Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Nam
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Nam.
Soạn tin SMS: DW QNM gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 30/11/2021
Thứ ba
Ngày: 30/11/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
897037
Giải nhất
86329
Giải nhì
97296
Giải ba
44891 - 93797
Giải tư
57444 - 18542 - 73209 - 07660 - 44201 - 19355 - 20842
Giải năm
2104
Giải sáu
2769 - 7224 - 5528
Giải bẩy
775
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,9

4,8,9
7
2,2,4,7
5
0,9
5

1,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 23/11/2021
Thứ ba
Ngày: 23/11/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
791350
Giải nhất
46095
Giải nhì
41940
Giải ba
80115 - 06467
Giải tư
22414 - 20960 - 66941 - 85058 - 52935 - 59798 - 88317
Giải năm
9743
Giải sáu
3082 - 7180 - 6330
Giải bẩy
747
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,5,7

0,5
0,1,3,7
0,8
0,7
1
0,2
5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/11/2021
Thứ ba
Ngày: 16/11/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
663979
Giải nhất
89761
Giải nhì
72191
Giải ba
47327 - 60962
Giải tư
99420 - 23292 - 18269 - 70290 - 33357 - 52240 - 05838
Giải năm
3841
Giải sáu
1857 - 9321 - 4445
Giải bẩy
368
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

0,1,7
8
0,1,5
7,7
1,2,8,9
9

0,1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 09/11/2021
Thứ ba
Ngày: 09/11/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
749537
Giải nhất
38489
Giải nhì
81208
Giải ba
46203 - 59924
Giải tư
40370 - 86430 - 73475 - 89985 - 96668 - 58845 - 02022
Giải năm
3869
Giải sáu
2091 - 3046 - 4511
Giải bẩy
782
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
1,9
2,4
0,7
5,6

8,9
0,5
2,5,9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 21/09/2021
Thứ ba
Ngày: 21/09/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
686542
Giải nhất
29422
Giải nhì
63140
Giải ba
43204 - 84398
Giải tư
61484 - 39542 - 08145 - 15181 - 98845 - 46094 - 34858
Giải năm
4356
Giải sáu
9035 - 4387 - 0406
Giải bẩy
964
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6

2
5
0,2,2,5,5
6,8
4

1,4,7
4,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 14/09/2021
Thứ ba
Ngày: 14/09/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
952641
Giải nhất
79787
Giải nhì
69820
Giải ba
56681 - 41984
Giải tư
17949 - 13771 - 89458 - 94936 - 05624 - 72218 - 54903
Giải năm
8952
Giải sáu
0213 - 3295 - 7981
Giải bẩy
291
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,8
0,4,6
6
1,9
2,8

1
1,1,4,7
1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/09/2021
Thứ ba
Ngày: 07/09/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
050664
Giải nhất
55762
Giải nhì
16197
Giải ba
54693 - 74626
Giải tư
61599 - 47119 - 17547 - 99891 - 79502 - 43720 - 09578
Giải năm
9641
Giải sáu
5742 - 9545 - 4987
Giải bẩy
671
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
9
0,6
7
1,2,5,7

2,4
1,8
7
1,3,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 31/08/2021
Thứ ba
Ngày: 31/08/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
249232
Giải nhất
96916
Giải nhì
73409
Giải ba
45660 - 27285
Giải tư
44123 - 18835 - 07633 - 56577 - 42878 - 66287 - 62405
Giải năm
0627
Giải sáu
5185 - 5512 - 2056
Giải bẩy
218
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
2,6,8
3,7
2,3,5

6
0
7,8
3,5,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 24/08/2021
Thứ ba
Ngày: 24/08/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
443611
Giải nhất
28574
Giải nhì
84986
Giải ba
36472 - 26784
Giải tư
52550 - 01288 - 30298 - 81964 - 45817 - 77877 - 20474
Giải năm
6382
Giải sáu
8613 - 5021 - 4935
Giải bẩy
274
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,7
1
5

0
4
2,4,4,4,5,7
2,4,6,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 17/08/2021
Thứ ba
Ngày: 17/08/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
201848
Giải nhất
03004
Giải nhì
36490
Giải ba
97505 - 85485
Giải tư
53092 - 36902 - 61790 - 08743 - 57314 - 66537 - 24180
Giải năm
0106
Giải sáu
1431 - 3155 - 0220
Giải bẩy
010
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,6
0,4,8
0
1,7
3,8
5


0,5
0,0,2

Kết quả xổ số miền Trung - 10/08/2021
Thứ ba
Ngày: 10/08/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
216976
Giải nhất
28488
Giải nhì
51569
Giải ba
07197 - 70343
Giải tư
41468 - 54224 - 69824 - 58955 - 17916 - 69712 - 50579
Giải năm
1927
Giải sáu
5079 - 2752 - 4310
Giải bẩy
652
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,6
4,4,7

3
2,2,5
8,9
6,9,9
4,8
7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/08/2021
Thứ ba
Ngày: 03/08/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
077173
Giải nhất
70157
Giải nhì
24387
Giải ba
42979 - 48327
Giải tư
50533 - 04594 - 86799 - 45408 - 37654 - 82512 - 91224
Giải năm
3020
Giải sáu
5795 - 8577 - 2397
Giải bẩy
493
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,9
0,4,7
3

4,7

3,7,9
7
3,4,5,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/07/2021
Thứ ba
Ngày: 27/07/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
302474
Giải nhất
93950
Giải nhì
50748
Giải ba
38330 - 37281
Giải tư
52581 - 34430 - 67239 - 21388 - 22780 - 14829 - 38374
Giải năm
7542
Giải sáu
9488 - 8858 - 0369
Giải bẩy
123
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

3,9
0,0,9
2,8
0,8
9
4,4
0,1,1,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/07/2021
Thứ ba
Ngày: 20/07/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
662252
Giải nhất
89525
Giải nhì
52820
Giải ba
21758 - 59330
Giải tư
19952 - 31886 - 04560 - 34603 - 69810 - 77734 - 34037
Giải năm
4194
Giải sáu
8082 - 7418 - 7781
Giải bẩy
745
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,8
0,5
0,4,7
5
2,2,8
0
8
1,2,6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 13/07/2021
Thứ ba
Ngày: 13/07/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
014554
Giải nhất
03363
Giải nhì
16606
Giải ba
30626 - 78833
Giải tư
06781 - 44437 - 83993 - 37215 - 59729 - 68456 - 59071
Giải năm
0952
Giải sáu
0929 - 9430 - 8437
Giải bẩy
506
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
5
6,9,9
0,3,7,7

2,4,6
3,8
1
1
3

Kết quả xổ số miền Trung - 06/07/2021
Thứ ba
Ngày: 06/07/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
183130
Giải nhất
17696
Giải nhì
56406
Giải ba
32761 - 89873
Giải tư
04242 - 09410 - 12697 - 45726 - 24451 - 79607 - 95938
Giải năm
1967
Giải sáu
2124 - 7027 - 9962
Giải bẩy
773
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
0
4,6,7
0,8
2
1
1,2,6,7
3,3

6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 29/06/2021
Thứ ba
Ngày: 29/06/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
306166
Giải nhất
84620
Giải nhì
78779
Giải ba
93191 - 03363
Giải tư
12202 - 00482 - 27070 - 32762 - 56549 - 24021 - 01581
Giải năm
0730
Giải sáu
1169 - 4451 - 0890
Giải bẩy
840
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

0,1
0,4
0,9
1
2,3,6,9
0,9
1,2
0,1

Kết quả xổ số miền Trung - 22/06/2021
Thứ ba
Ngày: 22/06/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
376155
Giải nhất
84974
Giải nhì
01149
Giải ba
01351 - 93603
Giải tư
55274 - 79231 - 37298 - 92737 - 37204 - 88226 - 76010
Giải năm
2772
Giải sáu
8895 - 2062 - 2736
Giải bẩy
903
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,4
0
6
1,6,7
9
1,5,7
2
2,4,4

5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 15/06/2021
Thứ ba
Ngày: 15/06/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
441341
Giải nhất
74376
Giải nhì
29307
Giải ba
62564 - 92743
Giải tư
41735 - 82699 - 65461 - 53547 - 26328 - 28386 - 68796
Giải năm
4875
Giải sáu
9810 - 1800 - 3223
Giải bẩy
268
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
0
3,8
0,5
1,3,7

1,4,8
5,6
6
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/06/2021
Thứ ba
Ngày: 08/06/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
434991
Giải nhất
78903
Giải nhì
17362
Giải ba
04599 - 11429
Giải tư
05405 - 59000 - 05207 - 60715 - 40766 - 70310 - 49192
Giải năm
5037
Giải sáu
6953 - 2746 - 1994
Giải bẩy
773
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5,7
0,5
9
7
6
3
2,6
3

1,2,4,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 01/06/2021
Thứ ba
Ngày: 01/06/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
543700
Giải nhất
10123
Giải nhì
79498
Giải ba
64232 - 22112
Giải tư
65679 - 96747 - 37715 - 34284 - 13764 - 98256 - 82899
Giải năm
2989
Giải sáu
2983 - 4158 - 8707
Giải bẩy
937
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
2,5
3
2,7
7
6,8
4
9
3,4,9
4,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/05/2021
Thứ ba
Ngày: 25/05/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
587690
Giải nhất
90044
Giải nhì
39292
Giải ba
10508 - 84418
Giải tư
68359 - 67478 - 89865 - 21401 - 71500 - 84622 - 07745
Giải năm
2766
Giải sáu
3827 - 8542 - 9938
Giải bẩy
726
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,8
8
2,6,7,8
8
2,4,5
9
5,6
8

0,2

Kết quả xổ số miền Trung - 18/05/2021
Thứ ba
Ngày: 18/05/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
284560
Giải nhất
57336
Giải nhì
88003
Giải ba
46915 - 17250
Giải tư
20896 - 61261 - 84569 - 05343 - 89045 - 71151 - 98568
Giải năm
1129
Giải sáu
7043 - 1664 - 8441
Giải bẩy
995
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,5
9
6
1,3,3,5
0,1
0,1,4,8,9


5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/05/2021
Thứ ba
Ngày: 11/05/2021
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
356800
Giải nhất
89124
Giải nhì
08323
Giải ba
79043 - 04474
Giải tư
51512 - 35362 - 40866 - 78698 - 69554 - 64881 - 07260
Giải năm
4728
Giải sáu
6694 - 7087 - 8532
Giải bẩy
163
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2
3,4,8
2
3
4
0,2,3,6
4
1,7,8
4,8