Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Gia Lai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Gia Lai.
Soạn tin SMS: DW GL gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 02/06/2023
Thứ sáu
Ngày: 02/06/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
316288
Giải nhất
44300
Giải nhì
28656
Giải ba
51616 - 86666
Giải tư
10687 - 52204 - 09087 - 34600 - 53258 - 02865 - 91768
Giải năm
3974
Giải sáu
0390 - 6600 - 9895
Giải bẩy
906
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,0,4,6,7
66,8
5,6,8
4
7,7,8
0,5

Kết quả xổ số miền Trung - 26/05/2023
Thứ sáu
Ngày: 26/05/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
006330
Giải nhất
38441
Giải nhì
12674
Giải ba
95981 - 00123
Giải tư
10524 - 65303 - 48097 - 98515 - 55000 - 36591 - 50077
Giải năm
5325
Giải sáu
8903 - 4694 - 2899
Giải bẩy
773
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,3
5
3,4,5
0
1


1,3,4,7
1
1,4,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 19/05/2023
Thứ sáu
Ngày: 19/05/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
930199
Giải nhất
07964
Giải nhì
39972
Giải ba
37145 - 88820
Giải tư
58762 - 59612 - 79670 - 88201 - 77337 - 80034 - 47544
Giải năm
9564
Giải sáu
4306 - 7665 - 4643
Giải bẩy
982
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
2
0
4,7
3,4,5

2,4,4,4,5
0,2
2
9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/05/2023
Thứ sáu
Ngày: 12/05/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
701483
Giải nhất
06414
Giải nhì
42785
Giải ba
47500 - 86478
Giải tư
51369 - 68993 - 42215 - 91695 - 18305 - 48332 - 15001
Giải năm
3778
Giải sáu
4279 - 4690 - 1621
Giải bẩy
195
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5
4,5
1
2


1,9
8,8,9
3,5
0,3,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 05/05/2023
Thứ sáu
Ngày: 05/05/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
452694
Giải nhất
94806
Giải nhì
79570
Giải ba
36723 - 85477
Giải tư
05434 - 51623 - 17820 - 64069 - 93099 - 90308 - 63374
Giải năm
3663
Giải sáu
4834 - 7041 - 6252
Giải bẩy
132
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8

0,3,3
1,2,4,4
1
2
3,9
0,4,7

4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 28/04/2023
Thứ sáu
Ngày: 28/04/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
506979
Giải nhất
08297
Giải nhì
74414
Giải ba
31159 - 65235
Giải tư
65642 - 58925 - 25502 - 17672 - 53536 - 87259 - 59424
Giải năm
7426
Giải sáu
3814 - 6745 - 1854
Giải bẩy
130
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4,4
4,5,6
0,5,6
2,5
4,9,9
3
2,9

7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/04/2023
Thứ sáu
Ngày: 21/04/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
580016
Giải nhất
65722
Giải nhì
49118
Giải ba
76893 - 21210
Giải tư
22516 - 32913 - 97831 - 70441 - 19468 - 89742 - 98131
Giải năm
9117
Giải sáu
4141 - 6826 - 3621
Giải bẩy
655
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,6,6,7,8
1,2,6
1,1
1,1,2
5
2,8


3

Kết quả xổ số miền Trung - 14/04/2023
Thứ sáu
Ngày: 14/04/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
708726
Giải nhất
21668
Giải nhì
76065
Giải ba
33065 - 01744
Giải tư
22894 - 37486 - 89937 - 56202 - 69815 - 54630 - 44086
Giải năm
7119
Giải sáu
0370 - 6759 - 8463
Giải bẩy
796
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5,9
2,6
0,7
4
9
3,5,5,8
0
6,6
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 07/04/2023
Thứ sáu
Ngày: 07/04/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
581637
Giải nhất
16821
Giải nhì
63910
Giải ba
71698 - 83640
Giải tư
81810 - 24067 - 66521 - 52791 - 02295 - 01738 - 10040
Giải năm
8431
Giải sáu
6148 - 6390 - 2062
Giải bẩy
318
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,8
1,1
1,7,8
0,0,8

2,7

3
0,1,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 31/03/2023
Thứ sáu
Ngày: 31/03/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
289040
Giải nhất
99296
Giải nhì
44683
Giải ba
31676 - 12208
Giải tư
25032 - 26659 - 62804 - 69088 - 21135 - 66906 - 39786
Giải năm
3020
Giải sáu
9861 - 9698 - 7695
Giải bẩy
771
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,8
5
0
2,5
0
9
1
1,6
3,6,8
5,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 24/03/2023
Thứ sáu
Ngày: 24/03/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
821480
Giải nhất
16417
Giải nhì
47055
Giải ba
83570 - 73422
Giải tư
15714 - 53660 - 45652 - 41098 - 56239 - 77019 - 80532
Giải năm
4169
Giải sáu
8268 - 3843 - 5789
Giải bẩy
347
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,7,9
2
2,9
3,7,7
2,5
0,8,9
0
0,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/03/2023
Thứ sáu
Ngày: 17/03/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
641347
Giải nhất
13562
Giải nhì
03148
Giải ba
45731 - 92914
Giải tư
60823 - 87440 - 86562 - 98939 - 17841 - 25461 - 75425
Giải năm
7683
Giải sáu
5704 - 5157 - 7397
Giải bẩy
141
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4
3,5
1,9
0,1,1,7,8
7
1,2,2

3
6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 10/03/2023
Thứ sáu
Ngày: 10/03/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
368782
Giải nhất
56272
Giải nhì
21246
Giải ba
12471 - 48888
Giải tư
83782 - 28321 - 04488 - 18292 - 92912 - 19378 - 74380
Giải năm
5950
Giải sáu
0537 - 9445 - 7564
Giải bẩy
130
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7
1
0,7
5,6
0
4
1,2,8
0,2,2,8,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 03/03/2023
Thứ sáu
Ngày: 03/03/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
505263
Giải nhất
59461
Giải nhì
29637
Giải ba
28241 - 51526
Giải tư
89810 - 20304 - 59862 - 59368 - 23641 - 19110 - 81777
Giải năm
5839
Giải sáu
8080 - 0239 - 6687
Giải bẩy
885
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,0,1
6
7,9,9
1,1

1,2,3,8
7
0,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 24/02/2023
Thứ sáu
Ngày: 24/02/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
113627
Giải nhất
53427
Giải nhì
39751
Giải ba
02467 - 43794
Giải tư
83464 - 94804 - 47537 - 49792 - 38081 - 02584 - 36483
Giải năm
6553
Giải sáu
7638 - 8687 - 6236
Giải bẩy
277
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

7,7
6,7,8

1,3
4,7
7
1,3,4,7
2,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 17/02/2023
Thứ sáu
Ngày: 17/02/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
877614
Giải nhất
73647
Giải nhì
10781
Giải ba
67693 - 33569
Giải tư
01949 - 23690 - 77397 - 44419 - 09882 - 41202 - 78312
Giải năm
4699
Giải sáu
0387 - 5539 - 8576
Giải bẩy
820
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
2,4,9
0
9
7,9

9
6
1,2,7
0,3,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 10/02/2023
Thứ sáu
Ngày: 10/02/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
487558
Giải nhất
86272
Giải nhì
71528
Giải ba
68566 - 40997
Giải tư
83622 - 20352 - 40548 - 19575 - 88842 - 82605 - 45301
Giải năm
4223
Giải sáu
7486 - 4822 - 7938
Giải bẩy
341
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5

2,2,3,8
8
1,2,8
2,8
6
2,5
6
7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/02/2023
Thứ sáu
Ngày: 03/02/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
688354
Giải nhất
67048
Giải nhì
48471
Giải ba
73592 - 58060
Giải tư
03018 - 45559 - 89944 - 04408 - 62599 - 28355 - 95612
Giải năm
6422
Giải sáu
0398 - 2973 - 3320
Giải bẩy
306
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
2,8
0,2

4,8
4,5,9
0
1,3

2,8,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/01/2023
Thứ sáu
Ngày: 27/01/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
555221
Giải nhất
77497
Giải nhì
34677
Giải ba
95526 - 04132
Giải tư
83547 - 26485 - 93235 - 10409 - 79785 - 98547 - 04207
Giải năm
7031
Giải sáu
9339 - 6578 - 6401
Giải bẩy
384
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,9

1,6
1,2,5,9
7,7
9

7,8
4,5,5
7

Kết quả xổ số miền Trung - 20/01/2023
Thứ sáu
Ngày: 20/01/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
198646
Giải nhất
81910
Giải nhì
74567
Giải ba
76266 - 59203
Giải tư
79419 - 71222 - 56850 - 08733 - 39021 - 88093 - 31371
Giải năm
4871
Giải sáu
2862 - 1890 - 6684
Giải bẩy
026
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,9
1,2,6
3
6
0
0,2,6,7
1,1
4
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 13/01/2023
Thứ sáu
Ngày: 13/01/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
639263
Giải nhất
32943
Giải nhì
88002
Giải ba
64561 - 68016
Giải tư
07107 - 93372 - 56738 - 34759 - 09878 - 66159 - 26561
Giải năm
4564
Giải sáu
4355 - 9581 - 3310
Giải bẩy
844
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
0,6

8
3,4
5,9,9
1,1,3,4
2,8,8
1

Kết quả xổ số miền Trung - 06/01/2023
Thứ sáu
Ngày: 06/01/2023
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
102215
Giải nhất
45567
Giải nhì
53231
Giải ba
55809 - 99954
Giải tư
94462 - 10473 - 14784 - 11641 - 64279 - 06673 - 94335
Giải năm
3601
Giải sáu
4397 - 4392 - 4100
Giải bẩy
296
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,9
5

1,5
1,3
4
2,7
3,3,9
4
2,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 30/12/2022
Thứ sáu
Ngày: 30/12/2022
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
191725
Giải nhất
01403
Giải nhì
51800
Giải ba
46372 - 97357
Giải tư
44932 - 31916 - 09505 - 51798 - 99652 - 68500 - 91403
Giải năm
0534
Giải sáu
7255 - 6324 - 6035
Giải bẩy
640
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,3,5
6
4,5
2,4,5
0,7
2,5,7

2

8

Kết quả xổ số miền Trung - 23/12/2022
Thứ sáu
Ngày: 23/12/2022
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
297652
Giải nhất
82229
Giải nhì
62423
Giải ba
53314 - 87912
Giải tư
58832 - 98342 - 36803 - 60944 - 81281 - 64680 - 17007
Giải năm
3847
Giải sáu
8314 - 3798 - 5450
Giải bẩy
455
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
2,4,4
3,9
2
2,4,7
0,2,5
4

0,1
8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/12/2022
Thứ sáu
Ngày: 16/12/2022
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
418301
Giải nhất
09668
Giải nhì
78952
Giải ba
83776 - 32076
Giải tư
58443 - 49155 - 18656 - 93869 - 71794 - 04578 - 30804
Giải năm
2165
Giải sáu
6120 - 8158 - 3260
Giải bẩy
767
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
0
0

3
2,5,6,8
0,5,7,8,9
6,6,8

4

Kết quả xổ số miền Trung - 09/12/2022
Thứ sáu
Ngày: 09/12/2022
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
793263
Giải nhất
54452
Giải nhì
80818
Giải ba
84979 - 40214
Giải tư
88941 - 37903 - 68481 - 91741 - 67996 - 38351 - 26967
Giải năm
3888
Giải sáu
6439 - 2511 - 1356
Giải bẩy
668
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,4,8
4
9
1,1
1,2,6
3,7,8
9
1,8
6

Kết quả xổ số miền Trung - 02/12/2022
Thứ sáu
Ngày: 02/12/2022
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
687948
Giải nhất
44644
Giải nhì
30361
Giải ba
86479 - 24718
Giải tư
35118 - 38710 - 45322 - 05652 - 68211 - 13012 - 09562
Giải năm
1788
Giải sáu
9332 - 3444 - 9998
Giải bẩy
365
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,2,8,8
2
2
4,4,8
2
1,2,5
9
1,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 25/11/2022
Thứ sáu
Ngày: 25/11/2022
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
738250
Giải nhất
67261
Giải nhì
06919
Giải ba
67561 - 34316
Giải tư
26588 - 44968 - 69425 - 36209 - 18318 - 91314 - 42016
Giải năm
6272
Giải sáu
3658 - 2292 - 8688
Giải bẩy
569
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,6,6,8,9
5


0,6,8
1,1,8,9
2
8,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 18/11/2022
Thứ sáu
Ngày: 18/11/2022
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
051264
Giải nhất
53838
Giải nhì
51129
Giải ba
81946 - 08823
Giải tư
11359 - 78817 - 69996 - 30274 - 18949 - 28910 - 78888
Giải năm
2275
Giải sáu
0193 - 0202 - 3813
Giải bẩy
213
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,3,3,7
3,9
8
6,9
9
4
4,5
4,8
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/11/2022
Thứ sáu
Ngày: 11/11/2022
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
793827
Giải nhất
36323
Giải nhì
20200
Giải ba
27678 - 62572
Giải tư
66710 - 51506 - 48821 - 39451 - 40226 - 03677 - 83279
Giải năm
1330
Giải sáu
9914 - 5265 - 1712
Giải bẩy
250
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6
0,2,4
1,3,6,7
0

0,1
5
2,7,8,9