Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Ninh Thuận.
Soạn tin SMS: DW NT gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 26/11/2021
Thứ sáu
Ngày: 26/11/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
280459
Giải nhất
99568
Giải nhì
99156
Giải ba
14799 - 58968
Giải tư
32444 - 28624 - 65104 - 31604 - 07444 - 35731 - 60991
Giải năm
6341
Giải sáu
3970 - 7690 - 1855
Giải bẩy
166
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,5

4
1
1,4,4
5,6,9
6,8,8
0

0,1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 19/11/2021
Thứ sáu
Ngày: 19/11/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
136410
Giải nhất
89903
Giải nhì
08689
Giải ba
75724 - 52246
Giải tư
74282 - 57396 - 92351 - 19557 - 38349 - 30669 - 85896
Giải năm
9285
Giải sáu
2283 - 7356 - 0938
Giải bẩy
552
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0
4
8
6,9
1,2,6,7
9

2,3,5,9,9
6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 12/11/2021
Thứ sáu
Ngày: 12/11/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
000177
Giải nhất
92025
Giải nhì
74676
Giải ba
52648 - 80833
Giải tư
24964 - 08945 - 97203 - 70902 - 01402 - 67731 - 82501
Giải năm
4416
Giải sáu
1445 - 9884 - 7592
Giải bẩy
363
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,3
6
5
1,3
5,5,8

3,4
6,7
3,4
2

Kết quả xổ số miền Trung - 05/11/2021
Thứ sáu
Ngày: 05/11/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
842628
Giải nhất
44237
Giải nhì
21810
Giải ba
65854 - 56600
Giải tư
98014 - 02248 - 59983 - 23970 - 39146 - 50703 - 40984
Giải năm
0951
Giải sáu
7359 - 2086 - 6522
Giải bẩy
258
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6
0,4
2,8
7
6,8
1,4,8,9

0
3,4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 17/09/2021
Thứ sáu
Ngày: 17/09/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
011607
Giải nhất
04574
Giải nhì
82891
Giải ba
33005 - 16552
Giải tư
53853 - 21923 - 30340 - 44340 - 44254 - 58170 - 16949
Giải năm
8875
Giải sáu
5483 - 5543 - 5443
Giải bẩy
284
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7

3

0,0,3,3,9
2,3,4
1
0,4,5
3,4
1

Kết quả xổ số miền Trung - 10/09/2021
Thứ sáu
Ngày: 10/09/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
562273
Giải nhất
52624
Giải nhì
51416
Giải ba
11098 - 78266
Giải tư
73780 - 88404 - 79465 - 79041 - 93878 - 10307 - 01735
Giải năm
9040
Giải sáu
7453 - 4887 - 6504
Giải bẩy
646
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,7
6
4,4
5
0,1,6
3
5,6
3,8
0,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 03/09/2021
Thứ sáu
Ngày: 03/09/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
167630
Giải nhất
52559
Giải nhì
81444
Giải ba
51051 - 07420
Giải tư
90720 - 74685 - 11907 - 65615 - 87234 - 63990 - 49311
Giải năm
9405
Giải sáu
0266 - 9274 - 2988
Giải bẩy
712
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
1,2,5
0,0
0,1,4
4
1,9
6
4
5,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 27/08/2021
Thứ sáu
Ngày: 27/08/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
744511
Giải nhất
97355
Giải nhì
31530
Giải ba
36906 - 20409
Giải tư
68478 - 49553 - 98638 - 82600 - 24620 - 32497 - 32859
Giải năm
2869
Giải sáu
1903 - 5724 - 2272
Giải bẩy
307
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6,7,9
1
0,4
0,8

3,5,9
0,9
2,8

7

Kết quả xổ số miền Trung - 20/08/2021
Thứ sáu
Ngày: 20/08/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
430430
Giải nhất
45849
Giải nhì
40918
Giải ba
08407 - 64779
Giải tư
11118 - 36441 - 53802 - 95122 - 46206 - 31601 - 80540
Giải năm
0662
Giải sáu
1802 - 6868 - 4325
Giải bẩy
195
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,6,7
8,8
2,5
0
0,1,9

2,8
0,9

5

Kết quả xổ số miền Trung - 13/08/2021
Thứ sáu
Ngày: 13/08/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
489709
Giải nhất
94014
Giải nhì
82622
Giải ba
29729 - 05622
Giải tư
88545 - 81486 - 04089 - 03602 - 38144 - 45279 - 98210
Giải năm
1604
Giải sáu
7975 - 3654 - 8870
Giải bẩy
134
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,9
0,4
2,2,9
4
4,5
4

0,5,9
6,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 30/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 30/07/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
903997
Giải nhất
96733
Giải nhì
28352
Giải ba
20095 - 91438
Giải tư
25141 - 56204 - 28015 - 04728 - 38941 - 84309 - 20763
Giải năm
1888
Giải sáu
7783 - 0561 - 1625
Giải bẩy
951
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
0,5
5,8
3,8
1,1
1,2
1,3

3,8
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 23/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 23/07/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
289354
Giải nhất
22261
Giải nhì
54926
Giải ba
51070 - 40554
Giải tư
65114 - 91524 - 12164 - 99125 - 08033 - 34245 - 76576
Giải năm
4310
Giải sáu
4713 - 1170 - 2970
Giải bẩy
767
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,4
4,5,6
3
5
4,4
1,4,7
0,0,0,6

8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 16/07/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
289385
Giải nhất
21724
Giải nhì
52476
Giải ba
92836 - 78561
Giải tư
39570 - 77899 - 82384 - 42340 - 75992 - 47462 - 54204
Giải năm
3769
Giải sáu
9571 - 1044 - 0801
Giải bẩy
238
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
7
4
6,8
0,4

1,2,9
0,1,6
4,5
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 09/07/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
336123
Giải nhất
36234
Giải nhì
23138
Giải ba
67100 - 07929
Giải tư
40878 - 78902 - 89515 - 35609 - 90009 - 72403 - 12156
Giải năm
6783
Giải sáu
3239 - 9713 - 6328
Giải bẩy
131
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,9,9
3,5
3,3,8,9
1,4,8,9

6

8
3

Kết quả xổ số miền Trung - 02/07/2021
Thứ sáu
Ngày: 02/07/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
382396
Giải nhất
27801
Giải nhì
45677
Giải ba
15688 - 32376
Giải tư
77062 - 84313 - 47141 - 43588 - 36284 - 74761 - 06687
Giải năm
3552
Giải sáu
9643 - 2916 - 8352
Giải bẩy
920
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3,6
0
1
1,3
2,2
1,2
6,7
4,7,8,8
6

Kết quả xổ số miền Trung - 25/06/2021
Thứ sáu
Ngày: 25/06/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
163353
Giải nhất
67027
Giải nhì
21581
Giải ba
18105 - 16756
Giải tư
29562 - 32005 - 37471 - 88528 - 53648 - 51440 - 47925
Giải năm
3558
Giải sáu
3582 - 3812 - 6240
Giải bẩy
942
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
2
5,7,8

0,0,2,2,8
3,6,8
2
1
1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 18/06/2021
Thứ sáu
Ngày: 18/06/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
303729
Giải nhất
68376
Giải nhì
02935
Giải ba
45040 - 83300
Giải tư
47820 - 38486 - 47951 - 68744 - 87190 - 51839 - 71704
Giải năm
0111
Giải sáu
1800 - 0821 - 2396
Giải bẩy
127
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,0,4
1
0,1,7,9
5,9
0,4
1

6
6
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/06/2021
Thứ sáu
Ngày: 11/06/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
607428
Giải nhất
21144
Giải nhì
11969
Giải ba
66390 - 71385
Giải tư
88445 - 36391 - 92198 - 10553 - 43789 - 19782 - 38543
Giải năm
1513
Giải sáu
0227 - 2941 - 0838
Giải bẩy
958
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
7,8
8
1,3,4,5
3,8
2,9

2,5,9
0,1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/06/2021
Thứ sáu
Ngày: 04/06/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
999506
Giải nhất
52969
Giải nhì
20495
Giải ba
56580 - 37420
Giải tư
15317 - 50480 - 28121 - 27686 - 63940 - 15242 - 18962
Giải năm
1317
Giải sáu
2761 - 3718 - 4793
Giải bẩy
317
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
7,7,7,8
0,1

0,2

1,2,9

0,0,6
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 28/05/2021
Thứ sáu
Ngày: 28/05/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
291441
Giải nhất
24632
Giải nhì
67678
Giải ba
60341 - 98945
Giải tư
07775 - 33608 - 70168 - 97313 - 66450 - 66424 - 78788
Giải năm
2370
Giải sáu
5148 - 5828 - 9048
Giải bẩy
866
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3
4,8
2
1,1,5,8,8
0,7
6,8
0,5,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/05/2021
Thứ sáu
Ngày: 21/05/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
069063
Giải nhất
30409
Giải nhì
69805
Giải ba
65210 - 44792
Giải tư
95285 - 53257 - 23496 - 43695 - 13547 - 12344 - 99971
Giải năm
3801
Giải sáu
1852 - 7078 - 1278
Giải bẩy
796
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,9
0


4,7
2,7
3
1,5,8,8
5
2,5,6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 14/05/2021
Thứ sáu
Ngày: 14/05/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
724854
Giải nhất
97711
Giải nhì
01976
Giải ba
76255 - 42868
Giải tư
92579 - 64028 - 09127 - 43244 - 96595 - 79715 - 34556
Giải năm
1311
Giải sáu
8488 - 5919 - 9646
Giải bẩy
632
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,1,5,9
7,8
2
4,6
4,5,5,6
8
6,9
8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/05/2021
Thứ sáu
Ngày: 07/05/2021
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
201182
Giải nhất
34936
Giải nhì
08689
Giải ba
04336 - 42071
Giải tư
79069 - 08065 - 03717 - 88896 - 99615 - 02292 - 03289
Giải năm
6065
Giải sáu
7683 - 7360 - 2974
Giải bẩy
120
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,7
0,3
6,6


0,5,5,9
1,4
2,3,9,9
2,6