Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Khánh Hoà
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Khánh Hoà.
Soạn tin SMS: DW KH gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 18/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/11/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
580161
Giải nhất
20423
Giải nhì
12881
Giải ba
38105 - 28123
Giải tư
03053 - 67898 - 41113 - 62349 - 90742 - 76267 - 90140
Giải năm
2018
Giải sáu
9858 - 1639 - 4930
Giải bẩy
603
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
3,8
3,3
0,9
0,2,9
3,8
1,7

0,1
8

Kết quả xổ số miền Trung - 14/11/2018
Thứ tư
Ngày: 14/11/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
732205
Giải nhất
59084
Giải nhì
59020
Giải ba
21265 - 43177
Giải tư
12102 - 30732 - 05390 - 37399 - 89376 - 16466 - 39188
Giải năm
3451
Giải sáu
3274 - 0739 - 4776
Giải bẩy
256
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5

0
2,4,9

1,6
5,6
4,6,6,7
4,8
0,9

Kết quả xổ số miền Trung - 11/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/11/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
214708
Giải nhất
39511
Giải nhì
79285
Giải ba
31403 - 24660
Giải tư
01427 - 90930 - 78412 - 65317 - 13104 - 27636 - 97088
Giải năm
6475
Giải sáu
2010 - 3805 - 2961
Giải bẩy
192
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5,8
0,1,2,7
7
0,6


0,1,5
5
5,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 07/11/2018
Thứ tư
Ngày: 07/11/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
341844
Giải nhất
84403
Giải nhì
10396
Giải ba
04809 - 31945
Giải tư
75127 - 72070 - 36779 - 42441 - 04475 - 96998 - 16375
Giải năm
2798
Giải sáu
4700 - 1355 - 4620
Giải bẩy
322
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9

0,2,7
4
1,4,5
5

0,5,5,9

6,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/11/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
687297
Giải nhất
50900
Giải nhì
29214
Giải ba
19225 - 75507
Giải tư
71335 - 49912 - 35480 - 79286 - 21395 - 21823 - 10281
Giải năm
2118
Giải sáu
2423 - 7129 - 3946
Giải bẩy
599
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
2,4,8
3,3,5,9
5
6


7
0,1,6
5,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 31/10/2018
Thứ tư
Ngày: 31/10/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
456628
Giải nhất
07288
Giải nhì
39375
Giải ba
34092 - 78042
Giải tư
18795 - 82448 - 21071 - 52453 - 82436 - 62176 - 93684
Giải năm
2024
Giải sáu
5216 - 0196 - 4863
Giải bẩy
198
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
4,8
6
2,8
3
3
1,5,6
4,8
2,5,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 28/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/10/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
762589
Giải nhất
88929
Giải nhì
52223
Giải ba
02938 - 07006
Giải tư
03033 - 44729 - 06238 - 83083 - 45138 - 75892 - 27846
Giải năm
1527
Giải sáu
7283 - 6649 - 0151
Giải bẩy
597
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

3,7,9,9
3,8,8,8
6,9
1


3,3,7,9
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 24/10/2018
Thứ tư
Ngày: 24/10/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
343453
Giải nhất
17267
Giải nhì
66777
Giải ba
02576 - 84145
Giải tư
44080 - 60929 - 56834 - 30929 - 22145 - 05139 - 18591
Giải năm
4820
Giải sáu
5985 - 7218 - 8580
Giải bẩy
627
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
8
0,7,9,9
4,9
5,5
3
7
6,7
0,0,5
1

Kết quả xổ số miền Trung - 21/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 21/10/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
682117
Giải nhất
67360
Giải nhì
94193
Giải ba
20980 - 09216
Giải tư
58566 - 87640 - 27420 - 52470 - 04331 - 77991 - 57674
Giải năm
5659
Giải sáu
7450 - 9740 - 5319
Giải bẩy
104
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
6,7,9
0
1
0,0
0,9
0,6
0,4
0
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 17/10/2018
Thứ tư
Ngày: 17/10/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
135477
Giải nhất
27698
Giải nhì
32930
Giải ba
61854 - 04564
Giải tư
18203 - 16242 - 94667 - 22385 - 85357 - 47893 - 87646
Giải năm
0366
Giải sáu
2661 - 4018 - 4979
Giải bẩy
787
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
8

0
2,6
4,7
1,4,6,7
7,9
5,7
3,4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 14/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 14/10/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
198163
Giải nhất
74418
Giải nhì
85474
Giải ba
02592 - 06553
Giải tư
64742 - 65439 - 81682 - 89882 - 61485 - 63621 - 96794
Giải năm
6479
Giải sáu
7774 - 8205 - 8695
Giải bẩy
008
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,8
8
1
9
2
3
3
4,4,9
2,2,5
2,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 10/10/2018
Thứ tư
Ngày: 10/10/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
441681
Giải nhất
79356
Giải nhì
38038
Giải ba
99633 - 06772
Giải tư
87175 - 13932 - 75706 - 48812 - 48999 - 05060 - 25458
Giải năm
3071
Giải sáu
0986 - 9978 - 3153
Giải bẩy
911
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,2

2,3,8

3,6,8
0
1,2,5,8
1,1,6
9

Kết quả xổ số miền Trung - 07/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 07/10/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
889473
Giải nhất
62870
Giải nhì
25570
Giải ba
89839 - 41058
Giải tư
78393 - 40360 - 34402 - 63226 - 61875 - 34102 - 17806
Giải năm
0219
Giải sáu
8543 - 0272 - 5783
Giải bẩy
082
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,6
9
6
4,9
3
8
0
0,0,2,3,5
2,3
3

Kết quả xổ số miền Trung - 03/10/2018
Thứ tư
Ngày: 03/10/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
556297
Giải nhất
03971
Giải nhì
87061
Giải ba
90496 - 99970
Giải tư
30683 - 75435 - 43773 - 10797 - 74677 - 51054 - 26763
Giải năm
7739
Giải sáu
2013 - 6137 - 1081
Giải bẩy
248
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3

5,7,9
8
4
1,1,3
0,1,3,7
1,3
6,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 30/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 30/09/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
340007
Giải nhất
70833
Giải nhì
01771
Giải ba
22331 - 40873
Giải tư
22841 - 66383 - 08541 - 83679 - 18310 - 55519 - 68371
Giải năm
9086
Giải sáu
1632 - 1050 - 6698
Giải bẩy
487
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,7,9

1,2,3
1,1
0

1,1,3,9
3,6,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 26/09/2018
Thứ tư
Ngày: 26/09/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
000686
Giải nhất
55740
Giải nhì
32835
Giải ba
06547 - 12579
Giải tư
44873 - 55511 - 60847 - 41596 - 55113 - 28026 - 39033
Giải năm
8621
Giải sáu
2674 - 1974 - 2799
Giải bẩy
813
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,3
1,6
3,5
0,2,7,7


3,4,4,9
6
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 23/09/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
170204
Giải nhất
25315
Giải nhì
55559
Giải ba
90989 - 22233
Giải tư
10834 - 95978 - 25226 - 68894 - 91204 - 35184 - 50400
Giải năm
9525
Giải sáu
5523 - 8109 - 9498
Giải bẩy
309
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,4,9,9
5
3,5,6
3,4
8
9

8
4,9
4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/09/2018
Thứ tư
Ngày: 19/09/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
939923
Giải nhất
77516
Giải nhì
69214
Giải ba
67286 - 67968
Giải tư
49114 - 08927 - 06685 - 23121 - 21452 - 70418 - 37775
Giải năm
3672
Giải sáu
0906 - 6055 - 6541
Giải bẩy
551
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4,4,6,8
1,3,7

1
1,2,5
8
2,5,7
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 16/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 16/09/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
899881
Giải nhất
73908
Giải nhì
48051
Giải ba
11726 - 23990
Giải tư
76466 - 43592 - 96304 - 23244 - 13671 - 47044 - 27010
Giải năm
5538
Giải sáu
0622 - 9661 - 6717
Giải bẩy
891
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
0,7
2,6
8
4,4
1
1,6
1,6
1
0,1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 12/09/2018
Thứ tư
Ngày: 12/09/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
803130
Giải nhất
10285
Giải nhì
24110
Giải ba
03629 - 52752
Giải tư
09473 - 22869 - 07722 - 05462 - 43856 - 10320 - 92102
Giải năm
6751
Giải sáu
1629 - 4433 - 2104
Giải bẩy
955
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
0
0,2,9,9
0,3

1,2,5,6,7
2,9
3
5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 09/09/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
739950
Giải nhất
67126
Giải nhì
52274
Giải ba
02002 - 78825
Giải tư
20264 - 82693 - 90449 - 24361 - 87627 - 84663 - 61123
Giải năm
4759
Giải sáu
5862 - 7528 - 3285
Giải bẩy
334
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3

3,5,6,7,8
4
9
0,9
1,2,3,4
4
5
3

Kết quả xổ số miền Trung - 05/09/2018
Thứ tư
Ngày: 05/09/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
683451
Giải nhất
21741
Giải nhì
54325
Giải ba
49576 - 34329
Giải tư
09091 - 62974 - 82477 - 29615 - 60814 - 95999 - 87315
Giải năm
8444
Giải sáu
6828 - 5771 - 4113
Giải bẩy
922
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4,5,5
2,5,5,8,9

1,4
1

1,4,6,7

1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 02/09/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
933779
Giải nhất
30477
Giải nhì
14820
Giải ba
23092 - 18066
Giải tư
31252 - 02424 - 49988 - 10419 - 58180 - 09369 - 38044
Giải năm
2207
Giải sáu
3822 - 2526 - 6238
Giải bẩy
839
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
9
0,2,4,6
8,9
4,8
2
6,9
7,9
0,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 29/08/2018
Thứ tư
Ngày: 29/08/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
889293
Giải nhất
54320
Giải nhì
79769
Giải ba
04740 - 65335
Giải tư
53045 - 57165 - 37029 - 37668 - 24233 - 24598 - 89480
Giải năm
1477
Giải sáu
2112 - 9636 - 4242
Giải bẩy
070
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7
0,9
3,5,6
0,2,5

5,8,9
0,7
0
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 26/08/2018
Chủ nhật
Ngày: 26/08/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
777986
Giải nhất
63492
Giải nhì
53999
Giải ba
25265 - 49432
Giải tư
22603 - 25317 - 37337 - 33502 - 05428 - 75251 - 28654
Giải năm
5473
Giải sáu
2954 - 4224 - 2262
Giải bẩy
874
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
7
4,8
2,7
8
1,4,4
2,5
3,4
6
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 22/08/2018
Thứ tư
Ngày: 22/08/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
677442
Giải nhất
06983
Giải nhì
82780
Giải ba
85392 - 65006
Giải tư
32948 - 98360 - 26406 - 19364 - 90633 - 41529 - 17324
Giải năm
6501
Giải sáu
7509 - 3313 - 7038
Giải bẩy
950
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,6,9,9
3
4,9
3,8
2,8
0
0,4

0,3
2

Kết quả xổ số miền Trung - 19/08/2018
Chủ nhật
Ngày: 19/08/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
524843
Giải nhất
45580
Giải nhì
33443
Giải ba
58865 - 71636
Giải tư
23328 - 59893 - 47716 - 70133 - 14782 - 53491 - 35854
Giải năm
0291
Giải sáu
7007 - 9807 - 6453
Giải bẩy
874
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7
6
8
3,6
3,3
0,3,4
5
4
0,2
1,1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 15/08/2018
Thứ tư
Ngày: 15/08/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
376409
Giải nhất
17978
Giải nhì
79400
Giải ba
61415 - 48172
Giải tư
57612 - 26251 - 54474 - 12168 - 05001 - 13685 - 37007
Giải năm
5440
Giải sáu
6222 - 7230 - 1695
Giải bẩy
243
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7,9
2,3,5
2
0
0,3
1
8
2,4,8
5
5

Kết quả xổ số miền Trung - 12/08/2018
Chủ nhật
Ngày: 12/08/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
066025
Giải nhất
97107
Giải nhì
96023
Giải ba
45889 - 17009
Giải tư
97800 - 73881 - 39738 - 44674 - 72067 - 54010 - 17672
Giải năm
8555
Giải sáu
3721 - 7433 - 7712
Giải bẩy
638
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,9
0,2
1,3,5
3,8,8

5,6
7
2,4
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/08/2018
Thứ tư
Ngày: 08/08/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
274108
Giải nhất
17818
Giải nhì
51521
Giải ba
33831 - 93757
Giải tư
32586 - 75510 - 33851 - 77010 - 44422 - 14336 - 98498
Giải năm
9694
Giải sáu
1257 - 5139 - 3257
Giải bẩy
264
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,0,0,8
1,2
1,6,9

1,7,7,7
4

6
4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 05/08/2018
Chủ nhật
Ngày: 05/08/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
624586
Giải nhất
28979
Giải nhì
05089
Giải ba
36290 - 62907
Giải tư
83423 - 13019 - 34743 - 70896 - 06414 - 16612 - 93563
Giải năm
1355
Giải sáu
7069 - 2279 - 2340
Giải bẩy
400
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
2,4,9
3

0,3
5
3,9
3,9,9
6,9
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 01/08/2018
Thứ tư
Ngày: 01/08/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
731769
Giải nhất
15273
Giải nhì
92985
Giải ba
65299 - 77451
Giải tư
39012 - 62944 - 16602 - 76884 - 24500 - 59867 - 63130
Giải năm
1899
Giải sáu
4930 - 0274 - 9790
Giải bẩy
568
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
2

0,0
4
1,5
7,8,9
3,4
4,5
0,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 29/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 29/07/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
187939
Giải nhất
33150
Giải nhì
09743
Giải ba
95510 - 22564
Giải tư
78868 - 23512 - 08210 - 00952 - 82416 - 69600 - 08130
Giải năm
1337
Giải sáu
9776 - 0310 - 0120
Giải bẩy
712
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,0,0,2,2,6
0
0,7,9
3
0,2,4
4,8
6


Kết quả xổ số miền Trung - 25/07/2018
Thứ tư
Ngày: 25/07/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
432864
Giải nhất
38738
Giải nhì
45192
Giải ba
29627 - 21229
Giải tư
03207 - 06816 - 21566 - 94951 - 78876 - 52496 - 28460
Giải năm
3613
Giải sáu
5440 - 0458 - 6138
Giải bẩy
175
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,6
7,9
8,8
0
1,8
0,4,6
5,6
6
2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 22/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 22/07/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
179450
Giải nhất
44379
Giải nhì
71252
Giải ba
96437 - 99628
Giải tư
64789 - 53993 - 18850 - 21915 - 90661 - 41137 - 45745
Giải năm
8113
Giải sáu
7245 - 1637 - 7587
Giải bẩy
640
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5
8
7,7,7
0,5,5
0,0,2
1
9
7,9
3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 18/07/2018
Thứ tư
Ngày: 18/07/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
459371
Giải nhất
11017
Giải nhì
00989
Giải ba
98562 - 54798
Giải tư
20203 - 46419 - 64351 - 43285 - 33691 - 10382 - 69239
Giải năm
6212
Giải sáu
6737 - 4996 - 7334
Giải bẩy
903
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
2,3,7,9

4,7,9

1
2
1
2,5,9
1,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 15/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 15/07/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
491032
Giải nhất
17115
Giải nhì
00293
Giải ba
13127 - 24355
Giải tư
46556 - 76280 - 38616 - 07735 - 07556 - 82735 - 30930
Giải năm
8921
Giải sáu
8997 - 2529 - 9858
Giải bẩy
057
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
1,7,9
0,2,5,5

5,6,6,7,8


0
1,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/07/2018
Thứ tư
Ngày: 11/07/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
315686
Giải nhất
00572
Giải nhì
57856
Giải ba
87838 - 92288
Giải tư
59635 - 46079 - 63671 - 89154 - 58975 - 07018 - 91473
Giải năm
0771
Giải sáu
5821 - 9532 - 7145
Giải bẩy
105
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
8
1
2,5,8
5
4,6,9

1,1,2,3,5,9
6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 08/07/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
735175
Giải nhất
11118
Giải nhì
13261
Giải ba
55966 - 08236
Giải tư
94420 - 84916 - 19154 - 56684 - 23646 - 66263 - 52925
Giải năm
0921
Giải sáu
7196 - 4886 - 0644
Giải bẩy
287
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,6,8
0,1,5
6
4,6
4
1,3,6
5
4,6,7
6

Kết quả xổ số miền Trung - 04/07/2018
Thứ tư
Ngày: 04/07/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
459401
Giải nhất
93611
Giải nhì
76172
Giải ba
70248 - 62865
Giải tư
32752 - 15415 - 37442 - 15553 - 37285 - 65487 - 56871
Giải năm
2099
Giải sáu
8748 - 0178 - 7145
Giải bẩy
654
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
1,5


2,5,8,8
2,3,4
5
1,2,8
5,7
9

Kết quả xổ số miền Trung - 01/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 01/07/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
949883
Giải nhất
98239
Giải nhì
95503
Giải ba
89492 - 78920
Giải tư
16464 - 75352 - 20669 - 08480 - 56335 - 24367 - 44023
Giải năm
9997
Giải sáu
7892 - 8881 - 2759
Giải bẩy
193
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5

0,3
5,9

2,9
4,7,9

0,1,3
2,2,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 27/06/2018
Thứ tư
Ngày: 27/06/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
191798
Giải nhất
69595
Giải nhì
70057
Giải ba
09294 - 48963
Giải tư
51297 - 14544 - 77082 - 12623 - 22293 - 47191 - 94039
Giải năm
5099
Giải sáu
7742 - 2946 - 3201
Giải bẩy
016
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
6
3,8
9
2,4,6
7
3

2
1,3,4,5,7,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 24/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 24/06/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
715299
Giải nhất
05663
Giải nhì
11840
Giải ba
71390 - 15762
Giải tư
52129 - 61030 - 77943 - 99836 - 64663 - 30108 - 96951
Giải năm
8871
Giải sáu
7732 - 7866 - 9821
Giải bẩy
539
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

1,9
0,2,6,9
0,3
1
2,3,3,6
1
2
0,9

Kết quả xổ số miền Trung - 20/06/2018
Thứ tư
Ngày: 20/06/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
742694
Giải nhất
02120
Giải nhì
48966
Giải ba
09465 - 02631
Giải tư
60588 - 79839 - 80446 - 20399 - 43556 - 94334 - 65515
Giải năm
6582
Giải sáu
4237 - 7227 - 2431
Giải bẩy
176
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
0,7
1,1,4,4,7,9
6
6
5,6
6
2,8
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 17/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 17/06/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
413459
Giải nhất
00337
Giải nhì
69108
Giải ba
30173 - 00289
Giải tư
23525 - 25104 - 53136 - 71171 - 35902 - 55316 - 81146
Giải năm
5008
Giải sáu
2267 - 6833 - 0879
Giải bẩy
329
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8,8
6
5,9
3,6,7
6
7,9
7
1,3,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/06/2018
Thứ tư
Ngày: 13/06/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
738221
Giải nhất
27687
Giải nhì
09958
Giải ba
33983 - 50773
Giải tư
77287 - 61615 - 46480 - 59942 - 21911 - 27473 - 49301
Giải năm
6482
Giải sáu
9498 - 6286 - 3453
Giải bẩy
250
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,5
1

2
0,3,8

3,3
0,2,3,6,7,7
7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 10/06/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
998744
Giải nhất
99795
Giải nhì
74436
Giải ba
86957 - 18426
Giải tư
46987 - 01218 - 55845 - 34830 - 56553 - 91951 - 76064
Giải năm
1008
Giải sáu
4455 - 6869 - 5068
Giải bẩy
007
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
8
6
0,6
4,5
1,3,5,7
4,8,9
3
7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 06/06/2018
Thứ tư
Ngày: 06/06/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
767058
Giải nhất
41235
Giải nhì
60180
Giải ba
43425 - 69125
Giải tư
93918 - 30338 - 79324 - 46172 - 02094 - 57848 - 95622
Giải năm
0518
Giải sáu
2563 - 1034 - 5282
Giải bẩy
614
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,8,8
2,4,5,5
4,5,8
8
8
3
2
0,0,2
4

Kết quả xổ số miền Trung - 03/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 03/06/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
658074
Giải nhất
19587
Giải nhì
20862
Giải ba
97442 - 44273
Giải tư
40462 - 78896 - 49623 - 99212 - 81731 - 64942 - 02513
Giải năm
0727
Giải sáu
7659 - 1238 - 3246
Giải bẩy
270
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3
3,7
1,1,8
2,2,6
9
2,2
0,3,4
7
6

Kết quả xổ số miền Trung - 30/05/2018
Thứ tư
Ngày: 30/05/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
914104
Giải nhất
03070
Giải nhì
88693
Giải ba
16921 - 65696
Giải tư
27254 - 52227 - 94976 - 11090 - 27294 - 25001 - 34120
Giải năm
4158
Giải sáu
2749 - 7602 - 7680
Giải bẩy
759
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4
6
0,1,7

9
4,8,9

0,6
0
0,3,4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 27/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 27/05/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
333739
Giải nhất
08362
Giải nhì
32451
Giải ba
15630 - 40856
Giải tư
94501 - 07402 - 48175 - 63612 - 65808 - 29403 - 26304
Giải năm
0431
Giải sáu
4124 - 5553 - 8074
Giải bẩy
068
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,4,8
2
4
0,1,9

1,3,6
2,8
4,5
0

Kết quả xổ số miền Trung - 23/05/2018
Thứ tư
Ngày: 23/05/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
272554
Giải nhất
76790
Giải nhì
06779
Giải ba
89705 - 01685
Giải tư
43876 - 37855 - 03777 - 19559 - 67487 - 21221 - 66576
Giải năm
9294
Giải sáu
3242 - 2174 - 2455
Giải bẩy
827
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

1,7

2
4,5,5,9

4,6,6,7,9
5,7
0,2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 20/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 20/05/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
279954
Giải nhất
72473
Giải nhì
70516
Giải ba
83828 - 13640
Giải tư
61685 - 33465 - 36200 - 69804 - 21590 - 25520 - 96466
Giải năm
1434
Giải sáu
2767 - 0275 - 1991
Giải bẩy
480
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
6
0,8
4
0
4
5,6,7
3,5,5
0,5
0,1

Kết quả xổ số miền Trung - 16/05/2018
Thứ tư
Ngày: 16/05/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
852766
Giải nhất
51226
Giải nhì
19717
Giải ba
22579 - 97353
Giải tư
47533 - 27819 - 02502 - 22994 - 30435 - 36321 - 21970
Giải năm
2658
Giải sáu
0968 - 8065 - 9686
Giải bẩy
164
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
7,9
1,6
3,5
3
3,8
4,5,6,8
0,9
6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 13/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 13/05/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
881016
Giải nhất
92565
Giải nhì
10561
Giải ba
43413 - 57189
Giải tư
89523 - 28955 - 64451 - 39208 - 18227 - 57677 - 36161
Giải năm
9411
Giải sáu
3565 - 2986 - 6203
Giải bẩy
124
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
1,3,6
3,4,7


1,5
0,1,1,5,5
7
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/05/2018
Thứ tư
Ngày: 09/05/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
420260
Giải nhất
51335
Giải nhì
30499
Giải ba
80483 - 51588
Giải tư
96160 - 30310 - 29053 - 50484 - 69446 - 83655 - 24323
Giải năm
7659
Giải sáu
7515 - 9688 - 1086
Giải bẩy
970
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5
3
5
6
3,5,9
0,0
0
3,4,6,8,8
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 06/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 06/05/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
221291
Giải nhất
03573
Giải nhì
56971
Giải ba
76925 - 56577
Giải tư
56350 - 71133 - 83887 - 60693 - 65382 - 54356 - 80120
Giải năm
6314
Giải sáu
4031 - 4922 - 9434
Giải bẩy
110
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4
0,2,5
1,3,4

0,6
3
1,3,7
2,7
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 02/05/2018
Thứ tư
Ngày: 02/05/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
284443
Giải nhất
47451
Giải nhì
25761
Giải ba
97909 - 51532
Giải tư
05296 - 91893 - 43056 - 48608 - 08688 - 59210 - 77197
Giải năm
4121
Giải sáu
2336 - 5583 - 3646
Giải bẩy
515
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
0,5
1
2,6
3,6
1,3,6
1

3,8
3,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 29/04/2018
Chủ nhật
Ngày: 29/04/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
448851
Giải nhất
50996
Giải nhì
36579
Giải ba
14061 - 18454
Giải tư
56469 - 30037 - 25214 - 67898 - 19493 - 83342 - 59873
Giải năm
6777
Giải sáu
9474 - 7424 - 8048
Giải bẩy
348
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
4
7
2,8,8
1,3,4
1,9
3,4,7,9

3,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 25/04/2018
Thứ tư
Ngày: 25/04/2018
Xổ số Khánh Hoà
Giải đặc biệt
730415
Giải nhất
81683
Giải nhì
91302
Giải ba
64299 - 84132
Giải tư
89404 - 23139 - 66894 - 71820 - 67206 - 97761 - 95877
Giải năm
4346
Giải sáu
5991 - 0319 - 4333
Giải bẩy
386
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6
5,9
0
2,3,9
6,7

1
7
3,6
1,4,9