Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Khánh Hoà
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Khánh Hoà.
Soạn tin SMS: DW KH gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 01/12/2021
Thứ tư
Ngày: 01/12/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
551882
Giải nhất
96039
Giải nhì
55386
Giải ba
47269 - 49616
Giải tư
73752 - 97053 - 11117 - 91142 - 13661 - 21099 - 25445
Giải năm
8217
Giải sáu
4242 - 9713 - 3866
Giải bẩy
637
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,6,7,7

7,9
2,2,5
2,3
1,6,9

2,6
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 28/11/2021
Chủ nhật
Ngày: 28/11/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
467908
Giải nhất
88959
Giải nhì
38503
Giải ba
02047 - 71474
Giải tư
64572 - 98605 - 97616 - 49506 - 86635 - 82342 - 37662
Giải năm
9688
Giải sáu
7006 - 3559 - 7945
Giải bẩy
378
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6,6,8
6
9
5
2,5,7
9,9
2
2,4,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 24/11/2021
Thứ tư
Ngày: 24/11/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
594992
Giải nhất
91162
Giải nhì
80651
Giải ba
95795 - 50155
Giải tư
82288 - 81597 - 07119 - 53246 - 49467 - 77938 - 18650
Giải năm
5555
Giải sáu
5714 - 2728 - 3027
Giải bẩy
039
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,9
7,8
8,9
6
0,1,5,5
2,7
8
8
2,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/11/2021
Chủ nhật
Ngày: 21/11/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
163825
Giải nhất
13576
Giải nhì
66355
Giải ba
31277 - 02684
Giải tư
38396 - 71462 - 20819 - 13586 - 99999 - 50032 - 41011
Giải năm
1329
Giải sáu
3331 - 3723 - 3946
Giải bẩy
555
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,9
0,3,5,9
1,2
6
5,5
2
6,7
4,6
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 17/11/2021
Thứ tư
Ngày: 17/11/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
662055
Giải nhất
39863
Giải nhì
55932
Giải ba
46113 - 79318
Giải tư
84403 - 54082 - 30779 - 02441 - 15191 - 46991 - 23060
Giải năm
2683
Giải sáu
1609 - 1576 - 8910
Giải bẩy
051
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
0,3,8

2
1
1,5
0,3
6,9,9
2,3
1,1

Kết quả xổ số miền Trung - 14/11/2021
Chủ nhật
Ngày: 14/11/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
944964
Giải nhất
09248
Giải nhì
78755
Giải ba
70670 - 14573
Giải tư
28483 - 83295 - 19944 - 60191 - 17871 - 75763 - 59853
Giải năm
0770
Giải sáu
1764 - 6323 - 4939
Giải bẩy
448
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3,5
9
4,8,8
3,5
3,4,4
0,0,1,3
3
1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 10/11/2021
Thứ tư
Ngày: 10/11/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
497660
Giải nhất
89774
Giải nhì
74305
Giải ba
70191 - 56623
Giải tư
84298 - 25536 - 25114 - 03978 - 54427 - 76230 - 53475
Giải năm
9137
Giải sáu
5358 - 3022 - 9870
Giải bẩy
615
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4,5
2,3,7
0,6,7

8
0
0,4,5,8
5
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 07/11/2021
Chủ nhật
Ngày: 07/11/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
582257
Giải nhất
85876
Giải nhì
38921
Giải ba
90524 - 19217
Giải tư
99317 - 32946 - 46192 - 59541 - 13110 - 35526 - 71565
Giải năm
8850
Giải sáu
0170 - 4035 - 0870
Giải bẩy
441
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,7,7
1,4,6
5
1,1,6,6
0,7
5
0,0,6

2

Kết quả xổ số miền Trung - 03/11/2021
Thứ tư
Ngày: 03/11/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
124286
Giải nhất
44460
Giải nhì
06075
Giải ba
54335 - 39342
Giải tư
45675 - 08183 - 43385 - 50344 - 01070 - 01667 - 87575
Giải năm
5788
Giải sáu
9533 - 7616 - 4268
Giải bẩy
208
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6

3,5
1,2,4

0,7,8
0,5,5,5
3,5,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 22/09/2021
Thứ tư
Ngày: 22/09/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
676117
Giải nhất
97832
Giải nhì
60825
Giải ba
86234 - 25382
Giải tư
03060 - 09446 - 25956 - 90577 - 11307 - 86989 - 68620
Giải năm
9099
Giải sáu
5281 - 5169 - 3762
Giải bẩy
329
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
0,5,9
2,4
0,6
6
0,2,9
7
1,2,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 19/09/2021
Chủ nhật
Ngày: 19/09/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
201479
Giải nhất
74201
Giải nhì
28691
Giải ba
29536 - 18754
Giải tư
82939 - 94299 - 47007 - 79135 - 14213 - 17154 - 55732
Giải năm
8457
Giải sáu
2860 - 5355 - 4564
Giải bẩy
655
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
1,3

2,5,6,9

4,4,5,5,7
0,4
9

1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/09/2021
Thứ tư
Ngày: 15/09/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
718896
Giải nhất
50521
Giải nhì
06409
Giải ba
09725 - 61303
Giải tư
41170 - 32821 - 48278 - 20431 - 70258 - 63270 - 89752
Giải năm
5362
Giải sáu
0896 - 5241 - 5822
Giải bẩy
032
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
9
1,1,2,5
1,2
1
2,8
2
0,0,8

6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 12/09/2021
Chủ nhật
Ngày: 12/09/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
756190
Giải nhất
18072
Giải nhì
34239
Giải ba
27998 - 07227
Giải tư
68239 - 41837 - 21747 - 49808 - 85742 - 72180 - 54950
Giải năm
8613
Giải sáu
4722 - 2503 - 3440
Giải bẩy
061
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
3
2,7
7,9,9
0,2,7
0
1
2,8
0
0,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/09/2021
Thứ tư
Ngày: 08/09/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
783777
Giải nhất
30126
Giải nhì
91371
Giải ba
42968 - 11696
Giải tư
10517 - 83500 - 10468 - 11014 - 95396 - 72031 - 49267
Giải năm
5822
Giải sáu
6242 - 7032 - 6379
Giải bẩy
581
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,7
2,6
1,2
2

7,7,8,8
1,7,9
1
6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 05/09/2021
Chủ nhật
Ngày: 05/09/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
081215
Giải nhất
96024
Giải nhì
29949
Giải ba
95725 - 25105
Giải tư
64142 - 42705 - 12021 - 40846 - 94001 - 88641 - 73209
Giải năm
3555
Giải sáu
3775 - 7751 - 1114
Giải bẩy
302
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,5,9
4,5
1,4,5

1,2,6,7,9
1,5

5


Kết quả xổ số miền Trung - 01/09/2021
Thứ tư
Ngày: 01/09/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
709547
Giải nhất
07685
Giải nhì
77080
Giải ba
61632 - 05611
Giải tư
77399 - 88417 - 93930 - 81251 - 85581 - 71710 - 84075
Giải năm
7145
Giải sáu
0485 - 6655 - 8578
Giải bẩy
227
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,7
7
0,2
5,7
1,5

5,8
0,1,5,5
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 29/08/2021
Chủ nhật
Ngày: 29/08/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
223514
Giải nhất
40058
Giải nhì
94504
Giải ba
83959 - 70151
Giải tư
87020 - 09576 - 28949 - 22287 - 19015 - 60961 - 00509
Giải năm
4760
Giải sáu
8553 - 8674 - 2884
Giải bẩy
858
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
4,5
0

0,9
1,3,8,8,9
0,1
4,6
4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 25/08/2021
Thứ tư
Ngày: 25/08/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
141201
Giải nhất
02006
Giải nhì
68210
Giải ba
07607 - 60534
Giải tư
58269 - 47110 - 84537 - 87056 - 27715 - 63376 - 17085
Giải năm
9446
Giải sáu
2338 - 9100 - 0530
Giải bẩy
898
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6,7
0,0,5

0,4,6,7,8
6
6
9
6
5
8

Kết quả xổ số miền Trung - 22/08/2021
Chủ nhật
Ngày: 22/08/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
297454
Giải nhất
01717
Giải nhì
86624
Giải ba
73054 - 91527
Giải tư
55682 - 41471 - 00952 - 53416 - 60832 - 70410 - 76931
Giải năm
8120
Giải sáu
9394 - 9258 - 8848
Giải bẩy
792
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,6,7
0,4,7
1,2
8
2,4,4,8
5
1
2
2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 18/08/2021
Thứ tư
Ngày: 18/08/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
925757
Giải nhất
43424
Giải nhì
79293
Giải ba
38958 - 42909
Giải tư
48654 - 84533 - 34591 - 26473 - 33156 - 28563 - 11316
Giải năm
0788
Giải sáu
7490 - 7287 - 4886
Giải bẩy
859
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
6
4
1,3

4,6,7,8,9
3
3
6,7,8
0,1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 15/08/2021
Chủ nhật
Ngày: 15/08/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
439597
Giải nhất
61526
Giải nhì
20891
Giải ba
28456 - 57922
Giải tư
90152 - 75205 - 89687 - 97729 - 98174 - 59799 - 77269
Giải năm
0419
Giải sáu
2794 - 3922 - 4302
Giải bẩy
405
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5
9
2,2,6,9


2,6
9
4
2,7
1,4,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 11/08/2021
Thứ tư
Ngày: 11/08/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
424362
Giải nhất
39201
Giải nhì
40356
Giải ba
69473 - 60121
Giải tư
55862 - 08810 - 10167 - 11029 - 35582 - 61260 - 82048
Giải năm
5487
Giải sáu
9080 - 2612 - 5615
Giải bẩy
983
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,2,5
1,9

8
6
0,2,2,7
3,6
0,2,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 25/07/2021
Chủ nhật
Ngày: 25/07/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
800890
Giải nhất
72178
Giải nhì
46793
Giải ba
25649 - 20320
Giải tư
28761 - 95214 - 81437 - 96060 - 34397 - 70926 - 17088
Giải năm
8538
Giải sáu
3896 - 9467 - 9306
Giải bẩy
031
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4
0,6
1,7,8
9

0,1,2,7
8
8
0,3,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/07/2021
Thứ tư
Ngày: 21/07/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
610228
Giải nhất
90874
Giải nhì
45716
Giải ba
38489 - 67809
Giải tư
04545 - 53355 - 58806 - 42349 - 26348 - 37330 - 25402
Giải năm
7003
Giải sáu
5719 - 1318 - 9472
Giải bẩy
887
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,9
6,8,9
8
0
5,8,9
5

1,2,4
7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/07/2021
Chủ nhật
Ngày: 18/07/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
982874
Giải nhất
58518
Giải nhì
85262
Giải ba
91733 - 25547
Giải tư
41178 - 26524 - 21274 - 48685 - 27261 - 64897 - 28381
Giải năm
5711
Giải sáu
6460 - 2613 - 9240
Giải bẩy
416
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,5,6,8
4
3
0,7

0,1,2
4,4,8
1,5
7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/07/2021
Thứ tư
Ngày: 14/07/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
486367
Giải nhất
36337
Giải nhì
76960
Giải ba
55030 - 08723
Giải tư
60217 - 66175 - 39913 - 50756 - 38214 - 19804 - 33011
Giải năm
1750
Giải sáu
1398 - 4413 - 5203
Giải bẩy
241
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
1,3,3,4,7
3
0,7
1,7
0,6
0,7
5

8

Kết quả xổ số miền Trung - 11/07/2021
Chủ nhật
Ngày: 11/07/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
448219
Giải nhất
23393
Giải nhì
71897
Giải ba
61252 - 15335
Giải tư
56200 - 06333 - 77911 - 29867 - 29666 - 20766 - 51242
Giải năm
4972
Giải sáu
6631 - 9128 - 1251
Giải bẩy
172
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,9
8
1,3,5,8
2
1,2
6,6,7
2,2

3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 07/07/2021
Thứ tư
Ngày: 07/07/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
412464
Giải nhất
82560
Giải nhì
16594
Giải ba
75458 - 27469
Giải tư
93822 - 74702 - 43205 - 34037 - 17777 - 61162 - 26780
Giải năm
4213
Giải sáu
0219 - 7223 - 4432
Giải bẩy
934
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
3,9
2,3,3
2,4,7

8
0,2,4,9
7
0
4

Kết quả xổ số miền Trung - 04/07/2021
Chủ nhật
Ngày: 04/07/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
666138
Giải nhất
32446
Giải nhì
55036
Giải ba
12056 - 52282
Giải tư
62886 - 70659 - 55591 - 21667 - 34492 - 60327 - 40733
Giải năm
2538
Giải sáu
4440 - 5428 - 7040
Giải bẩy
514
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
7,8
3,6,8,8
0,0,6
6,9
7

2,6
1,2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 30/06/2021
Thứ tư
Ngày: 30/06/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
151406
Giải nhất
19205
Giải nhì
11799
Giải ba
89725 - 60620
Giải tư
16978 - 43875 - 99100 - 92174 - 09131 - 88346 - 23836
Giải năm
5530
Giải sáu
8034 - 9881 - 5993
Giải bẩy
827
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6

0,5,7
0,1,4,6
6
3

4,5,8
1
3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/06/2021
Chủ nhật
Ngày: 27/06/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
594681
Giải nhất
41905
Giải nhì
15356
Giải ba
35893 - 39964
Giải tư
38406 - 93997 - 40038 - 31121 - 40354 - 35098 - 23880
Giải năm
5827
Giải sáu
4565 - 4014 - 7679
Giải bẩy
101
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,6
4,6
1,7
8

4,6
4,5
9
0,1
3,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 23/06/2021
Thứ tư
Ngày: 23/06/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
462695
Giải nhất
15515
Giải nhì
35047
Giải ba
90746 - 29153
Giải tư
25012 - 36456 - 20300 - 58873 - 90846 - 47245 - 76610
Giải năm
0152
Giải sáu
0455 - 6900 - 3002
Giải bẩy
781
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,2
0,2,5


5,6,6,7
2,3,5,6

3,5
1
5

Kết quả xổ số miền Trung - 20/06/2021
Chủ nhật
Ngày: 20/06/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
375658
Giải nhất
88387
Giải nhì
74222
Giải ba
10412 - 39411
Giải tư
29100 - 04978 - 32687 - 07785 - 50639 - 64185 - 49201
Giải năm
4056
Giải sáu
7779 - 8964 - 4470
Giải bẩy
711
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2
1,1,2
2
9

6,8
4
0,8,9
5,5,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 16/06/2021
Thứ tư
Ngày: 16/06/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
451737
Giải nhất
99284
Giải nhì
73595
Giải ba
73300 - 32591
Giải tư
66270 - 42959 - 10051 - 23533 - 10300 - 04696 - 61261
Giải năm
4363
Giải sáu
6182 - 6442 - 9697
Giải bẩy
274
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0


3,7
2
1,9
1,3
0,4
2,4
1,5,6,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 13/06/2021
Chủ nhật
Ngày: 13/06/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
691870
Giải nhất
40569
Giải nhì
83575
Giải ba
31560 - 82558
Giải tư
74875 - 72543 - 28443 - 34653 - 96933 - 40028 - 91013
Giải năm
1873
Giải sáu
2888 - 7523 - 2225
Giải bẩy
265
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
3,5,8
3
3,3
3,8
0,5,8,9
0,3,5,5
8

Kết quả xổ số miền Trung - 09/06/2021
Thứ tư
Ngày: 09/06/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
082789
Giải nhất
05520
Giải nhì
30821
Giải ba
82051 - 60011
Giải tư
84721 - 48691 - 88176 - 18216 - 59298 - 06478 - 57604
Giải năm
1444
Giải sáu
4612 - 6411 - 9102
Giải bẩy
999
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
1,1,2,6,8
0,1,1

4
1

6,8
9
1,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 06/06/2021
Chủ nhật
Ngày: 06/06/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
572857
Giải nhất
13620
Giải nhì
93663
Giải ba
54379 - 25450
Giải tư
10632 - 34895 - 71380 - 65715 - 40679 - 29402 - 29604
Giải năm
2149
Giải sáu
8275 - 0558 - 3220
Giải bẩy
774
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
5
0,0
2
9
0,7,8
3,7
4,5,9,9
0
5

Kết quả xổ số miền Trung - 02/06/2021
Thứ tư
Ngày: 02/06/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
094222
Giải nhất
82704
Giải nhì
38618
Giải ba
64555 - 10084
Giải tư
03432 - 37589 - 21464 - 72544 - 00955 - 52164 - 65060
Giải năm
1939
Giải sáu
0701 - 9175 - 1058
Giải bẩy
457
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
8
2
2,9
4,5
5,5,7,8
0,4,4
5
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 30/05/2021
Chủ nhật
Ngày: 30/05/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
938452
Giải nhất
62547
Giải nhì
20384
Giải ba
26741 - 04193
Giải tư
38387 - 26079 - 68937 - 78146 - 43835 - 64937 - 60591
Giải năm
6850
Giải sáu
6711 - 5521 - 4118
Giải bẩy
721
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,8
1,1,3
5,7,7
1,6,7
0,2

9
4,7
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 26/05/2021
Thứ tư
Ngày: 26/05/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
631010
Giải nhất
71505
Giải nhì
22752
Giải ba
88278 - 29747
Giải tư
56744 - 62117 - 97997 - 57006 - 38486 - 70486 - 06823
Giải năm
9683
Giải sáu
0343 - 6971 - 9945
Giải bẩy
764
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
0,7
3
2
3,4,5,7
2
4
1,8
3,6,6
7

Kết quả xổ số miền Trung - 23/05/2021
Chủ nhật
Ngày: 23/05/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
874062
Giải nhất
96826
Giải nhì
87253
Giải ba
18506 - 02242
Giải tư
98886 - 14061 - 00486 - 25961 - 46847 - 08028 - 15097
Giải năm
6142
Giải sáu
4060 - 4320 - 5224
Giải bẩy
526
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

0,4,6,6,8

2,2,7
3
0,1,1,2

6,6
7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/05/2021
Thứ tư
Ngày: 19/05/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
146642
Giải nhất
79985
Giải nhì
91763
Giải ba
10276 - 44363
Giải tư
89654 - 03792 - 66937 - 32598 - 90974 - 16775 - 40680
Giải năm
8321
Giải sáu
1138 - 9116 - 8340
Giải bẩy
090
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6
1
2,7,8
0,2
4
3,3
4,5,6
0,5
0,2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/05/2021
Chủ nhật
Ngày: 16/05/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
650162
Giải nhất
23622
Giải nhì
46614
Giải ba
10993 - 87601
Giải tư
90340 - 44042 - 02667 - 63925 - 94258 - 64295 - 07587
Giải năm
5972
Giải sáu
3224 - 3550 - 0801
Giải bẩy
207
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,7
4
2,4,5

0,2
0,8
2,7
2,9
7
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 12/05/2021
Thứ tư
Ngày: 12/05/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
951922
Giải nhất
39232
Giải nhì
93844
Giải ba
34173 - 41738
Giải tư
27923 - 83857 - 83809 - 58747 - 22687 - 98206 - 19472
Giải năm
3526
Giải sáu
0139 - 1879 - 3463
Giải bẩy
387
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
5
2,3,6
2,8,9
4,7
7
3
2,3,9
7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 09/05/2021
Chủ nhật
Ngày: 09/05/2021
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
871627
Giải nhất
10740
Giải nhì
39445
Giải ba
33647 - 59917
Giải tư
77139 - 40007 - 21149 - 32268 - 60984 - 72497 - 41865
Giải năm
7653
Giải sáu
2513 - 8945 - 5659
Giải bẩy
078
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,7
7
9
0,5,5,7,9
3,4,9
5,8
8
4
7