Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Kon Tum
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đà Nẵng.
Soạn tin SMS: DW DNG gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 25/05/2024
Thứ bảy
Ngày: 25/05/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
476726
Giải nhất
74759
Giải nhì
17440
Giải ba
82867 - 70423
Giải tư
10838 - 51168 - 45114 - 42798 - 97620 - 05078 - 11047
Giải năm
5062
Giải sáu
7896 - 4981 - 3544
Giải bẩy
881
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
0,3,6
8
0,4,7
9
2,7,8
8
1,1,8
6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 22/05/2024
Thứ tư
Ngày: 22/05/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
864720
Giải nhất
84593
Giải nhì
22970
Giải ba
14445 - 41871
Giải tư
55041 - 28061 - 38773 - 88590 - 45362 - 78072 - 36625
Giải năm
1200
Giải sáu
1727 - 0175 - 6116
Giải bẩy
915
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5,6
0,5,7

1,5

1,2
0,1,2,3,5
3
0,3

Kết quả xổ số miền Trung - 18/05/2024
Thứ bảy
Ngày: 18/05/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
558046
Giải nhất
05753
Giải nhì
95929
Giải ba
81647 - 47397
Giải tư
99439 - 70875 - 44807 - 08655 - 21657 - 36188 - 93913
Giải năm
1160
Giải sáu
6607 - 7514 - 0308
Giải bẩy
290
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7,8
3,4
9
9
6,7
3,5,7,8
0
5
8
0,7

Kết quả xổ số miền Trung - 15/05/2024
Thứ tư
Ngày: 15/05/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
421752
Giải nhất
99354
Giải nhì
97831
Giải ba
51202 - 34118
Giải tư
61936 - 97667 - 86427 - 50922 - 31968 - 47057 - 56226
Giải năm
3666
Giải sáu
9029 - 2752 - 6653
Giải bẩy
286
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
8
0,2,6,7,9
1,6

2,2,3,4,7
6,7,8

6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/05/2024
Thứ bảy
Ngày: 11/05/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
377478
Giải nhất
25130
Giải nhì
91940
Giải ba
07302 - 87478
Giải tư
36562 - 22409 - 17261 - 21231 - 90419 - 47100 - 66055
Giải năm
1484
Giải sáu
3005 - 0804 - 3434
Giải bẩy
530
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,4,5,9
6,9

0,0,1,4
0
5
1,2
8,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 08/05/2024
Thứ tư
Ngày: 08/05/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
762242
Giải nhất
93640
Giải nhì
25831
Giải ba
76421 - 27496
Giải tư
97373 - 68771 - 02651 - 93634 - 09607 - 03432 - 44498
Giải năm
1962
Giải sáu
6020 - 0669 - 5199
Giải bẩy
285
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

0,1
1,2,4
0,2
1
2,9
1,3
5
3,6,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/05/2024
Thứ bảy
Ngày: 04/05/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
304905
Giải nhất
15833
Giải nhì
17111
Giải ba
87884 - 23108
Giải tư
28728 - 97039 - 04845 - 32443 - 39471 - 63591 - 98635
Giải năm
2555
Giải sáu
6383 - 0731 - 1787
Giải bẩy
733
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
1
8
1,3,3,5,9
3,5
5

1
2,3,4,7
1

Kết quả xổ số miền Trung - 01/05/2024
Thứ tư
Ngày: 01/05/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
330440
Giải nhất
02495
Giải nhì
66704
Giải ba
91756 - 09287
Giải tư
07848 - 54004 - 78207 - 68767 - 88881 - 38691 - 40057
Giải năm
0699
Giải sáu
9313 - 2220 - 8483
Giải bẩy
853
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,7
3
0

0,8
3,6,7
7

1,3,7,8
1,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/04/2024
Thứ bảy
Ngày: 27/04/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
341749
Giải nhất
94259
Giải nhì
66007
Giải ba
57193 - 91662
Giải tư
85127 - 03396 - 83448 - 12267 - 63739 - 73770 - 85317
Giải năm
4077
Giải sáu
3191 - 6337 - 4833
Giải bẩy
801
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
7
7
3,7,9
8,9
9
2,7
0,7,9

1,3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 24/04/2024
Thứ tư
Ngày: 24/04/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
080393
Giải nhất
24808
Giải nhì
32354
Giải ba
04715 - 59009
Giải tư
02797 - 16335 - 30930 - 02929 - 45178 - 92885 - 93932
Giải năm
1879
Giải sáu
2594 - 7417 - 2109
Giải bẩy
579
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9,9
5,7
9
0,2,5
1
4

8,9,9
5
3,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 20/04/2024
Thứ bảy
Ngày: 20/04/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
942256
Giải nhất
42351
Giải nhì
78868
Giải ba
75761 - 47764
Giải tư
47620 - 76454 - 39179 - 44220 - 38791 - 09159 - 33140
Giải năm
8017
Giải sáu
9223 - 6301 - 9480
Giải bẩy
120
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
7
0,0,0,3

0
1,4,6,9
1,4,8
6,9
0
1

Kết quả xổ số miền Trung - 17/04/2024
Thứ tư
Ngày: 17/04/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
263224
Giải nhất
72724
Giải nhì
27034
Giải ba
16638 - 42395
Giải tư
47523 - 72708 - 28663 - 95045 - 15417 - 46864 - 74856
Giải năm
5179
Giải sáu
5997 - 8213 - 9185
Giải bẩy
406
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
3,7
3,4,4
4,8
5
6
3,4,6
9
5
5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 13/04/2024
Thứ bảy
Ngày: 13/04/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
590891
Giải nhất
36140
Giải nhì
31258
Giải ba
85278 - 18495
Giải tư
13233 - 59832 - 80167 - 73909 - 89459 - 08644 - 02709
Giải năm
8115
Giải sáu
8695 - 1110 - 7886
Giải bẩy
284
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
0,5,5

2,3
0,4
8,9
7
8
4,6
1,5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 10/04/2024
Thứ tư
Ngày: 10/04/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
035606
Giải nhất
98251
Giải nhì
78452
Giải ba
01223 - 46530
Giải tư
86911 - 92784 - 88328 - 24365 - 87891 - 12135 - 14372
Giải năm
8249
Giải sáu
5740 - 6001 - 5428
Giải bẩy
172
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
1
2,3,8,8
0,5
0,9
1,2
5
2,2
4
1

Kết quả xổ số miền Trung - 06/04/2024
Thứ bảy
Ngày: 06/04/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
249316
Giải nhất
68799
Giải nhì
70715
Giải ba
81924 - 37244
Giải tư
64953 - 13815 - 67316 - 57299 - 41147 - 97574 - 98027
Giải năm
0885
Giải sáu
3901 - 0674 - 1813
Giải bẩy
380
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
3,5,5,6,6
4,7

4,7
3

4,4
0,5
9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 03/04/2024
Thứ tư
Ngày: 03/04/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
736465
Giải nhất
63304
Giải nhì
55709
Giải ba
62304 - 46859
Giải tư
18610 - 16961 - 04478 - 58093 - 06698 - 02484 - 86146
Giải năm
0276
Giải sáu
8676 - 7880 - 4647
Giải bẩy
775
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,9
0


6,7
0,9
1,5
5,6,6,8
0,4
3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 30/03/2024
Thứ bảy
Ngày: 30/03/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
082493
Giải nhất
48006
Giải nhì
48131
Giải ba
75373 - 10690
Giải tư
15934 - 00559 - 95993 - 60298 - 72606 - 51788 - 08333
Giải năm
3716
Giải sáu
1684 - 8873 - 4175
Giải bẩy
242
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,9
6

1,3,4
2
9

3,3,5
4,8
0,3,3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/03/2024
Thứ tư
Ngày: 27/03/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
954722
Giải nhất
21522
Giải nhì
70216
Giải ba
60110 - 21638
Giải tư
82677 - 06255 - 03899 - 28051 - 02759 - 38749 - 04772
Giải năm
8923
Giải sáu
2348 - 6200 - 6299
Giải bẩy
400
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
0,6
2,2,3
8
8,9
1,5,9

2,7

2,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/03/2024
Thứ bảy
Ngày: 23/03/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
623653
Giải nhất
18949
Giải nhì
03724
Giải ba
05823 - 88295
Giải tư
02125 - 19644 - 13219 - 28207 - 12325 - 54522 - 83429
Giải năm
6173
Giải sáu
2746 - 7820 - 6665
Giải bẩy
807
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7
9
0,2,3,4,5,5,9

4,6,9
3
5
3
8
5

Kết quả xổ số miền Trung - 20/03/2024
Thứ tư
Ngày: 20/03/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
295827
Giải nhất
72370
Giải nhì
06241
Giải ba
74455 - 05907
Giải tư
31683 - 11887 - 95453 - 90022 - 09319 - 39088 - 60352
Giải năm
1071
Giải sáu
3275 - 8010 - 7406
Giải bẩy
672
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
0,9
2,7

1,8
2,3,5

0,1,2,5
3,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 16/03/2024
Thứ bảy
Ngày: 16/03/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
864903
Giải nhất
50503
Giải nhì
92703
Giải ba
03786 - 51207
Giải tư
08635 - 92435 - 38285 - 45799 - 62002 - 60174 - 39406
Giải năm
0451
Giải sáu
6364 - 4277 - 6386
Giải bẩy
958
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,3,3,6,7

5
5,5

1,8
4
4,7
5,6,6
9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/03/2024
Thứ tư
Ngày: 13/03/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
726763
Giải nhất
70480
Giải nhì
97102
Giải ba
08010 - 67605
Giải tư
38143 - 84891 - 40408 - 93818 - 66208 - 92895 - 08796
Giải năm
7248
Giải sáu
3916 - 7664 - 9542
Giải bẩy
801
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,8,8
0,6,8


2,3,8

3,4
4
0
1,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 09/03/2024
Thứ bảy
Ngày: 09/03/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
930105
Giải nhất
50990
Giải nhì
80079
Giải ba
23724 - 86337
Giải tư
16817 - 96830 - 43909 - 85198 - 55881 - 90880 - 17779
Giải năm
6602
Giải sáu
7224 - 2602 - 8085
Giải bẩy
269
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,5,9
7
4,4
0,7


7,9
9,9
0,1,5
0,8

Kết quả xổ số miền Trung - 06/03/2024
Thứ tư
Ngày: 06/03/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
499850
Giải nhất
92175
Giải nhì
94014
Giải ba
71620 - 29207
Giải tư
99618 - 56696 - 07450 - 03050 - 77526 - 39117 - 47199
Giải năm
9189
Giải sáu
9130 - 1774 - 0970
Giải bẩy
280
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4,7,8
0,6
0
5
0,0,0

0,4,5
0,9
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/03/2024
Thứ bảy
Ngày: 02/03/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
147917
Giải nhất
21866
Giải nhì
14909
Giải ba
74762 - 61079
Giải tư
29181 - 47508 - 66597 - 56254 - 29789 - 92631 - 85358
Giải năm
2457
Giải sáu
0055 - 8007 - 3677
Giải bẩy
038
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8,9
7

1,6,8

4,5,7,8
2,6
7,9
1,9
7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/02/2024
Thứ tư
Ngày: 28/02/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
127372
Giải nhất
84545
Giải nhì
62918
Giải ba
28343 - 71370
Giải tư
41836 - 48533 - 52122 - 47223 - 24606 - 23090 - 66967
Giải năm
6098
Giải sáu
1321 - 2597 - 1148
Giải bẩy
509
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
8
1,2,3
3,6,6
3,5,8

7
0,2

0,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 24/02/2024
Thứ bảy
Ngày: 24/02/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
289733
Giải nhất
62807
Giải nhì
21223
Giải ba
12091 - 45844
Giải tư
56139 - 98356 - 39125 - 80475 - 29906 - 17147 - 30204
Giải năm
0165
Giải sáu
5552 - 1363 - 7454
Giải bẩy
652
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7

3,5,5
3,9
4,7
2,2,4,6
3,5
5

1

Kết quả xổ số miền Trung - 21/02/2024
Thứ tư
Ngày: 21/02/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
053869
Giải nhất
02248
Giải nhì
44788
Giải ba
93987 - 37190
Giải tư
47723 - 24481 - 44655 - 75164 - 14523 - 78673 - 11825
Giải năm
6330
Giải sáu
7615 - 0422 - 8536
Giải bẩy
845
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5
2,3,3,5
0,6
5,8
5
4,9
3
1,7,8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 17/02/2024
Thứ bảy
Ngày: 17/02/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
837214
Giải nhất
24020
Giải nhì
94099
Giải ba
62690 - 99815
Giải tư
01988 - 09208 - 51387 - 02910 - 43344 - 04979 - 48465
Giải năm
8649
Giải sáu
8377 - 9081 - 7147
Giải bẩy
173
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,4,5
0,3

4,7,9

5
3,7,9
1,7,8
0,9

Kết quả xổ số miền Trung - 14/02/2024
Thứ tư
Ngày: 14/02/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
445451
Giải nhất
02445
Giải nhì
94307
Giải ba
90585 - 16428
Giải tư
02445 - 93108 - 55095 - 48178 - 11292 - 44652 - 72643
Giải năm
6900
Giải sáu
5529 - 8909 - 5181
Giải bẩy
589
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,8,9
5
8,9

3,5,5
1,2

8
1,5,9
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 10/02/2024
Thứ bảy
Ngày: 10/02/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
855278
Giải nhất
13286
Giải nhì
01517
Giải ba
49791 - 35401
Giải tư
81309 - 10519 - 96365 - 09608 - 86454 - 86224 - 35670
Giải năm
4337
Giải sáu
3273 - 5534 - 4398
Giải bẩy
060
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8,9
7,9
4
4,7
0
4
0,5
0,3,8
6
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 07/02/2024
Thứ tư
Ngày: 07/02/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
480177
Giải nhất
53263
Giải nhì
92368
Giải ba
70887 - 48180
Giải tư
41498 - 63647 - 06535 - 04495 - 69050 - 12906 - 82494
Giải năm
8597
Giải sáu
4706 - 7040 - 9275
Giải bẩy
847
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6


5
0,7,7,8
0
3,8
5,7
0,7
4,5,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 03/02/2024
Thứ bảy
Ngày: 03/02/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
952660
Giải nhất
90893
Giải nhì
93676
Giải ba
50943 - 79466
Giải tư
74421 - 93003 - 29095 - 36268 - 10157 - 61900 - 47199
Giải năm
0659
Giải sáu
8571 - 4447 - 5383
Giải bẩy
124
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3

1,4

3,7
7,9
0,2,6,8
1,6
3
3,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 31/01/2024
Thứ tư
Ngày: 31/01/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
459870
Giải nhất
94591
Giải nhì
30384
Giải ba
01209 - 70699
Giải tư
54231 - 01623 - 63510 - 98865 - 48265 - 60155 - 24356
Giải năm
7454
Giải sáu
7724 - 6926 - 1331
Giải bẩy
408
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
0
3,4,6
1,1

4,5,6
5,5,6
0
4
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/01/2024
Thứ bảy
Ngày: 27/01/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
810263
Giải nhất
75163
Giải nhì
60226
Giải ba
95475 - 28096
Giải tư
93547 - 29957 - 45763 - 13397 - 99204 - 53376 - 23132
Giải năm
5405
Giải sáu
4900 - 2126 - 9777
Giải bẩy
115
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5
5
6,6
2
2,7
7
3,3,3
5,6,7

6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 24/01/2024
Thứ tư
Ngày: 24/01/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
628497
Giải nhất
18504
Giải nhì
78933
Giải ba
53336 - 97778
Giải tư
34497 - 47078 - 42670 - 50162 - 63968 - 93154 - 39775
Giải năm
2592
Giải sáu
3430 - 3199 - 7405
Giải bẩy
229
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5

9
0,3,6

4
1,2,8
0,5,8,8

2,7,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 20/01/2024
Thứ bảy
Ngày: 20/01/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
137402
Giải nhất
76017
Giải nhì
92770
Giải ba
56539 - 86286
Giải tư
23100 - 20074 - 94494 - 16231 - 19500 - 50443 - 19345
Giải năm
0484
Giải sáu
9628 - 8251 - 3818
Giải bẩy
280
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,2
7,8
8
1,9
3,5
1
6
0,4
0,4,6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 17/01/2024
Thứ tư
Ngày: 17/01/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
896989
Giải nhất
54981
Giải nhì
49435
Giải ba
83653 - 75586
Giải tư
80517 - 99269 - 18982 - 98013 - 94999 - 04523 - 10224
Giải năm
2791
Giải sáu
8334 - 2286 - 5586
Giải bẩy
413
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,3,7
3,4
4,5

3
9

1,2,6,6,6,9
0,1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/01/2024
Thứ bảy
Ngày: 13/01/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
102147
Giải nhất
95796
Giải nhì
37490
Giải ba
20760 - 09905
Giải tư
91192 - 55090 - 15297 - 95479 - 16224 - 87650 - 90121
Giải năm
6002
Giải sáu
5531 - 1037 - 3340
Giải bẩy
724
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5

1,4,4
1,7
0,7
0
0
9

0,0,2,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 10/01/2024
Thứ tư
Ngày: 10/01/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
970808
Giải nhất
66737
Giải nhì
30560
Giải ba
44261 - 03655
Giải tư
30899 - 15716 - 50209 - 84913 - 61805 - 05175 - 37715
Giải năm
1372
Giải sáu
2370 - 1994 - 5831
Giải bẩy
113
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8,9
3,3,5,6

1,7

5
0,1
0,2,5
1
4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 06/01/2024
Thứ bảy
Ngày: 06/01/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
572898
Giải nhất
04242
Giải nhì
56455
Giải ba
22250 - 44809
Giải tư
50395 - 06380 - 75967 - 78210 - 63614 - 53672 - 66526
Giải năm
7275
Giải sáu
6314 - 6124 - 9339
Giải bẩy
552
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,4,4
4,6
9
2,8
0,2,5
7
2,5
0
5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 03/01/2024
Thứ tư
Ngày: 03/01/2024
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
237601
Giải nhất
66230
Giải nhì
09762
Giải ba
33916 - 45705
Giải tư
86875 - 94077 - 18197 - 76625 - 47079 - 41012 - 59821
Giải năm
4161
Giải sáu
4823 - 6242 - 6561
Giải bẩy
249
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
2,6
1,3,5
0
2,9
7
1,1,2
5,7,9

7

Kết quả xổ số miền Trung - 30/12/2023
Thứ bảy
Ngày: 30/12/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
352055
Giải nhất
92692
Giải nhì
79519
Giải ba
60033 - 59165
Giải tư
09060 - 56289 - 68735 - 46341 - 62213 - 08031 - 73982
Giải năm
1540
Giải sáu
9224 - 2653 - 3734
Giải bẩy
161
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,9
4
1,3,4,5
0,1
3,5
0,1,5

2,9
2

Kết quả xổ số miền Trung - 23/12/2023
Thứ bảy
Ngày: 23/12/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
162056
Giải nhất
16282
Giải nhì
48091
Giải ba
76726 - 89250
Giải tư
39891 - 22764 - 50187 - 06450 - 37739 - 93065 - 83230
Giải năm
1133
Giải sáu
7947 - 3936 - 8300
Giải bẩy
388
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

0,6
0,3,6,9
7
0,0,6
4,5

2,7,8
1,1

Kết quả xổ số miền Trung - 20/12/2023
Thứ tư
Ngày: 20/12/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
247458
Giải nhất
05687
Giải nhì
19259
Giải ba
77342 - 47909
Giải tư
63991 - 06440 - 75527 - 29839 - 83261 - 02230 - 49778
Giải năm
1620
Giải sáu
7404 - 5959 - 1477
Giải bẩy
643
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9

0,7
0,9
0,2,3
8,9,9
1,2
7,8
7
1

Kết quả xổ số miền Trung - 16/12/2023
Thứ bảy
Ngày: 16/12/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
638738
Giải nhất
73951
Giải nhì
39381
Giải ba
07111 - 05574
Giải tư
79560 - 93843 - 06072 - 60054 - 09363 - 41980 - 52707
Giải năm
0842
Giải sáu
3057 - 5367 - 1913
Giải bẩy
754
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,3

8
2,3
1,4,4,7
0,2,3,7
2,4
0,1

Kết quả xổ số miền Trung - 13/12/2023
Thứ tư
Ngày: 13/12/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
278820
Giải nhất
94365
Giải nhì
98341
Giải ba
85082 - 03485
Giải tư
22177 - 26913 - 19509 - 65160 - 38531 - 96992 - 15698
Giải năm
1355
Giải sáu
3792 - 2065 - 9464
Giải bẩy
895
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3
0
1
1
5
0,4,5,5
7
2,5
2,2,3,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 09/12/2023
Thứ bảy
Ngày: 09/12/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
596794
Giải nhất
43467
Giải nhì
94262
Giải ba
47450 - 67002
Giải tư
74363 - 20631 - 82430 - 31487 - 19161 - 74490 - 70316
Giải năm
5052
Giải sáu
1025 - 0181 - 7750
Giải bẩy
782
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
6
5
0,1

0,0,2
1,2,3,7

1,2,7
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 06/12/2023
Thứ tư
Ngày: 06/12/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
722917
Giải nhất
19976
Giải nhì
32854
Giải ba
42077 - 64444
Giải tư
09097 - 53259 - 61648 - 20852 - 24195 - 99565 - 58356
Giải năm
5924
Giải sáu
9602 - 9957 - 9125
Giải bẩy
400
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
7
4,5

4,8
2,4,6,7,9
5
2,6,7

5,7

Kết quả xổ số miền Trung - 02/12/2023
Thứ bảy
Ngày: 02/12/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
014567
Giải nhất
58800
Giải nhì
78363
Giải ba
98517 - 65384
Giải tư
99486 - 16835 - 88803 - 85140 - 83547 - 77624 - 29644
Giải năm
8226
Giải sáu
6415 - 8312 - 2201
Giải bẩy
749
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3
2,5,7
4,6
5
0,4,7,9,9

3,7

4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 29/11/2023
Thứ tư
Ngày: 29/11/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
067158
Giải nhất
71215
Giải nhì
69973
Giải ba
22963 - 41205
Giải tư
48109 - 47695 - 26603 - 74521 - 44090 - 09378 - 04101
Giải năm
8305
Giải sáu
2173 - 3150 - 7430
Giải bẩy
274
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5,5,9
5
1
0

0,8
3
3,3,4,8

0,3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 25/11/2023
Thứ bảy
Ngày: 25/11/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
908857
Giải nhất
01865
Giải nhì
47874
Giải ba
10013 - 06928
Giải tư
99399 - 97592 - 94374 - 26478 - 67109 - 77484 - 05416
Giải năm
4905
Giải sáu
4142 - 7712 - 4437
Giải bẩy
052
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
2,3,6
8
7
2
2,5,7
5
4,4,8
4
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 22/11/2023
Thứ tư
Ngày: 22/11/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
388440
Giải nhất
37658
Giải nhì
68183
Giải ba
54626 - 34979
Giải tư
56701 - 32643 - 22185 - 14935 - 08174 - 11432 - 81697
Giải năm
1259
Giải sáu
9828 - 5879 - 7222
Giải bẩy
446
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

2,6,8
2,5
0,3,6
8,9

4,9,9
3,5
3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/11/2023
Thứ bảy
Ngày: 18/11/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
640591
Giải nhất
39451
Giải nhì
38100
Giải ba
15185 - 27425
Giải tư
71690 - 98126 - 88216 - 20530 - 83799 - 95942 - 57941
Giải năm
4590
Giải sáu
6884 - 2472 - 9863
Giải bẩy
615
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5,6
5,6
0,9
1,2
1
3
2
4,5
0,0,1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/11/2023
Thứ tư
Ngày: 15/11/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
733872
Giải nhất
53798
Giải nhì
64197
Giải ba
82172 - 55432
Giải tư
38098 - 38140 - 00935 - 16063 - 98799 - 32631 - 19694
Giải năm
3845
Giải sáu
2407 - 7228 - 1668
Giải bẩy
153
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7

8
1,2,5
0,0,5
3
3,8
2,2

4,7,8,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 11/11/2023
Thứ bảy
Ngày: 11/11/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
029456
Giải nhất
79265
Giải nhì
76677
Giải ba
69401 - 88904
Giải tư
94812 - 08220 - 20621 - 22312 - 58495 - 54582 - 13198
Giải năm
8733
Giải sáu
1045 - 9274 - 0965
Giải bẩy
161
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
2,2
0,1
3
5,7
6
1,5,5
4,7
2
5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/11/2023
Thứ tư
Ngày: 08/11/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
393019
Giải nhất
28926
Giải nhì
88644
Giải ba
53032 - 40224
Giải tư
31426 - 15388 - 72054 - 90756 - 93054 - 26584 - 42446
Giải năm
4894
Giải sáu
7915 - 0131 - 6588
Giải bẩy
670
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,9
4,6,6
1,2
4,6
4,4,6

0,6
4,8,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 04/11/2023
Thứ bảy
Ngày: 04/11/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
605606
Giải nhất
60224
Giải nhì
12239
Giải ba
08627 - 17074
Giải tư
36744 - 56878 - 37037 - 00014 - 76461 - 01739 - 51350
Giải năm
6098
Giải sáu
5366 - 1800 - 6149
Giải bẩy
692
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
4
4,7
7,9,9
4,9
0
1,6
4,8
3
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 01/11/2023
Thứ tư
Ngày: 01/11/2023
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
393193
Giải nhất
79937
Giải nhì
75615
Giải ba
91123 - 38570
Giải tư
54974 - 30969 - 36332 - 16734 - 13128 - 36993 - 80659
Giải năm
1016
Giải sáu
3773 - 7265 - 5007
Giải bẩy
707
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7
5,6
2,3,8
2,4,7

9
5,9
0,3,4

3,3