Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Gia Lai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Gia Lai.
Soạn tin SMS: DW GL gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 21/02/2020
Thứ sáu
Ngày: 21/02/2020
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
774015
Giải nhất
10838
Giải nhì
86369
Giải ba
04861 - 89985
Giải tư
45963 - 95806 - 62496 - 46777 - 03214 - 35168 - 34046
Giải năm
8297
Giải sáu
2425 - 6365 - 4396
Giải bẩy
346
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4,5
5
8
6,6

1,3,5,8,9
7
5
0,6,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/02/2020
Thứ sáu
Ngày: 14/02/2020
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
388470
Giải nhất
92746
Giải nhì
73401
Giải ba
47298 - 74668
Giải tư
24873 - 90795 - 05607 - 44292 - 84134 - 13360 - 16600
Giải năm
6870
Giải sáu
0524 - 9559 - 7934
Giải bẩy
986
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7

4
4,4
6
9
0,8
0,0,3
6
2,2,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 07/02/2020
Thứ sáu
Ngày: 07/02/2020
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
547914
Giải nhất
74563
Giải nhì
43136
Giải ba
07920 - 94983
Giải tư
34760 - 27562 - 50186 - 00772 - 92796 - 35099 - 44040
Giải năm
4968
Giải sáu
6596 - 1446 - 4022
Giải bẩy
180
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4
0,2
6
0,6

0,2,3,8
2
0,3,6
6,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 31/01/2020
Thứ sáu
Ngày: 31/01/2020
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
592566
Giải nhất
44070
Giải nhì
00416
Giải ba
02378 - 81769
Giải tư
08014 - 03714 - 52811 - 73626 - 60284 - 86599 - 04068
Giải năm
2960
Giải sáu
1504 - 2248 - 0655
Giải bẩy
540
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,4,4,6
1,6

0,8
5
0,6,8,9
0,8
4
9

Kết quả xổ số miền Trung - 24/01/2020
Thứ sáu
Ngày: 24/01/2020
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
808407
Giải nhất
10807
Giải nhì
82088
Giải ba
34790 - 71356
Giải tư
34300 - 64523 - 97798 - 73233 - 49674 - 51704 - 02913
Giải năm
4314
Giải sáu
6270 - 7016 - 6019
Giải bẩy
406
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,7,7
3,4,6,9
3
3
3
6

0,4
8
0,8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/01/2020
Thứ sáu
Ngày: 17/01/2020
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
325302
Giải nhất
99074
Giải nhì
72319
Giải ba
76085 - 23943
Giải tư
85559 - 56019 - 12325 - 32778 - 48425 - 51163 - 85938
Giải năm
5608
Giải sáu
1885 - 7137 - 7997
Giải bẩy
568
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
9,9
5,5
7,8
3
9
3,8
4,8
3,5,5
7

Kết quả xổ số miền Trung - 10/01/2020
Thứ sáu
Ngày: 10/01/2020
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
702202
Giải nhất
29865
Giải nhì
21622
Giải ba
39692 - 46390
Giải tư
62350 - 98157 - 59388 - 05859 - 06066 - 03977 - 67138
Giải năm
5327
Giải sáu
5832 - 5512 - 4191
Giải bẩy
100
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
2
2,7
2,8

0,7,9
5,6
7
8
0,1,2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 03/01/2020
Thứ sáu
Ngày: 03/01/2020
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
426387
Giải nhất
60106
Giải nhì
54795
Giải ba
70761 - 04977
Giải tư
44272 - 69546 - 21576 - 58807 - 97151 - 34485 - 06276
Giải năm
3693
Giải sáu
1097 - 3243 - 2847
Giải bẩy
269
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,83,6,7
1
1,9
2,6,6,7
5,7
3,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 27/12/2019
Thứ sáu
Ngày: 27/12/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
852712
Giải nhất
32393
Giải nhì
85994
Giải ba
66646 - 26770
Giải tư
58290 - 04404 - 88422 - 53117 - 30195 - 19041 - 25927
Giải năm
4934
Giải sáu
8525 - 5635 - 3314
Giải bẩy
422
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2,4,7
2,2,5,7
4,5
1,6


0,3

0,3,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 20/12/2019
Thứ sáu
Ngày: 20/12/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
521394
Giải nhất
47248
Giải nhì
72540
Giải ba
88335 - 00467
Giải tư
01300 - 85011 - 79099 - 19079 - 14929 - 01532 - 61342
Giải năm
2753
Giải sáu
4364 - 6128 - 8908
Giải bẩy
830
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
1,5
8,9
0,2,5
0,2,8
3
4,7
9

4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/12/2019
Thứ sáu
Ngày: 13/12/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
677482
Giải nhất
12992
Giải nhì
71660
Giải ba
60317 - 19547
Giải tư
27700 - 42922 - 12597 - 00571 - 94033 - 76368 - 54875
Giải năm
2403
Giải sáu
1313 - 5015 - 1106
Giải bẩy
586
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6
3,5,7
2
3
7,7

0,8
1,5
2,6
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 06/12/2019
Thứ sáu
Ngày: 06/12/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
075034
Giải nhất
88072
Giải nhì
93614
Giải ba
27524 - 83453
Giải tư
40258 - 89267 - 45022 - 28925 - 74834 - 67650 - 68840
Giải năm
6603
Giải sáu
9772 - 2750 - 7070
Giải bẩy
306
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
4
2,4,5
4,4
0
0,0,2,3,8
7
0,2,2


Kết quả xổ số miền Trung - 29/11/2019
Thứ sáu
Ngày: 29/11/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
598125
Giải nhất
47336
Giải nhì
67443
Giải ba
29467 - 70088
Giải tư
08558 - 26696 - 89097 - 54089 - 18473 - 57534 - 45219
Giải năm
0407
Giải sáu
9892 - 0090 - 9690
Giải bẩy
855
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
9
5,5
4,6
3
5,8
7
3
8,9
0,0,2,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/11/2019
Thứ sáu
Ngày: 22/11/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
423280
Giải nhất
50472
Giải nhì
22046
Giải ba
14635 - 73175
Giải tư
38949 - 58147 - 02068 - 30744 - 30100 - 17669 - 76611
Giải năm
7008
Giải sáu
6027 - 5102 - 4979
Giải bẩy
969
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,8
1,1
7
5
4,6,7,9

8,9,9
2,5,9
0

Kết quả xổ số miền Trung - 15/11/2019
Thứ sáu
Ngày: 15/11/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
921332
Giải nhất
67560
Giải nhì
14938
Giải ba
57467 - 33360
Giải tư
51050 - 55130 - 19689 - 25915 - 78468 - 71686 - 06452
Giải năm
0603
Giải sáu
7287 - 6029 - 9718
Giải bẩy
418
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,8,8
9
0,2,8,9

0,2
0,0,7,8

6,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/11/2019
Thứ sáu
Ngày: 08/11/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
992909
Giải nhất
04291
Giải nhì
75332
Giải ba
95646 - 22637
Giải tư
98888 - 46112 - 63667 - 66091 - 91330 - 91232 - 13137
Giải năm
8736
Giải sáu
1617 - 7256 - 1853
Giải bẩy
624
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,7
4
0,2,2,6,7,7
6,7
3,6
7

8
1,1

Kết quả xổ số miền Trung - 01/11/2019
Thứ sáu
Ngày: 01/11/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
563026
Giải nhất
54375
Giải nhì
88810
Giải ba
81739 - 94724
Giải tư
23338 - 82409 - 20296 - 97785 - 30666 - 21344 - 84162
Giải năm
3342
Giải sáu
3907 - 8388 - 3571
Giải bẩy
240
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
0
4,6
7,8,9
0,2,4

2,6
1,5
5,8
6

Kết quả xổ số miền Trung - 25/10/2019
Thứ sáu
Ngày: 25/10/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
992185
Giải nhất
97604
Giải nhì
71003
Giải ba
21074 - 20609
Giải tư
72145 - 79876 - 99288 - 63225 - 62350 - 22113 - 86920
Giải năm
1285
Giải sáu
4347 - 4573 - 9457
Giải bẩy
744
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,9
3
0,5

4,5,7
0,7
1
3,4,6
5,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 18/10/2019
Thứ sáu
Ngày: 18/10/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
979905
Giải nhất
09145
Giải nhì
38373
Giải ba
47066 - 87536
Giải tư
27060 - 13504 - 51387 - 38213 - 09682 - 51682 - 58146
Giải năm
1230
Giải sáu
9585 - 0268 - 3062
Giải bẩy
913
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
3,3

0,6,6
5,6

0,2,6,8
3
2,2,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/10/2019
Thứ sáu
Ngày: 11/10/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
034891
Giải nhất
94044
Giải nhì
76582
Giải ba
08683 - 90360
Giải tư
37976 - 64880 - 64528 - 86495 - 26722 - 07657 - 28120
Giải năm
5207
Giải sáu
1867 - 3793 - 3161
Giải bẩy
363
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

0,2,8

4
7
0,0,1,3,7
6
0,2,3
1,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 04/10/2019
Thứ sáu
Ngày: 04/10/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
396644
Giải nhất
65378
Giải nhì
86167
Giải ba
43915 - 78097
Giải tư
90140 - 71418 - 52209 - 96679 - 37209 - 74729 - 56431
Giải năm
0200
Giải sáu
6703 - 3142 - 9988
Giải bẩy
204
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4,9,9
5,8
9
1
0,2,4
7
7
8,9
8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 27/09/2019
Thứ sáu
Ngày: 27/09/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
959529
Giải nhất
33130
Giải nhì
73246
Giải ba
34878 - 13861
Giải tư
79634 - 59113 - 58558 - 17374 - 41107 - 18219 - 58079
Giải năm
4375
Giải sáu
5468 - 2870 - 0213
Giải bẩy
388
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,3,9
9
0,4
6
8
1,8
0,4,5,7,8,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/09/2019
Thứ sáu
Ngày: 20/09/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
267182
Giải nhất
29200
Giải nhì
37886
Giải ba
45568 - 01704
Giải tư
34372 - 10678 - 08601 - 35450 - 50425 - 47973 - 68538
Giải năm
2527
Giải sáu
6748 - 5355 - 6780
Giải bẩy
262
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,4

3,5,7
8
8
0,5
2,8
2,3,8
0,2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 13/09/2019
Thứ sáu
Ngày: 13/09/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
952133
Giải nhất
90648
Giải nhì
60780
Giải ba
20175 - 86522
Giải tư
35417 - 77164 - 77378 - 20817 - 06159 - 92247 - 18230
Giải năm
5703
Giải sáu
1899 - 8961 - 5778
Giải bẩy
595
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7,7
2
0,3
7,8
9
1,4
5,8,8
0,8
5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 06/09/2019
Thứ sáu
Ngày: 06/09/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
066164
Giải nhất
62599
Giải nhì
94316
Giải ba
36757 - 33126
Giải tư
41778 - 25229 - 74981 - 78564 - 74643 - 76917 - 85114
Giải năm
0417
Giải sáu
0738 - 9015 - 8028
Giải bẩy
986
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,5,6,7,7
6,8,9
8
3
7
4,4,7
8
1,6
9

Kết quả xổ số miền Trung - 30/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 30/08/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
866685
Giải nhất
93264
Giải nhì
02811
Giải ba
40228 - 02712
Giải tư
53826 - 12120 - 14895 - 02461 - 46780 - 65615 - 93904
Giải năm
8902
Giải sáu
8990 - 8167 - 2718
Giải bẩy
841
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
1,2,5,8
0,6,8

1

1,4,7
7
0,5
0,5

Kết quả xổ số miền Trung - 23/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 23/08/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
334181
Giải nhất
13522
Giải nhì
95888
Giải ba
61302 - 89882
Giải tư
46237 - 58855 - 63381 - 67823 - 00869 - 88895 - 49535
Giải năm
5714
Giải sáu
5678 - 5750 - 9510
Giải bẩy
150
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,4
2,3
5,7

0,0,5,7
9
8
1,1,2,8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 16/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 16/08/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
504382
Giải nhất
10793
Giải nhì
68243
Giải ba
16430 - 96472
Giải tư
70320 - 03809 - 85258 - 25357 - 46238 - 55375 - 09410
Giải năm
3948
Giải sáu
2257 - 7744 - 3501
Giải bẩy
895
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
0
0
0,8
3,4,8
7,7,8

1,2,5
2
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 09/08/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
872959
Giải nhất
09108
Giải nhì
97543
Giải ba
92680 - 56241
Giải tư
26153 - 54829 - 26372 - 63799 - 71462 - 39372 - 18596
Giải năm
7179
Giải sáu
1008 - 9255 - 5426
Giải bẩy
273
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8

6,7,9

1,3
3,5,9
2
2,2,3,9
0
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 02/08/2019
Xổ số Gia Lai
Giải đặc biệt
355904
Giải nhất
85509
Giải nhì
81803
Giải ba
41260 - 86700
Giải tư
87955 - 26804 - 41908 - 98306 - 38917 - 34572 - 27015
Giải năm
0459
Giải sáu
1566 - 4781 - 8199
Giải bẩy
946
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4,4,6,8,9
5,7


6,6
5,9
0,6
2
1
9