Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Kon Tum
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Bình Định
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Bình Định.
Soạn tin SMS: DW BDH gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 18/07/2024
Thứ năm
Ngày: 18/07/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
908085
Giải nhất
41916
Giải nhì
18818
Giải ba
31128 - 28989
Giải tư
21026 - 65766 - 40661 - 98673 - 82933 - 66896 - 25443
Giải năm
1313
Giải sáu
7841 - 2695 - 2573
Giải bẩy
756
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,6,8
6,8
3
1,3
6
1,6,8
3,3
5,9
5,6

Kết quả xổ số miền Trung - 11/07/2024
Thứ năm
Ngày: 11/07/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
402055
Giải nhất
50561
Giải nhì
95895
Giải ba
73536 - 11081
Giải tư
53705 - 29150 - 39931 - 91609 - 25097 - 06601 - 84199
Giải năm
0548
Giải sáu
6439 - 5926 - 1088
Giải bẩy
865
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5,9

6
1,6,9
8
0,5
1,5

1,8
5,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/07/2024
Thứ năm
Ngày: 04/07/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
563819
Giải nhất
96621
Giải nhì
70678
Giải ba
52263 - 16516
Giải tư
16818 - 56381 - 77601 - 24348 - 65655 - 50117 - 84052
Giải năm
9575
Giải sáu
6824 - 8142 - 3205
Giải bẩy
321
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
6,7,8,9
1,1,4

2,8
2,5
2,3
5,8
1

Kết quả xổ số miền Trung - 27/06/2024
Thứ năm
Ngày: 27/06/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
560700
Giải nhất
62572
Giải nhì
60512
Giải ba
81003 - 07558
Giải tư
07750 - 78394 - 40622 - 31117 - 74241 - 16041 - 27025
Giải năm
4552
Giải sáu
6805 - 6923 - 9615
Giải bẩy
637
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5
2,5,7
2,3,5
7
1,1
0,2,8

2
2
4

Kết quả xổ số miền Trung - 13/06/2024
Thứ năm
Ngày: 13/06/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
866431
Giải nhất
99204
Giải nhì
37098
Giải ba
08921 - 28777
Giải tư
23089 - 62436 - 21031 - 07927 - 96222 - 61079 - 01714
Giải năm
7141
Giải sáu
6342 - 0448 - 6202
Giải bẩy
655
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
4
1,2,7
1,1,2,6
1,2,8
5

7,9
9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 06/06/2024
Thứ năm
Ngày: 06/06/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
609435
Giải nhất
37126
Giải nhì
45036
Giải ba
59842 - 69307
Giải tư
53119 - 22969 - 65963 - 29968 - 39687 - 75973 - 80658
Giải năm
4302
Giải sáu
7392 - 9523 - 1698
Giải bẩy
851
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
9
3,6
5,6
2
1,8
3,6,8,9
3
7
2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 30/05/2024
Thứ năm
Ngày: 30/05/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
109868
Giải nhất
46203
Giải nhì
70133
Giải ba
79868 - 30470
Giải tư
36001 - 06062 - 56804 - 77846 - 63843 - 10965 - 83734
Giải năm
6822
Giải sáu
9865 - 5283 - 6960
Giải bẩy
908
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,4,8

2
3,4
3,3,6

0,2,5,5,8,8
0
3

Kết quả xổ số miền Trung - 23/05/2024
Thứ năm
Ngày: 23/05/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
725475
Giải nhất
46247
Giải nhì
63991
Giải ba
48938 - 81618
Giải tư
56586 - 31309 - 27709 - 97043 - 68173 - 32473 - 42717
Giải năm
6578
Giải sáu
2985 - 9681 - 9431
Giải bẩy
814
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
4,7,8

1,8
3,7
2

3,3,5,8
1,5,6
1

Kết quả xổ số miền Trung - 16/05/2024
Thứ năm
Ngày: 16/05/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
229333
Giải nhất
58606
Giải nhì
18448
Giải ba
79283 - 03641
Giải tư
00875 - 72944 - 15426 - 45424 - 37476 - 63152 - 80669
Giải năm
6066
Giải sáu
5523 - 8800 - 4872
Giải bẩy
356
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6

3,4,6
3
1,4,8
2,6,6
6,9
2,5,6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 09/05/2024
Thứ năm
Ngày: 09/05/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
051442
Giải nhất
88904
Giải nhì
23277
Giải ba
88414 - 02186
Giải tư
24812 - 01274 - 56360 - 16754 - 69700 - 66163 - 34906
Giải năm
3793
Giải sáu
9910 - 0909 - 0857
Giải bẩy
833
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,9
0,2,4

3,7
2
4,7
0,3
4,7
6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 02/05/2024
Thứ năm
Ngày: 02/05/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
517422
Giải nhất
60719
Giải nhì
93687
Giải ba
62689 - 36338
Giải tư
77545 - 11881 - 23755 - 57082 - 84392 - 85735 - 37917
Giải năm
3343
Giải sáu
7250 - 9879 - 7905
Giải bẩy
676
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
7,9
2
5,8
3,5
0,5

6,9
1,2,7,9
2

Kết quả xổ số miền Trung - 25/04/2024
Thứ năm
Ngày: 25/04/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
288648
Giải nhất
16539
Giải nhì
94393
Giải ba
07704 - 72501
Giải tư
62990 - 97757 - 43117 - 51659 - 47174 - 19987 - 20573
Giải năm
4623
Giải sáu
5186 - 3211 - 7358
Giải bẩy
288
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
1,7
3
9
8
7,8,9

3,4
6,7,8
0,3,8

Kết quả xổ số miền Trung - 18/04/2024
Thứ năm
Ngày: 18/04/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
645366
Giải nhất
84329
Giải nhì
06731
Giải ba
43212 - 33240
Giải tư
14184 - 36074 - 39297 - 25331 - 03336 - 60411 - 92149
Giải năm
9579
Giải sáu
5115 - 3631 - 9334
Giải bẩy
493
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,5
5,9
1,1,1,4,6
0,9

6
4,9
4
3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/04/2024
Thứ năm
Ngày: 11/04/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
413781
Giải nhất
09089
Giải nhì
19714
Giải ba
93435 - 53438
Giải tư
26779 - 14682 - 33233 - 61033 - 17099 - 83483 - 16241
Giải năm
5765
Giải sáu
0168 - 2812 - 0482
Giải bẩy
178
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,4

3,3,5,8
0,1

5,8
8,9
1,2,2,3,9
9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/04/2024
Thứ năm
Ngày: 04/04/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
217426
Giải nhất
73965
Giải nhì
13620
Giải ba
45206 - 49292
Giải tư
39118 - 59460 - 67627 - 81154 - 30934 - 87871 - 28260
Giải năm
5660
Giải sáu
9383 - 0006 - 8297
Giải bẩy
939
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
8
0,6,7
4,9
1
4
0,0,0,5
1
3
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 28/03/2024
Thứ năm
Ngày: 28/03/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
315683
Giải nhất
47528
Giải nhì
55250
Giải ba
58560 - 79183
Giải tư
42052 - 83847 - 57948 - 32345 - 23679 - 83723 - 23086
Giải năm
7583
Giải sáu
3071 - 2578 - 7629
Giải bẩy
559
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3,8,9

5,7,8
0,2,9
0
1,8,9
3,3,3,6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 21/03/2024
Thứ năm
Ngày: 21/03/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
666069
Giải nhất
79228
Giải nhì
37642
Giải ba
97641 - 40616
Giải tư
23750 - 89687 - 81470 - 59966 - 35453 - 25920 - 07042
Giải năm
7877
Giải sáu
0943 - 6653 - 5909
Giải bẩy
800
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
6
0,8

1,2,2,3
0,3,3
5,6,9
0,7
7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/03/2024
Thứ năm
Ngày: 14/03/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
849263
Giải nhất
30935
Giải nhì
38963
Giải ba
84726 - 23878
Giải tư
19957 - 39711 - 03292 - 52230 - 12575 - 11140 - 13591
Giải năm
2994
Giải sáu
5567 - 5454 - 4818
Giải bẩy
197
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,8
6
0,5
0
4,7
3,3,7
5,8

1,2,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 07/03/2024
Thứ năm
Ngày: 07/03/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
950417
Giải nhất
87093
Giải nhì
08092
Giải ba
23496 - 41802
Giải tư
57395 - 34092 - 38436 - 37033 - 95762 - 17193 - 54342
Giải năm
1238
Giải sáu
7910 - 8998 - 3137
Giải bẩy
908
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
0,7

3,6,7,8
2

2

7
2,2,3,3,5,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 29/02/2024
Thứ năm
Ngày: 29/02/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
525120
Giải nhất
39084
Giải nhì
74210
Giải ba
00050 - 51940
Giải tư
81727 - 17122 - 90298 - 86210 - 36890 - 37026 - 36895
Giải năm
8933
Giải sáu
9656 - 3120 - 1715
Giải bẩy
416
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,5,6
0,0,2,3,6,7
3
0
0,6


4
0,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 22/02/2024
Thứ năm
Ngày: 22/02/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
070593
Giải nhất
25964
Giải nhì
34325
Giải ba
65658 - 11286
Giải tư
31410 - 07023 - 18410 - 94324 - 44135 - 33551 - 33641
Giải năm
0249
Giải sáu
6197 - 7105 - 0980
Giải bẩy
931
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,0
3,4,5
1,5,8
1,9
1,8
4

0,6
3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 15/02/2024
Thứ năm
Ngày: 15/02/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
159648
Giải nhất
24562
Giải nhì
61133
Giải ba
41718 - 67094
Giải tư
12959 - 36324 - 71858 - 30329 - 45094 - 06565 - 71736
Giải năm
3678
Giải sáu
8835 - 0891 - 2350
Giải bẩy
630
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
4,9
0,3,5,6
8
0,8,9
2,5
8

1,4,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 08/02/2024
Thứ năm
Ngày: 08/02/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
642864
Giải nhất
69623
Giải nhì
82442
Giải ba
96659 - 68741
Giải tư
88211 - 90222 - 97055 - 52001 - 47840 - 98626 - 49966
Giải năm
9783
Giải sáu
2034 - 4096 - 7336
Giải bẩy
898
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1
2,3,6
4,6
0,1,2
5,9
4,6
9
3
6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 01/02/2024
Thứ năm
Ngày: 01/02/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
348464
Giải nhất
99299
Giải nhì
47581
Giải ba
53521 - 20317
Giải tư
08950 - 78654 - 62449 - 36693 - 63905 - 38139 - 12592
Giải năm
1539
Giải sáu
9092 - 2141 - 3486
Giải bẩy
225
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
7
1,5
9,9
1,9
0,4
4,7

1,6
2,2,3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 25/01/2024
Thứ năm
Ngày: 25/01/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
037760
Giải nhất
04761
Giải nhì
79947
Giải ba
62883 - 27152
Giải tư
53646 - 35052 - 42266 - 81277 - 76709 - 43091 - 15245
Giải năm
1961
Giải sáu
7813 - 0130 - 5387
Giải bẩy
292
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3
1
0
5,6,7
2,2
0,1,1,6
7
3,7
1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 18/01/2024
Thứ năm
Ngày: 18/01/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
355932
Giải nhất
26456
Giải nhì
09504
Giải ba
29264 - 45132
Giải tư
89977 - 61049 - 32840 - 08528 - 76350 - 64517 - 70504
Giải năm
3725
Giải sáu
3414 - 5874 - 7685
Giải bẩy
820
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
4,7
0,5,8
2,2
0,0,9
0,6
4
4,7
5

Kết quả xổ số miền Trung - 11/01/2024
Thứ năm
Ngày: 11/01/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
440661
Giải nhất
09146
Giải nhì
46753
Giải ba
68684 - 58496
Giải tư
23329 - 18759 - 49006 - 15156 - 20637 - 06561 - 12837
Giải năm
0003
Giải sáu
1758 - 3354 - 3180
Giải bẩy
562
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6

9
7,7
6
3,4,6,8,9
1,1,2

0,4
6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 04/01/2024
Thứ năm
Ngày: 04/01/2024
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
443605
Giải nhất
48209
Giải nhì
86251
Giải ba
23021 - 34424
Giải tư
07061 - 70745 - 04549 - 27717 - 68576 - 18265 - 26626
Giải năm
0040
Giải sáu
2310 - 7738 - 8208
Giải bẩy
920
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8,9
0,7
0,1,4,6
2,8
0,5,9
1
1,5
6


Kết quả xổ số miền Trung - 28/12/2023
Thứ năm
Ngày: 28/12/2023
Xổ số Bình Định
Giải đặc biệt
579838
Giải nhất
16682
Giải nhì
34870
Giải ba
30233 - 17306
Giải tư
98709 - 33428 - 85010 - 26331 - 98205 - 16935 - 08352
Giải năm
0239
Giải sáu
7098 - 8513 - 0509
Giải bẩy
616
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,9,9
0,3,6
8
1,3,5,8,9
7
2

0
2
8