Xổ số miền Nam hôm nay
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Bến Tre
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Bình Phước
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/03/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
577082
Giải nhất
47489
Giải nhì
08208
Giải ba
77866 - 73977
Giải tư
04837 - 77467 - 12222 - 55596 - 18879 - 04526 - 40569
Giải năm
4082
Giải sáu
3375 - 1705 - 5861
Giải bẩy
425
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
3
2,5,6
7


1,6,7,9
5,7,9
2,2,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/03/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
144220
Giải nhất
75399
Giải nhì
19513
Giải ba
96137 - 89534
Giải tư
67484 - 10097 - 09234 - 01928 - 58543 - 56268 - 05210
Giải năm
7217
Giải sáu
8723 - 8806 - 3620
Giải bẩy
363
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,3,7
0,0,3,8
4,4,7
3

3,8

2,4
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/03/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
492055
Giải nhất
14936
Giải nhì
75863
Giải ba
91753 - 55407
Giải tư
04720 - 76346 - 99090 - 90049 - 05637 - 13568 - 66020
Giải năm
7259
Giải sáu
7554 - 4212 - 5734
Giải bẩy
409
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
2
0,0
4,4,6,7
6,9
3,4,5,9
3,8


0

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/03/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
298139
Giải nhất
35151
Giải nhì
10962
Giải ba
09976 - 66600
Giải tư
31238 - 52164 - 69391 - 11296 - 41779 - 47756 - 48363
Giải năm
1458
Giải sáu
5627 - 0291 - 5463
Giải bẩy
572
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

7
8,9

1,6,8
2,3,3,4
2,6,9

1,1,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/02/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
216780
Giải nhất
55195
Giải nhì
65440
Giải ba
48367 - 52674
Giải tư
16920 - 34445 - 35567 - 73769 - 77544 - 29311 - 45795
Giải năm
3301
Giải sáu
8729 - 5780 - 9506
Giải bẩy
613
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
1,3
0,9

0,4,5

7,7,9
4
0,0,8
5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/02/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
198849
Giải nhất
00353
Giải nhì
00890
Giải ba
00460 - 26994
Giải tư
23093 - 06555 - 07715 - 51364 - 77107 - 71452 - 21264
Giải năm
3771
Giải sáu
5964 - 8694 - 8685
Giải bẩy
668
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
5
2

9
2,3,5
0,4,4,4,8
1
5
0,3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/02/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
755121
Giải nhất
22255
Giải nhì
17949
Giải ba
14073 - 59586
Giải tư
63600 - 40846 - 45194 - 28308 - 54607 - 92788 - 11642
Giải năm
8212
Giải sáu
5127 - 0530 - 8913
Giải bẩy
416
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,8,8
2,3,6
1,7
0
2,6,9
5

3
6,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/02/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
871027
Giải nhất
66696
Giải nhì
45062
Giải ba
76538 - 81309
Giải tư
79224 - 63060 - 46888 - 05564 - 05232 - 95693 - 93560
Giải năm
7098
Giải sáu
2583 - 5077 - 1682
Giải bẩy
941
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

4,7
2,8
1

0,0,2,4
7,8
2,3,8
3,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 26/01/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
604015
Giải nhất
67192
Giải nhì
73341
Giải ba
85123 - 61446
Giải tư
55620 - 48722 - 48213 - 73470 - 40033 - 88428 - 66684
Giải năm
4049
Giải sáu
3843 - 4792 - 8737
Giải bẩy
039
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,5
0,2,3,8
3,7,9
1,3,6,9


0
4
2,2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 19/01/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
320203
Giải nhất
05466
Giải nhì
32421
Giải ba
61576 - 48622
Giải tư
61311 - 04839 - 83513 - 60154 - 13691 - 74264 - 11466
Giải năm
1475
Giải sáu
6936 - 4260 - 3837
Giải bẩy
968
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
1,3
1,2
6,7,9

4
0,4,6,6,8
5,6

1

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 12/01/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
095650
Giải nhất
13463
Giải nhì
36799
Giải ba
43467 - 25467
Giải tư
09959 - 30509 - 44502 - 44165 - 24051 - 62784 - 15508
Giải năm
5514
Giải sáu
8314 - 0683 - 5841
Giải bẩy
952
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8,9
4,4


1
0,1,2,9
0,3,5,7,7

3,4
9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 05/01/2019
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
097547
Giải nhất
13294
Giải nhì
89687
Giải ba
23750 - 81525
Giải tư
62804 - 93043 - 12605 - 73035 - 13722 - 68716 - 32635
Giải năm
9449
Giải sáu
7832 - 0735 - 9104
Giải bẩy
534
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,5
6
2,5
2,2,4,5,5,5
3,7,9
0


7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 29/12/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
614134
Giải nhất
76653
Giải nhì
13654
Giải ba
20205 - 10749
Giải tư
26100 - 77364 - 69919 - 75525 - 30352 - 48121 - 45804
Giải năm
4952
Giải sáu
6893 - 8939 - 3437
Giải bẩy
162
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,5
9
1,5
4,7,9
9
2,2,3,4
2,4

8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 22/12/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
338088
Giải nhất
23901
Giải nhì
84561
Giải ba
91240 - 34837
Giải tư
11401 - 22927 - 79899 - 17292 - 60888 - 24845 - 56740
Giải năm
8405
Giải sáu
1629 - 2878 - 8442
Giải bẩy
694
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,5

7,9
7
0,0,2,5

1
8
2,8,8
2,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 15/12/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
563990
Giải nhất
87020
Giải nhì
68660
Giải ba
99143 - 96921
Giải tư
49624 - 72189 - 93117 - 16610 - 69345 - 84666 - 56913
Giải năm
9472
Giải sáu
5615 - 6535 - 6103
Giải bẩy
449
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,3,5,7,9
0,1,4
5
3,5,9

0,6
2
9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 08/12/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
258130
Giải nhất
78469
Giải nhì
36813
Giải ba
76190 - 30090
Giải tư
17478 - 66877 - 69102 - 27649 - 18787 - 05659 - 22862
Giải năm
4473
Giải sáu
1278 - 0579 - 4746
Giải bẩy
048
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3

0
6,8,9
9
0,2,9
3,7,8,8,9
7
0,0

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 01/12/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
343458
Giải nhất
31171
Giải nhì
91080
Giải ba
87096 - 82650
Giải tư
11926 - 65623 - 80998 - 64290 - 25918 - 87588 - 69066
Giải năm
5838
Giải sáu
4516 - 1107 - 3259
Giải bẩy
595
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
6,8
3,6
8

0,8,9
6
1
0,8
0,5,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/11/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
010006
Giải nhất
19981
Giải nhì
96035
Giải ba
96541 - 39687
Giải tư
57166 - 04841 - 93787 - 79522 - 58149 - 67417 - 35124
Giải năm
2557
Giải sáu
4028 - 0833 - 0679
Giải bẩy
624
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
7
2,4,4,8
3,5
1,1,9
7
6
9
1,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/11/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
993181
Giải nhất
16695
Giải nhì
51149
Giải ba
55526 - 90916
Giải tư
75777 - 96080 - 75615 - 80150 - 92430 - 11054 - 46050
Giải năm
1722
Giải sáu
7628 - 4958 - 5978
Giải bẩy
372
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
2,6,8
0
9
0,0,4,8

2,7,8
0,1,3
5

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/11/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
878406
Giải nhất
52152
Giải nhì
75123
Giải ba
12879 - 93870
Giải tư
35518 - 41238 - 43937 - 04890 - 04657 - 79658 - 63285
Giải năm
1153
Giải sáu
7374 - 2739 - 3462
Giải bẩy
740
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
8
3
1,7,8,9
0
2,3,7,8
2
0,4,9
5
0

Kết quả xổ số miền Nam - 03/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/11/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
300625
Giải nhất
23714
Giải nhì
20377
Giải ba
91502 - 57134
Giải tư
52892 - 41806 - 46207 - 15860 - 82378 - 01759 - 51125
Giải năm
6515
Giải sáu
2131 - 4835 - 0806
Giải bẩy
330
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,6,7
4,5
5,5
0,1,4,5
1
9
0
7,8

2

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/10/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
804126
Giải nhất
51706
Giải nhì
37872
Giải ba
20800 - 91327
Giải tư
16196 - 53203 - 07002 - 08918 - 97311 - 66338 - 41767
Giải năm
1663
Giải sáu
3963 - 0317 - 3140
Giải bẩy
674
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,6
1,7,8
6,7
8
0,8

3,3,7
2,4

6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/10/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
218373
Giải nhất
07392
Giải nhì
18450
Giải ba
09474 - 24005
Giải tư
06583 - 98023 - 44395 - 04566 - 86233 - 35604 - 63180
Giải năm
1805
Giải sáu
3441 - 2146 - 2529
Giải bẩy
747
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,5

3,9
3
1,6,7
0
6
3,4,6
0,3
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 13/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/10/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
604968
Giải nhất
84568
Giải nhì
57852
Giải ba
74512 - 04620
Giải tư
24163 - 78905 - 54332 - 21964 - 48627 - 07076 - 82861
Giải năm
6650
Giải sáu
0073 - 0078 - 4391
Giải bẩy
816
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,6
0,7
2

0,2
1,2,3,4,8,8
3,6,8

1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/10/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
526440
Giải nhất
53122
Giải nhì
02358
Giải ba
79480 - 31310
Giải tư
28925 - 98449 - 98193 - 62878 - 19560 - 74562 - 69753
Giải năm
8265
Giải sáu
0661 - 3946 - 4060
Giải bẩy
470
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
2,5
0
0,6,9
3,8
0,0,1,2,5
0,8
0
3

Kết quả xổ số miền Nam - 29/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 29/09/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
634573
Giải nhất
81512
Giải nhì
23778
Giải ba
58323 - 54218
Giải tư
12221 - 27284 - 19772 - 05216 - 07177 - 82539 - 99306
Giải năm
5733
Giải sáu
6451 - 6430 - 4063
Giải bẩy
771
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2,6,8
0,1,3
0,3,9

1
3
1,2,3,7,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 22/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 22/09/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
543794
Giải nhất
08243
Giải nhì
48214
Giải ba
52481 - 67180
Giải tư
02859 - 28707 - 26705 - 87476 - 31296 - 20564 - 69361
Giải năm
5049
Giải sáu
0226 - 5850 - 6574
Giải bẩy
960
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
4
6,6

3,9
0,9
0,1,4
4,6
0,1
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 15/09/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
603052
Giải nhất
32951
Giải nhì
25276
Giải ba
52762 - 34663
Giải tư
63891 - 36508 - 27415 - 76499 - 00164 - 48207 - 54500
Giải năm
0265
Giải sáu
9470 - 8159 - 3465
Giải bẩy
858
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7,8
51,2,8,9
2,3,4,5,5
0,6

1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 08/09/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
489358
Giải nhất
96613
Giải nhì
88271
Giải ba
98591 - 98480
Giải tư
67101 - 92128 - 26627 - 30765 - 29454 - 75342 - 12499
Giải năm
0783
Giải sáu
4625 - 7365 - 8070
Giải bẩy
111
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,3
5,7,8

2
4,8
2,5,5
0,1
0,3
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/09/2018
Thứ bảy
Ngày: 01/09/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
406276
Giải nhất
47328
Giải nhì
94738
Giải ba
46880 - 03147
Giải tư
86675 - 40062 - 45449 - 38809 - 86286 - 86740 - 77621
Giải năm
6590
Giải sáu
2927 - 3457 - 9931
Giải bẩy
303
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9

1,7,8
1,8
0,7,9
7
2
5,6
0,6,6
0