Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Thừa Thiên Huế.
Soạn tin SMS: DW TTH gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 04/12/2023
Thứ hai
Ngày: 04/12/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
669872
Giải nhất
94152
Giải nhì
56043
Giải ba
83764 - 81812
Giải tư
53106 - 73570 - 49262 - 82974 - 01789 - 90873 - 80428
Giải năm
4112
Giải sáu
6373 - 7906 - 5112
Giải bẩy
538
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
2,2,2
8
8
3,8
2
2,4
0,2,3,3,4
9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/11/2023
Thứ hai
Ngày: 27/11/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
401919
Giải nhất
27775
Giải nhì
43203
Giải ba
47548 - 29131
Giải tư
90640 - 50400 - 00737 - 90445 - 02023 - 09946 - 03153
Giải năm
1490
Giải sáu
9789 - 5888 - 1759
Giải bẩy
366
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
9
3
1,7
0,5,6,8
3,9
6
5
8,9
0,8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/11/2023
Thứ hai
Ngày: 20/11/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
829687
Giải nhất
87226
Giải nhì
40166
Giải ba
00806 - 36694
Giải tư
35979 - 66546 - 75325 - 56101 - 03710 - 42995 - 46303
Giải năm
1798
Giải sáu
0706 - 7225 - 5712
Giải bẩy
671
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,6,6
0,2
5,5,6
4
6

6
1,9
7
4,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/11/2023
Thứ hai
Ngày: 13/11/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
434308
Giải nhất
43852
Giải nhì
87986
Giải ba
99881 - 14324
Giải tư
85259 - 09990 - 54817 - 56769 - 50659 - 01232 - 41256
Giải năm
4804
Giải sáu
5212 - 2139 - 4314
Giải bẩy
690
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
2,4,7
4
2,4,9

2,6,9,9
9

1,6
0,0

Kết quả xổ số miền Trung - 06/11/2023
Thứ hai
Ngày: 06/11/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
372081
Giải nhất
53107
Giải nhì
23500
Giải ba
23963 - 94521
Giải tư
38619 - 57972 - 66599 - 45012 - 07937 - 10262 - 42825
Giải năm
7989
Giải sáu
9329 - 6903 - 1528
Giải bẩy
173
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7
2,9
1,5,8,9
7


2,3
0,2,3
1,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 30/10/2023
Thứ hai
Ngày: 30/10/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
400243
Giải nhất
65308
Giải nhì
49330
Giải ba
19236 - 61513
Giải tư
64416 - 82442 - 05134 - 18047 - 76002 - 46963 - 91095
Giải năm
4037
Giải sáu
5339 - 3091 - 9138
Giải bẩy
114
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7,8
3,4,6

0,4,6,7,8,9
2,3,7

3


1,5

Kết quả xổ số miền Trung - 23/10/2023
Thứ hai
Ngày: 23/10/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
145778
Giải nhất
22647
Giải nhì
42692
Giải ba
03898 - 95730
Giải tư
57333 - 24760 - 06688 - 19708 - 82123 - 15461 - 51049
Giải năm
8938
Giải sáu
7686 - 9191 - 8427
Giải bẩy
010
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0
3,3,7
0,3,8
7,9

0,1
8
6,8
1,2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/10/2023
Thứ hai
Ngày: 16/10/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
688565
Giải nhất
50633
Giải nhì
10458
Giải ba
96928 - 07098
Giải tư
04445 - 98261 - 97219 - 34640 - 31248 - 06135 - 04221
Giải năm
0571
Giải sáu
3528 - 2088 - 8900
Giải bẩy
930
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
9
1,8,8,9
0,3,5
0,5,8
8
1,5
1
8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 09/10/2023
Thứ hai
Ngày: 09/10/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
400518
Giải nhất
19494
Giải nhì
02023
Giải ba
17697 - 62571
Giải tư
16467 - 34607 - 12520 - 07968 - 74177 - 25842 - 30116
Giải năm
6080
Giải sáu
5374 - 3347 - 6093
Giải bẩy
815
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
5,6,8
0,3
8
2,7

7,8
1,4,7
0
3,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 02/10/2023
Thứ hai
Ngày: 02/10/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
008967
Giải nhất
81439
Giải nhì
39905
Giải ba
17387 - 32002
Giải tư
12753 - 64006 - 91595 - 14694 - 45564 - 54706 - 99891
Giải năm
1651
Giải sáu
1653 - 8304 - 2497
Giải bẩy
720
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,6,6
7
0
9

1,3,3
4,7

7
1,4,5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 25/09/2023
Thứ hai
Ngày: 25/09/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
606910
Giải nhất
45372
Giải nhì
95635
Giải ba
85610 - 29149
Giải tư
99947 - 40693 - 12979 - 10559 - 97389 - 05751 - 41356
Giải năm
4945
Giải sáu
9029 - 3598 - 6203
Giải bẩy
609
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
0,0
9
5
0,5,7,9
1,6,9

2,9
9
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 18/09/2023
Thứ hai
Ngày: 18/09/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
805515
Giải nhất
07816
Giải nhì
18167
Giải ba
03549 - 00582
Giải tư
72285 - 45663 - 27986 - 10928 - 33681 - 98615 - 83249
Giải năm
2418
Giải sáu
4423 - 3251 - 2795
Giải bẩy
296
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,5,6,8
3,8
8
9,9
1
3,7

1,2,5,6
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/09/2023
Thứ hai
Ngày: 11/09/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
063642
Giải nhất
46458
Giải nhì
76009
Giải ba
13529 - 14437
Giải tư
84745 - 97560 - 41986 - 55714 - 31432 - 44739 - 87973
Giải năm
7923
Giải sáu
7882 - 5296 - 4816
Giải bẩy
421
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
4,6
1,3,9
2,7,9
2,5
8
0
3
2,6
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/09/2023
Thứ hai
Ngày: 04/09/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
233556
Giải nhất
71606
Giải nhì
21051
Giải ba
35873 - 49759
Giải tư
83233 - 65291 - 05525 - 44527 - 72102 - 78681 - 93476
Giải năm
1877
Giải sáu
4542 - 4527 - 1162
Giải bẩy
757
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6

5,7,7
3
2
1,6,7,9
2
3,6,7,8
1
1

Kết quả xổ số miền Trung - 28/08/2023
Thứ hai
Ngày: 28/08/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
047033
Giải nhất
31182
Giải nhì
44475
Giải ba
94088 - 54941
Giải tư
61686 - 41332 - 55649 - 58912 - 59169 - 95541 - 43031
Giải năm
9331
Giải sáu
7100 - 1569 - 9478
Giải bẩy
684
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2

1,1,2,3
1,1,9

9,9
5,8
2,4,6,8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 21/08/2023
Thứ hai
Ngày: 21/08/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
481223
Giải nhất
24112
Giải nhì
51582
Giải ba
41284 - 65655
Giải tư
59637 - 94976 - 77129 - 78516 - 81414 - 71941 - 99930
Giải năm
0394
Giải sáu
6480 - 9099 - 7565
Giải bẩy
095
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2,4,6
3,9
0,7
1
5
5
6
0,2,4
4,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/08/2023
Thứ hai
Ngày: 14/08/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
944069
Giải nhất
44019
Giải nhì
49937
Giải ba
38864 - 87318
Giải tư
94577 - 43397 - 66451 - 11023 - 47963 - 64739 - 50716
Giải năm
0318
Giải sáu
7187 - 2713 - 7557
Giải bẩy
317
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,6,7,8,8,9
3
3,7,9

1,7
3,4,9
7
7
7

Kết quả xổ số miền Trung - 07/08/2023
Thứ hai
Ngày: 07/08/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
685529
Giải nhất
97938
Giải nhì
41700
Giải ba
21713 - 69994
Giải tư
72467 - 00104 - 35684 - 90801 - 37619 - 43397 - 31023
Giải năm
9573
Giải sáu
0261 - 9758 - 2818
Giải bẩy
779
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,4
3,8,9
3,9
8

8
1,7
3,9
4
4,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 31/07/2023
Thứ hai
Ngày: 31/07/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
357049
Giải nhất
76935
Giải nhì
51791
Giải ba
95243 - 59148
Giải tư
55731 - 52560 - 69523 - 72775 - 27511 - 82400 - 90663
Giải năm
3011
Giải sáu
1148 - 8089 - 0973
Giải bẩy
422
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,1,6
2,3
1,5
3,8,8,9

0,3
3,5
9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 24/07/2023
Thứ hai
Ngày: 24/07/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
858556
Giải nhất
87985
Giải nhì
18273
Giải ba
93777 - 64244
Giải tư
63380 - 23177 - 92561 - 13153 - 12850 - 44757 - 00294
Giải năm
3034
Giải sáu
9993 - 0621 - 7361
Giải bẩy
707
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

1
4
4
0,3,6,7
1,1,3
3,7,7
0,5
3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 17/07/2023
Thứ hai
Ngày: 17/07/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
136024
Giải nhất
19662
Giải nhì
86382
Giải ba
01207 - 06533
Giải tư
90579 - 72735 - 61148 - 34382 - 57891 - 47361 - 26274
Giải năm
9978
Giải sáu
6031 - 6801 - 9226
Giải bẩy
903
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,7

4,6
1,3,5
8

1,2
4,8,8,9
2,2
1

Kết quả xổ số miền Trung - 10/07/2023
Thứ hai
Ngày: 10/07/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
274887
Giải nhất
67195
Giải nhì
18526
Giải ba
28202 - 78521
Giải tư
95520 - 74918 - 01416 - 19663 - 64345 - 81504 - 83192
Giải năm
1179
Giải sáu
7960 - 3166 - 1159
Giải bẩy
175
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
6,8
0,1,6

5
9
0,3,6,6
5,9
7
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 03/07/2023
Thứ hai
Ngày: 03/07/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
360369
Giải nhất
13585
Giải nhì
77372
Giải ba
95989 - 69298
Giải tư
25011 - 07624 - 22540 - 92734 - 59379 - 20529 - 51962
Giải năm
9692
Giải sáu
6814 - 1292 - 3496
Giải bẩy
085
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4
0,4,9
4
0

2,9
2,9
5,5,9
2,2,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 26/06/2023
Thứ hai
Ngày: 26/06/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
847518
Giải nhất
51954
Giải nhì
17386
Giải ba
76905 - 86963
Giải tư
51266 - 18159 - 68368 - 50191 - 04950 - 20379 - 20039
Giải năm
9413
Giải sáu
0678 - 9403 - 7258
Giải bẩy
566
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
3,8

9

0,4,8,9
3,6,6,8
8,9
6,6
1

Kết quả xổ số miền Trung - 12/06/2023
Thứ hai
Ngày: 12/06/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
218346
Giải nhất
33074
Giải nhì
19353
Giải ba
10222 - 57140
Giải tư
09268 - 72269 - 55510 - 93709 - 51387 - 96003 - 76443
Giải năm
2184
Giải sáu
9845 - 5594 - 7751
Giải bẩy
285
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
0
2,9

0,3,5,6
1,3
8,9
4
4,5,7
4

Kết quả xổ số miền Trung - 05/06/2023
Thứ hai
Ngày: 05/06/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
284879
Giải nhất
95561
Giải nhì
51150
Giải ba
03558 - 80230
Giải tư
73534 - 15017 - 00204 - 12696 - 04918 - 42829 - 16937
Giải năm
0718
Giải sáu
2199 - 2908 - 8273
Giải bẩy
603
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,8
7,8,8
9
0,4,7

0,1,8
1
3,9

6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 29/05/2023
Thứ hai
Ngày: 29/05/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
048500
Giải nhất
04280
Giải nhì
01696
Giải ba
92315 - 33182
Giải tư
33674 - 81340 - 84464 - 73531 - 87886 - 94627 - 04904
Giải năm
3328
Giải sáu
6003 - 5725 - 5897
Giải bẩy
714
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
4,5
5,7,8
1
0

4
4
0,2,6
0,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 22/05/2023
Thứ hai
Ngày: 22/05/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
516036
Giải nhất
26349
Giải nhì
59932
Giải ba
83888 - 79186
Giải tư
71114 - 26141 - 38282 - 86640 - 82219 - 12128 - 89175
Giải năm
4235
Giải sáu
2313 - 8558 - 2147
Giải bẩy
913
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,3,4,9
8
2,5,6
0,1,7,9
8

5
1,2,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 15/05/2023
Thứ hai
Ngày: 15/05/2023
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
398038
Giải nhất
26828
Giải nhì
72872
Giải ba
71723 - 71451
Giải tư
68197 - 89405 - 79529 - 88466 - 38058 - 90254 - 45655
Giải năm
5368
Giải sáu
3800 - 7922 - 9427
Giải bẩy
929
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

2,3,7,8,9,9
8
6
1,4,5,8
6,8
2

7