Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng trị
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng trị.
Soạn tin SMS: DW QT gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 18/07/2019
Thứ năm
Ngày: 18/07/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
167436
Giải nhất
13368
Giải nhì
36443
Giải ba
12943 - 11188
Giải tư
85507 - 27081 - 97850 - 68781 - 77498 - 25946 - 41630
Giải năm
6558
Giải sáu
2475 - 9654 - 2741
Giải bẩy
927
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

7
0,6
1,1,3,3,6
0,4,8
8
5
1,1,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 11/07/2019
Thứ năm
Ngày: 11/07/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
336619
Giải nhất
46514
Giải nhì
50271
Giải ba
57181 - 13217
Giải tư
14074 - 82670 - 19999 - 17069 - 71413 - 54509 - 47181
Giải năm
8865
Giải sáu
1485 - 1930 - 6006
Giải bẩy
969
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
3,4,7,9

0


5,9,9
0,1,2,4
1,1,5
9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/07/2019
Thứ năm
Ngày: 04/07/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
288423
Giải nhất
14300
Giải nhì
24494
Giải ba
85761 - 47849
Giải tư
77043 - 57880 - 68351 - 45229 - 10566 - 13550 - 74231
Giải năm
9680
Giải sáu
0858 - 3893 - 7159
Giải bẩy
636
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

3,9
1,3,6
3,9
0,1,8,9
1,6

0,0
3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 27/06/2019
Thứ năm
Ngày: 27/06/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
159068
Giải nhất
33521
Giải nhì
49241
Giải ba
03972 - 67274
Giải tư
50784 - 42020 - 58053 - 85772 - 11794 - 69770 - 08275
Giải năm
2759
Giải sáu
7038 - 8970 - 8246
Giải bẩy
079
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,1
8
1,6
3,9
8
0,0,2,2,4,5,9
4
1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 20/06/2019
Thứ năm
Ngày: 20/06/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
752291
Giải nhất
01494
Giải nhì
91825
Giải ba
11953 - 57946
Giải tư
05008 - 28312 - 19910 - 77179 - 55129 - 24153 - 95176
Giải năm
3111
Giải sáu
3338 - 5676 - 9686
Giải bẩy
263
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
0,1,2
5,9
8
6
3,3
3
6,6,9
6
1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 13/06/2019
Thứ năm
Ngày: 13/06/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
583195
Giải nhất
51331
Giải nhì
44824
Giải ba
93727 - 37166
Giải tư
29457 - 47011 - 53251 - 81100 - 70831 - 22781 - 82002
Giải năm
6201
Giải sáu
6613 - 0629 - 1838
Giải bẩy
963
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2
1,3
4,7,9
0,1,1,8

1,7
3,6

1
5

Kết quả xổ số miền Trung - 06/06/2019
Thứ năm
Ngày: 06/06/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
230558
Giải nhất
94209
Giải nhì
19987
Giải ba
40333 - 77503
Giải tư
26086 - 82393 - 20337 - 98139 - 31598 - 47513 - 57953
Giải năm
6042
Giải sáu
3584 - 6920 - 9672
Giải bẩy
771
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,9
3
0
3,7,9
2
3,8

1,2
4,6,7
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 30/05/2019
Thứ năm
Ngày: 30/05/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
353003
Giải nhất
83180
Giải nhì
08427
Giải ba
42580 - 86244
Giải tư
80242 - 47032 - 83108 - 43236 - 40602 - 75819 - 74475
Giải năm
6708
Giải sáu
7957 - 9332 - 6735
Giải bẩy
495
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8,8
9,9
7
2,2,5,6
2,4
7

5
0,0
5

Kết quả xổ số miền Trung - 23/05/2019
Thứ năm
Ngày: 23/05/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
791109
Giải nhất
90123
Giải nhì
38226
Giải ba
63373 - 48819
Giải tư
40581 - 03779 - 50407 - 23331 - 78601 - 67477 - 21020
Giải năm
3923
Giải sáu
6902 - 3679 - 3230
Giải bẩy
883
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,7,9
9
0,3,3,6,9
0,13,7,9,9
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 16/05/2019
Thứ năm
Ngày: 16/05/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
221774
Giải nhất
35568
Giải nhì
38478
Giải ba
32111 - 58865
Giải tư
55161 - 51679 - 96188 - 85786 - 74203 - 38484 - 92061
Giải năm
8069
Giải sáu
0591 - 8410 - 3648
Giải bẩy
179
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,1

5
8

1,1,5,8,9
4,8,9,9
4,6,8
1

Kết quả xổ số miền Trung - 09/05/2019
Thứ năm
Ngày: 09/05/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
508025
Giải nhất
66019
Giải nhì
09896
Giải ba
75224 - 28988
Giải tư
29773 - 10230 - 66154 - 33759 - 94845 - 89673 - 94569
Giải năm
9723
Giải sáu
3325 - 7139 - 2125
Giải bẩy
129
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
3,4,5,5,5,9
0,9
5
4,9
5,9
3,3
8
6

Kết quả xổ số miền Trung - 02/05/2019
Thứ năm
Ngày: 02/05/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
940577
Giải nhất
10935
Giải nhì
89709
Giải ba
95474 - 85725
Giải tư
98073 - 20990 - 99812 - 54519 - 37376 - 08276 - 72281
Giải năm
8897
Giải sáu
6654 - 2441 - 8913
Giải bẩy
932
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,3,9
5
2,5
1
4

3,4,6,6,7,7
1
0,7

Kết quả xổ số miền Trung - 25/04/2019
Thứ năm
Ngày: 25/04/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
331815
Giải nhất
89118
Giải nhì
51164
Giải ba
17701 - 78247
Giải tư
79423 - 47116 - 56485 - 68174 - 90123 - 96440 - 03213
Giải năm
0030
Giải sáu
1890 - 2118 - 5252
Giải bẩy
715
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3,5,5,6,8,8
3,3
0
0,7
2
4
4
0,5
0

Kết quả xổ số miền Trung - 18/04/2019
Thứ năm
Ngày: 18/04/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
428878
Giải nhất
53348
Giải nhì
01204
Giải ba
61540 - 31573
Giải tư
42241 - 30828 - 95858 - 84787 - 66833 - 53413 - 55633
Giải năm
1223
Giải sáu
0987 - 2351 - 6941
Giải bẩy
944
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3
3,8
3,3
0,1,1,2,4,8
1,8

3,8
7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/04/2019
Thứ năm
Ngày: 11/04/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
445010
Giải nhất
17886
Giải nhì
86544
Giải ba
62796 - 99123
Giải tư
14629 - 26209 - 60755 - 32136 - 77968 - 92206 - 79498
Giải năm
3930
Giải sáu
0673 - 8761 - 4501
Giải bẩy
867
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,9
0
3,9
0,6
4
5
1,7,8
3
6
2,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 11/04/2019
Thứ năm
Ngày: 11/04/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
445010
Giải nhất
17886
Giải nhì
86544
Giải ba
62796 - 99123
Giải tư
14629 - 26209 - 60755 - 32136 - 77968 - 92206 - 79498
Giải năm
3930
Giải sáu
0673 - 8761 - 4501
Giải bẩy
867
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,9
0
3,9
0,6
4
5
1,7,8
3
6
2,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/04/2019
Thứ năm
Ngày: 04/04/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
240706
Giải nhất
26408
Giải nhì
70866
Giải ba
96336 - 87751
Giải tư
03964 - 80400 - 81220 - 59203 - 56022 - 52383 - 03274
Giải năm
3289
Giải sáu
4873 - 9806 - 3151
Giải bẩy
528
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6,6,8

0,2,2,8
6

1,1
4,6
3,4
3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 28/03/2019
Thứ năm
Ngày: 28/03/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
659658
Giải nhất
97776
Giải nhì
22858
Giải ba
33254 - 98896
Giải tư
17707 - 04313 - 67823 - 41349 - 29022 - 04103 - 69708
Giải năm
4238
Giải sáu
7601 - 6659 - 2108
Giải bẩy
302
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,7,8,8
3
2,3
8
9
4,8,8,9

6

3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 21/03/2019
Thứ năm
Ngày: 21/03/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
962501
Giải nhất
49079
Giải nhì
94792
Giải ba
32962 - 02936
Giải tư
32246 - 18444 - 54659 - 26911 - 26879 - 41530 - 66799
Giải năm
5276
Giải sáu
2656 - 2796 - 1553
Giải bẩy
028
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1
8
0,6
4,6
3,6,9
2
6,9,9
2
2,6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/03/2019
Thứ năm
Ngày: 14/03/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
608343
Giải nhất
49363
Giải nhì
80144
Giải ba
96738 - 38614
Giải tư
82415 - 66555 - 52186 - 91253 - 86153 - 70381 - 77454
Giải năm
2865
Giải sáu
4061 - 2721 - 0561
Giải bẩy
276
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4,5
1
8
3,4
3,3,4,5
1,1,3,5
6
1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 07/03/2019
Thứ năm
Ngày: 07/03/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
435258
Giải nhất
01857
Giải nhì
58460
Giải ba
19322 - 67970
Giải tư
72515 - 22555 - 92722 - 70917 - 98124 - 75643 - 62976
Giải năm
0221
Giải sáu
5589 - 1385 - 1756
Giải bẩy
364
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,7
1,2,2,4

3
5,6,7,8
0,4
0,6
4,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 28/02/2019
Thứ năm
Ngày: 28/02/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
684709
Giải nhất
00874
Giải nhì
70588
Giải ba
74007 - 50485
Giải tư
98275 - 47242 - 24979 - 13415 - 55519 - 67283 - 58679
Giải năm
5524
Giải sáu
0248 - 8788 - 4676
Giải bẩy
461
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
5,9
4

2,6,8

1
4,5,6,9,9
3,5,8,8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/02/2019
Thứ năm
Ngày: 21/02/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
607397
Giải nhất
53511
Giải nhì
66324
Giải ba
14211 - 05673
Giải tư
93777 - 96123 - 04983 - 88322 - 99988 - 12207 - 39360
Giải năm
3103
Giải sáu
7495 - 1142 - 4788
Giải bẩy
718
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
1,1,8
2,3,4

2,8

0
3,7
3,8,8
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/02/2019
Thứ năm
Ngày: 14/02/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
598136
Giải nhất
89873
Giải nhì
53319
Giải ba
34628 - 13933
Giải tư
93146 - 49782 - 11346 - 41311 - 60796 - 09903 - 71334
Giải năm
0720
Giải sáu
1926 - 2402 - 2221
Giải bẩy
747
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
1,9
0,1,6,8
3,4,6
6,6,7

4
3
2
6

Kết quả xổ số miền Trung - 07/02/2019
Thứ năm
Ngày: 07/02/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
456145
Giải nhất
76749
Giải nhì
08055
Giải ba
81137 - 65007
Giải tư
50079 - 32515 - 32312 - 81212 - 43893 - 37678 - 62520
Giải năm
8833
Giải sáu
8766 - 1232 - 4285
Giải bẩy
648
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
2,2,5
0
2,3,4,7
5,8,9
5
6
8,9
5
3

Kết quả xổ số miền Trung - 31/01/2019
Thứ năm
Ngày: 31/01/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
689165
Giải nhất
12100
Giải nhì
67332
Giải ba
71548 - 63345
Giải tư
96638 - 00760 - 85017 - 04791 - 02835 - 48027 - 10102
Giải năm
4108
Giải sáu
5891 - 4168 - 9558
Giải bẩy
202
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,2,8
7
7
2,5,8
5,8
8
0,5,7,8


1,1

Kết quả xổ số miền Trung - 24/01/2019
Thứ năm
Ngày: 24/01/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
347463
Giải nhất
69527
Giải nhì
22732
Giải ba
81718 - 25593
Giải tư
16343 - 42142 - 60843 - 54946 - 46692 - 26036 - 29660
Giải năm
2246
Giải sáu
2339 - 8685 - 7596
Giải bẩy
605
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
8
7
2,6,9
2,3,3,6,6

0,3

5
2,3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 17/01/2019
Thứ năm
Ngày: 17/01/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
483645
Giải nhất
47295
Giải nhì
98408
Giải ba
43214 - 98059
Giải tư
52828 - 45843 - 14125 - 77716 - 20694 - 12877 - 79288
Giải năm
2168
Giải sáu
5918 - 1131 - 8032
Giải bẩy
908
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8
4,6,8
5,8
1,2
3,5
9
8
2,7
8
4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 10/01/2019
Thứ năm
Ngày: 10/01/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
384058
Giải nhất
12477
Giải nhì
66402
Giải ba
62153 - 27828
Giải tư
84978 - 56995 - 35176 - 26986 - 19097 - 94415 - 88220
Giải năm
1511
Giải sáu
8762 - 2906 - 5177
Giải bẩy
161
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6
1,5
0,8


3,8
1,2
6,7,7,8
6
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/01/2019
Thứ năm
Ngày: 03/01/2019
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
579665
Giải nhất
91323
Giải nhì
13013
Giải ba
68067 - 32405
Giải tư
37182 - 88146 - 06770 - 83465 - 47430 - 44273 - 90154
Giải năm
6687
Giải sáu
3050 - 2880 - 3872
Giải bẩy
288
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3
3
0
6
0,4
5,5,7
0,2,3
0,2,7,8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/12/2018
Thứ năm
Ngày: 27/12/2018
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
519377
Giải nhất
17021
Giải nhì
39436
Giải ba
29710 - 37754
Giải tư
61347 - 27331 - 41452 - 78804 - 60178 - 70453 - 84883
Giải năm
8411
Giải sáu
0934 - 9849 - 0411
Giải bẩy
403
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,8
0,1,1
1
1,4,6
7,9
2,3,4

7,8
3