Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Ngãi.
Soạn tin SMS: DW QNI gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 19/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 19/05/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
345783
Giải nhất
89219
Giải nhì
81598
Giải ba
96735 - 67056
Giải tư
02690 - 96072 - 85548 - 11037 - 84255 - 99485 - 88020
Giải năm
1342
Giải sáu
0134 - 0070 - 1009
Giải bẩy
744
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
9
0
4,5,7
2,4,8
5,6

0,2
2,3,5
0,8

Kết quả xổ số miền Trung - 12/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 12/05/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
345309
Giải nhất
65147
Giải nhì
26362
Giải ba
72372 - 65554
Giải tư
15192 - 36824 - 80730 - 95574 - 45283 - 65038 - 96123
Giải năm
1676
Giải sáu
4002 - 5208 - 4004
Giải bẩy
124
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8,9

3,4,4
0,8
7
4
2
2,4,6
1,3
2

Kết quả xổ số miền Trung - 05/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 05/05/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
231767
Giải nhất
06498
Giải nhì
52146
Giải ba
71236 - 65623
Giải tư
26817 - 09655 - 20640 - 02520 - 63111 - 47650 - 52963
Giải năm
9679
Giải sáu
7276 - 2815 - 4649
Giải bẩy
094
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5,7
0,3
6
0,6,9
0,5
3,7,7
6,9

4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 28/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 28/04/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
850523
Giải nhất
86885
Giải nhì
79597
Giải ba
70035 - 39901
Giải tư
80809 - 90004 - 47513 - 41883 - 51240 - 35057 - 84337
Giải năm
9219
Giải sáu
7523 - 1701 - 6486
Giải bẩy
300
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,1,4,9
3,9
3,3
5,7
0
7


2,3,5,6
7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 21/04/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
407773
Giải nhất
41877
Giải nhì
89947
Giải ba
21294 - 24393
Giải tư
00540 - 39544 - 60840 - 97122 - 94185 - 49581 - 31190
Giải năm
7806
Giải sáu
7144 - 7331 - 1538
Giải bẩy
888
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
7
2
1,8
0,0,4,4,7


3,7
1,5,8
0,3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 14/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/04/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
175677
Giải nhất
04055
Giải nhì
55317
Giải ba
90102 - 56292
Giải tư
32619 - 59824 - 24364 - 23628 - 93480 - 52368 - 20302
Giải năm
9065
Giải sáu
3748 - 1640 - 8041
Giải bẩy
637
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2
7,9
4,8
7
0,1,2,8
5
4,5,8
7
0
2

Kết quả xổ số miền Trung - 07/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/04/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
925187
Giải nhất
71193
Giải nhì
40572
Giải ba
61954 - 77598
Giải tư
48602 - 49063 - 83123 - 82562 - 66772 - 50665 - 08419
Giải năm
1645
Giải sáu
0519 - 2347 - 8386
Giải bẩy
983
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
9,9
3
4
5,7
4
2,3,5
2,2
3,6,7
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 31/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 31/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
871647
Giải nhất
53318
Giải nhì
24961
Giải ba
03457 - 82289
Giải tư
30508 - 20217 - 63156 - 96504 - 64179 - 32629 - 62949
Giải năm
3876
Giải sáu
0022 - 6143 - 7663
Giải bẩy
297
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
7,8
2,9

3,7,9
6,7
1,3
6,9
8,9
7

Kết quả xổ số miền Trung - 24/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
215303
Giải nhất
27910
Giải nhì
87479
Giải ba
13108 - 88295
Giải tư
12501 - 90166 - 74860 - 87742 - 63952 - 94257 - 15816
Giải năm
7187
Giải sáu
0927 - 7531 - 9584
Giải bẩy
830
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,8
0,6
7
0,1
2
2,7
0,6
9
3,4,7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 17/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
200421
Giải nhất
33091
Giải nhì
35142
Giải ba
56685 - 25550
Giải tư
41768 - 40321 - 31167 - 01732 - 73369 - 86625 - 05428
Giải năm
8150
Giải sáu
9264 - 6743 - 6241
Giải bẩy
439
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1,1,5,8
2,9
1,2,3
0,0
4,7,8,9

5
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 10/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
495680
Giải nhất
39210
Giải nhì
07243
Giải ba
85941 - 81616
Giải tư
03960 - 32018 - 79620 - 99155 - 87244 - 32582 - 03433
Giải năm
6796
Giải sáu
4024 - 4030 - 1388
Giải bẩy
933
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,6,8
0,4
0,3,3
1,3,3,4
5
0

0,2,8
6

Kết quả xổ số miền Trung - 03/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/03/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
639375
Giải nhất
75591
Giải nhì
55340
Giải ba
16691 - 12456
Giải tư
59426 - 70384 - 97118 - 62094 - 38989 - 05449 - 45919
Giải năm
4691
Giải sáu
6180 - 2110 - 7107
Giải bẩy
482
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,8,9
6

0,9
6,6

5
0,2,4,9
1,1,1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 24/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/02/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
538778
Giải nhất
12987
Giải nhì
11001
Giải ba
90719 - 90370
Giải tư
52692 - 88187 - 64544 - 42868 - 08939 - 56724 - 86384
Giải năm
3469
Giải sáu
9218 - 0997 - 2262
Giải bẩy
240
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
8,9
4
9
0,4

2,3,8,9
0,8
4,7,7
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 17/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/02/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
406386
Giải nhất
65263
Giải nhì
52366
Giải ba
29282 - 76864
Giải tư
05385 - 87444 - 47831 - 02880 - 96785 - 79099 - 43567
Giải năm
1009
Giải sáu
1728 - 8816 - 7669
Giải bẩy
678
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
6
8
1
4
5
3,4,6,7,9
8
0,2,5,5,6
9

Kết quả xổ số miền Trung - 10/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/02/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
123210
Giải nhất
61581
Giải nhì
13612
Giải ba
09209 - 80924
Giải tư
35938 - 61582 - 09771 - 80339 - 85621 - 30725 - 94943
Giải năm
1420
Giải sáu
1579 - 3297 - 9948
Giải bẩy
788
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,2
0,1,4,5
8,9
3,8
1

1,9
1,2,8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/02/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
206563
Giải nhất
86062
Giải nhì
34799
Giải ba
89521 - 35512
Giải tư
53398 - 91372 - 72710 - 67977 - 23329 - 32090 - 98854
Giải năm
6073
Giải sáu
0927 - 6949 - 7853
Giải bẩy
791
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2
1,7,9

9
3,4
2,3
2,3,7
0
0,1,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/01/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
641164
Giải nhất
02350
Giải nhì
35662
Giải ba
93384 - 30367
Giải tư
77836 - 66843 - 12939 - 81652 - 79901 - 08948 - 97737
Giải năm
9024
Giải sáu
1224 - 5062 - 7703
Giải bẩy
492
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3

4,4
2,6,7,9
3,8
0,2
2,2,4,7

4
2

Kết quả xổ số miền Trung - 20/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/01/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
827401
Giải nhất
98794
Giải nhì
15151
Giải ba
45766 - 18977
Giải tư
09984 - 52158 - 19819 - 78121 - 95497 - 67366 - 06485
Giải năm
8426
Giải sáu
7491 - 8023 - 7198
Giải bẩy
400
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
2,9
1,3,6


1,8
6,6
7
4,5
1,4,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/01/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
721517
Giải nhất
36842
Giải nhì
42610
Giải ba
91597 - 29228
Giải tư
56551 - 49773 - 70770 - 41587 - 92597 - 21269 - 30555
Giải năm
3188
Giải sáu
6790 - 1868 - 2206
Giải bẩy
818
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,7,8
8
7
2
1,5
8,9
0,3
7,8
0,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 06/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/01/2018
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
315825
Giải nhất
53758
Giải nhì
61095
Giải ba
83656 - 87065
Giải tư
84808 - 63379 - 00129 - 94120 - 81876 - 65555 - 58520
Giải năm
6269
Giải sáu
4972 - 5183 - 8364
Giải bẩy
287
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

0,0,5,9


5,6,8
4,5,9
2,3,6,9
3,7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 30/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/12/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
512784
Giải nhất
00676
Giải nhì
30724
Giải ba
41810 - 47709
Giải tư
41108 - 00309 - 53402 - 90247 - 27526 - 58301 - 51940
Giải năm
9002
Giải sáu
8425 - 8347 - 1110
Giải bẩy
006
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,6,8,9,9
0,0,9
4,5,6

0,7,7


6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 23/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/12/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
857310
Giải nhất
78998
Giải nhì
58444
Giải ba
47725 - 12355
Giải tư
67900 - 59804 - 24119 - 77277 - 04986 - 07645 - 66871
Giải năm
6649
Giải sáu
7716 - 7430 - 5490
Giải bẩy
579
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
0,1,6,9
5
0
4,5,9
5

1,7,9
6
0,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/12/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
514104
Giải nhất
25097
Giải nhì
89499
Giải ba
56423 - 40339
Giải tư
36679 - 73817 - 62302 - 18047 - 61245 - 61479 - 55351
Giải năm
7770
Giải sáu
7831 - 6132 - 9772
Giải bẩy
949
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
7
3
1,2,9
5,7,8,9
1

0,2,9,9

7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/12/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
820004
Giải nhất
27076
Giải nhì
62125
Giải ba
13363 - 12970
Giải tư
10584 - 98425 - 48275 - 10450 - 60722 - 41188 - 69299
Giải năm
1193
Giải sáu
1794 - 2340 - 1920
Giải bẩy
444
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
8
0,2,5,5

0,4
0
3
0,5,6
4,8
3,4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/12/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
918025
Giải nhất
18798
Giải nhì
57956
Giải ba
29232 - 35793
Giải tư
31925 - 06940 - 75457 - 35755 - 96595 - 76366 - 66211
Giải năm
3887
Giải sáu
4772 - 1619 - 5500
Giải bẩy
508
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
1,9
5,5
2
0
5,6,7
6
1,2
7
3,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 25/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/11/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
462193
Giải nhất
50400
Giải nhì
95442
Giải ba
61051 - 22187
Giải tư
94976 - 91091 - 86935 - 34854 - 08138 - 53960 - 89201
Giải năm
3472
Giải sáu
9987 - 8551 - 4386
Giải bẩy
945
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1


5,8
2,5
1,1,4
0
2,6
0,6,7,7
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 18/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/11/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
398487
Giải nhất
43827
Giải nhì
38461
Giải ba
56332 - 41916
Giải tư
39752 - 51062 - 33063 - 89375 - 83765 - 83205 - 65310
Giải năm
5864
Giải sáu
6469 - 4795 - 4250
Giải bẩy
437
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,6
7
0,2,7

0,2
1,2,3,4,5,9
5
7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 11/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/11/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
438842
Giải nhất
06475
Giải nhì
90546
Giải ba
45974 - 84647
Giải tư
34543 - 75061 - 63464 - 06635 - 33853 - 00077 - 42769
Giải năm
5709
Giải sáu
8381 - 4929 - 2295
Giải bẩy
277
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

9
5
2,3,6,7
3
1,4,9
1,4,5,7,7
1
5

Kết quả xổ số miền Trung - 04/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/11/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
528162
Giải nhất
14377
Giải nhì
45261
Giải ba
97611 - 63997
Giải tư
37743 - 74942 - 52474 - 69949 - 88545 - 57948 - 03331
Giải năm
8433
Giải sáu
1229 - 0775 - 3456
Giải bẩy
929
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
9,9
1,3
2,3,5,8,9
0,6
1,2
4,5,7

7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/10/2017
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
152079
Giải nhất
33275
Giải nhì
50316
Giải ba
06860 - 57961
Giải tư
63160 - 86226 - 85421 - 90440 - 81475 - 07770 - 44373
Giải năm
6712
Giải sáu
4185 - 8701 - 4643
Giải bẩy
255
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,6
1,6

0,3
3,5
0,0,1
0,3,5,5,9
5