Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Phước
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 19/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
959528
Giải nhất
53783
Giải nhì
61903
Giải ba
94357 - 26830
Giải tư
36728 - 20961 - 90334 - 90064 - 62856 - 77655 - 98937
Giải năm
4268
Giải sáu
7408 - 5772 - 7079
Giải bẩy
970
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8

8,8
0,4,7

5,6,7
1,4,8
0,2,9
3
0

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 12/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
606742
Giải nhất
91147
Giải nhì
15508
Giải ba
94264 - 05263
Giải tư
59825 - 06838 - 67451 - 66381 - 22609 - 79056 - 77155
Giải năm
1626
Giải sáu
2848 - 7736 - 4885
Giải bẩy
932
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9

5,6
2,6,6,8
2,7,8
1,5,6
3,4

1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 05/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
350135
Giải nhất
66862
Giải nhì
88666
Giải ba
91724 - 98395
Giải tư
61532 - 25016 - 71469 - 39081 - 26730 - 39449 - 47218
Giải năm
2398
Giải sáu
5551 - 9038 - 1162
Giải bẩy
415
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6,8
4
0,2,5,6,8
9
1
2,2,6,9

1
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
982280
Giải nhất
64000
Giải nhì
80265
Giải ba
47633 - 21337
Giải tư
97253 - 80989 - 87175 - 72169 - 06910 - 09698 - 17624
Giải năm
6662
Giải sáu
4756 - 1113 - 6389
Giải bẩy
409
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
0,3
4
3,7

0,3,6
2,5,9
5
0,9,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
114091
Giải nhất
37310
Giải nhì
50773
Giải ba
36367 - 16151
Giải tư
70698 - 36844 - 92430 - 66681 - 28658 - 00546 - 54435
Giải năm
7659
Giải sáu
8346 - 9837 - 3571
Giải bẩy
476
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4

0,5,7
4,6,6
1,8,9
7
1,3,6
1
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
569392
Giải nhất
47898
Giải nhì
49729
Giải ba
76074 - 06472
Giải tư
41818 - 33012 - 48339 - 89150 - 72859 - 57772 - 91245
Giải năm
2778
Giải sáu
5011 - 5941 - 2460
Giải bẩy
248
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,8
9
9
1,5,8
0,9
0,7
2,2,4,8

2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
206925
Giải nhất
13589
Giải nhì
16846
Giải ba
15814 - 83077
Giải tư
13493 - 22774 - 02754 - 56077 - 49645 - 02907 - 53025
Giải năm
6653
Giải sáu
6557 - 5033 - 7313
Giải bẩy
834
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,4
5,5
3,4
5,6
3,4,7
6
4,7,7
9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
443388
Giải nhất
87510
Giải nhì
04803
Giải ba
36832 - 06359
Giải tư
23059 - 48931 - 11469 - 76928 - 44149 - 73490 - 95602
Giải năm
1346
Giải sáu
4493 - 0176 - 4430
Giải bẩy
827
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
0
7,8
0,1,2
4,6,9
9,9
9
6
8
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 24/06/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
566152
Giải nhất
22229
Giải nhì
60324
Giải ba
79901 - 63003
Giải tư
46187 - 42100 - 55054 - 20027 - 36184 - 13631 - 92405
Giải năm
7000
Giải sáu
2555 - 0955 - 2221
Giải bẩy
147
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,1,3,5

1,4,7,9
1
7
2,4,5,5
9

4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 17/06/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
449182
Giải nhất
34817
Giải nhì
00740
Giải ba
46943 - 55270
Giải tư
57493 - 23631 - 34968 - 26709 - 48101 - 69731 - 23578
Giải năm
4932
Giải sáu
5234 - 4407 - 9355
Giải bẩy
773
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7,9
7

1,1,2,4
0,3
5
8
0,3,8
2
3

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 27/05/2017
Xổ số Bình Phước - 5K4
Giải đặc biệt
438065
Giải nhất
35859
Giải nhì
69071
Giải ba
80657 - 54703
Giải tư
14678 - 37957 - 44744 - 68640 - 75232 - 90128 - 20682
Giải năm
2320
Giải sáu
2579 - 1156 - 3540
Giải bẩy
426
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3

0,6,8
2
0,0,4
6,7,7,9
5
1,8,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 13/05/2017
Xổ số Bình Phước - 5K2
Giải đặc biệt
466926
Giải nhất
75436
Giải nhì
49237
Giải ba
15680 - 98289
Giải tư
92337 - 66439 - 41952 - 51439 - 10703 - 34030 - 10944
Giải năm
0862
Giải sáu
2348 - 3222 - 3554
Giải bẩy
364
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

2,6
0,6,7,7,9,9
4,4,8
2,4
2,4

0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 06/05/2017
Xổ số Bình Phước - 5K1
Giải đặc biệt
939540
Giải nhất
11839
Giải nhì
45928
Giải ba
42905 - 09395
Giải tư
90735 - 44656 - 93891 - 00319 - 27120 - 46234 - 93765
Giải năm
3761
Giải sáu
8415 - 0376 - 8711
Giải bẩy
042
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,3,5,9
0,8
4,5,9
0,2
6
1,5
6

1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K5
Giải đặc biệt
430362
Giải nhất
10704
Giải nhì
08787
Giải ba
73466 - 29200
Giải tư
61820 - 80432 - 30651 - 43619 - 82887 - 16779 - 13531
Giải năm
7850
Giải sáu
0952 - 2929 - 4116
Giải bẩy
464
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
6,9
0,9
0,1,2

0,1,2
2,4,6
9
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K4
Giải đặc biệt
629688
Giải nhất
26712
Giải nhì
94071
Giải ba
03854 - 99293
Giải tư
85598 - 00988 - 29716 - 36029 - 09394 - 43502 - 21400
Giải năm
6756
Giải sáu
9545 - 8642 - 3146
Giải bẩy
121
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
2,6
1,9

2,5,6
4,6,7

1
8,8
3,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K3
Giải đặc biệt
100358
Giải nhất
91280
Giải nhì
89098
Giải ba
17536 - 06254
Giải tư
42182 - 78292 - 82130 - 17523 - 13320 - 61949 - 47458
Giải năm
0082
Giải sáu
3007 - 1268 - 5081
Giải bẩy
970
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7

0,3
0,6
9
4,8,8
8
0
0,1,2,2
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K2
Giải đặc biệt
602254
Giải nhất
88121
Giải nhì
75085
Giải ba
14077 - 77428
Giải tư
64254 - 42583 - 09139 - 64500 - 45145 - 33385 - 67921
Giải năm
6045
Giải sáu
5100 - 8986 - 3687
Giải bẩy
976
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
9
1,1,8
9
5,5
4,4

6,7
3,5,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K1
Giải đặc biệt
255995
Giải nhất
83170
Giải nhì
35115
Giải ba
53817 - 61606
Giải tư
66343 - 30372 - 51884 - 54111 - 51783 - 87229 - 93747
Giải năm
7809
Giải sáu
5502 - 0662 - 9777
Giải bẩy
208
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,9
1,5,7
5,9

3,7

2
0,2,7
3,4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/03/2017
Xổ số Bình Phước - 3K4
Giải đặc biệt
565942
Giải nhất
22035
Giải nhì
07692
Giải ba
38066 - 09589
Giải tư
27985 - 30900 - 05625 - 33176 - 96897 - 99118 - 09803
Giải năm
9442
Giải sáu
2411 - 2237 - 1647
Giải bẩy
471
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5
1,8
5
5,7
2,2,7

6
1,6
5,9
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/03/2017
Xổ số Bình Phước - 3K3
Giải đặc biệt
373044
Giải nhất
16601
Giải nhì
13393
Giải ba
76025 - 64731
Giải tư
03594 - 53039 - 36839 - 31913 - 59349 - 02356 - 57075
Giải năm
5694
Giải sáu
3674 - 6739 - 1059
Giải bẩy
645
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3
5
1,9,9,9
4,5,9
6,9

4,5
0
3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 11/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/03/2017
Xổ số Bình Phước - 3K2
Giải đặc biệt
823365
Giải nhất
83119
Giải nhì
23794
Giải ba
69319 - 09688
Giải tư
70607 - 45513 - 21793 - 14590 - 16763 - 15922 - 72859
Giải năm
9473
Giải sáu
5848 - 1236 - 8349
Giải bẩy
816
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,6,9,9
2
6,7
8,9
9
3,5
3
8
0,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/03/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/03/2017
Xổ số Bình Phước - 3K1
Giải đặc biệt
631185
Giải nhất
46372
Giải nhì
31931
Giải ba
94628 - 50004
Giải tư
76180 - 92102 - 42365 - 38975 - 83925 - 41905 - 34010
Giải năm
2289
Giải sáu
0570 - 6502 - 2474
Giải bẩy
414
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,4,5
0,4
5,8
1


5
0,2,4,5
0,5,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 25/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/02/2017
Xổ số Bình Phước - 2K4
Giải đặc biệt
926394
Giải nhất
20810
Giải nhì
65439
Giải ba
30876 - 86818
Giải tư
74821 - 94417 - 75889 - 19314 - 87112 - 34051 - 48820
Giải năm
2841
Giải sáu
1687 - 7444 - 0166
Giải bẩy
411
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,2,4,7,8
0,1,5
9
1,4
1
6
6
7,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 18/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/02/2017
Xổ số Bình Phước - 2K3
Giải đặc biệt
757345
Giải nhất
02020
Giải nhì
66736
Giải ba
77454 - 57878
Giải tư
81172 - 21935 - 66262 - 80806 - 69218 - 64935 - 74619
Giải năm
4525
Giải sáu
3069 - 9042 - 2127
Giải bẩy
815
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5,8,9
0,5,7
5,5,6
2,5
4
2,4,9
2,8


Kết quả xổ số miền Nam - 11/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/02/2017
Xổ số Bình Phước - M2K2
Giải đặc biệt
675133
Giải nhất
12048
Giải nhì
69970
Giải ba
72328 - 22234
Giải tư
14308 - 06330 - 46872 - 73353 - 56152 - 42923 - 48332
Giải năm
5855
Giải sáu
9282 - 2975 - 2227
Giải bẩy
898
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4
3,7,8
0,2,3,4
8
2,3,5

0,2,5
2
8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/02/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/02/2017
Xổ số Bình Phước - M2K1
Giải đặc biệt
297122
Giải nhất
62869
Giải nhì
25290
Giải ba
28336 - 16482
Giải tư
90923 - 60603 - 00877 - 39718 - 48492 - 97523 - 65000
Giải năm
4464
Giải sáu
8622 - 9875 - 2883
Giải bẩy
237
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
8
2,2,3,3
6,7


4,9
3,5,7
2,3
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 28/01/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/01/2017
Xổ số Bình Phước - M1K4
Giải đặc biệt
001821
Giải nhất
21340
Giải nhì
69605
Giải ba
61262 - 74027
Giải tư
98202 - 98006 - 69232 - 94866 - 34985 - 27773 - 64104
Giải năm
5441
Giải sáu
9973 - 5524 - 3306
Giải bẩy
209
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5,6,6,9

1,4,7
2
0,1

1,2,6
3,3
5