Xổ số miền Trung hôm nay
Đắc Nông
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Ngãi.
Soạn tin SMS: DW QNI gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 21/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 21/07/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
823000
Giải nhất
22382
Giải nhì
35866
Giải ba
28768 - 60404
Giải tư
06698 - 54567 - 46605 - 20701 - 14280 - 22260 - 09494
Giải năm
2149
Giải sáu
6664 - 0337 - 5722
Giải bẩy
424
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,4,5

2,4
7
9

0,4,6,6,7,8

0,2
4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 14/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/07/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
171754
Giải nhất
14301
Giải nhì
56281
Giải ba
94446 - 92854
Giải tư
65653 - 56182 - 15556 - 92095 - 34603 - 44995 - 81285
Giải năm
8452
Giải sáu
0729 - 2355 - 4705
Giải bẩy
556
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5

9
5
6
2,3,4,4,5,6,6


1,2,5
5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/07/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
737702
Giải nhất
78193
Giải nhì
49410
Giải ba
20656 - 94558
Giải tư
60658 - 52431 - 95318 - 30097 - 84310 - 03094 - 91514
Giải năm
5406
Giải sáu
0221 - 1893 - 6042
Giải bẩy
794
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
0,0,4,8
1
1
2
6,8,83,3,4,4,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 30/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 30/06/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
392538
Giải nhất
93919
Giải nhì
41537
Giải ba
16215 - 38106
Giải tư
84357 - 08668 - 50255 - 37143 - 16800 - 21674 - 11535
Giải năm
5818
Giải sáu
5047 - 7344 - 8992
Giải bẩy
667
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
5,8,9

5,7,8
3,4,7,9
5,7
7,8
4

2

Kết quả xổ số miền Trung - 23/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 23/06/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
776743
Giải nhất
33565
Giải nhì
74663
Giải ba
92829 - 44627
Giải tư
88735 - 92070 - 21793 - 31303 - 72446 - 80580 - 41249
Giải năm
8649
Giải sáu
9798 - 4371 - 9369
Giải bẩy
685
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

7,9
5
0,3,6,9,9

3,5,9
0,1
0,5
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 16/06/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
314700
Giải nhất
20944
Giải nhì
97132
Giải ba
73664 - 11813
Giải tư
94413 - 04543 - 80616 - 40494 - 07677 - 07212 - 13954
Giải năm
1696
Giải sáu
2743 - 3815 - 9748
Giải bẩy
090
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,3,3,5,6

2
3,3,4,8
4
4
7

0,4,4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 09/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 09/06/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
680039
Giải nhất
46242
Giải nhì
61975
Giải ba
71447 - 75779
Giải tư
09195 - 25617 - 13048 - 32594 - 87438 - 01855 - 14183
Giải năm
7510
Giải sáu
1853 - 1700 - 3055
Giải bẩy
142
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
0,6,7

8,9
2,2,7,8
3,5,5

5,9
3
4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 02/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 02/06/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
496578
Giải nhất
37375
Giải nhì
29752
Giải ba
42581 - 95646
Giải tư
73952 - 84701 - 82089 - 54750 - 20186 - 69153 - 97271
Giải năm
2812
Giải sáu
3985 - 7563 - 3523
Giải bẩy
246
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2
3

6,6
0,2,2,3
3
1,5,8
1,4,5,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 26/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 26/05/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
511400
Giải nhất
48952
Giải nhì
82518
Giải ba
67317 - 72895
Giải tư
13262 - 31766 - 10137 - 54466 - 21724 - 06376 - 37035
Giải năm
3119
Giải sáu
4160 - 7194 - 2488
Giải bẩy
372
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
7,8,9
4
4,5,7

2
0,2,6,6
2,6
8
4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 19/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 19/05/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
345783
Giải nhất
89219
Giải nhì
81598
Giải ba
96735 - 67056
Giải tư
02690 - 96072 - 85548 - 11037 - 84255 - 99485 - 88020
Giải năm
1342
Giải sáu
0134 - 0070 - 1009
Giải bẩy
744
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
9
0
4,5,7
2,4,8
5,6

0,2
2,3,5
0,8

Kết quả xổ số miền Trung - 12/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 12/05/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
345309
Giải nhất
65147
Giải nhì
26362
Giải ba
72372 - 65554
Giải tư
15192 - 36824 - 80730 - 95574 - 45283 - 65038 - 96123
Giải năm
1676
Giải sáu
4002 - 5208 - 4004
Giải bẩy
124
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8,9

3,4,4
0,8
7
4
2
2,4,6
1,3
2

Kết quả xổ số miền Trung - 05/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 05/05/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
231767
Giải nhất
06498
Giải nhì
52146
Giải ba
71236 - 65623
Giải tư
26817 - 09655 - 20640 - 02520 - 63111 - 47650 - 52963
Giải năm
9679
Giải sáu
7276 - 2815 - 4649
Giải bẩy
094
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5,7
0,3
6
0,6,9
0,5
3,7,7
6,9

4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 28/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 28/04/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
850523
Giải nhất
86885
Giải nhì
79597
Giải ba
70035 - 39901
Giải tư
80809 - 90004 - 47513 - 41883 - 51240 - 35057 - 84337
Giải năm
9219
Giải sáu
7523 - 1701 - 6486
Giải bẩy
300
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,1,4,9
3,9
3,3
5,7
0
7


2,3,5,6
7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 21/04/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
407773
Giải nhất
41877
Giải nhì
89947
Giải ba
21294 - 24393
Giải tư
00540 - 39544 - 60840 - 97122 - 94185 - 49581 - 31190
Giải năm
7806
Giải sáu
7144 - 7331 - 1538
Giải bẩy
888
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
7
2
1,8
0,0,4,4,7


3,7
1,5,8
0,3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 14/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/04/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
175677
Giải nhất
04055
Giải nhì
55317
Giải ba
90102 - 56292
Giải tư
32619 - 59824 - 24364 - 23628 - 93480 - 52368 - 20302
Giải năm
9065
Giải sáu
3748 - 1640 - 8041
Giải bẩy
637
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2
7,9
4,8
7
0,1,2,8
5
4,5,8
7
0
2

Kết quả xổ số miền Trung - 07/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/04/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
925187
Giải nhất
71193
Giải nhì
40572
Giải ba
61954 - 77598
Giải tư
48602 - 49063 - 83123 - 82562 - 66772 - 50665 - 08419
Giải năm
1645
Giải sáu
0519 - 2347 - 8386
Giải bẩy
983
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
9,9
3
4
5,7
4
2,3,5
2,2
3,6,7
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 31/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 31/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
871647
Giải nhất
53318
Giải nhì
24961
Giải ba
03457 - 82289
Giải tư
30508 - 20217 - 63156 - 96504 - 64179 - 32629 - 62949
Giải năm
3876
Giải sáu
0022 - 6143 - 7663
Giải bẩy
297
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
7,8
2,9

3,7,9
6,7
1,3
6,9
8,9
7

Kết quả xổ số miền Trung - 24/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
215303
Giải nhất
27910
Giải nhì
87479
Giải ba
13108 - 88295
Giải tư
12501 - 90166 - 74860 - 87742 - 63952 - 94257 - 15816
Giải năm
7187
Giải sáu
0927 - 7531 - 9584
Giải bẩy
830
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,8
0,6
7
0,1
2
2,7
0,6
9
3,4,7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 17/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
200421
Giải nhất
33091
Giải nhì
35142
Giải ba
56685 - 25550
Giải tư
41768 - 40321 - 31167 - 01732 - 73369 - 86625 - 05428
Giải năm
8150
Giải sáu
9264 - 6743 - 6241
Giải bẩy
439
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,1,5,8
2,9
1,2,3
0,0
4,7,8,9

5
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 10/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
495680
Giải nhất
39210
Giải nhì
07243
Giải ba
85941 - 81616
Giải tư
03960 - 32018 - 79620 - 99155 - 87244 - 32582 - 03433
Giải năm
6796
Giải sáu
4024 - 4030 - 1388
Giải bẩy
933
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,6,8
0,4
0,3,3
1,3,3,4
5
0

0,2,8
6

Kết quả xổ số miền Trung - 03/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
639375
Giải nhất
75591
Giải nhì
55340
Giải ba
16691 - 12456
Giải tư
59426 - 70384 - 97118 - 62094 - 38989 - 05449 - 45919
Giải năm
4691
Giải sáu
6180 - 2110 - 7107
Giải bẩy
482
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,8,9
6

0,9
6,6

5
0,2,4,9
1,1,1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 24/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/02/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
538778
Giải nhất
12987
Giải nhì
11001
Giải ba
90719 - 90370
Giải tư
52692 - 88187 - 64544 - 42868 - 08939 - 56724 - 86384
Giải năm
3469
Giải sáu
9218 - 0997 - 2262
Giải bẩy
240
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
8,9
4
9
0,4

2,3,8,9
0,8
4,7,7
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 17/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/02/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
406386
Giải nhất
65263
Giải nhì
52366
Giải ba
29282 - 76864
Giải tư
05385 - 87444 - 47831 - 02880 - 96785 - 79099 - 43567
Giải năm
1009
Giải sáu
1728 - 8816 - 7669
Giải bẩy
678
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
6
8
1
4
5
3,4,6,7,9
8
0,2,5,5,6
9

Kết quả xổ số miền Trung - 10/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/02/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
123210
Giải nhất
61581
Giải nhì
13612
Giải ba
09209 - 80924
Giải tư
35938 - 61582 - 09771 - 80339 - 85621 - 30725 - 94943
Giải năm
1420
Giải sáu
1579 - 3297 - 9948
Giải bẩy
788
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,2
0,1,4,5
8,9
3,8
1

1,9
1,2,8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/02/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
206563
Giải nhất
86062
Giải nhì
34799
Giải ba
89521 - 35512
Giải tư
53398 - 91372 - 72710 - 67977 - 23329 - 32090 - 98854
Giải năm
6073
Giải sáu
0927 - 6949 - 7853
Giải bẩy
791
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2
1,7,9

9
3,4
2,3
2,3,7
0
0,1,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/01/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
641164
Giải nhất
02350
Giải nhì
35662
Giải ba
93384 - 30367
Giải tư
77836 - 66843 - 12939 - 81652 - 79901 - 08948 - 97737
Giải năm
9024
Giải sáu
1224 - 5062 - 7703
Giải bẩy
492
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3

4,4
2,6,7,9
3,8
0,2
2,2,4,7

4
2

Kết quả xổ số miền Trung - 20/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/01/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
827401
Giải nhất
98794
Giải nhì
15151
Giải ba
45766 - 18977
Giải tư
09984 - 52158 - 19819 - 78121 - 95497 - 67366 - 06485
Giải năm
8426
Giải sáu
7491 - 8023 - 7198
Giải bẩy
400
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
2,9
1,3,6


1,8
6,6
7
4,5
1,4,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/01/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
721517
Giải nhất
36842
Giải nhì
42610
Giải ba
91597 - 29228
Giải tư
56551 - 49773 - 70770 - 41587 - 92597 - 21269 - 30555
Giải năm
3188
Giải sáu
6790 - 1868 - 2206
Giải bẩy
818
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,7,8
8
7
2
1,5
8,9
0,3
7,8
0,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 06/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/01/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
315825
Giải nhất
53758
Giải nhì
61095
Giải ba
83656 - 87065
Giải tư
84808 - 63379 - 00129 - 94120 - 81876 - 65555 - 58520
Giải năm
6269
Giải sáu
4972 - 5183 - 8364
Giải bẩy
287
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

0,0,5,9


5,6,8
4,5,9
2,3,6,9
3,7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 30/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/12/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
512784
Giải nhất
00676
Giải nhì
30724
Giải ba
41810 - 47709
Giải tư
41108 - 00309 - 53402 - 90247 - 27526 - 58301 - 51940
Giải năm
9002
Giải sáu
8425 - 8347 - 1110
Giải bẩy
006
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,6,8,9,9
0,0,9
4,5,6

0,7,7


6
4