Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả xổ số Gia Lai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Gia Lai.
Soạn tin SMS: DW GL gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 14/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 14/09/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
466377
Giải nhất
79385
Giải nhì
29033
Giải ba
83575 - 18005
Giải tư
48603 - 54250 - 06809 - 55222 - 94927 - 00378 - 06383
Giải năm
1082
Giải sáu
6455 - 0406 - 1118
Giải bẩy
454
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6,9
8
2,7
3

0,1,4,5

5,7,8
2,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 07/09/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
781709
Giải nhất
06162
Giải nhì
08096
Giải ba
41229 - 30273
Giải tư
71481 - 51626 - 26566 - 76122 - 09684 - 19294 - 52632
Giải năm
1325
Giải sáu
4560 - 3407 - 6039
Giải bẩy
285
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9

2,5,6,9
2,9
5

0,2,6
3
1,4,5
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 31/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 31/08/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
886017
Giải nhất
07185
Giải nhì
00565
Giải ba
78071 - 15036
Giải tư
29798 - 43075 - 30336 - 90708 - 14869 - 50586 - 55210
Giải năm
2225
Giải sáu
7506 - 3929 - 9315
Giải bẩy
782
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
0,5,7
5,9
6,6

4
5,9
1,5
2,5,6
8

Kết quả xổ số miền Trung - 24/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 24/08/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
806833
Giải nhất
55908
Giải nhì
23157
Giải ba
02144 - 39698
Giải tư
30342 - 46604 - 28462 - 04985 - 87508 - 41405 - 54627
Giải năm
1243
Giải sáu
1365 - 4069 - 1020
Giải bẩy
044
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,8,8

0,7,8
3
2,3,4,4
7
2,5,9

5
8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 17/08/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
270498
Giải nhất
49104
Giải nhì
23486
Giải ba
82863 - 53562
Giải tư
64491 - 98560 - 67312 - 11994 - 98451 - 04550 - 00863
Giải năm
9527
Giải sáu
1711 - 3543 - 1980
Giải bẩy
558
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,2
7

3
0,1,8
0,2,3,3

0,0,6
1,4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 10/08/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
232178
Giải nhất
84459
Giải nhì
49963
Giải ba
33328 - 00467
Giải tư
55289 - 42390 - 76732 - 67480 - 54939 - 80851 - 16059
Giải năm
9790
Giải sáu
8723 - 1807 - 6176
Giải bẩy
463
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2
3,8
2,9

1,9,9
3,3,7
6,8
0,9
0,0

Kết quả xổ số miền Trung - 03/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 03/08/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
868160
Giải nhất
86470
Giải nhì
78658
Giải ba
13238 - 86283
Giải tư
41547 - 69722 - 39839 - 55209 - 29314 - 84134 - 83255
Giải năm
0511
Giải sáu
4667 - 2011 - 6054
Giải bẩy
493
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,1,4
2
4,8,9
7
4,5,8,9
0,7
0
3
3

Kết quả xổ số miền Trung - 27/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/07/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
021073
Giải nhất
30712
Giải nhì
23698
Giải ba
00584 - 42856
Giải tư
60116 - 40371 - 14124 - 97805 - 33666 - 08398 - 92098
Giải năm
8390
Giải sáu
1506 - 1877 - 9506
Giải bẩy
030
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,6
2,6
4
0,4

6
6
1,3,7
4
0,8,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 20/07/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
809065
Giải nhất
91271
Giải nhì
42927
Giải ba
08103 - 39778
Giải tư
56556 - 22941 - 64756 - 18786 - 17913 - 40328 - 54531
Giải năm
3209
Giải sáu
4048 - 1337 - 4911
Giải bẩy
075
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
1,3
7,8
1,4,7
1,8
6,6
5
1,5,8
6

Kết quả xổ số miền Trung - 13/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/07/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
212776
Giải nhất
24894
Giải nhì
08784
Giải ba
80204 - 20163
Giải tư
71067 - 03420 - 39399 - 40961 - 35347 - 68925 - 54510
Giải năm
8461
Giải sáu
0238 - 0625 - 8781
Giải bẩy
356
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0
0,5,5
3,8
7
6
1,1,3,7
6
1,4
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 06/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/07/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
963900
Giải nhất
51324
Giải nhì
30670
Giải ba
71673 - 58868
Giải tư
24395 - 13547 - 07018 - 03500 - 72335 - 61032 - 63884
Giải năm
3625
Giải sáu
1008 - 6673 - 7971
Giải bẩy
305
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,5,8
2,8
4,5
2,5
7

8
0,1,3,3
4
5

Kết quả xổ số miền Trung - 29/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 29/06/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
196833
Giải nhất
72289
Giải nhì
26744
Giải ba
07130 - 11252
Giải tư
82795 - 40427 - 15328 - 44609 - 33646 - 48071 - 23900
Giải năm
7703
Giải sáu
7924 - 0784 - 8437
Giải bẩy
426
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9
5
4,6,7,8
0,3,7
4,6
2

1
4,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 22/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 22/06/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
384090
Giải nhất
76929
Giải nhì
99806
Giải ba
11534 - 26658
Giải tư
35751 - 66260 - 18612 - 90392 - 74144 - 58162 - 66692
Giải năm
4060
Giải sáu
2998 - 1999 - 4962
Giải bẩy
557
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2
9
4
4
1,7,8
0,0,2,2,9


0,2,2,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 15/06/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
857694
Giải nhất
61296
Giải nhì
60452
Giải ba
26829 - 30913
Giải tư
46493 - 61235 - 92340 - 02084 - 98887 - 34643 - 16047
Giải năm
6199
Giải sáu
6535 - 6839 - 8144
Giải bẩy
395
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3
9
5,5,9
0,3,4,7
2


4,7
3,4,5,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 08/06/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
990473
Giải nhất
86069
Giải nhì
56786
Giải ba
57948 - 60644
Giải tư
97946 - 06910 - 61731 - 69889 - 29410 - 98840 - 37432
Giải năm
1156
Giải sáu
2137 - 6230 - 4825
Giải bẩy
831
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0
5
0,1,1,2,7
0,4,6,8
6
9
3
6,9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 01/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 01/06/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
583362
Giải nhất
86754
Giải nhì
54743
Giải ba
44563 - 57839
Giải tư
74567 - 59102 - 52090 - 30407 - 88688 - 47579 - 50660
Giải năm
1824
Giải sáu
9129 - 9182 - 5160
Giải bẩy
800
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,7

4,9
9
3
4,4
0,0,2,3,7
9
2,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 25/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 25/05/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
657422
Giải nhất
60878
Giải nhì
31388
Giải ba
49657 - 96947
Giải tư
40773 - 03367 - 65013 - 24305 - 07420 - 12652 - 99364
Giải năm
7590
Giải sáu
1067 - 1209 - 7946
Giải bẩy
412
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
2,3,7
0,2

6,7
2,7
4,7,7
3,8
8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 18/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 18/05/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
646624
Giải nhất
58481
Giải nhì
60545
Giải ba
11409 - 20720
Giải tư
97373 - 63319 - 97334 - 00392 - 94048 - 44441 - 15047
Giải năm
8554
Giải sáu
4207 - 9877 - 7330
Giải bẩy
969
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
9
0,4
0,4
1,5,7,8
4
9
3,7
1,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 11/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 11/05/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
845617
Giải nhất
84746
Giải nhì
20355
Giải ba
13632 - 85846
Giải tư
16735 - 88803 - 69943 - 39601 - 60449 - 51123 - 07854
Giải năm
2944
Giải sáu
9077 - 7659 - 2237
Giải bẩy
482
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
7
3
2,5,7
3,3,4,6,6,9
4,5,9

7
2

Kết quả xổ số miền Trung - 04/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 04/05/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
203333
Giải nhất
74131
Giải nhì
96241
Giải ba
48345 - 53925
Giải tư
27251 - 79720 - 85742 - 11368 - 05859 - 65364 - 97542
Giải năm
4210
Giải sáu
5761 - 1363 - 0284
Giải bẩy
035
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,8
0,5
1,3,5
1,2,2,5
1,9
1,3,4,8

4

Kết quả xổ số miền Trung - 27/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/04/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
659813
Giải nhất
68293
Giải nhì
04267
Giải ba
51509 - 24906
Giải tư
64033 - 68751 - 27180 - 17627 - 18656 - 01098 - 45779
Giải năm
1728
Giải sáu
5050 - 6914 - 6321
Giải bẩy
288
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
3,4
1,2,7,8
3

0,1,6
7
9
0,8
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 20/04/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
408151
Giải nhất
67381
Giải nhì
18790
Giải ba
06609 - 66228
Giải tư
37004 - 47811 - 29522 - 71435 - 71672 - 26136 - 07043
Giải năm
5887
Giải sáu
6847 - 9089 - 9803
Giải bẩy
418
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,9
1,8
2,8
5,6
3,7
1

2
1,4,7,9
0

Kết quả xổ số miền Trung - 13/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/04/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
683008
Giải nhất
50542
Giải nhì
51391
Giải ba
02575 - 05160
Giải tư
85274 - 74204 - 20690 - 31760 - 09502 - 84031 - 52525
Giải năm
5976
Giải sáu
4187 - 8069 - 3400
Giải bẩy
303
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,4,8

5
1
2

0,0,9,9
4,5,6
7
0,1

Kết quả xổ số miền Trung - 06/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/04/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
267112
Giải nhất
20055
Giải nhì
55864
Giải ba
16054 - 75581
Giải tư
04071 - 90482 - 28289 - 31057 - 46750 - 91982 - 30675
Giải năm
5284
Giải sáu
1368 - 3816 - 9600
Giải bẩy
979
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,60,4,5,7
2,4,8
1,5,9
1,2,2,4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 30/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/03/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
038805
Giải nhất
59793
Giải nhì
88280
Giải ba
60816 - 89684
Giải tư
97780 - 29525 - 59702 - 18625 - 48762 - 53651 - 22519
Giải năm
4529
Giải sáu
8018 - 9903 - 5978
Giải bẩy
296
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,5
6,8,9
5,5,9


1,9
2
8
0,0,4
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 23/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/03/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
317213
Giải nhất
93216
Giải nhì
79953
Giải ba
80539 - 80491
Giải tư
95786 - 29253 - 42265 - 88616 - 24926 - 49703 - 31070
Giải năm
4217
Giải sáu
0533 - 9168 - 5880
Giải bẩy
783
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
3,6,6,7
6
3,9

3,3
5,8
0
0,3,6
1

Kết quả xổ số miền Trung - 16/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/03/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
248051
Giải nhất
61958
Giải nhì
78060
Giải ba
29535 - 62417
Giải tư
09582 - 99199 - 98318 - 90218 - 49134 - 53090 - 08071
Giải năm
4726
Giải sáu
0024 - 6990 - 2700
Giải bẩy
746
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
7,8,8
4,6
4,5
6
1,8
0,3
1
2
0,0,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/03/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
748866
Giải nhất
46779
Giải nhì
01017
Giải ba
39732 - 50129
Giải tư
50781 - 65652 - 82358 - 07296 - 75439 - 85572 - 08357
Giải năm
9190
Giải sáu
9576 - 9163 - 6865
Giải bẩy
157
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
9
2,9

0,2,7,7,8
3,5,6
2,6,9
1
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 02/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/03/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
280325
Giải nhất
88489
Giải nhì
92407
Giải ba
66279 - 49367
Giải tư
02221 - 20897 - 22287 - 00536 - 10648 - 93148 - 72611
Giải năm
2896
Giải sáu
2453 - 2423 - 7190
Giải bẩy
018
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,1,8
1,3,5
6
8,8
3
7
9
7,9
0,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 23/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/02/2018
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
480829
Giải nhất
83225
Giải nhì
19208
Giải ba
49665 - 65803
Giải tư
25792 - 41686 - 30624 - 08541 - 48513 - 84544 - 67267
Giải năm
7876
Giải sáu
6115 - 1304 - 3278
Giải bẩy
581
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,8
3,5
4,5,9
5
1,4

5,7
6,8
1,6
2