Xổ số miền Trung hôm nay
Phú Yên
Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng trị
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng trị.
Soạn tin SMS: DW QT gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 11/04/2024
Thứ năm
Ngày: 11/04/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
833501
Giải nhất
16945
Giải nhì
60605
Giải ba
73223 - 32330
Giải tư
69090 - 25712 - 15836 - 37219 - 14522 - 39031 - 96166
Giải năm
8816
Giải sáu
3913 - 4239 - 4890
Giải bẩy
612
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
2,2,3,6,9
2,3
0,1,6,9
5

6

4
0,0

Kết quả xổ số miền Trung - 04/04/2024
Thứ năm
Ngày: 04/04/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
184007
Giải nhất
64054
Giải nhì
56873
Giải ba
68204 - 56106
Giải tư
37937 - 04185 - 18763 - 31771 - 59383 - 13425 - 21594
Giải năm
3795
Giải sáu
9366 - 1791 - 6843
Giải bẩy
328
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7

5,8
7
3
4
3,6
1,3
2,3,5
1,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 28/03/2024
Thứ năm
Ngày: 28/03/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
900167
Giải nhất
08080
Giải nhì
93710
Giải ba
00477 - 94856
Giải tư
86868 - 45508 - 73473 - 13638 - 85074 - 90666 - 41477
Giải năm
4547
Giải sáu
3965 - 5577 - 4388
Giải bẩy
502
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
0

3,8
7
6
5,6,7,8
3,4,7,7,7
0,8

Kết quả xổ số miền Trung - 21/03/2024
Thứ năm
Ngày: 21/03/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
129129
Giải nhất
54207
Giải nhì
52655
Giải ba
18572 - 10979
Giải tư
40871 - 83806 - 67194 - 29760 - 78775 - 36925 - 26560
Giải năm
8469
Giải sáu
9211 - 2908 - 0443
Giải bẩy
857
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
1
5,9
7
3
5,7
0,0,9
1,2,5,9

4

Kết quả xổ số miền Trung - 14/03/2024
Thứ năm
Ngày: 14/03/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
596178
Giải nhất
29043
Giải nhì
32011
Giải ba
50307 - 10258
Giải tư
37933 - 18195 - 83905 - 14595 - 11730 - 65680 - 49057
Giải năm
9846
Giải sáu
4938 - 2488 - 7733
Giải bẩy
438
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
1

0,3,3,4,8,8
3,6
7,8

8
0,8
5,5

Kết quả xổ số miền Trung - 07/03/2024
Thứ năm
Ngày: 07/03/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
868014
Giải nhất
88523
Giải nhì
11338
Giải ba
31649 - 14663
Giải tư
59174 - 27679 - 59329 - 41437 - 62057 - 46481 - 44839
Giải năm
7713
Giải sáu
2728 - 0843 - 1778
Giải bẩy
674
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4
3,8,9
7,8,9
3,9,9
7
3
4,4,8,9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 29/02/2024
Thứ năm
Ngày: 29/02/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
856748
Giải nhất
70033
Giải nhì
13684
Giải ba
08782 - 99723
Giải tư
78398 - 44817 - 82282 - 17502 - 67040 - 07163 - 76312
Giải năm
4433
Giải sáu
3399 - 0224 - 1731
Giải bẩy
308
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
2,7
3,4
1,3,3
0,8

3,9

2,2,4
8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 22/02/2024
Thứ năm
Ngày: 22/02/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
839446
Giải nhất
69386
Giải nhì
65286
Giải ba
27120 - 55471
Giải tư
23432 - 92180 - 01711 - 21227 - 19899 - 58175 - 34521
Giải năm
3370
Giải sáu
6397 - 5377 - 9417
Giải bẩy
413
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,3,7
0,1,7
2,5
6


0,1,5,7
0,6,6
7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/02/2024
Thứ năm
Ngày: 15/02/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
642858
Giải nhất
97325
Giải nhì
49120
Giải ba
58043 - 26611
Giải tư
73226 - 74010 - 18703 - 53271 - 66589 - 29310 - 36070
Giải năm
1845
Giải sáu
5510 - 6443 - 5118
Giải bẩy
674
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,0,0,1,8
0,5,6

3,3,5
8

0,1,3,4
9

Kết quả xổ số miền Trung - 08/02/2024
Thứ năm
Ngày: 08/02/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
385355
Giải nhất
21935
Giải nhì
63604
Giải ba
51909 - 79610
Giải tư
98156 - 03119 - 74308 - 46547 - 78534 - 66715 - 59416
Giải năm
5227
Giải sáu
4481 - 8399 - 9488
Giải bẩy
710
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8,9,9
0,0,5,6,9
7
4,5
7
5,6


1,8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 01/02/2024
Thứ năm
Ngày: 01/02/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
185911
Giải nhất
60228
Giải nhì
12754
Giải ba
53394 - 42111
Giải tư
15040 - 55782 - 15355 - 81048 - 35690 - 15441 - 64307
Giải năm
0628
Giải sáu
0373 - 8587 - 5242
Giải bẩy
482
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,1
5,8,8

0,1,2,8
4,5

3
2,2,7
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 25/01/2024
Thứ năm
Ngày: 25/01/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
437580
Giải nhất
98246
Giải nhì
97573
Giải ba
66211 - 54763
Giải tư
15237 - 20729 - 27370 - 82598 - 28527 - 40573 - 35182
Giải năm
6085
Giải sáu
6807 - 3006 - 2244
Giải bẩy
099
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
1
7,9
7
4,6

3
0,3,3
0,2,5,8
8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 18/01/2024
Thứ năm
Ngày: 18/01/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
384727
Giải nhất
37277
Giải nhì
86727
Giải ba
01013 - 36343
Giải tư
60391 - 21034 - 50036 - 00338 - 82779 - 86700 - 78719
Giải năm
5219
Giải sáu
6253 - 7179 - 4205
Giải bẩy
775
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5
3,9,9
7,7
4,6,8
3,8
3

5,7,9,9

1

Kết quả xổ số miền Trung - 11/01/2024
Thứ năm
Ngày: 11/01/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
391035
Giải nhất
56651
Giải nhì
26086
Giải ba
94736 - 36343
Giải tư
58708 - 74892 - 23403 - 63072 - 33369 - 25998 - 19915
Giải năm
5009
Giải sáu
2496 - 6915 - 5974
Giải bẩy
812
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,9
2,5,5

0,5,6
3
1
9
2,4
6
2,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/01/2024
Thứ năm
Ngày: 04/01/2024
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
192601
Giải nhất
04491
Giải nhì
65957
Giải ba
55721 - 01574
Giải tư
06141 - 04902 - 39707 - 60605 - 70805 - 02661 - 28749
Giải năm
4437
Giải sáu
6125 - 5190 - 4675
Giải bẩy
383
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,5,7

1,5
7
1,9
3,7
1
4,5
3
0,1

Kết quả xổ số miền Trung - 28/12/2023
Thứ năm
Ngày: 28/12/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
413452
Giải nhất
30903
Giải nhì
64688
Giải ba
74364 - 90783
Giải tư
21059 - 04218 - 13810 - 48376 - 58599 - 81482 - 88704
Giải năm
5665
Giải sáu
2748 - 8440 - 0432
Giải bẩy
932
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
0,8

2,2,9
0,8
2,9
4,5
6
2,3,8
9

Kết quả xổ số miền Trung - 21/12/2023
Thứ năm
Ngày: 21/12/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
588741
Giải nhất
89693
Giải nhì
94692
Giải ba
06285 - 42889
Giải tư
43659 - 16732 - 17329 - 65941 - 68791 - 25209 - 82048
Giải năm
8028
Giải sáu
2294 - 7618 - 0324
Giải bẩy
304
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
8
4,8,9
2,8
1,1,8
9


5,9
1,2,3,4

Kết quả xổ số miền Trung - 14/12/2023
Thứ năm
Ngày: 14/12/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
569766
Giải nhất
45160
Giải nhì
58484
Giải ba
44022 - 41171
Giải tư
03658 - 29240 - 84589 - 69924 - 21976 - 64054 - 05687
Giải năm
8640
Giải sáu
3524 - 3462 - 3078
Giải bẩy
570
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


2,4,4
4
0,0
4,8
0,2,6
0,1,6,8
4,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 07/12/2023
Thứ năm
Ngày: 07/12/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
274609
Giải nhất
12789
Giải nhì
11976
Giải ba
86888 - 60716
Giải tư
07611 - 47622 - 68267 - 36311 - 74303 - 64813 - 57599
Giải năm
8074
Giải sáu
8459 - 0532 - 2233
Giải bẩy
759
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
1,1,3,6
2
2,3
2
9,9
7
4,6
8,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 30/11/2023
Thứ năm
Ngày: 30/11/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
627606
Giải nhất
12551
Giải nhì
36566
Giải ba
07307 - 19087
Giải tư
80828 - 89750 - 04965 - 36265 - 97086 - 66145 - 72587
Giải năm
8319
Giải sáu
3195 - 9714 - 1737
Giải bẩy
401
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,7
4,9
8
7
5
0,1
5,5,6

6,7,7
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 23/11/2023
Thứ năm
Ngày: 23/11/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
192955
Giải nhất
44061
Giải nhì
49357
Giải ba
32099 - 60393
Giải tư
88584 - 44163 - 85498 - 53197 - 61461 - 41829 - 68335
Giải năm
6430
Giải sáu
8579 - 1886 - 5944
Giải bẩy
937
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


9
0,5,7
4,8
5,7
1,1,3
9
4,6
3,7,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 16/11/2023
Thứ năm
Ngày: 16/11/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
983396
Giải nhất
70731
Giải nhì
40496
Giải ba
97098 - 40581
Giải tư
25758 - 62138 - 40167 - 99334 - 16754 - 73899 - 58211
Giải năm
8507
Giải sáu
8551 - 8676 - 7613
Giải bẩy
157
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,3

1,4,8
9
1,4,7,8
7
6
1
6,6,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/11/2023
Thứ năm
Ngày: 09/11/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
130076
Giải nhất
02861
Giải nhì
56792
Giải ba
46343 - 70060
Giải tư
38939 - 97098 - 67091 - 03530 - 01486 - 64010 - 12405
Giải năm
2562
Giải sáu
0955 - 1227 - 9473
Giải bẩy
362
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0
7
0,9
3
5
0,1,2,2
3,6
6
1,2,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/11/2023
Thứ năm
Ngày: 02/11/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
434240
Giải nhất
75250
Giải nhì
10554
Giải ba
36002 - 94846
Giải tư
97168 - 17715 - 66253 - 65116 - 81630 - 98720 - 87214
Giải năm
5774
Giải sáu
6937 - 2640 - 2039
Giải bẩy
883
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4,5,6
0
0,7,9
0,0,6,9
0,3,4
8
4
3

Kết quả xổ số miền Trung - 26/10/2023
Thứ năm
Ngày: 26/10/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
122909
Giải nhất
16838
Giải nhì
49561
Giải ba
17824 - 20462
Giải tư
03579 - 68784 - 42877 - 84942 - 25693 - 71357 - 09406
Giải năm
2038
Giải sáu
5664 - 6420 - 2028
Giải bẩy
213
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
3
0,4,8
8,8
2
7
1,2,4
5,7,9
4
3

Kết quả xổ số miền Trung - 19/10/2023
Thứ năm
Ngày: 19/10/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
490832
Giải nhất
87017
Giải nhì
79661
Giải ba
63742 - 06814
Giải tư
55313 - 82866 - 54217 - 74628 - 25188 - 44748 - 73531
Giải năm
4704
Giải sáu
3150 - 3100 - 6434
Giải bẩy
856
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
3,4,7,7
8
1,2,4
2,8
0,6
1,6

8
0

Kết quả xổ số miền Trung - 12/10/2023
Thứ năm
Ngày: 12/10/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
145342
Giải nhất
79141
Giải nhì
94685
Giải ba
65254 - 23249
Giải tư
16065 - 37960 - 58841 - 51165 - 54059 - 12415 - 94004
Giải năm
4368
Giải sáu
5747 - 0774 - 7902
Giải bẩy
181
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
5


1,1,2,7,9
4,9
0,5,5,8
4
1,5
2

Kết quả xổ số miền Trung - 05/10/2023
Thứ năm
Ngày: 05/10/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
661493
Giải nhất
24619
Giải nhì
47223
Giải ba
13343 - 76945
Giải tư
53341 - 33407 - 16114 - 95973 - 17150 - 08882 - 03330
Giải năm
4277
Giải sáu
1856 - 1826 - 5189
Giải bẩy
396
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
4,9
3,6
0
1,3,5
0,6

3,7
2,9
3,5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 28/09/2023
Thứ năm
Ngày: 28/09/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
240800
Giải nhất
34968
Giải nhì
86335
Giải ba
68961 - 54896
Giải tư
52121 - 03897 - 88570 - 17970 - 57504 - 42741 - 38687
Giải năm
4609
Giải sáu
1229 - 4970 - 1645
Giải bẩy
811
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,9
1
1,9
5
1,5

1,8
0,0,0
7
3,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 21/09/2023
Thứ năm
Ngày: 21/09/2023
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
381443
Giải nhất
32969
Giải nhì
71404
Giải ba
52224 - 34788
Giải tư
07930 - 56015 - 29190 - 19305 - 68824 - 38052 - 47209
Giải năm
0824
Giải sáu
0024 - 5510 - 5496
Giải bẩy
333
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,9
0,5
4,4,4,4
0,3
3
2
5,9

8
0,6