Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Bình
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Bình.
Soạn tin SMS: DW QB gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 14/01/2021
Thứ năm
Ngày: 14/01/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
354957
Giải nhất
17031
Giải nhì
61009
Giải ba
04377 - 73382
Giải tư
93538 - 51187 - 07524 - 64212 - 75649 - 65687 - 25053
Giải năm
9375
Giải sáu
8744 - 8770 - 8736
Giải bẩy
065
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2
0,4
1,6,8
4,9
3,7
5
0,5,7
2,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 07/01/2021
Thứ năm
Ngày: 07/01/2021
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
140054
Giải nhất
50922
Giải nhì
99253
Giải ba
04948 - 69953
Giải tư
56274 - 84588 - 49858 - 50414 - 77333 - 00075 - 27920
Giải năm
7203
Giải sáu
0899 - 7763 - 1233
Giải bẩy
099
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,9
0,2
3,3
8
3,3,4,8
3
4,5
8
9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 31/12/2020
Thứ năm
Ngày: 31/12/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
423116
Giải nhất
07921
Giải nhì
67195
Giải ba
60809 - 94996
Giải tư
21697 - 71606 - 84528 - 44286 - 43298 - 13265 - 16472
Giải năm
2854
Giải sáu
0426 - 8085 - 5136
Giải bẩy
557
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,9
6
1,6,8
6

4,7
5
2
5,6
5,6,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 24/12/2020
Thứ năm
Ngày: 24/12/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
910038
Giải nhất
30551
Giải nhì
05128
Giải ba
99156 - 28946
Giải tư
91954 - 91393 - 99992 - 11508 - 22997 - 22951 - 98952
Giải năm
3047
Giải sáu
6890 - 2472 - 8933
Giải bẩy
698
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

8
3,8
6,7
1,1,2,2,4,6

2

0,2,3,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/12/2020
Thứ năm
Ngày: 17/12/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
940018
Giải nhất
29849
Giải nhì
28808
Giải ba
17352 - 91989
Giải tư
67214 - 17020 - 32162 - 60431 - 36461 - 49147 - 29312
Giải năm
0245
Giải sáu
9039 - 7794 - 7831
Giải bẩy
989
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,4,8
0
1,1,9
0,5,7,9
2
1,2

9,9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 10/12/2020
Thứ năm
Ngày: 10/12/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
238040
Giải nhất
36040
Giải nhì
97847
Giải ba
50600 - 71814
Giải tư
58722 - 24259 - 35218 - 12587 - 52220 - 59126 - 40221
Giải năm
8964
Giải sáu
5481 - 5075 - 6139
Giải bẩy
122
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,8
0,1,2,2,6
9
0,0,7
9
0,4
5
1,7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/12/2020
Thứ năm
Ngày: 03/12/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
423166
Giải nhất
01086
Giải nhì
47141
Giải ba
31018 - 70796
Giải tư
62148 - 09259 - 12503 - 71618 - 62815 - 41452 - 14555
Giải năm
9582
Giải sáu
0226 - 8621 - 2327
Giải bẩy
232
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,5,8,8
1,6,7
2
1,8
2,5,9
6

2,6
6

Kết quả xổ số miền Trung - 26/11/2020
Thứ năm
Ngày: 26/11/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
315853
Giải nhất
70677
Giải nhì
88237
Giải ba
85468 - 27340
Giải tư
36586 - 51328 - 49853 - 77152 - 33097 - 14955 - 72029
Giải năm
7251
Giải sáu
0245 - 8169 - 1705
Giải bẩy
345
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1
8,9
7
0,5,5
1,2,3,3,5
8,9
7
6
7

Kết quả xổ số miền Trung - 19/11/2020
Thứ năm
Ngày: 19/11/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
907388
Giải nhất
15244
Giải nhì
33082
Giải ba
24255 - 64828
Giải tư
73281 - 83780 - 31699 - 98192 - 81014 - 45082 - 39410
Giải năm
8448
Giải sáu
9395 - 0470 - 6905
Giải bẩy
401
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
0,4
8
8
4,8
5

0
0,1,2,2,8
2,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/11/2020
Thứ năm
Ngày: 12/11/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
021013
Giải nhất
52573
Giải nhì
57107
Giải ba
69671 - 34953
Giải tư
98605 - 04774 - 33951 - 67214 - 32116 - 07026 - 96567
Giải năm
8706
Giải sáu
5132 - 7590 - 1609
Giải bẩy
514
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7,9
3,4,4,6
6
2

1,2,3
7
1,3,4

0

Kết quả xổ số miền Trung - 05/11/2020
Thứ năm
Ngày: 05/11/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
711057
Giải nhất
33740
Giải nhì
73996
Giải ba
88207 - 86335
Giải tư
75316 - 10966 - 22229 - 72349 - 19805 - 75677 - 81167
Giải năm
5463
Giải sáu
1772 - 5123 - 9942
Giải bẩy
954
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
6
3,9
5
0,2,9
4,7,8
3,6,7
2,7

6

Kết quả xổ số miền Trung - 29/10/2020
Thứ năm
Ngày: 29/10/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
454997
Giải nhất
78856
Giải nhì
53644
Giải ba
62503 - 98560
Giải tư
36690 - 30022 - 55415 - 93244 - 31271 - 46792 - 41864
Giải năm
4608
Giải sáu
6472 - 1082 - 5407
Giải bẩy
795
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,7,8
5
2

4,4
6
0,4
1,2
2
0,2,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/10/2020
Thứ năm
Ngày: 22/10/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
728919
Giải nhất
45293
Giải nhì
41998
Giải ba
80190 - 62389
Giải tư
82104 - 51664 - 86060 - 74908 - 83897 - 08059 - 30320
Giải năm
4851
Giải sáu
9726 - 3687 - 4241
Giải bẩy
156
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
9
0,6

1
1,6,9
0,4

0,7,9
0,3,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 15/10/2020
Thứ năm
Ngày: 15/10/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
597319
Giải nhất
41440
Giải nhì
58115
Giải ba
79641 - 02682
Giải tư
80515 - 88471 - 04246 - 43159 - 51029 - 93578 - 20139
Giải năm
5962
Giải sáu
9348 - 6853 - 4976
Giải bẩy
601
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
5,5,9
9
9
0,1,6,8
3,9
2
1,6,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 08/10/2020
Thứ năm
Ngày: 08/10/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
834316
Giải nhất
45464
Giải nhì
55140
Giải ba
92959 - 78131
Giải tư
68278 - 98584 - 72879 - 23570 - 82821 - 03322 - 16920
Giải năm
5333
Giải sáu
8106 - 3989 - 1306
Giải bẩy
076
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
6
0,1,2
1,3
0,9
9
4
0,6,8,9
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 01/10/2020
Thứ năm
Ngày: 01/10/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
380530
Giải nhất
58645
Giải nhì
12488
Giải ba
35540 - 33929
Giải tư
67174 - 01076 - 79229 - 44370 - 82767 - 11606 - 79825
Giải năm
8761
Giải sáu
0177 - 9635 - 0091
Giải bẩy
606
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6

5,9,9
0,5
0,5

1,7
0,4,6,7
4,8
1

Kết quả xổ số miền Trung - 24/09/2020
Thứ năm
Ngày: 24/09/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
677067
Giải nhất
22127
Giải nhì
11211
Giải ba
58629 - 94445
Giải tư
39141 - 91057 - 09846 - 41511 - 67373 - 97636 - 14425
Giải năm
0977
Giải sáu
3951 - 4132 - 8265
Giải bẩy
951
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,1
5,7,8,9
2,6
1,5,6
1,1,7
5,7
3,7


Kết quả xổ số miền Trung - 17/09/2020
Thứ năm
Ngày: 17/09/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
127946
Giải nhất
35290
Giải nhì
94051
Giải ba
73510 - 59731
Giải tư
51652 - 79340 - 97514 - 04806 - 22969 - 14863 - 30257
Giải năm
4350
Giải sáu
4256 - 6873 - 6215
Giải bẩy
516
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,4,5,6

1
0,6
0,1,2,6,7
3,9
3,6

0

Kết quả xổ số miền Trung - 10/09/2020
Thứ năm
Ngày: 10/09/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
379710
Giải nhất
38630
Giải nhì
39495
Giải ba
99844 - 28936
Giải tư
04263 - 99301 - 30441 - 04925 - 17984 - 81514 - 34120
Giải năm
3056
Giải sáu
9757 - 9239 - 9274
Giải bẩy
148
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
0,4
0,5
0,6,9
1,4,8
6,7
3
4
4
5

Kết quả xổ số miền Trung - 03/09/2020
Thứ năm
Ngày: 03/09/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
456517
Giải nhất
20901
Giải nhì
04237
Giải ba
07921 - 05473
Giải tư
18027 - 35119 - 48936 - 27546 - 29206 - 28210 - 10519
Giải năm
4680
Giải sáu
1397 - 8306 - 5341
Giải bẩy
283
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,6
0,7,9,9
1,7
6,7
1,6


3
0,3
7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 27/08/2020
Thứ năm
Ngày: 27/08/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
553229
Giải nhất
00340
Giải nhì
51111
Giải ba
62754 - 47939
Giải tư
13945 - 06326 - 98907 - 27517 - 48356 - 87216 - 94364
Giải năm
4115
Giải sáu
7652 - 7705 - 3727
Giải bẩy
625
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
1,5,6,7
5,6,7,9
9
0,5
2,4,6
4


4

Kết quả xổ số miền Trung - 20/08/2020
Thứ năm
Ngày: 20/08/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
486426
Giải nhất
69746
Giải nhì
36811
Giải ba
51673 - 58868
Giải tư
28870 - 98928 - 09116 - 40044 - 62175 - 19175 - 10338
Giải năm
4094
Giải sáu
1853 - 7913 - 2105
Giải bẩy
737
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,3,6
6,8
7,8
4,5,6
3
8
0,3,5,5

4

Kết quả xổ số miền Trung - 13/08/2020
Thứ năm
Ngày: 13/08/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
913877
Giải nhất
72628
Giải nhì
53801
Giải ba
26430 - 35562
Giải tư
85515 - 09241 - 98833 - 00705 - 26702 - 50987 - 51459
Giải năm
9815
Giải sáu
3584 - 7899 - 8346
Giải bẩy
520
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5
5,5
0,8
0,3,3
1,6
9
2
7
4,7
9

Kết quả xổ số miền Trung - 06/08/2020
Thứ năm
Ngày: 06/08/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
971686
Giải nhất
02277
Giải nhì
71751
Giải ba
34921 - 14920
Giải tư
58375 - 95368 - 33072 - 94135 - 99828 - 04968 - 01746
Giải năm
3317
Giải sáu
8535 - 8807 - 3946
Giải bẩy
349
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
7
0,1,8
5,5
6,6,9
0,1
8,8
2,5,7
6

Kết quả xổ số miền Trung - 30/07/2020
Thứ năm
Ngày: 30/07/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
642221
Giải nhất
41170
Giải nhì
34345
Giải ba
78377 - 44119
Giải tư
28117 - 65956 - 43764 - 41531 - 69632 - 99797 - 54748
Giải năm
6436
Giải sáu
7014 - 6331 - 2767
Giải bẩy
091
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,7,9
1
1,1,2,6
5,8
6
4,7
0,7

1,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 23/07/2020
Thứ năm
Ngày: 23/07/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
538466
Giải nhất
66495
Giải nhì
24456
Giải ba
37030 - 89734
Giải tư
00351 - 23693 - 90716 - 23055 - 83283 - 67526 - 63102
Giải năm
8816
Giải sáu
6106 - 7992 - 0502
Giải bẩy
690
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,6
6,6
6
0,4

1,5,6
6

3,6
0,2,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 16/07/2020
Thứ năm
Ngày: 16/07/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
563050
Giải nhất
46085
Giải nhì
65955
Giải ba
68340 - 07905
Giải tư
84534 - 81663 - 93740 - 16518 - 72004 - 72253 - 71657
Giải năm
3385
Giải sáu
0704 - 7218 - 7848
Giải bẩy
938
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,5
8,8

4,8
0,0,8
0,3,5,7,8
3

5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/07/2020
Thứ năm
Ngày: 09/07/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
251274
Giải nhất
61046
Giải nhì
66092
Giải ba
80783 - 31976
Giải tư
72100 - 53172 - 31558 - 57791 - 28639 - 55863 - 11059
Giải năm
0066
Giải sáu
1388 - 1699 - 7687
Giải bẩy
137
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0


7,9
6
8,9
3,6
2,4,5,6
3,7,8
1,2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/07/2020
Thứ năm
Ngày: 02/07/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
399791
Giải nhất
17386
Giải nhì
60289
Giải ba
91692 - 51556
Giải tư
23286 - 38579 - 51559 - 70545 - 67241 - 94946 - 74393
Giải năm
9574
Giải sáu
6364 - 1351 - 9385
Giải bẩy
664
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi0
1,5,6
1,6,9
4,4
4,9
5,6,6,9
1,2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 25/06/2020
Thứ năm
Ngày: 25/06/2020
Xổ số Quảng Bình
Giải đặc biệt
550093
Giải nhất
49293
Giải nhì
50879
Giải ba
84019 - 90125
Giải tư
86152 - 10179 - 71307 - 66579 - 19246 - 37913 - 68311
Giải năm
2909
Giải sáu
4956 - 2287 - 4438
Giải bẩy
456
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
1,3,9
5
8
6
2,6,6,8

9,9,9
7
3,3