Xổ số miền Trung hôm nay
Phú Yên
Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Thừa Thiên Huế.
Soạn tin SMS: DW TTH gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 07/10/2019
Thứ hai
Ngày: 07/10/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
725022
Giải nhất
36634
Giải nhì
31377
Giải ba
37588 - 48614
Giải tư
13535 - 41590 - 15871 - 31905 - 16019 - 36087 - 35705
Giải năm
5370
Giải sáu
8845 - 4756 - 4413
Giải bẩy
144
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,5
3,4,9
2
4,5
4,5
6

0,1,7
7,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 30/09/2019
Thứ hai
Ngày: 30/09/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
821224
Giải nhất
34904
Giải nhì
26341
Giải ba
34821 - 35090
Giải tư
84963 - 10383 - 14277 - 51580 - 89344 - 82764 - 84625
Giải năm
0929
Giải sáu
0545 - 8993 - 5002
Giải bẩy
135
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4

1,4,5,9
5
1,4,5,5

3,4
7
0,3
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 23/09/2019
Thứ hai
Ngày: 23/09/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
451724
Giải nhất
50978
Giải nhì
91683
Giải ba
84486 - 20905
Giải tư
76616 - 72846 - 63893 - 76948 - 84173 - 04940 - 17128
Giải năm
6142
Giải sáu
4261 - 8999 - 4548
Giải bẩy
068
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
6
4,8

0,2,6,8,8

1,8
3,8
3,6
3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 16/09/2019
Thứ hai
Ngày: 16/09/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
782967
Giải nhất
92676
Giải nhì
77819
Giải ba
02195 - 71088
Giải tư
11916 - 11948 - 55544 - 46540 - 01817 - 99941 - 92976
Giải năm
0676
Giải sáu
4628 - 4087 - 4555
Giải bẩy
463
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,7,9
8

0,1,4,8
2,5
3,7
6,6,6
7,8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 09/09/2019
Thứ hai
Ngày: 09/09/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
647743
Giải nhất
61165
Giải nhì
72624
Giải ba
54783 - 22017
Giải tư
75754 - 55805 - 07780 - 68240 - 58620 - 56126 - 78180
Giải năm
5622
Giải sáu
2656 - 8030 - 7653
Giải bẩy
898
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
7
0,2,4,6
0
0,3
3,4,6
5

0,0,3,8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/09/2019
Thứ hai
Ngày: 02/09/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
198133
Giải nhất
12078
Giải nhì
17274
Giải ba
98595 - 57778
Giải tư
84273 - 99342 - 15901 - 43178 - 81807 - 82983 - 74234
Giải năm
2711
Giải sáu
3817 - 4181 - 7630
Giải bẩy
835
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
1,7
4
0,3,4,5
2


3,4,8,8,8
1,3
5

Kết quả xổ số miền Trung - 26/08/2019
Thứ hai
Ngày: 26/08/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
344236
Giải nhất
11275
Giải nhì
88692
Giải ba
81183 - 97504
Giải tư
91263 - 87163 - 49175 - 50405 - 95796 - 91100 - 70542
Giải năm
3204
Giải sáu
4071 - 4584 - 6564
Giải bẩy
060
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,4,5


6
2
0
0,3,3,4
1,5,5
3,4
2,6

Kết quả xổ số miền Trung - 19/08/2019
Thứ hai
Ngày: 19/08/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
616108
Giải nhất
87292
Giải nhì
76413
Giải ba
43710 - 81371
Giải tư
22711 - 56341 - 64729 - 65708 - 80067 - 12370 - 37115
Giải năm
9809
Giải sáu
0008 - 4726 - 8494
Giải bẩy
996
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8,8,9
0,1,3,5
6,9

1
3
7
0,1

2,4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 12/08/2019
Thứ hai
Ngày: 12/08/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
882577
Giải nhất
87496
Giải nhì
41774
Giải ba
32620 - 93680
Giải tư
20726 - 12633 - 90252 - 16834 - 02306 - 56446 - 48541
Giải năm
2316
Giải sáu
8879 - 5849 - 0809
Giải bẩy
382
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
6
0,6
3,4
1,3,6,9
2

4,7,9
0,2
6

Kết quả xổ số miền Trung - 05/08/2019
Thứ hai
Ngày: 05/08/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
134233
Giải nhất
44096
Giải nhì
58247
Giải ba
06967 - 54220
Giải tư
19580 - 62312 - 52246 - 72399 - 36812 - 55732 - 18117
Giải năm
6275
Giải sáu
4924 - 2786 - 6643
Giải bẩy
566
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,2,7
0,4
2,3
3,6,7

6,7
5
0,6,9
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 29/07/2019
Thứ hai
Ngày: 29/07/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
235899
Giải nhất
71257
Giải nhì
95867
Giải ba
72255 - 49252
Giải tư
34162 - 04883 - 81162 - 70794 - 08303 - 05842 - 45220
Giải năm
4984
Giải sáu
6944 - 5212 - 6425
Giải bẩy
610
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,2,9
0,5

2,4
2,5,7
2,2,7

3,4
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 22/07/2019
Thứ hai
Ngày: 22/07/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
261869
Giải nhất
46607
Giải nhì
02524
Giải ba
19110 - 51078
Giải tư
58651 - 25230 - 31173 - 65472 - 50493 - 49664 - 20350
Giải năm
0296
Giải sáu
2646 - 1150 - 9895
Giải bẩy
787
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0
4
0,0
6
0,0,1
4,9
2,3,8
7
3,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 15/07/2019
Thứ hai
Ngày: 15/07/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
779763
Giải nhất
44422
Giải nhì
82097
Giải ba
22869 - 49420
Giải tư
44125 - 08662 - 27599 - 34235 - 79183 - 04569 - 80585
Giải năm
0123
Giải sáu
8925 - 4685 - 5791
Giải bẩy
989
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,2,3,4,5,5
5


2,3,9,9

3,5,5,9
1,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2019
Thứ hai
Ngày: 08/07/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
783804
Giải nhất
28911
Giải nhì
40553
Giải ba
26818 - 78631
Giải tư
89056 - 54818 - 77681 - 49723 - 06481 - 37499 - 42064
Giải năm
0149
Giải sáu
3588 - 0889 - 7833
Giải bẩy
870
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,8,8
3
1,3
9
3,6
4
0
1,1,7,8,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2019
Thứ hai
Ngày: 08/07/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
783804
Giải nhất
28911
Giải nhì
40553
Giải ba
26818 - 78631
Giải tư
89056 - 54818 - 77681 - 49723 - 06481 - 37499 - 42064
Giải năm
0149
Giải sáu
3588 - 0889 - 7833
Giải bẩy
870
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,8,8
3
1,3
9
3,6
4
0
1,1,7,8,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 01/07/2019
Thứ hai
Ngày: 01/07/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
547501
Giải nhất
79917
Giải nhì
67656
Giải ba
93036 - 74611
Giải tư
95793 - 05768 - 81636 - 56447 - 59727 - 99486 - 64191
Giải năm
7804
Giải sáu
5236 - 0670 - 7444
Giải bẩy
220
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
1,7
0,7
6,6,6
4,7
6
2,8
0
6
1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 24/06/2019
Thứ hai
Ngày: 24/06/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
971585
Giải nhất
05037
Giải nhì
71867
Giải ba
44039 - 15376
Giải tư
43164 - 75373 - 93749 - 35260 - 40887 - 11615 - 71339
Giải năm
4010
Giải sáu
1917 - 0145 - 9543
Giải bẩy
793
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,7

7,9,9
3,5,7,9

0,4,7
3,6
5,7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 17/06/2019
Thứ hai
Ngày: 17/06/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
070963
Giải nhất
80534
Giải nhì
01317
Giải ba
68568 - 97369
Giải tư
85666 - 27374 - 93620 - 50035 - 88527 - 50545 - 91865
Giải năm
3037
Giải sáu
8341 - 1422 - 0226
Giải bẩy
584
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
0,2,6,7
4,5,7
1,5

2,3,5,6,8,9
4
4

Kết quả xổ số miền Trung - 10/06/2019
Thứ hai
Ngày: 10/06/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
268217
Giải nhất
12114
Giải nhì
77517
Giải ba
38393 - 72197
Giải tư
23521 - 60058 - 93106 - 32413 - 00646 - 38163 - 60075
Giải năm
2200
Giải sáu
4051 - 3777 - 1329
Giải bẩy
292
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
3,4,7,7
1,9

6
0,1,8
3
5,7

2,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 03/06/2019
Thứ hai
Ngày: 03/06/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
619156
Giải nhất
04581
Giải nhì
78816
Giải ba
61244 - 67392
Giải tư
64805 - 57661 - 12046 - 51433 - 04619 - 81865 - 17324
Giải năm
0844
Giải sáu
6871 - 0560 - 1444
Giải bẩy
230
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5
6,9
4
0,3
4,4,4,6
6
0,1,5
1
1
2

Kết quả xổ số miền Trung - 27/05/2019
Thứ hai
Ngày: 27/05/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
519719
Giải nhất
11894
Giải nhì
28304
Giải ba
09672 - 71011
Giải tư
16170 - 64551 - 42259 - 98708 - 76478 - 25283 - 13319
Giải năm
8250
Giải sáu
8489 - 7508 - 5683
Giải bẩy
256
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8,8
1,9,9


3
0,1,6,9

0,2,8
3,3,9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 20/05/2019
Thứ hai
Ngày: 20/05/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
837951
Giải nhất
67698
Giải nhì
66515
Giải ba
47151 - 00859
Giải tư
18901 - 96192 - 70573 - 07597 - 75145 - 12204 - 29440
Giải năm
2531
Giải sáu
0385 - 5015 - 1159
Giải bẩy
635
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
5,5

1,5
0,5
1,1,9,9

3
1,5
2,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 13/05/2019
Thứ hai
Ngày: 13/05/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
066198
Giải nhất
08773
Giải nhì
32546
Giải ba
32830 - 31911
Giải tư
28537 - 17736 - 00916 - 50839 - 48186 - 59113 - 07880
Giải năm
1079
Giải sáu
5717 - 3775 - 6819
Giải bẩy
279
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,4,6,7,9

0,6,7,9
6


3,5,9,9
0,6
8

Kết quả xổ số miền Trung - 06/05/2019
Thứ hai
Ngày: 06/05/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
305846
Giải nhất
44127
Giải nhì
23869
Giải ba
50591 - 74904
Giải tư
43923 - 13056 - 75806 - 97521 - 92404 - 52567 - 02914
Giải năm
7096
Giải sáu
2542 - 8996 - 1060
Giải bẩy
715
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,6
4,5
1,3,7

2,6
6
0,7,9


1,1,6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 29/04/2019
Thứ hai
Ngày: 29/04/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
080043
Giải nhất
13812
Giải nhì
20241
Giải ba
70903 - 17073
Giải tư
78189 - 50352 - 43375 - 07034 - 74526 - 25451 - 51894
Giải năm
1340
Giải sáu
1919 - 9543 - 4965
Giải bẩy
730
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,9
6
0,4
0,1,3,3
1,2
5,6
3,5
9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 22/04/2019
Thứ hai
Ngày: 22/04/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
188864
Giải nhất
86127
Giải nhì
20352
Giải ba
24461 - 64261
Giải tư
74189 - 07530 - 73981 - 10442 - 62295 - 93407 - 99203
Giải năm
1416
Giải sáu
0715 - 6115 - 7273
Giải bẩy
944
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
5,5,6
7,9
0
2,4
2
1,1,4
3
1,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 15/04/2019
Thứ hai
Ngày: 15/04/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
911230
Giải nhất
62076
Giải nhì
21956
Giải ba
18561 - 30329
Giải tư
71712 - 11244 - 64503 - 92266 - 04795 - 61648 - 70958
Giải năm
8041
Giải sáu
2968 - 9476 - 9611
Giải bẩy
681
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,2
9
0
1,4,8
6,8
1,6,6,8
6,6
1
5

Kết quả xổ số miền Trung - 08/04/2019
Thứ hai
Ngày: 08/04/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
940335
Giải nhất
09268
Giải nhì
84767
Giải ba
03341 - 93043
Giải tư
92701 - 66519 - 99838 - 68172 - 42250 - 86665 - 72318
Giải năm
4842
Giải sáu
1366 - 9376 - 4720
Giải bẩy
013
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,3,8,9
0
5,8
1,2,3
0
5,6,7,8
2,6


Kết quả xổ số miền Trung - 01/04/2019
Thứ hai
Ngày: 01/04/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
990073
Giải nhất
55478
Giải nhì
95274
Giải ba
64747 - 37377
Giải tư
88848 - 97732 - 35578 - 92321 - 02972 - 24780 - 25544
Giải năm
5764
Giải sáu
4411 - 4262 - 8641
Giải bẩy
529
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
1,9
2
1,4,7,8
0
2,4
2,3,4,7,8,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 25/03/2019
Thứ hai
Ngày: 25/03/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
250419
Giải nhất
21780
Giải nhì
90767
Giải ba
83814 - 12379
Giải tư
83528 - 06026 - 50974 - 60380 - 01116 - 63864 - 95553
Giải năm
2330
Giải sáu
5887 - 4756 - 9934
Giải bẩy
389
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,6,9
6,8
0,4
8
3,6
4,7
4,9
0,0,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/03/2019
Thứ hai
Ngày: 18/03/2019
Xổ số Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
760625
Giải nhất
70241
Giải nhì
47432
Giải ba
24579 - 66863
Giải tư
94277 - 49338 - 43772 - 70756 - 98078 - 46989 - 68162
Giải năm
8573
Giải sáu
9622 - 9555 - 2615
Giải bẩy
164
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5
2,5
2,8
1
5,6
2,3,4
2,3,7,8,9
9