Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả xổ số Đắc Nông
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đắc Nông .
Soạn tin SMS: DW DNO gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 19/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 19/05/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
974326
Giải nhất
69541
Giải nhì
49059
Giải ba
47453 - 07832
Giải tư
40194 - 02625 - 77628 - 52291 - 18228 - 24470 - 27285
Giải năm
7551
Giải sáu
3696 - 2028 - 3970
Giải bẩy
748
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


5,6,8,8,8
2
1,8
1,3,9

0,0
5
1,4,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 12/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 12/05/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
067832
Giải nhất
11946
Giải nhì
46261
Giải ba
95425 - 20482
Giải tư
79984 - 98890 - 57958 - 40100 - 47365 - 14715 - 37755
Giải năm
3788
Giải sáu
1488 - 7295 - 4148
Giải bẩy
877
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
5
5
2
6,8
5,8
1,5
7
2,4,8,8
0,5

Kết quả xổ số miền Trung - 05/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 05/05/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
235022
Giải nhất
30884
Giải nhì
72275
Giải ba
27496 - 25648
Giải tư
22956 - 56851 - 61582 - 84559 - 26894 - 89145 - 89507
Giải năm
9781
Giải sáu
3431 - 3890 - 2282
Giải bẩy
176
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1
2
1
5,8
1,6,9

5,6
1,2,2,4
0,4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 28/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 28/04/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
230235
Giải nhất
40128
Giải nhì
44811
Giải ba
92601 - 96167
Giải tư
38253 - 04496 - 74333 - 16479 - 20203 - 51669 - 18559
Giải năm
7636
Giải sáu
0856 - 0260 - 8642
Giải bẩy
410
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
0,1
8
3,5,6
2
2,3,6,9
0,7,9
9

6

Kết quả xổ số miền Trung - 21/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 21/04/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
333320
Giải nhất
34092
Giải nhì
87501
Giải ba
57630 - 07389
Giải tư
56230 - 46567 - 75199 - 52349 - 65554 - 84061 - 17036
Giải năm
6086
Giải sáu
4120 - 4087 - 5290
Giải bẩy
669
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

0,0
0,0,6
9
4
1,2,7,9

6,7,9
0,2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/04/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
753586
Giải nhất
73214
Giải nhì
90237
Giải ba
81570 - 18146
Giải tư
12578 - 04891 - 53015 - 55124 - 65511 - 87971 - 87726
Giải năm
7763
Giải sáu
9139 - 5911 - 1291
Giải bẩy
697
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,1,4,5
4,6
7,9
6

3
0,1,8
6,9
1,1,7

Kết quả xổ số miền Trung - 07/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/04/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
667930
Giải nhất
71298
Giải nhì
76825
Giải ba
63394 - 79824
Giải tư
43967 - 05038 - 62658 - 99695 - 44160 - 75150 - 63626
Giải năm
2344
Giải sáu
4821 - 8874 - 0799
Giải bẩy
916
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
1,2,4,5,6
0,8
4
0,8
0,7
4

4,5,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 31/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 31/03/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
257133
Giải nhất
20361
Giải nhì
06090
Giải ba
39364 - 85988
Giải tư
75213 - 23099 - 55558 - 88127 - 98026 - 21167 - 46772
Giải năm
8025
Giải sáu
8136 - 4137 - 8875
Giải bẩy
564
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
5,6,7
3,6,7,9

8
1,4,4,7
2,5
8
0,9

Kết quả xổ số miền Trung - 24/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/03/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
723164
Giải nhất
49432
Giải nhì
44433
Giải ba
90803 - 41811
Giải tư
58037 - 41923 - 33227 - 49742 - 31665 - 27654 - 45234
Giải năm
0702
Giải sáu
0398 - 2409 - 9188
Giải bẩy
522
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,9
1
2,3,7
2,3,4,7
2
4
4,5

8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/03/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
777872
Giải nhất
69550
Giải nhì
34805
Giải ba
58376 - 56912
Giải tư
11946 - 70207 - 27028 - 40709 - 42843 - 80955 - 30976
Giải năm
9930
Giải sáu
2618 - 7814 - 2395
Giải bẩy
607
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,7,7,9
2,4,8
8
0
3,6
0,5

2,6,6

5

Kết quả xổ số miền Trung - 10/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/03/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
762433
Giải nhất
61657
Giải nhì
28358
Giải ba
55411 - 34840
Giải tư
16549 - 64704 - 31186 - 72851 - 43627 - 47179 - 40442
Giải năm
5070
Giải sáu
9331 - 4595 - 9662
Giải bẩy
907
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
1
5,7
1,3
0,2,9
1,7,8
2
0,9
6
5

Kết quả xổ số miền Trung - 03/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/03/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
853253
Giải nhất
93545
Giải nhì
57170
Giải ba
33374 - 21866
Giải tư
05859 - 50665 - 16527 - 44442 - 51063 - 56037 - 07157
Giải năm
0051
Giải sáu
6237 - 6390 - 4053
Giải bẩy
677
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


7
7,7
2,5
1,3,3,7,9
3,5,6,6
0,4,7

0

Kết quả xổ số miền Trung - 24/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/02/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
857871
Giải nhất
53008
Giải nhì
97355
Giải ba
16615 - 05124
Giải tư
41969 - 16877 - 07031 - 10418 - 55239 - 07331 - 94385
Giải năm
6728
Giải sáu
4395 - 1250 - 3754
Giải bẩy
109
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
5,6,8
4,8
1,1,9

0,4,5
9
1,7
5
5

Kết quả xổ số miền Trung - 17/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/02/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
620285
Giải nhất
62379
Giải nhì
04021
Giải ba
52718 - 80248
Giải tư
07450 - 22667 - 65316 - 57264 - 44515 - 66888 - 19265
Giải năm
5621
Giải sáu
6652 - 3980 - 2650
Giải bẩy
671
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6,8
1,1

8
0,0,2
4,5,7
1,9
0,5,8
6

Kết quả xổ số miền Trung - 10/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/02/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
371139
Giải nhất
56838
Giải nhì
56267
Giải ba
39637 - 46287
Giải tư
96602 - 41675 - 54993 - 33111 - 03632 - 13852 - 66972
Giải năm
0774
Giải sáu
3665 - 2728 - 0846
Giải bẩy
408
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8
1
8
2,7,8,9
6
2
5,7
2,4,5
7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 03/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/02/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
647341
Giải nhất
12764
Giải nhì
09131
Giải ba
45289 - 60640
Giải tư
96163 - 37040 - 21819 - 76072 - 68700 - 63248 - 34239
Giải năm
6809
Giải sáu
9510 - 4910 - 3293
Giải bẩy
259
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
0,0,9

1,9
0,0,1,8
9,9
3,4
2
9
3

Kết quả xổ số miền Trung - 27/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/01/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
962139
Giải nhất
07596
Giải nhì
84150
Giải ba
69619 - 16069
Giải tư
80025 - 27611 - 96538 - 78091 - 68025 - 81770 - 47686
Giải năm
1513
Giải sáu
1152 - 0797 - 1175
Giải bẩy
485
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,9
5,5
8,9

0,2
7,9
0,5
5,6
1,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 20/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/01/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
369692
Giải nhất
01486
Giải nhì
46503
Giải ba
42466 - 76112
Giải tư
42618 - 26471 - 97991 - 03623 - 05651 - 62106 - 68897
Giải năm
1737
Giải sáu
1200 - 1918 - 3118
Giải bẩy
199
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6
2,8,8,8
3
7

1
6
1,9
6
1,2,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/01/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
330533
Giải nhất
97971
Giải nhì
81474
Giải ba
50875 - 08047
Giải tư
38171 - 78449 - 23473 - 30655 - 47248 - 30938 - 36414
Giải năm
8400
Giải sáu
9103 - 6156 - 6279
Giải bẩy
661
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
4
6
3,8
7,8,9
5,6
1
1,1,3,4,5,9


Kết quả xổ số miền Trung - 06/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/01/2018
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
109803
Giải nhất
01342
Giải nhì
84355
Giải ba
59049 - 96487
Giải tư
08839 - 12660 - 34433 - 32957 - 25868 - 98187 - 14206
Giải năm
8504
Giải sáu
1596 - 6012 - 8524
Giải bẩy
499
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,6
2
4
3,9
2,9
2,5,7
0,8

7,7
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 30/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/12/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
024926
Giải nhất
88614
Giải nhì
53992
Giải ba
38587 - 08988
Giải tư
88038 - 95110 - 09298 - 42173 - 92619 - 02532 - 83781
Giải năm
8748
Giải sáu
4734 - 0557 - 4480
Giải bẩy
855
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,4,9
6
2,4,8
8
5,7

3
0,1,7,8
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 23/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/12/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
409051
Giải nhất
43415
Giải nhì
99047
Giải ba
11002 - 45001
Giải tư
28194 - 60654 - 22967 - 65266 - 65741 - 63904 - 50930
Giải năm
9839
Giải sáu
0952 - 0756 - 6824
Giải bẩy
608
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4,8
5
4
0,9
1,7
1,2,4,6,8
6,7


4

Kết quả xổ số miền Trung - 16/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/12/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
059190
Giải nhất
65176
Giải nhì
94595
Giải ba
56928 - 01128
Giải tư
94367 - 68655 - 11556 - 94290 - 56738 - 78201 - 30731
Giải năm
0297
Giải sáu
8134 - 7348 - 6027
Giải bẩy
215
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5
7,8,8
1,4,6,8
8
5,6
7
6

0,0,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 09/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/12/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
598689
Giải nhất
90687
Giải nhì
21584
Giải ba
17010 - 10013
Giải tư
68121 - 91961 - 26760 - 17864 - 29437 - 30863 - 90307
Giải năm
3341
Giải sáu
7026 - 8972 - 0749
Giải bẩy
703
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,7
0,3
1,6
7
1,9

0,1,3,4
2
4,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/12/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
407956
Giải nhất
91273
Giải nhì
46194
Giải ba
16873 - 81621
Giải tư
96785 - 00410 - 89396 - 28741 - 67282 - 37149 - 21444
Giải năm
3333
Giải sáu
8077 - 4561 - 3930
Giải bẩy
318
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,8
1
0,3,4
1,4,9
6
1
3,3,7
2,5
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 25/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/11/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
572949
Giải nhất
70406
Giải nhì
05996
Giải ba
99406 - 66977
Giải tư
64651 - 28309 - 07550 - 05659 - 07281 - 27207 - 32097
Giải năm
8631
Giải sáu
6525 - 7379 - 5495
Giải bẩy
407
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,7,7,9

4,5
1
9
0,1,9

7,9
1
5,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/11/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
231678
Giải nhất
07326
Giải nhì
23849
Giải ba
27748 - 99245
Giải tư
15913 - 65345 - 38081 - 33036 - 74221 - 89359 - 06176
Giải năm
5860
Giải sáu
0931 - 7631 - 8833
Giải bẩy
055
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
1,6
1,1,3,6
5,5,8,9
5,9
0
4,6,8
1

Kết quả xổ số miền Trung - 11/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/11/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
548272
Giải nhất
33742
Giải nhì
39013
Giải ba
31984 - 81394
Giải tư
23457 - 36843 - 92593 - 48531 - 91074 - 27451 - 08897
Giải năm
2310
Giải sáu
7491 - 9765 - 3746
Giải bẩy
432
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3

0,1,2
2,3,6
1,7
5
2,4
4
1,3,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 04/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/11/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
746498
Giải nhất
43492
Giải nhì
66416
Giải ba
41585 - 39611
Giải tư
48087 - 42738 - 69528 - 66142 - 53740 - 61509 - 50319
Giải năm
2539
Giải sáu
2141 - 6701 - 0838
Giải bẩy
906
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,9
1,6,9
3,8
8,8,9
0,1,2



5,7
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 28/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/10/2017
Xổ số Đắc Nông
Giải đặc biệt
259876
Giải nhất
15457
Giải nhì
28116
Giải ba
67180 - 42233
Giải tư
45025 - 18787 - 72026 - 40979 - 14802 - 67036 - 45510
Giải năm
5738
Giải sáu
3951 - 5115 - 6638
Giải bẩy
213
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,3,5,6
5,6
3,6,7,8,8

1,7

6,9
0,7