Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Gia Lai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Gia Lai.
Soạn tin SMS: DW GL gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 26/11/2021
Thứ sáu
Ngày: 26/11/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
811459
Giải nhất
74867
Giải nhì
91488
Giải ba
47256 - 72294
Giải tư
82168 - 95315 - 54975 - 86669 - 99925 - 17139 - 93923
Giải năm
9770
Giải sáu
9074 - 3358 - 9032
Giải bẩy
111
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5,6
3,5
2,9

6,8,9
7,8,9
0,4,5
8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 19/11/2021
Thứ sáu
Ngày: 19/11/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
633959
Giải nhất
67672
Giải nhì
86645
Giải ba
10662 - 72800
Giải tư
48418 - 36869 - 20489 - 76928 - 78211 - 27539 - 08935
Giải năm
2257
Giải sáu
3786 - 2799 - 7337
Giải bẩy
866
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,8
8
5,7,9
5
7,9
2,6,9
2
5,6,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/11/2021
Thứ sáu
Ngày: 12/11/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
932080
Giải nhất
89433
Giải nhì
99131
Giải ba
33267 - 15473
Giải tư
89291 - 29585 - 42106 - 75379 - 76906 - 66044 - 50388
Giải năm
9308
Giải sáu
6558 - 8837 - 6653
Giải bẩy
837
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,8


1,3,7,7
1,4
3,8
7
3,9
0,5,8
1

Kết quả xổ số miền Trung - 05/11/2021
Thứ sáu
Ngày: 05/11/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
156483
Giải nhất
28591
Giải nhì
78005
Giải ba
92802 - 43978
Giải tư
19154 - 92967 - 02366 - 49219 - 68373 - 46938 - 29486
Giải năm
6953
Giải sáu
3794 - 1066 - 9786
Giải bẩy
377
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
9
0
8

3,4
6,6,7
3,7,8
3,6,6
1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 17/09/2021
Thứ sáu
Ngày: 17/09/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
367898
Giải nhất
37774
Giải nhì
28600
Giải ba
90752 - 83322
Giải tư
81943 - 24349 - 81918 - 35974 - 89076 - 30038 - 11492
Giải năm
6874
Giải sáu
7819 - 1261 - 2784
Giải bẩy
266
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
8,9
2
8
3,9
2
1,6
4,4,4,6
4
2,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/09/2021
Thứ sáu
Ngày: 10/09/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
330931
Giải nhất
89011
Giải nhì
45877
Giải ba
82843 - 94067
Giải tư
49216 - 43617 - 52039 - 26013 - 47238 - 50844 - 32877
Giải năm
1327
Giải sáu
1857 - 8045 - 2674
Giải bẩy
223
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,6,7
3,7
1,8,9
3,4,5
7
7,7
4,7,7


Kết quả xổ số miền Trung - 03/09/2021
Thứ sáu
Ngày: 03/09/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
066277
Giải nhất
21353
Giải nhì
92127
Giải ba
21409 - 59098
Giải tư
82718 - 08305 - 85039 - 19041 - 38286 - 57732 - 17732
Giải năm
2063
Giải sáu
3805 - 6888 - 1097
Giải bẩy
636
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,9
8
7
2,2,6,8,9
1
3
3
7
6,8
7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/08/2021
Thứ sáu
Ngày: 27/08/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
907119
Giải nhất
00953
Giải nhì
21413
Giải ba
98564 - 53368
Giải tư
24996 - 44141 - 03417 - 26652 - 33217 - 81403 - 32592
Giải năm
7348
Giải sáu
6369 - 8131 - 5816
Giải bẩy
375
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,6,7,7,9

1
1,8
2,3,4
4,8,9
5

2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 20/08/2021
Thứ sáu
Ngày: 20/08/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
546849
Giải nhất
60576
Giải nhì
17671
Giải ba
22143 - 81870
Giải tư
02488 - 30993 - 70508 - 15625 - 30658 - 88148 - 09818
Giải năm
0201
Giải sáu
8096 - 7863 - 1625
Giải bẩy
146
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
8
5,5,8

3,6,8,9
8
3
0,1,6
8
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 13/08/2021
Thứ sáu
Ngày: 13/08/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
599612
Giải nhất
47189
Giải nhì
13513
Giải ba
06546 - 62492
Giải tư
02070 - 27432 - 88346 - 73083 - 04145 - 01742 - 02754
Giải năm
2817
Giải sáu
0328 - 9039 - 2582
Giải bẩy
897
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,7
8,8
2,9
2,5,6,6
4

0
2,3,9
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 06/08/2021
Thứ sáu
Ngày: 06/08/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
996716
Giải nhất
72194
Giải nhì
00305
Giải ba
87288 - 98375
Giải tư
93979 - 00182 - 06410 - 50571 - 32932 - 49918 - 92839
Giải năm
8281
Giải sáu
6334 - 3594 - 4029
Giải bẩy
751
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,6,8
9
2,4,9

1

1,5,9
1,2,5,8
4,4

Kết quả xổ số miền Trung - 30/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 30/07/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
936876
Giải nhất
61231
Giải nhì
95232
Giải ba
68773 - 69663
Giải tư
04337 - 59240 - 49523 - 83050 - 79058 - 40636 - 83677
Giải năm
6559
Giải sáu
4500 - 8666 - 0321
Giải bẩy
790
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

1,3
1,2,6,7
0
0,8,9,9
3,6
3,6,7

0

Kết quả xổ số miền Trung - 23/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 23/07/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
329346
Giải nhất
22133
Giải nhì
14462
Giải ba
37928 - 57282
Giải tư
23757 - 55302 - 96875 - 49755 - 92834 - 45850 - 13759
Giải năm
6652
Giải sáu
6502 - 7417 - 8308
Giải bẩy
643
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,8
7
8
3,3,4
3,6
0,2,5,7,9
2
5
2

Kết quả xổ số miền Trung - 16/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 16/07/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
880990
Giải nhất
93014
Giải nhì
48096
Giải ba
30898 - 84421
Giải tư
36004 - 59971 - 81168 - 92262 - 80614 - 78643 - 64758
Giải năm
6244
Giải sáu
8948 - 9889 - 6536
Giải bẩy
891
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4,4
1
6
3,4,8
8
2,4,8
1
9
0,1,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 09/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 09/07/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
484277
Giải nhất
54724
Giải nhì
27363
Giải ba
80298 - 37326
Giải tư
70994 - 91572 - 67038 - 35406 - 50347 - 51322 - 04227
Giải năm
6784
Giải sáu
4334 - 0476 - 5548
Giải bẩy
769
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

2,4,6,7
4,8
7,8

3,5,9
2,6,7
4
4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 02/07/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
494059
Giải nhất
13036
Giải nhì
81862
Giải ba
76769 - 06361
Giải tư
71627 - 69222 - 32116 - 48656 - 22199 - 28258 - 79507
Giải năm
7564
Giải sáu
3490 - 6432 - 8925
Giải bẩy
626
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
6
2,5,6,7
2,6
0
6,8,9
1,2,4,9


0,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/06/2021
Thứ sáu
Ngày: 25/06/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
625903
Giải nhất
00338
Giải nhì
55025
Giải ba
62796 - 30568
Giải tư
60316 - 37493 - 17299 - 91203 - 18971 - 02310 - 43982
Giải năm
1811
Giải sáu
9835 - 4262 - 1307
Giải bẩy
359
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,7
0,1,6
5
5,8

9
2,8
1,9
2
3,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/06/2021
Thứ sáu
Ngày: 18/06/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
771915
Giải nhất
03420
Giải nhì
74896
Giải ba
39880 - 99432
Giải tư
13005 - 82658 - 52257 - 98795 - 55633 - 09271 - 07120
Giải năm
8047
Giải sáu
5865 - 0650 - 7365
Giải bẩy
987
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5
0,0,9
2,3
7
0,7,8
5,5
1
0,7
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/06/2021
Thứ sáu
Ngày: 11/06/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
809416
Giải nhất
15028
Giải nhì
74573
Giải ba
08931 - 08159
Giải tư
59961 - 42354 - 81017 - 62030 - 78058 - 16489 - 83253
Giải năm
2024
Giải sáu
5914 - 6864 - 2997
Giải bẩy
401
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4,6,7
4,8
0,1
4
3,4,8,9
1,4
3
9
7

Kết quả xổ số miền Trung - 04/06/2021
Thứ sáu
Ngày: 04/06/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
126442
Giải nhất
76672
Giải nhì
08317
Giải ba
77195 - 94715
Giải tư
87825 - 91247 - 74602 - 89636 - 52114 - 91649 - 36157
Giải năm
7454
Giải sáu
8369 - 7380 - 3784
Giải bẩy
271
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4,5,7
5
6
2,7,9
4,7
9
1,2
0,4
5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 28/05/2021
Thứ sáu
Ngày: 28/05/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
316440
Giải nhất
83021
Giải nhì
71796
Giải ba
93152 - 12059
Giải tư
26001 - 80234 - 42001 - 40812 - 92912 - 69658 - 21121
Giải năm
3127
Giải sáu
1148 - 7224 - 3545
Giải bẩy
578
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1
2,2
1,1,4,7
4
0,5,8
2,8,9

6,8

6

Kết quả xổ số miền Trung - 21/05/2021
Thứ sáu
Ngày: 21/05/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
580734
Giải nhất
47541
Giải nhì
76558
Giải ba
10111 - 57795
Giải tư
00886 - 14683 - 53952 - 68572 - 75471 - 73827 - 54706
Giải năm
7865
Giải sáu
6797 - 0433 - 1577
Giải bẩy
971
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
1
7
3,4
1
2,8
5
1,1,2,7
3,6
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/05/2021
Thứ sáu
Ngày: 14/05/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
264802
Giải nhất
35349
Giải nhì
53821
Giải ba
14762 - 11170
Giải tư
06967 - 22482 - 64063 - 26282 - 87106 - 11067 - 66058
Giải năm
7473
Giải sáu
7256 - 0385 - 9936
Giải bẩy
333
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6

1
3,6
9
6,8
2,3,7,7
0,3
2,2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/05/2021
Thứ sáu
Ngày: 07/05/2021
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
410808
Giải nhất
05227
Giải nhì
59910
Giải ba
79823 - 81379
Giải tư
66313 - 18243 - 13852 - 44625 - 46884 - 68630 - 71081
Giải năm
1934
Giải sáu
4579 - 5979 - 0386
Giải bẩy
826
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,3
3,5,6,7
0,4
3
2

9,9,9
1,4,6
3