Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Ninh Thuận.
Soạn tin SMS: DW NT gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 08/11/2019
Thứ sáu
Ngày: 08/11/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
418005
Giải nhất
12112
Giải nhì
07173
Giải ba
52500 - 74031
Giải tư
50867 - 75916 - 62518 - 94771 - 03110 - 35882 - 75117
Giải năm
0654
Giải sáu
5780 - 2704 - 8782
Giải bẩy
660
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5
0,2,6,7,8

1,2

4
0,7
1,3
0,2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 01/11/2019
Thứ sáu
Ngày: 01/11/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
369746
Giải nhất
66349
Giải nhì
58834
Giải ba
17057 - 92166
Giải tư
62063 - 84163 - 42156 - 00506 - 69731 - 74531 - 26983
Giải năm
5221
Giải sáu
4614 - 4099 - 8287
Giải bẩy
064
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,4
1
1,1,4
6,9
6,7
3,3,4,6

3,7
9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/10/2019
Thứ sáu
Ngày: 25/10/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
995436
Giải nhất
53625
Giải nhì
00877
Giải ba
61694 - 28605
Giải tư
79806 - 95282 - 92091 - 79388 - 70622 - 26172 - 48050
Giải năm
1549
Giải sáu
6414 - 5682 - 2602
Giải bẩy
762
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
4
2,5
4,6
9
0
2
2,7
2,2,8
1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 18/10/2019
Thứ sáu
Ngày: 18/10/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
594440
Giải nhất
32919
Giải nhì
77644
Giải ba
47917 - 56922
Giải tư
69291 - 91422 - 29830 - 84070 - 10147 - 13626 - 15922
Giải năm
7431
Giải sáu
9200 - 8609 - 9938
Giải bẩy
677
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
7,9
2,2,2,6
0,1,8
0,4,7


0,6,7

1

Kết quả xổ số miền Trung - 11/10/2019
Thứ sáu
Ngày: 11/10/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
724850
Giải nhất
07995
Giải nhì
63115
Giải ba
38776 - 36101
Giải tư
54617 - 88593 - 16298 - 66857 - 21397 - 02732 - 18194
Giải năm
5676
Giải sáu
5888 - 1633 - 8600
Giải bẩy
514
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
4,5,7

2,3

0,7

6,6
8
3,3,4,5,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/10/2019
Thứ sáu
Ngày: 04/10/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
657656
Giải nhất
24462
Giải nhì
84240
Giải ba
35848 - 87195
Giải tư
90361 - 37381 - 79707 - 81298 - 51969 - 07320 - 92519
Giải năm
8147
Giải sáu
4829 - 7048 - 5365
Giải bẩy
625
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
9
0,5,9

0,7,8,8
6
1,2,5,6,9

1
5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/09/2019
Thứ sáu
Ngày: 27/09/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
675541
Giải nhất
51990
Giải nhì
51931
Giải ba
44555 - 52972
Giải tư
13501 - 36077 - 02191 - 96232 - 79004 - 73464 - 35913
Giải năm
9601
Giải sáu
9052 - 9705 - 3687
Giải bẩy
579
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,4,5
3

1,2
1
2,5
4
2,7,9
7
0,1,7

Kết quả xổ số miền Trung - 20/09/2019
Thứ sáu
Ngày: 20/09/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
495090
Giải nhất
57706
Giải nhì
84236
Giải ba
67851 - 30082
Giải tư
01778 - 90219 - 58935 - 32367 - 13701 - 84020 - 08417
Giải năm
6135
Giải sáu
2269 - 5980 - 3405
Giải bẩy
373
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,6
7,9
0
5,5,6

1,8
7,9
3,8
0,2
0

Kết quả xổ số miền Trung - 13/09/2019
Thứ sáu
Ngày: 13/09/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
130781
Giải nhất
30572
Giải nhì
62929
Giải ba
66695 - 22326
Giải tư
36666 - 47706 - 45736 - 18941 - 35738 - 24347 - 90121
Giải năm
6913
Giải sáu
2966 - 7490 - 7719
Giải bẩy
491
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3,9
1,6,9
6,8
1,2,7

6,6
2
1
0,1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 06/09/2019
Thứ sáu
Ngày: 06/09/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
820285
Giải nhất
17614
Giải nhì
27947
Giải ba
29826 - 24395
Giải tư
04627 - 87310 - 71969 - 23247 - 09191 - 85337 - 48330
Giải năm
5102
Giải sáu
3294 - 5874 - 3750
Giải bẩy
090
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,4
6,7
0,7
7,7
0
9
4,7
5
0,1,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 30/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 30/08/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
295067
Giải nhất
91840
Giải nhì
71147
Giải ba
05872 - 69089
Giải tư
54059 - 89450 - 37149 - 88839 - 34315 - 58084 - 42720
Giải năm
4396
Giải sáu
8819 - 6081 - 0616
Giải bẩy
955
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6,9
0
9
0,7,9
0,5,9
7
2
1,4,9
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 23/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 23/08/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
008221
Giải nhất
91218
Giải nhì
77499
Giải ba
65039 - 62105
Giải tư
07841 - 28063 - 83757 - 40245 - 33352 - 91945 - 80446
Giải năm
6567
Giải sáu
6892 - 1616 - 5639
Giải bẩy
555
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
6,8
1
9,9
1,5,5,6
2,5,7
3,7


2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 16/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 16/08/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
799416
Giải nhất
80045
Giải nhì
77149
Giải ba
41943 - 78581
Giải tư
63974 - 69414 - 59059 - 78520 - 05691 - 95322 - 50175
Giải năm
6395
Giải sáu
1027 - 8435 - 7019
Giải bẩy
641
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,6,9
0,2,7
0,5
1,3,5,9
9

4,5
1
1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 09/08/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
752384
Giải nhất
53893
Giải nhì
76003
Giải ba
68640 - 46968
Giải tư
37362 - 45037 - 97030 - 66648 - 16257 - 01573 - 27976
Giải năm
6298
Giải sáu
8996 - 8106 - 0739
Giải bẩy
593
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6


0,7,9
0,8
7
2,5,8
3,6
4
3,3,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/08/2019
Thứ sáu
Ngày: 02/08/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
340383
Giải nhất
89638
Giải nhì
00416
Giải ba
36523 - 02647
Giải tư
19865 - 80210 - 36700 - 52290 - 78101 - 29847 - 29205
Giải năm
5368
Giải sáu
8763 - 4777 - 9968
Giải bẩy
931
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5
0,6
3
1,8
7,7

3,5,8,8
7
1,3
0

Kết quả xổ số miền Trung - 26/07/2019
Thứ sáu
Ngày: 26/07/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
282131
Giải nhất
67827
Giải nhì
78299
Giải ba
84596 - 16409
Giải tư
29127 - 08710 - 89187 - 43669 - 94243 - 44149 - 29046
Giải năm
7497
Giải sáu
7317 - 6809 - 1560
Giải bẩy
666
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
0,7
7,7
1
3,6,9

0,4,6,9

7
6,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 19/07/2019
Thứ sáu
Ngày: 19/07/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
752060
Giải nhất
81824
Giải nhì
94641
Giải ba
83723 - 02664
Giải tư
03174 - 84121 - 73466 - 85060 - 02693 - 45808 - 96172
Giải năm
0043
Giải sáu
1009 - 1848 - 0071
Giải bẩy
088
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9

1,3,4

1,3,8

0,0,4,6
1,2,4
4,8
3

Kết quả xổ số miền Trung - 12/07/2019
Thứ sáu
Ngày: 12/07/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
517076
Giải nhất
69092
Giải nhì
45451
Giải ba
37822 - 63009
Giải tư
61431 - 04610 - 10978 - 41007 - 95826 - 79831 - 41347
Giải năm
2004
Giải sáu
3695 - 0888 - 3548
Giải bẩy
317
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,9
0,5,7
2,6
1,1
7,8
1

6,8
8
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 05/07/2019
Thứ sáu
Ngày: 05/07/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
150767
Giải nhất
77975
Giải nhì
93147
Giải ba
63476 - 98167
Giải tư
51874 - 60195 - 04395 - 42916 - 65868 - 75873 - 39753
Giải năm
0211
Giải sáu
7227 - 0790 - 6938
Giải bẩy
067
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4,6
7
8
7
3
7,7,7,8
3,4,5,6

0,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 28/06/2019
Thứ sáu
Ngày: 28/06/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
316726
Giải nhất
36993
Giải nhì
74115
Giải ba
01104 - 84315
Giải tư
60479 - 64986 - 90516 - 63429 - 59775 - 15821 - 78023
Giải năm
1446
Giải sáu
7608 - 6030 - 3027
Giải bẩy
770
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
5,5,6
1,3,6,7,9
0
6


0,5,9
1,6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 21/06/2019
Thứ sáu
Ngày: 21/06/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
369268
Giải nhất
45495
Giải nhì
51129
Giải ba
60257 - 55867
Giải tư
18911 - 36106 - 68681 - 08786 - 88360 - 86161 - 85404
Giải năm
6405
Giải sáu
2190 - 2407 - 2267
Giải bẩy
745
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6,7
1,9
9

5
7
0,1,7,7,8

1,6
0,5

Kết quả xổ số miền Trung - 14/06/2019
Thứ sáu
Ngày: 14/06/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
438905
Giải nhất
53058
Giải nhì
15151
Giải ba
14224 - 29460
Giải tư
42323 - 01606 - 64773 - 74853 - 29207 - 62801 - 93732
Giải năm
0457
Giải sáu
5889 - 1569 - 6291
Giải bẩy
077
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,6,7

3,4
2

1,3,7,8
0,9
3,7
9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 07/06/2019
Thứ sáu
Ngày: 07/06/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
985830
Giải nhất
83393
Giải nhì
88100
Giải ba
04350 - 68422
Giải tư
81131 - 50325 - 69866 - 43239 - 49902 - 74161 - 16913
Giải năm
1287
Giải sáu
4554 - 3947 - 3546
Giải bẩy
886
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
3
2,5
0,1,9
6,7
0,4
1,6

6,7,7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 31/05/2019
Thứ sáu
Ngày: 31/05/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
190035
Giải nhất
00501
Giải nhì
70813
Giải ba
31926 - 89938
Giải tư
62495 - 28265 - 28645 - 23200 - 03406 - 41612 - 51535
Giải năm
2758
Giải sáu
8488 - 7249 - 1582
Giải bẩy
635
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,6
2,3
6
5,5,5,8
5,9
8
5

2,8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 24/05/2019
Thứ sáu
Ngày: 24/05/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
068705
Giải nhất
16624
Giải nhì
63946
Giải ba
67552 - 83286
Giải tư
23773 - 44036 - 83674 - 19842 - 33241 - 99545 - 65378
Giải năm
4131
Giải sáu
6482 - 8062 - 8064
Giải bẩy
559
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1
4
1,6
1,2,5,6
2,9
2,4
3,4,8
2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 17/05/2019
Thứ sáu
Ngày: 17/05/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
078627
Giải nhất
23270
Giải nhì
83119
Giải ba
53234 - 35015
Giải tư
06558 - 31335 - 67449 - 09210 - 07570 - 73857 - 40932
Giải năm
1584
Giải sáu
1169 - 7999 - 2497
Giải bẩy
675
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,9
7
2,4,5
9
7,8
9
0,0,5
4
6,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 10/05/2019
Thứ sáu
Ngày: 10/05/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
609305
Giải nhất
36386
Giải nhì
09604
Giải ba
62477 - 34654
Giải tư
63446 - 50743 - 18775 - 77865 - 00858 - 28226 - 20571
Giải năm
1248
Giải sáu
4424 - 8719 - 1019
Giải bẩy
694
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,5
9,9
4,6

3,6,8
4,8
5
1,5,7
6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 03/05/2019
Thứ sáu
Ngày: 03/05/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
361625
Giải nhất
76907
Giải nhì
61071
Giải ba
75452 - 85678
Giải tư
66333 - 69592 - 33276 - 12017 - 77226 - 43779 - 63762
Giải năm
4779
Giải sáu
9604 - 4407 - 0153
Giải bẩy
365
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7,7
7
5,6
3

2,3
2,5
1,6,8,9,9

2

Kết quả xổ số miền Trung - 26/04/2019
Thứ sáu
Ngày: 26/04/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
784251
Giải nhất
11146
Giải nhì
35136
Giải ba
27171 - 65424
Giải tư
79572 - 71461 - 07725 - 49864 - 52091 - 10298 - 82755
Giải năm
3755
Giải sáu
8814 - 8651 - 8243
Giải bẩy
101
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4
4,5
6
3,6
1,1,5,5
1,1,4
1,2

1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/04/2019
Thứ sáu
Ngày: 19/04/2019
Xổ số Ninh Thuận
Giải đặc biệt
872664
Giải nhất
88814
Giải nhì
94848
Giải ba
49071 - 50303
Giải tư
12936 - 72822 - 98432 - 72275 - 12860 - 69298 - 19245
Giải năm
6160
Giải sáu
2305 - 5147 - 0831
Giải bẩy
221
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
4
1,2
1,2,6
5,7,8

0,0,4
1,5,5

8