Xổ số miền Trung hôm nay
Đắc Nông
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Nam
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Nam.
Soạn tin SMS: DW QNM gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 28/06/2022
Thứ ba
Ngày: 28/06/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
830046
Giải nhất
61383
Giải nhì
06764
Giải ba
29586 - 72261
Giải tư
26402 - 66280 - 19218 - 99489 - 20796 - 51693 - 38936
Giải năm
6558
Giải sáu
3987 - 0377 - 3095
Giải bẩy
219
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
8,9

6
6
8
1,4
7
0,1,3,6,7,9
3,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 21/06/2022
Thứ ba
Ngày: 21/06/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
473744
Giải nhất
73572
Giải nhì
97063
Giải ba
37075 - 32838
Giải tư
40747 - 86933 - 47917 - 52887 - 71263 - 82799 - 90746
Giải năm
1756
Giải sáu
3513 - 5559 - 7746
Giải bẩy
780
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,7

3,8
4,6,6,7
6,9
3,3,6
2,5
0,7
9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/06/2022
Thứ ba
Ngày: 14/06/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
627474
Giải nhất
98789
Giải nhì
10807
Giải ba
75225 - 20832
Giải tư
94449 - 06745 - 58270 - 98739 - 99593 - 07701 - 73997
Giải năm
1814
Giải sáu
5149 - 4778 - 6978
Giải bẩy
612
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
2,4
5
2,9
5,8,9,9


0,4,8,8
9
3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 07/06/2022
Thứ ba
Ngày: 07/06/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
301923
Giải nhất
31759
Giải nhì
84496
Giải ba
87582 - 21640
Giải tư
35055 - 60087 - 25148 - 74655 - 31101 - 01784 - 61855
Giải năm
8824
Giải sáu
4853 - 1355 - 3055
Giải bẩy
023
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

3,3,4

0,8
3,5,5,5,5,5,9
0

2,4,7
6

Kết quả xổ số miền Trung - 31/05/2022
Thứ ba
Ngày: 31/05/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
010580
Giải nhất
37039
Giải nhì
21144
Giải ba
63637 - 98878
Giải tư
33136 - 45855 - 45022 - 08362 - 47469 - 77272 - 01670
Giải năm
1596
Giải sáu
1050 - 4704 - 8228
Giải bẩy
783
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

2,8
6,7,9
4
0,5
2,9
0,2,8
0,3
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 24/05/2022
Thứ ba
Ngày: 24/05/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
821833
Giải nhất
86240
Giải nhì
61082
Giải ba
74869 - 95905
Giải tư
58431 - 95254 - 30487 - 32013 - 72037 - 92177 - 72137
Giải năm
1739
Giải sáu
4273 - 8656 - 2366
Giải bẩy
093
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3

1,3,7,7,9
0
2,4,6
6,9
3,7
2,7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 17/05/2022
Thứ ba
Ngày: 17/05/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
224376
Giải nhất
36764
Giải nhì
09234
Giải ba
97383 - 02494
Giải tư
27319 - 98234 - 91968 - 75656 - 68768 - 39512 - 65836
Giải năm
8969
Giải sáu
1531 - 3078 - 0461
Giải bẩy
437
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,9

0,1,4,4,6,7

6
1,4,8,8,9
6,8
3
4

Kết quả xổ số miền Trung - 10/05/2022
Thứ ba
Ngày: 10/05/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
952255
Giải nhất
93659
Giải nhì
91579
Giải ba
57062 - 15209
Giải tư
26625 - 76119 - 48836 - 80758 - 43449 - 40714 - 38748
Giải năm
5993
Giải sáu
0598 - 9331 - 8705
Giải bẩy
616
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
4,6,9
5
1,6
8,9
5,8,9
2
9
0
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 03/05/2022
Thứ ba
Ngày: 03/05/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
229038
Giải nhất
61806
Giải nhì
04709
Giải ba
39464 - 04684
Giải tư
23237 - 56846 - 87703 - 70698 - 40400 - 85732 - 03001
Giải năm
0827
Giải sáu
9722 - 5896 - 1251
Giải bẩy
565
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3,6,9

2,7
2,7,8
6
1
4,5

4,7
6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 26/04/2022
Thứ ba
Ngày: 26/04/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
153349
Giải nhất
87106
Giải nhì
37827
Giải ba
38688 - 70408
Giải tư
16475 - 01963 - 49989 - 62443 - 35193 - 68988 - 33955
Giải năm
6473
Giải sáu
6790 - 9564 - 7278
Giải bẩy
381
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8

4,7

3,9
5
3,4
3,5,8
1,8,8,9
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 19/04/2022
Thứ ba
Ngày: 19/04/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
301158
Giải nhất
09065
Giải nhì
42647
Giải ba
88002 - 64970
Giải tư
93147 - 00091 - 44099 - 24742 - 97415 - 00325 - 30225
Giải năm
9670
Giải sáu
2739 - 5297 - 0555
Giải bẩy
314
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4,5
5,5
9
2,7,7
5,8
5
0,0,4

1,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/04/2022
Thứ ba
Ngày: 12/04/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
554715
Giải nhất
72449
Giải nhì
59112
Giải ba
33075 - 62771
Giải tư
93590 - 38449 - 36630 - 03303 - 56188 - 44426 - 72641
Giải năm
3835
Giải sáu
4982 - 4294 - 1299
Giải bẩy
162
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,5
3,6
0,5
1,9,9

2
1,5
2,8
0,4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 05/04/2022
Thứ ba
Ngày: 05/04/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
598617
Giải nhất
93454
Giải nhì
34590
Giải ba
25978 - 65114
Giải tư
15945 - 11363 - 21622 - 73747 - 83851 - 58894 - 56232
Giải năm
0710
Giải sáu
6990 - 4113 - 0984
Giải bẩy
267
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,4,7,9
2
2
5,7
1,4
3,7
8
4
0,0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 29/03/2022
Thứ ba
Ngày: 29/03/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
300703
Giải nhất
94631
Giải nhì
48740
Giải ba
71906 - 40075
Giải tư
29729 - 27614 - 48986 - 42369 - 26544 - 59955 - 41187
Giải năm
2269
Giải sáu
4897 - 2289 - 2754
Giải bẩy
409
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,9
4
9
1
0,4
4,5
9,9
1,5
6,7,9
7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/03/2022
Thứ ba
Ngày: 22/03/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
188130
Giải nhất
05835
Giải nhì
22393
Giải ba
73425 - 27747
Giải tư
99001 - 72434 - 75013 - 45957 - 66183 - 19142 - 35636
Giải năm
1051
Giải sáu
1595 - 2565 - 2247
Giải bẩy
306
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
3
5
0,4,5,6
2,7,7
1,7
5

3
1,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 15/03/2022
Thứ ba
Ngày: 15/03/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
866455
Giải nhất
45732
Giải nhì
15005
Giải ba
17819 - 25073
Giải tư
16495 - 65095 - 12258 - 44164 - 21697 - 70743 - 39256
Giải năm
5563
Giải sáu
8878 - 4365 - 9354
Giải bẩy
854
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
9

2
3
4,4,5,6,8
3,4,5
3,8

5,5,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 08/03/2022
Thứ ba
Ngày: 08/03/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
522984
Giải nhất
89148
Giải nhì
67378
Giải ba
33159 - 57272
Giải tư
46322 - 05110 - 94599 - 96518 - 74823 - 26212 - 35080
Giải năm
9811
Giải sáu
7069 - 7247 - 1634
Giải bẩy
427
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,2,8
2,3,7
4
7,8
9
9
2,8
0,2,4
9

Kết quả xổ số miền Trung - 01/03/2022
Thứ ba
Ngày: 01/03/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
553277
Giải nhất
58195
Giải nhì
49101
Giải ba
70003 - 06487
Giải tư
50810 - 34919 - 86118 - 33190 - 21547 - 09775 - 64054
Giải năm
7315
Giải sáu
9993 - 6538 - 4051
Giải bẩy
447
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
0,5,5,8,9

8
7,7
1,4

5,7
7
0,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 22/02/2022
Thứ ba
Ngày: 22/02/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
599384
Giải nhất
82180
Giải nhì
34219
Giải ba
33280 - 61120
Giải tư
62973 - 48067 - 49088 - 98181 - 03611 - 74689 - 49234
Giải năm
6313
Giải sáu
0593 - 5874 - 4169
Giải bẩy
387
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,9
0
4

2
7,9
3,4
0,0,1,4,7,8,9
3

Kết quả xổ số miền Trung - 15/02/2022
Thứ ba
Ngày: 15/02/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
756408
Giải nhất
27670
Giải nhì
69236
Giải ba
56432 - 09614
Giải tư
40445 - 52291 - 80700 - 26667 - 23637 - 25938 - 41079
Giải năm
4085
Giải sáu
2381 - 3366 - 0381
Giải bẩy
340
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
3,4

2,6,7,8
0,5

6,7
0,9
1,1,5
1

Kết quả xổ số miền Trung - 08/02/2022
Thứ ba
Ngày: 08/02/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
909584
Giải nhất
97123
Giải nhì
55374
Giải ba
84459 - 18903
Giải tư
40465 - 95126 - 31576 - 18461 - 17784 - 23139 - 10449
Giải năm
7793
Giải sáu
4782 - 1540 - 0838
Giải bẩy
667
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

3,6
8,9
0,9
1,9
1,5,7
4,6
2,4,4
3

Kết quả xổ số miền Trung - 01/02/2022
Thứ ba
Ngày: 01/02/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
201533
Giải nhất
90382
Giải nhì
10917
Giải ba
38544 - 71706
Giải tư
98199 - 85900 - 70628 - 35266 - 16058 - 34244 - 14734
Giải năm
9048
Giải sáu
2399 - 1229 - 0240
Giải bẩy
445
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
3,7
8,9
3,4
0,4,4,5,8
8
6

2
9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/01/2022
Thứ ba
Ngày: 25/01/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
766745
Giải nhất
44609
Giải nhì
20750
Giải ba
48333 - 30501
Giải tư
53274 - 92446 - 60160 - 93631 - 06772 - 98155 - 52378
Giải năm
2019
Giải sáu
2986 - 7106 - 8260
Giải bẩy
353
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,9
1,9

1,3
5,6
0,3,5
0,0
2,4,8
6

Kết quả xổ số miền Trung - 18/01/2022
Thứ ba
Ngày: 18/01/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
954332
Giải nhất
20423
Giải nhì
03372
Giải ba
95958 - 21934
Giải tư
27243 - 84326 - 30109 - 00940 - 93068 - 89266 - 67804
Giải năm
1138
Giải sáu
7464 - 7128 - 8159
Giải bẩy
626
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
1
3,6,6,8
2,4,8
0,3
8,9
4,6,8
2


Kết quả xổ số miền Trung - 11/01/2022
Thứ ba
Ngày: 11/01/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
171036
Giải nhất
77837
Giải nhì
97785
Giải ba
45992 - 81992
Giải tư
22120 - 95618 - 83768 - 83186 - 63773 - 02584 - 07662
Giải năm
8167
Giải sáu
2686 - 7382 - 5531
Giải bẩy
561
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,8
0
1,6,7


1,2,7,8
3
2,4,5,6,6
2,2

Kết quả xổ số miền Trung - 04/01/2022
Thứ ba
Ngày: 04/01/2022
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
551746
Giải nhất
94286
Giải nhì
10522
Giải ba
98633 - 02483
Giải tư
77795 - 02075 - 78605 - 98891 - 10056 - 79907 - 02751
Giải năm
5885
Giải sáu
0291 - 7382 - 7935
Giải bẩy
337
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7

2
3,5,7
6
1,6,7

5
2,3,5,6
1,1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 28/12/2021
Thứ ba
Ngày: 28/12/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
505348
Giải nhất
13706
Giải nhì
93663
Giải ba
76259 - 70680
Giải tư
93606 - 11093 - 36391 - 34328 - 99326 - 03956 - 71771
Giải năm
0064
Giải sáu
1103 - 9790 - 5002
Giải bẩy
798
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,6

6,8

8
6,9
3,4
0,1
0
0,1,3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/12/2021
Thứ ba
Ngày: 21/12/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
138108
Giải nhất
00442
Giải nhì
51325
Giải ba
01317 - 76710
Giải tư
23778 - 59322 - 00766 - 62658 - 23498 - 86180 - 11551
Giải năm
1727
Giải sáu
7646 - 1203 - 1645
Giải bẩy
944
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7,8
0,7
2,5,7

2,4,5,6
1,8
6
8
0
8

Kết quả xổ số miền Trung - 14/12/2021
Thứ ba
Ngày: 14/12/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
509872
Giải nhất
82114
Giải nhì
85438
Giải ba
56401 - 06698
Giải tư
44174 - 38388 - 43904 - 36504 - 51746 - 80415 - 69120
Giải năm
5999
Giải sáu
4454 - 1624 - 1920
Giải bẩy
060
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,4
4,5,8
0,0,4
8
6
4
0
2,4
8
8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 07/12/2021
Thứ ba
Ngày: 07/12/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
036857
Giải nhất
35190
Giải nhì
82690
Giải ba
14650 - 76827
Giải tư
46203 - 78716 - 72490 - 07780 - 20302 - 11213 - 32085
Giải năm
9294
Giải sáu
3375 - 9761 - 0614
Giải bẩy
796
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
3,4,6
7

1
0,7
1
5
0,5
0,0,0,4,6