Xổ số miền Nam hôm nay
Cà Mau
Đồng Tháp
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Phước
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/10/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
051890
Giải nhất
89092
Giải nhì
27029
Giải ba
75382 - 58843
Giải tư
70320 - 75946 - 60563 - 41530 - 22617 - 70337 - 64667
Giải năm
4415
Giải sáu
8804 - 6373 - 3949
Giải bẩy
605
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
5,7
0,9
0,7
3,6,9

0,3,7
3
2
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/10/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
869628
Giải nhất
25037
Giải nhì
74187
Giải ba
11058 - 32867
Giải tư
28933 - 38064 - 61840 - 43849 - 60535 - 43820 - 57178
Giải năm
0372
Giải sáu
6060 - 6750 - 3730
Giải bẩy
048
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,8
0,3,5,7
0,8,9
0,8
0,4,7
2,8
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
346008
Giải nhất
46023
Giải nhì
06132
Giải ba
79112 - 94035
Giải tư
27679 - 11588 - 59858 - 97814 - 39441 - 22635 - 20438
Giải năm
0402
Giải sáu
3519 - 4839 - 7910
Giải bẩy
550
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
0,2,4,9
3,8
2,5,5,8,9
1
0,8

9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
120082
Giải nhất
29819
Giải nhì
12579
Giải ba
82185 - 88355
Giải tư
89322 - 66631 - 35209 - 04536 - 18161 - 42155 - 92325
Giải năm
1321
Giải sáu
3747 - 6787 - 6295
Giải bẩy
465
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
9
1,2,5
1,6
7
5,5
1,5
9
2,5,7
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
167841
Giải nhất
91004
Giải nhì
24051
Giải ba
87855 - 26684
Giải tư
00111 - 97545 - 46297 - 09040 - 69414 - 25115 - 35397
Giải năm
0073
Giải sáu
8338 - 8410 - 1743
Giải bẩy
154
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
0,1,4,5

8
0,1,3,5
1,4,5

3
4
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
959188
Giải nhất
20221
Giải nhì
23264
Giải ba
03188 - 49437
Giải tư
46732 - 08271 - 61683 - 55875 - 58455 - 59943 - 87346
Giải năm
5109
Giải sáu
2394 - 1890 - 7852
Giải bẩy
688
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

1
2,7
3,6
2,4,5
4
1,5
3,8,8,8
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 02/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
136740
Giải nhất
19350
Giải nhì
09557
Giải ba
29275 - 65296
Giải tư
30046 - 25764 - 11288 - 52130 - 08072 - 29163 - 83631
Giải năm
4068
Giải sáu
0745 - 7311 - 4880
Giải bẩy
743
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1

0,1,2
0,3,5,6
0,7
3,4,8
2,5
0,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 26/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
171717
Giải nhất
65109
Giải nhì
80076
Giải ba
12363 - 04944
Giải tư
44125 - 61041 - 56455 - 33771 - 19858 - 53915 - 92239
Giải năm
2749
Giải sáu
2326 - 7550 - 5364
Giải bẩy
213
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3,5,7
5,6
9
1,4,9
0,5,8
3,4
1,6

9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 19/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
959528
Giải nhất
53783
Giải nhì
61903
Giải ba
94357 - 26830
Giải tư
36728 - 20961 - 90334 - 90064 - 62856 - 77655 - 98937
Giải năm
4268
Giải sáu
7408 - 5772 - 7079
Giải bẩy
970
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8

8,8
0,4,7

5,6,7
1,4,8
0,2,9
3
0

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 12/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
606742
Giải nhất
91147
Giải nhì
15508
Giải ba
94264 - 05263
Giải tư
59825 - 06838 - 67451 - 66381 - 22609 - 79056 - 77155
Giải năm
1626
Giải sáu
2848 - 7736 - 4885
Giải bẩy
932
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9

5,6
2,6,6,8
2,7,8
1,5,6
3,4

1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 05/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
350135
Giải nhất
66862
Giải nhì
88666
Giải ba
91724 - 98395
Giải tư
61532 - 25016 - 71469 - 39081 - 26730 - 39449 - 47218
Giải năm
2398
Giải sáu
5551 - 9038 - 1162
Giải bẩy
415
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6,8
4
0,2,5,6,8
9
1
2,2,6,9

1
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
982280
Giải nhất
64000
Giải nhì
80265
Giải ba
47633 - 21337
Giải tư
97253 - 80989 - 87175 - 72169 - 06910 - 09698 - 17624
Giải năm
6662
Giải sáu
4756 - 1113 - 6389
Giải bẩy
409
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
0,3
4
3,7

0,3,6
2,5,9
5
0,9,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
114091
Giải nhất
37310
Giải nhì
50773
Giải ba
36367 - 16151
Giải tư
70698 - 36844 - 92430 - 66681 - 28658 - 00546 - 54435
Giải năm
7659
Giải sáu
8346 - 9837 - 3571
Giải bẩy
476
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4

0,5,7
4,6,6
1,8,9
7
1,3,6
1
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
569392
Giải nhất
47898
Giải nhì
49729
Giải ba
76074 - 06472
Giải tư
41818 - 33012 - 48339 - 89150 - 72859 - 57772 - 91245
Giải năm
2778
Giải sáu
5011 - 5941 - 2460
Giải bẩy
248
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,8
9
9
1,5,8
0,9
0,7
2,2,4,8

2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
206925
Giải nhất
13589
Giải nhì
16846
Giải ba
15814 - 83077
Giải tư
13493 - 22774 - 02754 - 56077 - 49645 - 02907 - 53025
Giải năm
6653
Giải sáu
6557 - 5033 - 7313
Giải bẩy
834
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,4
5,5
3,4
5,6
3,4,7
6
4,7,7
9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
443388
Giải nhất
87510
Giải nhì
04803
Giải ba
36832 - 06359
Giải tư
23059 - 48931 - 11469 - 76928 - 44149 - 73490 - 95602
Giải năm
1346
Giải sáu
4493 - 0176 - 4430
Giải bẩy
827
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
0
7,8
0,1,2
4,6,9
9,9
9
6
8
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 24/06/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
566152
Giải nhất
22229
Giải nhì
60324
Giải ba
79901 - 63003
Giải tư
46187 - 42100 - 55054 - 20027 - 36184 - 13631 - 92405
Giải năm
7000
Giải sáu
2555 - 0955 - 2221
Giải bẩy
147
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,1,3,5

1,4,7,9
1
7
2,4,5,5
9

4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2017
Thứ bảy
Ngày: 17/06/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
449182
Giải nhất
34817
Giải nhì
00740
Giải ba
46943 - 55270
Giải tư
57493 - 23631 - 34968 - 26709 - 48101 - 69731 - 23578
Giải năm
4932
Giải sáu
5234 - 4407 - 9355
Giải bẩy
773
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,7,9
7

1,1,2,4
0,3
5
8
0,3,8
2
3

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 27/05/2017
Xổ số Bình Phước - 5K4
Giải đặc biệt
438065
Giải nhất
35859
Giải nhì
69071
Giải ba
80657 - 54703
Giải tư
14678 - 37957 - 44744 - 68640 - 75232 - 90128 - 20682
Giải năm
2320
Giải sáu
2579 - 1156 - 3540
Giải bẩy
426
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3

0,6,8
2
0,0,4
6,7,7,9
5
1,8,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 13/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 13/05/2017
Xổ số Bình Phước - 5K2
Giải đặc biệt
466926
Giải nhất
75436
Giải nhì
49237
Giải ba
15680 - 98289
Giải tư
92337 - 66439 - 41952 - 51439 - 10703 - 34030 - 10944
Giải năm
0862
Giải sáu
2348 - 3222 - 3554
Giải bẩy
364
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

2,6
0,6,7,7,9,9
4,4,8
2,4
2,4

0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/05/2017
Thứ bảy
Ngày: 06/05/2017
Xổ số Bình Phước - 5K1
Giải đặc biệt
939540
Giải nhất
11839
Giải nhì
45928
Giải ba
42905 - 09395
Giải tư
90735 - 44656 - 93891 - 00319 - 27120 - 46234 - 93765
Giải năm
3761
Giải sáu
8415 - 0376 - 8711
Giải bẩy
042
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,3,5,9
0,8
4,5,9
0,2
6
1,5
6

1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 29/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K5
Giải đặc biệt
430362
Giải nhất
10704
Giải nhì
08787
Giải ba
73466 - 29200
Giải tư
61820 - 80432 - 30651 - 43619 - 82887 - 16779 - 13531
Giải năm
7850
Giải sáu
0952 - 2929 - 4116
Giải bẩy
464
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
6,9
0,9
0,1,2

0,1,2
2,4,6
9
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K4
Giải đặc biệt
629688
Giải nhất
26712
Giải nhì
94071
Giải ba
03854 - 99293
Giải tư
85598 - 00988 - 29716 - 36029 - 09394 - 43502 - 21400
Giải năm
6756
Giải sáu
9545 - 8642 - 3146
Giải bẩy
121
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
2,6
1,9

2,5,6
4,6,7

1
8,8
3,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K3
Giải đặc biệt
100358
Giải nhất
91280
Giải nhì
89098
Giải ba
17536 - 06254
Giải tư
42182 - 78292 - 82130 - 17523 - 13320 - 61949 - 47458
Giải năm
0082
Giải sáu
3007 - 1268 - 5081
Giải bẩy
970
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7

0,3
0,6
9
4,8,8
8
0
0,1,2,2
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K2
Giải đặc biệt
602254
Giải nhất
88121
Giải nhì
75085
Giải ba
14077 - 77428
Giải tư
64254 - 42583 - 09139 - 64500 - 45145 - 33385 - 67921
Giải năm
6045
Giải sáu
5100 - 8986 - 3687
Giải bẩy
976
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
9
1,1,8
9
5,5
4,4

6,7
3,5,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/04/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/04/2017
Xổ số Bình Phước - 4K1
Giải đặc biệt
255995
Giải nhất
83170
Giải nhì
35115
Giải ba
53817 - 61606
Giải tư
66343 - 30372 - 51884 - 54111 - 51783 - 87229 - 93747
Giải năm
7809
Giải sáu
5502 - 0662 - 9777
Giải bẩy
208
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,9
1,5,7
5,9

3,7

2
0,2,7
3,4
5