Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Bình
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Bình.
Soạn tin SMS: DW QB gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 02/12/2021
Thứ năm
Ngày: 02/12/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
501593
Giải nhất
18401
Giải nhì
39531
Giải ba
13187 - 58537
Giải tư
20089 - 91943 - 30067 - 86659 - 27329 - 14672 - 51098
Giải năm
1403
Giải sáu
6667 - 7169 - 4251
Giải bẩy
839
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3

9
1,7,9
3
1,9
7,7,9
2,4
7,9
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 25/11/2021
Thứ năm
Ngày: 25/11/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
729074
Giải nhất
43645
Giải nhì
37139
Giải ba
48807 - 81596
Giải tư
57707 - 20786 - 72955 - 30778 - 03248 - 17615 - 44609
Giải năm
5875
Giải sáu
4686 - 8104 - 6984
Giải bẩy
869
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,7,9
5

9
5,8
5
5,9
4,5,8
4,6,6
6

Kết quả xổ số miền Trung - 18/11/2021
Thứ năm
Ngày: 18/11/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
728596
Giải nhất
79779
Giải nhì
44949
Giải ba
09137 - 67487
Giải tư
80367 - 16039 - 48592 - 32687 - 85825 - 98623 - 27574
Giải năm
1131
Giải sáu
1441 - 2019 - 9387
Giải bẩy
280
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
3,5
1,7,9
1,9

5,7
4,9
0,7,7,7
2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/11/2021
Thứ năm
Ngày: 11/11/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
745264
Giải nhất
63326
Giải nhì
00854
Giải ba
86301 - 52020
Giải tư
83041 - 25274 - 97430 - 36825 - 29218 - 98149 - 50302
Giải năm
3935
Giải sáu
4147 - 7779 - 5905
Giải bẩy
416
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5
6,8
0,4,5,6
0,5
1,7,9
4
4
4,9


Kết quả xổ số miền Trung - 04/11/2021
Thứ năm
Ngày: 04/11/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
139026
Giải nhất
51429
Giải nhì
97864
Giải ba
05354 - 76559
Giải tư
75501 - 27967 - 44910 - 50016 - 85186 - 91706 - 40452
Giải năm
4586
Giải sáu
3373 - 3126 - 1627
Giải bẩy
274
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
0,6
6,6,7,9


2,4,9
4,7
3,4
6,6
7

Kết quả xổ số miền Trung - 23/09/2021
Thứ năm
Ngày: 23/09/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
493570
Giải nhất
08042
Giải nhì
23182
Giải ba
15228 - 07260
Giải tư
62228 - 08128 - 13973 - 78301 - 63616 - 87947 - 20681
Giải năm
4048
Giải sáu
3613 - 1594 - 4715
Giải bẩy
933
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,3,5,6
8,8,8
3
2,7,8

0
0,3
1,2
4

Kết quả xổ số miền Trung - 16/09/2021
Thứ năm
Ngày: 16/09/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
603521
Giải nhất
00477
Giải nhì
86529
Giải ba
14083 - 98051
Giải tư
89061 - 26671 - 19327 - 03145 - 96698 - 27972 - 09554
Giải năm
7018
Giải sáu
6613 - 2039 - 7397
Giải bẩy
183
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,8
1,7,9
9
5
1,4
1
1,2,7
3,3
3,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 09/09/2021
Thứ năm
Ngày: 09/09/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
128250
Giải nhất
14168
Giải nhì
26006
Giải ba
48113 - 64025
Giải tư
66631 - 76494 - 88069 - 62387 - 09253 - 65552 - 73563
Giải năm
0140
Giải sáu
6351 - 2920 - 7736
Giải bẩy
578
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3,5
0,5
1,6
0
0,1,2,3
3,8,9
8
7
4

Kết quả xổ số miền Trung - 02/09/2021
Thứ năm
Ngày: 02/09/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
423730
Giải nhất
80714
Giải nhì
28148
Giải ba
37629 - 77750
Giải tư
96048 - 23541 - 12187 - 17829 - 39000 - 32489 - 30498
Giải năm
1991
Giải sáu
2059 - 1885 - 3231
Giải bẩy
098
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4
9,9
0,1
1,5,8,8
0,9


5,7,9
1,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 26/08/2021
Thứ năm
Ngày: 26/08/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
595385
Giải nhất
17743
Giải nhì
15031
Giải ba
17980 - 84770
Giải tư
32244 - 68935 - 70372 - 98320 - 70809 - 36080 - 69505
Giải năm
3476
Giải sáu
5363 - 5671 - 4596
Giải bẩy
034
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9

0
1,1,4,5
3,4

3
0,1,2,6
0,0,5
6

Kết quả xổ số miền Trung - 19/08/2021
Thứ năm
Ngày: 19/08/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
910642
Giải nhất
88574
Giải nhì
59482
Giải ba
85834 - 10600
Giải tư
35188 - 49747 - 78879 - 19709 - 60936 - 66903 - 42952
Giải năm
2115
Giải sáu
5054 - 6710 - 5220
Giải bẩy
357
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9
0,5
0
4,6
2,7
2,4,7

4,9
2,8
1

Kết quả xổ số miền Trung - 12/08/2021
Thứ năm
Ngày: 12/08/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
052062
Giải nhất
37072
Giải nhì
27977
Giải ba
28694 - 88507
Giải tư
80536 - 03085 - 88121 - 38935 - 73777 - 10260 - 81150
Giải năm
2614
Giải sáu
9606 - 3484 - 7956
Giải bẩy
457
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
4
0,1
5,6

0,6,7
0,2
2,7,7
4,5
4

Kết quả xổ số miền Trung - 05/08/2021
Thứ năm
Ngày: 05/08/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
738313
Giải nhất
10791
Giải nhì
49642
Giải ba
53485 - 71329
Giải tư
51538 - 95327 - 32668 - 31566 - 54463 - 58408 - 29312
Giải năm
7141
Giải sáu
0110 - 8899 - 4563
Giải bẩy
040
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,2,3
7,9
5,8
0,1,2

3,3,6,8

5
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 29/07/2021
Thứ năm
Ngày: 29/07/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
046753
Giải nhất
55506
Giải nhì
45069
Giải ba
44109 - 71118
Giải tư
27844 - 44862 - 51026 - 52939 - 38871 - 86500 - 55701
Giải năm
9377
Giải sáu
7454 - 5405 - 3299
Giải bẩy
421
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,6,9
8
1,6,7
9
4
3,4
2,9
1,7

9

Kết quả xổ số miền Trung - 22/07/2021
Thứ năm
Ngày: 22/07/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
403667
Giải nhất
19355
Giải nhì
06825
Giải ba
07962 - 55809
Giải tư
67849 - 31455 - 57538 - 76609 - 09463 - 48748 - 33807
Giải năm
6439
Giải sáu
4104 - 8223 - 7981
Giải bẩy
240
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,9,9

3,5
8,9
0,8,9
5,5
2,3,7

1,7

Kết quả xổ số miền Trung - 15/07/2021
Thứ năm
Ngày: 15/07/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
635927
Giải nhất
94840
Giải nhì
75583
Giải ba
87627 - 07453
Giải tư
58375 - 45234 - 90231 - 79505 - 99599 - 33002 - 36135
Giải năm
7209
Giải sáu
2494 - 7152 - 3169
Giải bẩy
995
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,9
7
7,7
1,4,5
0
2,3
9
5
3
4,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2021
Thứ năm
Ngày: 08/07/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
114667
Giải nhất
90814
Giải nhì
74651
Giải ba
35250 - 38077
Giải tư
14647 - 63302 - 87062 - 84468 - 78675 - 20226 - 54186
Giải năm
1871
Giải sáu
2069 - 3163 - 5147
Giải bẩy
601
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
4
6

7,7
0,1
2,3,7,8,9
1,2,5,7
6

Kết quả xổ số miền Trung - 01/07/2021
Thứ năm
Ngày: 01/07/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
557502
Giải nhất
30831
Giải nhì
18048
Giải ba
57714 - 73855
Giải tư
65973 - 93022 - 08065 - 82597 - 55443 - 69421 - 13063
Giải năm
2907
Giải sáu
6168 - 3000 - 0696
Giải bẩy
770
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,7
4
1,2,3
1
3,8
5
3,5,8
0,3

6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 17/06/2021
Thứ năm
Ngày: 17/06/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
147581
Giải nhất
38709
Giải nhì
59372
Giải ba
90742 - 65648
Giải tư
22313 - 30444 - 17844 - 92893 - 29346 - 64870 - 04591
Giải năm
9644
Giải sáu
8240 - 0332 - 4497
Giải bẩy
291
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3

2
0,2,4,4,4,4,6,8


0,2
1
1,1,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 10/06/2021
Thứ năm
Ngày: 10/06/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
349716
Giải nhất
77650
Giải nhì
63239
Giải ba
90038 - 85113
Giải tư
90890 - 00207 - 56925 - 17059 - 15652 - 90007 - 45853
Giải năm
5451
Giải sáu
7356 - 2941 - 4794
Giải bẩy
336
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7
3,6,7
5
6,8,9
1
0,1,2,3,6,90,4

Kết quả xổ số miền Trung - 03/06/2021
Thứ năm
Ngày: 03/06/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
095990
Giải nhất
42400
Giải nhì
79065
Giải ba
94764 - 24374
Giải tư
65786 - 92696 - 29617 - 85964 - 86183 - 90858 - 33929
Giải năm
6629
Giải sáu
4455 - 4102 - 7275
Giải bẩy
459
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
7
9,9


5,8,9
4,4,4,5
4,5
3,6
0,6

Kết quả xổ số miền Trung - 27/05/2021
Thứ năm
Ngày: 27/05/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
078436
Giải nhất
31346
Giải nhì
83859
Giải ba
66288 - 10192
Giải tư
12737 - 78644 - 49384 - 75565 - 91356 - 12648 - 66970
Giải năm
5864
Giải sáu
2464 - 2257 - 2555
Giải bẩy
616
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6

6,7
4,6,8
4,5,6,7,9
4,4,5
0
4,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 20/05/2021
Thứ năm
Ngày: 20/05/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
859849
Giải nhất
64294
Giải nhì
38833
Giải ba
67111 - 42841
Giải tư
34449 - 71680 - 83000 - 82098 - 62796 - 76649 - 48663
Giải năm
0525
Giải sáu
4591 - 1939 - 0407
Giải bẩy
017
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
1,7
5
3,9
1,9,9,9

3

0,3
1,4,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/05/2021
Thứ năm
Ngày: 13/05/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
267624
Giải nhất
55982
Giải nhì
33117
Giải ba
24959 - 27961
Giải tư
49523 - 11590 - 16823 - 72867 - 21607 - 04168 - 67856
Giải năm
2999
Giải sáu
6577 - 8317 - 4771
Giải bẩy
328
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7,7,7
3,3,4,8


6,9
1,7,8
1,7
2
0,9