Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Phước
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K5
Giải đặc biệt
430362
Giải nhất
10704
Giải nhì
08787
Giải ba
73466 - 29200
Giải tư
61820 - 80432 - 30651 - 43619 - 82887 - 16779 - 13531
Giải năm
7850
Giải sáu
0952 - 2929 - 4116
Giải bẩy
464
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
6,9
0,9
0,1,2

0,1,2
2,4,6
9
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K4
Giải đặc biệt
629688
Giải nhất
26712
Giải nhì
94071
Giải ba
03854 - 99293
Giải tư
85598 - 00988 - 29716 - 36029 - 09394 - 43502 - 21400
Giải năm
6756
Giải sáu
9545 - 8642 - 3146
Giải bẩy
121
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
2,6
1,9

2,5,6
4,6,7

1
8,8
3,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K3
Giải đặc biệt
100358
Giải nhất
91280
Giải nhì
89098
Giải ba
17536 - 06254
Giải tư
42182 - 78292 - 82130 - 17523 - 13320 - 61949 - 47458
Giải năm
0082
Giải sáu
3007 - 1268 - 5081
Giải bẩy
970
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7

0,3
0,6
9
4,8,8
8
0
0,1,2,2
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K2
Giải đặc biệt
602254
Giải nhất
88121
Giải nhì
75085
Giải ba
14077 - 77428
Giải tư
64254 - 42583 - 09139 - 64500 - 45145 - 33385 - 67921
Giải năm
6045
Giải sáu
5100 - 8986 - 3687
Giải bẩy
976
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
9
1,1,8
9
5,5
4,4

6,7
3,5,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K1
Giải đặc biệt
255995
Giải nhất
83170
Giải nhì
35115
Giải ba
53817 - 61606
Giải tư
66343 - 30372 - 51884 - 54111 - 51783 - 87229 - 93747
Giải năm
7809
Giải sáu
5502 - 0662 - 9777
Giải bẩy
208
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,9
1,5,7
5,9

3,7

2
0,2,7
3,4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/03/2017
Xổ số Bình Phước - 3K4
Giải đặc biệt
565942
Giải nhất
22035
Giải nhì
07692
Giải ba
38066 - 09589
Giải tư
27985 - 30900 - 05625 - 33176 - 96897 - 99118 - 09803
Giải năm
9442
Giải sáu
2411 - 2237 - 1647
Giải bẩy
471
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5
1,8
5
5,7
2,2,7

6
1,6
5,9
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/03/2017
Xổ số Bình Phước - 3K3
Giải đặc biệt
373044
Giải nhất
16601
Giải nhì
13393
Giải ba
76025 - 64731
Giải tư
03594 - 53039 - 36839 - 31913 - 59349 - 02356 - 57075
Giải năm
5694
Giải sáu
3674 - 6739 - 1059
Giải bẩy
645
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3
5
1,9,9,9
4,5,9
6,9

4,5
0
3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/03/2017
Xổ số Bình Phước - 3K2
Giải đặc biệt
823365
Giải nhất
83119
Giải nhì
23794
Giải ba
69319 - 09688
Giải tư
70607 - 45513 - 21793 - 14590 - 16763 - 15922 - 72859
Giải năm
9473
Giải sáu
5848 - 1236 - 8349
Giải bẩy
816
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,6,9,9
2
6,7
8,9
9
3,5
3
8
0,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/03/2017
Xổ số Bình Phước - 3K1
Giải đặc biệt
631185
Giải nhất
46372
Giải nhì
31931
Giải ba
94628 - 50004
Giải tư
76180 - 92102 - 42365 - 38975 - 83925 - 41905 - 34010
Giải năm
2289
Giải sáu
0570 - 6502 - 2474
Giải bẩy
414
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,4,5
0,4
5,8
1


5
0,2,4,5
0,5,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/02/2017
Xổ số Bình Phước - 2K4
Giải đặc biệt
926394
Giải nhất
20810
Giải nhì
65439
Giải ba
30876 - 86818
Giải tư
74821 - 94417 - 75889 - 19314 - 87112 - 34051 - 48820
Giải năm
2841
Giải sáu
1687 - 7444 - 0166
Giải bẩy
411
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,2,4,7,8
0,1,5
9
1,4
1
6
6
7,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/02/2017
Xổ số Bình Phước - 2K3
Giải đặc biệt
757345
Giải nhất
02020
Giải nhì
66736
Giải ba
77454 - 57878
Giải tư
81172 - 21935 - 66262 - 80806 - 69218 - 64935 - 74619
Giải năm
4525
Giải sáu
3069 - 9042 - 2127
Giải bẩy
815
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5,8,9
0,5,7
5,5,6
2,5
4
2,4,9
2,8


Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/02/2017
Xổ số Bình Phước - M2K2
Giải đặc biệt
675133
Giải nhất
12048
Giải nhì
69970
Giải ba
72328 - 22234
Giải tư
14308 - 06330 - 46872 - 73353 - 56152 - 42923 - 48332
Giải năm
5855
Giải sáu
9282 - 2975 - 2227
Giải bẩy
898
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4
3,7,8
0,2,3,4
8
2,3,5

0,2,5
2
8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/02/2017
Xổ số Bình Phước - M2K1
Giải đặc biệt
297122
Giải nhất
62869
Giải nhì
25290
Giải ba
28336 - 16482
Giải tư
90923 - 60603 - 00877 - 39718 - 48492 - 97523 - 65000
Giải năm
4464
Giải sáu
8622 - 9875 - 2883
Giải bẩy
237
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
8
2,2,3,3
6,7


4,9
3,5,7
2,3
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/01/2017
Xổ số Bình Phước - M1K4
Giải đặc biệt
001821
Giải nhất
21340
Giải nhì
69605
Giải ba
61262 - 74027
Giải tư
98202 - 98006 - 69232 - 94866 - 34985 - 27773 - 64104
Giải năm
5441
Giải sáu
9973 - 5524 - 3306
Giải bẩy
209
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,6,6,9

1,4,7
2
0,1

1,2,6
3,3
5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 21/01/2017
Xổ số Bình Phước - M1K3
Giải đặc biệt
571779
Giải nhất
74852
Giải nhì
13414
Giải ba
30986 - 29135
Giải tư
19854 - 71731 - 20752 - 57763 - 92014 - 02197 - 09645
Giải năm
1874
Giải sáu
1187 - 4696 - 5200
Giải bẩy
033
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,4

1,3,5
2,5
2,2,4
3
4,9
6,7
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 14/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/01/2017
Xổ số Bình Phước - M1K2
Giải đặc biệt
755832
Giải nhất
08460
Giải nhì
59597
Giải ba
29921 - 29903
Giải tư
63562 - 77929 - 53056 - 83991 - 22184 - 95318 - 61327
Giải năm
4242
Giải sáu
2274 - 4615 - 0526
Giải bẩy
849
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
5,8
1,6,7,9
1,2
2,9
6
0,2
4
4
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/01/2017
Xổ số Bình Phước - M1K1
Giải đặc biệt
456320
Giải nhất
24544
Giải nhì
26098
Giải ba
18538 - 71239
Giải tư
89901 - 48888 - 76959 - 69391 - 02256 - 76509 - 95107
Giải năm
1744
Giải sáu
0664 - 3946 - 6228
Giải bẩy
913
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,9
3
0,8
8,9
4,4,6
6,9
4

8,8
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 31/12/2016
Xổ số Bình Phước - M12K5
Giải đặc biệt
697161
Giải nhất
80708
Giải nhì
13063
Giải ba
00861 - 61200
Giải tư
33133 - 30420 - 99744 - 20754 - 76195 - 92435 - 83229
Giải năm
3982
Giải sáu
5305 - 7207 - 5033
Giải bẩy
412
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,7,8
2
0,3,9
3,3,5
4
4
1,1,3

2
5

Kết quả xổ số miền Nam - 24/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 24/12/2016
Xổ số Bình Phước - M12K4
Giải đặc biệt
190660
Giải nhất
03867
Giải nhì
56395
Giải ba
62483 - 91945
Giải tư
28010 - 13840 - 79906 - 83737 - 91217 - 87072 - 82536
Giải năm
5397
Giải sáu
3289 - 0918 - 7313
Giải bẩy
122
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,3,7,8
2
6,7
0,5

0,7
2,3
3,9
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 17/12/2016
Xổ số Bình Phước - M12K3
Giải đặc biệt
362478
Giải nhất
69057
Giải nhì
21964
Giải ba
53040 - 75838
Giải tư
72820 - 16296 - 14283 - 36599 - 16251 - 29217 - 77927
Giải năm
7172
Giải sáu
7304 - 4861 - 4705
Giải bẩy
795
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
7
0,7
8
0
1,7
1,4
2,8
3,9
5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 10/12/2016
Xổ số Bình Phước - M12K2
Giải đặc biệt
589388
Giải nhất
94140
Giải nhì
59629
Giải ba
00167 - 97538
Giải tư
65823 - 51871 - 75462 - 81237 - 47219 - 82671 - 46983
Giải năm
8877
Giải sáu
6662 - 8287 - 2093
Giải bẩy
202
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
9
3,9
2,7,8
0

2,2,7
1,1,7
3,7,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/12/2016
Thứ bảy
Ngày: 03/12/2016
Xổ số Bình Phước - M12K1
Giải đặc biệt
440444
Giải nhất
36074
Giải nhì
21685
Giải ba
75472 - 72463
Giải tư
46068 - 75196 - 91344 - 74836 - 55691 - 52120 - 38554
Giải năm
2985
Giải sáu
0832 - 2966 - 7212
Giải bẩy
019
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,9
0
2,6
4,4
4
3,4,6,8
2,4
5,5
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 26/11/2016
Xổ số Bình Phước - M11K4
Giải đặc biệt
701331
Giải nhất
27452
Giải nhì
96000
Giải ba
27006 - 81216
Giải tư
42348 - 86064 - 28492 - 27789 - 06574 - 90526 - 43028
Giải năm
5161
Giải sáu
2904 - 9202 - 8964
Giải bẩy
634
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,4,6
6
3,6,8
1,4
8
2
1,4,4
4
9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 19/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 19/11/2016
Xổ số Bình Phước - M11K3
Giải đặc biệt
777494
Giải nhất
57598
Giải nhì
31856
Giải ba
90856 - 47465
Giải tư
05671 - 26431 - 38286 - 15361 - 10228 - 84884 - 83888
Giải năm
8237
Giải sáu
9474 - 9872 - 1893
Giải bẩy
655
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


8
1,7

5,6,6
1,5
1,2,2,4
4,6,8
3,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 12/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 12/11/2016
Xổ số Bình Phước - M11K2
Giải đặc biệt
147821
Giải nhất
86843
Giải nhì
40543
Giải ba
22826 - 02518
Giải tư
60745 - 41461 - 90781 - 10667 - 85072 - 58982 - 78096
Giải năm
7923
Giải sáu
9504 - 0708 - 6739
Giải bẩy
606
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,8
1,8
1,3,6
9
3,3,5

1,7
2
1,2
6

Kết quả xổ số miền Nam - 05/11/2016
Thứ bảy
Ngày: 05/11/2016
Xổ số Bình Phước - M11K1
Giải đặc biệt
256648
Giải nhất
87794
Giải nhì
32203
Giải ba
68114 - 53163
Giải tư
56716 - 26452 - 44251 - 56393 - 14267 - 20709 - 58200
Giải năm
3428
Giải sáu
9016 - 1127 - 3736
Giải bẩy
992
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9
4,6,6
7,8
6
8
1,2
3,7


0,2,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 29/10/2016
Xổ số Bình Phước - M10K5
Giải đặc biệt
913950
Giải nhất
98910
Giải nhì
41297
Giải ba
55235 - 54691
Giải tư
34939 - 93651 - 18345 - 66339 - 83588 - 75876 - 63081
Giải năm
1449
Giải sáu
7829 - 2246 - 2274
Giải bẩy
469
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
9
5,7,9,9
5,6,9
0,1
9
4,6
1,8
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 22/10/2016
Xổ số Bình Phước - M10K4
Giải đặc biệt
464212
Giải nhất
54060
Giải nhì
64128
Giải ba
12516 - 87339
Giải tư
46157 - 43876 - 82805 - 32003 - 86098 - 02081 - 72974
Giải năm
9134
Giải sáu
6041 - 1029 - 8627
Giải bẩy
480
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2,6
7,8,9
4,9
1,8
7
0
4,6
0,1
8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 15/10/2016
Xổ số Bình Phước - M10K3
Giải đặc biệt
846568
Giải nhất
28296
Giải nhì
75477
Giải ba
68781 - 62462
Giải tư
86623 - 38282 - 99744 - 49885 - 90378 - 95332 - 42517
Giải năm
3278
Giải sáu
9846 - 8229 - 6194
Giải bẩy
155
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
3,3,9
2
4,6
5
2,8
7,8,8
1,2,5
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/10/2016
Thứ bảy
Ngày: 08/10/2016
Xổ số Bình Phước - M10K2
Giải đặc biệt
865620
Giải nhất
52659
Giải nhì
81966
Giải ba
43472 - 26648
Giải tư
49558 - 44099 - 76330 - 59972 - 19182 - 20954 - 73376
Giải năm
8788
Giải sáu
5246 - 0432 - 1350
Giải bẩy
596
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0
0,2
6,8
0,4,8,9
6
2,2,6
2,8
6,9,9