Xổ số miền Trung hôm nay
Đắc Nông
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Phú Yên
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Phú Yên.
Soạn tin SMS: DW PY gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 30/11/2020
Thứ hai
Ngày: 30/11/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
306578
Giải nhất
74022
Giải nhì
57666
Giải ba
47463 - 95888
Giải tư
66733 - 29344 - 69319 - 15846 - 39499 - 72072 - 12281
Giải năm
0956
Giải sáu
2215 - 3161 - 8115
Giải bẩy
862
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,5,9
2
3
4,6
5,6
1,2,3,6
2,8
1,8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/11/2020
Thứ hai
Ngày: 23/11/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
755767
Giải nhất
37642
Giải nhì
82521
Giải ba
69435 - 66963
Giải tư
55058 - 57648 - 16658 - 99821 - 85019 - 45556 - 63603
Giải năm
5774
Giải sáu
9263 - 8425 - 4494
Giải bẩy
428
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
9
1,1,5,8
5
2,8
6,8,8
3,3,7
4,7

4

Kết quả xổ số miền Trung - 16/11/2020
Thứ hai
Ngày: 16/11/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
717265
Giải nhất
66137
Giải nhì
68066
Giải ba
90034 - 18218
Giải tư
94787 - 04341 - 22706 - 23088 - 69294 - 14903 - 63553
Giải năm
4308
Giải sáu
0883 - 3183 - 5449
Giải bẩy
998
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8
8

4,7
1,9
3,3
5,6

3,3,7,8
4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 09/11/2020
Thứ hai
Ngày: 09/11/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
777028
Giải nhất
90503
Giải nhì
39195
Giải ba
47620 - 90019
Giải tư
31777 - 13544 - 23826 - 41539 - 96199 - 22076 - 07176
Giải năm
4246
Giải sáu
8820 - 7339 - 5522
Giải bẩy
060
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
9
0,0,2,6,8
9,9
4,6

0
5,6,6,7

5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/11/2020
Thứ hai
Ngày: 02/11/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
717244
Giải nhất
81283
Giải nhì
00184
Giải ba
31084 - 31923
Giải tư
25710 - 32986 - 00456 - 36156 - 18915 - 87796 - 41381
Giải năm
3081
Giải sáu
8203 - 4214 - 6780
Giải bẩy
777
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,4,5
3,4

4
6,6

7
0,1,1,3,4,4,6
6

Kết quả xổ số miền Trung - 26/10/2020
Thứ hai
Ngày: 26/10/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
469897
Giải nhất
82302
Giải nhì
01955
Giải ba
86826 - 06241
Giải tư
28747 - 51839 - 88404 - 31369 - 39191 - 58976 - 26234
Giải năm
8124
Giải sáu
6978 - 1177 - 1595
Giải bẩy
108
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6,8

4,6
4,9
1,7
5
9
6,7,8

1,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 19/10/2020
Thứ hai
Ngày: 19/10/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
949641
Giải nhất
46962
Giải nhì
06739
Giải ba
44210 - 50582
Giải tư
80189 - 45433 - 81634 - 69085 - 32883 - 63594 - 21225
Giải năm
9176
Giải sáu
7968 - 0366 - 4655
Giải bẩy
577
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
5
3,4,9
1
4,5
2,6,8
6,7
2,3,5,9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 12/10/2020
Thứ hai
Ngày: 12/10/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
519093
Giải nhất
58449
Giải nhì
33501
Giải ba
41825 - 54250
Giải tư
69323 - 66660 - 78145 - 08886 - 87165 - 56350 - 63971
Giải năm
5474
Giải sáu
1875 - 8234 - 5789
Giải bẩy
551
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7
3,5
4
5,9
0,0,1
0,5
1,4,5
6,9
3

Kết quả xổ số miền Trung - 05/10/2020
Thứ hai
Ngày: 05/10/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
843096
Giải nhất
47656
Giải nhì
53859
Giải ba
39481 - 14744
Giải tư
49888 - 38205 - 56596 - 12492 - 01932 - 57899 - 99157
Giải năm
6869
Giải sáu
3368 - 9848 - 8521
Giải bẩy
977
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

1
2,2
4,8
6,7,9
8,9
7
1,8
2,6,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 28/09/2020
Thứ hai
Ngày: 28/09/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
433236
Giải nhất
81975
Giải nhì
31833
Giải ba
82783 - 69509
Giải tư
84727 - 56459 - 15088 - 31844 - 43897 - 78642 - 19526
Giải năm
5518
Giải sáu
5408 - 0954 - 9786
Giải bẩy
058
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,9
8
6,7
3,6
2,4
4,8,9

5
3,6,8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/09/2020
Thứ hai
Ngày: 21/09/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
865018
Giải nhất
31939
Giải nhì
21077
Giải ba
86150 - 76484
Giải tư
02933 - 63091 - 31014 - 23078 - 07831 - 11366 - 68001
Giải năm
0196
Giải sáu
4968 - 6009 - 5956
Giải bẩy
382
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
4,8
8
1,3,9

0,6
6,8
7,8
2,4
1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 14/09/2020
Thứ hai
Ngày: 14/09/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
986361
Giải nhất
98925
Giải nhì
79556
Giải ba
41425 - 53206
Giải tư
17907 - 52725 - 61478 - 64663 - 82058 - 06244 - 15937
Giải năm
1310
Giải sáu
9616 - 7218 - 7932
Giải bẩy
997
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
0,6,8
5,5,5
2,2,7
4
6,8
1,3
8

7

Kết quả xổ số miền Trung - 07/09/2020
Thứ hai
Ngày: 07/09/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
805250
Giải nhất
33072
Giải nhì
24873
Giải ba
66069 - 12429
Giải tư
49036 - 09295 - 08618 - 72894 - 36131 - 97675 - 73121
Giải năm
3514
Giải sáu
6071 - 5597 - 7870
Giải bẩy
884
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,8
1,9
1,6,8

0
9
0,1,2,3,5
4
4,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 31/08/2020
Thứ hai
Ngày: 31/08/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
277008
Giải nhất
89443
Giải nhì
78720
Giải ba
79629 - 37156
Giải tư
61104 - 59043 - 47607 - 89663 - 78970 - 11129 - 08120
Giải năm
1289
Giải sáu
7698 - 8191 - 4862
Giải bẩy
760
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,8,8

0,0,9,9

3,3
6
0,2,3
0
9
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 24/08/2020
Thứ hai
Ngày: 24/08/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
036040
Giải nhất
29294
Giải nhì
12090
Giải ba
70871 - 47676
Giải tư
73338 - 75001 - 78901 - 83681 - 89848 - 87903 - 03314
Giải năm
0724
Giải sáu
1311 - 1524 - 2145
Giải bẩy
403
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,3,3
1,4
4,4
8
0,5,8
8

1,6
1
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 17/08/2020
Thứ hai
Ngày: 17/08/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
378493
Giải nhất
46183
Giải nhì
95688
Giải ba
67093 - 17950
Giải tư
82953 - 37569 - 69024 - 27814 - 06110 - 79730 - 23736
Giải năm
7112
Giải sáu
0272 - 3046 - 2729
Giải bẩy
305
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,2,4
4,9
0,6
6,9
0,3
9
2
3,8
3,3

Kết quả xổ số miền Trung - 10/08/2020
Thứ hai
Ngày: 10/08/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
242845
Giải nhất
82774
Giải nhì
79250
Giải ba
37673 - 86081
Giải tư
54437 - 12061 - 32351 - 68323 - 80841 - 36537 - 61535
Giải năm
8576
Giải sáu
4377 - 8897 - 9674
Giải bẩy
851
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3
5,7,7
1,5
0,1,1
1
3,4,4,6,7
1
7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/08/2020
Thứ hai
Ngày: 03/08/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
325724
Giải nhất
85459
Giải nhì
97462
Giải ba
91592 - 99108
Giải tư
29894 - 08879 - 79589 - 49046 - 45703 - 92840 - 53814
Giải năm
6714
Giải sáu
7017 - 0069 - 2476
Giải bẩy
896
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
4,4,7
4

0,6
9
2,8,9
6,9
9
2,4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 27/07/2020
Thứ hai
Ngày: 27/07/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
078621
Giải nhất
04303
Giải nhì
42980
Giải ba
46964 - 68671
Giải tư
07231 - 87420 - 79047 - 33408 - 27807 - 05863 - 90234
Giải năm
7859
Giải sáu
2111 - 7951 - 0134
Giải bẩy
705
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,7,8
1
0,1
1,4,4
3,7
1,9
3,4
1
0

Kết quả xổ số miền Trung - 20/07/2020
Thứ hai
Ngày: 20/07/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
299589
Giải nhất
62704
Giải nhì
91021
Giải ba
69376 - 45804
Giải tư
21955 - 51327 - 50756 - 55397 - 75328 - 08265 - 03754
Giải năm
5469
Giải sáu
3684 - 0685 - 2601
Giải bẩy
398
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,4,6

1,7,8


4,5,6
5,9
6
4,5,9
7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/07/2020
Thứ hai
Ngày: 13/07/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
137187
Giải nhất
08504
Giải nhì
19310
Giải ba
89256 - 28571
Giải tư
37535 - 41410 - 20130 - 73345 - 70098 - 73636 - 83844
Giải năm
6884
Giải sáu
9376 - 2037 - 6157
Giải bẩy
044
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,0

0,5,6,7
4,4,5
6,7

1,3,6
4,7
8

Kết quả xổ số miền Trung - 06/07/2020
Thứ hai
Ngày: 06/07/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
278818
Giải nhất
38423
Giải nhì
59071
Giải ba
85282 - 81160
Giải tư
61984 - 61016 - 04435 - 08001 - 23058 - 40001 - 91172
Giải năm
1421
Giải sáu
0905 - 2182 - 5309
Giải bẩy
975
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,5,9
6,8
1,3
5

8
0
1,2,5,9
2,2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 29/06/2020
Thứ hai
Ngày: 29/06/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
378557
Giải nhất
13468
Giải nhì
72731
Giải ba
60659 - 54566
Giải tư
06651 - 08720 - 69990 - 55015 - 49451 - 77524 - 70239
Giải năm
4018
Giải sáu
0929 - 4321 - 4676
Giải bẩy
501
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5,8
0,1,2,4,9
1,9

1,1,7,9
6,8
6

0

Kết quả xổ số miền Trung - 22/06/2020
Thứ hai
Ngày: 22/06/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
826016
Giải nhất
34857
Giải nhì
47742
Giải ba
22828 - 84444
Giải tư
22047 - 54798 - 84450 - 53009 - 60131 - 02480 - 76623
Giải năm
9635
Giải sáu
4621 - 1028 - 0527
Giải bẩy
378
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
6
1,3,7,8,8
1,5
2,4,7
0,7

8
0,6
8

Kết quả xổ số miền Trung - 15/06/2020
Thứ hai
Ngày: 15/06/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
035469
Giải nhất
35358
Giải nhì
05173
Giải ba
44155 - 39946
Giải tư
17514 - 52971 - 13533 - 96747 - 36100 - 60351 - 59346
Giải năm
9220
Giải sáu
9788 - 4502 - 2257
Giải bẩy
064
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
4
0
3
0,6,6,7
1,5,7,8
4,9
1,3
8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/06/2020
Thứ hai
Ngày: 08/06/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
982136
Giải nhất
73221
Giải nhì
82141
Giải ba
03266 - 67377
Giải tư
42727 - 13802 - 81463 - 44464 - 99793 - 88132 - 55748
Giải năm
7758
Giải sáu
4047 - 2675 - 1434
Giải bẩy
834
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

1,7
2,4,4,6,7
1,7,8
8
3,4,6
5,7

3

Kết quả xổ số miền Trung - 01/06/2020
Thứ hai
Ngày: 01/06/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
683553
Giải nhất
97322
Giải nhì
15569
Giải ba
48509 - 33521
Giải tư
10776 - 14160 - 65563 - 95592 - 86552 - 29148 - 96975
Giải năm
2900
Giải sáu
9653 - 5498 - 5521
Giải bẩy
657
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9

1,1,2

8
2,3,3,7
0,3,9
5,6,8

2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 25/05/2020
Thứ hai
Ngày: 25/05/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
404590
Giải nhất
10313
Giải nhì
00108
Giải ba
82997 - 95515
Giải tư
76748 - 49074 - 72487 - 04041 - 66833 - 93638 - 81783
Giải năm
2295
Giải sáu
9646 - 9606 - 3729
Giải bẩy
465
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
3,5
9
3,8
1,6,6,8

5
4
3,7
0,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/05/2020
Thứ hai
Ngày: 18/05/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
747637
Giải nhất
70729
Giải nhì
75624
Giải ba
57945 - 22565
Giải tư
54024 - 79469 - 09832 - 00953 - 97760 - 74355 - 74080
Giải năm
4978
Giải sáu
0663 - 7825 - 0578
Giải bẩy
372
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


4,4,5,9
2,7
4,5
3,5
0,3,5,9
2,8,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 11/05/2020
Thứ hai
Ngày: 11/05/2020
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
793798
Giải nhất
08659
Giải nhì
74529
Giải ba
94718 - 04752
Giải tư
60939 - 62468 - 33562 - 23894 - 68090 - 05758 - 18101
Giải năm
5422
Giải sáu
5025 - 9707 - 3995
Giải bẩy
359
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
8
2,5,9
9

2,8,9,9
2,5,8


0,4,5,8