Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Khánh Hoà
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Khánh Hoà.
Soạn tin SMS: DW KH gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 22/03/2023
Thứ tư
Ngày: 22/03/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
995942
Giải nhất
69292
Giải nhì
90834
Giải ba
24881 - 66462
Giải tư
23598 - 93822 - 24675 - 26693 - 90556 - 23703 - 70954
Giải năm
3527
Giải sáu
0751 - 4255 - 4058
Giải bẩy
601
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3

2,7
4
2
1,4,4,5,6,8
2
5
1
2,3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/03/2023
Chủ nhật
Ngày: 19/03/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
936909
Giải nhất
19522
Giải nhì
16726
Giải ba
07246 - 18598
Giải tư
32755 - 07527 - 88786 - 02632 - 88606 - 71287 - 75076
Giải năm
0399
Giải sáu
7764 - 3669 - 2148
Giải bẩy
768
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,9

2,6,7
2
6,8
5
4,8,9
6
6,7
8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/03/2023
Thứ tư
Ngày: 15/03/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
931669
Giải nhất
51142
Giải nhì
41769
Giải ba
73538 - 74388
Giải tư
17412 - 57594 - 38766 - 56387 - 97421 - 18027 - 83261
Giải năm
2930
Giải sáu
6828 - 9808 - 0469
Giải bẩy
329
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
2
1,7,8,9
0,8
2

1,6,9,9,9

7,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 12/03/2023
Chủ nhật
Ngày: 12/03/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
766924
Giải nhất
63160
Giải nhì
50094
Giải ba
87829 - 51392
Giải tư
12911 - 77809 - 44950 - 33571 - 49745 - 30336 - 94128
Giải năm
7049
Giải sáu
0887 - 0529 - 5540
Giải bẩy
279
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1
4,8,9,9
5,6
0,5,9
0
0
1,9
7
2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 08/03/2023
Thứ tư
Ngày: 08/03/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
805278
Giải nhất
50984
Giải nhì
59937
Giải ba
24244 - 88582
Giải tư
51522 - 64973 - 30325 - 20830 - 56255 - 20679 - 84811
Giải năm
2581
Giải sáu
5601 - 2000 - 9451
Giải bẩy
129
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
1,6
2,5,9
0,7
4
1,5

3,8,9
1,2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 05/03/2023
Chủ nhật
Ngày: 05/03/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
874783
Giải nhất
76496
Giải nhì
81535
Giải ba
90844 - 58815
Giải tư
49849 - 44054 - 11944 - 07813 - 43682 - 79279 - 35586
Giải năm
0524
Giải sáu
3871 - 3336 - 7473
Giải bẩy
741
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5
4
5,6
1,4,4,9
4

1,3,9
2,3,6
2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 01/03/2023
Thứ tư
Ngày: 01/03/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
139727
Giải nhất
06889
Giải nhì
59677
Giải ba
08274 - 77453
Giải tư
03688 - 51181 - 42049 - 33530 - 32334 - 80559 - 50432
Giải năm
6857
Giải sáu
9332 - 4895 - 9215
Giải bẩy
388
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
7
0,2,2,4
9
3,7,9

4,7
1,4,8,8,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 26/02/2023
Chủ nhật
Ngày: 26/02/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
533895
Giải nhất
60061
Giải nhì
96320
Giải ba
60058 - 46844
Giải tư
42458 - 68653 - 81130 - 74666 - 39720 - 14944 - 89876
Giải năm
8128
Giải sáu
4459 - 6778 - 0649
Giải bẩy
018
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
0,0,2,8
0
4,4,9
3,8,8,9
1,6
6,8

5

Kết quả xổ số miền Trung - 22/02/2023
Thứ tư
Ngày: 22/02/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
163641
Giải nhất
74576
Giải nhì
78718
Giải ba
95387 - 80041
Giải tư
31354 - 80990 - 58531 - 22464 - 58053 - 66439 - 67828
Giải năm
0344
Giải sáu
0851 - 1578 - 2302
Giải bẩy
529
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
8
4,8,9
1,9
1,1,4
1,3,4
4
6,8
7
0

Kết quả xổ số miền Trung - 19/02/2023
Chủ nhật
Ngày: 19/02/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
612085
Giải nhất
69995
Giải nhì
66992
Giải ba
01069 - 89995
Giải tư
38364 - 20888 - 85210 - 06856 - 41168 - 94119 - 06018
Giải năm
0758
Giải sáu
7689 - 0656 - 1973
Giải bẩy
747
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,8,9


7
6,6,8
4,8,9
3
5,8,8,9
2,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 15/02/2023
Thứ tư
Ngày: 15/02/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
279575
Giải nhất
78242
Giải nhì
09987
Giải ba
63037 - 39458
Giải tư
94574 - 97029 - 61877 - 36696 - 69811 - 98799 - 46409
Giải năm
1378
Giải sáu
5396 - 4848 - 2718
Giải bẩy
954
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,8
9
7
2,8
4,8

4,5,7,8
7
0,6,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/02/2023
Chủ nhật
Ngày: 12/02/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
647452
Giải nhất
89059
Giải nhì
55167
Giải ba
12417 - 76345
Giải tư
44735 - 01913 - 09250 - 85357 - 89353 - 92535 - 02505
Giải năm
1245
Giải sáu
8868 - 8683 - 5710
Giải bẩy
150
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,3,7

5,5
5,5
0,0,2,3,5,7,9
7,8

3

Kết quả xổ số miền Trung - 08/02/2023
Thứ tư
Ngày: 08/02/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
747598
Giải nhất
62991
Giải nhì
65010
Giải ba
08585 - 69958
Giải tư
63981 - 27400 - 85187 - 85499 - 56103 - 74542 - 96696
Giải năm
4661
Giải sáu
8505 - 0422 - 8437
Giải bẩy
740
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5
0
2
7
0,2
8
1
1
1,5,7
1,6,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 05/02/2023
Chủ nhật
Ngày: 05/02/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
478056
Giải nhất
77852
Giải nhì
78563
Giải ba
21742 - 26317
Giải tư
20104 - 62492 - 13155 - 79608 - 80867 - 87649 - 63220
Giải năm
8618
Giải sáu
7729 - 6521 - 7771
Giải bẩy
073
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
7,8
0,1,9

2,9
2,5,6
3,7
1,3
6
2

Kết quả xổ số miền Trung - 01/02/2023
Thứ tư
Ngày: 01/02/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
796653
Giải nhất
32244
Giải nhì
58726
Giải ba
48461 - 64982
Giải tư
00655 - 43071 - 37318 - 98316 - 47655 - 54075 - 13997
Giải năm
9339
Giải sáu
1016 - 1680 - 4157
Giải bẩy
666
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,6,8
6
9
4
3,5,5,7
1,6,8
1,5
0,2
7

Kết quả xổ số miền Trung - 29/01/2023
Chủ nhật
Ngày: 29/01/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
703228
Giải nhất
11543
Giải nhì
32987
Giải ba
30164 - 71539
Giải tư
13913 - 26331 - 39564 - 22770 - 48173 - 64714 - 10182
Giải năm
8828
Giải sáu
2363 - 0100 - 1576
Giải bẩy
455
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3,4
0,8,8
1,9
3
5
3,4,4
0,3,6
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 25/01/2023
Thứ tư
Ngày: 25/01/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
568906
Giải nhất
93501
Giải nhì
13907
Giải ba
39895 - 27890
Giải tư
51805 - 75735 - 83777 - 31308 - 91895 - 88079 - 13824
Giải năm
4132
Giải sáu
4612 - 9537 - 9032
Giải bẩy
077
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,6,7,8,8
2
4
2,2,5,77,7,9

0,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 22/01/2023
Chủ nhật
Ngày: 22/01/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
344924
Giải nhất
71483
Giải nhì
56791
Giải ba
34668 - 71278
Giải tư
37030 - 27075 - 65063 - 07556 - 11018 - 26108 - 22094
Giải năm
3839
Giải sáu
8571 - 2060 - 0447
Giải bẩy
302
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
8
4
0,9
7
6
0,3,8
1,5,8
1,3
1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 18/01/2023
Thứ tư
Ngày: 18/01/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
582736
Giải nhất
25406
Giải nhì
86266
Giải ba
69652 - 64299
Giải tư
87408 - 48562 - 78732 - 89016 - 09230 - 58439 - 25733
Giải năm
6904
Giải sáu
3649 - 4563 - 4513
Giải bẩy
939
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,8
3,6
4
0,2,3,6,9,9
9
2
2,3,6


9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/01/2023
Chủ nhật
Ngày: 15/01/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
416748
Giải nhất
98474
Giải nhì
63269
Giải ba
08873 - 96200
Giải tư
76044 - 14307 - 77067 - 22866 - 67697 - 12902 - 07372
Giải năm
4198
Giải sáu
8855 - 3986 - 9802
Giải bẩy
145
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,2,2,74,5,8
5
6,7,9
2,3,4
6
7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 11/01/2023
Thứ tư
Ngày: 11/01/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
356096
Giải nhất
75155
Giải nhì
10749
Giải ba
07448 - 54334
Giải tư
10216 - 91181 - 71908 - 36811 - 40528 - 19562 - 40243
Giải năm
5570
Giải sáu
0626 - 8847 - 9330
Giải bẩy
178
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1,6
5,6,8
0,4
3,7,8,9
5
2
0,8
1
6

Kết quả xổ số miền Trung - 08/01/2023
Chủ nhật
Ngày: 08/01/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
735768
Giải nhất
80592
Giải nhì
00132
Giải ba
44940 - 08822
Giải tư
23834 - 74903 - 05185 - 35353 - 21387 - 84017 - 16964
Giải năm
3338
Giải sáu
0217 - 9591 - 8226
Giải bẩy
524
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7,7
2,4,6
2,4,8
0,0
3
4,8

5,7
1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 04/01/2023
Thứ tư
Ngày: 04/01/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
572718
Giải nhất
86655
Giải nhì
38852
Giải ba
48196 - 33335
Giải tư
84160 - 33412 - 88430 - 84858 - 74289 - 94751 - 05396
Giải năm
9364
Giải sáu
8935 - 8762 - 3623
Giải bẩy
470
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,2,8
3
0,5,5

1,2,5,8
0,2,4
0
9
6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 01/01/2023
Chủ nhật
Ngày: 01/01/2023
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
313644
Giải nhất
88528
Giải nhì
62140
Giải ba
55898 - 37552
Giải tư
42816 - 17683 - 21052 - 80002 - 98666 - 41587 - 52863
Giải năm
8291
Giải sáu
4128 - 6164 - 1016
Giải bẩy
025
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6,6
5,8,8

0,4
2,2
3,4,6
8
3,7
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 28/12/2022
Thứ tư
Ngày: 28/12/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
310882
Giải nhất
76741
Giải nhì
11028
Giải ba
46051 - 10987
Giải tư
25716 - 87014 - 88748 - 16084 - 34905 - 36546 - 90045
Giải năm
1103
Giải sáu
0884 - 2351 - 3227
Giải bẩy
252
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
4,6
7,8

1,5,6,8
1,1,2


2,4,4,7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 25/12/2022
Chủ nhật
Ngày: 25/12/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
245326
Giải nhất
96160
Giải nhì
95926
Giải ba
64393 - 00639
Giải tư
32148 - 81647 - 34676 - 15426 - 14701 - 06239 - 25296
Giải năm
3442
Giải sáu
2423 - 0319 - 6547
Giải bẩy
728
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
9
3,6,6,6,8
9,9
2,7,7,8
4
0
6

3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 21/12/2022
Thứ tư
Ngày: 21/12/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
020365
Giải nhất
61008
Giải nhì
43124
Giải ba
24384 - 18862
Giải tư
34197 - 80434 - 37673 - 62479 - 03060 - 19576 - 10479
Giải năm
7425
Giải sáu
7824 - 6731 - 7888
Giải bẩy
873
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

4,4,5
1,4


0,2,2,5
3,3,6,9,9
4,8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/12/2022
Chủ nhật
Ngày: 18/12/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
640806
Giải nhất
07930
Giải nhì
73630
Giải ba
32011 - 82403
Giải tư
28751 - 76819 - 88605 - 09325 - 46423 - 98677 - 32273
Giải năm
0911
Giải sáu
8355 - 5535 - 0769
Giải bẩy
926
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6
1,1,9
3,5,6
0,0,5

1,5
9
0,3,7


Kết quả xổ số miền Trung - 14/12/2022
Thứ tư
Ngày: 14/12/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
253246
Giải nhất
30917
Giải nhì
81423
Giải ba
08062 - 57383
Giải tư
45254 - 95283 - 33178 - 52953 - 65944 - 69771 - 51146
Giải năm
3495
Giải sáu
5364 - 9982 - 3204
Giải bẩy
901
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,8
7
3

4,6,6
3,4
2,4
1,8
2,3,3
5

Kết quả xổ số miền Trung - 11/12/2022
Chủ nhật
Ngày: 11/12/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
196869
Giải nhất
52721
Giải nhì
79998
Giải ba
59387 - 89345
Giải tư
34958 - 34873 - 49221 - 41079 - 99599 - 62960 - 34187
Giải năm
5525
Giải sáu
1412 - 7069 - 5502
Giải bẩy
770
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2
1,1,5

5,6
8
0,9,9
0,3,9
7,7
8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 07/12/2022
Thứ tư
Ngày: 07/12/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
683516
Giải nhất
23842
Giải nhì
03552
Giải ba
22579 - 94535
Giải tư
40045 - 84826 - 10606 - 28327 - 19538 - 52046 - 40178
Giải năm
5035
Giải sáu
8329 - 8572 - 3666
Giải bẩy
694
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
6,7,9
5,5,8
2,5,6
2
6
2,8,9

0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 04/12/2022
Chủ nhật
Ngày: 04/12/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
853245
Giải nhất
95905
Giải nhì
76327
Giải ba
79187 - 53643
Giải tư
58234 - 71041 - 50957 - 75053 - 98724 - 50581 - 89490
Giải năm
3869
Giải sáu
2904 - 8722 - 7632
Giải bẩy
115
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
5
2,4,7
2,4
0,1,3,5
3,7
9

1,7
0

Kết quả xổ số miền Trung - 30/11/2022
Thứ tư
Ngày: 30/11/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
265909
Giải nhất
37641
Giải nhì
15013
Giải ba
74922 - 25136
Giải tư
04323 - 03733 - 02133 - 25500 - 25922 - 40764 - 57116
Giải năm
4852
Giải sáu
1382 - 1489 - 1863
Giải bẩy
902
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,9
3,6
2,2,3
3,3,6
1
2
3,4
1
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/11/2022
Chủ nhật
Ngày: 27/11/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
392878
Giải nhất
25923
Giải nhì
26728
Giải ba
13683 - 95581
Giải tư
37407 - 33560 - 35756 - 47889 - 87077 - 20806 - 69745
Giải năm
4577
Giải sáu
4523 - 7875 - 7632
Giải bẩy
732
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7

3,3,8
2,2,9
5
6
0
5,7,7,8
1,3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/11/2022
Thứ tư
Ngày: 23/11/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
069787
Giải nhất
57702
Giải nhì
83086
Giải ba
12054 - 82180
Giải tư
10705 - 36493 - 97870 - 70629 - 35175 - 24828 - 37670
Giải năm
0640
Giải sáu
2806 - 9014 - 0888
Giải bẩy
520
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
4
0,8,9

0
4,8

0,0,5
0,6,7,8
3

Kết quả xổ số miền Trung - 20/11/2022
Chủ nhật
Ngày: 20/11/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
445077
Giải nhất
96809
Giải nhì
54819
Giải ba
12124 - 34067
Giải tư
38763 - 63522 - 62794 - 42994 - 80562 - 35604 - 21598
Giải năm
2971
Giải sáu
5241 - 9905 - 4425
Giải bẩy
946
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,9
9
2,4,5

1,6

2,3,7
1,7

4,4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/11/2022
Thứ tư
Ngày: 16/11/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
226848
Giải nhất
91458
Giải nhì
86937
Giải ba
22862 - 90144
Giải tư
58377 - 67807 - 02310 - 39022 - 26692 - 20269 - 37940
Giải năm
1435
Giải sáu
4662 - 1299 - 1593
Giải bẩy
818
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,8
2
5,7
0,4,8
8
2,2,2,9
7

2,3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/11/2022
Chủ nhật
Ngày: 13/11/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
563304
Giải nhất
71156
Giải nhì
73874
Giải ba
15246 - 65129
Giải tư
10345 - 49689 - 93464 - 16913 - 57981 - 04569 - 92329
Giải năm
8619
Giải sáu
7515 - 7570 - 8626
Giải bẩy
913
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3,3,5,9
6,9,9

1,5,6
6
4,9
0,4
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/11/2022
Thứ tư
Ngày: 09/11/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
076919
Giải nhất
97006
Giải nhì
44091
Giải ba
52190 - 51563
Giải tư
16775 - 67694 - 14573 - 00311 - 66330 - 11252 - 90668
Giải năm
8662
Giải sáu
6975 - 3291 - 2791
Giải bẩy
017
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,7,9
6
0

2
2,3,8
3,5,5

0,1,1,1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 06/11/2022
Chủ nhật
Ngày: 06/11/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
619047
Giải nhất
25914
Giải nhì
18259
Giải ba
58430 - 19366
Giải tư
21399 - 94198 - 64033 - 05944 - 38331 - 24331 - 37542
Giải năm
9109
Giải sáu
2094 - 0088 - 2727
Giải bẩy
555
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
4
7
0,1,1,3
2,4,7
5,9
6

8
4,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/11/2022
Thứ tư
Ngày: 02/11/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
972290
Giải nhất
69851
Giải nhì
89414
Giải ba
54907 - 61356
Giải tư
37976 - 35849 - 21959 - 00769 - 81500 - 33034 - 17772
Giải năm
8042
Giải sáu
6995 - 2087 - 8098
Giải bẩy
824
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
4
4
4,5
2,9
1,6,9
9
2,6
7
0,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 30/10/2022
Chủ nhật
Ngày: 30/10/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
281225
Giải nhất
00089
Giải nhì
91100
Giải ba
40346 - 48690
Giải tư
52857 - 44671 - 04961 - 64880 - 45740 - 60916 - 92771
Giải năm
8760
Giải sáu
7985 - 8024 - 7557
Giải bẩy
225
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
6
4,5,5

0,6
7,7
0,1
1,1,6
0,5,9
0

Kết quả xổ số miền Trung - 26/10/2022
Thứ tư
Ngày: 26/10/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
849868
Giải nhất
60963
Giải nhì
93372
Giải ba
85813 - 30459
Giải tư
87854 - 39010 - 75699 - 21050 - 57330 - 36133 - 14521
Giải năm
9149
Giải sáu
6814 - 0242 - 1427
Giải bẩy
822
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,4
1,2,7
0,3
2,9
0,4,9
3,8
2
0
9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/10/2022
Chủ nhật
Ngày: 23/10/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
752286
Giải nhất
37607
Giải nhì
83579
Giải ba
37926 - 89100
Giải tư
98311 - 21029 - 95762 - 44283 - 30551 - 77471 - 82038
Giải năm
2116
Giải sáu
6319 - 6127 - 9626
Giải bẩy
576
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
1,6,9
6,6,7,9
8

1
2
1,6,9
3,6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 19/10/2022
Thứ tư
Ngày: 19/10/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
861224
Giải nhất
80777
Giải nhì
49803
Giải ba
65124 - 85812
Giải tư
91714 - 37887 - 32866 - 69418 - 32081 - 26529 - 12518
Giải năm
3512
Giải sáu
7789 - 2032 - 5841
Giải bẩy
231
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,2,4,8,8
4,4,9
1,2
1

6
7,7
1,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 16/10/2022
Chủ nhật
Ngày: 16/10/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
320350
Giải nhất
19858
Giải nhì
24809
Giải ba
75059 - 00083
Giải tư
39337 - 60217 - 36686 - 56067 - 75133 - 06524 - 12232
Giải năm
4515
Giải sáu
3633 - 7565 - 5492
Giải bẩy
956
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5,7
4
2,3,3,7

0,6,8,9
5,7

3,6
2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 12/10/2022
Thứ tư
Ngày: 12/10/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
636473
Giải nhất
56346
Giải nhì
20066
Giải ba
05595 - 54377
Giải tư
94078 - 59616 - 78036 - 50214 - 72339 - 73106 - 90632
Giải năm
0004
Giải sáu
4077 - 1443 - 0778
Giải bẩy
067
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
0,4,6

2,6,9
3,6

6,7
3,7,7,8,8

5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/10/2022
Chủ nhật
Ngày: 09/10/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
479938
Giải nhất
85474
Giải nhì
42259
Giải ba
21165 - 78487
Giải tư
58129 - 65507 - 99709 - 91144 - 02258 - 20705 - 00411
Giải năm
0029
Giải sáu
5527 - 5792 - 0186
Giải bẩy
382
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7,9
1
7,9,9
8
4
0,8,9
5
4
2,6,7
2

Kết quả xổ số miền Trung - 05/10/2022
Thứ tư
Ngày: 05/10/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
992630
Giải nhất
17042
Giải nhì
88510
Giải ba
36897 - 21164
Giải tư
32405 - 55858 - 25315 - 79189 - 47012 - 27193 - 87999
Giải năm
0975
Giải sáu
6392 - 2971 - 8310
Giải bẩy
483
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,0,2,5

0
2
8
4
1,2,5
3,9
2,3,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/10/2022
Chủ nhật
Ngày: 02/10/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
580058
Giải nhất
48153
Giải nhì
84681
Giải ba
24170 - 19368
Giải tư
72968 - 92352 - 57442 - 89805 - 86137 - 90680 - 95519
Giải năm
7840
Giải sáu
8381 - 7275 - 4217
Giải bẩy
887
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
7,9

7
0,2
2,3,8
3,8,8
0,5
0,1,1,7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/09/2022
Thứ tư
Ngày: 28/09/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
834582
Giải nhất
66111
Giải nhì
09558
Giải ba
95990 - 34588
Giải tư
80050 - 44294 - 31850 - 28454 - 51518 - 37002 - 18722
Giải năm
4808
Giải sáu
1506 - 2365 - 5686
Giải bẩy
474
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6,8
1,8
2


0,0,4,8
5
4
2,6,8
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 25/09/2022
Chủ nhật
Ngày: 25/09/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
793624
Giải nhất
90891
Giải nhì
58598
Giải ba
86667 - 85752
Giải tư
56600 - 45401 - 28715 - 41190 - 09214 - 52555 - 44308
Giải năm
1438
Giải sáu
3990 - 1315 - 5153
Giải bẩy
623
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,8
4,5,5
3,4
3,8

2,3,5
7


0,0,1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/09/2022
Thứ tư
Ngày: 21/09/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
984745
Giải nhất
34843
Giải nhì
13231
Giải ba
42910 - 19274
Giải tư
15148 - 31172 - 60499 - 71235 - 92967 - 45211 - 30648
Giải năm
2008
Giải sáu
5583 - 4543 - 1815
Giải bẩy
050
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,1,3,5

1,5
3,3,5,8,8
0
7
2,4
3
9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/09/2022
Chủ nhật
Ngày: 18/09/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
507708
Giải nhất
74090
Giải nhì
56018
Giải ba
57347 - 73302
Giải tư
50127 - 28746 - 51379 - 10643 - 71587 - 83894 - 61033
Giải năm
0228
Giải sáu
7989 - 1248 - 2376
Giải bẩy
856
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8,9
8
7,8
3
3,6,7,8
6

6,9
7,9
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 14/09/2022
Thứ tư
Ngày: 14/09/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
264790
Giải nhất
66832
Giải nhì
39669
Giải ba
97840 - 33500
Giải tư
66600 - 89403 - 16411 - 10708 - 73745 - 43825 - 10280
Giải năm
9293
Giải sáu
9840 - 1306 - 0461
Giải bẩy
424
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,6,8
1
4,5
2,7
0,0,5

1,9

0
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 11/09/2022
Chủ nhật
Ngày: 11/09/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
906362
Giải nhất
40530
Giải nhì
69121
Giải ba
12968 - 09384
Giải tư
62108 - 05006 - 07574 - 97902 - 08396 - 12906 - 50616
Giải năm
2491
Giải sáu
6174 - 3306 - 5913
Giải bẩy
525
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,6,6,8
3,6
1,5
0


2,8
4,4
4
1,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 07/09/2022
Thứ tư
Ngày: 07/09/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
867239
Giải nhất
32912
Giải nhì
02908
Giải ba
20690 - 62162
Giải tư
33897 - 80425 - 47550 - 77154 - 53855 - 11009 - 99208
Giải năm
4766
Giải sáu
2538 - 3960 - 8038
Giải bẩy
503
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,8,9
2
5
8,8,9

0,4,5,8
0,2,6


0,7

Kết quả xổ số miền Trung - 04/09/2022
Chủ nhật
Ngày: 04/09/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
508930
Giải nhất
30005
Giải nhì
68431
Giải ba
98209 - 60870
Giải tư
10670 - 12791 - 23723 - 95883 - 97798 - 54828 - 05714
Giải năm
7962
Giải sáu
0955 - 6585 - 4438
Giải bẩy
076
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
4
3,8
0,1,8

5
1,2
0,0,6
3,5
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 31/08/2022
Thứ tư
Ngày: 31/08/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
189387
Giải nhất
37953
Giải nhì
44093
Giải ba
20554 - 28010
Giải tư
77987 - 34325 - 98388 - 80087 - 93920 - 21262 - 12377
Giải năm
7381
Giải sáu
8474 - 7535 - 7636
Giải bẩy
028
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0
0,5,8
5,6

3,4
2
4,7
1,7,7,7,8
3

Kết quả xổ số miền Trung - 28/08/2022
Chủ nhật
Ngày: 28/08/2022
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
373724
Giải nhất
76853
Giải nhì
34603
Giải ba
84416 - 91136
Giải tư
72338 - 82452 - 85989 - 19970 - 75777 - 95544 - 06637
Giải năm
1784
Giải sáu
9711 - 0196 - 3548
Giải bẩy
853
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,6
4
6,7,8
4,8
1,2,3,3

0,7
4,9
6