Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Ngãi.
Soạn tin SMS: DW QNI gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 02/12/2023
Thứ bảy
Ngày: 02/12/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
528610
Giải nhất
71185
Giải nhì
97494
Giải ba
93174 - 16177
Giải tư
47288 - 24039 - 36887 - 04978 - 13769 - 35852 - 24422
Giải năm
8094
Giải sáu
1580 - 8394 - 3819
Giải bẩy
228
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,9
2,8
9

2
9
4,7,8
0,5,7,8
4,4,4

Kết quả xổ số miền Trung - 25/11/2023
Thứ bảy
Ngày: 25/11/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
815234
Giải nhất
51531
Giải nhì
78898
Giải ba
92713 - 65037
Giải tư
40542 - 90464 - 76758 - 07275 - 47235 - 47936 - 63672
Giải năm
4196
Giải sáu
0498 - 2498 - 4182
Giải bẩy
628
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
8
1,4,5,6,7
2
0,8
4
2,5
2
6,8,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 18/11/2023
Thứ bảy
Ngày: 18/11/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
274561
Giải nhất
99453
Giải nhì
58878
Giải ba
71596 - 12498
Giải tư
00227 - 10534 - 61495 - 82208 - 29906 - 69989 - 90967
Giải năm
4323
Giải sáu
7706 - 8806 - 6191
Giải bẩy
456
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,6,8

3,7
4

3,6
1,7
3,8
9
1,5,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 11/11/2023
Thứ bảy
Ngày: 11/11/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
296872
Giải nhất
70068
Giải nhì
84057
Giải ba
49227 - 56672
Giải tư
93887 - 15005 - 92911 - 48620 - 01787 - 36437 - 13173
Giải năm
2679
Giải sáu
1478 - 2611 - 7189
Giải bẩy
540
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,1
0,7
7
0
7
8
1,2,2,3,8,9
7,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/11/2023
Thứ bảy
Ngày: 04/11/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
188544
Giải nhất
92566
Giải nhì
32142
Giải ba
40291 - 62873
Giải tư
05881 - 16773 - 17365 - 55296 - 62249 - 88615 - 66863
Giải năm
0590
Giải sáu
9967 - 7160 - 5779
Giải bẩy
415
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,5,5


2,4,9

0,3,5,6,7
3,3,9
1
0,1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 28/10/2023
Thứ bảy
Ngày: 28/10/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
202034
Giải nhất
97933
Giải nhì
98081
Giải ba
14664 - 70451
Giải tư
94438 - 72178 - 51675 - 99894 - 68095 - 22585 - 72980
Giải năm
5243
Giải sáu
3434 - 1480 - 1552
Giải bẩy
295
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi3,4,4,8
3
1,2
4
5,5,8
0,0,1,5
4,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 21/10/2023
Thứ bảy
Ngày: 21/10/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
811076
Giải nhất
34248
Giải nhì
30175
Giải ba
21196 - 62787
Giải tư
24805 - 93292 - 24416 - 20975 - 47036 - 09958 - 05187
Giải năm
9754
Giải sáu
2651 - 2766 - 3140
Giải bẩy
711
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,6

6
0,8
1,4,8
6
1,5,5,6
7,7
2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 14/10/2023
Thứ bảy
Ngày: 14/10/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
665621
Giải nhất
93795
Giải nhì
75068
Giải ba
75065 - 55235
Giải tư
17357 - 89159 - 64904 - 87084 - 71984 - 84057 - 75477
Giải năm
7911
Giải sáu
2038 - 2741 - 3849
Giải bẩy
413
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,3
1
5,8
1,9
7,7,9
5,8
7
4,4,6
5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/10/2023
Thứ bảy
Ngày: 07/10/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
607121
Giải nhất
13671
Giải nhì
43556
Giải ba
61480 - 53755
Giải tư
24256 - 25472 - 23358 - 68450 - 79514 - 77363 - 56782
Giải năm
8503
Giải sáu
3069 - 6648 - 4081
Giải bẩy
818
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
4,8
1

8
0,5,6,6,8
3,9
1,2
0,1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 30/09/2023
Thứ bảy
Ngày: 30/09/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
724308
Giải nhất
17334
Giải nhì
97562
Giải ba
12920 - 26543
Giải tư
11956 - 41539 - 31018 - 18191 - 09602 - 04760 - 38636
Giải năm
1171
Giải sáu
4704 - 0293 - 3529
Giải bẩy
693
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8
8
0,6,9
4,6,9
3
6
0,2
1

1,3,3

Kết quả xổ số miền Trung - 23/09/2023
Thứ bảy
Ngày: 23/09/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
310753
Giải nhất
60481
Giải nhì
74395
Giải ba
44403 - 22063
Giải tư
69293 - 73728 - 14196 - 11077 - 07474 - 64630 - 35797
Giải năm
6434
Giải sáu
0883 - 1231 - 0501
Giải bẩy
187
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3

8
0,1,4

3
3
4,5,7
1,3,7
3,5,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 16/09/2023
Thứ bảy
Ngày: 16/09/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
284830
Giải nhất
50382
Giải nhì
41987
Giải ba
97045 - 57814
Giải tư
68126 - 02364 - 71580 - 38384 - 64167 - 18975 - 26707
Giải năm
1539
Giải sáu
4518 - 7801 - 1495
Giải bẩy
200
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7
4,6,8
6
0,9
5

4,7
5
0,2,4,7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/09/2023
Thứ bảy
Ngày: 09/09/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
060511
Giải nhất
67428
Giải nhì
63837
Giải ba
62323 - 28390
Giải tư
90019 - 04240 - 69239 - 21379 - 34585 - 41281 - 30409
Giải năm
4530
Giải sáu
8112 - 6386 - 5812
Giải bẩy
309
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
1,2,2,9
3,8
0,7,9
0,4


9
1,5,6
0

Kết quả xổ số miền Trung - 02/09/2023
Thứ bảy
Ngày: 02/09/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
042652
Giải nhất
51712
Giải nhì
08686
Giải ba
90127 - 34341
Giải tư
62935 - 19267 - 62890 - 16947 - 56436 - 25043 - 73081
Giải năm
8827
Giải sáu
9131 - 8264 - 7820
Giải bẩy
854
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
0,7,7
1,5,6
1,3,7
1,2,4
4,7

1,6
0

Kết quả xổ số miền Trung - 26/08/2023
Thứ bảy
Ngày: 26/08/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
150551
Giải nhất
32126
Giải nhì
90026
Giải ba
20241 - 35896
Giải tư
63026 - 99380 - 93962 - 00508 - 27926 - 98844 - 78292
Giải năm
8878
Giải sáu
4292 - 9852 - 9617
Giải bẩy
360
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
7
6,6,6,6

1,4,5
1,2
0,2
8
0
2,2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 19/08/2023
Thứ bảy
Ngày: 19/08/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
382082
Giải nhất
44896
Giải nhì
16701
Giải ba
12725 - 89325
Giải tư
73092 - 05598 - 86918 - 88546 - 50195 - 63748 - 03883
Giải năm
3742
Giải sáu
3813 - 2698 - 0352
Giải bẩy
965
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3,8
5,5

2,6,8
2
5

2,3,7
2,5,6,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 12/08/2023
Thứ bảy
Ngày: 12/08/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
798477
Giải nhất
87700
Giải nhì
59271
Giải ba
88997 - 76827
Giải tư
06331 - 32775 - 99809 - 96638 - 89584 - 89071 - 47200
Giải năm
4122
Giải sáu
7234 - 2530 - 4796
Giải bẩy
300
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,0,9

2,7
0,1,4,8

0

1,1,5,7
4
6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 05/08/2023
Thứ bảy
Ngày: 05/08/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
454950
Giải nhất
60300
Giải nhì
91600
Giải ba
25016 - 86794
Giải tư
00853 - 39699 - 72206 - 73017 - 62854 - 79210 - 46921
Giải năm
0522
Giải sáu
7858 - 7060 - 7327
Giải bẩy
813
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,6
0,3,6,7
1,2,7


0,3,4,8
0,7


4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 29/07/2023
Thứ bảy
Ngày: 29/07/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
520873
Giải nhất
32153
Giải nhì
91545
Giải ba
20288 - 88587
Giải tư
60687 - 82369 - 80509 - 04615 - 77289 - 37023 - 17339
Giải năm
4493
Giải sáu
2701 - 8357 - 8913
Giải bẩy
163
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
3,5
3
9
5
3,7
3,9
2,3
7,7,8,9
3

Kết quả xổ số miền Trung - 22/07/2023
Thứ bảy
Ngày: 22/07/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
009546
Giải nhất
73002
Giải nhì
26157
Giải ba
48271 - 78378
Giải tư
91920 - 98188 - 57700 - 93768 - 58585 - 17999 - 28378
Giải năm
3320
Giải sáu
8026 - 7018 - 6762
Giải bẩy
264
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3
8
0,0,6

6
7
2,4,8
1,8,8
5,8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/07/2023
Thứ bảy
Ngày: 15/07/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
645825
Giải nhất
32863
Giải nhì
58252
Giải ba
71681 - 50447
Giải tư
76907 - 12308 - 50585 - 60842 - 54439 - 51620 - 50007
Giải năm
1427
Giải sáu
7487 - 3278 - 0611
Giải bẩy
730
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7,8
1
0,5,7
0,9
2,6,7
2
3
8
1,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2023
Thứ bảy
Ngày: 08/07/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
461667
Giải nhất
71906
Giải nhì
05621
Giải ba
21677 - 30287
Giải tư
10627 - 80432 - 25713 - 59718 - 73867 - 13900 - 09870
Giải năm
0908
Giải sáu
2502 - 4410 - 1795
Giải bẩy
540
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6,8
0,3,8
1,7
2
0

7,7
0,7
7
5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 01/07/2023
Thứ bảy
Ngày: 01/07/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
972105
Giải nhất
37895
Giải nhì
15240
Giải ba
81540 - 94292
Giải tư
35404 - 01674 - 18106 - 86178 - 04664 - 66362 - 27444
Giải năm
2428
Giải sáu
0823 - 3593 - 9363
Giải bẩy
990
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6

3,8

0,0,3,4

2,3,4
4,8

0,2,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 24/06/2023
Thứ bảy
Ngày: 24/06/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
315384
Giải nhất
35250
Giải nhì
22394
Giải ba
35924 - 31814
Giải tư
29473 - 06725 - 48022 - 44926 - 18525 - 36846 - 92466
Giải năm
7839
Giải sáu
9548 - 0968 - 9031
Giải bẩy
971
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
2,4,5,5,6
1,9
6,8
0
6,8
1,1,3
4
4

Kết quả xổ số miền Trung - 17/06/2023
Thứ bảy
Ngày: 17/06/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
936881
Giải nhất
60204
Giải nhì
26419
Giải ba
20305 - 63077
Giải tư
41007 - 69829 - 48953 - 04601 - 42374 - 46298 - 52022
Giải năm
3009
Giải sáu
7747 - 4600 - 8754
Giải bẩy
150
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,4,5,7,9
9
2,9

7
0,3,4

4,7
1
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 10/06/2023
Thứ bảy
Ngày: 10/06/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
119802
Giải nhất
36181
Giải nhì
44647
Giải ba
38092 - 18697
Giải tư
64342 - 76077 - 14648 - 20301 - 09444 - 38989 - 55090
Giải năm
4259
Giải sáu
3471 - 5283 - 2513
Giải bẩy
179
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
3


2,4,7,8,9
9

1,7,9
1,3,9
0,2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/06/2023
Thứ bảy
Ngày: 03/06/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
443635
Giải nhất
45518
Giải nhì
55125
Giải ba
22542 - 77701
Giải tư
63676 - 58243 - 22957 - 73936 - 73212 - 53298 - 16042
Giải năm
2354
Giải sáu
9578 - 3118 - 2941
Giải bẩy
617
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
2,7,8,8
5
5,6
1,2,2,3
4,7

6,8

8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/05/2023
Thứ bảy
Ngày: 27/05/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
646084
Giải nhất
11954
Giải nhì
95708
Giải ba
38138 - 31609
Giải tư
95800 - 65365 - 15347 - 70311 - 42389 - 45228 - 55569
Giải năm
9422
Giải sáu
8741 - 8081 - 5381
Giải bẩy
763
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8,9
1
2,8
5,8
1,7
4
3,5,9

1,1,4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 20/05/2023
Thứ bảy
Ngày: 20/05/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
632279
Giải nhất
38858
Giải nhì
22013
Giải ba
56167 - 31318
Giải tư
17459 - 37338 - 45789 - 41810 - 64771 - 08293 - 31909
Giải năm
2573
Giải sáu
5576 - 7811 - 8493
Giải bẩy
713
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,1,3,3,8

8

8,9
7
1,3,4,6,9
9
3,3

Kết quả xổ số miền Trung - 13/05/2023
Thứ bảy
Ngày: 13/05/2023
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
767453
Giải nhất
30487
Giải nhì
74780
Giải ba
38785 - 33230
Giải tư
84897 - 62820 - 34370 - 56270 - 60062 - 08080 - 01849
Giải năm
5305
Giải sáu
0941 - 5293 - 1634
Giải bẩy
998
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
9
0
0,4
1,9
3
2
0,0
0,0,5,7
3,7,8