Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Gia Lai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Gia Lai.
Soạn tin SMS: DW GL gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 24/11/2023
Thứ sáu
Ngày: 24/11/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
420075
Giải nhất
09153
Giải nhì
60559
Giải ba
39137 - 43103
Giải tư
90146 - 19251 - 24890 - 13467 - 37274 - 84805 - 18114
Giải năm
4192
Giải sáu
8164 - 9767 - 4765
Giải bẩy
579
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
4

7
6
1,1,3,9
4,5,7,7
4,5,9

0,2

Kết quả xổ số miền Trung - 17/11/2023
Thứ sáu
Ngày: 17/11/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
724015
Giải nhất
27890
Giải nhì
64023
Giải ba
48404 - 22645
Giải tư
95873 - 29382 - 91809 - 13395 - 87250 - 51885 - 55179
Giải năm
5435
Giải sáu
6337 - 8900 - 4387
Giải bẩy
042
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,9
5
3,4
5,7
2,5
0

3,9
2,5,7
0,5

Kết quả xổ số miền Trung - 10/11/2023
Thứ sáu
Ngày: 10/11/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
123076
Giải nhất
91473
Giải nhì
10100
Giải ba
78323 - 14491
Giải tư
59737 - 18137 - 83428 - 20665 - 01751 - 93726 - 54082
Giải năm
0615
Giải sáu
1459 - 8272 - 0599
Giải bẩy
640
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5
3,6,8
7,7
0
1,9
5
2,3,6
2,9
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 03/11/2023
Thứ sáu
Ngày: 03/11/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
851265
Giải nhất
10173
Giải nhì
05889
Giải ba
31462 - 75749
Giải tư
04325 - 04189 - 23731 - 76191 - 47034 - 63805 - 46631
Giải năm
7860
Giải sáu
6866 - 2789 - 3577
Giải bẩy
390
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

1,5
1,1,4
9

0,2,5,6
3,7
9,9,9
0,1

Kết quả xổ số miền Trung - 27/10/2023
Thứ sáu
Ngày: 27/10/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
483117
Giải nhất
38029
Giải nhì
30972
Giải ba
96319 - 24381
Giải tư
48385 - 08603 - 77736 - 94369 - 16416 - 10151 - 89626
Giải năm
5694
Giải sáu
5918 - 2197 - 2810
Giải bẩy
357
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,6,7,8,8,9
6,9
6

1,7
9
2
1,5
4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 20/10/2023
Thứ sáu
Ngày: 20/10/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
972975
Giải nhất
21815
Giải nhì
89650
Giải ba
06754 - 34558
Giải tư
62991 - 64530 - 89227 - 17026 - 12546 - 11378 - 00940
Giải năm
8413
Giải sáu
0265 - 1448 - 2726
Giải bẩy
298
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5
6,6,7
0
0,6,8
0,4,8
5
5,8

1,1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/10/2023
Thứ sáu
Ngày: 13/10/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
897335
Giải nhất
46571
Giải nhì
70321
Giải ba
51611 - 46622
Giải tư
08639 - 29077 - 17928 - 47798 - 87556 - 93986 - 29347
Giải năm
8750
Giải sáu
0636 - 4255 - 6325
Giải bẩy
418
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,8
1,2,5,8
5,6,9
7
0,5,6
0
1,7
6
8

Kết quả xổ số miền Trung - 06/10/2023
Thứ sáu
Ngày: 06/10/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
061333
Giải nhất
17912
Giải nhì
27405
Giải ba
43968 - 71426
Giải tư
20292 - 34170 - 93679 - 54470 - 10709 - 71529 - 81899
Giải năm
8443
Giải sáu
5931 - 1713 - 1962
Giải bẩy
338
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
2,3
6,9
1,3,8
3
5
2,8
0,0,9

2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 29/09/2023
Thứ sáu
Ngày: 29/09/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
007924
Giải nhất
18419
Giải nhì
21176
Giải ba
87107 - 31658
Giải tư
14857 - 02557 - 73092 - 63648 - 04121 - 43862 - 26392
Giải năm
9301
Giải sáu
1753 - 5524 - 5502
Giải bẩy
826
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,7
9,9
1,4,4,6

8
3,7,7,8
2
6

2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 22/09/2023
Thứ sáu
Ngày: 22/09/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
478412
Giải nhất
67536
Giải nhì
96544
Giải ba
33791 - 65501
Giải tư
59208 - 49510 - 27286 - 66339 - 18945 - 30159 - 63992
Giải năm
9668
Giải sáu
0818 - 1535 - 0529
Giải bẩy
578
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
0,2,8
9
5,6,9
4,5
9
8
5,8
6
1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 15/09/2023
Thứ sáu
Ngày: 15/09/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
299167
Giải nhất
92493
Giải nhì
18118
Giải ba
82398 - 99406
Giải tư
04962 - 47028 - 49789 - 24423 - 28747 - 19338 - 20976
Giải năm
1714
Giải sáu
8138 - 1975 - 5895
Giải bẩy
160
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
4,8
3,8
8,8
7

0,2,7
5,6
9
3,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/09/2023
Thứ sáu
Ngày: 08/09/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
370625
Giải nhất
77481
Giải nhì
18019
Giải ba
05375 - 12052
Giải tư
58692 - 94016 - 95321 - 28191 - 64951 - 39615 - 74720
Giải năm
9793
Giải sáu
7229 - 3341 - 2037
Giải bẩy
001
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
5,6,9
0,1,5,9
7
1
1,2

5
1
1,2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 01/09/2023
Thứ sáu
Ngày: 01/09/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
895519
Giải nhất
44998
Giải nhì
86801
Giải ba
50992 - 30867
Giải tư
09909 - 87740 - 95151 - 89658 - 46574 - 16567 - 25888
Giải năm
5342
Giải sáu
2877 - 7535 - 7640
Giải bẩy
092
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
9

4,5
0,0,2
1,8
7,7
4,7
8
2,2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 25/08/2023
Thứ sáu
Ngày: 25/08/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
555589
Giải nhất
40363
Giải nhì
79356
Giải ba
46859 - 26926
Giải tư
39315 - 83206 - 45562 - 10661 - 45652 - 19485 - 32151
Giải năm
8834
Giải sáu
2040 - 3887 - 0841
Giải bẩy
607
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
5
6
4
0,1
1,2,6,9
1,2,3
9
5,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/08/2023
Thứ sáu
Ngày: 18/08/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
449916
Giải nhất
16601
Giải nhì
99312
Giải ba
36208 - 36788
Giải tư
24724 - 49011 - 81149 - 64605 - 00164 - 21605 - 79284
Giải năm
4055
Giải sáu
0136 - 1097 - 3847
Giải bẩy
560
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,5,8
1,2,6
4
6
7,9
5
0,4,5

4,8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/08/2023
Thứ sáu
Ngày: 11/08/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
160673
Giải nhất
77317
Giải nhì
72941
Giải ba
91667 - 92133
Giải tư
50305 - 46358 - 64898 - 23186 - 10124 - 54767 - 92206
Giải năm
3784
Giải sáu
5114 - 1563 - 8185
Giải bẩy
729
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
3,4,7
4,9
3
1
8
3,7,7
3
4,5,6
8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/08/2023
Thứ sáu
Ngày: 04/08/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
219086
Giải nhất
58733
Giải nhì
99679
Giải ba
69406 - 80581
Giải tư
61256 - 32345 - 34296 - 61429 - 05372 - 28617 - 79374
Giải năm
0209
Giải sáu
7752 - 1916 - 7502
Giải bẩy
380
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,6,9
6,7
9
3
5
2,6

2,4,9
0,1,6
6

Kết quả xổ số miền Trung - 28/07/2023
Thứ sáu
Ngày: 28/07/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
269653
Giải nhất
57511
Giải nhì
62749
Giải ba
21638 - 28753
Giải tư
83976 - 61452 - 08310 - 71570 - 18115 - 22321 - 46006
Giải năm
6993
Giải sáu
5757 - 5249 - 0961
Giải bẩy
311
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,1,1,5
1
8
9,9
2,3,3,7
1,7
0,6

3

Kết quả xổ số miền Trung - 21/07/2023
Thứ sáu
Ngày: 21/07/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
647019
Giải nhất
38893
Giải nhì
18147
Giải ba
25968 - 77604
Giải tư
56085 - 34736 - 60935 - 76307 - 51577 - 73553 - 70571
Giải năm
3855
Giải sáu
0346 - 6786 - 0964
Giải bẩy
840
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
3,9

5,6
0,6,7
3,5
4,8
1,7
5,6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 14/07/2023
Thứ sáu
Ngày: 14/07/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
993695
Giải nhất
59376
Giải nhì
35230
Giải ba
88123 - 24710
Giải tư
80555 - 90033 - 39922 - 97058 - 35658 - 37731 - 29086
Giải năm
6861
Giải sáu
8847 - 3046 - 9927
Giải bẩy
718
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,8
2,3,7
0,1,3
4,6,7
5,8,8
1
6
6
5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/07/2023
Thứ sáu
Ngày: 07/07/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
257375
Giải nhất
32766
Giải nhì
23823
Giải ba
84349 - 30801
Giải tư
44103 - 86466 - 09627 - 60584 - 08601 - 07486 - 76529
Giải năm
7734
Giải sáu
3185 - 2882 - 4330
Giải bẩy
851
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,3,3

3,7,9
0,4
9
1
6,6
5
2,4,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 30/06/2023
Thứ sáu
Ngày: 30/06/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
524190
Giải nhất
66771
Giải nhì
44011
Giải ba
25047 - 98065
Giải tư
78532 - 51116 - 32254 - 84763 - 47078 - 59789 - 17227
Giải năm
1166
Giải sáu
7323 - 4294 - 7453
Giải bẩy
086
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6
3,7
2,6
7
3,4
3,5,6
1,8
6,9
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 23/06/2023
Thứ sáu
Ngày: 23/06/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
927521
Giải nhất
03992
Giải nhì
73774
Giải ba
94666 - 22138
Giải tư
83939 - 26520 - 42494 - 45442 - 58143 - 59298 - 62592
Giải năm
2533
Giải sáu
5788 - 8895 - 7105
Giải bẩy
626
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

0,1,6
3,8,9
2,3

5,6
4
8
2,2,4,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/06/2023
Thứ sáu
Ngày: 16/06/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
756445
Giải nhất
29648
Giải nhì
24302
Giải ba
75824 - 44788
Giải tư
78912 - 85473 - 80344 - 25087 - 09910 - 74551 - 62973
Giải năm
1016
Giải sáu
7854 - 4997 - 5044
Giải bẩy
260
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,2,6
4

4,4,5,8
1,4
0
3,3,4
7,8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 09/06/2023
Thứ sáu
Ngày: 09/06/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
474809
Giải nhất
85910
Giải nhì
44606
Giải ba
43421 - 17244
Giải tư
39862 - 81091 - 23958 - 90590 - 97707 - 35999 - 75551
Giải năm
2668
Giải sáu
3972 - 5879 - 8867
Giải bẩy
613
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,9
0,3
1

4
1,8
2,7,8
2,9

0,0,1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/06/2023
Thứ sáu
Ngày: 02/06/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
316288
Giải nhất
44300
Giải nhì
28656
Giải ba
51616 - 86666
Giải tư
10687 - 52204 - 09087 - 34600 - 53258 - 02865 - 91768
Giải năm
3974
Giải sáu
0390 - 6600 - 9895
Giải bẩy
906
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,0,4,6,7
66,8
5,6,8
4
7,7,8
0,5

Kết quả xổ số miền Trung - 26/05/2023
Thứ sáu
Ngày: 26/05/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
006330
Giải nhất
38441
Giải nhì
12674
Giải ba
95981 - 00123
Giải tư
10524 - 65303 - 48097 - 98515 - 55000 - 36591 - 50077
Giải năm
5325
Giải sáu
8903 - 4694 - 2899
Giải bẩy
773
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,3
5
3,4,5
0
1


1,3,4,7
1
1,4,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 19/05/2023
Thứ sáu
Ngày: 19/05/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
930199
Giải nhất
07964
Giải nhì
39972
Giải ba
37145 - 88820
Giải tư
58762 - 59612 - 79670 - 88201 - 77337 - 80034 - 47544
Giải năm
9564
Giải sáu
4306 - 7665 - 4643
Giải bẩy
982
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
2
0
4,7
3,4,5

2,4,4,4,5
0,2
2
9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/05/2023
Thứ sáu
Ngày: 12/05/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
701483
Giải nhất
06414
Giải nhì
42785
Giải ba
47500 - 86478
Giải tư
51369 - 68993 - 42215 - 91695 - 18305 - 48332 - 15001
Giải năm
3778
Giải sáu
4279 - 4690 - 1621
Giải bẩy
195
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5
4,5
1
2


1,9
8,8,9
3,5
0,3,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 05/05/2023
Thứ sáu
Ngày: 05/05/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
452694
Giải nhất
94806
Giải nhì
79570
Giải ba
36723 - 85477
Giải tư
05434 - 51623 - 17820 - 64069 - 93099 - 90308 - 63374
Giải năm
3663
Giải sáu
4834 - 7041 - 6252
Giải bẩy
132
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8

0,3,3
1,2,4,4
1
2
3,9
0,4,7

4,9