Xổ số miền Trung hôm nay
Phú Yên
Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Phú Yên
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Phú Yên.
Soạn tin SMS: DW PY gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 16/12/2019
Thứ hai
Ngày: 16/12/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
182723
Giải nhất
68039
Giải nhì
21345
Giải ba
75067 - 61996
Giải tư
89281 - 08174 - 29958 - 25262 - 45964 - 13826 - 11362
Giải năm
7545
Giải sáu
9843 - 8140 - 5325
Giải bẩy
344
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3,5,6
3,9
0,3,4,5,5
8
2,2,4,7
4
1
6

Kết quả xổ số miền Trung - 09/12/2019
Thứ hai
Ngày: 09/12/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
278719
Giải nhất
01495
Giải nhì
47547
Giải ba
65288 - 49359
Giải tư
86249 - 79621 - 28177 - 48700 - 73348 - 27037 - 02269
Giải năm
9825
Giải sáu
0056 - 4908 - 6054
Giải bẩy
338
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,8
9
1,5
7,8
7,8,9
4,6,9
9
7
8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 02/12/2019
Thứ hai
Ngày: 02/12/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
452510
Giải nhất
51737
Giải nhì
34169
Giải ba
49097 - 35339
Giải tư
45440 - 87030 - 90177 - 76840 - 12921 - 24602 - 32992
Giải năm
7710
Giải sáu
2721 - 0713 - 7301
Giải bẩy
147
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
0,0,3
1,1
0,7,9
0,0,7

9
7,9

2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 25/11/2019
Thứ hai
Ngày: 25/11/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
950274
Giải nhất
54108
Giải nhì
56420
Giải ba
01868 - 66320
Giải tư
52221 - 82339 - 18488 - 68520 - 79208 - 11923 - 69853
Giải năm
2149
Giải sáu
6123 - 9443 - 8959
Giải bẩy
743
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8

0,0,0,1,3,3
9
3,3,9
3,9
8
4
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 18/11/2019
Thứ hai
Ngày: 18/11/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
205149
Giải nhất
76982
Giải nhì
57182
Giải ba
14539 - 55904
Giải tư
35733 - 81171 - 54041 - 49320 - 77694 - 43085 - 20890
Giải năm
6970
Giải sáu
5233 - 3922 - 4522
Giải bẩy
737
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

0,2,2
3,3,7,9
1,9
3

0,1
2,2,5
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 11/11/2019
Thứ hai
Ngày: 11/11/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
633083
Giải nhất
23338
Giải nhì
58370
Giải ba
06725 - 35777
Giải tư
11737 - 78948 - 80117 - 87079 - 53166 - 72333 - 12224
Giải năm
8215
Giải sáu
1482 - 1318 - 5479
Giải bẩy
265
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,7,8
4,5
3,7,8
8

5,6
0,7,9,9
2,3
8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/11/2019
Thứ hai
Ngày: 04/11/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
113722
Giải nhất
97810
Giải nhì
62734
Giải ba
06199 - 79100
Giải tư
87051 - 53436 - 69924 - 16095 - 59999 - 31506 - 12458
Giải năm
9835
Giải sáu
1652 - 1790 - 8335
Giải bẩy
480
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
0,1
2,4
4,5,5,6

1,2,8


0
0,5,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 28/10/2019
Thứ hai
Ngày: 28/10/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
618497
Giải nhất
71913
Giải nhì
60978
Giải ba
52899 - 35681
Giải tư
29160 - 27337 - 74745 - 07432 - 99163 - 85817 - 36084
Giải năm
5636
Giải sáu
2514 - 1665 - 9336
Giải bẩy
176
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4,7

2,6,6,7
5

0,3,5
6,7,8
1,4
7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 21/10/2019
Thứ hai
Ngày: 21/10/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
642548
Giải nhất
25613
Giải nhì
25291
Giải ba
41006 - 55900
Giải tư
34009 - 56482 - 78246 - 19735 - 41448 - 57657 - 23482
Giải năm
7076
Giải sáu
2358 - 8479 - 9268
Giải bẩy
678
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,9
3

5
6,8,8
7,8
8
6,8,9
1,2,2
1

Kết quả xổ số miền Trung - 14/10/2019
Thứ hai
Ngày: 14/10/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
637975
Giải nhất
72277
Giải nhì
23469
Giải ba
67199 - 69662
Giải tư
89689 - 36902 - 01407 - 33725 - 20706 - 86422 - 18009
Giải năm
1108
Giải sáu
7577 - 4297 - 9980
Giải bẩy
502
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,2,6,7,8,9

2,52,9
5,7,7
0,9
7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 07/10/2019
Thứ hai
Ngày: 07/10/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
652368
Giải nhất
56425
Giải nhì
01517
Giải ba
25314 - 82025
Giải tư
02220 - 65487 - 29493 - 78304 - 93681 - 35506 - 52508
Giải năm
9132
Giải sáu
8927 - 7242 - 4877
Giải bẩy
611
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,8
1,4,4,7
0,5,5,7
2
2

8
7
1,7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 30/09/2019
Thứ hai
Ngày: 30/09/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
516135
Giải nhất
55076
Giải nhì
51042
Giải ba
44261 - 81767
Giải tư
87245 - 49459 - 11599 - 80933 - 68155 - 74837 - 64898
Giải năm
9862
Giải sáu
4465 - 1905 - 2143
Giải bẩy
779
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5


3,5,7
2,3,5
5,9
1,2,5,7,7
6,9

8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/09/2019
Thứ hai
Ngày: 23/09/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
706012
Giải nhất
59794
Giải nhì
72289
Giải ba
50992 - 67337
Giải tư
21417 - 74442 - 42080 - 80073 - 45169 - 96125 - 90566
Giải năm
6654
Giải sáu
5165 - 6709 - 1075
Giải bẩy
098
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,2,7
5
7
2
4
5,6,9
3,5
0,9
2,4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/09/2019
Thứ hai
Ngày: 16/09/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
165571
Giải nhất
04189
Giải nhì
14172
Giải ba
42629 - 08447
Giải tư
25878 - 96861 - 95207 - 41547 - 49076 - 43119 - 05871
Giải năm
7930
Giải sáu
8517 - 4366 - 4118
Giải bẩy
133
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7,8,9
6,9
0,3
7,7

1,6
1,1,2,6,8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/09/2019
Thứ hai
Ngày: 09/09/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
124015
Giải nhất
26998
Giải nhì
47876
Giải ba
57362 - 43842
Giải tư
75471 - 69562 - 37720 - 69136 - 89103 - 01700 - 18254
Giải năm
4067
Giải sáu
9551 - 2005 - 6956
Giải bẩy
025
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5
5,9
0,5
6
2
1,4,6
2,2,7
1,6

8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/09/2019
Thứ hai
Ngày: 02/09/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
725385
Giải nhất
71703
Giải nhì
71950
Giải ba
40135 - 39617
Giải tư
81636 - 93742 - 45063 - 23336 - 16751 - 59313 - 51431
Giải năm
4433
Giải sáu
0723 - 4077 - 8646
Giải bẩy
814
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,4,7
3
1,3,5,6,6
2,6,8
0,1
3
7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 26/08/2019
Thứ hai
Ngày: 26/08/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
244149
Giải nhất
15870
Giải nhì
05034
Giải ba
47960 - 14324
Giải tư
12745 - 95605 - 17302 - 03515 - 24598 - 86923 - 37929
Giải năm
5716
Giải sáu
0182 - 5008 - 6244
Giải bẩy
245
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,8
5,6
3,4,9
4
4,5,5,9
1
0
0
2
8

Kết quả xổ số miền Trung - 19/08/2019
Thứ hai
Ngày: 19/08/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
595528
Giải nhất
87750
Giải nhì
35559
Giải ba
83464 - 34100
Giải tư
97014 - 16261 - 94162 - 01806 - 62794 - 82438 - 23440
Giải năm
8404
Giải sáu
1093 - 1479 - 7926
Giải bẩy
709
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,9
4
1,6,8
8
0
0,9
1,2,4
9

3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 12/08/2019
Thứ hai
Ngày: 12/08/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
365596
Giải nhất
58343
Giải nhì
50494
Giải ba
52205 - 76838
Giải tư
90539 - 85807 - 19763 - 41884 - 92666 - 44281 - 21972
Giải năm
9483
Giải sáu
7748 - 4681 - 3987
Giải bẩy
483
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7

6
8,9
3,8

3,6
2
1,1,3,3,4,7
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 05/08/2019
Thứ hai
Ngày: 05/08/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
099141
Giải nhất
78501
Giải nhì
96190
Giải ba
45611 - 77617
Giải tư
36498 - 09496 - 77396 - 85988 - 25093 - 08565 - 82537
Giải năm
4808
Giải sáu
5180 - 8217 - 4828
Giải bẩy
720
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
1,7,7,8
0,8
7
1

5

0,8
0,3,6,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 29/07/2019
Thứ hai
Ngày: 29/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
998308
Giải nhất
82306
Giải nhì
43280
Giải ba
44976 - 60996
Giải tư
04458 - 64940 - 68241 - 11421 - 91017 - 89843 - 84954
Giải năm
5014
Giải sáu
9734 - 3020 - 3494
Giải bẩy
940
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
4,7
0,1
4
0,0,1,3
4,8
8
6
0
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 22/07/2019
Thứ hai
Ngày: 22/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
071911
Giải nhất
39549
Giải nhì
49534
Giải ba
13066 - 34848
Giải tư
14970 - 31225 - 10547 - 43443 - 64935 - 48761 - 16291
Giải năm
9761
Giải sáu
3653 - 3457 - 7400
Giải bẩy
024
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1
4,5
4,5
3,7,8,9
3,7
1,1,6
0
3
1

Kết quả xổ số miền Trung - 15/07/2019
Thứ hai
Ngày: 15/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
802845
Giải nhất
87262
Giải nhì
04277
Giải ba
92730 - 27793
Giải tư
21639 - 52417 - 07244 - 78403 - 19379 - 52425 - 50223
Giải năm
5008
Giải sáu
7335 - 1187 - 6298
Giải bẩy
563
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
7
3,5
0,5,9
4,5

2,3
0,7,9
7
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2019
Thứ hai
Ngày: 08/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
071266
Giải nhất
83711
Giải nhì
59771
Giải ba
05182 - 87866
Giải tư
69839 - 77229 - 27785 - 04260 - 46185 - 86266 - 53367
Giải năm
2449
Giải sáu
4081 - 5387 - 8769
Giải bẩy
832
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
9
2,9
9

0,6,6,6,7,9
1
1,2,4,5,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2019
Thứ hai
Ngày: 08/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
071266
Giải nhất
83711
Giải nhì
59771
Giải ba
05182 - 87866
Giải tư
69839 - 77229 - 27785 - 04260 - 46185 - 86266 - 53367
Giải năm
2449
Giải sáu
4081 - 5387 - 8769
Giải bẩy
832
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
9
2,9
9

0,6,6,6,7,9
1
1,2,4,5,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 01/07/2019
Thứ hai
Ngày: 01/07/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
652740
Giải nhất
23470
Giải nhì
73998
Giải ba
70918 - 83125
Giải tư
79772 - 05028 - 20375 - 58593 - 42643 - 19666 - 69063
Giải năm
5987
Giải sáu
3041 - 9357 - 5057
Giải bẩy
804
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
8
5,6,8

0,1,3
7,7
3,6
0,2,5
7
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 24/06/2019
Thứ hai
Ngày: 24/06/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
621024
Giải nhất
59125
Giải nhì
24904
Giải ba
32900 - 27296
Giải tư
78734 - 48626 - 80815 - 46772 - 87737 - 97684 - 16885
Giải năm
0958
Giải sáu
2800 - 0595 - 5087
Giải bẩy
116
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,4
5,6
4,5,6
4,7

8
2
2
4,5,7
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 17/06/2019
Thứ hai
Ngày: 17/06/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
750557
Giải nhất
95803
Giải nhì
09532
Giải ba
90763 - 59848
Giải tư
62597 - 38936 - 42576 - 80942 - 98354 - 23426 - 54004
Giải năm
6808
Giải sáu
1316 - 1514 - 7144
Giải bẩy
754
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,8
4,6
6,6
2,6
2,4,8
4,4,7
3
6

7

Kết quả xổ số miền Trung - 10/06/2019
Thứ hai
Ngày: 10/06/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
357153
Giải nhất
52587
Giải nhì
83837
Giải ba
84362 - 07365
Giải tư
15085 - 29569 - 05929 - 48144 - 81882 - 54932 - 05382
Giải năm
2516
Giải sáu
6783 - 6408 - 7481
Giải bẩy
153
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6
9
2,7
4
3,3
2,5,9

1,2,2,3,3,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/06/2019
Thứ hai
Ngày: 03/06/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
877780
Giải nhất
54054
Giải nhì
24672
Giải ba
47415 - 79172
Giải tư
79309 - 66204 - 03244 - 80498 - 50400 - 41219 - 43111
Giải năm
0854
Giải sáu
1106 - 1555 - 1575
Giải bẩy
857
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,9
1,5,9


4
3,4,4,5,7

2,2,5
0
8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/05/2019
Thứ hai
Ngày: 27/05/2019
Xổ số Phú Yên
Giải đặc biệt
543798
Giải nhất
44451
Giải nhì
03129
Giải ba
98877 - 35881
Giải tư
20789 - 84824 - 79944 - 64581 - 12510 - 83617 - 90003
Giải năm
1628
Giải sáu
2792 - 3366 - 2846
Giải bẩy
295
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,7
4,7,8,9

4,6
1
6
7
1,1,9
2,5,8