Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Nam
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Nam.
Soạn tin SMS: DW QNM gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 16/07/2019
Thứ ba
Ngày: 16/07/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
211345
Giải nhất
38466
Giải nhì
03271
Giải ba
50962 - 16549
Giải tư
02520 - 79910 - 12614 - 81080 - 38116 - 93604 - 54145
Giải năm
1846
Giải sáu
3490 - 1204 - 9553
Giải bẩy
446
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,4
0,4,6
0

5,5,6,6,9
3
2,6
1
0
0

Kết quả xổ số miền Trung - 09/07/2019
Thứ ba
Ngày: 09/07/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
071266
Giải nhất
83711
Giải nhì
59771
Giải ba
05182 - 87866
Giải tư
69839 - 77229 - 27785 - 04260 - 46185 - 86266 - 53367
Giải năm
2449
Giải sáu
4081 - 5387 - 8769
Giải bẩy
832
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
9
2,9
9

0,6,6,6,7,9
1
1,2,4,5,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 02/07/2019
Thứ ba
Ngày: 02/07/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
162911
Giải nhất
43395
Giải nhì
17379
Giải ba
72701 - 88945
Giải tư
95794 - 71330 - 88774 - 68652 - 65431 - 44733 - 35079
Giải năm
4147
Giải sáu
9976 - 5392 - 1002
Giải bẩy
865
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,9
1

0,1,3
5,7
2
5
4,6,9,9

2,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 25/06/2019
Thứ ba
Ngày: 25/06/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
925006
Giải nhất
52261
Giải nhì
35977
Giải ba
97240 - 38687
Giải tư
80513 - 14373 - 96857 - 70548 - 75701 - 85156 - 95625
Giải năm
9332
Giải sáu
0013 - 9380 - 1676
Giải bẩy
749
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
3,3
5
2
0,8,9
6,7,8
1
3,6,7
0,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/06/2019
Thứ ba
Ngày: 18/06/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
320586
Giải nhất
65476
Giải nhì
19599
Giải ba
72695 - 58979
Giải tư
93560 - 70098 - 08082 - 93345 - 93383 - 97014 - 51992
Giải năm
6893
Giải sáu
2727 - 8755 - 5275
Giải bẩy
594
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
7
6
5
5
0
5,6,9
2,3,6
2,3,4,5,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 11/06/2019
Thứ ba
Ngày: 11/06/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
165357
Giải nhất
09762
Giải nhì
93175
Giải ba
08169 - 94475
Giải tư
58141 - 75699 - 60911 - 40555 - 56533 - 26869 - 51443
Giải năm
2839
Giải sáu
0941 - 3911 - 0648
Giải bẩy
543
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,1

3,9
1,1,3,3,8
5,7
2,3,9,9
5,5

9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/06/2019
Thứ ba
Ngày: 04/06/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
348534
Giải nhất
85709
Giải nhì
39722
Giải ba
52769 - 10697
Giải tư
32893 - 27087 - 72808 - 48656 - 84224 - 14922 - 33764
Giải năm
8064
Giải sáu
9522 - 8642 - 2038
Giải bẩy
542
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9

2,2,2,4
4,8
2,2,7
6
4,4,9

7
3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/05/2019
Thứ ba
Ngày: 28/05/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
410510
Giải nhất
27337
Giải nhì
82489
Giải ba
75609 - 81643
Giải tư
63906 - 42654 - 39562 - 07019 - 19993 - 22219 - 75746
Giải năm
7155
Giải sáu
6163 - 5574 - 9080
Giải bẩy
160
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
0,9,9

7
3,6
4,5
0,2,3,7
4
0,9
3

Kết quả xổ số miền Trung - 21/05/2019
Thứ ba
Ngày: 21/05/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
384056
Giải nhất
40050
Giải nhì
69824
Giải ba
09464 - 15868
Giải tư
66844 - 01994 - 05104 - 12825 - 98381 - 59794 - 09780
Giải năm
4916
Giải sáu
7288 - 9421 - 0938
Giải bẩy
253
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
2,6
1,4,5
8
4
0,3,6
4,8

0,1,8
4,4

Kết quả xổ số miền Trung - 14/05/2019
Thứ ba
Ngày: 14/05/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
008736
Giải nhất
79600
Giải nhì
39721
Giải ba
28886 - 21173
Giải tư
71953 - 56714 - 68169 - 29251 - 07168 - 73326 - 08255
Giải năm
8231
Giải sáu
9763 - 8715 - 3684
Giải bẩy
651
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,5,5
1,6
1,6

1,1,3,5
3,8,9
3
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 07/05/2019
Thứ ba
Ngày: 07/05/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
010516
Giải nhất
96140
Giải nhì
39669
Giải ba
33218 - 66738
Giải tư
80967 - 24162 - 49545 - 19189 - 25961 - 92365 - 45630
Giải năm
1977
Giải sáu
4794 - 3910 - 2157
Giải bẩy
021
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,6,8
1
0,8
0,5
7
1,2,5,7,9
0,7
9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 30/04/2019
Thứ ba
Ngày: 30/04/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
214561
Giải nhất
51059
Giải nhì
36148
Giải ba
35102 - 35897
Giải tư
39579 - 49359 - 58674 - 10855 - 02681 - 60437 - 70969
Giải năm
6684
Giải sáu
8562 - 2074 - 2672
Giải bẩy
065
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4

7
8
5,9,9
1,2,5,9
2,4,4,9
1,4
7

Kết quả xổ số miền Trung - 23/04/2019
Thứ ba
Ngày: 23/04/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
876428
Giải nhất
44235
Giải nhì
32401
Giải ba
83506 - 24384
Giải tư
35924 - 90653 - 32293 - 93279 - 02438 - 97696 - 79262
Giải năm
7447
Giải sáu
8525 - 2960 - 1689
Giải bẩy
782
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
6
4,5,8
5,8
7
3
0,2
9
2,4,9
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 16/04/2019
Thứ ba
Ngày: 16/04/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
274286
Giải nhất
37291
Giải nhì
42570
Giải ba
33042 - 23288
Giải tư
80271 - 03937 - 52565 - 67549 - 48801 - 59213 - 41831
Giải năm
6995
Giải sáu
7803 - 1202 - 4909
Giải bẩy
377
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,9
3

1,7
2,6,9

5
0,1,7
6,8
1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/04/2019
Thứ ba
Ngày: 09/04/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
622854
Giải nhất
16410
Giải nhì
26900
Giải ba
29531 - 04158
Giải tư
23777 - 41746 - 37905 - 18395 - 34212 - 32454 - 60905
Giải năm
2826
Giải sáu
4105 - 9105 - 4122
Giải bẩy
343
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,5,5,5
0,2
2,6
1
3,6
4,4,7,8

7

5

Kết quả xổ số miền Trung - 02/04/2019
Thứ ba
Ngày: 02/04/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
435686
Giải nhất
66972
Giải nhì
52936
Giải ba
89708 - 92181
Giải tư
17486 - 28979 - 39008 - 75923 - 76468 - 09626 - 84541
Giải năm
9613
Giải sáu
8449 - 1973 - 4756
Giải bẩy
548
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8
3
3,6
6
1,8,9
6
8
2,2,3,9
1,6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 26/03/2019
Thứ ba
Ngày: 26/03/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
145643
Giải nhất
40729
Giải nhì
60844
Giải ba
03711 - 35190
Giải tư
32423 - 61064 - 99178 - 36486 - 78084 - 97688 - 96304
Giải năm
1831
Giải sáu
2360 - 6262 - 5833
Giải bẩy
662
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1
1,3,9
1,3
3,4

0,2,2,4
8
4,6,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 19/03/2019
Thứ ba
Ngày: 19/03/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
267123
Giải nhất
87824
Giải nhì
55377
Giải ba
01710 - 37519
Giải tư
64424 - 35819 - 32910 - 93038 - 54574 - 00808 - 70563
Giải năm
3174
Giải sáu
6667 - 8009 - 3006
Giải bẩy
658
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8,9
0,0,9,9
3,4,4
8

8,9
3,7
4,4,7


Kết quả xổ số miền Trung - 12/03/2019
Thứ ba
Ngày: 12/03/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
692942
Giải nhất
13022
Giải nhì
91248
Giải ba
50603 - 52197
Giải tư
28024 - 68327 - 41269 - 85421 - 94007 - 70127 - 71995
Giải năm
6855
Giải sáu
8691 - 7146 - 1019
Giải bẩy
339
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
4,9
1,2,4,7,7
9
2,6,8
5
9


1,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 05/03/2019
Thứ ba
Ngày: 05/03/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
830920
Giải nhất
36541
Giải nhì
94339
Giải ba
92342 - 04219
Giải tư
87976 - 61263 - 79322 - 20665 - 02616 - 87771 - 32313
Giải năm
6106
Giải sáu
7727 - 7590 - 3495
Giải bẩy
285
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3,6,9
0,2,7
9
1,2

3,3,5
1,6
5
0,5

Kết quả xổ số miền Trung - 26/02/2019
Thứ ba
Ngày: 26/02/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
055393
Giải nhất
08252
Giải nhì
12974
Giải ba
62728 - 85779
Giải tư
37996 - 32984 - 55583 - 06228 - 74765 - 67083 - 57107
Giải năm
7856
Giải sáu
3769 - 2685 - 1111
Giải bẩy
362
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1
8,8


2,6
0,2,5,9
4,9
3,3,4,5
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 19/02/2019
Thứ ba
Ngày: 19/02/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
424217
Giải nhất
26741
Giải nhì
38046
Giải ba
38940 - 41758
Giải tư
76397 - 00903 - 84051 - 94453 - 05597 - 69086 - 45646
Giải năm
8400
Giải sáu
6845 - 0569 - 0839
Giải bẩy
555
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7
7

9
0,1,5,6,6
1,3,5,8
9

6
7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 12/02/2019
Thứ ba
Ngày: 12/02/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
275318
Giải nhất
93630
Giải nhì
91711
Giải ba
45341 - 48382
Giải tư
05209 - 54922 - 71064 - 11098 - 87870 - 59651 - 69363
Giải năm
3769
Giải sáu
4175 - 6791 - 2556
Giải bẩy
881
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,8
2
0
1
1,6
3,4,9
0,2,5
1,2
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 05/02/2019
Thứ ba
Ngày: 05/02/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
702965
Giải nhất
49141
Giải nhì
81897
Giải ba
99363 - 04344
Giải tư
36566 - 85171 - 34270 - 09051 - 97571 - 42219 - 45479
Giải năm
9960
Giải sáu
9421 - 8258 - 5265
Giải bẩy
367
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
1

1,4
1,8
0,2,3,5,5,6,7
0,1,1,9

7

Kết quả xổ số miền Trung - 29/01/2019
Thứ ba
Ngày: 29/01/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
189247
Giải nhất
18038
Giải nhì
03482
Giải ba
36337 - 28715
Giải tư
35333 - 58888 - 34311 - 38348 - 28363 - 02326 - 35188
Giải năm
3654
Giải sáu
9023 - 6567 - 6946
Giải bẩy
656
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5
3,6
3,7,8
6,7,8
4,6
3,7

2,8,8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 22/01/2019
Thứ ba
Ngày: 22/01/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
171310
Giải nhất
39903
Giải nhì
36478
Giải ba
26822 - 36032
Giải tư
67895 - 33930 - 11427 - 15708 - 72064 - 32943 - 05761
Giải năm
6888
Giải sáu
4362 - 1870 - 4608
Giải bẩy
654
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,8
0
2,7
0,2
3
3,4
1,2,4
0,8
8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 15/01/2019
Thứ ba
Ngày: 15/01/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
266651
Giải nhất
05993
Giải nhì
01438
Giải ba
24438 - 08919
Giải tư
16858 - 15314 - 39098 - 79122 - 20386 - 84196 - 20176
Giải năm
1552
Giải sáu
1555 - 2808 - 9287
Giải bẩy
531
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4,9
2
1,8,8
7
1,2,5,8

6
6,7
3,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/01/2019
Thứ ba
Ngày: 08/01/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
332369
Giải nhất
90320
Giải nhì
44718
Giải ba
08514 - 20384
Giải tư
13663 - 77969 - 23846 - 09568 - 05605 - 25982 - 16054
Giải năm
6510
Giải sáu
0696 - 9912 - 0206
Giải bẩy
766
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
0,2,4,8
0
7
6
4
3,6,8,9,9

2,4
6

Kết quả xổ số miền Trung - 01/01/2019
Thứ ba
Ngày: 01/01/2019
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
483693
Giải nhất
93850
Giải nhì
51108
Giải ba
35554 - 59080
Giải tư
75310 - 75061 - 53977 - 86058 - 64117 - 29614 - 40970
Giải năm
5660
Giải sáu
7286 - 8580 - 5304
Giải bẩy
926
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
0,4,7
6


0,4,8
0,1
0,7
0,0,5,6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 25/12/2018
Thứ ba
Ngày: 25/12/2018
Xổ số Quảng Nam
Giải đặc biệt
408583
Giải nhất
51808
Giải nhì
17206
Giải ba
60778 - 12234
Giải tư
67846 - 48025 - 80688 - 75014 - 87192 - 30356 - 22479
Giải năm
1551
Giải sáu
3228 - 0879 - 2342
Giải bẩy
165
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
4
5,8
4
2,6
1,6
5
8,9,9
3,5,8
2