Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Nam
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Nam.
Soạn tin SMS: DW QNM gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 22/01/2019
Thứ ba
Ngày: 22/01/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
773108
Giải nhất
95038
Giải nhì
73219
Giải ba
10304 - 95842
Giải tư
53945 - 43672 - 18600 - 77378 - 02107 - 84477 - 75978
Giải năm
2525
Giải sáu
5087 - 0379 - 3685
Giải bẩy
457
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,7,8
9
4,5
8
2,5
7

2,7,8,8,9
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 15/01/2019
Thứ ba
Ngày: 15/01/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
528350
Giải nhất
86231
Giải nhì
01593
Giải ba
40084 - 44599
Giải tư
36120 - 13401 - 67761 - 94603 - 89207 - 23478 - 21684
Giải năm
5598
Giải sáu
5756 - 5061 - 5641
Giải bẩy
240
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,7
9
0
1
0,1
0,6
1,1
8
4,4
3,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/01/2019
Thứ ba
Ngày: 08/01/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
602237
Giải nhất
95559
Giải nhì
86061
Giải ba
72982 - 37496
Giải tư
20795 - 81948 - 42148 - 64458 - 50249 - 86710 - 12927
Giải năm
8260
Giải sáu
4566 - 7868 - 9604
Giải bẩy
638
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,7
7
7,8
8,8,9
8,9
0,1,6,8

2
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 01/01/2019
Thứ ba
Ngày: 01/01/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
483693
Giải nhất
93850
Giải nhì
51108
Giải ba
35554 - 59080
Giải tư
75310 - 75061 - 53977 - 86058 - 64117 - 29614 - 40970
Giải năm
5660
Giải sáu
7286 - 8580 - 5304
Giải bẩy
926
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
0,4,7
6


0,4,8
0,1
0,7
0,0,5,6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 25/12/2018
Thứ ba
Ngày: 25/12/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
589952
Giải nhất
13210
Giải nhì
04180
Giải ba
44984 - 73270
Giải tư
24047 - 23293 - 20110 - 94231 - 22437 - 14760 - 96730
Giải năm
2900
Giải sáu
4663 - 5261 - 2104
Giải bẩy
620
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
0,0
0,3
0,1,7
7
2
0,1,3
0
0,4
3

Kết quả xổ số miền Trung - 18/12/2018
Thứ ba
Ngày: 18/12/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
794939
Giải nhất
42789
Giải nhì
21951
Giải ba
07195 - 70039
Giải tư
64278 - 70283 - 15486 - 88325 - 55308 - 84800 - 49598
Giải năm
4740
Giải sáu
9067 - 6934 - 8594
Giải bẩy
852
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

5
4,9,9
0
1,2
7
8
3,6,9
4,4,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 11/12/2018
Thứ ba
Ngày: 11/12/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
266974
Giải nhất
18426
Giải nhì
82324
Giải ba
18357 - 13293
Giải tư
28334 - 05710 - 94706 - 71176 - 13073 - 00692 - 07614
Giải năm
0963
Giải sáu
7546 - 1564 - 3935
Giải bẩy
322
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,4
2,4,6
4,5
6
7
3,4
3,4,6

2,2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 04/12/2018
Thứ ba
Ngày: 04/12/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
112539
Giải nhất
89373
Giải nhì
84617
Giải ba
46612 - 35405
Giải tư
14061 - 64361 - 32176 - 19024 - 14898 - 95646 - 87503
Giải năm
0319
Giải sáu
0144 - 5951 - 5433
Giải bẩy
047
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2,7,9
4
3,9
4,6,7
1
1,1
3,6
6
8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/11/2018
Thứ ba
Ngày: 27/11/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
120411
Giải nhất
43588
Giải nhì
69297
Giải ba
47451 - 64704
Giải tư
89661 - 43005 - 12570 - 07614 - 61466 - 42955 - 16660
Giải năm
4049
Giải sáu
4022 - 1208 - 1069
Giải bẩy
223
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,5,8
1,4
2,3

9
1,5
0,1,6,9
0
8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 20/11/2018
Thứ ba
Ngày: 20/11/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
388232
Giải nhất
89617
Giải nhì
85134
Giải ba
62061 - 96409
Giải tư
40807 - 58434 - 85005 - 73739 - 54614 - 73832 - 77853
Giải năm
1599
Giải sáu
6105 - 5038 - 8553
Giải bẩy
565
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,7,9
4,7

2,2,4,4,8,9
4
3,3
1,5


9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/11/2018
Thứ ba
Ngày: 13/11/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
349096
Giải nhất
81714
Giải nhì
22867
Giải ba
22416 - 54956
Giải tư
35220 - 81757 - 54023 - 45414 - 10343 - 51530 - 35559
Giải năm
8387
Giải sáu
7159 - 6647 - 4685
Giải bẩy
101
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4,4,6
0,3
0
3,7
6,7,9,9
7

5,5,7
6

Kết quả xổ số miền Trung - 06/11/2018
Thứ ba
Ngày: 06/11/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
596796
Giải nhất
92836
Giải nhì
98846
Giải ba
59729 - 75371
Giải tư
22153 - 26601 - 79393 - 57239 - 68298 - 15676 - 27157
Giải năm
3205
Giải sáu
0789 - 1051 - 4890
Giải bẩy
409
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,9

9
6,9
6
1,3,7

1,6
9
0,1,3,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 30/10/2018
Thứ ba
Ngày: 30/10/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
133368
Giải nhất
03414
Giải nhì
57631
Giải ba
06638 - 47921
Giải tư
44138 - 74519 - 03708 - 84810 - 27454 - 06752 - 99869
Giải năm
1338
Giải sáu
5804 - 0436 - 1672
Giải bẩy
607
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7,8
0,4,9
1
1,6,8,8,8
8
2,4
8,9
2


Kết quả xổ số miền Trung - 23/10/2018
Thứ ba
Ngày: 23/10/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
051542
Giải nhất
04849
Giải nhì
65738
Giải ba
01508 - 83620
Giải tư
85473 - 93303 - 24567 - 11670 - 90491 - 51302 - 87020
Giải năm
9201
Giải sáu
4005 - 5022 - 6368
Giải bẩy
919
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,5,8
9
0,0,2
8
2,9

7,8
0,3

1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 16/10/2018
Thứ ba
Ngày: 16/10/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
469241
Giải nhất
10374
Giải nhì
68351
Giải ba
29920 - 10927
Giải tư
11085 - 82838 - 51262 - 34952 - 22959 - 03468 - 92888
Giải năm
8498
Giải sáu
1804 - 6989 - 4119
Giải bẩy
068
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
9
0,7
8
1
1,2,9
2,8,8
4
5,8,8,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 09/10/2018
Thứ ba
Ngày: 09/10/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
601539
Giải nhất
53748
Giải nhì
59022
Giải ba
75672 - 22189
Giải tư
86228 - 17919 - 75512 - 78363 - 35679 - 49807 - 88147
Giải năm
0350
Giải sáu
3627 - 9594 - 2968
Giải bẩy
150
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2,9
2,7,8
9
7,8
0,0
3,8
2,9
9
2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 02/10/2018
Thứ ba
Ngày: 02/10/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
640228
Giải nhất
25275
Giải nhì
34463
Giải ba
67234 - 61300
Giải tư
64072 - 57994 - 21263 - 87356 - 84069 - 88592 - 29588
Giải năm
8573
Giải sáu
3615 - 6633 - 5370
Giải bẩy
267
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5
8
3,4
1
6
3,3,7,9
0,2,3,5
8
2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 25/09/2018
Thứ ba
Ngày: 25/09/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
086404
Giải nhất
49841
Giải nhì
06896
Giải ba
92758 - 06456
Giải tư
40567 - 12866 - 05829 - 98731 - 29543 - 53685 - 11999
Giải năm
7233
Giải sáu
4474 - 5811 - 1201
Giải bẩy
313
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
1,3
9
1,3
1,3
6,8
6,7
4
5
6,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/09/2018
Thứ ba
Ngày: 18/09/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
755052
Giải nhất
93865
Giải nhì
87930
Giải ba
06278 - 44171
Giải tư
98671 - 62279 - 73005 - 03050 - 10829 - 79468 - 99515
Giải năm
5811
Giải sáu
4734 - 0987 - 7341
Giải bẩy
731
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,5
9
0,1,4
1,2
0,2
5,8
1,1,8,9
7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/09/2018
Thứ ba
Ngày: 11/09/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
070681
Giải nhất
74347
Giải nhì
81830
Giải ba
66349 - 94888
Giải tư
49502 - 63971 - 26175 - 73515 - 25971 - 36321 - 96762
Giải năm
1958
Giải sáu
4305 - 7614 - 8905
Giải bẩy
787
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5
4,5
1
0
7,9
8
2,4
1,1,5
1,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/09/2018
Thứ ba
Ngày: 04/09/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
347938
Giải nhất
27181
Giải nhì
56422
Giải ba
87016 - 84376
Giải tư
63405 - 70985 - 06058 - 78411 - 78076 - 10246 - 48663
Giải năm
2729
Giải sáu
8643 - 8468 - 5751
Giải bẩy
512
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,2,6
2,9
8
3,6
1,8
3,8
6,6
1,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/08/2018
Thứ ba
Ngày: 28/08/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
357965
Giải nhất
72116
Giải nhì
93526
Giải ba
64661 - 08168
Giải tư
89662 - 60785 - 46930 - 91915 - 79934 - 24179 - 10027
Giải năm
3977
Giải sáu
1524 - 8361 - 0036
Giải bẩy
073
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
4,6,7
0,4,6


1,1,2,5,8
3,3,7,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 21/08/2018
Thứ ba
Ngày: 21/08/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
207209
Giải nhất
27205
Giải nhì
86378
Giải ba
78158 - 18041
Giải tư
94587 - 56679 - 22987 - 34266 - 19595 - 30988 - 99297
Giải năm
6212
Giải sáu
7217 - 0666 - 3243
Giải bẩy
660
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
1,2,7


1,3
8
0,6,6
8,9
7,7,8
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/08/2018
Thứ ba
Ngày: 14/08/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
273318
Giải nhất
31017
Giải nhì
67674
Giải ba
94781 - 11148
Giải tư
09903 - 60854 - 35362 - 27523 - 66386 - 23740 - 12361
Giải năm
3039
Giải sáu
2964 - 3577 - 9123
Giải bẩy
689
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7,8
3,3,6
9
0,8
4
1,2,4
4,7
1,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 07/08/2018
Thứ ba
Ngày: 07/08/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
405541
Giải nhất
58163
Giải nhì
81946
Giải ba
00133 - 24291
Giải tư
95970 - 46112 - 47874 - 62842 - 82222 - 48238 - 74302
Giải năm
7791
Giải sáu
8696 - 3527 - 7414
Giải bẩy
847
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2,4
2,7
3,8
1,2,6,7

3
0,4
1
1,1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 31/07/2018
Thứ ba
Ngày: 31/07/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
406822
Giải nhất
46450
Giải nhì
93169
Giải ba
27435 - 78695
Giải tư
55555 - 37539 - 99626 - 93176 - 97466 - 93771 - 06840
Giải năm
0785
Giải sáu
4871 - 2213 - 0401
Giải bẩy
508
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
3
2,6
5,9
0
0,5
0,6,9
1,1,6
5
5

Kết quả xổ số miền Trung - 24/07/2018
Thứ ba
Ngày: 24/07/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
273097
Giải nhất
41947
Giải nhì
37919
Giải ba
88564 - 65317
Giải tư
07412 - 28606 - 83441 - 93191 - 55979 - 58518 - 33352
Giải năm
9967
Giải sáu
0998 - 7725 - 8817
Giải bẩy
142
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2,7,7,8,9
5

1,1,2,7
2
4,7
9

1,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/07/2018
Thứ ba
Ngày: 17/07/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
280360
Giải nhất
01080
Giải nhì
82693
Giải ba
44878 - 23620
Giải tư
43604 - 53052 - 98377 - 79434 - 69897 - 70787 - 95942
Giải năm
2151
Giải sáu
1279 - 0587 - 6542
Giải bẩy
492
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4

0
4
2,2
1,2
0
7,8,9
0,7,7
2,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 10/07/2018
Thứ ba
Ngày: 10/07/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
682401
Giải nhất
37044
Giải nhì
34655
Giải ba
34962 - 90279
Giải tư
41641 - 50264 - 85469 - 67682 - 24491 - 24785 - 71268
Giải năm
3457
Giải sáu
6275 - 6447 - 5882
Giải bẩy
784
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
11,4,7
5,7
2,4,8,9
1,5,9
2,2,4,5
1

Kết quả xổ số miền Trung - 03/07/2018
Thứ ba
Ngày: 03/07/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
255140
Giải nhất
22013
Giải nhì
00745
Giải ba
78532 - 73026
Giải tư
91928 - 23265 - 23217 - 24581 - 98803 - 34552 - 95258
Giải năm
4242
Giải sáu
4090 - 6097 - 4717
Giải bẩy
069
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,7,7
6,8
2
0,2,5
2,8
0,5,9

1
0,7