
2
5
1,5,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/09/2019
Thứ bảy
Ngày: 07/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
066164
Giải nhất
62599
Giải nhì
94316
Giải ba
36757 - 33126
Giải tư
41778 - 25229 - 74981 - 78564 - 74643 - 76917 - 85114
Giải năm
0417
Giải sáu
0738 - 9015 - 8028
Giải bẩy
986
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,5,6,7,7
6,8,9
8
3
7
4,4,7
8
1,6
9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/09/2019
Thứ tư
Ngày: 04/09/2019
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
588228
Giải nhất
05315
Giải nhì
32336
Giải ba
82484 - 90735
Giải tư
06230 - 50716 - 77092 - 91282 - 57325 - 64161 - 14248
Giải năm
3874
Giải sáu
6657 - 8332 - 7161
Giải bẩy
165
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
5,8
0,2,5,6
0,8
7
1,1,5
4
2,4
2